Skip to main content

Full text of "Schaaf Lexicon Syriacum Concordantiale ( 1709)"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at jhttp : //books . qooqle . com/ J^uS* +> Diqitized by Google N 
V 
Digitized by VjOOQIC J7 ? ^ i 4*+n n>T.<J*S0 7e*£?/ys7C<*0 ^^^^ J c jftirr&rt** Digitized by Google 


Digitized by Google » Digitized by Google >v^ Digitized by Google LEXICON 

SYRIACUM 

CONCORDANTIALE, 

OMNES 

NOVI TESTAMENTI STRIACI 

VOCES, 

Et ad harum ifluftrationem multas alias Syria- 
cas , 8c Linguarum Aifinium di&iones 

COMPLECTENS, 

Cum neeeffariis INDICIBUS , Syriaco & Latino; ut & 

CATALOGO Nominum Propriorum ac 

Gentilium N. T. Syr. 

Indcfcflb laborc clabocatum 

CAROLc/sCHAAR 
[LVGDVN! IATAVOKVM. 

Typis JOH: MULLERI, JOH: Fil: 

4«,/T CORNEUUH BOUTESTEYN. *' 
A *° d i SAMUEL! 
EM LUCHTMANS. 1709: Digitized by Google — ^ ^. I 


4 r * - « •• • v -*■ % \ 

Digitized by Google 
FR^FATIO 

' .': ' AD •.■•.■•••> 

LECTOREM. 

' * ' 

Y-ra novi .Teftamenti verfione ex Afia in Euro- 
pam tranfportata , & diverts in k>cis typis mal- 
[. tiplicata ,ad faciliorem ejus intelligentiam non 
pauci , fucceflivis temporibus , Lexica Syriaca 
magno Audio cotnpofuerunt. ' ■ - 

Compofuic talc Andreas A/d/tw^Theologus 
& Jure-confukus , ac in Syriaca lingua exercitanflloius , con- 
ftans dicVionibus.ex$yro novo Teftamento & paucis aliis libris 
Syriacisftudiosecolle&is; omiffis ferme.vocibusChalda?is cum 
Syria coinmuriibus $ cujus titulus eft , Symum (Beatltum ; .8? hoc 
tpfum Bibliorum Regtorum Apparatus partem eonftituit. 

Apparktui huic Di&ioftarium SyrorGhaldaicum adjqnxit 
Outdo F ahici^ ^oderianu^ y cxEnch\rid\o? ^gn'mi j prxc\p\ic Di- 
ftionarioChaldaico Munfterj, Methurgeman&Tisbi Elix Le- 
vitt , multis vocibus Syriacis qx novo Inftrumento Syro & Sevc- 
p. Patriarchy ^jexandrini Ritqali libeo.d^fumptis, mult jfquc vo- 
cabulis ex veterqm JudxorumCommentariis erutis> hortimquc 
Abbreviaturis , conflatum. 

Subfecutum eft Lexicon Pentaglotton VdfytwJSd&ndlwlkn- 
guarum. Orientalium in Witembergenft & Hel»ftadienft Aca- 
demits Profefibrjs ,;ia tyio prater vetefjs Teft. HeJ>ii«as ,Targu-s 
min Chaldxas, Rabbinicas, & Arabicas-,etiam extant novi Teft. 
Voces Syriaca;, fob fUis fingulx radicibus dtgeftx, & do&ecx- 
pofitac. Optima hujiw edicjo prodiic Hanoviaj anno 1 6 1 1 . . : \ 
Eodem annoWitteberg* Lexicon Syriacmnedidit C^rj/?^>/^ 
tm C/w^^ Colkgii.Phi&foplwiAyittebergcnrid Ad/unftus, Digitized by Google ex Syra N. T. Interpretations $c Seven Patriarch* Ritibus dili* 
genti ledione colle&um j annotatis etiam praecipuis utriufque 
libri locis: & teftc Laurcntio Fabricio Hebraeae linguae in Aca- 
demia Wittebergenfi Pfofcffore in Praefatione ad noc ipfuni< 
Lexicon , (i typographi ratio tultflet , totict vbeem unamquam* 
que exhibuiflet * ^uotiesca in Foedere novo occurrit j ut Lexi- 
con hoc pleniores etiam Concordat! tiasSyras fimul exhibere po- 
tuiflet. 

Dein Lexicon Chaldaicwm & Syriacqm adornavit £uxtor« 
fiu*Jiimr 9 vont\nen8 Paraphrafium Cbaldalcarum Chaldacas, & 
SyriaeXsN. T. TraiwlationisSyras voces, accurate & mcrhodi- 
ce dilpofrtas , 8c fideliter diluciidequc explicatas. In lucem emi A 
fum Bafiiex anno 1 6 2 a . 

Annoproxunofcquente exciiiurti *ft Cpthenis Anhaltkio* 
rum Lexicon Syriactfm lAm'm Trcfiii , ex indu&ione omnium 
fer£ex«*npl©f urn tibvi 4 Teftamcnti Syrt'^flngulari ind nftria con- 
Ctnnatum : & eft hoc ipfum Lexicon ex its quae ha&eniw fa&a 
fuerant, ad g^nuinam fiogula^um. vocum figmficationcm intelli* 
gendum j & : t^fum contextus fenfmn cructwkwn , lortee tiuliffi* 
mum. Defitiunt tamen in eo Parr jcuiae , i. e. , Pronomina , 
Adverbia, Prfcpofitione*, Cottyun&ones & Inter jecYiones': de- 
ficiunt quoque, ut &, in omnibus prxcedentibus Lexicis, d«- 
&ioties locoium lnSrbrumquc in Viennenfi editione defidera- 
tewm jfeilicerHiftoriat Adulters Johaitnis Villi fecundqe 
epiftolx Petri v ftcundae & tertiat epiikriafc johannis , epifioke 
Judat, &'Apocaiypi<wj'Voces» -' 

OfiKie^npvt Foederis Syri di&iones ekhibct Lexicon Atydu 
Digitized by Google ees omnes , aliorumque librorum Syriacorum , copiolflflme ao- 
curatiflimequecomplecVitur Lexicon Heptaglotton Bdmundi Ca- 
ftelli, Bibhis Polyglottis Anglicanis accoinmodatum , editum 
Londini anno i66<p. 

Prsdt&orum Lexicorum quarumcunque edition urn cxem- 
plaria , aut fere omnia funt divendita , aut ob ingens prectum 
non a quovis linguam Syram 4»lcendi cupido poifiuu comparari i 
fcac de caufa Lexicon Syriacum n^vum, & quod non tanti con- 
ftarct , edendi fumma fait ncfceflitas. Syr* an tern N. T. trans* 
larioni jam a ClajifTimo Leufdeno & me edits parandum erac 
• Lexicon , quod ei quam max i me commodiim eflet : ejufinodi ut 
procurarem magnamoperamimpendi. Omnes di&iones , quot* 
quot inN.T. Syro reperiuntur, ineoexhibeo, exppnoque; & 
di&iones haud paucas ex Syra-V, T. verfione aliisque librit 
Syriacis deprpmptas , quae ad majorem dijucidacionem vocum 
Syriacarum N. T. Syri facere pofljnt , addidi . 

Methodum accuratam , conftantem & facilem juxta Gram- 
matics feriem obfervo. Primus locus datur radjei , quae in 
lingua Syra sque ac in Hebrsa & Chaldsa aliifque Orien*- 
talib i< linguis communiter eft tertia perfona (ingularis mafculh- 
ni generis ^Genera in Verbis , Participiis , Nominibus& Prono^- 
minibus diftinxi: Mafculinum indigitavi per m. Foeminimim 
per/. Commune per c] Prsteriti Kal f. Peal : proponitur ea , ft 
in lingua Syra ufttataeft, majufculisliteris; quahdo ea apiid 
3yros non eftinufu, cognatariim lipguarum , fcil. Hebrss, 
Chaldss , Samaritans , Arabics vel iEthiopics radices ftib- 
ftituantur: 8t quia Typographus iftarum linguarum typis quan- 
citate.diveriis deftfruebatur, earum radices, & voces deriyatiys, 
quas fubmdefubjunxi ,e)ufdem magnitudinislitensexctifs Cur^ y 
radicibas afutem iftisdiftinftioniscausaafteriiicusprsponitur. Ra- 

C* 3] dicibus Digitized by Google .t%JEFJTIO AD LECTO^EM 

dictbus Syriacis affinium linguarura Orientalium radices f#pius 
appofui -, •partim ut propinqua harura linguarum cognatio Lecfeo-r 
X'i ante oculos verfareturj partim ut in cognitarum notitia confirm 
maretur, & adincognitarumperitiam,animadverfacx inipe&a. 
Jiarmonia addifcendi facilitate , alliceretur ; & funul quoquc 
aliquem earum prxguftum caperet ; nonnunquam etiam ut qua* 
rundam vocum derivativarum Etymologia clariiis innotefce- 
iet. Tertiam mafculinam (ingularem Prxteriti fequitur tertia 
foeminina, quae diacriticum pun&um fupcrnum habet ad fervilis 
Thau latus fmiftram^tertbmfoemininam fequitur fecunda ma* 
feu 1 in a ^ fee undam mafculinam fecunda foeminina ; fecundamfoe* . 
mininam fequitur prima perfona iingularis, qua; eft communis 
generis, & pun&um diacriticum fupernum geftat. In pluraliper* 
|onae fc invicem coniequuntur ut in fingulari numero. 

Immediate poft Prxteritum locatur Participium , quod in 
Conjugationibus A&ivis, Peal, Pael & Apheleft duplex, Pra> 
fens&Prxteritum,* illud fenfum habet a&ivum, hocpafltvum. 
InConjugationibuspaffivis, Ethpeel Ethpaal& Ettaphal Par- 
ticipium unicum eft. Participium prxfens, quod in Peal Benoni 
vocatur, prxcedit; Participium prxtcritum, quod in Peal fequi- 
tur, Pcil appellatur. Pcil fxpe Active fumicur r & idem omnino fi- 
gnincatquodBenom. Participiorum voces fe invicem confequun* 
tur eo ordine, quo Nominum voces j Nominumenim more infle- 
ftuntur. Frequenter etiam Parttcipia in Nomina pura degeneranr, 

Proxime poft Participia collocatur Infinitivus, qui femper, 
quando vim Innnitivi habet , eftcumpraefixoX, fineeo autem 
valet nomen , aut Gerundium in do, & non adhibetur ni(i ad con* 
firmationem fententix,quum idem verbum repetitur : hoc mode*, 
I^v ^^ mandatummandaVt ,v t:\mandmdomajid txt>i\ ut ,-Jo&.q: 9 
ok ]£$ $£>fQ Jimilis ejfendo , velfimilitudinejimilis efld,i.c., pr&fo* 

fimilis Digitized by Google f^JBEATlO At> LECTO^EM. 

fiaMU $ ei : ficffd. 1 1 8 : 1 8 **j& l?|io caftmnda caftigaWme. Ex- 
tra banc phrafin Infinitivus fine 1 non ufurpatur. Praepofituoa 
autem ^ non Temper nudum Infinitivum notat ■> fed fepe etiam 
valet prxpofitionem ad, 8c turn Infinitivus exponitur per Gerun- 
diam in dum , ut £d*&.pr*ci{>ere, 8c ad praciptendum. 

Poft Infinitivum eft Imperativus , ctii eft unka perfona fe- 
cunda , genere & numero diftin&a : fingularis mafculina prxce* 
dit, proxime fcquitur fine, foeminina, turn mafculina pi ur a lis, 
denique hujus numeripertona foeminina. 

Ultimum Temporum locum tenet Futurum , in quo perlbnae 
leie invicem confequunturomnino ut in Preterito. 

Poft Conjugationem primam A&ivam Kal f. Peal ponitur 
ejus Paffiva Etbpeel j poft Paffivam Ethpeel A&iva Pael ; poft 
A&i vam Pael eft hujus Paffiva Ethpaal : haec & ejus A&iva fiepe 
left Quadrata ; quod obtinet in Defe&ivis fecundx Claffis , pri- 
ma radicali repetita & fecundx poftpofita , ut Pael wLtraxit , 
Ethpidl^wAtraSliueHy a $L: in Quiefcentibus fecunda Verba 
-Quadrata hunt,fectmda eje&a, ac prima 8c tertia fuo ordine re? 
pctitis , ut Pael >c*Sc» exaltavit, Echpaal >c£cU} exaltatm eft , a yx* . 
-Non raro etiam ex aliis Verbis, five analogis five anomalis, Verba 
-quatuor literarum formancur , primx radicali prxpofitis Uteris ap 
fvel m, ut Pael jx^ accelerant , Echpaal *sxhi&a>\ acceleratm eU y a 
«sn} : Pael >oio« tOtidum ,JJ>leydidum reddidit , HbtjlraW , laudaVit , 
glmficavit, Ethpaal Vj&&*\glmatM , Utatm fait , fuperhut j hujus 

fcpudArabesradixeftJ.$i I 7 ?? ; vide earn in Lexico pag. $66+ 
Konnunquam a vel • fuperadduntur Verbis quatuor literarum ; 
& bacratione fiuntVerba quinque literarum : exemplum eft in 
■Lextco pag. 533. Porro poft Conjugationem Pafli vam Ethpaal 
•otdtnatur Activa Aphel 5 poft A&ivam Aphel ejus Paffiva Etta** 
'pha\ *. hxc Conjugatio Paffiva rarioris ufus eft, & non agnita fuit 
'.■.'" aprio- Digitized by Google I priorlbtwGfamtnattci* & Lexicography, Mafio, Wafer© > lo- 
derianO, Buxtorfio, Sch'mdlefo, Crinefio , Troftio.. Omnium 
harum Conjugationum rempora , petfon* , genera * Humeri , f. 
omnea earum voce* , eo moao quo in Kal , digeft* & in ordinem 
redaSx funt. Et cuique Verbor um & Pafticipior urfi voci additt 
funt fua loca inquibus pertotumN. T. Syram reperitur. 

Multorum Verborum , & fingufarum fere Conjugationum 
fctiam multorum Nominum & ParticularunTjdiverfae funt figni- 
ficationes : hx vel in N. T. vel V.T. Syra Verfione, vel in aliis 
librisSyriacis ufitatat flint ,♦ tibi in novo Teft. Syro haediverfx 
(Ignificationes inveniarttu^fcrmefemperannotaviloca ; fubindt 
etiam ubi in veteriTeft. Syro, &nonnunquam ubiinRitibus 
Syris Severi tegantur: adfcripfi ca loca hunc in finem, ut vocibo* 
Syris, in pfimiadifficilioribus aut obfcurioribus in Syra N.T. In- 
terpretationtextantibus, ex alristibm Syriacls lucem afferrem. 

Quoniam potiflimiim ex Vcrborum Conjugacioftibus harum- 
Ve Participiis originem ducuntreliqu* Oratioms Partes, ideo hat 
commmriter ilhs fabordinantur : ex tie Partibus prscipuaqui*- 
dcm eft Nomcn , five SubftantWum five Ad/e&ivum 5 utriufque 
Forma abfoluta pr&cedit, temper , fi in Syra N. T. Verfione 00 
turrat ; dein fequitur emptiattca - y & turn conftrufira Forma 5 do- 
tudtie Nomina cum Affixis : quo ordineea in fi*gulari numero 
difpofita funt, eo & in plurali. In Nominibas Ad jecYivis mafca- 
!inumgenas > utdignimfoeminino, fa-emiflumek Etfmguls 
Nom'motn vocibus appofita funtnoviTeft. Syfi loca in quibua 
ill* ieguntur. Ita ut quoad Verba , Participia & Nomina hoc 
Lexicon plentotes Concordantfascxhibeat. 

Contmeritur quoque m eo omtics Parttculje : ex quibos pr<k 
mum font Pronomina $ ^hsc vei Separata ftfnt vei Conjunct 
fittc Separata., ^t^tf ^Alf- •iW^I'^Im l^oon rar^Cdmponuneur 

cum Digitized by Google .tILJBPJTIO AT) L'ECTOtLEM* 

<um Participiis, ut paiSm in Lexico videri poterit. Conjun- 
ct Pronomina omnia , excepto unico Prxfixo Relativo ?, funt 
Affixa j quae fxpiflime fuffiguntur Verbis , [ rar 6 Participiis , ut 
Jtfso odto profequentes me , Exod. 20 :. 5. Pf. 9 : 1 4.3 Nominibus, 
Adverbiis & Prxpo&iontbns : ac conftanter ille or do fervatur ,• 
«t Affixum fing. 3. perf. mafc. prxcedat, foemminum bujus perfo- 
nx proxime fequatur, dein aperf. mafc. & turn ejufdem perf. 
foem. & ultimo Affixum 1 perfonx , quod eft communis generis : 
itmilem ordincm obfervo in Affixis plural i bus. 

Prxter Pronomina Particulx funt, Adverbia, Pracpofitiones, 
Cofl;unctiones& InWrje&ionts. Omnes Particular, quotquot 
in Syra N. T. Verfionc occurrunt , hoc Lexicon complectitur : 
non vero addu&a funt omnium Particularum omnia N.T. Syri lo. 
ca in quibus extant , attamen multa , & pene omnia quae lunt in 
locis ac libris in Viennenfi editionc , fuperius commemoratis* 
deficientibus. Sunt etiam quarundam Particularum varix- 
fignificationes ; ad fingulas fere eas fignificationes quxdam N.T. 
Syri loca allegata funt. - 

Particularum alix funt Sym propria , alixperegrinx : mul- 
tx a Grxci s ortx , at X/lfid ab «!aacc , J vel potius ^Tarticuta poten- 
tiate ab or , Return a y«% , ,.*? antem a & , ^c quidem a jurv. In uni- 
verfum habetSyriaca lingua inde ab Alexandri Magni tempori- 
bus, ut verifimik eft ,plurima intertexta vocabula Grxca: af 
fertionihuic abunde fidem facit£yriaca N. T. Verfio, in qua 
fbarfim reperiuntur , quae ordine Alphabetico in hoc Lexico 
difpofita funt ; plura in alits oyrorum libris extant, qiix legt 
poffunt in Lexico Heptaglotto Gaftclli & in Lexico Ifa bar 
Ali: vidcHottmg.Gram.Chaldxo-Syriacampag.170. Quam 
vtro mutationem ejufmodi voces patiantor Syrorum Civitate 
Jonatx, docet Lud. deOku in Appcndice Gram. Harm, de No- 
minibo* Petegrinif. [**] Habct Digitized by Google QQJETATIO Jf) LECTO^EM. 

Habet quoque Syr Uca lingua unmixta* voces Latinas , fed. 
pauciorcs , ut *a>f ajfmus , jJL? denarm , ,oJ*($©/>r*/or«m , &c. 

Et ut hoc raeum Lexicon Syrx linguae Cultoribus , pra- 
fertim Tyronibus , faciliorem ufum przftare poflet , ei duos In- 
dices adjunxi. Primus Index eft Syrus vocum Syrx N. T. Ver- 
fionis anomaliam in aliqua radicali admittentium. Hunc Indi- 
cemevdluturus prxmonendus eft, liceras ferviles ^op, quae in 
ipfoTextu Syro f*pe pracfixa; funt vocibus anomalis, in hoc 
Indice , ut & in ipfo Lexico, fere temper abjc&as cue : excipitur ^ 
Infinitivo prxfixum^fine quo infinitivu*non habet vim Infinitivi. 
Secundus Index eft Latinus , non dttntaxat tndicans Omnes voces' 
Syriacas Syratnovi, vcriimetiam mukas veteris Teft. Verfionis >r 
aliorumquelibrorum Syriacorum, hurc Lexico inferta$,ad vocum 
N. T. Syri illuftrationera. Denique Indicibus fubjunxi Ca- 
tajogum omnium Nbmi nura Propriorum &Gentiliuoi N.T. Syri* 
quae in eo juxta Alphabetum digefta & explicata ; ac N.T. Ioca, 
om ni a , in quibus leguntur , folicite annotata funt. 

En tibi hie , Candide ac Benevole Lector , Lexicon Syriacum 
Concordat! ti ale , Lexicon, antecedents N. T. Syri Lexica, 
vocum copia, methodo accuratiore y conftantiore & faciliore , 
omnique apparatu fuo mulciitn antecellens ; & prarcipue ad Cla- 
riftimi Leufdeni & raeam N. T. Syri Editiqnemin ufum tuum 
accoramodatiflimum. Incepi quoque, &brevi inlucememif- 
fur us Grammaticam Syriacam, magnam partem. praparatam, tibi 
ad novi noftti Teftamenti Syri & hujus Lexici intelligentiam 
aliis Grammaticis Syriacis , hue ufque editis , etiam optimis , ih, 
. Variantibus N. T. noftri Le&ionibus , praecipue in hoc ipfo 
Lexico facpe citatis,longe accommodatiorem & utiliorem. Vale, 
DEUM T.O. M. mecum.ardentibusprecibus invoca,, utho> 
meos labores , & tua in iis ftudia gratia fua fecundet. ' . 

• CAROL? Digitized b.y Google r -. Pag. i.? 
: •• .-■>) I CA-R3QLI- SCHAAP'i 

i. :..'.;c,a J* • J" . ■.:•: *,t\, i-.r ?-.i > -J{J w. Aer, A^,-, i (V. 9 : 26. t+: p. Ejhfiit-t-.-v&Zfyfi, 
45 17..- 4poc. 9: 2.. 16: 17. .;• 

: • -^if.iUQh4d*fia&m .taochwfr. \ . v . ..* vi.^kW} : ;-, 

. ib] w. Idem. <ocJi$l **$<# quoram fiu&ias «mar cult x /«rf .•' 1 2^ 
. iii>|f ^Ioftt^ntum:i»pfic^ : ,^an^>{M*l»'> tibia, 

Gemaiice ;> tin fttfffA etrt &&/■ fa***-, - rur. 1 4^ 7. - ; - ' , ' * < f « 

A) £«fit , t ^^;/tn(efft^'^r ^^ kv4- ^'.7 S '*P* ' 

rant, A/4f/.icr. <5. . i.Car* 10:. ipv 15:18. W.Hr^i^-pcric-, 

"Wt/. *#>!*$• M? •; JB*& ®W* tfjiPWMs.,', ^.1,5.': X7.. 
1 Car. 8:11. Jac.u 11. Few.' 1(oj Jo/;. 6 : 27/^7*0*. in. r^^\ 

Jddtt. •# : 35 . Af<arc. 4 j 3 S . L«f . 8 :. ' 2 4. 2 tor*. 4 : ,9. #/«r. /, : 
jij M%f-9 : t y.Matc.2: 2 2; -Lar.ij : '37, #S/ 'l<$q» ,*$> pcricrar, ; 
Luc. 13 : 33. 15:4. M. 3:15. * 6. 6 : 1 2. 11:50. 2 (Pet. 3 i 

A 9. Digitized by Google ay ^4 

9* a^4f pcrifatt /*. L«f. 21 -. i ft. ,/*& 5:25. A&I; 
J&. 10: 28. fl(w». 2:12. <OfOl£ pcribltis , 2,*c. 13: 5. 5. 
^M jooj Pcrdidit , aroifit, interfecit. Matt. 22; 7. Liw.17: 
»^v -29. /**. 5. ^J»°} pcrdidi , Jol>. 18:9. o,ooj pcrdiderunt, 
I Cor. 10:9. ^artkipiumprafens jxtb pcrdcns , Lucy : 24. lnfim. 
r^n&x pcr^ei* , A/W. 3 ; 4. L»f. 6 : 9. ad perdendum , Luc. 
9:56. Cum <3Jfrt. ot^jocfifil perdere cum, Luc. 1 9 : 47. ^0,0060! 
^^-i^cadMnnpsyA/^rai : 24.^.4 J %f.. -F^fw* ^sttpefdct. 

.j;Tftj*i*.'4: 12. 

Cum ajf^cKu^Qj? j*.} ut perdat euro, Mat. 2 : 1 3. ou^soj perdet 

czmjMxtt.io: 29.16: 25. if or. 8: %$. Lut.ij : 33. Job. 12 : 35. 
^ooZ pcrdiderit/^/f*e judparagogico , £*c. 15:8. f*« aff. *»otq* JooZj 
ut perderet eum,A/<mr. 9: 22. 1 aoZ 1) nc pcrdas, ^ow. 14 : 15. 
^oof perdam, ./«&. 6:39. 1 Cor. 1:19. ,0^00*? ut pcrderent, Mat. 27: 
20. Cum aff. -quio^ocu?^ quomodo pcrderent ipfum, il/<*f, 12 : 
14. Mar.2, :6. 1 1 : 1 8. ^Or°°4 V nc pcrdatis,fiVik 1 c: 35. 2/0&.8. 
, tfjoj w. Exitium , interim*, pcrditio, penuries. Matt.y. 

13. a6: 8. AU*. 14: * </&? : «e. i/bw..$.2». iCwv«»f. W* 3-* »9, i7*s(fr:jf »£i*fr 
1 : 9. 1 7i»». 6: $. Heb. 10 : 39. a J>w. 2 : 1 , t«. 3: 7. 10. . ( . 

• Cum iff. <®ou£oJ ^erdjtio eofum. Philip. H 28. 2 Pir/r.jii.a.. " 
♦ ri3»Hfi. Vbluit, afleniiis fuit. Eft proprie "pete turn dtt» 

ri. Hint 3 9 Pater. Ifatio derilrationis lridetur cffe\' quia (PaHrx 
feint indulgpile\ erga fiberofj ftf idem 7 quod i0 , Yoluht. Chald. ?£ , emffi 1 
t*m:;Syriat}, r: •' ■ - ' : • " % 1 

• t»\ m. n*fn£; "Pater, r <&*frV sUrr. Jfatti&. ijr 9.' iot 3ir 

If! f. 10:19. 13:9* 24:36. 18: I9. Msrcy: to. 10: 19. 13: 11.34. 14:36: £sr~3C&». 
10:11,. »«-it: 11. 12: 53. 22:42. 23: 34. >*. 1: 14.4: 21.13. s- i9.ao.ii.*2.23»i6* 
9*37. <J:*7-44*4f-4<5-f7- 8:17.41.44- »°~36- 11:41. 12:16.18.49. 13:3. i4:8.*r3»' 

14. jt^:,8. 16: 16. if. 16. if. i8< 32. 17? »i. iy.iA.Jer. i< 4.7. 1:33.. *«"MJ i*\ »£* 
17. 8: if. iC«r.8:6*. ij: 14. xCor.i: 3. 6:18. &/. 1 : 3.4:6. Efbef.i : 17. i;s8. ;:io. 
CJ&t: 12. 2: 2. 3:17. i 3A*^i: 1.3. k: ti. \Tim.f: t. iTiw i: 1. lit 1:4. iCA 
i:j. Jowfc t U7. »> 3: o. iP*r»i: 17. 2P«.i:.i7. 3: 18. «)«fr.i: 2,3. »: it;. 1^6.224 
a£i4 4: 142^.3, Al.4.9. J*i 1. 4mc.i: 6. j. j. 21. *- Digitized by Google htfag. n*mm am -$****, excepto *ff>fag*$WM ptrfm* , f«rr 
tittto tadicalem Htfibireftitwt, 6f refiitutam in won mtttat qukfcmr 
Urn in E%px? : (**k ^^*1 &**&. ® l^ ** Socer.) ^cnooj pater ejus 

•r.vWCios. Mstt.i: aa. iff 4. 16: 27. 19: f.' 21: 31. Mare.j: 11. 12. 8:38. 9: 24. toe 
7. if: at. JL«. 1 : A 79. 6a. 67. 9:26.42. 12: f$. 14:26. if: 20, to.22.28.29.31. J-.-*. 
» : t8. 4t S3'f' »* 6c 4a. i}: 1, 44- 7? 4.14. 20. ,16; 1,3, 28: 8. &*». 6: 4. if :4. 
xCer.f: 1. aC«r.i: 3. 11: 31. G«/.i: 1. 4: 2. Efbef.i;$. 3: 14. f: 31. J**//. 2:11.22. 
^1^3.^^.7:3.10. 12:7. 1 Prf.i: 3. yf/w. 14: 1. 

oK£$ t pater ejus/ W fuus. Marc. 5 : 4oX*«r.8 : 5 o. 5 1. Jo&.8t 44; 
yOol pater tuns, Matt: 6\ 4. 6. 18, bit. 15: 4. 19: 19, 

Mart. 7: i<* 10:19. L*.'. 2:48. if: 27. 18: 20. J«i. 8: 19. 

Omaffixo firg. prima perj. rmtat r w», & format op} pater metis* 

f/te Gf »jfa £,} frater , o**J fratcr metjs ) Matth. 7 : 21.. 8 : 21^ 
10: 32.33.11: 2f. 26.27.. 12: f<x if: 13. 16: 17. t8: 10. 19. 3f. 20:^3. is :34» 26: 
39.42. f 3. 28.* 18. A^rr.14: 36. Luc. 1:49. 9 : 5-9. 10:21.22. if :ia. 17. 18.21. aa": 29. 
23:46. 24: 49. Ja&.a: 16. f : 17.36.43, 6: 32. 39.6ft 8: 16. 18. 19,**. 28. 29.49. f 4. 10: 
if, to.t 7.18. af. 29, to. 30.32.37. 38, Ai.12: 27.^0. 14:2. 6.7. 10, <«•. 11, Hr. 12. 16. 
20. ai. 23. 26.28, **. 31, M.if : 1.9. 10.if.16. 23. 24.26, A». 16: 3.1a if. 17. a3- 17:1. 
f. ai. af. 18:11. ao; i7.ai. Af*c.i: 27. . .,-..: . _, 

,00106] pater corum vel fuus. Matth. 4:21.11. Marc. 1:20. 
^3qoI pater vefter. ^atf. 5* 1 6. 45.48. 6: 1. 8. 14. 15. 26.32. 

7: it. 10: ao. 18:14. 23:9.^^^. il: 2f. 26. £^.6:36. 11:13 12:30.3a. J**.8: 38.41. 
42.44. f6. 20: 17. 

,odJ pater nofter, Matth. 6*. p.- 'M<0?. U: 1 o. £*c. t: 75. 

11: 2. J«*.4: 12. "8:30. j3.7ra.Aw1. 1:7. 4: la. 8: if, 9:1a i-Cw.l: 3. aC«r.,i.» a. 
€fal 1 :4 4: 6. Efbtf. 1 : 2. Phil. 1 : 2. 4 : ao. £«/. 1 : 2. 1 Tbef.y. 13. a 71^1 1 : 1. a: io. 
%7$m.i:i.PMem.'z. J««^.a» 21. •>.',,:.... 

in i&fttfi tertiam radicaUm He amque refitmit , £? ^tf termination 
nunmafad'mam^t \f<zmimnam, acfigmficat Patrcs,Parentcs,Majores. 
Mafcuuiam terminationem abfilutm itfremes.&dr, 12 : 9. «ft Agi- 
ftr ljae>? r-^Pl inTremel. Hutt.Trofi. ^mmin-Ttftamento ut& 
in Lexico yertit , patres carnis] Gutb. & noftra Edit. Empk \aip\ 

L#.t:i7. 18:29, iC«r.4:if. *<3w\i2:i4. EfktfJ>:+ . 1 JA6.2: 13.14. 

Cws <^fx. oojccaoj patres ejus w. >^/fui. ^«c. 2 : 27.M.9 : ^. 
5. r8i 20.-22.23. >tfi. 13: 36. Heknx 23. ciiqial parentes 
cjm y*. Z#w.. 8s 56. ^«sl? patruai tuiHrum^ ^. 7 V.32J. ^-o^lj pa- 
Crum meocum, ^^24: 14. £<d. n 14^ ^ooi;^ patres eoruip 

^ 2 " _ • >f/ Digitized by Google tttesiveftri. *4tt. 33:23. £*. ti : 47.. 48.. >,**.*& 
_ fed: .49.'$. **S.7; ft. ja. Epb4.6\ 1. C«%Tj: 10. rtrf.3: 9. 1 P«r. 1 : 18. 

^c^ patres noltri. jL*r.i; 55.72. ^.4:20. 6: 51. 1 Caf? 

10: 1. iirfr. 1 : 1. lat 9; vidtkietmim LtOjmm. , * 

Marmot. Termnat. Emh. #&£* patres. Ja&.7* 23. Jfl.3 : 39. *3 « 

I. Amw/a: 1/9: 4. 11: »8. if: 8. Hefr.T.+ ''- 

Cum affix. Zbnfy ^-io a* majoribus mcis, aTJw. 1 : 3. ,ooi2qt3| 
patres corum, L«c. 6 : 33. 26. ,oa£dio{ patres veftri. ASl. 28: 
25. ^cAoj patres noftri. Jiff. 3: 13. 25. 5 ; 30. 7: 2. 8. ^ 

II. 13. 15. I9.38. 39. 44. 45. 131 17. 32. I5HO. 2-3 1 3. 

14. 26*6. 2?rtr. 3:4. : 

; ftooia^ / Paternitas , IlctT&ta , 2^e/T 3 r i£. 

\Sjy Luxit. 2VU Uojlugow. !P/«r.,*l*s>lrageiites, M*v 

* 16:10. J/wc.18: 19* Emph. \3us\Mattb f p 4. Etb- 

peel %$& >ei *Lo#| Luxit. o-^lfi lax'erunt , JB. 8 : 2* 

pnpertf.. Q-^£ fagete a T*«>£. 4? 9. FwWr.^oJ^ & lugeam, 

.2 Ccr.12: 21. ^=>^4 lugebunt , ^w. 18 ; 9. 11. ^s/A j idem , 

JpH. 18.* If. 

. IJfl» m.Lu&UB>iCor.$f2. Jacob. 419. ./#*. 18:7. 21:4. 
C«w 4jJ?jc: 2a^a) $£> & de lu&u veftro, 2 Cor. 7:7. 
* Ual Lapis , i?et. 2 : 8. H**. £* /I GW<*. *»* |» . gritoii* 
thducunt a raAke f"W? xdificavit. 

tfoS m. Certamen. Ex Gneeo «y«». 1 Cor. 9:35. $&& 1 v^Q* 

/J* Mercedc conduxit. $r*terit. cum ajf.^J mercede no? 

^^ conduxit, uWitf/^. 30s 7. (P**/ h*\*} mercedc condu&usj 
£m/>*. ?f^1 Mercenarius , Job. 10: 13.13. ^ art ^ t P tu ^ n ** »WJ»« 
ckgener/&it: o«1J^j mdrcenarks eft ,Job.io: 1 3. $l*r.tmph* (*^L 
mercenarily^. 1 : 3ck Lut.i^: 17. Ciw*<i^?x. r 4*aL ^9 ex mej> 
cenariis tuis, £*ftt £ : 1 9: F*fcw. Jo^ ut mercede candUQCfet* Digitized by Google p *4 h * 

M»t**fr &M*iM^&mc&&iriavh >t mA%< 30. 
JBd>pq&*M^ Lucratus^ Mgc^ai^.eft^iiegqtiatioiicacijuifivit, 
Jrfrf/*. 25: 16. 17. Lw.19: 15. 41^ lucratiis&in^Mtft. 25*. 
AO. -aa* . Jmfxrat. 0^4 ncgotiamwii , L**^ 1 9 : 13* jitor. 
«£ea ^UAaiwgetiabuntUTVos, a JfcrfEa; 3. . ■ . • * . 

, • J*J w. Werccs , premium ^Matt, 5 ? 46. d: 1, 10:41. JB„ 

%t t*5j «*.$.- if. ttek.io'.tf. ix : 16. )«. j; 4. j.Pttr.i'. 13. i f . »J«*. *, g. t^ 
%mi.4w.h: 18. ai.' u. * 

Cww 9$£r. <njj mcrces ejus Wfua. M*tt. 10 ; 4a. Mart. 9 : 

41 t.LfMq $ 7.. (few. 4:4. 1 Or* $ * §. ia. 1 Tim. 5:18. ,£crijj 

merges corum vel fua, M«f.6 : 2.06. 20: a. .o^t pierces ycftrai 
£*!«.• 23.3*. '• ^ X ■ " T * ~ 
,0 " 

io» a^Lnr.ra: 3. )J^ *6? Lunatici > *w? va^. qui extra te&a 
«w. degunty Matt.\\ 24.. vide FttS.Mifc. fetr. tib.i. aw* 17, 
. ,CQ-/: Epiftola. ifck nnj», Odd. W* **?)*„ ^ ™ 
CoUcgit, Congeflit, comportavit: itadtfla e&, quod ex Uteris 
c&fi*&ifptt;'jfo* , qnod Varut res in ea tompwtentur.- JH. 9:3; 

*>* *%& *3f *J«33i34» a8; ax. xC#r.j-: 9. 16: 3. iCar.y: 8: C44: i& x2ty. jV 

^' #*>-»W ^piftola ejut, 2 Car. 3: a^ yW 4$?*** Wc e 8 
fktmaftkm^^ epiikJaDoftra^Cor.^^. io:ii.P/V.£»^* 
fZ«J[ CPifttrfa. -4ff.22t5. 2CW-.3M. 10: 10* bmaf.eu&A 
&W-'&T%.J$Jtf&olxmex. 20.10:9. iTheff.'y. il* 
° ';*^j^/vNe^ttatio , M. a: 16. Quacftus, lucrum. AH. \6i 
t$.i'I?*.6'.$. Opera, L*r. 12:58. Strpcndium, 3fo»i.6*i 

&P$&$&§'® ipfonutoi 48+ 16:19. ^Jo^Z <juxftus nofter, 

•:■"■- -v ?; — ^3 u^ Digitized by Google 4 ol | ^ 

. fr*U m. Ager. Bx'Gr&'Xy&. MMit. *j\ %. Ctm^/fbc, 
outioJ ager ejus , Mrftk. 17 : 7. 10,* iffixmn eft fUmafikum, 
flur, I&jqJ Agri. Mar. 6: 36. « 

l£|/. Auris* ^ Hebnu radke ty , maMdi pro more in t,«w- 
de & Grtcum & auric, 9 on* auricula derfHtium. tCsr. 2? cj» 
12:16. Cio« tf^rx. ou>[ aurem ejus , Matth.26 : 51. Afar. 14 : 47. 
L*c. 22:50.51.^. 18: 10. 2 6. ^oou?l aurem fuam, 27791.4:4, 
p/w. «qp£. 1j>1 4 Aures , A/«*tf. 1 1 » i$. 13:9. 43. A/<w. 4:9.2 3. 
13: 15. ^#.7:57. 281 27. ,oa»Jji aures veftrs. Matth.iox 27. 

|j; 16. If*. 4: XL 9H+ 

*H $l OT * AreaX^*/*/.* 1 "!* **T1* .Vlur.cum of. ^oto^. areas fuas 

♦ ^ Heb.'uUm<iuodVn , Trituravit. C*/w mpnimm'^^. tri- 
txmsc bgitur Jef. 28: 28. H'mc derfpatur mmen Sjrniatm 

Ul)m. Fru&us, fljow. r: 13. 6:21. 15:28. 

'' $1 Aut, vd,five. Hebr.te. Mat.$: 17.18.36. 6 1 24-31. 
v 11:3. id: 14- 18: 16. Ahrf.iip. 3: 4. 4>i7- JL**.i8; 291 faV. 

£fww comp&atfte figuficat Quam > -**/<*«£. 1 9 : 24. .*tor. 6 : 1 x • 

io: »f. Xjw. 10: 12. 14. if : 7. iJVfr.i: ai. . . 

0] «6! Inter jeSiio vocamU feu excUmandi. Uneota dttcitur fipra 
. * o;*t cftendatnr banc liter Am mmmte pre**ftct<*ri y & ttt fimul dtf* 

eenutur a fartkula anteudente 0} , cut fmftum,fi A£ctuat*(cr*b*t*r x 

* Kim rW »*o| Conjunxit , concordarc fecit. £#pd^*»<M 
Benevoius, conjun&us, copulatuscft. ?artt£. JoJAlp, Ajdoi cfto 
confentiens, benevoius , M*tt . 5 •. 2 5. ..,-,,.. 

t£a*o\ f. Concordia , coafenfio , confenfus , Unankutas* 

xCor.6: 16. 13; 11. Efbtf.4:$.Pbil.y. i6.,iP<tr.y. 8. u*-' ••*'*. 

U$a>po1 /! EJ^af/riit gratiarum a£ti6,facraCoena,ytf ^**<p<* 
tjirituigratiarum aclwnis. Acl.i'.^i. 20:7. "*^odi6oT Digitized by Google ^&K&$I $flttfeMifc, ijtec. t8 i 13. jnxtaLnd.de &teu ad hum 
bcm> eH friitex iBe mklis , de otto flimus lib. 12. c<^. 1 3. G? Ma- 
tbiohu in lib. 1 . Diofcor. cap. 13. 

^f Ql..lm*pfaimlmi9#y ^^,1.7:17. Mar, 9 * i 9 . 

X*.?: 41. i*w Vah , iStdendi, Mar. 15 : ?a. Ita 9 M<rtf. 

V»j w Manfio, habitatio, J«/>. 14-. 23. P/*r. m/>£.£oJ man- 
fiones , Job. 14. 2. 2)ff/«a videtur ab Hebr. JW , quod L xx.* /fffrwtf 
Jef. 1 3 ♦. 2 2, &yerferwitx*.ToixJ». > & Ca/leUusinfuo Lexico habitare 
reddidit, y mm. in Vtcinmn x mtttato. 

< ffi\ *ft &*»&»> Evai^eltum > 4/*r. 1 * 1. %w, 1 •. 1/ ^. G&. 

l^&fe^og. a. ^o*\^ Ewoe^Aisw Evangelifta , in fubferipttvm 
Elrangelii Johmnis, & in Jtifcription* Jpocalypfas. ?lur. |£aul^iog, 

tf^w. i i Aflchora,a>xt/ € ^, Hebr. 6.1^. ^ 

*a>aLoo\BoKs, perpendicuUttnnauticum,-^?. 27; 28. An- 
chor*, ter^ 29. & 40. 

^o^Ac«e| 'Et^xW&^Euroaquilo, Vewf/w, -^IfiP, 271 14. 

* T?* c£dW. O4 i». Legatus, nuacius.7» Targttm fmitur m 
t**-Hek*o T» nf 5 Wrf# Obad.)wf. 1. J^x-. 14. c*w ^x, 
•^Jj4J^*^6a ad*. Pibr. *»p*.^> LcgatiXiic. 14*32. 194 

Ajji| jvit , abivit ^rofc&us , kigreflusjdigrcflus eft , difceffit, 

' - venit , arabafavit y irruit , vadcre. Seqttente 5^5 ftgafi* 

tat St^tti ^ fc&afi. //* prtttritum taVcmtt , >v<ta£. 9 ; 7. 9. 13 : 

15.44-4*- »**♦ »** J>« »9« *£»*• "J *9-30- *** »&**• a*: i+ 4». 44. *7t 3- * 
Mmr.n -jftf* a: »4.3:.7- f Jf*»-M- 6 ^»7- 46. '°* **• 14: »o. 39. L«. 1: 38. 4: 
*o.3»4> f x »3- »**»• 7* »4. **3* «fM3-'*< '9? »*• »»:+ 39- M*. ia./«*4:4> 
|». j-: if. *: 1. 6: jp. o: 7. 10:40. n: 74, »»• 19.36. ^Or.S: 17. 9: 17. *6. 10} 
7-*3» ,«j: t* i« j8. tS; »i, 17. *o; i.»3.»i: >6. 1T/W.4: I0 . Aef.9. «, h: w. 
tt:i7. i«:».rtr^4i 

;^ 6bfe^H^mtS^ r hm ytrfcfnprim e/fc hone ammaiiam, audi 

* Hc unq *eex andma Grammatics Zsmper Schema efferntw , Lcmad 

4mfmpmyMto,retrocedit Xxali* Ham hcttmfckvatji , & Lomad Digitized by Google «•• f.Ai: 

* promnaaticmt oatdutttr. *&& f. ahtit. Mm. J : 30- t6x$o. 

Luc.ii 39. Ja*^: 18. 11: 18. - 

^ftc.abivi. Matt. 35: 35. Job. 9:11. £4/, 1:17. 18. Jj>oc+ 

10": 9. 

ckil w. abierunt A*4tt£. at '9. ia* 13. 4: ao* aava5* $:jJ3* 

9t 19. Iii-; 7. \it vf. 141 ij. 20: P34. ai Jtf. 2*3 + if.a*\ *7i £oi<6. »8Si6. ifcrr. 
1: 18. 20. 6: 31. 8: 13. ip: 1. 11:4. 12: 12. 16; ij. £*f.2: if. 7: 14. 9: u. fi* 
j6. 10: 30. 19; 32. 22: 13. 39. 24: 24. ]oi. it 40 4.41. 6: 1. 66. it t 31. 46. x8: &* 
20: to. A&. j: 22. 26. 36. 7: 13. 13: 43. if: 39. 16: 38. Inucnftot, 19: 29. 10: j. 
%.Pttr,i: if. ,J*dj. ii. /fpocxi: v , v 

^i /. abicniot, M*tf£. a 5 ; 1 o. ^ty idem, Af 4tf . a 8 : 8 r 1 1 r 
^[c.abivimus,ASF.38: 14. ^Ilty idem^ Lucy: 13.'. 
tpatficipiHm (Benom, V§\ m. abiens, Matth. 2^9. 8 ; o. 1 9 . 1$ : 17. 

18: 12. 26: 24. f8. Mtrc.lX 23. 10: f2. 14: 21. Luc.i* 3. 7:6. «.ti 8:42. 9? f7» 

«t:,f8. 13? if**. 14:10.31. 1^:4. 17: 11. 19:36. 22: 22* 24:28. Jpk. 7:3a- 8 ui. 

22* lit 8. H.44, #'* **r Jko*/J Partictfimm ff A^&wl/t^. 43 : 3. 33. 36. 14: 2.4. f. I2.2& 

16: f. 70^^17.284 ^?.t: 10. 8: 39. 9:3. 12:9. 18:^20:12.19. 25 : 1*. ;l${ i»; 
Rom. if : 24. 2f. 1 Cor. 16: 6. 1 lim. 1 J 3. /fc*r. 11:8. /#/**. 13 : ta 14: 4. • , 

Faun. UfJ , abicus , Matth. 5:13.1a: 45. L«c. 11; 34V ~i6. 
14: 3f. >&ii: 3*- ^#.21: 2.27:6. ■ .*.:-* 

JVar, m. ^~At) abeuntes > Matth. 7:13. 1 © : 7* a 1 : 9; Mkrcj 

6: 31. 33. 10: 32. i<5; 12, 1^.2: 41**9: n- *4< **• *7* *+ f 8: 39- tf^jQk^iM- 

6: 21. 10: 4. 18: 8. -/ft*, f : 36.37. 8: 36. 9: 7. 16: 4. 16. Gat- 2: 14. i77pt.f+ 24. 
iPwi*. 1 : 1^2:10.3: 17. /*/. 18; ' 

^xAtl /*o>£. 4 : 1 3 , fx <~-^t] aheuntcs ^ ^-U nos cmflfitum* 
$lur. f. ^1 j abeuntes , ^ic* 16:14. Z^f^ij^ {tbife, M^ 1 4 * 

i6. 24: i.I.jk.8: 31. 9:^. 10: 1. Jtb.Gx 67. 7: 3f. AS.iox 3. iComo:27 y t>*fc 6*r- 
vtrim Lcdiopes. Apecijl*. . . 

Imperat. $1 w. abi. Matt.2 : 20^ 4 : 1 o. < : 34. 41 . 8 : 4. 9; 13, 
9: 3. 16: 23. 17: 27. 18: if. 19: 21. 20: 14.21 : 2. 29. 26:18/ Mfrc.i: 44. f : 19 ¥ 33. 10: 21. 1.1: i. Lmc.$: 1*24^7: g. 9:60. 10*37, i3; ; jj|. 14^10.. 1.7: i$. *$* 
22. 19:3a >k 4; fa.. 7:3. 9:7. A3. 8; 26.-9; if t jo; 29. u: 12. "22: 10. ai, 
24: 2f. .,.'".' ' ' * *- 

Fizrn. <Ai abi. Marc. 5: 34* 7* 29, £^.7:50. 8:48./^ 

4: 16. 20: 17. * ■ 1 
Tlur.f. ^i abitc , , Matt . ac.: 9.38:7.10.3/^^16:7; / #> . Digitized by Google Fntm. Vii\A ml abibtt. Jk/atf* 2 : 23. 16: si . M<w*. 5 : 17: 37, 

i»f.» : 17. 4: 42. 8: 37. 9; ji. 11: y. 16:28. 19: 28. /J.7: 3f. 11: 7. 16. iJ.i : 2j\ 
8: 20,28. 18: 18.27. 19: 11. 10: it. 21 : 4. j.»2. 27: 37. 

jfo'U m. abibis. Mar, 9 : 43. L*c. 1 : 76. 14: 8. jt&. 25 : 20. •-. 
\fi| r." abibo. M<itt. 2 : 8. 8:21. .26:36. £*tf. 9:59.61. 1-3-1 

33. tj: 18. J«£. 16: 7. 20: 15-. A8.ix: y. 1 Gr. t6.* 4. 

^tij m. abibunt. Matt.%: 18. 14-. 15. 22* 25:46. 28: 10* 

.0^.6:36.45-. Ltu.c): 12.^^.7.-40. 14; 16. 17: if. 23:23. 27:30. iOm-. 16.-4. i2»w. 
4: 1. hekli: if. iPetr.z.'i. 

^rtZ m. abibitis. J^df.ib: 5. Z^c. 17: 23. 21:8. M. 1-5: 16, 
^ijj r . abibimus. Matt. 8 : 31. 13:28. 26:46. Ma.61 %i* 

37. 14.* 12. 42. JeA. 14: 31. 

I2&fcg> a. Y&i]io f. Percgrinatio , profe&'io. 

l^Joflw. Scnaragdus (J/j>oc. 21 ; 19. /^tf«r 1J^Jiofl>). 5P/*r; 

emfi. $Jfo\ 4j»c> 4 • 2« 
l^W? nt». 

* 1 ex Hebrto 1™? , <fe»&f/i I iw Ihigualem T mutata* Psejiepdit,. 

apprchendit , comprebendit > deprehejidit , . tenuit , 

continuie, dctinuit , obtimiit., retinuit, iiiftinuit,cepit , ac- 

cepit, invafit , corripnit, carpilt, habuit , cohibuit , poflcdit a 

Claufit, claufum temiit. • 

]&cn y^J ceperat, Mat. 14: 3. ,Jl apprchendit ,M<tr, 5 : 41. 8s 

03. Invafit, Iarc.4: 36. Cepk, L*(.f: 20'. Duroict, AS.iy. 20. Cfauft, A fee. to: 3. 

©yj apprebendit cum, Matth. 14:31. 18 : 28. M<»r. 9 : 27. 

Zjw.14.--4. J«6.8: 20. 4^-3: 7- 12:4. A$x*m ttduHdat M«r.6: 17, i£ A&'.iy. 19. «£r, 
juuwf* v«r£» fubihttttvo , invafcrat cum , Lwr . j : '9. Acccpit eum , A3. 9 :" 27. Ccpit eum ^ 
jfa.%1 : 33. # • 

*V*l apprchendit cam, Af«tt£. 9 : 25. Mdr. 1 : 3 1. Jffixum eU 

pU m sJ lictanLac. 8 : 54. 

ZJ**1/I Invafit, L«c. 7 : 16. Invaferat , cap. 8 : 37. 

£*l c. apprchendi,He£.8 : 9. o-^1 m. apprebendcront, Mat, 21 : 

35-. 39. 22': 6. Lme.zy. 16. A&.x: 16. j: 18. 7: 5-8. &f*«fcv«tf»/W/^j»»iapptehendc» 
nt, yf<!f. 18: 17. Ccpcnmt, ^.23: 27. 

oow^ ccperunt cum , Matt, 16. : 50. Affixum Uc w>W£4 tf'$7' 

Apprehcndenint earn, Mr.14: 46.5-1. Aa.tj; 19. Ajpxrnn r€imdat}ob.\%:i\.& dB.16: 
so. & ai : 30- Tcnacniat cam, Ij*m: 4*« Digitized by Google 10 „) 

cicyj continuenmt cum fermotem, Mar. 9 : 10 , affixo redundaitei 
ujo^l apprchcnderunt mc , ^#. 22:11. 26 : 21. 
•fi/ apprchcnderant, MW.28:9. 
^ijp^w.apprcbendiftisme, ^#.26:55. Cum prtfixo ddith, 

at apprehendereiis me, «**£ tf Afcr. 14: 49. 

VT ^i c. cepimus ,-Lnf. 5:5.. Apprehendere , AH. 37 : 1 6 , m hoc 

pfitrmikf tjl ttulsff fr*t*riii frt mpmittv*. 

*vul^ £ cum apprchendiucmus cum , Acl. 24: 6. 
ParticipiumfBenom m. ^j apprehcndens,M^. 1 2 : 1 1 . Capere^Marc. 

% : j» */l ** £»dbp P+tieipii prt $*jmtivo. Obtincus , Lm. 14 : ^Comprdwnicns, 1 Cw. 3 : 
19. Comincm,f<4>.y: if. /a*. 1 .• x6. Ctaudcns, y^w.j: 7, tor. 

Tarticipium Teil m. ^ tenens, Man. 16:8. L*f. 3:17. .**#. 3 : 

11. iCw.7: if. Cdi: 19. i7iw.3:4. /W.i: 14. Claofiua^taw, £*r. 11: 7. /AS. f* 
23. DetioerK, Aom.7; 6. xThf.x: 6. Rednens, Af*.x\ 15. 

j**}^ &\&£ pwJ Omnia tenens, omnia fuftmens, Omnipo* 
tens > mwrox^T^ 2 Cor. 6 : 18. Hebr, 1 * 3. ^oc. 1 •. 8. 3 » I. 
4:8* 11417. i$*. 3. i6-.7.iif. 19:6.15. 21:22. 
JFcm. ttȣ <** If**} corripiens erat cam febris , Mitt. 8 ; 14. 
!P/*r. w. er^l habentes 9 Matt. 14:5. 21:26. 46. Mar.x 1 .* 3. Clattdcofft, Mttb. 23 : 14. Retincntcs, Mar.-iz 3.8. L*r.*8: if. iC»r.u:2. Appfebcn-. 
denies, Lw.li.- 63. •^< 9 -9: 8. Chufa?/*Mw,J#*. io: 19. 16. Dctincmcs, Horn. t;i8. Rc- 
MDta/«M*f, Jftfr.ao; 23. Tcaentcs, 7<v.z: 1. Apot.x: 14. if. v»*y>*t , ex <,,,.}. J & <-i*» nos >f/ iumus centpofetum. Obtinentes 

fiimut Wobtinemus, Aim.};?. Habcmus, »CW. 4: t, Poflidcinus, xCtr.6: 10. 

Mur.f. v^-muI detenti «*// , L«c. 24 : 1 6.Detcntx, 1 !Ztor. 5 : 1 9. 
lnfiniu (»V*& Carpcrc, C«c, 1 1 : 54. 20: 26. Comprchcndcre, 
JoA. 1 6 : 13. Ow» off. cnij^a^ caperc cum , Mattb. 2 1 1 46. 

lU apprcbcadenlaai cum, M*r.$: at. rrchendcre euui,A£tr. ia:ia. Apprehendere cum, 
'Job. 7 : 30. CUudcrc cam ftrum , Ape. 3:8, ajfixum i* hoc pofttriori leto cji fkwuflicwm. 

«iy>Tvj\ ad comprehendendum me,- 2 Cor. 11: 32. 

itnperat. jo**} ml Claude , MW. 6 : 6. Tcnc , yf]w. 3:11. o?«k.J 

prehendite, MatLx6: 48. Tcnctc, i7%ef.f. xt. Afot.x: %f. Habctc »4«w«,iPA3: 7. 

C«w 4^C -icno^cl apprchendite cum , M<». 1 4 : 44. 

F»ir»r. &»\* m.claudct, Luc. 1 3: 2 5 . 1 Jfak 3:17. Apprcliendcrct, 

J£l. xy. 11. Habeat, 1 Cor. 7: 2. Digitized by Google 1 n 

*&M. /. Habeat 1 Cor. 7: 2. Apprebcndet, 2 Tw. 5:17. 
»*e«a^i rettnere eam^hHem, V. 1 3,.^ htcEnaJlage futttri pro trfi>iti\>o. 
iOf*l± m. teaeant , 1 17m. 3:9. Habeant , cap. 6:1. Claudant , 
4poc. 11:6. -cjJq^^ capercat cum , Mat. 26:4. Man 14 ; t. 
jLnr.3oi?o../fl£.7.s 32. 10:39. 1 1 '.57. 
,cy*?Z w. retmueritis, iafe.20 1 2 3. ouoj**^ habebitks cam, 2 7$fj£ 
3:15, ojljoJ**^ ut apprehendcretis mc , Luc. 22:52, «cc«#f Air 

ttMM nuUti Otyb> f**' »* prim* Ji*g. f*t*ri ob t>r*f«rmaittm Ohph evmrmmttr fit , (* tf 
#£- jfcg. #»• *• vitkrifottff) rari m aim perfi** ; *ii GVok. //*r»r. L*«£ de Die* fag, 207. 268. 

Ethpeel rt*4 , ^ZZI Prehenfus , apprchenfus , comprehenfua, 

dcprebenfus , detentus , claufus , conclufus fuit. r^ll) m. clau- 

ia c&janua , MtfttA. 25 : 1 o. o^ltf claufi funt , Luc.^ 125. Clau-r 

fe Cuntjanu*, Abl.i 1 •. 30. Futur. ?*/&*? to. ut detincretur, JB» 

2:24. ^oJ*»Ma w. claudentilr, :^xk\2i: 25. 

Jphd. f>o\ m. Tcncrc , poflidcre fecit, poffidendnm dedit ; Lo* 

caVit, clocavit t Acccndit , incend'it. Putt. oy*o] **. locavit cam 

VmtoMfMat. 21:33. Mar. 21:1. X*c . 20:9. cyjjoj m. accendenmt, 

Luc. 22: 55. ./#?. 28:2. F**»r. t *oj w. locabit , Nfatf. 2 1 : 41. 

ly*o1 w. Poflcflio: Robur, potcntia, 1 Tetr.$ •. 1 1. Jud. >. 25. 

yjpwr. 1:6. 5:13. ou[»dh poffeflionis Vf/ ditionis ejus,L«f. 2 : 1. 

* nrot . Hwc Hebr.fy , €&*&/. ^fr, e/w^. **0* » Sjriaam 

X*>\ Fratcr. Matt* 1 v 2 1. Mar. 13:12. JSl. 21: 16, fljo*. 

«6-* 23/iCor.i: 1. f : 11. 6: f-0. 7: 12.15". iCW-.-i: i. Epb*f.6:xi. Pbili:zf. xTty. 
3: If. CW.4: 7.9. fbtton.verff. 1. 16. Jacob. 1/9. iPHr.f: 11. ]ud.v.t. 

Injiiig. numero cum affixit (excepto affix* fing. priwue perfon*) tertiani 
radkalem He fibi reftituit , (9 refiitutam in Watt mutat qvttfcenUm 
in E^pxp. Jta Sf fnpra |!o} pater , G? infra Uom Socer. 
riOQM? fratcr ejus Vel iiius. Matth.^t 18. 2 1. 5:22. 10: 2. 141 

Jf.~i7? 1. 18/ jj. ^lor.i .♦ 16. 19. j: 37- 6: 3« 17. u.* 19- J^«'-J* »-»9- 6: 14. 20:28. 
0^.1:41.6:8. nr 1. ^S.i2: 2. C«/.i: 19. iThef.^i6. HtbA: 11. Jofc+V II. lj«*» 
2:9.10.11.3: IO.12.14. ij-. 17. 4: 20.21. f: li. InTttuU EpiJM* ]mm\e. 

on*4 fratcr ejus /I Jo£. n:2,* /rrf afjixum hie eft pleonafticum. Digitized by Google 13 ^l frater tuns , Matt. 5 t 35. 34. 71 3:4. 5; iS: i $; Mar. 61 
18. L«r. 6 : 42. 15:27.31. 17: 3.^1.14710. 13.15.09014 
fratcr tuus /. Job. 1 1 : 2 3 . 

Cww aft \ futg. jtrmut per/, mutat * in * , & format ^ (ita&fifra &} 
Pater , Jo) pater metis) .fttott. 12: 50. 18:21. L*r. 6:42. 12: 

13, >A. 11 : aj.ja. jAJ.p: 7. 12: 13. iCw.8: 13. iC«r.»: ia. PbiUm v.io. 

K ->qfi*j fratcr car urn , /<w&. 11: 19. ,a»l fratcr nofter , fym. 14; 

ai. 2 Cw. 8: 18.22. i7^<f/:3: a. //<f*r- ij: 23. 2pw.3:ij'. 

P/jw. ^J 5 fw/»A. Vwj fratres. i»/4tt£. 4: 18. 21. 19 : 29. 20: 

24. 22: ay. 23." 8. iW*r. ia: aa Lmi. 16: 28. 18.* 19. 10: 29. /«&. ai : 23. A3.i:.i6, 
$TtM.+: ai. 7/**r. 13: 1, ^Jtk.v.^. 

Cum jjf. +miZ] fratres e/us w. Mattb. 1 : 2. 1 1. 12: 46. 1 3 .'55. 

M*r.y. 31. Lie 14: 16. Jȣ.a: 12. 7: 3. J. 10. AS. 1: 14. 7; 13. aj- 27. 1 CW-. 9: 5-, m 

4m /we affixMM rtdu»l*t. Heb. 1:11.17. 

y±^\ fratres tui , A*»tt£;i2: 47. JW4re. 3: 32. L*rc. 8*. 20. 14: 

12. 22:32. \Tim.^:6. j: 1. 

.13 fratres , mei , Mattb. 1 2 : 48. 49. 25 : 40. 28 : 1 o. J/<»t. 

*: 34." Lmc.%: it. J«£. 20: 17. .^.3: 17. 6: 3. 23: i.y.6. 28: 17. Rtm.i : 13. 7: 1. 4* 
p: 12. 9: 3. 10: 1. 11: x$. ia: 1. tj: 14.30. 16: 17. iCor. 1: 10. 11. ad 2: 1. 3: t. 
4: 6. j: 6. 7: 24.29. 10: 1. 11: 2. 33. 12: 1.. 14: 6.20.26. ij: 1. 31. jo. j8. 16: 12. 
i-f. iCor.i: 8. 7: a. 8: 1. 9: f. C<i 1: 11. jr. if. 4: 12. 28. 31. $-: 11. 13. 6: t. 18. 
Mphtf. 6 : 10. PbiLt: ia 3:1.13.17.4:8. 1 %.u + a: 1. 4: 1. 10.13. j : u 4:12.14. 
>f. ilbtf.i: 3. a: l PMfw.v.a.j-. titbt.y. 1. ia. 6: 9. 10: 19. 13: aa. Jawfci: a. 1: u 
14.3:1.10.4:11. 7:7.9. ia. 19. iPttr. 1: 10. ijob.y. 13. 

^cni^ fratres eorum 4«r fui . Jfif .4 : 23. 1 lim. 6:1. Hebr. 7:5- 
,oa^J fratres veftri. Mattb. 5: 47. Luc. 21 : 16. ASl.y.11. 7: 
37. (%».i2 : 10. 16. 1 Cor. 6: 8. 8: 12. i&etr. 2:17. 5:9. 
^*I} fratres noftri. i T£*//3 5.26. 1 Job. 3:16. 

rrtnH H^ r . Soror, Cbald. ™* mjh. *™* : , Sjriace ejfit &J\ 
emf>b. ]£$} fed prima radicis] apbjrejinpathur , (Sdicitur 

&* Soror, L*f. 10: 39. iCor. j\ 15. 915. Jrt'oi. 2t 15. 
ciA£ Soror ejus m. yet (iia.J©£. 1 1 -. 39. Ml. 23:1 6.fyom. 16515. 
6kU Soror c^us/ >r/ fua , JtL 11:28. 1 9 ; a 5 . «**Ai Soror tua'. Digitized by Google **1 *3 

. aJaJ.V. 13.- >^S.orornre$, Matt. 121 50/ Maw. 3: ty.Lmc. 

io-; 40. ^ Soror noftra. $(00.16 : 1. !?i«r. f»f&£. 1'Zd^| Sorores. 

.*/<*#. 19: 29. Jiftir. lO'.^^. 30. ctZ^J'w. Sorores e;us"w. iv/ fu#. 

^/^«, 13c $6.Marj6 \ 3. /L*c. 14 : 36. j^&ljSorores tux. 1 T/w.e; •. 2. 

f&»\/» «w/>£. : Fratemitas, 2*Ptf. 1 •. j y bis\^nde\m^ LeSlio?ief, 

\il±>)_m. empb. Confanguineus > cognatus , agnatus, propin- 

quus. Cum off, ocnt cisLA cognatus iflius , Job. 1 8 ; 26, affixum 

bic «rh£CH<l(£. *ju*A cognatus incus. (2}o»i . 1 6 : 1 1 . Fcm. emph. 

"&±U\ Conlanguinca , cognata , agnata , propinqua. *oAj^4 

confanguinea tua, Luc. 1 : 36. Tlur. m. ^u*»1, <?>»/>£. \1L>] , Cwn 

j^T o<noi^*? propihqii'i e;us , Mar. 3:21. ^11% cognati tui. Luc. 

14; 1 2. <+ilZ{ Cognati mei. fym. 16: 7. 21. ^naiufl cognati 

Vcftri , Luc. 21 : 16. 5V»r. / e*^£. &IU3 cognatx. 

_j| -4>/W p*o'» Diftulit , tardavit, coinmoratus eft. M<*tt£, 

25:5. Partkipittm pfafcns j^oiotardans,^/?^: 48, 

Luc. 12:45. 1 Tim. 3 : 15. Tardus , Jac. 1119, bis ; in hocpoSk* 

riarilocotn nomen degenerat. Futur. V»Scj tardabit j Hebr.i o :' 37, 

frioj conimorabor,. 1 Cor. 16:7. 

^_4*>1 Alius. -«4^. 11: 3. -«/<*rc. 12: 32. Luc.?t 19. 20.. 
JW.4: 37.1r:-7-3*-43» **: *4 21: 18. Aa. i: 20. 4: 11. 8: 34. 12: 17. 17: 21. 3^ 
19: 39. Aran-7: 3.4. 1 Cor. 1 : 16. If: 39.40.41. Gakt. 1 : 19. 5: 10. PM.11 10. /f*w 
.Adtaw, M **; 3f- »3: # 33- M* 8. 

Bmphot. lS|»! Alius. Mattb. $: 39. 6*24. 8:9. 21. I2t 31. 
135^.7.8.14.33. 21: 30.33. Marc.41 f-7-8- 10:12. ir:i2. 12: 4. j.31. j8. low 1 . 6: 
29. 7:8. 8:6.7.8. 9: JQ.61. 13:33. 14:19.2a 16:7.13. »7? 34- 36.18:10. 19* 
ao. 20: 11. 22: f8.ya /uA.iJ 3J.44. 12: 12. 14: 16. 18: 16. 19: 32.36. 20: 2.3./*?.' 
4: 3-5.12. 7:18.26. 10: 0.24. 14: 20. 16: 11. 17: 7. 20: 7.rj. 21: 1. 8. 18. a*. 22: 
3a 23:32. 24: 27. if? 6. 1 7. 23. 27: 3.18, JW.7: 3.23. 13:9! 10.3:4.10. 12:8. 
. 9.10. 14: 21.30. %Ctr. u: 4. i7m»,6: 3. 27J». 2: 17, Heir. 4: 7.8. 7: 11. if.Afte.it 
24.6:47:2. 8:3. 10: t 13:11. 14:6.8.9.1^,17.18.17:10.18:1.4.20:12. 

Fcem.empb. TZj*J Alia. Mrf.2: 12. 10:23. 10:9.26*71. 27.: 

61. 28:1. ittw.io:iti6: 12. Luc.6: 6. 16:18. 17: 37. J»b.6lai. Ad.t$i 3y.42.4f 
Jtmr.8tS9> » Clw.3: 11. jCir. ij : 4 (?«/. 1 : 6. #**»•. 5 : 6. 6; 1. 7: 13, Jk«*. 2 : 2f. 
j-: 12. ^*f. 12: 3. ij: 1. • 

lP//W\ m. ^tj£ut Alii , Zr»c, 2 3 : 32. Ta£. 19: 18. 21: 2. £w/*. 

#3 &»! Digitized by Google 
Xf> m j um, *. »<. i j , <<f. • uiir.y, *.•*.../. iv, *y. 14}. »y» « wtv. ^. a. w . »^> *^. iu> 

Ijw6. 13: X. C«/.6:+ Efbef.y. S- iThejlue. x Tim. ill. Hthr.lli tf.&jy.JiuLv.-j. 

Tlur. ^IiJ**!/. Matt.12 : 45. 25 ♦. 16. \j.Luc. 1 ii.26. 2 Cor. 1:13. 
£/»/>/;. tf\L£j Aliae , Matt. 25:11. Mar. 4: 19. 36. 7 : 4. 1 5 : 

41. JUf. 3:18. 4:~43- 8: 3- 22:67. 24: '• Jd.6: 23. 20: 30. it: if. AS.it 4a jt 
6. 19:3a. 26: 11. »C»r. it: & 11:13. 

Vl^4 "'• w^« Poftremus , ulcimus , noviftimus.Mitt. 20 ♦. 1 4. 

JWrfr.9: 3j. L*r.n: f9. >i.6: 39. 44. 74. 7: 37. 11: 14. 11: 48. itt. 17: 41. iCir. 
if: 26.47. 1 J»*.i: ib, Aptc.n 17. it 8. 21: 13. 

Farm. e»/>/>. \'tJ^\ Mat. 27:64. Liir.14: 9. 1 Cor. 1 : 8.15 : 5 2 . 2 Car. 
1: 1 ^.FormacoHJlrucla &*•»! adverbialiter <pumdoquefumitur$figmfical ) 
Tandem, poftea , poftremo, Mat. 4:2. 26:60. .Mdr.4 : 28 . 163 
14. P/wr. m. **^. \£*\ Mattb. 19130. 20:1 6. Mar. 1 o: 3 1. Lac. 

13:30.^2.2: 17. I Cor. 4:9. llim.^i 1. 17IW.3: I. Hebr.i'. i. J*»*.j:3. if*. 
t: f. ^3c. 1: 19. 

SVur. /. <wp£. tfj£,1 Poftrcmx , ultimo, ^w. 15:1. 21*9. 

Xl^L f. empb. Finis , pars pofterior , extremum , poftrcmum , 
ultimum. Vrimaradicalk \ aphtrefinpajfa eU.Matt.1^.1 13. 26 : 58. 

Mtr. 13: 7.13. 14: 41. Luc. 14: 10. 21; 9. J«6. 13: I. iCW-.i; ;#. 24. ilbtfil 16. 
Jfcir.3: 6. 6: II. Jwtb.f: 11. iP«r.4: 7.17. 

(Cum prtfixQ ,ja8c\quando<pie peripbrafin adverbiifacit: l2pIanovi£> 
fime, Mattb. 22: 27. L«c.2o*. 32. Tandem, Mattb. i$tii, 
)2pH Idem, L»r. 4: 2. ^/<wc. 12:6. JoA. 1 3 : 36.) 
1J4 v;<fe U4 

&}. *. o»j Eu I i^e 9 Ettgc , inter jeSl'to gaudentis & hudantis , J/ift, 
1;; 11.23. JUr.19: 17. 

Jj f He£r. C&*«.& ^. T* Ve/ T5 .J Quoraodo , qualifier* 
'ut, ficut, quemadmodum, quail, tanquam, circiter. 

L*C 3:23. 9; 28. /ok I*. 39. ^cSf.r. 12. 2:41. ^Mf. 2: 27. 

6* *. 1. Digitized by Google J 15 

611. 1 6 : 2 1. juxta , fecundum , Matt. 2:16. Ml. 1 1 •. 1 5. Apoc. 

aO:i2.13. ?jM)Ut, qttO, -M**f/>. 2i 13. 23. I 2; IO. QUOOIO- 

do, ut, ficut, tanquam, quad. Matth. 1 2 -. 1 4. Marc. 14* 8. 
/o£. 21:25. 1 P*fr. 4 •. 1 2. 2 Ptfr. 1 * 1 o. 2 ; 1. ? jJS Quafi , L*r. 
241 28. ? U*l y-lw Qualis , ^/w. 16 : 18. ^-A-} ^J; Qualcs ? 
2 Prtr. 3; u. Vici j-1? Talis, M&tth. q*. 8. ,—A<n y-t? Talcs, 
Marc.+\ 33.3 Jo£. v. 8. V»ca ?$? Tantus , Apoc. 1 8 •. 1 6. ? Ua^ . 
Quemadmodum, (icut. ^/ lit. juxta id quod*, nam compofitum 
eU ex j*J juxta © fto quid , © />oc <wte pronomen relativum ? /*£»$- 
c<tf id • i/iV«tt« for, ASI.22 : 5. 27 -.25. 2 Cor. 1 2 : 20. Ephef. 4: 
4. 3 Jai5. vjf. 2. 6. Cow/! )wr^ leSlimes , 2 M. V. 6. & 3 Jo£. V. 3. 

t!a^ Ubi , ubinam ? Interrogative alianando ponitur , aliauando 
non. Marc.\\\ 1 2. Jo/>. 1 1« 34. 20 •. 2. ^c. 2 ♦. 1 3.QJ £ooio? li.1 
tno |T ,^A^^ iTwi. 3 •. 2 , />ro «> in Parif. & jfngl. Edit, legtur \L\ 
cia »oAaSr> U £a&o? in quo nxvus non rcperitur j £<«■ UclioYide- 
tur ejfe melior.) ? &*} Idem. ifetett. 2 •. q. 6 •. 20. 21. 25*. 26. Mar* 
14114. hue. 217. 22*. 11. 2P*fr. 2:11. ^w» 2:13, £ir. 11: 
8. 1 2 •. 6. 1 4. 1 /: i 5. 20 : 1 o. Qiium , 1 Cor. 3^3. Sicut , 
1 Car. 5 : 7. fr$ Ubi , ubinam , Matt.2 ; 4. 2 Ptfr. 3 : 4. oaf 
Ubi eft , Matt. 2:2. Compofitnm eft exfa\ & 001 . &J3 Quo , Lnrr. 
17 : 37. J*&. 3 : 8. Acl. 27:39. ii/tfV. 11:8. 1 ]oh. 2:11. J? &-1J 
Quocunque , ^Apoc. 14:4. fc*} ^S§ Unde ? .J/tftt. 25 r 26. ]at. 
4: 1. <-4pw. 2 • 5. 7-. 1 3. 

^aJ lii*J Quomodo. Interrogative qttanekqtte ufurpatwr , aiuauk- 
que non. Matth. 16:11. -*#. 2 : 8. %om. 6:2.1 J«£. 3 •. 17. ./f/w:. 
,35 3. Quemadmodum, Hehr.^: 3/Ut, ^f/w.6«4. 10: 18. 
l&t? Quomodo , Philip. 1:8.? Ua*{ Quemadmodum , ficut, 
j/<tf. 1:24. 6:12. 13:40. 28:18. 2Ptfr.3-.15. 2J0J&.V.4. 
-4poc.3 •. 21. Ut, Mar. 3 : 6. Je^-,3 : i6.Apoc.2 : 10.21. 3 : p.u. 12 : 6, 

fUm.Deus. Hekr.^fiy a^ ^ fortitude Matt. vj\\6> hit. Digitized by Google id J| 

U^*j m. Arbor. Mattk 3: 10. 7: 17, &f. 18, fo. 19. 12 : 

33, frr. 13: |i. Lm.%: 9. 6: 43, to.44. 13: 19. Jpte.g: 4. 

<Plur. <^M Arbores , Jud. V. 1 1 . Empb. V&A Arbores,M<*f.3 : i o. 

ai :8. ia<wv.8: 14. 11:8. X«f.3: 9. 21 : 19. jfpoe.y. 1.3.8: 7. 

fnVvl Unde. Interrogative nfurpatur & abfyue mtemgatione. Matt, 

1 3 : 54. £«c. 1 1 : 24. £&a.j ^lo Undenam } Matt. 21:25. 

1 1ta , fie, eft, imo,.etiam, utique, certe , profe<5rd. 

^iMtalt. 11 : 9.16. M*r.T. 28. I4K.7: 26. yf^w. 16: 7. GttmmttmrMmb.f. 37^ 
Jaeoi.fi ix. 

\L\ m. Quifiiam ? Mdif. 21:23.? tf*J is qui , Matt. 10:22. Mar. 
1 6 : 1 6, bis. 2 M. V. 2 . 9. qju] quis eft ? ex tfJ & 001, 1 Tj&<?^ 2 : 19. 
Fffrn. Ijlj Quaenam? Sine interrogatione legitur Apoc.y- 3. ? 1 *ij ca 
quae , ^f>or. 12: 13. ^ot? l£y ^qjuo Et tradidimus naYtm in ihcer- 
tum, ASl. 27 : 15. !P/«/\ ^A*1 c . Quinam ? quaenam? Hebr. 
3: 17. 18. &>tf interrogatione , 1 T£^ 4: 2. ? ^ t N . | ii qui, eae 
quae, ^4^.4:16.24. 5:6.8.10.15. 20:23. L«c.i2:37. 

2 Tet. 1:3. ^A*1 ?*$ Quales ) 2 Pfft". 3:11. 

^aaal? Jalpis , Jpoc. 4 •. 3. 21: 11. Legitur jxuzxxu] Jpoc. 2 1 : 
18. 19- - " , 

* \q+\ ioSn-y Temere , fruftra, immehto , Mat. 5:22. Scribitnr 

^\ Vhil. 1:16. 
* A*1 ^^ r - — • ^ > Afaff .3 .-9. 5 : 46. 13:12. 25:25. &c. 
. * Sunt, Matt.% : 20. 1 6: 28. Fuit , A/<*#. 13:4. (Poftpejiti 
|oqi communiternotat imperfeSlum y erat, M<tf. 8 : 30. 19: 22. Ita 
in plurali ooenAJ crant , Matt. 22 : 25. Prater tertiam perfonam 
fecundam anoaue &primatn exprimittfuando affixa fibi amteStit ; amieSlit 
autem ea mjlar nminum pluralism mafculinorum : nt , vrioA-] eft ille , 
Matt. 6:30. Erat , cap. 2 : 9. loqi -cnoA-l erat, Mat. 3 : 4. Fuerat, 
Joh.<} : 24. oi-A-l eft ilia. M4/.6 : 21.22. y»Cu\ es tu m. .*£uA»1 es tu 
/. -»A»1 fun* ego c. Mat . 1 6 : 13. ^oc. 1 : 8. 17. 18, 22: 16. 
Sim ego*, Mat . 8:27. ^oouA*] funt illi , Af <tf . 2:9. 0001 ,oouA£ 

erant, Digitized by Google crant, J/#.4m8. Jpoc< 4: 11. ^-quA*l font ilk, 2 fit. i-.%. 
Ex\j 8c A^) fit contraBum &£ non eft, non funt. Mattb. 13* 13. , 
|oqj AA non erat, L*c. a : 7. ^j/fx« quoque fibi jungit ficut Jim- ' 
jtlex AJ , hoc modo , aojoA*^ non eft ille, ouA*^ non eft ilia,. 
yfyfy non es tu nt. us*AA non es tu / **A#^ non fum ego r. 
^ooi^A*Snon funtjlli., Sfc. 

l2qAJ/I Eflentia, fubftantia , fubfiftcntia, Hcbr. 1 : 3^. 

lijijw. Vipera, g^ya. ^ff. 28 : 3. 5. !P/«r. <w/>A. l^oj vipe- 
tx. Mat. 3:7. 12: 34. .23: 33. 

ZoaJ Sicut , fie , fimiliter , . itidem. t>educitur a Cbald. f^f fi- 
cut j mde (£ derhatur loptp , «fe ^«o iw/ra. C«w aff. ciZca) r ficut 
ille, M^rc. 13; 19. Similiter ipfe, Joh.^x ig. Injrar npminis 
fubjiant'm conjbruitur 1 TVw.i; 8. ^ociZosl ficut illi, Lw. 13: $i 
ffi/Qn\'ficnt YO$, Job. 8 : .5 5 . j^oal ficut.nos , Hebr. 4 : 1 5 . / 
> )j^ fifuente, ? , $icut x quqma^mp^uni >. fym. ^ : 1 8 . , . 1 (V. 

I* J 12. Viae vtruk le&twus mtriu^u*" iMi. 

^Uj^o} 4. 1Jj*^J Una , fimul ,.pariter^ Videtur compofitum e$ 

yj ficut , & f*Vf»* unus. Mat.i% : 30. 22 : 34. )ob.^\ 36. 2Q.; 
4-ai:». ;**.*»: 1. 4: 04.16. 11*: 16. n; *>. iS* 11. 19; »<* itof.i; i>..y: 11. 4ij» 
lC«r.ij:6. 2Qw.7:3. tltef.^: 17. *: 10. •'*'"• 

' I vpT E^ 1 > comedit , exedit , abfampfit , confuih'put ^ cks- 

* vOravit J $ ck#i nomine X$o diviilgavit criminationem, 

accufavit , calumniatus eft : cdumniatores enfin cibi quid fumtte 

folebant ubi alios traducebant.. ComederityMat* 1 2 : 4. Man. ?. • *6* 

Uu.6<v 4. comedit, cm. 14 J43: conjefiiffet, ^- 1 i^wmedit, <w/r.o: 9.. . ^ ;. . ^ 

•^a) confumptit me^M-2,: 17. <&%1/. abfumpfit,v^»()ir.2b : g. 
cjAXs! "devoravit ipfum , 3/4/..13 : 4. Marc. 4*.. 4. Lkc.8: 5I 
4^T c; comedi. ytf?. 10 : 1 4. ei^4 ed< eum , ^oc.i o : 1 a, bis. 
fj£oirm: edcrunt , Mat, 1 4; 2 6. 21 . ikj- t ^37. 3.8^ Mdr* 6 : 42^44* 

. ^^d! w.ediftis , job. 6 '. 26. ^bl c. edimus. Luc. 13:26 .Jet. 1.0; • V« » M * !P^r- Digitized by Google 9artkipimn %emm tioj m„ comederts, Mattb.i i : 18. i o. 24* 49; 

ifimr. 14: i3. I4K.7: 33.34. ij: *.>*.<$: j9« J**w. 14: i.36. ^.13, 161.9:7. (t.*2* 27.28.29. 2Cw-.11: 20. G<*/. 1: 12. Ittbr.ioi 27. 

F<m. V^a] confumens, ^)oc. 11:5. E/w/>£. t&m confiimens, 
Hebr. 12:29* !P/«r. m. ,V\3} cdentcs , A/<tf . a i : 1 . 15: a. 27. 

23: 13. 24: 38. Mtft.ji 2,7. 1%. i»": 4a Zj*.n 3°l£ 6i »• ' J* * 6 - *7 : *7« **• »8 

47. Jo*, ifc: 18. lCer.8: 7. 10: 18.31. II : iO.26. iTbtff.y. 12 

-cicyo 0001 ^Asft ^ cum accufarent cum, Mar. 27 : iiMar. 15 : 3; 
Xrw.a 3 : 2. 1 o.^i.ia) comedcrimus , compofitttm ejtex ^3} & ^1**, 
1 Cor. 8:8. voAAsj devoretis , cotiftat ex c Aaj ST ^cAj| ,£*/. 5:15. 
CmHruSlamformam pluralem mafculinamS^ & abjolutamfemimnam 
,£3^ c«w Tttwwwr K^o We wox i» Kt^-lJ • 
Ha^ol edere, W ad cdendum. Matth. 12:4. 14: 16. 252 

■35-.4i*VW4»*.»: 26. 3: 20. 6: 3»3 6 - ^«"-<S: 4- 8: SS- 9J»3- *4* 4»- J**-4 : 33- 6i it! 
f2. AS. XT : is- iCor.f: n. 8» 10. 9.- 4. 10:7. 11 : 33. J/«*r. 13: 10.-^.2:7.14. 
17. aa - •• 

Imperat. ^o^Vm. manduca, ^c9. 10: 13. 1 1 •. 7. ^criAoo? cde emiy 
jfyoci 10: 9. 'J&}/! cdc, Luc. 12:1 9.0^001 >». edite^Mtf/vitf: 26. 

I C<r. 10: i£. 11: 24. . , : :i 

F*ter. ^qs)j m. cdet. M<w. in 14. Luc. 1 4 •. 15 . Job. 6? 50. 5 1. 

M*m. 14: 2. 

ootqAoVj devoraret cum, -^oci 1 2 : 4 ; Wf affixum eftpUtoaftictim. 
Ifa^f.xitcxcdAtyfittfjudfw^kOyjMob.i}-. 3. \SoslZ? *..utedasi 
Marc, 14: 12. ^»|r.cdam.M<w. 14-14. Luc, 22 : 1 i 1 15. Jofc. 
4:32.1 Cor. 8:13. ^moAo] edam illud, Lwr. 22: 16. ^a^o]j m. 

cdent NUtth. tft 32. ilforf.8: 1.2. \«b.6: f. AS. 23: 12. 21 , i* bee pctterionhco fr*§v- 
WHn ltitra*MBiw plmihmEMmtbm babcitl^»i»: vtd* vmri*s U&exes, 

aOTOtyo £sc$j? j-j ut deterrent euir^Mtf.n': io.Lmc.6xj. 11*54* 
^slZ m. edetis , M<tf. 6 : 25. Luc.iix 11. 29.' 22: 30. Jofr.-^t 

f^. l Car. 10:28; W' turM kQitMti. Q<p> 11 ; 21. Atoe.iyl 18. '":„—. 

Uosli c . edemus. M<»f . 6:31. Lffc.15 : 2 3 . ^w«. 14:21. 1 Ccr.15 s ja^ 

EUbpeet fr4t. <&^J ^1- corrofa font Veftimtw , J«jc. $12. <Aol^< 

^tioJ^o 01^ divulgate font apud ipfom enminationes c;u$, L*c. 
tf:f: ■-■ ■ , '. ■ \«t ij..:' a -. . 

^/v/ Imperat. cum aff. uca^c^ ciba coin,, .^oHi. 1^ : 2^ Digitized by Google si , 9 

J:utMr,:^o^^ & f* comrtW ndum diftcibaam ? ■ i Cw. i^: 3. 

" tjsj. w,JEr.uga, . M4tt&. 6t 19. 20.. • . 

IjosJ m. Edax, vorax, helluo, Mat. 11: 19. Luc.jx 34* 
llsllo /! Cibus, efca, (^w».i 4: 1 7. Col. 2.16. Hebr. 9 ; i<\ 

Pfor. onf>/>. tiCiilio cibi. iTjm.41 3. ". 

#kos>Uo/. Idem. Marc?-. 19. M.4V32. 6: 27. $5. ,/#£ 
17: 34.38. /£«». 14: lj-.io. iC*r.3:i. 6:13.8:4.8.13. 16: •». 2 C«r. 9 1 to. i7Sw. 
6: 8. Ah. y: 11. 14. 12:16. . ... . ..." ': 

Cum aff. oiAldoUo cibus ejus, ,W<rf. 3 *. 4. Heb.tf: 1 2, yAlcbUg 
cibus tuus, flfym. 1 4 ; 1 5. -^oaViD cibus meus , Job. 4: 34.. . 
. l^a^m, Accufator, calumniator: Synecdochjce } diabolu^ 

Cempofitum eft fxlb] divulgans(£ lyo criminatio. Mitt. 4% 1. 5. 
8. n.' »y: 41. Z.jtf.4: 36.13. 13: 16. y#«S. 13: 10. Epbcf.4: 17. 6: 11. 
Et dfaifim, }jp ^ L«c. 4* 3. Skinplurali diynfim legiur , Qf 
ntraque compofitiparspeSlitnr •> Mafc. foe ^>j calumniatores, iT%m. 
3:3, F*w. l^o ,Ai>J calumnfatrices , 1 Tim. 3 •. 1 1. 

l£i&3}<0 m. Accufatio, delatio, obtie&atio , fym. 1: 30. 
sCor.i 2 • 20. 1 Pf/n.2 •. i.E* <#vj/wi lyo ^Jig accufatiojo^. 18129. 

atxAo} Populus, caetas, congregatio, turba, tumultus, 
Gr*e.oy**s. ^fiSF.141 13. 17: 5.* su 34. 

yaa}Nigruit. * .-•..— 

1Sq2o) w. «i^. Niger, >$w. 6 '.5.12. F«e«. e«/^. ft&c&ot ni- 
gra, Mattb. y. 36.. 

t ^oo\ Sicut is qui , Pari/. & Jngl. 2 ?etr, 1 : 3, 'pro ? ^o^. ; 
ti&no) m.empb. Hofpey, peregrinus,advena.\Ex Gr<*« &vo$. 1 w*-. 
jfwfe in Vwwenft ,& jttxta earn in ifyga [doraSt. Syro^&Trdp. Edit, 
nufquam pnn&atur ; ideoque^imitantes bic hud. de Dieu Gram. Hatm. 
&g» £d. $i , itneolam occult antem fubducimus. In ipfo autem novo Te- 
ftamento , nt in Tremett. ^. [cbaraSt. Cbald.^ , Hutt. $arif. major, 
^Gutb.Edtitomiusf4imeB,r ,4dfajjftiWh. M*»- ^S' : 35- 

C 2 3 8 -43* Digitized by Google *6 M «r>l 

28. 43 : 44. ftfor. «qp£. t^^gst pcregiini , hofpites, adveox. 

M*sk.xT.-j. Jtmt.ii: 13. .fyb£i; 11. i9."i7n».3: x j: ia,7fc.i:8. iWr. 11 : i> 
13: a. iP«r.4:9. 3J«*.v.f. 

«£s1 Sedulus fuit. 
. A4^?! Sedulo, diiigentcr, gnaviter. //«» Synccrc, ?&%, 
3 : 20. Gr. ymrws Germane. 

Ifif w, emph. Agricola. Hebr. & Chald. "^ . Woworn iwfe Giro. 
Tutu/ L<tf. Agcr, & Gr*<:. wyps. i*T'm. 2: 6. Jacob.f : 7. 

fcfim.entph. Inimicitia^odinm/ira^excandefccntiajMa/^ 123. 
Tremttms Itgitper 3 > fr* 1 } 3 * y/tc dedncit abHebrxo 3 .£ inimicatus eft; 
ka. & TroH. in Teftam. & Lexico. Sed refie l&gtur tib) : nam hoc ipfim 
etiam irfirenitur Eh. 14:6. Etin&apti&a Ferrario pint, empb. 1A51* 
f*ag#? «cf*f. LW* patet Than ejfe radkale. ^eperitur & adjeShvum 
Jj2oT exardcfccns , iratus, iracundus, furiofus, £/d. 10; 6 V 
&lw. empb. Ujterf iracundi , (ProV. 1 2 : 28. r«/f £»</. & D«w in 
locum Mtfthai , (£ Varies LeFlioncs. 

J)| Ejulavic, ululavit > laraentatus eft. C*rm. frita- ^-Al^» 
•* ululavimus. Mattb. 11 » 17. L«r. 7*32. 
fcart.&enomplur.fvmM.^f&hmentiintcs, 14^.23:27. 
Futur. ^aHZ//f.lamental>iinini, Iafoi6: 2 p. 

llMm. «qf>/>. Ejulatus, ulufatus, lamentum , M<tf. 2: 18. 

$ Sed , veriim , tameo , attamen ,• fie eft ex Grtco a**** 

^14^.4:4. 5:15.17.37.39. 6:13. 1 Cor. 9:2. iCor.^x 

16.- 5 -. 1. 11:16. 13; 4. Co/. 2 : 5. item Si non , nifij y?c 

iompojitum eft <x ^Ci ® \l non , ,/«£. 10:10. 1 Cor. 1 : 14. Qlo 

alioquin 1 Cor. 1 5 : 20. J 1)[ Nifi , A/<*f. 1 i : 27. 1 2 : 4..J£w 
lb: 18. Liu.4: 17. y: 21. 18: 19. J«*.3: 17. 7: 49-71- *4 : 6. AS.%; 31. 18: 2 j. 24:* 
*8. I7: ii. iCor.i: 11. 11: 3. Jwr.4.* 14. AfK.i; 17. 9: 4. 19.* 11. 

• £fl 0^>^. Coluit,adoravit. H«w/fr*r.*fyS, CWtf. 

,*?»«>#. Hnw ) ttSyrUcum . * . 

m^s f^.j&t^Dcus.^ f*/m& adoratwneQem ita^ocaitfr.Fommn- 

abfolu" Digitized by Google fcl £1 ■abfplmm aiSjLmlremes Jpoc.% : ?. 22 : 9 ? tun tameriinottmibus E- 

ditionibus^ YideTrarias LeSIiones. • ^/wj ufitatifjhna eU forma empbatica 

£i£s£#* reperitwr y Mattk 3: 9..J6. 4: 3. 4. 6. 5:8, 9. 34. 
6: 24. 8: 19. 9; 8. 15-.* 3. 16: 16. 19: 6. u : ii. 22: $1.29.31. 26: 63. JWiw. 1: 24. 
*:i2. 3I3f. 5:7. 8:29. 12:24. .Lwr.i: 6.68. 8:28. J<& 3: 33. 17:3. Au.i6t ij.Rim* 
3: 4. 9: »6. iCor. 3: 3. .\ Tim. ii 10. 4; 10. 6:?i7. ifc*r.io: 31. 11: 27. 12: 22. 

zPetr.i: 3.6.7:17. 21. 2: 4, 3: f. If. 12. 18. iJob.v.$ & 9. 3 J«*.v.6 fc^I! , to. JW. ; 
•v. 1.4, to.f.21: 2f. f*Tit.Jj>oc*fyffe»t, &cap. i : 1. 2. 6. 8. 9. a: 7. 18. 3: 1.2. 12, *<r. 
14. 4 : j. 8. 11. 5-: 6.9. 10. 6: 9! 7: 3. 10. ii. 12. 1 j. 17. 8: 4. 9: 4.13. xo.* 7. n:i. 
11. 13. 16, to, 17. 19. 12: j\ 6. 10^ to. 17. 13:6, 14.- 4.7.10. ia. 13. 19. if: 1.2.3,. 
to-/.8 : 16: 1.7.9.11.14,19.21. 17: 17,**. 18: y.8.20. 19: 1.4.7.6.9. 10.13. if. 17. 
.20:4.6.9. 2i : 2.3, ttr. j.7. 10. u.23. 22:1.3.5.6.18.19. Etiw aki hen pbiriw*. 

Cum off. okji^ Deus ejus. M<tf. 22: 32 , fcr. L*c. 20 : 37 , ter. 

A3. 3: 13. 7? 32. 13: 17. 2O.4: 4. ' Epbtf. 1 : 17.- /» bis btis affxttmtfi flewfajiicum. 

*(££ DcmJtuas. M«tf; 4 : j* 1 o. 22:37. M<ir. 1 2 -. 30. L»c. 4. 

S.12. to: 27. ,/feto. 1: 9. r 

uoiS Deus meus , .MV. 15 : ^\\h'a. Job. 20 : 17. 28. 1 Cor. i> 

4. 1 4. 2 Cor. 12: 21. P&/. 4 : 1 9. 'Pbilem.'p.^. 

£o*y£*L Deus coram, Luc. 1 : id. 2 Con 6 •. i 6.!PjW. 3 : 1 g.Hefc. 

in 16. 

,0001^0 & Deum vcftrum , Job. 20 : 17. 

,cnSs Deus nofter,Mtf. 1 : 23. Mary 12 : 29. L#r. 1 : 78. 3 -. 4. 

7«*.8:j4. iCor.6:n. i7&^2J2. i7beff.it ti. tPttr.v; 22. Hth.ixi 29. 

Fam. m^. fon& Dea, ^3. 1 9 * 27 ^Zci& Dea noftra , J8. 

19:37. T 

SVw. m. empb. ]&& Dii , Job. 10 : 34. ^#.7 : 40. 14:11. 12.13. 

17: 18. 19: 26. lCor.8: J. Gat.4: 8. 

ilioa& f. empb, t)mmtas , Deitas, ^.17429. (^.'2:9. 
eiZoov^s divinitas ejus , fym.i: 20. 

^Io& m.empb. Divinus, 2 (Ptfr. 1 r 3. 4. Fam. &•£&& divina. 

o& $i , M«ft£- 24 1 43. 26 : 24. Mar. 9 : 42. Luc. 12: 49. 
iM 2:19. \j o& Si non , nifi, Matt. 24: 22. M<ir. 1 3 •. 20. 
14:21. t^aw-p: 29. • .-, 

a2^ «. Dicucit.F**. j£^? m.ut difcas,^^ •• 8 * eft btcfatu* 
nrmffo pifimtbwi*a& k c/didicejov^W.2 : 19. ,g^l*?«.diicere, ^S. 

C 3 33; Digitized by Google as ^l -»3>: 2© j Ft*, pro lnfimt. 1 7o». $ : 4. #\if. difcant 1 Cdr. 1 4 : 
35. ^o&U jw. difcerctis , 1 Cor. 4 : 6. Hebr. 5 ; 12. 
P<ie/ *a^s w» Docuit, informavit , inltruxit. Lac. n : 1. ^oc. 
1: 14. *»aa& docuit*mc. ]oh. 8: 28. ^caa_^ docuit vos, 1 Job. 
2 : 27.A2& m. docuifti , Luc. 13:26. Aa^c. docui. ]oh. 1 8 ♦. 30. 
Vart. pr<tf. •£&& m. Doccns , pro u&fco, rejefto rad<Q y & eltfo, \ : 

((4»f.Fut*r.)Mait. 41 13. fix. 7: 29. 9: 35-. 13:5-4. ti: 43. at: id x6\%$. Af*r.i:»i. 
22. 2: 13. 4: I ; i* bee kxo tfi faniafinm pro wfmitiva. 1. 6: 6. 9: 31. 10: 1. IT: 17. 
12: 14.35. 14:49- Lic.y. 18. 4: 31. 5:3. 17. 6:6. 131 ia 22. 19: 47., 20:1. 
21. 21: 37. 13: f. J*M: 2f. 6: 59. 7: 14.28. b: 20.9: 34. A3.$:i+ 18: 11. if. 21: 
28. 28: 31.* £0/0.2: i>. iC«r.4:i7. 11: 14, i7m».4:6. 6.- 3. 

Fotm. UliD docens, ^jpoc. 2:20. P/«r. m. ^Vo doccntes, Mat. 

1$: 9. ilfjr.7: 7. jMLj-: 21. 2j. ij: 35-. 16: 4..CW.3: 16. il/w.j: 1% 7*f.i: it. 

t i^Vn docemus , Co/. 1 : 28 ,• est compofitum ex K , *&o doccn- 
tes & ^im fnrous. Canfb. £±X£> doccntes , Do&ores , hue. 5 : 17. 
Vlvr. f. ^Js&o docentes, Tit. 2t 3* 
Parts prM.fieM.UpJicdo8tay A/<tf. 14: 8. 
jfrj/iwtf. qs&& ad docendum , Mattb. 11 : 1. docere, Mar. 6*1 

2.34. 8: 31. A3. t: 1. 5-: 42. Dooesdt, x7im.il a. 

lmperat. >o^s m. doce , 1 T/w . .4:11. 6 ♦. 2 . Tfr. 2 : 2 pf>y doce 
hos, Luc.ii' 1. &i% m. <\occtc> Mat < 2%: 20. 
Futur. *filV> W wall m. docebit, Matt. 5 : 19. Jo*. 7= 55- Htbr, 
8 : 11. ^OTQ*a\j? ut inftruat eum , 1 Cor. 2 : 16. ^ a * > Ni doce- 
bit vos , L»c. 12:1 2.J0*. 1 4: 26. 1 Jo*. 2 : 27. »a^ c. docerem. 
4&> 2 p •. 2 gr. Doceam , 1 Cor. 14:19. <cp\i m % docerent , J8. 
4: 1 8. <oa!aZ m. doceretis , ji&. 5 .: 28. « 

^!o w. Doctor, Preceptor, Magifter j D'tda&icus; aptusad 
docendum. 1 Tim, 3:2. 2 Tim. 2:24* Empb. Xxiiteo r Mattb. 

12:38. 19:16. 22 : 16,24. 36. Afrr. 7:37. 9:17. 10:17 iS- »*'• »4- *9-"«35 i.!**.?:**, 
8: 49.9: 38.' 11: 45-/12: 13,18: r8. 20:21.28.-39. 21: 7. Jo*. 20: 16.Aw.1r10. 12: 7, 

ciAsuSoDo&orejus, Job. y. 10 i affixumbic eftpUsnafocwnMwr* 
ettjpb. \&toa Do&orcs , hue. 2 : 46. J&. 1 3 : 1. 3 2>rtr; 211.. 
\i£4£i& f. empb. Do&iina, rajtitutio, inftru&io. jfocri Digitized by Google I -*" ^1 : n 

14. 15. ^jffoj&^iopfSc la fto&rina ttia, T</. 4:7. 

^a. 1 ^ Olaph. Komenprim^Uterie uilphabetbt Syrian^ Jpot.i 1 8« 

2, 'lS» 3 .'Miile, chilias. H^r.lW, GW^. ^* . ^ 5 : ! 1*. 
14 : 20. 20 :' 2'. fcSL^ mille,2 Ptf.3 : 8 ? * hoc pofterim ratione banc Vo- 
ce?* punllandam ejfe docttit Gabriel Sionit'a : vide Oram. Harm. LwL 
Dieupag. 128. Emph.'fs^ mille, kpoc. 1 i* 3. 1 2 ; 6\ 20 : 3.4.6.7. 
P/«r. ^a^ Millia , chiliadcs. Mat. 1 5 : 38. *i 6 : 9 . 1 o. ^4*. 6 V 

44. 8:9. 1*9* *°- £***9s '4- *4 : 3* > 1>h. Jib. 6: io. ^£.1:41. 4:4. 11:33,. iZras.ii: 
4. 1 Cor. 10:8. <fr*.j: u. . 

Eropfc. }£& millia , Mat. 14: 21. Et \1&$L Apoc, 6 : 15. 7 ••. 4. 5 ;, 

$*r.6,ter. f, *«r. 8, Ur. l\'- 13. 14: 1.3.19: 18. 21 : 16. , 

?k^ c. «»/>£. Kavls , navigltim , navicula: Cbald.***?* . Mat.qi 

*2t.»i. 8* 04. 9: 1. 13: *• »4 : *3- *4- 2 9- 31-33- ^<5F.*o; 13.14.38. 21 : a. 3.6. 27: i,' 
H. ii. iy. 17. 19. iz. *9' 30. Jl- 32. 37. 38. 39. 4a 44. 28: 11. • • - - 

,s&? navis noftr*, JH.?j : *o. . flwr.empb. \£&s Naves, na- 
\igia, )oh.6.i 2^ Jacob} ^i^. Apoc.^'.a. i8:i0. 

r ^ Coegit, urfitjW&avit, coai&avit, conftrinxit, a& 
o" * flixit > preflit , op preflit , compulit , propyl fa vit, vim 
fecit. Mar. 6 : 45. ^ compulit , Matth. 1 4 ; 2 2 * Vafe yarit* 
Letliones. *J'l^& coegit me, 'Philip. 1: 25. (4.^ coegit no$, 
^#. 16:1 5". \»qiOy^o & coegerunt eum , hm • 24:20. 
Qartiapium Jlenotti ^ »». cogens ., .^tf . : 26: 1 1\ Conftringens , 
2 £V. 5 : 14.' Faw. ?££ coar&ans , ?hiCtp. 1 : 2 a. Necefle eft, 
fljom. 13*.$. P/«r. »». ^»y& coar&antes , jLw. 8 : 4*. Cogentes j 
Gal. 4 •. 1 2 ; Affligentes , 1 fetr. 2 : 2 o. P/*r. f. ^J& neceffa- 

ti», 7//. 3:14. -\\ ' ' .. r , 

Vartkipium Pcil jk^jS prefliis , Luc. 12 •. <jo. Coa#us>L«<M4 : 18. 
£i»^A. »». V^-^ angufta ^orr4, Matth. 7: 1 3 j m nom«» dtgenera- 
1w>. Ftewf. 1^»^ af9\^a ? Ljkv^v 38,. Angufta, Matth. j t.14. 
/>lwr. m. ^r.^y afQi&i., >^<tf. 4*. 24. Hebr.ii : 37, 13 -.3. £»^A. 
gJ^a^So^.,i.T*^5l>o. P/«r« /« v^~£ lieceiflaria, iw^entia, Digitized by Google Act. 1 $ : 18. Coar&aiitia , Vhity. % * 23 V <fi&k'jml fto Qbtont. 
Jbnparati : g& m, edge, Luc. 14: 23. 
.FW. c«m ajf.^o^\-\ coar&abunt te , L«r.ip: 43* 
£%*/ Pr^.£^4aflfliaafuit, W. 5:2*5. OTA coaSus 
"fanq, >tf.?8: 19. <j$^~ afflȣii fiiimus, 2 Cora :Tj.' .7: 5. 
¥aft.ptur.m] :£Lftea afflj&i erantj_,uc. 6 : 1 8 . ,^\fog affl igimur, 
w'^&ft&o affli&j &^I»» fumus, 2 Cor. i*. 6,'£ir.*4v §. .,oA^ifAk 
oppnmimirii , rc ^»^fe<o opprcfli &^oAj1 cftis ,- 2 27^ 1:7.' 
fjoSJ w. «w/>/;.An2u{iia, afrfli£ho. Item Opprcflor, affligens} 
iginfcictis. -3?/«r. turn ajf. ^ctoCq^s <oo&b ,Jic ab omnibus angii- 
tis ejipi^jSliy. 10.. ^yAlJ o^prefloijbu^veftris. > 2 23r^I 

• ftj^yl w. ?»#>£. Anguftia, angor, afHi&io, oppreffio, tribulatio, 
«rumna, moleftia. Matt. 1 3 : 2«. 24: 9. 2t. a<? t <>/<**. .4-. 17, 

13: 19.24. Luc. ii: 43. if, jeA. i6:-33- • / * 2 -7 : "• Ut »?•' »ft : 22 ' 2, J! : io.*n. ifaf<-2.: 
9. j: 3.8:3^. ^Cir.'7: ib, iCer.i: 8. 1:4. 8: 13. PWK17. 1 J4*/"i :,6. £2^1: 

, Cuwdff. eu!iol affli&iohcm ejus > Jtf?. 7 : 34. 2 Cor. 4 ; 17 ; <^1 
y^JCAw ift' pte6yaj\icum. cfLSJJiol ' angoris fui. , .,/o/>. i 6 : . 2 1 . 
^^iofr^^ioftis;eorum j aC^"i 1'.. ft*r. ^jicl affliSk*. 
nes, !%&. 5 V^r £>w/>/j v ij^o1 , >*#. 20: 5 3. .2 Cor. 6/4. 12: i<x 
il^ ^^/i ^r : .2: 20. 5 : Yo/CW in/. J^^alffli^ 
lies ejus,"' Co/.' i : 14 j yffixum hie redundat. «oJ^lol affli&iones 
mcfa^ - 2 1 jCqr, '7 *• 4- . B^ef. 3:13. 5M& 4: 14. ,<^j£olV in, a£- 
ftf^Mbc^pfefuitf, J<fco£. 1 :2^.\o3*^if*fflicto 
ffro;». 12 : i2 # 2 TkefLi : 4. ,/4fl>£. c : 10. ^J&el aftftftioncs no? 

ft*, icJ.^LA-tbeiylj. *■ "■'■ • •• , : r " "•:"" ,' 

:"'l&£)f /. emph:^Y\t\\\^f(0. c 26' s . 6o'."^<S/.4; 22.2^2'a.bi.oiA^f 
ancilla e;iK , L»r. 1 >. ^ s j W*wh hie redundat. verf. 14&, l,(Wc 
Hi^.'«^ ancithv, fife 1#*,^^?*># S)!r/^fedte^ Digitized by Google 2*4 »* 

hot* ia : 45. Cum >af, J&2$ ancittrrae* , ^. ^ 18, 

' . -rfpc4»Zoiof Amythiftus , gmm* nomen , ^f»c. 2 r; 20. 

*? ' % \ * ' 

* *f f ammi,^vf* *?pK ^ r i&. Propinqtius fait', prope accefRt. 

H'mc deduct poJfetHebr. D* Mater, C^P* , mpfr. *», ^viirf 

fk^f.emfh.Msccr.Mat. 10: 37. 15 : 5. 1 9: 29. Marc.j : 10. 

10J ijp. £»f. iz: fj. *?W. 1:5-. 

C«w off. cnipl Mater ejus m. W fua. JWWf . 27 : 5^. il/ar. 1 5 : 40* 

,£**. 1 : 43. 24: 10. Job. xxt. A3. 1 : 14. 12:11; in bis locit afftjexm abtaidat. - Mattb. 
»: 18. *: 11. 13. 14.10.21. 11: 46. 13: sS' *f' 4- >9 : S- M&.y. 31. 7: ii.ii. 10:7. 
Mmt.\: ij. do. *: 33-' 9+43-48. ji. 7: ivij. 8; 19.14: 16. •!•*.»: 3.11, 3:4.6:41. 
9: 1. 19: if. 26. /W.3: 1. 14: 8. Am». 16: 13. Efb4s- 3*- tkb-T' 3- 

joiioj mater ejus/ vel lua.M4ff. 10: 35. 14*. S. 1 1. Mar.$ : 40. 

<5n4. 28. Z*r;8: jr. ii.- J3« 

jio| mater tua. «&/*#. 15:4. 12: 47. 19:19. A/*r. 3:32. 75 

10. iomq. i*f.8: 20. 18: k>. y»*. 19: 17. iT<««.i: j. 

oiof mater mea. Matt, 1 2 1 48. 49. 50. A/Wrc. 3 : 34. 35. L»c. 
8: 21. G«/.i: ij. . 

^aiiol mater fiia vel eorum. A/af . 19 : n . 2 7 : 56 j « £oe /d» .^. 

,&>] mater noftra. 64/. 4*26. 

£/«\ «wp/>. #<fccf matres. Mar, 10s 30. 1 tjm. 5 : 2. C«o» *$?*. 

^ci£<n2£t]matiTs{bas, iTim. 1 : 9. 

Ufifempb. T&sofCubitus,menfura cubitalis,tf e frT^C&i&f; 
**9** ^ o^. ***?f*? . Jl/<tff . 6 : 27. L*c. 1 2 : 2 5 . Z>f iW meufura ride 
Leufd. pbilot.Hebrao-mixtum Dijjert. 3 2 feft. 7 . Sf apparatuu ad $<h 
Ijglotta de menfrrk pag. 44. (Blur, ^cf cubiti. jth. 21:8. 

ti&oo) / «w/>£. Natio , gens,popula«.H^.ow, Chald&& *9£ • 
^^.5:9. 13 .'7. 14:6". P/w. fafcoj nat'tones , gente*. X«c. 

1J0J Perteveravit, conftansfuit.M K *ioj wr/^. &**$ perfevc- 

*rana: fidefy,conftaas, fedulas, afliduus, frequens. 

&tiki :%. .Fswf.EuigJperieverans, xT'tm^ : ^.Ernph. tfu*iof afli- 

duskjJB. 12:5. ?l#r.m. quV>1 perfeverantes, ^Ifif. 1:14. 2:42. 

" "D 46, Digitized by Google 46 . 6\ 4: Gfem. 12: 12.1 C«r. 7 : 35 . jj»ylO|T>y Ifctjbfefttes \ 
contintir, i 7W.5 L2 3. Ethfeellmperat. <utf£[ m. Pcifcvcratr,rbi^ 
faptet efctfe^ GW. 4:0. -4*k/ ^^ncredidit , coacredidtf > fifus 
■eft, fidemhabuit. «rfr.rW > .CWi.PTO: Hebrtwmck* 
ra&erifticam He reUntnt CbaLUt & Syri ; & awmm ratbadm mm * 
yertunt ; ac Qbaldawum "» .. Syrijrro more film mutant in -. r . Gin*- 
ftrkkttrfere cnm a Of L.Jeft. 3«.t8. 4:^0. 55. 12*. 58. 20: 8i- 

iMf.8; ra. 13: ix. 18: 3. JC0W.4: 3.7.18. 10: 16. GV.3: 6." Jsat.i: 13. 

'&Lic*mf. credidit, ^«c . 1.45. Aifeptn «. credidilli , A/*tf. S ; 1 9w 
t#£.i : 20. j*feio: 19. itwr.4: 17. 

Ai "o «ctc. crcdidu ^?. 16:15. 2 Or. 4*13. 3 jRw. r : r«: 
cuicucn w. crcdiderunr,Mdr. 16: 11 ; Wc Qonflruitur cum ttudo accufa'tivo. 

13.141 Lm-14- 11 ; h't fmfrn* <ito mmjt tttjfatn* BrnftrmAwr. J»b.l: 11.xx.a3. 4:39.41: 
7: 5-.31.48. 8: 3a 31. 9:18. 10:4k. U : 4f. 12: 37.41. 17:8. 20: 19. j*?. 1:41. 
44.4:4.32. 8< 12. 9:41. 11 : 17. »i. 13:4s. 14:23. if: j- 17: 4.12.34. 19; 18. 
ai ; i&^< ilrnw. 3 : 3. 10: 14. it: 20. \1btj[.xi 11. 2<*. 3:8.. Uur.%z ijt, 
JmLv.f. , 

Hum off. -enaxiauci credideruht ci , Mtff. 21^32. ^oAjficucfi »r.- ere* 

didiftis , A/4/*. 9 ♦. 29. J©£. 5 : 46. 16 : 27. 20: 3 1. Aft. 19* 
a. iC«r.3:j. i$i 2.11. Efbef.xi 13. CW.i:j1. 1 P«*. 1 ; 21. ij«fc>: i> . 
C*w 4JC *oi*joAii^n credtdiffe ej , A/4//. 21: 25. 32. Mot. 
^ concredens , fidclis,^ff#y?iflfe^| 

$4&rf. Fr*pojit<t particula II , infidel is , incredulus. A/<*r. 9 i 23. 

Sidt r6;*». J«*. 1: jo; '2:24. 3: if. 16. 18.36. f: 24. 6: 37. 40.47. 7: 38. fz-tf. 
„ u:ijr:i6.. 22:44, Ai. 46. 14: 10.12.20: 2f.KWf. »a: 43.- 13; 3©. 24: 14. *6f 
xj* Htm.il ix. 10:4. >o. >i- 14:*. iCflr.7: 13. i4,*«. ij. 11:18. 13:7. 14:*+. 
ft Ctrtkt: 6r if , ht. «Wr. 3: ix; |4rt*. 2: 19. ij«*.x: 23. j: 1. f. io, Mc . 

ppph. m.X&uk*> cfcdcn»>jide«if, M. 20:. 27, &r, Gd.%%>fy> 

iTtm.^:i6, F(em.]liic»ck£>crcdcns y (i6c\hyMat.i-/': 17. $4«t« 

ty.'r^. £*r.$> * 41.70A.r1 ? 26. 27. rGer. 7:1 2.14', £».' JLwp£. 

/. l2ukLcfa> credens ^fidclis , * jw?.' 1 6 •. rV 1 7/w. ^ :' 1,6. 

P/wr. w. ^^Jo-dta credences, fidcles, Matt. 9:28. 18: S.Marei 
9:42.16: i?jJ»*ix:4<$.> 16:31. 24:41.^ 1 : ix. 3**** f:38.46v47.- 6; 36^4,^.74 
39. 8: 4 j. 46. 10: xy. 26.38. ix: 11. 16: 9. so. 27: xo. 4a. f : 14. 3X. 9: 26. 18: S. 
• • ' 22: 19b Digitized by Google *a rt vt 

i x: \h. Rmjaj.6. 4: «.: 1 CW-.i : »i. 6: 6-^4? i», ter.x$. 2GW.4! 4. GW.31 x,». 
7hn.x: 13. 13W.4: 3^ j j 81 Zki J iy. J<«.i: 19. vPetr.ii 7. 

««nnAi credirous , cmfpfitum eft ex ^alorf&o credente*^* ^Li» Farttaphtm pr<e%ri(um ,^4^P A4u?> fiddis, w fide* adk&mtit* 
Jlfait. if. aa. L»r. id; 10, 4«. 19: 17. 1 Cor. 1 : 9. 4: 1. 7: »j, -9: 17. ?o: 13. a<2W. 
f r iSw iUfcjF?: i* aSnfcf.^:^. HM.yJx. to: 23. u« u. ij^t*?.- 

£%*. w?.1a5A.dbo fidelis , Matt. 24: 4.5 . 25:21.23, 2>c. 1 2 i 
42. .. i1.Cfti.42 17,' Epkef.6\ 2i.. Go/. 1 57. .4,: 7.. 9.. 1 Tw», 
1 : 12. i&fo-. 2 *. r7« yfpoc. 1:5. 2 v id. « 3.. 3 : 14* 19:11. 
{ft)*3£4rftoehiia;f w nmlttres c9»p#kkm$t&.J8&i 2 7.34.96.. 38* 3 9. 

&fU:£mfc£&a&^ fidelb* ^13; 54s . - . 

P/«r. «^«.\iSQ«oLio .fidtotes > Lu(,i6-i % 1 . i>. aXfe »*,3» 

#<gȣumidbi , M*tf, 19 ; 1 *, fungves. 

Wr./,^vfi4c fWMcs, « ftfc.3t.1j. j&i*4 &&***. 6delU» 

litfiw&tut ' oi&g&aS ad addendum , Z-*f. 24: 25. ; Credere j 

Jfcfc JI44. Si*e$ri$xQ LommJ, credcndo,JPiJ*7; i: 29.* / . ' •■" •"/; % f ' 

btfcratlgtxA *i. crcdc , ^<*r. 5 : 36. £*r. 8 : 50. J 7 ***; **« 4/! 
*ijui$iEartedc mi hi , j«&. 4 s. a 1. odaioi w; credits , mw* 1 c 4 £, 

Fmtur. ^ai^w % cfedet,-(V4rai ; :.23j«^,2 : : 31^.^31 33* £K«St 
1 i$4|«- ,ir9**5 #*• J 1 * cccjfos, Mar^jf : 2 J . ^redideris,,, %«. 1 » 9! 
^^ted^tismiH'fj / X«r.2at 67. Jo^.3«. I2.}i6s 37. 
^tomWcrodttMi* ^W. 37 : 42. Man. 15 : 32. J«^ 6 • 30* tv..> Digitized by Google 'Aft, 16 : 8. fl}ow. 6 : 8. 2 Tim. 1:13. 1 >£. 3:23. 
Btbbaphal^Lenli m.Crcdituscft,concrcditus c^,fidclitcrfegcflit r . 
fides habita eft. Gd.11 7. 1 Tim. y.i$. Hehr^\ 5. Aito-tnil c. con*; 
crcditum eft mi hi. Gat.2\ 7. 1 T7w. 1 : 1 1 . Tit. 1 : 3. avVo^iZ|OT. 
concredita futit ipfis , fym.^i 2. Futur. <nLga> ^Ali^f.ixt coiw 
credcretur *a£/j evangel i um ejus, 1 Theff. 2: 4. Uojatst ^/rJtUj 
at credatur tcftimonium noftrum , iTheff. 1 •. 10. 

^f , iifr£. H?*, A/-U1V , Amen , vcruin , firmum, ratum efto* 

\Jvrm*laa$tverMuk, mMjmjmramdi, ftiS.ATift. Hi. x.xsp.x.) M*ttb.f. 18. x6, 6: ». 8: l<% 
lo: If. Sumrrt.4; 101 occmrit i* qmauor JiVMt*Ufi» y id i{uiJem i* Eva*gli» 'Jtkmui fern 
ftr ynmnatrnm. /faw.9: f Mtm in ifmlwftUm hAtiaittbm pmudatur vtctli Ktwtil vide v*s 
rim JjcBiomts. Legitur etiam v a Pttr. 3:18. ijeb. v. 3. jud. v. a J. A}«. I ; 6. 7. 1 8. 3 ; 14. 

j: 14. 7:'i*,*#. 19: 4. ii: 10. ai. EndM. ' 

Uc6\ a. ib&A* m. empb. Artifcx Opifex. OW<f\ !»***»** 
Hebr. f!?£, db !*?* natrivit j fw'rf rfrfi/wc aut opifex artttelcfufojof** 
fe nutrit. Apoc. 18122. Cumpr*fixo & affixo o\&o£ cujus artifcx, 
H^. 1 1 : 10. £&r. #a^. I^Jfccl artifices, JSI; 1 o ; 58. 

du^uiof Perfeveranter, L«c. $ •. 33.^. 24:16. Certe , omni- 
no, jiii. i8» 21. Crebro, Att.24: 16. Jugiter, iTfojfi :a. 
Indefinenter, 0^. 2:13. Semper , zTetr. 1 •. 12.15. Eft *d- 
jrerbium a parttctpio pneterito in peal dcduSlum. 

U^oo^a.Uai^oo) 7 f. empb.Ars , artificium, opificium. (De- 
dfteittar immediate a nomine )!&ol A rtifex, opifex.) AH.\^\ 29. 
a $etr. 1 : 1 6.Apoc. 1 8 : 2 2. oiZqaIoo! ars ejus >r/ fua. j4Sl. 1 9 ; 24. 
a 5. 38 . ^nZoii^o) ars , artificium coram. Act. 18:3. 

l&cio m . fwpA. Mammon , bona , opes , faculcates , di vitix. 
g^*/. U<2io]^. : deducunt enim ab Hcbr. T?$ nutrivit , fuftentavit j 
nt |toD M3toD v^/ ^icSdio ^cwff^ id ipfomquo Vitabominisfifientatw. 

Matt. 61 14. (Ejtftnde MigHtcr vtrfus fej*t*t<i »j. a6. 17. iS. 31.) Zw. \6\ 9. in w^ 
mOtadetttia, & i*frir»k vtrf.(f.u.& 14. i>J» f*of«* An.el.CMmem dt Lniu N.T.ffrgtif.- 

floj^mf mph. Fides, fidclitas, Veritas, (Qjtaado ptrttcwaX} 

frtponitmr dtfffi* incrcdulitatctn-. ) M«u. 6 : 30. 8 : 10. »6. M*r. 11:11. yf«. 16 : 34. ,19! 
»o. iCow.i; ii. 14: 13: G«/.»: 16. i7»«*. x: 4.5. /friv.6: i» »ot 38. ii*rtr»i; <w 
if«r.i; 1. jj«*.v.y. J*/ v. 3. aa 4p»f.y 13.19. 13: 10. 14: la. 

ClfM Digitized by Google CMM^mj^Lm^dcsqusyH fax, JH.ijiit\ Jfl(b»i."4 j «L 

* H * il* wV 3 ' l1 '- 6 - E M- 3 : ' *• 2 2i *- % '• * 3- **•*• a : *4- 40ta*« *" r«fr*i* £m. 
j:* 3 -Or «W.a: 16k- v . 

//oUn *oi fides tua Vot , A/4ir.i 0> 5 2 . JUc 1 7 : 1 9. 1 8 •. 42* 
32 : 52. 2 laii 1 : 5. MUem. V. 5. 6. Jac.2 ; 18. «oZaiic5-<n fi-, 
dflBtm^mmie^kUt^t 22. . I 5 ; ?8 Jftr.$ :. 34. l#c.p$ix 81:48* 
...^ o tVfl.m fides mea, 2T«». 5: 10, 457. Jacph 2* 18. 

^oOT2dt!o»di fides eorum vel lua. A/atf. 9:2. 1 3 : 58. Mar. 2% 
f. <h>6. .16.^14. Z*f.8: 13, Awr.u: 13. JJthr.iy.j. * 

,^ouv&oi fi'dem fuam, 1 T/>//. 5:12. 
(QaZoiid^fidcs vcftra, A/Wtt. 17 : 20. .Lac. 8 : 25. fljww. 1 : 8. 

tCor.ii f.lf/t+l% 3.C**i: »4 10: if. Ephcf.i: If. PM.ii'zj. »: 17. Ctl.*t4i 
\B-^if- 1 M f. 1 : 3- 8. 3 : *• f • 6. 7. to. z 7i^; i : 3. 4. 1 p,/. 1 : 7. 9. 1 , . z.Pct r . 1 : j. 
v ^oa&3«cffidc*n©ftra r i^&r. 12: 2. i ./(>/% 5; 4. . 

X^J Dixit , locutus , elocutus eft. A/<tf. i % 20., 2 : 13.17. 

* »& 16; 7f.-ilCr.4r-9. 26. 6: 14. 14.* 7*. 1^.3; 7. Jfcii: 19. Aa.xi z$! 

13: ^A-aa:«7^. }***%; Jf*. s i S: V »3»4». *©t 9. n. 17: 7. 15. 19: 9r M. ia, 

IjoiCTl'sor^n^t'nocIpfiwn, ^.8:34. • 
i&l^ . dixit, A/ar. 5:13 3. £*c. 2:48. 

^^WvtoiftJ.j/M^- I2: 3 2 « 15: *• £«f. 10 : 2-8.M.18: 34» 
*»4i^/!dixiftiV7^' 4 : *$• ^l/« dixi, locutus fuxa. Mutt. \6% 

11. 1817. %A&A9: i*» J«fc.i: 50, jod./i. 3; 11. xo: 36. vft3.if*.io. zTirf.it f. P&$1 
3: 18. ^.7:14. # - ' ' . , 

4*0$ A^o prxdixi , Mar. 1 3 •. 2 3. We >ojo . 

^;«fc dtxctUjDt^.M^/. p: 3, 1 3 „• 27. 21;. 38. M«r* i : ,30. 

Apt. to: i J . >;.-. ' ■•»....... 

^JJ.dixcrunt,' L«c.24-. 10. 24. ^»J«^[ idem-, M<ir. i6tS. 

£4&0g w*4ixiftis, Zr«c. ta* '5. AS?. 8:24. 
" <v>dixttMi$. wlSw2 1 : 14. 1 T^C 4: 6. HfAr. r2t 5. 

tf<^^$nwtf ji^w.diccns. M*#. 2 : 15. 353. 14:4.21; 

ht.x' % 'i&. m: 1&.4&.13 3^-4:3*. C1/.3V1I/ tyW-Sl 3*- xjdkv. U. Jui. v.^4 
«ji.ktSli(3.t7? »:i-7.8.tt. ii.17.1g.x4.29. 3; 1. (L 7.1^. 14n7.ii. 4: 1. f: .13. 6, 
6. Qt s. 9t «3- 9 : '4 ipt4.8.a. u^i. 11. n; 10. 14; 7.8.9. 13,4*. 18. 16: 1.5.7. 
jy. 17:1.7. ll: ».^.*|. 491^17. »ti 3.9. ii: iA Et in dUirUti ^nitmfUtrimu 

2 3 Fww. Digitized by Google Fftm* V^t dtc*R9« M<^/. 9 : 31 ; 15:20. Kfir. &: 24;:. £w^i -u 

24. J»*.»o.- 16. -^fw.» :«>, 6t 1.3.^.7.. t8: 7. ■ > 

Jr/«r. ro. ,-Jioj diccntes. M<tf. 2:2. 5 s . 1 1 . 12:29. 1 3 : 36. 

iltjr;8v 29. £*c6.- 26. 7: 49; #tf *»'4«c Am EaaMft fmrtidpH f*» imfiKitit*. Copy. 18. 
11; j^ 17: <6> 22:67. 2/Vo\ ;: 4. J*£i/. 18. .^pw.2: 2.9. 24.3: 9. 4: iq. f.'?.-^ 6: 
10. i'<x'7*:'io. 11. 1 1 : 1 f . 17. «f:'3- i8r id itf.t8. 19/19: 1.4.6. 22: 17. JB<rfrf/.. 

^Ljk^dicifmus, rx , r ^6j dicettfe»& ,-L, futnus compo/itum. f6h$: 

48. ^Ait- i>^m>.3:S.9. 4: t. i7%#4^ If. iJhfci:iQ.« ' 

Tlur.f. y£e\ diccntes , Miff. 25: 8. 9. 11. Mar. 16: 3. if. 

>f/w.4: 8. j : 14. ( 

ParticipiumTeil m.^f dictum, M4/.3: 3. £*c.2: 24. 26, i£*/._ 

2>6. Fawn. iLtofdi&um, ^#.2:16. 

lyfiwt. cum prafixo {xfe^ dicere, Mattb. 16 : 22. Marc, %i 9. 

Luc. 3*. 8. Dicendum , Job. 8: 26. 

Imperat. |iq[ w. Pic, ^tf. 22 : 27. -jiol yi die > \ob. .20 : | 7. 'Jet.' 

5; 8*. !P/«r.O|S5wldicit-ei M<tf. io: 7. .21 .-3. 22:4. Marc. 

14*. 14. X*\ 10: 9. GiU.^*. 21. aoio^ool dicite id, M<jMo: 

27. ^*j5ol f. dicite , M<tf. 28 1 7. Mar. 16^7.. , j 

Futnr.$£i\j m. dicet, Mart, 12: 32. M<*r. 10 : 32. L*r. 12: 10. 

fltjw. 8 ; 3 j. ^SpU /, dieg;e, (fine jud-paragogico)- Mattb. 14 ;$£., 

(9* 1 Cor. 11,: ,a'l; im bit Jtubut foci, M paymmJibi ,fat*r*m turn. prtflxe dohtb ftmttnr fri 

ffcofi? w.ut dicas, ; Mw. 26 •. 4 3; fioU ^? ne dixeris , ^w». 1 ov 6. • 
i&] c . dicam. hue. 7 : '^o. .12 ; 1,9. 1 5 : 1 8. 22 : 67* .1 «C<ar.,i i:_ 

22. Pbiltm.v.19, 4d.io: 1.2. 23:. 1,9- #'£.11:32. 0iafbf»rmativtm%txch2*traMc4t. 

£j)cfy he diceiit, Mm.y: 22Y 1*3-. 54: M<a\ 8t 36. 'ifolffi 
utdicqrent, M^.28: 8. ^ot&olZw, dicetis, Md/f.g* 9.1^5,9^ 
£o]j c. dicemus. /<or. 4 : 1 3. 1 Tbeff. t : 8; /&&*: 9 : 5 . 1 

JEtbpeel £o\ft m. di&u»eft. ; 'M4tt.1t 22. at 15.17.23. 55 2V fParttciptum f^lAta t&v dicitur ,' pk 1 1 s t ^. io*. i^. . 2 4, 21 1 2 . ' 
' ; »". ' ' ' Futur. Digitized by Google «Ld1 m. .Agnus , wis, pecus.^pcc j 7.; 14. ^ balatu frequenU jic diet 

yidetttr. Empb. 1&\ \&cm.Jtt. 8132. 1 2V fl\i : 19 . Apoc. 5:6.8.12. 
13.6? 1.911.6. 7:9.10.14 "17. 14:11. 13: 8. 11. 14: 1.4, to. ij: 3. 17; 14. 19:7. 
9.41x^.14.12.23.27. 11:1.5. •■..,'• 

«t£oi aguus ejus,. Job. u.2%. 36. ^<wi/Vitf*)wty. 

$Mw. emph. £p| Agni , Ovcs, pecort. Mat.j » 1 $. 1 <? : 1 )5. £«-. 

10: }.&*.%: 36. /fc£r. 11: 37. , 

C*« 4j^ ocnojicl oves ejus, Mar.i^x 27. ojtol. agnosmeos, 

j«*.w: if.. " • » 

«A!oi Quando j fine interrogative pofhdat poB fe ? , feQus am in* 
terrcgatme. Eflque a Chald<co W£ , quod eft ex Hebr. ^ *bi ftf. ^ 
qiiando > Cum interrcgatione legitur Mat. 24 : 3. 2$ : 37. 38. 30. 
44.il/tfr. 1 3 : 4. L»c. 1720. >&. 6 ♦. 25 . Sfc. Si/J* interrogatume w>f- 
m* nr , Matt.^wi. 612.6.16. 10:19. 12:43. -^'^4:25. 
1 Cor.7 : 5. ^/wc.20: 7. ©c. *»&oU P&^. Quouique ? Maviy:-iy' t 
bis. Mar. 9 » 1-0 , to. L«c 9 : 41. ^/w. 6 : 1 o. ? aAio[ ^Ja Omni 
quando, id efi y omni tempore quando, quoties, quCtiefcttn- 
qae, Mar.t^x^. 1C0r.11: 25. 26. V 

• J* Si. Ah Hebr. oh: liter* liqmJa Mem mtif&mK*n am 
mutata. Coritenii Gr. n*. Mtk.jp 3. 6. 9. fife. Gomponi* 
tar cam ocn, ^^5*. 13. 23. ^.16:15. 1^.1417. J ^ 
14.: 23. Ciwif*^, 2?etr. 2:4, 20. £*»**•?> -^•»3»£t V^l 
Sinon, nifi, M*tt.i%: 3. 1 Cor. 1-4:5. &<:. 
^^WtmJ^irficat^ Ne , an , num , Mar.i 5 1 36. Lw . 13* 9. 14 .► 

*3f /«A.7! 17. 9; >$k -rfS.*:* 4: 19. 19:3. 1O.1; 16, 7: i6,to. iC*.u:a,to; 

j> Iddtti, ^tt.n:io. /**r.io: 2.. 11:13. 15:44. Lft-.i£: 

33:. 14:3.^1. 23*. 6. JSt.yn. 8:30. id -.18. 17* tu 

1 9: 2 , Wf. 25 i'20". Itf &J <&W V*fe«r 9rA£0Nt^Ay. ' '. 

,1 4ft iadem fententia repetitnm disjunctive fumitur fro iive,fl{WM : 16. 
i&r.j: %*- 10:11.12:13.14:7. - - Digitized by Google 3P 4 -4 . 

J yidetur ^namloque *furf>a>i * ptrtkidd poteti&Jit «V(lw 4*4 
Gr*cos. Sk cxponendum VuUtnr , <%om. 1 1 : 14. J ^*fi ^spx^oor 
^ooujb? tfuk ^oV.NjAj Quanto igitur magis hi infcrentur in 
oleam nature fux; alioquifey\per R *ertd4 y utfecerunt Interpre- 
tes , non Vtdemtts quomodo intefitgi poffit totut context us. Sk qmque 
fumitur h<ec partkula Jpoe. 3 : 19, \i[ *-tal£> yaJi{ J? ^oC£& tff 
iya o<n/( e<xv $<*•» itoyfei* Cap, I 5 ; 15, |Vfc«l ci^ ^OjvvfflJ U J? r^P 1 
£14 £0*m OCT j cff-ei ot» ju» 7Tfcxrxuv)t<rW(r< t»v fixevet t* <5htf i*. t <^>. 1 4 : 4 y 
\Ji] Jj V^tU If^oV ^CT J C O . 1 ? ^Nn i uToiarn ci axoAy.9-tfvr^ w aa»*» oir* w 
vWyu. Et qnando hJtc parUcvia hwtc ufnm babet fortajfe non legend* 
eft /} , yW ^f , ut Gr*cutn ar : jm/m w manufcr'tptU codkibus aSega- 
tis in lock Voealis el non eft adjmfta. 

Jj] c. Ego: cum punElofuperno. Stepe ufurpatur pro yerbo fubjlait- 
m frtwlum, & turn eft cum punSlo. inferrta, S3 prinmn\fnbduc\tw, 
linea occult ante, ac turn antecedent e dicJhneJtVe partkipio y fivemmine, 
Jhepfonomine , inpronunci*tionecoalefrit\ ut y ft] jJc) Omarno, diccn» 
ego,dico,/o/\i6 • 23. Ij)_**4g Kadilchno, ian&us fum, 1 Prtr.i*. 
16. JjI l5] Enono , Ego Ann, ^Jx>c. 22 : 13. Interdmn fuum 
Olaph otto fum plane abjkk , & ow precedent? dkliofie conapotntur : 
*f , i'AU pcfo , y>ro &1 ttV« , Ephef. 3 •. 1 3. £/ p«/« partkipium 
term'matur ut\ y hoc ipfum efiam tollitur -. ut } .ft^o oro , /w &1 V^> 
0{wh. 12; 1,. 

!P/«r. ^L* c. Nos,.A/<tf f 6.-. 12. 9: 14. . 17 : 19* ,19: 2.7. 2Ss 
14* ^far. 9 •. 2?. . 14 ; 58.. Ml. io : 47, &c. Frequenter quoqne 
Junntur prd-Verbo fubftjmtivo , & Jignificat. Camus : ut , 2/rfr. 5 : 9^ 
Er hocjenfu ufurpatumftpe coalefcit cum antecedente di&ione , abjeflit' 
Hhctb yocis jju* ^ nunpntdi Vocts pracedentis ; »f -ujo cjamamus,' 
pro ^L* ^o clamantes iumus , 9{om/. S •. 1 5. ^,t.a H 4 An^i Aimus^ 
pro ^i*, ^*V='- Virff (5r^;/, Ham. Lud. de&ienpag. \^ 1 34* 

».>^ . &tbpad wM.124 Ceraait , Cpngemuit ? Ingemiiitj 

Siifpi- Digitized by Google ?) 3;J 

SoTpiravit, Mart; 7* 34. 8 : 12, - /♦ 

&4rticipwm pim\ mafc. K ii».i2&o congemifcinras , «e t »ni2Ato 
congemifcentes ® ^L* f Limits compofifum , (?{w». 8 •. 2 3 . Ingemifci-. 
mus^.iQgebiiiccntes famiis, -2 Gr. 5 ; .2. 4. P/«r. /. ^2Ato 
coagaiai&ehse&^r/. font , y£* congemifctirtt, (T^wi. 8*. 22. .-.< 
F*tMr..iQ**dl )J mr ingetmicatis , J4K^. < >. 9. " '. : , 

D* botvnbo, ration Etyml%t* , vtitMur Grvm. jHvm. LtuL J*. Dim $*£.%•}•$& uyj. 

\!**iL f. Gehiicus , fufpirium, £;/^/>. $*JZ . Conjlr* Auj£: 
Vwfe Gr<ww. Harm. Lud. de Dieu pag. 10,2. 103. 2V«r. ]2uIjZ gc- 
mitus, {ufpiria , fljow. 8; 2$. Air. 13: 17. dift>j.i/ gemitus 
ejus, ^.7:34. ' . '."'*,'.; 

^g o ^c o . J a^ ^ if fiLvrtyjjsos , Antichriftus , . 2 M. >»7« 

,ojA ® ^IjJ Vide in 601& **n. 
• fcaiif Hoc Gr*c. avayxn, neceife, A/«f. 18:7. Hehr.y. 23. 
NecetTitas , f Cor. 7 •. 26. .i.n \\ necefle, Jud.y^. . iwjn/iV^ 
ad imitattinem « wayxous in neccflitatibu$,2 Cor.6 : ^.Vid.Var.LeSl. 

* D <£Heb. Coegit. Ethpeel •ouTZI icoa&us fiiit, Gal. 2: 3. 
tlooif Anxietas, anguftia, dolor, 2 Cor. 2:4. Gtac. aim*. 

* *)3* Flavit naribus, utfitent irati : proptereaVertitur iratuseft. 
Hinc Hebr. *)** nafus , y*c ditlus, qttdd flatur per eum : quan<juam 
fitpius pars pro mo , Hafts pro tot a facie acapiatur. Senfu hoc Sjnecda* 
ihice Syris ejl ufitatumin^lurali 

^»Vm. Fades , rCor.13: 12. 2 Cor. 10:1. £4^.1:22. 
tac , *. *. xaTotirsraa-/** , velameo fw/>/< , ^<tf. 27:51. ;i/*r. 1 5 1 

gL Lif.l3i4fSHth*6t 19; 9*3. 10: aa' ' • , 

*I«D' circa , circiter, A&. 10 '.3. >I»ftL pro, Joh.6t$i. 17:20. 

y/<9. 24:10. »6: I. Ram.il 8. iCcr.ij:^. lCtr. i : 6, **. II, h*. II : 28. n:io.lf 
Mfttf.j: ao.6: 18. I J*»; a. 3: id Dc,J«fr.iy: 11. Propter, //«2.»6;n. i JV*.3:»4« Digitized by Google 34 J l 

Cum (iff. aorioof facies ejus m. i Wetr. 3: 1 2 5 affixum tff ir*Ewa£{* 

Faciei ejus a*. WGia, Jfcff. 25:39. 67. Mkr.io: 34. 14: 6y. iy: 19* Lmc.fl ix. 9: 29. 
17: 16. iS: 3). 2i : 64. Jo^.ii ; 44. >45. 1 : iS. 3: 13. ij; 16. 1 Car. 14: if. iCor.3: 
13. Gal. 1:11. J«**o*. 1 : 23. 

*^noo) ^ pro co 7 !P&/. 1 1 29. ouof facies ejus/ L*r. ait 35; 
affixum rednndat^ duof ^ pro ca, £/>£?/! 5:35, ducf ^ pro quo 
regno y 2 Tbejf. 1 : $ ; affixum eH plemafiicum. ylif faciem tuam , 
# I • v. 

20. 1 Thejf.i : 1 7. 3:12. 5 *• 1 2'. ,oa'*sT JIjI pro vobis , L»c. 2 2 •. 
19. 1 C*r. 1:13. 1 1 : 14. Epbtf. 1 : id 3 : 1. 13. PA/A 1 : 4. CW. 1 : 14. \7htjfit 13. De 
vobis, »Ct,r 7: 14. . 

^ti facie noftra, 1 77*?/! 2 : 17. ,Jl£f ^u] ,-^J revelat# font facies 
noftra , 1 /«&. 5.: 2 1. ^£f ^ pro nobis , 1 Cor, j •. 1 1 . 7:7. 
Ephef.$:i. 1 Thejf.^i 10. 
Expropofitis patet laf hc'icmfape pro ipfa perfona ufiapari. 

* # J* H^r. Incurabiliter xger , railer fuit.H/7/c Jrlehr. 1 ^ 
Homo. Hoc nomine denominatur homo a. miferia incur abili , in qnam 
cetMit perpeccatum. Ctxdd.vi* **$&, 5>wc^ - , 

t*i] /#. Homo, mortalis. iV/W. 19*. 3. Afar. 12: 33. ./#?« 

17: 30.31. /fcur. 14: 31.33. /Mr. 13: id. Afot.<)\ f. 

/ton Quifque , iW<*/f A. 18:35. 1 Cor. 3:8. 1 X^r^T 4:6. JR£ f£r. 

8: 11. 

/tow Qnis , aliquis, quidam , ullus. .*/<#. 12:29. 47. 1 £ ; 30. 
ojI *aJ[ Quifque , Unufquifque , quilibet. Mat.i6:2j. 2$\ 

IS* Mar. 13:34. /ftf.i: 6.8.38.4?. 4: 35\ 112 29. 17: 18.20:3!. 11:26. \Cor.y. 
4f. 4: y. 7: 17. 11: 11. 12; 7. ij*: 23. 16: 2. *Cor.$: ia CW.4: 8. xtteff.+i 4. 
/#«*♦ 1:14..' 

/ton Nonnulli , aliqui , quidam. -^#. io : 23. i.Cor. ^ : lit 

f*»7. 1; if , */jl i77w. t: 3. 4: t. 271W..2; 1$. Hckr.+\6. 6: it. io: a/. Qocdun^ 
in fctmiuino fluraU* 1 7Ji*. f l l f . 

**4 > pMjvfita tot poftpojita negatione y Nemo, nullus : %aj!1J , Mat.6$ Digitized by Google J 1 3* 

ia. 8:28. 9f 16. 11:27,*//. u: 19. 10:7. 22:46 Mar.i: 21.22* 3:27. 7:4. 8: 
26. 12; 34- JLw.7: 36.37.39. 6: 37- 8: 16. 9: 61. 10: 22. 11 : 33. 15*: 16. 23: 73. 
jeA.i: 18. 3: 13.32. 6:44.65*. 7: 13.19-27.30.44. 8: 20. io: 28.29. 13: 28. 14: 6. 

16: f. 22. ^.24: 23. 27:11. iCor.3: 21. 10: 24. Epbef.iiy. 7:29. Coti: 4. iTbef. 
3:3. 1 7^.4: 1$. 27iiw.2:4. 4:16. 7*/.2: 7.8. 17. 1^.3:7. y#w.*: 17. 3:7, 
M/.S.11. in 3-4- 7 : 9- 13: 17. 14: 3- 17:8. 18:11. 19:12. 

%*SlAA NetnQ^ nullus eft. A/4r,iQ;29. Luc. u 61. 18:29, 

>& 7: 7, 7:4,^^.14; 7 ,W. 

J b oS Nemo, nullus. //rf.i6s 20. 17: 8.9. 24: 26. Mar. 
/:* 3.43. 7: 36. 9: 8. 11:2. 13:32. 16:8. L*t.fi 14. ififf.y: 13.23. 2$. 9: 7. 11: 
19. 18: ia 19:36. 23:22. 28:22. 

t&n.A^ %fc4 Nemocrat. A8*J±\ 34. AA >wfemA4. 

1 in **$ ftfHitfajfbxnfin patitur ? quando Vocibus $6 <£ \So adjunrituri 
«jftj^> filius bomiqis > f. < . 7 homp» Jo£. 2: 25.. (^0^.2:9. 3^4, 
16:19. G4/.5: 3. O/. 1 : 28. «juf£& >o£ cum omni homine j 

Jfa*. 12: 18. 

^1 Ud 4.u^b0mnis homo, quicunque, quifque^unufquifque, 
omncsy&f if . 1 9: 2,9. d6 : ^.Luc.6 -.47 • 21:17.^.1: 7*9* 2: 10* 

3:8.17. 12:32. 13: 37. A3. 41 21. 17: \j\Jicm. 11:32/12: 3. 13: 7. 10.8:7.14* 
31. 16:16. £pief.{:io> PM.2,14. 2 75^.2:24. 2Prlr.3;9. 3/^.^^:12.17. 

JS&jftk JJajI Homo. (S7/i? duobm punSfis feitfum h&bet frngularem*} 

Afcat.S: 2a 10: 23. Mar.g: 31. JL*r.24:>. A&.\o: 1%. 1 Cat. 17: 39. ij^.3: 17, 
bis. Apoc. 1 : 13. 14: 14. Etiam foificat Aliquis, quidam. 

tftd ^-6 filiu* hominb , i. e. , homo > A/*M 2 : 1 2.^ &f^* /*r 
dpherefm prmi<t liter* ) , ^cmjtmBim y frjf&Jklem v Af^. 1 5 : 201 
^#.4:9. (?{oi».i:23. 5:12. 7:22. 6a/. 1:1. Epbefai 22.23. 

2 £V*. 1:21. Ciw <$C ^Lsf9 filius hominis noftri, i.e. , homo nofter, 

Mtm.6z6. 2CWV4: »& * ^ -i 

)£j| Honltnes , Viri. (cum dnobus punStk fenfim babet pluralem) 

Maf$:\3 8:27. 13:27. 14:17.21.37. 16:13. 22:16. 23.-7.Afcr. 1 : 37. 8:9.27. 12: 
4£TZ«?. 7: 1&31. 8:37. 11:31. 18: 11. 12:36, 14: 24. 24:7. J«*.6: iai4. 8.* 
44. 10:41. 11:48.^-17:7.17: 7. 19: 7.R*m.6: 13. xCor. 10: 2. iT&g^: 13. i7im 
*:*. 3: S. /Wr.io: 53. 11: JS. 1313.17- 1 Par. 1:13. 2:16. 3: 16. /"/.v. 4. 

Item Quidam^^aliqui , Mat. 9:3. 12:38. a8:ii. A/*r. 8: 

3. 12: 13. 14:4- L*c.f. 18. 9: 14.27. 11- if. 13: 31. 18: 9. i^ # 39- 14: 24. M 
7: 27. 9: 16. 12:2a Aa.6:g. 11: 2a 17: i. 21; h5, 23:9. A*».3:8. ftCtr.4:i8. 
Sir. if ^12.34. 2-Car. 10: ia CaLxi 12. ithfii': n. itti*.i:6. Heb.iizi. 

|£j silo Fihi homirium , *. <\ , homines. ft/**. 6:5. Az**. 1 1 : 
%. Jjm/.f: 10. 30:4. ASssn. \yfl lot ,24: 16. Am.*: ** ;;u. iCavi: ff; x72^ 
j;4.i/. 1^^.2:4.12.13. 

- £ 2 ^r Digitized by Google 5 6 4 

9tr aphtercjin prim* liter* \ *S amjtmSUm iVillo Mem , Mir. 9: 51. 

L*r.6: 22/12: 8/20: 6. J«&. i: 4. 3: 19. 12: 43. 17: 6. ^£.4:17. 8:6. 14:14. if? 
17. 17: if. 26.30. 18:13. »9:*6-3J. 22:1;- Jt«m. 1: 8. 2: 16. f: 18. 6:19. 12; 
17. 14: 18. iC«r. 1 J 2f. 2: f. 13. 4:9. 7:7.23. 13: 1. 14: 2.3. if: 19. 22.32. 
2 Cor. 4: 2. s' 11. 8: 21. 6W. 1: 1.10. 2: & 3: if. Efbef.+'.K. 6:6.7. PA# 2: 7. 
C»/. 2: 22- 3: 22. 23. iTbff.x: 6.13. iTheff.$: 2. i7iw.x: 1.4. f. 4: 10. f: 24. 6: j\ 
9. 27i«. 3: 2.13. mi: to 14. 2: 11. tkbr.fi 1. 6: 16. 7:8.28. 9: 27. )«***. 3 19. 
1 Prtr.4: 2.6. iPtt.i: 21. 2: 16 3: 7. jfoK.8: 11. 9:4.6.7.10. if. iS. 2a it: 13. 
13:13. 14:4. 16: 2.8.9, J*. 18.21, to. 18: 13.21: 3. , j 

(Pluralis form* abfelnt* ^*i[ Homines, viri > Luc.y\ 14. 32. 17: 

12. y^pw. 1:7. 2:24. 17.* 12. 2o:"4. 

i/fm Quidam, aliqui. ^^.27147. Mar.jxi. 11:5. 14: 

J7- *f : 3f- -2jw.6: 2. 9: 7. 13: 1. 20: 27.39- 11 :j.M?s 44- " J J7- 4$. »3 : *9i 
JT£. 2:41. 12:1. if : 24. 19:9. 23: 12. Juv.u: 14. 2 Par. 3: 9. JmIv.^l. ' 

Corftr. IfZt* I*j), homines regionis, iVW. 6:54. 
<T*m 4^Srx» aliquando >ale$ Parentes, cognatos. »»qiQ*j} homines 
i. r. parcntcs ejus, Luc. 2:41. £+*}_ l& ad homines tuos, Jlifar. 
5:19,* /w bombteshic cognati intetligi pojfunt. ^ooviiil Zol apud ho- 
mines iuos , Luc. 2 : 44 • Grjtcus textus babet , *► t<& TvyyittG-i in- 
ter cognatos. ^auaiAXo 1J v oou*jU? hominibus fuis non obtem- 
perantes , 2 Tim* 3 : 2 ,• Gr<tcus , ^w*™ ***£& parcntibus im- 
morigeri. 

i*ZaAj)/ifm/^.Humanitas. &q*j}? £ii» natura humanitatis, i.e.j 
humana , Jacob. 3:7. ifmPlebs, popukis, multitudo, ^#. 

»7 j, * f • ... 

A41' m.'Tu. iV»tt occultatux , & ?/'#* /pro /^r< Thnu tmponttur 
junklum Kufchoi , auod rejjnndet dagcfcbforti Hebr*orum : hoc ipfum 
fit in utroque gcnere & numero. Mttth. 3: 14. 4: 3. M. 1:19. 

Jttm. 14: 4 ofr. 

JSvif //Tu. Cumjud redtmdante & 0//0/0 , ^«W ^/! Hebr/umm f*l 

/>0b/; f no^w miiiitm mvtmkmr, ntmft \mdit. 1? : 2. t Jbg. 14 : 2. 2 i?fj. 4 : 16. 23. 8 : X. J*» 
nm^: 30. £1*4.36; 13. . Mittb.x: 6, csV. 

^oAjI' m. Vos ? 3f<tf. 5 : 13.14. ^f. * 

<4tf / Vos, M*. 28 t 5 , &c. 

Hoc prorwnen. quoqne Valet Verbum fub&antivum es , eftis » Jrf. 1 * 1 9 , 

flfcOT. 1 4 : 4. &c. 4C Ann femper coalefcit cumprsccdentt diatom :.«r f Digitized by Google *^*f j«\* natns cs , /<grfw «*} JtBiont ilidat 5 quomde & fcribitw 
y^eZ^A*-. Jicinphr. ^cAjf ^-JA* nati eftis, AgifKr ilidinatun, 
ant potius negfeSld Otapb cum Vocali », 7** post participia reSle nun- 
quam adfcribitur j iliditun, auomodo ST fcrihitur -\oA-J*!^. Gjwhu 

wBoo^&oAif «. Proconful, Gr. wtww»-w > All.iy* 7. 8. i8& 

~ #Aj? /. »#• Mulier , fbem'ina , uxor. Hrir. ™^* a* *"* Vir, 

maricus s CW</. **W ytiinfltoro more "Perfc y "pel **ty* dagfeh in } 

nfoluto. Empb.**W* y Vel **£?»'..• Af^M. 5 : 28. 9 : 20. 
ax. 13:33. 14: 4. if : 22.28. 19: 10. '22:2^.2726. 26: 7. £**. 4; 26. 7:37.39. 
44.4f.50. &«4^47> 10:38. -ut»f. 13.; it.»2.u. 14; 20. »f.8> 18119. 20} 28; 
29.31. 22: $7. j«fr.is 4. 4: 7-9»*»- 11. if. 19.21.2f. 27.18. 39.42. 16: 21. 19: 26. 20: 
I3.tf. M.i6*i+ 17: 34. iSw.7: 2. iCw.7/ 1.2.3,4.9.1a 12. 13. 14, for. 16. 27, ten 
1§. 32.32.34. 39- 9: If- 11: 3-f. 6,*».7. 8. 9.**. 10. u t hi. 12, tor. 13. if. G«/. 4; 4. 
BfbtJ.f- 23. 33. i73w».2i 11.12.14. 3: 2. 12. >^w.2: aa 12: 1.4.6.13*14. if.. 16. 17, 
17: 3.4.6.7.9.18. 19:7- 

Coripr. £bsji mulicr , uxor , Mat. 14:3. Mar. 6 r 17. 18. Luc. 3* 

•£. 8: 3. i~C»r.+% 1. ' " 

Caw <*jj£ oi^fiuf mulicr , uxor ejus W fua. .war . 1 v 6 . L«c. 17 •. 3 2 ; 

4» ImJjnh* frktrilrm loci qgbmm rtimdm^ Math. t : 24 f : 31.32. i&: 2$. 19: 3. f.9. 22: 
24. 17: 19. ittw. 10: 2.7. ir. Imc. 1: f.24. 16:18.20:28.30. AQ.y. 1.1.7. 18:2. 
14.* 24 iCv.7: 2.3.4.11.33. -^K/lj: 28.31. /(ptt.u: 9.. 

y 'iA4 uxor tua, -W. 1 •. ao. Liw. 1:13. 1 Cor*j : 16. %»&jf 
uxor mea , Luc* 1 : i 8. 

Ifib) C^& *f»$ Sanavit > curavit* !8«w« empb.'£a>\ Medi- 
* cus. Cta/</. "1?9 «^>/&. **'?£ • Degeneratit in mrnen. Mat. o • 
1 2 . -Afar, a : 17. Lucj^ : 2 3 . 5 1 3 1 . Col. 4 : 14. Hubct pluralem 
anomalum termviatlonii femmin* y XLqxi\ Medici, Mai\$'. 2$, 
TLttc. Si 43 . StmUe exempltan est infra \La pallor. 
(Pael ^ mAdeat. Mattb.+i 24. 8% 16. 12:15. 14114. 15: 

30.- 19: 2. 21: 14. Mar.i: 34. 6: f. JLw.7: 21. 13: 14. AR.y. 16. 

ci*a>f Sanavit ilium , Mat. 12:22. -Lkc. o r 42. 14 ; 4. cn-lcof 

Sanavit earn , L*c. 22 > 5 1 » 

*?artkipikm prafenr \sa\So m. Sanans > prolsx>V&i nam\ apud tyros 

fiutm **t*m ftmftr tramj*r% ml (n#$4mt*m febtvm** l Jul* bfnitiv, /*«r», &f #»«•' 

£ 3 *¥** Digitized by Google EitfaaJ.Mdtt.^-.x^. 9*3f. Mtr.Tfti.io. Ijtr.4: 40. ^7.19. 9: 11. ^.9:34. %: 3S.' 

JP/w. in. ^taUo Sanantes ,i»/4r. 6113. L«f. 956. 

/jj/Sju?. Oiob^\ ut lanarent , A^tf. io«. 1. Sanare , Mat. 12 :io. 

Z*r. 14: 3. Ad ftnandum, Lnt.4: 18. Somsdi, ^9: t. 

oi/o»ro]sri\ Sanare cam , j/<*f. 17-. 16. 19. ^omZcusDpcl ad fanan- 

dwn cos, Lucf. 17. 

Imperat. lxrf »i. Sana , Luc.\: 23. oaf m. Sanate, ii/df. id : 8. 

£«*. 10; 9. • 

/wfor. 1»Vjo tw. & Sanarct, Job.^-. 47. lif c Sanem, ;«i*tf. 
13: 15. ^o»ii? m. ut fanarent, Mar. 3:15. 
Etbpaal ^spl2[ Sanatus eft , Mrt . 8:13. 17:18. >dff. 4 : 9. Sana- 
tus eflet , Luc.%: 3 6. Sanatus fiierat,.M.5 : 10. 1 3. Ml.^.-. 14. 
^U£o14 Sanatacft, M4/.9: 22. 15: 28. Ntir. 5-. 29. LkcQ-.^j, 

cuwU\ Sanati funt , M^. 14: 36. Sw]2\ Sanatae raerant , Luc. 

8:2. <oA*a>l2l Sanati eft is, 1 Tetr. 2 •. 24. 

Participium f. $ ]i»t^9 Sanabor , M<tf . 9:21. plwr. m. <_*£pfAlo 

Sanemini , Luc. 13 : 14. oo<n c *£p&&) Sanabantar, Mar.6i$6. 

Infimt. o^dCti^, ut fanarentur , Luc. 5:15. 

Futnr. lajjta /». Sanabirur , A/<tf. 8:8. Luc.y.j, Sanetur, 

fiebr. 12:13. Wfyf' Sanari, Luc.S : 43 ; Futttrum cum prtmtffb j 

pro more loco Infimtfyi : in/pice textum. .^jWAj? m. ut Sanarentur, 

Lttc.6: 17. ,ccd12Z? ;;/. utfanexnini, Jacob. 5:16. 

fZo*o>j yC «w/$. Sanatio, ^3.4-. 22. 1 Cor. 12-. 9. 28. 30. 
fflur. empb. flaty Sanationcs , Luc. 13:32. ^3.4; 30. 

ta>l *«»/>/;. &»1 ^! Paries , AH.i^ : 3. 5*/^. ««/>£. lib} parietes, 

m m. empb. Cervical, Cbdd.™ empb. **T?H. Tltir.ctanaf. 
*OT3jdj[ ^§ -4 unuma cervicalibus ejus, Job. 20: 12. 

rZo^oaj]/ empb. AtfWct, crapula , temuleritia , intemperantia, 
hclaatio,ingiuyies*,Luxjas , JLuxuria. Luc. 2.1 : 34. Efbef. 5? 

. " ■ - . s^ Digitized by Google •do) 3 

QgddamnommaGraca apndSym interdum affmnunt liter am \ , qu. 
cum Vocalem capit accipit ~ : interdttm autem yocalem non accipit , S? 
turn- otiatur : ut ex fequentibus conjlabit. 

^ol^to) 2Tcc<J/ev,Stadhiin.i^? terra menfura pajfus fimplices feu mino- 
ra 125 habens: Vitrtv.Ub.\. c.6. Item Palacftra^w locus in quocerta- 
tmr,i C«r. 9 : 24. Qlur. ^o£$i»l ftadia,^. 1:12. Empb.Xl6'^w\ fta- 
dhyMatA^: 24. Luc.i^ : 13. Jto£.6; 19. ! 1 : iS.^fpoc.i^: 20. 21: 16: 

lo^flp) Xroa , porticus, Job. 10: 23. ^#. 3*. 1 L. (Plttr. ^Q$»l 
portions , Job. 5:2. 

• jboaJo^tt? StwVxcV , Stoicus. Tlur. oojc^firi Stoi'ci, .//#. 17:18: 
*©» qua hi ftngulari deftnunt in t a>o% Sf profefftonem ant feSlam deno- 
tant, plurakm faciunt in o: Lto/. <fe D/V» Gnwn. Harm.pag.^i 2 .423. 

lgpo^ml Elcmenta , elemtntares * mftitutiones , rudimenta. 
Corruptitm eU ex Graco wyZiy ntyZv. Vf/ wsyeiwis. Gal. 4:9. 
2 Pep. 3:10. 12. C*m aff. fe&y *mQa&Q&s\ elementa mundi , 
Gal. 4:%. Col. 2: 8. 20 j affixumin locis redtmdat. ] proftbeticum 
in Plennenfiy &juxt<t earn in 1(egia [_cbara£l. Syro^] & Troft. Edition 
nibus mfquamftmElatur ; ideoque , imitantes Gram, ffapn. hud. de 
Dieu J>ag. 50. 51, line am occultantemfubdudmus. In ipfo autem woVo 
Teftamento Q>r<eter 2 Tet. 3 : 10. 1 2 , ubi 1 occultaVtnws ) , ut m 
Qjeg. £cbara£t. Chald.^} Tarif. maj. And. & Gutb. Ediiionibm faclum 
efl 9 • afcripfimus - 3 quod CI. Focock quoque fecit in duobus Mis lierficu- 
lis expofteriori eptstola Fetri repetitis. TremeSius & Hutterus Tatbacb 
liter Aprcfthe tic* Olapb appofuenmt. 

teoQ4»l?.To(jwtyos , Stomachus, ^£co^»\ %o propter Stoma* 
<fbum tuum , 1 Tm. $-.23. 

\i^a>1 \L^m\ Stoaji , Stola, Mar. 16:5. Luc . 15:22$ Apoc. 6\u. 
&lur.empl.V&p\ ftolac, Mar. 12:38. Luc. 20-. 46. Apoc. 7 : 9. 
13.14 J^/i? <fe i&«»c >oc<? Gran. i£*r;n. <fe D/V« ,/><g. 86. 15.3 & 1 54. 

•ausg^je], 2tcut« , fcditio , Luc. 23: 19. 25. 6V</ Mar. 1 5 : 7. Digitized by Google legtur ^atysof ad formam accufatiti Grxsi *■£*■* " 

ImJ*»1 St^twi , militia , Lite. 3 *. 14. 

1^*$®1 St^itdv^, Dux , Prxfe&ui cxetcitus. Qu* a tenia 
Gr\tcorum dcclinatione in os derivantnr , quddam banc termnationem 
mutant m empbaticam Sjriacam l': tide Gram. Harm LttdM Vieupag. 
4 2 2 .T/ur. emj>b.lLZtfa>l ST^'myoi , Duces , Prafe&i excidtus , 
.^#.21:32. Etabfqu£JudlUi4fc\cap.i 6-. 20.22. 25.38. 

Irfcu&^al It^tk^ttk , miles , Aft. 28 : 16. Qu* a prima Gr4- 

corum declinat'me in ns derfaantur , ajfumunt inter dum termituUmem 

empbaticam Syriacam \'\ tide Gram* Harm. Lud. de Dieupag. 42 1. 

Plur. K > ^o.^ixj milites , Aft. 12:4. Emf>b. ~Qa^^w\ Matt. 8 : 9. 
•27: 27. A&r.if* id. jLw.7; 8. 13: 36. Jok.19: 1.23. AS.ix :32. 

Uj^a»l Luxus , voluptas, deliciqe , cwruptum ex Gritco r* 
cfixv s6$ luxus. 1 Tim. $ : 6. -<^0f. 18:3. 

13oact»l Zyo** y Scbola , Aft. 1 9 *• 9. 

)Vii^ff>T goatd lynfM Figura, forma y fpecies, iT7«. 4:2. 
2 Tim. 3 •. 5 . Modcftia , honeftas , decor. 1 Cor. 7535. 12:23. 
l5oaa>to modefte , honefte , decorc , t^om. 13; 13. 1 Thejf. 4: 
12. 1 Or. 1 4 : 40 j hjrynfuws. Habitus , Tbil. 2 ; 7. 1 Tim. 2 1 
9. Tit. 2 *. 3. Caw ^ Jjoi &A^> co^cuasT Species mundi hujus , 
1 Cor. 7 ; 3 1 } affixum redundat. (P/w. t «fo y>1 Modi. ^JJo ^.Za 
^olaal uno ex iftodis , *". e.., ullo modo , 2 Tbeff. 2:3. 

y w.Coacervavit, repofuit. Tetlplur. m. ^uaf repofiti , 

^- * xPetr.y.y. ^ . 

l^oao)? /w. «///>£. Iiriyyos , Spougia, A/dtf, 27 1 48. Af<<r. 1 5 : 
36. J«^ip:i9. 
' tfL^yxmgfl Sirs wfActToij , Spiculator, Sateiles, carnifex, 
Speculator, «We fif vox Grvwa origmem ducit. Mar. 6.\ 27. w 
amhtfdam Editionibus reperitwr abfque], tidelHtrUs Leftiwes. 

t*a«4 Su-ft^ , Conors, Af<tf. 27 : 27. Mar.i$ii6. Job.i%i 
3. Jrf. 21 s 31. 27: 1. Abfqm\ proflbetko , S? cmterminat'tme 

Sjriaca Digitized by Google , , uogEpI A«tt)?j .aipis ;j. %*.3 : 13. Serpem parymy emmffimm 

Ptia. Ub.i?. tap.?. 

]^sa{ Sirog^, Sporta , -iff. 9: 25. 5tyr. ^— J-Jaaol rm/^r, 

Sporty,. 3/tff. 15: 37, .16* ipi Mar. $; 8. . ..'» 

^1 m. Ligavit, alUgavit, colligavit, vinxit, vincivifc, 

"f . v * deviant j cinxit,: accinxit. aw, 15 ♦. %6.4&. 16: 24. 

2 1 : 11. oijttf vinxerat cum , A/*#£. 14:3. Ligavit eum, ^«fi 

£0:2. ctjodIo quaifi ligaVerat, Liwr. 13: 1 6 j copula o ejfpro rela- 

tfpo ? , & afftxum adunaat. ojjfi m. vinxeruijt , Mar. 15 •. 1 . jfftl 

5: iS. «*<noj»f vinixerunt eum , Maf.ij*. 2. Ja&. 18- 1 12. 

faenum fiY m. cingcns , Job. 21: 18. Vincicns. , ! j0. 22:4: 

!P/tfr. m. ^Dl'colligantcs, Mat. 23: 4. 

<2V// j*af m. ligatum ,Mat. 16:19. 18.18. Cin&us , Mar. 1 : 6. 
4ptr. 1 : 13. Vbaas, .fl****. 17 • 16. Jf«r.jf : 7. J«k if: 14. 4f. 12: & Alligttw, Mp, 
11: 1.4. JUr.to: 3^, DcvioSum, A8. n: j. , . ., 

EwpJk ){*tt>l vin£his j (0 nominaliter captivus. Matth.'ijx 15: 

JMw. I/J6. Jtf.zj: 18. if: 14.^7. Efhef.^x 1. 4: 1. P^>7<iw.v.9. ' ' 

ov») r vinous, captivus ejus , 2 2hk. 1:8. oi PbtUmonem v.i ; 

im pftermi k>c» 4ffix*mfbmnLit, _ ...„.'. 

F(tm . I^ppfalligata, -Wdf. 21:2. 1 Cor.j \ 39^ Pcyip^a,??^^: 2; 
P/«r.\ ». ^ 4*ffl accin&i , Luc, 12 : 35, -^poc. 1.5 ; 6, Vin&i , 

Hekr. 10:34. »3r % 4P oe -9l '^ # • *.'.'. . 

ii»^£. l^lfipt vmai , capti vi , Alt. i 6 ; 2 7 . 27:1. £*tgf A»a Domus vin&prum , capti varum « i. e. , Career > M<tff. 

j j ajr. n*a. 14:3.10. 18:30. aj: 36. 39. 43. 44. Mnr.6: 17- *7- £*'-3» *o- i*t.f8l 
>i: i*. aa:»3. 13: *9-*r /«*-3- *4- ^j": 18.19. a1.aa.a3. ay. 8*3- 1a: 4.^.17. 16 J 
23,**. a4^a&a7, Afc3f. 36.37. 40 aa: 4.19.^6 1 to. ■ r.."' .<•:'., . .. ♦ 

fnfvat. am prtfixo & <#?xa oi^spUo^ vmcicc eum , Mar. $ •. .3,. * 
hnperat. Jocbf w. acc'inge, Luc.ij: %. jtff.ii : 8.ojq»T m.ligatc, 

Mattb.\Z'. 30. aa: 13. . 

Futur. 5a»lJ w. vinciat, Af4r. 3: 27. Acciiiget, L«<f. 12537. 

Jofc. 21:8. ^otg4»Vj vinxerit ipfum , Mauh.12 ;2p. Vinctret, 1 

^rf^h^t a 1 ,*3qp^?o.ligavcrj9 ? 4/«t«^ 1.6 : 1 ^. puoja^j "«.* vincient 

"... ' ' n *' *' F" c '•'"' ipfum> Digitized by Google » id 

ipfum, Aft. 2 1 : 1 1 . Vincirent cum ; *#f..$p- ^^gUffimlk 
etftmt cam , ^*.iy.: 30,5' 't#&ck/* admuUt. g&l m. ligaferkis . 

Mattb.\%'. 18. " \ 

Varticipium lorn jaJlAto tn. vinciebatur , Mar, 5$' 4. Luc.S t 29. 
Ji'utw. (itiftc.ut viriciar, M. a is 13. , 

. .; faSj wi. Vinculum > cingulum, zona, .*/<*#. 3 : 4. £^. \IM 

M*r. 7:3/. 

j»f m. Aflarius. Eft mtmus minuttts , q*iT{abiwe & CbddaiceVo- 
catur yi& , n ^ & "K?* , Gr.dreayuv. Eft namen or'tgne Latinum, 
ortnm a Voce M >el aflis , cujusVrlut dminuUvum .eft , <pj/I aflicujum 
<#c4* : , ftw ajfarius trot affufemiffis, Sipondua & Valorem afjts. con/id*- 
res, de ttre cufm ponderahat femmKtam ; fi de argptto y Sgrana. De- 
cern ajjes.faciebantdenarium <%oma>ium> qui a dents affibus mmen ba- 
k&,.j4s dutas ntftrates y deb at 5: nam deem quiuque duU cut- 
ftttuunt dutd* $p i . ftf tot dut* denariwn facimt. Cum autem ajfarius 
Jk'aflis fenujfis , fcqwturjjtptc mmtdum \de <*re cufum ponderajfe.quar- 
tamuiicU portent; jl de wgetfo , 4 grant. Vdebat %i dut*s mttra* 
tes. Hoc_pretio.olim duo pajferes emebantur , Mat. 1 o: 39. 
9iw. J&f af&rii,' hue. 12 •: 6. • ;■•''.' 
« 1*W ;«. >m/£. Vinculum. : P/tov ct^&. IfosHT vinbria y .^fifr.ax^ 

»|. 16: 29.31. 28: tj.zCor.6: f. it: 13. a7iw.a: 9. Pbitem.ir. 13: J»4v.6. 

C*m <*^C »*<Tio>Qifcf vincula fua , Luc. 8 : 2 9. 

^osbf vinc"ula',mca j P&/. 1:7.13.14. 17. Co/. 4 ; 1 8. ^2 5m 

*:?.'.«»W,i/.i3.. ''■'■' i'r'. . ' ' " ' \ : . : 

^oou>QflDf Vinciila eorum , A&.i6\ a 6 ; *ffixum abimdat. . : '" 

Trf. Editimts pmtitm fmnQmm imthdiOkplmfiripferiMk: Trrml. /ti&r*Jw*». Cfatt] j£«. 
Stat. Ctat(fbf*thid> atftfmerMi* , Gntl. Etlitu rtvout aJjeeit : ms Parif, fcf A*$. imiUUi J'tmtM. 

. ti+s&cf. ^p^Fafcic^lus. Inplural}* adfrifeit* $-**»U9 fafcicul^ 

Mattb.1%: aijk vidt Gram. Harm. fjuLtU DieMfa%. 109. * "' 

; t&fiot Paries, V^ lil; ' 

5A»J ?w/»J^. ^&s| Stitet i JSninif , J&rt" -nr irwunf , pondcrarc. 3}^ 
": * bints Digitized by Google bhtvyotatur W$M?% .~A$M$b littr*m,Qlapb tk ! iwtf« ts tide, /&r* 

**» Ptfmr ex orepifii Mauh. 17; 27 traxijfe Itgtww. De duro Slaitr ftmderabdt quatuar a*- 1 
rets Vwfaricos : Sttibnk. * 

**sX Etkm* quoque, &, M*M:6. 8. 5c^£r#:io^W. 
^ *df Emmfi/2 fer.4 :\f6.. Q4fi • 8 *M*!ffl8VW *$ > flifpwro 

OkpA y Idem, Mtiih.16: 33. ^.-8: 14. 2j\ iq: 38. nrze.. 1 Cor 8: *.. 2&r.T; $.. 
13:4. iPetr+ts 6^$tiara tf, ilfrftzi; 21. 1 C^-7: xii > Heir. ill 10. Euam, 2C0r.11; 
i& Saltern; tantum. Ma*.6z*<;6: Luc. 1^142. J^.14: u. yAS.jr: ij* * . " 

^L^f nosquoque, ^^^^,3ltet»x:L8. /^M^Vaa* ^1' 
etiam nofci v ex\stf & ^^fym* 4: a^ Et&tft tio^ > a .&4 : 14. 
itaf ettem boh, ncqae, ^^^-fy'l^^^t^^-^; l^/&;;fp 

^fcpst , m, Atox^jfft 1 per deiis r x /*f°c. 9;. l% * 
^oo^l&l'E^nr^Tr^ Curator, tutor j $litr'.emph.\£pZfr8fc tfyXorts ( 

• " 1 : oQBa^^^ x ^,Ejp4fcopU5. dttitok efi/hU frtd* ahfquejud 

a4*v$$w i« aWttithhmi , *&*. • ' r ; : • '■* t '-'; ■'..» 

pendia. ^aAiiool' Stipendia veftra, L«r. 3 « 14. >wfe >«r. ke&m{ 

liaqsXm. empb.lnCtdiXy ASt.y : 24. 
■"' '^att Anxmg , ScllttfitUB foitL FtOttr^l tym Safli&rfkis, 
- "7 '-^jJjAtfflWj 34. ' 10-119* Sedfac iftfum fiituvtttp cUfaM 

' •'"**■ i$ebr. Hecondj<Ht, repoTuit in tliefauruw, thefaurum 
collegit yel fed?. Mnc BeFr.^t^ ffOi{ pnp& m*W Repofit<k 
-ttinta,' S^ mttonjmkt rem qux rcponitur 5 ' CW«/ 1 . 1?*,, . «»^i 
■iWfjS*^ •'%**. ■•"'•>.*.' '•- fc . '• .i ; ' ' .. J v.."' ..';." • • :Y-':.\>': ' 1 -• 

. i^f «i^. lK6f ». Repofitorium , herr«uin^raiwf iUW : Tfe* 
- F 2 A iaunw. Digitized by Google 4* >r cjji ■■ 

fturus. $lm;wpb. J^of howca , A6i?. 4 : ad; Jme&gtf »Itfr-; 
feafua, Mat. %i 12. Luc.y. 17. «*>jplf in horrea giea, M<tff. *t>oJ yidt >t>a> . A&pi Kk^twj merum, ^oc.14; 10. 

i£s( nr. emfh. Purpura, iriflfe,. Mar* 1$: 17. ao. !*& 

16 .• ly^Job.ty; x.f- A8.\b\ 14. 4*^17: 4. 18: 11. i<. 

27w. «^>£. Ijq^': VidelrartM LetiionesMar. 15: 17. ao. 
j ?lo?$f m. «q«&. Archite&it , 1 Car. 3: 10. ' 

• £$& &lur.empb.R ( !uut , Jpoc.x 6:13. OiU, **$n7*, Bebr. 
©TH*? . » Hebrjvum tfud Chaldtos ftfe j» j> **/<tf*r , & y CM- 
tU* yocit in Syra m ) cwtperfim eft , quia ejufdem clafjisfunt. 

♦ J~nK Hebr. Carpfit , deccrpfit , difcerpfit, avulfit fat. 
efcuknta, Hinc .Hebr. *)* Leo, quod prttUm difcerpat, CbaU. 
emph.**™, Syriaci 

lltf m. emph. Leo, *7tm t 4:17. iflrtr.$t8. ^6«c. 4:7. 

< : 5. 1.01 3. Qlur.enfh. {t£2tf leones, Hebr.i 1 : 33. Jpoc.yi 

8.17. 13: 2. 

. flatif. mfi> Lexna : tnde lariat Le&iwics jfyoc. 13:2. 

tfjol f. Praefepe, Luc. 1: j. 11. 16. 13:1$. CbaU. **?$* 
«*p6. «£?*. jAhr. cmpb.mok prxfepia. ^en^o) -** fifcr 
prxfepibus fiiis , Joe/ 1x17. 

, « ;rr#« ^y jter fecit, ambulark pedes in iemtta , pfomovit 
eutfdo, progrefiuseft, profeftus eft, pen-exit: & ut liter ant- 
rum , it a rmdo tantum figmjuandi >ariata Yerbit Y& & n 33.. i&* 
Htbr*mm nomen n lH Semite, pi* fagaeft & protenfa , fed tm 
/<**, auk pedtitt migran feient. EC transferer qmqut > ad motem 
& confuctudinera A>/g> tempore tritam & introdu&am y km 
dd converlationem. P*5* L«f . Hrir. Foriferi & ^Vwwm. SicChdb 

•Jo] Digitized by Google $ 4$ .• **$& anpL&£lf> Via, tter,femita. Mattki\ 12. 4s 15. 

j} »j\.7: 13.14. 8: 28. io:j-.to. ti: 10. 13:4.19. 17:32. 10:17.30. xi:8. 19? 
1*. \f.i 16. Mar.6: 8. 8: 3.27. 9: 33.34. 10: 17.32.46. ji. 11 : 8. 12: 14. Lne.it 
J9 7: 27. 8: y. t2. 9: 3.77-»°« 3*-3*- ■ » : 6. 12: 5-8. 18: 35. 19: 36. 20: »i. 24: 
32. 3J. .M.4: <5. 14: 4-f.o. A8.1.'. 28. 8.- 26.36. 9.; 2.7.17.27. id: 9. 16; 17. 19:0. 
21: j. 22: 4. 24: 22. 1^:3. 26^ 13. R»m.\x 10. 3: 17. 1 C«r. 12: 31. 16.- 7. Heir. 
9:8. xo: 20. Jaeti.i' 2f. y: 19. iPrfr.i: 2. if.ai. 

ou^oV via ejus Vel iu*. (Mat. 3 : 2. Mar. it 3. Jo&. 1:23. ^#.18 1 

if. 26. 19: 23. J*/, v. 11; »|i ttunmratk kci *fix*m tfi fktmafiitmm.) hut. 1 : 76." ^Z. 

8:3^ J«f.j:ao. 

yj^olviataa, M«r. it 2. ^^ol via noftra, iTheJf.^xii, 

$lur.f. emph. \1^io[ Viae, itinera , femit*. Mat. 2a 9. L*c. 

14: 23. ^9, 14: if. 2 C«r: 11: 26. Jtyv. if/ 3. 

ciA*kol vi* ejus , A&. 13:10; affixnm hie redundat. <fym.i u 23. - 

*&£fol vix mex , 1 Cor* 4:17. Htbr. 3 : 10. ^ooiAwStol vix eo- 

rum, d^wn. 3:16. 

V| m.'Prdlorigatuseft, prdgrelTus eft, prorootus eft , pro- 

T l duOus eft. H^r. TO , CWrf. TO idem. Itar.-yftj nr. 

\ongum fict, ^/<*r. 4*. 27. ^sHj ». Prolongetur V*><* tua y Epbef, 

6:3- • 

^&/ yWf w.Prglongavit, longum^prplixum fecit,produxit.P<*r- 

tictpmm prafens ptur. mafc. ^s*o&6 producentes, A/4^23 ? 5« *-°n* 

gas feu pK>Iixasfadefltes/wcM,Vfr/ 1 3. Afoua : 40. Li*. 20 147. 

• fcJol »*. «»/£. Longitudo , ii/fe/I 3 : 18. ^c. 21; 1 6 , w» 

fa&dtf m. errpk, XpycMy Primas, Mat.<%\ 18. 23. Princeps, 
•£#c. 1 as $8. M. 12:31. Wur. emph; \Mstfi ^^otth , Primates, 
JjHciy, 1 3. 35. Prxfedi ftw//< , ./#?. 4:1. Principes *r/ 5. 
$2kav JqKuas&r Principes ejus poptrii ^fl. 4 •. 8 raffixumrtduttdat. 

•soQ&tf /. /far. Principata»: NwiwmM* «/**, Co/. 1:16. 

Principatuum , c<p. 2:10. Principatibus , Dam. Ephef. 3:10. 

*rincipatiis , Jccnf Bphtf. 1% 2 1 . Col.z : 15. Principatibus, ^tf/if. 

'•Epbef. 6 : 1*. Efibacnmenex Gr. A'pyn : exekrhatieemm J fecund* 

Grxconm tkclituaiorte m nfimt an* in plmS per mnts caju4 adfdr 

F 3 /** Digitized by Google 4^ *1 

fimt Gxtcumtermhtatumm ^cufttmplmratif i*<Ls~ Fide Gnon, 
Harm.Lud.de'Dieupag.^i\i\ii. 

y&\ Aram , mmen prpprium Wt, Luc% : 33.. Jh hocSjmfygi 
nmcupta efi Aramu : unde etiam mmengentHe , 

U&) m. emph. Aramxus , Sytqs^ Luc. 4 : 27. 

Uio>l' w, w^/j. Etlinicus, gcntilis. Jtt.161 1.3. Gaj.21%, 

3: 28. Col. 3: 11. 'Plur.m.empb. Uiojf Ethnici, gentiles. ^. 
19:10.17. 10:21. xi: 28. &>m.t:id. x: 9. 10. 3:9. to: ix. 1O.1: x1.z3.x4. .10$ 
32. 12: 13. . 

A-UoJl' Ethnice , gentiliter , GaL 2:14* 

- tfi&f / emph. Vidua, H^r. rup* v id ua . hmcChatdMSjr. 
in forma abfoluta **V?"!K , mutata fecunda liter a liquid* V in lupudam 
*), & commutata quart a linguali 3 cum linguali V: £p*4 /for*.- ejufdem 
tUffis fafile pematantnr. Marc. 12 1 42. 43. Z*c. at 37. 4* 26, 

7: ix. 18:3.5-. .xi : X.3. i7»;.'4.f.ii >#<v<i8: 7. s 

"flur. emph. )2&ott Viduac , Mat. 23: 13. Mar. 1 2 : 40. Luc. 4^ 
25. 20:47. Atl.y. 39. iCor.j-. 8. 1 77/». 5:3. 11. 16. , : 
^iS^ Velum navis ; corruptum ex Gr<tco i^vm » -^ 2 7 ; 4 Q « 
» . •£*$>! A*«&«*> hxrefes, 2 2W, 25 j $ Vtde yw'iMLefrioues. 

- $} »t.OccuFrit,obviim.ivit, venit, )*/ fafhis efty evenit , 

. . accidit > cpntigit. cnyf obviam venit ei , j0.%:2j„ 
Occurrit ei , cap. io-. 251 Obviam fo&us eft.ci,. Htbr*yi r. 
^oj i* his tjmht0 yerficulis affixum cfc pleouaflicum. F<pn. cum a-fil 
piAw>| ©ccurrcrat ei , J<& 1 1 *• 30* -»«??*#' occurrerunt ei , Mat, 
8 % 28. £w. 1 7 ; 1 i.Joh. 4 : $ r. iSen^w u>} m. eveniens-y ..*#£. 
ao; izJnfimt. cumfr<efixo \ tf&$& <x:cu/rerCyZ;*M4 * .3 i^F/ttw-v 
«§*M£ 01. occurrere , Bphef.4 : 13 j future hk $sp°fytQ.p* 
i^f/lrt»V»,' •■• v ..-.';•..• -" !•;: ^-V : - ;' 

. ulol w.'Occtar&s; ?>pl5 in ^fccq^rftim » obviam ^ c #/<&>£? ij> 
Emph: &*& Idem.. £*** ^C ciyotf.jn- occurfum ejus ,*y#»* $ £ v£/ 

c a 34» Digitized by Google tf »l 47 

$q. ;& «i ^jfi^ ip ^$<fcyimmhk, ^.28:15;; 

«!f/T Terra, regio.v Siger, fundus ^fgluai. Cbald.^ :> ab 
Hebrao X%$ , temwtatQ y m y , qn*dCkaU*is&Sjru freiptens'. Arab. 
t4*f Aid>l«*. ©*</ £Jr^. Sfrtfce. Arabkum mmeneftab Arabic* r edi- 
ct y£l arada .deprcffujs^amilis fuit :7>ir4 <*£ humlitatt eft nwxupta ; 
mtecontrarioHtbrPm,aaU.*KQ*, Syr. \&m & Arab. ,C 

iama coelum, 4^ altitudine ita dicuntur: funt emm ab Arabic a radice 

l^ lama alms fu'ic. Ew/>A. ]l$f Idem. ^*tt. 2: 20. 21. 4: 15. 

6;*o. 9: 6. iot 1$. 11: 14- *3 : 8.23. .Mw.4: 8.20. »'$. JL**.8: 8. 1 5. 7«*. 9 : 6. ^J. 
7: 6. if*, j: f.7. 10. 13. jfcoc.i : y.7. 3: 10. y: J,.**. 6. 10. 13, bn.6*. 4.8* *»JO.*3. 
if. 7; i,fcr. 2.3. 8 : f , 7 , w>. 1 3. 911.3, £'M- Jo;i.j.6.8. 11: 4.6. 10, Mr. 18.12: 
4.9. i£.*3-i6, Mi 13; 3.8.11.12. 13.14.. 14: 3. 6; 7. id>«.i8,*w. i9,iv,i6:'i.2.i8. 
I7:z,.*«.4.f.8.i8. »8: 1.3, Mj.q. 11.23. 24. uy. 2.1.9.. 20: 8.9. 11. 21: 1,^.24. Et 
ab intern ff. 7. *fq** *& 2 Efijtolam Petri boc women reftritxr in alii locis quam flmimis. 

ouof folam ejus, >ei luuin. £.«r. 12. 16. Jacob. 5 :j. £jf 
patria tua, ^. 7 v 5. flur. w//;. ft&rf terrae , JoA. 4 •. 35. ,caA&f 

terras veftras , Jacob. $:\. 

•' U^ m.empb.T&ictk'is; terrcnus. - Ftem.Vffl i cmpb.-\Ll& 

rerrcna , /rffo^.3: r«{. !Pfor. m.'emphl Ig&f terrcftria corpora; 
idi.ifi'40. .•;:." ■• ^ . . 

. LI m. Fudit , effiidit , M. ^ 1 1 5, . ^#. 1 13 3. , Ttf . 3:6. 
■ A/oc.16; 2, 3.-4. 8. jo. 12. 17; 0^] m. eftuderunt, 
Apoc.\6 : 6.1trfim.eHm jtrtfixa \^y&± ade^radei^m^iH.^: >$* 
Impcrat?axub m. effundipe , Apoc. \6: 1. F«frr.?o«l r.elfundam. 
vtfr". a* 17* 18. \jrdforftant excludtt fritfwnradicalem}. .. 
Eibpcel jM Fufiis, effufa^cA , Matt. 13 : 35. J^c, 1 1 : $o. To- 
^iw*w*g$^ 4/*^,e^^ Aft;** $., 2artiripi*M fH^a *• 

ffluadituTj Matt.qwj. i6.vi%\ Mar.ii.zi. 14:24. Lwc.}: 
37. 32 : 30# Yom f^l^ 1® cam cfFunderetur , Jil. 22 : 20. 
. * »»* £k* «% c.fedfJftpMt ilgm.' BmcOhaldaic}& %abbi- 
tte**#S Ignis, «*P*- .Wftf-: % aaldtit & %abbinis etiam # 
Febm , 4 C4ferf W ^oa ^ <ftt94» . Similiter diceretnr Sjriace Digitized by Google 4 8 2V *} 

1&*1 Febris , front nos pun&aytmus ; in cdteris autem pmttatk 
todkihus legitur ex forma pluralifom. emphatic* 

\b+] Fcbris j at t amen drnpunbl*, nota mmeri multituMms^tmim- 

fmrnnttr". Mmb.%\ 14. 1;. Mm-. 1 : 30.31. Lm.4: 3$. Jtf.4: y». i/£,»8: 8; t* to ifow 
/*« pu*8avimtu nti in *hn kbri ubiqmt ftm&atttr. 

Cum ajf. <yA#lo ft£o & objurgavit febrcm ejus, Luc. 4*39. 

•eoA*l Utinam, c^tAov, 1 Cor.4: 8. G*/.5 : 12. 

*ysA4 Annus prxtcritns , fupcrior , y«* proxime elapfus. 
Cfa/i. "* P™**, Lrt>. 1 6* : 2 1 , w Jonathan. -j©A^ ^0 ab anno lupe- 
riorc , ^ irepwr/, 2 Cor. 8 : 1 o. 9:2. Injfruch legtur itadtci aiufi 
MJTOrig **w annus prior , precedent 

J2] *». Vcnit, advcnit, evenit, progrefius eft.- Quando *L 
m junSlumfibihabet yo^c&fignificat , profecit , progreffus fe- 
cit : adjuntlo ft& , fecutus, aflecutus eft. Mat. 2 -.9.21.23. 3:1. 

9: 1. 13.18. 11: 9. 13: 3<S. I9» «• *»J I9»3' £*».!*; 17. iCw.16: «..iP<tr.i:i). 
18. *Job. v.j. i)ob. v. 10. Aptc.f. 7. 6: 17. 8: 3. 11: 18. 17: 1. 10, hi. 18: ia 
21: 9. 

2fl f. venit , M<tf. 3:16. 9:20. 2 2Vm •. 2 i. Apoc. 14 : 7. 
19:. 7. Evcnit , 1 7w». 2:6. A*2j ;*. venifti , Mat. 3 : 1 4. 8 : 29. 
26: 50. -<*/4rc. 1 : 24. Luc. 4: 34. ASl. 10 -.33. 21:22. A*f[ 
ai^Sn. J/& Secutus esdoftrinam meam,2 Tim. 3 : io;inxf)i«*&*- 
xctf j«* t»I hhurx<t*/a. AU\iC. veni. M*f. 9:13. 10:34,^. 35. 
Afijr. 2 :' 17. 1 Cor. 2 : 1 .• oi| w. vencrunt , Mat. 2: 1 . 17: 14. 
27: 33.Ad r tfr. I-. 29. Luc.221 $2. Atl.i\\i2. 17*15. <*^« 
7: 12. crtAo o2| Sccuti font eiim , Mat. 19; 2, woa&uow «nf 
-2? / venerant , Mat. 25 : 11. <*/<*>". 16:2. Luc. 23 •. 49. 55. 
24: 1.23. Job. 6: 23. otfAa $oatZ2$ quae fecutae fueraat ciim, 
0/ «mecxoAs9TiV*<r«{ owftT, Matt. 2'y x 55. ^oA*4 m. veniftis , iVattA. 
25:36. .>#/. 1 o : 2 f . u&a ^oduZf? qui fecuti eftis me , Mat.io} 
28. ,oA*2j ^oraiVfoSjotny? $$0 quia nequaquattf progreflfbhrre- 
ciftis, 1 Cor. 1 1 ; 17. ^Jj c. yenimus, i*/4f .■ 2;. 2 . 25:39. 2 Cor.y) 5; 
y 5Aa ^-.2} Secuti fumus te, MoHt&ii<r9,pw ra, Luc. i&ii& 

fBenoui Digitized by Google 4 4* 

Hewm\# m, Vegtecu , Mat. 3 : 7: 241 30. 25: I'j.Lk. 6 : 47. 

7; 7. jft?. t8r at. -a J>JK 3116. »>*. v. 10. JW. *. 14. Aftt. 1 : 4 7. 8. a : 7.16. ay. j: 1 1. 
4:8. 11:14. 16: if. aa:7.ia.ao. 

«i^ lorn rzf fetjoebatUf euin, 4Awt. 14: $4; fa*i9im**mf> 

Fvm.'tftit veAieris > Mat. 1 2 : 44. L«c. 18 •. 3, 5. (Ww. m. ^J$ ve* 

nientes, M<tf.8< 10. A/4T. 1:4$. 2: 13. ventre, Matt. 19* 

* 4 & Luc. \%: \6 y eft in his ditobm locis partidpnm fro infmtfin. 

4&,y.i6. %M.y. 3. Jtfoc,?: 14. 9: 12. K xJX veniemus, ex 

^*Zf venientes , & ^i, crimus , Job. 14 ; 23. 31:3. Tlur. f. 

"£J£ venientes , i fetr. 2 j 1 9. £«/ |om Jtf m, venerat , /■&. 6 1 17 

fi*/«r. w. ^IM vcnientasfiiL fuerant , i. e. , venerant, 3£*\8: 3; 

eoq> ^4^ vcnerwat , ,/o£, 1 .1 ; 1 9, Hocjto4eeHtermmtimjs ana- 

Isgx j, <«/«*^ i^r4 ^Ui* ex °fl • >«&# Gnwi. Harm. L*d. cUDieu. 

jjiag. 3 17. 343. kftnfc. Mp& venire, Vel ad veniendum, Va 1 1 1 

>4-. aa: $, 24: ^.Lmc. la: 4?. ai :i6. .M.7: 34.36. 8: 21. aa. 12 : 33- xTim.% ; "y. 
Af—~. 3: 10. 

bnperat; Si m, Yorii y Mat.«, x 24. 8: 23.9 : 9. 18. 14; 39, 19: 21. 

^>*f.<5:t.3.j\7. 17: i. ai: 9. aij 17, for.ao. ....-, 

JZ /; veni , /<?£. 4 •• 1 6. o2 w. vcnite , J/tff . 2 ; 8. 4 1 1 9. 11: 

f8. aa=4- ay: 34. J*M: a?- «' t 7- ■<#*• 'S> : '7- 

^fZ/I-Venite, -Atof, 28:6. 

F*f*r. IZ^ m. Veuiet , Mat. 10:13. 1 4 : 3 9. ' 1 6 » 24. 23135. 
2«v.ai:s4, iCw. lrf: lari.i a. a P«r. 3: 9. Apoc.uxj. 
#£/ve*iiet, ur#.i:8. L»c. 1 : 43. 2Ti»j.4:9: UU?j«.ut 
Vinia» 9 Ttt.y. 12. 3 T/m. 4 1 2 1 . ]l\ r. veniam , Mat.i%: 28. 

Xa& <»fi 57- 61, 14: 20; inhtchn efl futimnm ttm pr*frmMlad> fr» i*jm$tiv«. JoA-U- 3I 
A5. iS: ai. A»w. t: 10. 13. ij-: ia 13. 24.3a. iGr.4: n. 14: 6. aC«r.a: 1. 13:1.3* 
PMlaMA47. aJAv.ia. ^/•fi3f:3,^w. r. i 

^&jtn. yenkot> Mm, 8-; 11, 245 5. L«c 16:38. 0^.283 

aa *Prfr.3;j. ^.3:9. 15:4. ' ' -» «• 

^A\f vcnicnt, ^/4f. 23 .* 36. iW4r, 1 6 : i . fym. 3*. 8.^f»oc.i 8t 8. 
\'£ic. ( vejQtenttis. Hebr.6: 1. 

/ V^^ **^*' w * Venire fecit, dux'it, adduxit,deduxit, induxit, 
t tradvxit , attulit x detulit , intulit , protulit , accerfivit. Mat % 

G 14: it* Digitized by Google . 5® *f 

14; *t; uti*xfmmr r t&4 m&*ato*!u* t£L!<l **M&* Jiim txfH§t fn fim jf kJMmftwk 
mtditf bjMttuli Hikrti aJ m ubm familiar* tfi. Mar. 6: 28. \A. 19:48- *&.%'• i. >4« >3r 
2 Ptfr. 2 : j-. 

ouA-1 7 adduxit cum, l**c.4* 9. 10 : 34. kj&.q-.ij. A<*o> 
ilvitcuoi, 1^^.7:14 j sffixwn hie ndtmdai. ^M traduxit bos,. 
Co/. 1 v 1 3. oiAIaJ'/. attulit ipfum, ^iff. 14:11. &4lf f.a4duxi< 
Mar. 9: 1 7. o*A*l T w. adduxerunt , A/(*f, 2 1 •. 7. JWr. 1 ; 32,. * 1 

3. 7: 3*. 11: 16. L*e. + : 40. j : iS. J«&.2: 8. >/<r7.j: 17, 19: 19. 

uyja-A*f adduxerunt eum , Mar. 9 : 20. 11:7. 15 : 22. £»c. 

4/29. 191 35-. «•* 5"4- *3S «»• ^5.9: »9- 17: »8. 13: 31.33. 

^•f / attuJmim , Lkc. 24: 1. v oA*A^f m. adauxiftis , t^tfi?: 
37. .»cKJaAA.f adduxiftis cum, M. 7:45. Tartkipmm prdjem 
VX-si AfFcrcns, To*. 15*. 5, 2j«&.>. id* Accerfcm, <_•/#. 24s 

16. Infcrens , %om. 3:5. Fern, l^u^produccns , ii/nr. 4:. *8. 
)ohi 12:24. Pfor. w. ^-A^o afferre , o*tf. 3:2,- eft in hoc fa», 

M /ip< tfi**, partitifitim he* i»juiitivi. AflCKOttS, «qf. 4 ; 34. yi id. 19: 1*. »J : 7* 
iPrtr.z: I. II. y*/w.ii: 14. 

Infinit: Lk*&± adducere, Mar.6\ 55. J9h.10-.16. chZoJuafc 
adducere eum, o*#. 25*. 26. Imperat. \bjm. Infer, Jofc. 20s 
27. Accerfe, orftf. 10:5. 32. »»qiA»f adduc eum , Mat.iji 

17. o*A,f w. adfertc, AtoM4*. 18. Mdr.12 tt^. ]ob.2 : 8. 21: io«. 

AUduciw, Mat. xi : 2. Ltu. 1 j : 23. 19: 27* 

^opM adducite eum , Mar. 9 : 19.11:2. L*f . 1 9 r 30. 
F*f*i\ lA*i ». Adducet. o/tf. 9:2. 22 •. 5. 23:18. ProferrCt 
J W. v. 9 j eft bk futurum cum prtfixo ? pro mfinkfo. . ^naJ^Jt 9t 
adducat eum , x^ift. 23:15; vide Varus LefHones. ,gAJ jk, addtt* 
cent, <_>*#. 5:21. 26. 25: 6.^quio^wi?utadducePcnteumy^?» 
25:17-- affixum hie abiindat. ^oA-2? w. induccTC , j*& 5 *• 28 j 

FrntMrnn* cum prafxo dolatb, mt ah<:s faffim, fr$ hfmitivo. 

XLXf. emph. Sighum ; indicium rci venturac. Hebr.nto, QfM* 

n 9, emph. **££. Matt. 1 2 : 38. 39; 16:1. 4. 24. : $> 1 5. 3^» 

48. iJfor.8: 11. 12- 13:4.14. 14:44. Luc. a 12.34. Ii: i$2&,**-3a *i:> ** s 47' 
23: 8. J0A.2: 11. 18. 4: £4. 6: 14.30. 10:41. /ft?. 4 : id 22. 28: 11. Jwv.4: 1** 
1 C«r. 14: 22w 1 Tbtfry, 18. /Jw. 12: 1.3. ij : i. - .< •£ 

0i2T Digitized by Google 


c^%BiHiir<)M,>)Mr.iV\'99.' *£* 4; \m.\%\i^ tnWtfjf}' 

xummlundat. *.,':.' ..:;'.. 

fir, «*^..fiua^gha. .**«M<6\ jf. 04: tij.: M4r. 1 3 r 2 3 . 16* 

17.1a .L*czi:.ii^zjl'J«£*;'»$. 3t1.-4Mf.48L 6? ».*&•? :•}!.' 9: t& itt 47. 
11: 37. 20: 30. //#. 1: 3. a: 19. 5: ia. 6: 8. 7: 36. 8: 13. 14: 5. ij: ia. Jim. 
is : i8» 1 Cor. nu,' aCw. ii in. *3J^F 1 : 9. IMr.i: 4. ^pw. 13: 13. 16; 14. 
19: 20, 

Klotf f. tmph. Litera.,. L«f.i6.:f7; • . 
r Wttft *P* **ip. lAoventus. - Cum aff. en. >/lto adventa* eju*, 

KQS cju* w/.iuus. //<?. y: 24,. *P«r.7S 7. llbtfy. 19. 2-7%ff.i:8» v I>|rA.'l8.A 
ffrimoraJfcaleOJaph, tCtr.\i;i6. 15:13. 1 Vtir K y.^ Affixuw hoc *U*t*Q in bt% 

jf& tm t i t w tprtma imd***li *w»vfi «*£*j*\ AUnt^x^' 27- 37, so. ^A3.j: 52. . I C«r. 16 : 1-7. 

jlhffist 13. 4 : if. J : 13. i5ft«j/:i.; i. 9. }Mvksi 7.8, Pmmm rttitctJi w* txprtfd t 

iC«r. 7 { 6. 2 JW. i : 16. .... 

y&*^o a4yeiitus tgfas,iWn«.aj4-. 3* 

}$*>$$/. empb- AGnau-ffdr. 1^*, Ott. t% *£$,<W '. 
<gjgi& .*/<*/. 21 : 5. Jo/>.i 2 : 1 5. 2$etr. 2 : 16. !?/wy «#ik UjX 

afinx, Gemef.it 1 16. 

' i$oLYm.4>mpb. Fornax! -Chatd;?**, *;»/>£. ****: .wafr. i 5": 42. 

jo. Jtftt.i'. if. 91 *• •'....' '•.•.>:•• 

. * np» J^fw. Locus, fpatium, regio. GrfW.*^. Lot. 10: 

I. 21: 24- J®- 12:17. iCor. 1 • 2. 2 Cor. 2 -.14. 1 Theff. 1 : 8« 

Sequente ?,10 loco qno, i. e. in quocunquc loco ; Ubi , ubi- 

cunqtte, qnocanque, Mat.6-. 19.J0&.3 :. 8. 4 : 20'. 6 : 62*. 17 : 24'i 

r8 1 1. : 10 : 1 8'. 2 for. 5 r 17. G/o/I 3 •/ 1. Sic & pr<ecedente \ , ? >Ztf 

*f4fi-8V : i 9. L*h 0: if 7. 1 Cor. r6 ': 6. Jacob. 3 -.4. tt..SS s£f i^> 

ex jfocd pared , f. r. J : 'ex parte air qua , Tfem. 1 1 : 25. l * 

fiwbfi^tc^in^c? abfoluta forma ia <Mat .at %i. 5": '"5.. : 4*:.i cis 
8: i»^%H» *3- V-^f- *6:i3- 'iWar. i': -48. 35.45. y: i". 10. 6: 3*-3V3f'f4. 8* io.I«r» 
»s.«. 4 3tf.I-^45M.»»4i- 7; 17- 8;i^. 9; «o-ii. vj:. 22.,. 15:^3. 1*45. ip:»* 
Joktt: 54. 149 2.1.* ■ifflr.'iJ.i9. 2:9.10. 4:31.36... 6? 13.14 7*7.49.' 11 • 19. 13! 
^;t\rit^i4- >9-J*7-.^ ;•*>'• i- 2 3* *o: *• »*• n*S. 25: i& 27: 2. 2fk.7» *••»# 
*k* 4- l'«l 6 . 12: 19. £ff&4i 17. Hebr.4: 6. 8:7. 11 ; 8. 11: 17. iPrtr.i : 19. Opr 

-:.• ' G 1 Cum Digitized by Google giofua, M*f. a: 11. JSi. ia: ao.^iflT locus noftcr, J«».ii:48« 

5Wirr. ». *m^&. fc&f Loca > rcgioo». A/4//. 1 a t 43. Lm. lis 

*i+M.-ji3f. M.i: %c 16:6.19; 1. 20: 2. A**, ij; 23. 2O.11: 10. ©•£ 1:211 P Trtfixum notat AVcl ab: ^.13:33. Ad^irr.14: 1. 
'tt.y; if. 47: 90. Ef*4:+i6. j**.y. v* Axxc 9 x7*tf.f : 11. Conm, i£*»v7:i 
Cum, 1 Car. 10: x6. 16; 3. iCV.8: 19. xlbif.fi 26. iltmfix. fPwr.3; 16. if A 
3: ia. i}c, i C*r. 16: t% 2Car.f : U. 8: 14. p: 1.3. 27#»*t: 16. ; £i^» lC#r<n: 
a. iMt.xy. j. Ex f A3. 10: 19. In <*m okm/mmi Mat. 4 : 6* Zjtf.4: it.*ifJ*.< i 9, fm*f*m. H&r. 10: 19. Jmctk.y. 2. 2 Pr*. 1 : 3. 19. \M. f: 8. Jotr.*. b <m» 

tW&canriaa, /t*»r. i:r 9: t. 

: ftd. 7:9. IO! 13. GaL^ : 2 

*.if. 17- 3: 3. iC#r.6:i. 8: < 

- ^ **•»: 1*. C*&*.i . >4- 63 ix. 

Sccas, L#<mo: 37. Sub, L*r.i: 2. 3: 1.2. *M«ri*, M*$. 1 : 20 , **. 2:1 ,*>*.&<. Inter, it**, if : 9. 1 Cor. 1 : 26. 2&r.8 : J> 

., , ..-.-..,-. , _. xTsm.ii'u 

Apot.ix; 14. Propter tWob, A3.T. 29. iC«r.i: u. GsUt.i . ^4. 63 i». /Wr.li;*. Htbr.^: 1. tP*tr.fl 1. iPetr.i: t. Juxta »W fecuadnm, /t»*r. 1:3. 5t t. 9:3. J- »'I 

»*,*». »6: xf. iCW-. 1:16. 3:3. itv. j:k5l 7:9. 10)13. &/I4 : 23. at. Piity. 
3' 5-6- iP«r-4:6. Per, At«a. 1: 12. 2; 11. if. 17. 3: 3. iCV.6:x. 8: 6. zTimtiu XI fi E6 qqod jion , propterea quod non. i Tetr. a : 8; 4*. 4. 
1 ./©£. 5:10. Compoptum eft ex a propter , pr*efixo ? quod , Sf #Jr 
>*riw U non. 

♦ 11(3 2># #rir."»$ Dcdaravk. /ft* i&*r. ^/.Puta** 
cUram djuoM a»mnem. Syriace . 

}foof. emfb. Puteus, Aptc. 9 : 1 . a , ter. Et ijo Idem , Zrftf. 

**lo Malus fuit. £fa&/. **? difplicuit , xgre,moIefte tufct: 
fltgrotavit> male habuit. 

Ethpeel *»l»4 m ' Diiplicutr, xgre tulit.3/<tf.a6«.8. A/ar.iotty* 
Secwtd* r*dicalit\ ptterdum trat^mfgrin loumfnm* o- x ac tnm eftfle* 
xio jnxu quiefcent'u prima \ : *f„ooCi **=44 difplicuit iis , yju iodi' 
gmati funt , AS rt. 2 1 : 15. £r mterdum fcribknr per difU$ 1 1 %t , 
^oil **ia^lf quibus difplicuit , A/^r. 1 4: 4. 2W. ^ocnl *#ljg^ 
xgrcierre, Lne.x 1:53^ Wf participkm y ia fiepe dtb*,proi*fimiM>. 
JpkH **\s£ m. Malefecit , male affecit, accepit >r/tradavit, ma« 
Jum intulit, lxfit, afflixit. Ml. 7119. Futttr. ^oo\\ +*&£ri 

ur Digitized by Google ntffl&accipcm'eos^ 

7;d. 14 * is bk p$wu & fat^ rsAcalu *x 0*kiU tftrri d*hra* p&jckvs, OUpb m+ 
utoo »r Mains > malum, JWu fV^fcrfi C?/^ in /*«? mutaiax 

fimttmm ^^^ ij^dtmcl^^miefccmtiim.Mattk 1^ *x^ Marcel 1^. ij: i4.L*r.23;22.J*k 
$■; 14. A3.\6\ \%+ 18: 14. 23:9. 28:21. Am. 14: 20. iCdr. 13 :j. 2C»r.i3:7 # 
}7itr. j:8. i9mu: 18. Jactb.y. 16. Male , Mar". 3 1 4. La*\<5: 9. iLer.f: ia <*<*»- • 
Mmv t Feflime, M*th 4: 24. 14:37. 21:41. M*r»i: 17. 6; jj. £**.;; 31. xTtoflT - 

3: &7«II. .?■' ' - ' • ; ...'.- r .-;.,-. - ■ 

. 4i#gt w.w^.Malus, fnaluiQ. }***&*% :%J.%9* 6\i%.ji 

17.18. 11: 33- Jf- ij: »9-3& '18:31.24:48. 2>: 26. £#^6:43.4;. 115 4. 19: 22,/<4 
17; 15. A&.xo: 38. 19: if, 25: 18, iCpr.fi 13. G«/. 1:4. ifb*f.6: 13,16. l3%c/ 
3: 3. iJ7i«.6:4« /Mr. 3: 12. jW.4: l6. ijokx: 13.14. 3: 12- /: 19. 

F<r/*. ]^> Mala, Matt.^zn. 6123. 12: 45. 30; 15* 27: 

Ftrw. fflfpA. &a*a Mala. Mat.yx 4. 12: 39.45. 16': 4* liar.jx 
*v£*c.tt; *£ ->fcri8:.i». ^5,19.: 16. Jfcw.7? 19.21. 9: u. 12:17.21. Cityfc:?. 

\Tb*£il if. Hebr.f\ 14. io: 22. \*cot.y 8. 1 Prtr. 3: 9. 11. 13. 3J0A.V.H. 

Cum /f^] <n^**d malum ejus** 3/<*f. 6 * 34. 

flurm.^uuz Mali , mala. M* 7:7* 1 Jo£. 3 : 1 2; ^ 

Eh^.Ute idem. -11/^:5945^7: 11. 17.18. 8-. 58. 13:33^ 

34. 13: 48.49* 1*: io.-£*.tf.' 21. 37.43. u : 13- lAjti^ ^».t7: ■*• Efhfs*. «<&- 
Pbil.y x. r CpLi: 21. 23V.3: 2. 2 Tim. 3: 13. xHttr.y 11. 2j«k*Mi. j^"**** 2. 

Tlwr.fam. £& Mala:. Mat. i a •• 45. Luc. 1 1 : 26. 

Empb. ti&DMahe* A/rf. 12 •. 34. 35 , £*. 1 5 : 9. Mdr.7 : 21, 2 3. 

i«r*j: 19. 6: 47, ti. yi 21. 8: 2. 23: 32.39. >*.y : 29. 18: 30. AA.y: 13. 13: 10. 
2i:38.A««r,i:29.30.J.:9-3:8' **:£> 13:4- 16: »9- »C#r.lQ;6. 14: JQ. If: 

33. iTVotia 2 § 7i*?.i; b. 2: 3.9. 4: f.14. 7ki; 11. ]#a*. 1: 13. 2: 4* iPrtr.3: 

CiflH^a^o mala fua> Lnc.16%2^ £aA*& ^ i totalis y*» 
pra v i Uttfuis vcftrw> <<*&3*36» , 

A^jubMalt. M<tf.8:6. 16. 9:: is* 15:22. 17* I5^ii*m 22. 

K.M: 18; 2!T«».3: 13. iPrtr.i: 16 c? «^ Digitized by Google 5* r* : *s? 

^ fiatl Clamavit, vociferafus eft , imploravit , tufmikua- 
tos, conqueftus eft. Ckdd.\$. ^ar^upim \ prtfttf plur:\ht. 
***+*£&> chmantes , ^.21:28. 22:23. 
af/ixwn redundat. 

\& w. EfFutivit,delirayit, commentyseft.. 

l^a Effutkio,' garrulitas , effi&io , fallacia , delirium*, dc- 
liratio , 2 Tetr. 3 : 3* 

IJja Eoquod non , lwdSr btprtfixo o. 

^ frV t w. Renovavit, reftituit ,rcparavit, fparfit, defluxit, 
T . » inveftigayit , prqmulgayit. 
5W dD^o Scrutatus eft ; Indicavit , declaravit , pate&cit 5 mi£- 
ciavit , annunciavit, rcnunciavic > promulgavit. j^nc. 20: 37,, 
JHtiy. 16. AP|£ m. indicaveris, Ail. 23:22. coJ£jq&oJ4 "^ 
prxdixermU , prapnunciaverunt, ^#.7 •• 52. Futur ++o£i «. in- 
dicarct, ^.4-1:57. *oJil declarabo, Jo£. 16:25. 
Ethpaal vo^Z? Indicatus , patefa&us eft. ./#?. y v 24. 22: go. 

jlp *•' ^^ Sparfit femma> difperfir , diflif)zv'itffebr. T!$ , * 
pro' more in 1 commutato : ® huic affine eft Hehr. "!£.. .hue? r : < 1.' * 5 : 1 3. 2 C«r. 9:0. Zjja w. Sparferis, Mitt. 25. 3:4. 
ZffO c. Sparferim , Ver/I it. (Participium pr<tfens J^^lo. m. difper- 
jens i M Jf . 1 2 •• 30. ^»c ; « 1 > a 2 . }oh. fo ; 12. farticipmitt prdte- 
'itumplur. m. <-»?{=&> difperfi, Job. 1 1 •. 52. Infinit. o&fe difper- gens , Maf. 1 2 •• 30. £»c; « 1 > a 3. .J00* fo » < 2 . fartkipwitt prdte- 
ritum 

Ethpadfeh p}(Tcmuwtus,difpct-fiis,diflipatus eft. 0^4 difoerff 
font , Jth"$':g6. 37. 8 : t . 4. . 1 1 : 19. £?W« \£v^i WL ^M?^' 
gpntarj M^.a^t 31. M*r. 14; 27.^j^w.iu&*jptoga*Difii, 

yo/j>. 16:32. ••<"..■•■■- 

\.* * Suae* Digitized by Google V^OtQ «. Qgievjt:, ccfiavit , dtfUtit, kdatus e£, fihyt>ta- 

■*. . , cuit. S^<9»>*». dcftitcnwfc, ^. ai ; 3 a. Sedati eA 

fa& 1*^40. QgjeYenmt,, ^.32:3, £t& c< d^fttfumis* 

«9».n: 14. 

2,aio w. Erabuit, puduit, pudefa&us eft, pudoreconfu- 
* fus WltnTufus eft : Reveritus'eft. Heir. tfQ , r/w«ta- 
idin n®tf'«n. 2T1OT. 1 : 1 6. .fife^r: 2 : i j .* ^ci» f. erubui.', 
1 Cor. J 1 1 4. 2tewo/» Zqp fh. erubefcens , . Luc. 1 6 j 3. fl{o;», i : 1 6; 
P/«r. ». ^-ioiD erubeicentes , Aw. 13 ♦. 17I Reyerentes, Tiebr, 
12 s 9. JFtoitr. ioloJ w. puducric, M<*r.8t 3*8. Lnc\$\ 16. 

Pbdefiet, Rom.^t 33; 10: 11. iPrft-.t: 6; Fudcfiat, 27^3:14. Etukdfctt, 7fr.2:8. 

Zoi»Z /». erubefcas, L«c. 1 4* 9. Pudeat te , 2 T//». 1 v3., ^Zoial 
m. pudebit cos, Mat.i 1 : 37. Revefebuntur , M<*r. 12:6. Eru- 
befcant , 1 Fetr . 3:16. Zcnsj f . erubefcamus , 2 Cor. 9 : 4.. Pude- 
fiamus,iJo^i2: 28. 

Aphel Zqiof m. Probro a(Fecit x Pudefecit ,, dedecoravit. Cot. 2 : 
15. firticipium prafens &nsio >w, pudefaciens , fym.'^i 5. De- 
decorans, 1 Cor. 11:4. Fern, f&nalo dedecorans, Verf. 5. P/*r. w„ 
^■/hi^o pudefacientes , Verf. 22, 

fcZm? a. fZZdio/I empb. Pudendum , flfcm. 1 : 27, i Cor. 1 3 ♦. 5. 
14*. 35. Dedecus, 2 Cor. 4:2. Erubeicentia, 2 77w. 2 : 1 5 . Oppro^ 
bfium, Hebr.\i\i, Pudor, ^j>oc. 3: 18. ,ocnZ2en» confufio 
ipfbrum >*/ fua , P&/. 3119. )ud. >. 1 3. ,cb&<no pudorcm ve- 
ftrum, 1 Cor. 15:34. 

Uq^od Confiliarius , Senator , Mar, 1 5 \ 42. & %J<£^» , Luc . 

♦ pa i^r. IntelHgere, expendere, dijudjeare. fibtcderha* 
tar Hebr. P?,c<wflr, i^ ^^c'fWa inter. Etfi atid prtpofitioms , 
ft* '* Vf / D >rf 3 prtponantur , /«*» wmtttisjigmficationem habit , <</«» 
jWbfcr ^ 1« medium. Cbatd. T? *r? ST wa . 5^. ^o^ f ex^or- 
putcoijfcr.tfar.mfc. 4**^ Digitized by Google * 6 . 

-1*6 Inter, Mat. 19*. to&c. Bt jungmtvr ipfi affixa 4$firum 
mmmnm pturalium mafculmmm 1 nt , ^ocaLo «*«CuuA inter ic & illos , 
«. e. , feorfira , >rf Mcreto , Mat. 20:17. y**»£ inter te , Mitth. 
i%-.i$.Etexformac<mftru&aplttralifcmwHa 

Au$Idem. ^Acft Au& inter hxc, interea , T0J&. 4. : 31. £f 
jungmtur huic affixa adfermam rnnrnam pluralium finummrtmj nt y 
^ooi^ju6 inter eos, A/*tt. 1 8 : 2. 20. 2 &*. 2 : 8. <Q3Ai*4 inter 
vos, Mat. 20:26. \Thef.11j. 

J'qa m. emph. Byfius , by(Iinum» Gm*# /««' optimi, moPiffimi 6f 
utty/ww , quod in JEgypto conficitur y ex ant fiebani Vesles Jubtilijjh 
m* y prtfertim facrjt. Luc. 16 : 19. Jpoc. 1 8 : 12. 16. 19 : 8, bis. 1 4. 

* p<3 Hebr. Vacuarc , evacuare^o//Wo & diripiendo; utatm 
PP? corivemat. Inde dedncitur Sjriacum 
. \os> m. emph. Culex. Tlur. emph. Mp cnliccs , Mat. 23: 24. 

$Op.P»vtf'|6 Incultas (mt.CbMatce^ ^dbittice "^Detblatus; 
lylveftris > incultus fuit y>el ia&us eft. Efhpaal *k>4 Idem. 

$qo m. «n/>£. Idiota , imperials , incultus, 1 Cor. ii\6. Chi- 
daice & fybbhike "R» **y3 Incultus, fylveftris ager : Bardus, bru- 
ms , fatuus, ftolidus , ftupidus, rudis, incivihs homo. Tent. WW 
$eh.%wx. 

lad . &r*t. Ao m. Pcrno&avit , maniit. $enow Qp pento- 
sans , Luc. 2 1 : 37. Futur.^iaai m. perno&abunt , ]oh. 1 9: 31. 
Ab hocVerbo, etiam Chalddit eadem fignificatione ttfitdto , dedncitur 
Hebr. T? Domus , domiciliutn, *fc homines ptrnottant , Sf soft* 
manent. Mutata media radicali lauinjod, nam b<e dmbtfunt ejuj* 
dem claffis quiefcentium , qu* fxpe inter fe permutantur. CbaldatceA 
fimaEmphatka^Zyel^y^Sjriace 

ft«£ m. Domus : Locus quilibet quo aliquid contmetur. 

Matth.f: if. 7:2^27. 8:6. 9; 10. 28/16 i tx. 13. 14. 2f. 12J 4. 13} 1. 27.36. j* 
17: if, 2©: hi, 2,1 ; 33.* 24:4} Mdr.i: 1. 3; I9,»f, -f: 38. 6: 10. 7: 17.** 9; 
28 33. io: ict 13': 3f. 1.,: 14. 2if.5: 48.49. 7: 6.io. 8: 27- ft. 9: 4* 10: r7- >" 
t> k«; 39.42.f2. 13: 2f. 14: 1. 21. if: 8. 2f. i6i 3. 8. 19: 9. .22; ij.. }#. 8: 3A Digitized by Google C£> 
diipenlator, L#c t n: 42, 
. s*i doraus , /*r afmytri fro #u£ -, Afitf. 1 2 ': 25. - 

Co^/?r. dusldem , A/W#. 1 o-. 6. 23.; 1 1 1 8. 1 2 : 4. 29* 2 1 % 1$;. 

ii; \o. «; ip. 27? j.Mnre.$\ 27. <$: 21. 41": 17. Lke.ii f. 1:49. ?7? ijl '8 : : 4$- 
T4t 8. ifz tj; 19-46. J«fc'iV**. : AA 7 >m<> -> : '-4$, ' i$ 1 13. 1)6. »f:. i^itmnix^ 
2: 12. iCtr.i: 11. 4: ii. 8: 10. 9: 13. Htbr.%: -*.. $:.u. »4.if- 10: }$. J3:.n. : 

4*Q «w wfow/w* rt&of*l*eleg4nt&firit])er$hrafes: ttl,l£«a>f A*o do-' 
mus vin&Qruai ,, *, f .,, ca/ccr : Vtdefupra. lj*»1\ __.*.. ". • 

V$£^ A*g.^|ttiaTne/w , thuribulura. , Hebr. 9:4., , . ; .....; -.-' j 
1A5 A*» domatim , 1 TJwi . 5 ♦. 13. iTim.y.6. :.....,• 

Ifc^r A*o arca^azse, {Mauri , gazophylpciqm , tcmpli xrarjum^ 

.Mitre. 12:41.43. I^ir.fti: 1. Jofe.8: 20. 

^i.? Aao domus , locus judicii ,*.*., curia , prxtoriura*. & mtto- 
j^wice,^Senatus, Cohfiftoriuiu Jiidicialc, Synedriuro, Concilium, 
Judkeg', ytft. 1 o t 1 9. 25 : 2 3.: 1 7«fi. $ ; 24. Jmb.-i i-6* <Ud 
quope Matt, loiijin Tremetu & Hntteri Edittombus Itgimns ; ve- ; 
rum in < J(egiaeft i< -Tl fT ? domus judiciorum, fttomodo & transla* 
turn eft in Parifitnfi miner* : JParif. maj. At%f, Cutb. fcf no/brd edit, habent 
1^>* A*3 domus Tudioum. * 

1&i A*o locus olearum , /. *'. , blivetum , Luc. 19:20. 37..' 2 1; 
$pjh.t : . ti\ • . ■ ■ "..;: ■ • !, 

Umk> l?oou A*o? focii Judx &Silx , -/#?. 15: 31. ._" * 

^oxaA^a domus congrcgationis, i. e., fynagoga, Concilium* 

^a&Diflual theca^arca-libraria, iTim.$:i%. ' " > ■;' > 

lA£o A*o domus-, locus mortuotum > /'. e. , fepulcrum, Mdf.14 : 2; 

yf<5.24t if. A«w. 1:4. , 

f£>-*A /ur> domus., locus publicanorum «ft Ve&igal cotykur , TfXtnvw, 

' tSuSorS a ^^- 9*^- w^- * : ' ' 4-'^*c. <-» 27. . ! : ' ; ' • ' • • 

Ju^o £uo domus convivii, i. e. , di vcrforium j M«r. 14 • i 4.; A*?? 

■■ H ' . .A* Digitized by Google •5& -o* 

twx A*o domic'ilium oailorum > i. e . , from , ^»c. 7 < 3. 9*. 4. 13; itf. ^4: i-9- »7* > *>*4- *« 4 tfoao A*» locus fepulturx , i. f . , fepolcrum , monumenturo. 

J&t$nj?,6c.Marf.$i 29. #6:.*. 3, j.£*r.*3j 73. a4«- i.a.aa.»4 M",: _»?•; 3 8 - »9* 
41. ao: 1. a. 3.4 6. .8. ^.13:19.. 

tyaao A*=> locus fepulturaium , i. *. , fepulcra. Mtf.B ; 28. 53: 
19. 17; fi. Alar. si 1.3. L*«.8:t7. 

^aoao A*o domus colle&ionum , i.e., rcpofitorium , horreum, 
Luc. 1 2 : 24. attao A*» repodtorium meum , V?r/I 18. • 

V&ao A_*o area oblationis, A/<tf.27:6. -Litf. 21:4. JA*& 

A^interdum Valet , inter , Afaf. 1 9 : 7. 28:1$. Afor.a : 3.1*0. 
i:aj. 16: ij-. j«&. to: 39. it: *f at : 23. AS.xi 9. 7: a. In,I«r.8: 43. Pcr,.M«fc 
24 13. Iac.&x i. 

Gwa ^ ciA»6 dotnus ejus «, W fua. Jddt.jx 2*. 26. 9: 7. iot 

jf.36. ia: ao/ia; 0. 10: 8. 24: 43,4$. iMiw.a: ij. 3: »7 ; *J 4-8: a6. i3Si£3f 
XaAi>a 5 , f: 4. j: iy.»9. 6; 49- K'-f- «:39- *f : *• 18: 1+M4; *3- **7J 
ia io:i. 7 .ax it: 13. t6: ai,33.34,*«.i8: 4 at: 16. a8: 7. K*m.i6iio. iC«j 
11 : 34. 16: 1. CW.4: if. 1 7««».3 : 4. ta. Hthr.y. a. 16. n : 7- *■» t n lm 4P*** 9 1 
fkmfkvm mhtiftf mat**, Mmb. 8: 14 9: *3- *>' 6.. Mm.it ag. a:a6. 14:3; 
.L«r.i: a7.t3.40. 4: 38, 6: 4. 7: 36.37. 8: 3. aa: «. JoA.a: 16. ^#.10:6.32. 11. 
ta. 18: 7. 11V8. air. 16J Tt. t Cor.i : t* ^ArJ.a: ip. W%.4t **• » W*3J «*• 
a7W. t; 16. Htbr.101 ta. iPrtr.4: 17. Q 

*&£ domus ejus/.^W fua , Marc. 7 : 30. Luc . 1:50. 1 o* 39. 
A».t6:'ij. • ■ 

y&*4> domus tua , Matt.y : 6. Mar. 2 : 1 1 . $ : 1 Q. £*\5 * 24. 7> 
44. '8: 39. is : ia. 19: f. Ma: 17. i*A«i: 14 i<: 3»- i > **»'.v.a. 
yA^domu»mea > M<tf v i2:44. 21; 13. Mar.11: iy..$:6u 

11:24. 14: aj. 19:46. I.w.9: 61. ^<SF. to: 30. 16: if. * ' ( 

<o<yiA*4» domus eorum, Vel iiia. M^^ : 3«yiH. 18 : 26. I^W. i^ ■► 

j-v tC«ri6: 19. tT;w.j:4. * 

(QaA*6 domus veftra , Mat. 23 : 38. Z/*c. 13*35* 

£•$ domus noftra , 2 Cor. 5:1.'* 

3»/w. twy*. too domus. Mrff. 19s 29. 23: 1 3. MV.10: 39, joi 

i*j 40. Xtw. i8.a9. ao: 47. ^.4: 34, 8:3. ao: aa iCtr. u:aa. iTtw-ytiJ- *T*» 
3: 6. T*.t: 11: 

IA© -65 Oeconomi , dilpenfatores , i Cor. 4 : i . ^. (?<«/. 4 ^ 2; 

tVjir.4: to. ^oou^» Digitized by Google ^w-i&sJ domns eohim Wfidbfrf^B*. %lLad. i4r*. 4/^8, 2.1 i 6. 

fLo£»$f. «wp£. Domus. tfioA»a AS/ Oeconomra, difpenfotio, • 
L*c i6s 3. 4. iGouyx 1.7. ^2oA*6 A6» T difpenfatio tua,W/!2. 
f ftOj. defe&e^ «. Diriptiit , deprasdatus eft !j fpoliavit. 
JF»*t«r. wao «,/dirip^rfe ,iM^ 1 2 -29 jfuturttm lott> t?tfaitM, $}u 
ripiat, Mar; 5: a/.- c . ■ .■ t .. •' i <■ *- . ■ I .- «■:.•■ 
. Xlxz.f. w^.*Pr*da, fpolium. Chald.**& eufb.**™*. Cum 
off. otZ*o Spolium ejus^, L»<\ 1 r : 22. VideVarias Le Atones. . 
- -*Miib.-«- ^llUl*rit,dclurit,.d«riritj,-fi*i9 wiMuCffleht,M^r. 
. - . . 27/. ; 3 * Jyt*'. 1 $ ' 2 p.. fbrtkipium ftefm m. «ut$lo ik 
lumens , L*r . 2 2, ; 1 >i ; 2Y*r. **. ^ y i o to illudente* , 4«*tt. it 7 : 29I 

41.1^^.14:29. 11:63. 13: 36. iPetr.y. $' Jud.v. 18. • - , . 

Fitf«#-, ^> <»i,w. illudep^ #<*A4<P -'.^ W^o.: g4;L«<?.i8: 33* 
£ffyW «,i^4J J^us^fjfcjvftsr,; 4ertfus eft, .^i&qwd illufUt 

kib '/».' *w/>6. llfatfo , derifio , irrifio , ludibrium , £/>&£ < ; 4/ \j)o' m . Scidit , difcidit, fi&K nipit, difrupit/laceravity 

dilaccravit. Paef «{£'/«. Idem. Futur. cum ajf. ^ogiqagj 

m . lacerebit Vos ', Mat.^ \, 6 '. Varticiplum prafens m. tftei© rumpens - 
tm. S v^>-^ .■■••/ ' -' . "• *-• t .."-A-... v.... '. ... *T. * 

. \v&t$»4**itg>&. Riiptura ^af.- 9 ;. r 6v\ Um:#!?.- frffara. '; 

.^^ w. Perlpexit',%idit , ahiraadvertit ; cxploravit, p'ro- 
. bavit, elegit. £f*>w plsJWj. peripiciens, Mai.?: 2. Petf. 
!**>£> im. prebatum 4*r*/*, J^c 3 ii&. £>/»» BmphiU^*s> efe&uis* 
kf«ofoMii£Pfl£r»2( ji-A JFWl)ur4^H^4 »V ankh^dverteti^i Jfif . .£94-46., 
£*Jpw/ VWi.Peripifaacktt £&' probata eft* Pr^ n /. pldZli fc& 
cum ptobajtu* faexhijaph.i'. 12. Futur. yS pIsA^ «. perfpicacU 
^cxitXJbijMdtt. 7. 5. H 2 ?j^go Digitized by Google lv*w m, /ȣk Expferatio* probata, t (Prtr.i : 7- at.rs.. 
l oato«»Q& probatio veftra, c^.4: 12. 

• ' \SlAo m - Dcfecit , ceflavit , intcrmifit 9 otiofus fiiit , impe* 
.3 : . lT> ditus ,. aholitus fqit. #<r aripbrtftttfigtifieat curx efle, 
j^iMtr. JQtt&perat , sHaJr. u»ii. . Beitam %£> m. ceflam, i6r. 
1 5 : 24. a iPrtr. 3 » 3. Firm. Il^o cciTans , ABa g : 27. P/*r. m. 
^i^.ceffarites , .4& 5 1 38. !P«/ tUjb, mftruitur am dam, 

Mvt. + i 58.' l*r. 10: 40. Jokui <$. Ji&.ip: u. 1 Cflr.9: 9, a O.8: 17, JSu.-p. 
iPetr.s'- 7- m " 

Etffed %#£»4 i».Cuf * fak.Similttrr per anhphrafm y V conHrthxr <po- 
f Mr eimMmi, ut&ejt in A[W. £*r . 10:54. 2 tor.' 9 : 5 . Ga/. 2:10, 
Frf*r. &4oAj -w. cura, folicmido fit )*l erit, ^ow. 12 •. 17. 

1 C#r. 7 : ai. i7ix».i: if. 4: 9. »i. 7W. 3: 8. U. 13. 

ft*?/- tL$-£t *. ;Ceflafe* fecit , abolevit , inane , irtkunj- fecit. 
abrogaVir; pimped* vitv otiofiim reddidit. Aboievitt, Epbefi 

2 iifyf iWim. -f t'16; Ht]kr>io\ <?.£&&$ c, abokVt , 1(^.13:11. 
oA^i m. irritam fcccrunt fidem > fym. 3:3. ^oA^6 m. itri- 
tttm ieciltis, A/* £. 15 : 6. fartkipinm pr*fens mafc* ftjgio aboleos, 
i£«r,6?i:|» Fflr^J^^otioiamredden^L^ij.: $.$lir.nu&.cm 

prommtne uifegrojJu, fuimis cotypojitum^ oVsflfrV abolentes Tujb^ 
i. f . j abolqmus, fljww. 31 31 ! Tartkfpiumpr<etertumw$.$<n ^ito 
frrita facta eft promiffio , (Tfywi.u}.: 14. F«4ifr. ^4^) w. abolefet, 
i'Cor-. i :'28. /^K 2: 14. . Irritam facere ^ 64/. 3 : 1 7- fiffffm 
Ibco injiniihi ^oA^dJ abolebit cum , 2 Tfo^ 2:8. ciA^u? . uf. 
aboleretifium/^tfO^Vift^^^ 
«jOU4Q\^i? ut irritum reddatis iilud, Mi. 5*39.- 
Utbpad \i^64 «. Abolitu*, folutus eft , cefiavit , de&if it, defe- 
at. ^Abolkuf eft, %*.'3 : 27. , 2 Or. 3 : 7. i.e.;-. &t/.t£« •»/*» 
£&*$4 w. defciviftis, <*rfu$ tf^d fohiti &mu*y *& 
kviraus , <H$m. 7 :.6. PsartKtpitm Vtfetoim. aboletur T 1 Out. t $ t 
25. 2 Cor. 3 1 13. iracw. }l£&Ao aboletur, lGr.3: 14. fthr,m. gitized by Google t^P&o abolentur, i Cor. 2 •. 6. Futur* $4$t£ **• ^jWeb^iir, 

' tj^o Otioius 1 7 inutilis. Eft form* part'tcipii preterm fyl.Emph. 
?UjS Idem , A/W, 35:30. 2Vw\ m. <&+$& inutiles > otiofi , cap. 
dot 5. Emph'. fejo Idem , L«c.'i 7 •.. 10. 2 iPetfr. 1 : 8 .-Form. />/*r.' y 
^i|A qtiofe., inutiles. 1 £>m/>/j. 1&SI#? Idem , Ttt.i : 1 2 . 

A-tj*jp ftudidfe > curiofe , folicite > fedulo. tear.j : 3. Luc. 1 : 

35>. 7:4. iff 8. • • ' ; • 

• US±*&>p emph Cora, ftuditrai , foIictmdo r .&/<wv6r 2*5. .Hotf 
Q? aiitettdens rationt forma &fignificat'wtts deductmtnrj fatfjnjfel. ~~ 
IS^o , emph. 11^6 Otiofus, inutilis. Fofft. 11&.6 otiofa , igutilis. 
Mat. 1 2 : %$~ 1 Cor. 1 5 1 17. P/«r. w. ,-lX^o Inutiles , ofibfS, jkfrf. 
20 : 6 > his. Emph. ]2&^6 inutilia , Aft. 14:14. 

A-lJ^a Otiose , inutilttcr, fruftra. A$l. 1 9 •. 46. • , " 

. y X«^ Coikrepit utero; genuit, parturivft. : Aj^i^ebiiccpitJ 

Qktiomjwm. U^=>concipiens, il ^foi&. '^5 ^ ! ^,- <roXXa^«<r«.- 

!Bcnom q^oqne'exprimitur per namen \erhale ^o' concipjens , e w/£.' 

|a^> Idem. . Fvm. forma ahfotutd ' qttoque '< ;# &$6 ebneipiens, 

gravida 3 prWgnans, .&f<tf T i •. i# ? 'l» y^t %^<rk.Luc. l\" 56 , «-* 

*ftMt$$t. '£«*•. 2. t $ ,• wij i^xtf^ E»ipkiL$?(jtc CJflelftis haietirt 

LexkoHve(]hx^ (ut m?ary. & 'Jh& EJtiJegituf) pracghans^ 

\Theff. t^i 3. (Caterarum duiem Edkiomm punaatatum. ti£li& 

IIulJuD* ft J/t tehuina , referenda eft ad nomen fornlie .Ji^yftejri. 

cow^pientes , gravida? , prxgnantes > L»c.2 1> 23 ,• » yac^tey**^ 
jgfepd.- $£#> Wem , lddt:i\v 1 9. Jf<ihi 5 -. Xj^'idtOrmMmn. 
L*&. de Di^/feg. 1 hf. 1 08. Fitf»r. ^olf concipiet, Mat.i \ 

Ethpeel^s^ conoeptUseft. F*^«r. ^sAj? >Oyp antequam conci- 

U^jpf^.Ventier ? urerus. Ucu-^u Choi. *#? , Hf^r.iwa , 

H 3 ^ Digitized by Google $2 . '•£* 

r. usDoraus, vide las. 
| I A w. Pi*/ Comolatuseft, Jtt.iQ'. 1.2. ^I» confolatus 
eftnos, 2 Cor, 7; 6. olio coniblati funtav , A&.i6\ 
40. , Varticipium pr<efens \liHo m. couibians , 1 Cor. 1 « 4 j 4tt4NfM 
o^. 7 : 6 fcribttur Ib&o cww <kpfi«. 0/^fr. P/«r. m . ^4*^0 coafo- 
lantes , Job. 11:51. 1 Theft. 4:18. Infinit. o£&d& coniblari, 
Tit. 1 j 9. Imperat. olio m. coniblcmini , 1 X^ejf. 5*11. Futur. 
l&i . m, conlolabicur, Epbef. 6:2a. Cltof. 4:8. 2 Tbeffl 3:17. 
\>cu*jiJ*Lm. confolemini cum, 2 Cor. 2: 7. ftl$t c. coniblemur, 

a Cot. 1:4.; «ji futmcw* At* ittfimitivi, & turn Atpbci Oltfi. 

Etbbaat \lst2\ m. Coniolationcm cepit , acccpit, admiiit , habuit. 
0II04 m. coniolationcm acceperunt, .//??. 15 : 3 ' t ; qnod^uoqueleguwr 
oJJJ&I\j{£l.2y : .3,6, tanquam ex forma analogprum V&fimul quiefcentinm 
ultima \ . ,U#J c. coniolationcm accepimus , 1 Tbejf.3 ; 7 . Vartici- 
piumplur. mafc^X^ic coniolationcm accipicntes , 2 Cor. 7:13. 
qtiltoA'g coniblationem accipimus , ex ^\£&io &f \Ju* fumus cm- 
pofitum, 2 Cor. 1:4 .6". />j/?wf. o] InAViN coniolationcm admit- 
terc ,. A/^ f 2:18. Imperat. ol!s>4 m. coniolationcm habetc , 
2 Cor. 1 £ :. \ 1 j in, omnibus codicibus miSlatis > afcriptum eft liter* 
ju4> cum $ia$ imperathrorum pajjhorum fecunda radicalis per fcbeM 
ftrmuncietyr, Futur. IIoAj w. coniolationcm accipiat, 1 Cor. 14: 
2 1 . <oC*s^' w,. cqnfolationcity accipicnt > M<tff. 5 : 4. Co/. 2 : 2. 
j°C*s2£ " VpT cbnfolatioaem accipiatis, 2 Corbit. 1; 6.. l2»Ai a 

coiifofetioncm capiamus, JCm». t :' II. Vide Je hoc v&bo Otant; Hiarm. taUt <fc Die*-f*l? 

j|«t— 3ff < -. •: •'•:.•;...■;...>• 1 j , i .' jt ■ t ■ t .■> i,.i';' g,. , 

J4oa i*. jConfolatip ; Exhortatio. Forma abfoluta legttar- 2-Cor* 

I ■: 7 m Jfitn.Trem. 1fyg.icbaracl.Syr.'} Tro/i\pntb.($ ' ttq/lra Edit* 
Hum off. ent-Iop coniblatio, exhortatio ejus Ve/ fua; :flj*«. 12 
8. Hoc affixum Tchtnvijl, Luc. 2:25. ^ioa <Jonio^iti6 , vcflN"a, 

Luc. Digitized by Google 63. asi- -*& 

L*c. 6 1 24.- ^2 (for. 1 1 6* ,££> ronfohtss noAta, atar* 1 : 5, 

7: 13. & <£jm> , 1 7^2 : 3, Tt4m4tmHibtrt}\. .,'.- 

|JlI?ao m. t»p&. Confofator ; Exhortator , fljjm . 1 2 * 8, 2^o- 

menexparticipk pari fomatum. 

^o BRju*, Tribunal , foggeftuiti. Matt.11 • * 9« !•&• *9 : *'*< * 
-ilAift:ai. »8:«.idi 7 . . . v 

^i^i ® Ai»6 W* in pa . 

' yp4r\ tn. Flevit,ploravit f lachrymatus eft. ^4/^.26:75^ 
■L*c. 19:41. 22:62. ,oAoow. fleviftis, Lucy. 32, 

2foiaw las /». Flens, Afor. 9 $ 24. ^oc. 5 : 4. Paw*. lla» flens, 

Afe«*. a : 1 8. £«f.7 : 38. J«*. 20: 1 1. 13. iy. 

P/w. wtf/c. ^*sa flentes , A/<w. 5 : 38. 39. 1 6-. 1 b. Luc. 6:12. 

8: ?i./4. 11:33. ~//<SL2i: 13. A«w.ii: ij. iCor.7: 3a PK/.3: 18. jf/w.18: ij>. 

£¥«r. Foot, ^liio flentes , ^or. 9 •. 3 9 . 

Irtfimtipiff ]6rf^\ ad flendum , Jo&. 11 .-31. Imperat. oas w. flete 

fym. 12:15. Jacob. 5 ♦. 1 . ^Lao /I flete, L*f. 23*. 28. Futur. \2ev3 

«r. flere , Mar. 14:725 futurum cum prafixo ? /*■© injimtit*. \ssiL 

m. fleas, ^oc. 5 : 5. ^*aoZ/. fleas > L*c. 7: 1 3. ^aoi *». flebunt^ 

jfpoc. 18:9. i5 n oaoZw. flebitis,L«r.6:25'. 8:52.^.16*20" 

<&4f. fleatis , Z/«c. 23 : 28. 

Uz&m. tmph. Fletus, ploratus , lamentatio. Hebr. ^ ,Cbald.^ 
mpk**^*. Mat. 2 :,i8. 8; 12. 13:42. 50. 22:13. 24:51. 

iy: 30. Lme. 13: 28. 

l&ao/ tmjfK Idem , ^#, 20 : 37. Vtdeturpmblandum cjfe \ba£ , 

^£J 1?? .jdr^. jVntevertit , jprxvenit. Hmc Hebr. nto ? primo- 

f coitus, <pti omnes alios fratrei f*os antOvrtity mbomimbus® animal^ 

lJaoD «. «*pk Primogenitus. 3/<if. 1 *. 25. L*c.2 : 7. Ofa*. 8 : 
»$. CW 1 : 1 J. 18. /Mr. 1 : 6. 4»*. 1 • f. * Digitized by Google «4 

9im #*p^1^o3 fmmDgctutx* Hek.i i\ aS, > to*: x|. . 

Xtopoaf. ejtyA. jiu primogenitor* ,. HrAr.; 1 2 : .1 (6. 

po w. Senuit , coofenurt. 5ftr metaphor am He inammatk y \e- 

• tcravit, inveteravit, vetiis fa&useft; vet 11 ft ate attritw 
" v? /^orruptus eft. Parttapiumpr^firm ]£ «r, vetuftaGe periens ,cor- 
ruptibilis , 1 Tetr. 1:23. £*/>£. l^a vetus , m mmvot -dtgnietayiti 
Matt. 9 : 1 6. A/<*r. 2:21. Z^r,^ : 36. ?/*/•. »w/c. ,-Ao veterafcen- 
tes , Luc. 12:33. Fcem. emph. 1&'S^ vctercs , nomhiis naturm'm- 
dutt x Mat, 9 : 17. 3/rfr. 2:2a. JL«c. 5:37. fmnSlati codices, prtttt 
rtofirum^pro Ao legunt \2&i , & pro &£=> ik&nf tfu&i . Ctkefm 
fafuo Lexico nojlram punSlationem exprejpt. 

vq^q Claufic j ocelafit , obthuravit , obligavit , ar&e con- 
ftrinxit. Futur. >ooloZ 07. obthurabis, 1 Cat. 9: 9. 

ilim.y. 18. 

i ^s^ m. Abforpfit , deglutivit , devoravit : Vapulavit, 
percuffus eft , quapdeVoraVit plag&i Percufiiis fuerat, 
Luc. 22: 51. PerculTa eft tenia pars Jolts , Apoc. 8 •. 12* 2&s>/* 
abforpfit , Apoc. 12: 16. A^£o c. vapulavi , 2 Cor. 11:24. #0 
mmplur. mafc. K »\\& deglutientes , Mat. 23:2 4. Futur. «&»j 
m. vapulabit, Luc. 12:47. 48. Abforbeat; rfc/?. £t8. 
Ethpeel t&»4 Abfbrptus eft. 1 Cw. 1 5 •. 54. caioZ[ abforpti funt, 
Hebr. 1 1 129. .F*f«r. u&jAj m. abforbeatur, 2 Cw.2-. 7. ti&nLLf. 

abforbeatur , c/ij>. f : 4. 

ilols) wi * w/^. Hamus , y?c <ft#iw ^kw/ <* /*/k deglutiatur , ftta 
17:17. • ' .. . , . . ( 

,£!» Abfque, fine, prater, contra. Hebr??*?* prxterquam, 
excepta, ex ^ & y. V^/.^ . <^om.j : 8. 2bilem.yr.14. Etpr* 
pojitio ^qpleonaftkl fequifur, MattLi o : 29." Lu%. 2 2 1 6 ,♦ <A* <<SW^ 
Hebrtos ffkpius cunt prtfxo D. *7 : ?t* °\ .^*<* £*&* morenommm 
plyralium : ut, ^cipJjUs fine mo, job. i ':' 3;ouJ^la ilne'ea, H*k 
1 2': 14. ^*J^o abfqiie nobis , HtbJx 1 : 40. * ... Digitized by Google S-** 1 w * Floruit, frondmt , cxortus eR , gcanimwk ,Mar* 
\\*~\ tn. ^Edificavit , exftruxit. Mat. 7 : 24. 2 6. Mar. 12:1, 

Lac. 6 i 48. 49. A8or. 7 : 47. 

2Wm li=> »*. xaificans , M<tf. 27: 40. WWr. 14: 58. 15 : 39. 

iCer.3: 1c.1a.14. 8: 1. 14: 4.7. Cj/.i: 18. Hthr.y.^. 

F<m. %U£ xdificare, ^fif. 20*. 52 ,• participiumloco infinitivi. !P/«r. 
»w/c. ^tiaxdiftcantes , Mat. 23 : 29. X«C; 11 : 47. 48. 17: 28. 
{Pe'ilfiem. l!»4» xdificata , A/<tf. 5 •• 14. Z/«c. 4 •. 2 9. 
F«fwr. l*aa? *. xdificare , Luc. 14: 28 j fvtwum cumprafixo 1 /o- 
co'tnfimiYt. tipi c. acdificabo, L«c. 12-. 18. ^Sf. 15; 16. (Rom. 
15 •• 20. -otq^ioI xdifioarc illud tmptum> Mat* 26: 61 ; fitturum 
loco ntftrami. outs], aedificabo cam , Aftf.. 16: 18; affixwn ttmc- 

va£«f. yQxs>l m. xdifkabitis ,ASt.j : 49. . lnfimt. UaSg^ aedificare, 

L« 14: 30. 

Ethfeel ^104 Exfttu&us, xdificatus fuit* M. 2:21. ^cA*apZ| 
xdificati eftis , £/>^/! 2:20. Tarticipium IpAio ?». xdificatur , 
BlfAr. 3 : 4. />/«r. ^oAj] c *as»A!§ m . xdificaoum , £/«fc/! 2 '• 2 2 . Co/. 

5W sua w. jtdificavit j xdificare fecit, Partkipium prtfcns l*3io 
m. xdificanSj 1 Cor. 10:23. Jmpcrat. oii w. acdificate, 1 TTfe^e; : 1 r. 
Etbpad ^ioZJ Exftru&us , xditicatus fuit. Tartic'ipwm V*$AJg m. 
xdificatur, 1 Cor. 14:17. F«w. Z001 lZ*$4&9 xdificabatur,./ffl. 
9 : 3 1 i £oc 4 quibufdam ad Etbpeel refertur. Imperat. 019^ w. 
xdtficemini , i 5W. 2:5. //«/. V. 20. 

-^ radiceHebrPm xdtfic&\itderiVaturnomettHcbr*orum\il Filius, 
^ui cohabit at'ione yriri &mulieris ell atdificatm , quafi dkas xdificium pa-, 
rentum. Et abHebr<eo !?. eft Cbaldtorum nomen **? Filius , mutata litera 
'Him in affinem Uquidam Gitfcb j praut & ab Hebnzo l?? fit Cbaldxum 
7?? abfcondit : & Trocali T^cri in Tatacb mutata ; nam ft apud 
fiehrxos mmina , Verba &partkipia in T^eri definunt , apudJram<eos 
fftbfbtuxlwr &athah\ quotles lermirialislitifa eft Heth $ Aji» y ant fyfth* 

I Et Digitized by Google 66 

Et ihera^fibtncis ">? m/ij^^iferVatm';ftcqm^we'infmgHkrfF«' 
minino , in quod obfexw dijferentiam moVetur j fed mpluraltnumero , m 
utroque genere , fecmida radios Nun reftituitur. Ita apud Syros 
»9 w. Filius, A/*/. 10: 3 ,&. 21: 5. M<»\ 2 : 14. 2 : 17.18, 

H. Ad 13: 16. 

jtlia nomina regens elegantes locutiones exprimit : «/, 

O £ Lunaticus , ad lit. films tecci, M<tf. 17: 15,- ^//V« te& 

voeatm^ipji SpirUm lumaticm ymdtm U&i *c fmpremi *iuo» partihut. Alitor jjufme qepmitw 
fmprafag.s.^ ' 

^ooiZoUool j6 fili us artificii ipforum , i. e. , ejufdem artificii ipfo* 

rum, ofMTtyvos , ^#. 18:3. 

Uj[ # filius hominis , i. f. , homo: vide w«j) . 

<JLi« ^s>rf j& filius quadraginta annorum, 1. ?. , natus quadragm- 

fcl «HH)$, AS. J'. 1^. 

o^oi jo filius jugi mei , u e. , collega meus , 'Phil. 413. 

t£~ }6 fdius libcrorum , i. *., liber , tMu&tpogy 1 Cor.y : 22. 9 : 1. 

GJL3: 18. Epb*f.6x 8. C//.3: 11. ^/w.6: if. 

^o* ^**^ j4> filius quinquaginta annorum , i. e. , natus quinqua- 

ginta annos , Job. 8 : $J. 

ciAo-Jio j6 filius civitatis fu« ,».*., concivis fuus , Hebr.% : r i. 
xCTQi2a^o >6 filius educatorum ejus , O. <rvvTfe<fa , -<#?. 13:1; 

mffucHmabundat. 

i*j& filius hominis, i. *. homo : V/<& w w*j1 . 

1*5*$ filius hominis , i. e . , homo , -4 froc * 3 ' *•. ' 7 ^ r - **& fwflif 

/« %mA 

floN* *£ fdius pacis , L»c. 10: 6- > koceH , homo pace dignus, tf 

txpmitwr Matt. 10 % 13; <6g*» 4 DeofaSm, xtpartittps fiat vtnt Mm pari qtuam AptfitH 
precabamtttr. 

^axJ^yl^xm j6 fdius annorum duodecim £. e. , natus annos duo* 

dccim, Ltu.i: 41. 

mAiui j6 fdius horx ejus,/. *. , ea ipsa hora> cito , ftatim,M<*?< 

13: f. 10. ai : 10. 

r ^ool \L1i0L j6 fdius o&o dierum, /.*. > natus o&o dies, !?R 3 # ..£. 

Emph. ljo Filius , M^. 1 .-23. Mar. 1 2 1 6, Luc.ij 2.1. ^ff» 

■4:3* Digitized by Google *C> 6 7 

4: 36. An* r: 4. i'7wti,: 2, 27««.i: 2. Tit.it 4. Htbr.jXxZ. 11:24. 2 Jo*. v. 9, 
•/j***'. ia: 4-f, fo.13. 21: -7. 

t«w 4-jC cif£> filius ejus W/ iuus , Mat, 10: 2 ,1 . Z,«tr. 15: 12. 13. 

if. J«A. 3:16. Col. 1 ; 1 3. 1 7«&4 : 9, Abtmdat hx ejfixmm in feq/ttntibw , jlfott. | : i , £». 29, 
4:3-d. 8^:20. 14:33- if .'22. 16: 16. 21: if. Marc. 14: &i. Ltu.i : 32. Joi 17: 12. 
AS.11: ib.i7lxj.xi 3. \)ob.v.-$. Apoe.i; 13. 2:18. 14:14. 

eiid£filiumjfuum,M4f. 1: 25.^ Filius tuus,L«r. 9 : 41. 15:30.- 
^ojo filius tuus , Job. 19:26. -jo filius mcus. Votalts Qfawqt, "Pel 
T^eri qiue eft in Hebrto ]? , wide Cbaldttorum & Syrorum *i? jd> orfMif 

#/?, *t fmpra ojieufum eft, reftituitwr cum affixo boc fug. prima f erf. & cum affbcis plur, ltf J 
/«■/: vide Gr4m.Harm.LMd.de Dieupag.\j6.i$%. Mattb.x:if. 3:17. 17: j. itforc 1 : 1 1. 
£«c:9: 38. tyi 31. 2 Pwr. 1 : 17, 

UbfO filius vcfter , ./oA. 9:19. ^p filius nofter > V. 20. 

Tlur. r 40 filii ; liberi. M«/m raftm Wwi mplurali, ut &di£l*m tft 

fag. mmtecedtiiU, reftitnkmr. AM. 7 : 29. Gal. 4:22. 

Emph. U&Idem. Mat. 3: 9. 10: 21. 15-. 26. 17: 26. 19V29. 

ii : z8. 22: 14. 2f. 23/31. Afar. 7: 27.28 10: 29.3a 12. 19. 13: 12. Ltu,\\ 17. 3; 
8. if*. 11. 18: 29. 20: 29.31.36. Job. 1 : 12. ii.* yi. /f»iw.8: 14. if. 16. 17. 21.23. 9«" 
4. 7 T 8 »ter. 26. iCor.4: 14. 2C«r.6: 13.18. 12: 14. G«/.3:7.26. 4: f.6.7. 'Epbef.i:<. 
5: 1.6. 6: 1. PM.i: if. Co/.3:6.20. iTim.f. 4.10.14. 7ki:6. liebr.x: 10. 13. 14k 
iz: f.6.7.8. JJ0A.2: 12. 3: 1. 4:4. 2j«A.v.i3. 3J«*.v.4. ^pcw.-t: 14.23. 

?ygim>*yAv> U? Uao filii line obcdicntia , /'. •?. , inobcdientes , im- 
morigeri, con tu maces, Ej>bef.2\ 2. «$: 6i(Jmboflocoeft\Uix»j£>L£s\ci^ 
Col. % i 6. tb^Q^} Uio filii maledi&ionis , i. e. ,, maledi&ioni ob- 
Itoxii, 2(Prtr. 2: 14. iLoi? Uia filii ir», i.e., irac pbnoxii, 

EfbeJ.x: 3 . r ■ \ 

Conftr. ^ia filii j liberi. Matt. 20 : 20. Mar. 3*27, #r, £*£-. 1 : 

16. A&.f. 16. GaJ.4: 31,**. Hebr.T. f. Apoe.xii 12. 

^7/4 nom'tna regens fiepe elegantes reddit loquevdi modes-: nt, 
oiZoiiool ^10 filii artificii ejus, i. e. , oiMTtyhr, ASl. 19: 24. 25. 

& Cmtf.caf.rt: %. ' 

JxA^-Jol -io filii Hjerofolymae , i.e. , Hterofolymitani,M<»\i : 5. 

}&&g ^io filii diei ,/.•?., quibus exortus eft Sol )uftitiae , . 1 X&e/i 

•f : J- ^ . •'...'•). 

$&:*& filii boroiauua , i. e. , homines :. We *^4 • ■ t . . 

•fcUDci*^ ^i» filii Epheii , #. e. , Ephefii , ^-f/. 19:26. 

\}£[\*l£ lilii loci , i. e. , incolx loci , ASl. 21:12. 

i 2 *na Digitized by Google 68 

#ui> ^Is> filii dooms, i. e. , domeftici: wtws indwmikmtet-wfi 

P<ttrtm & Matrtmftmilim. Mslt. 10: 2J.36. 24:49. L*t.9l 6l. A8.lo:j. 16:17.3!. 
33.34- iS:S. iW. 16: 10.11. G4.6:io. Epbef.3.1 19. iJim.f :+%.JU4k,ii: 7. 

Uii ^is filii fitiorum , i. *. , ncpotes , 1 7i«. 5 •. 4. 

^sbo -is filii camis mex , i, e. , gentiles mei , ^m. 11114. 

C01 ui£ filii unius jugi , i. r. , confortcs , iocii, compares, 2'Cor. 

IjU ^iS filii liherorum , ;'. *. , liberi , Mat . 17:2 6 .M- 8 *• 35. 36. 

1C0r.11: 13. t7iw.i: ic. iP<tr. 2:16. Afec.iy. \6. 19: 18. Cowf. iCor. 7: 22. 9:1. 
Git 3; 28. if*#/.6: 8. CM 3: 11. /fjfw.6; if. 

iso**. Jo filii tenebrarum , i. e. , obtenebraci *w»/f > i X/*/ $: «>. 
jTiooiGtf »*i» filii cognationis , *'. * ., cognati , />«f . 1:58. Aft, 7 •• 5. 

loi 14; Nati genete ibiftrt, i Cw. i : 26. 

fZoZp -Jo filii hxrcditatis , i. e. y cohxredes > fl{aw. 8:17. £/>/*/ 

1A*<& sJs filii fbcietacis , comitatus , i. *. , cornices > Lut. 2 : 44. 

^w. 19: 29. 

U^*as>ftliino&i$;'. f., homines qnibus fol jtuftitix non eft 

ortus , 1 Thejf. 5 : 5.' 

tfu*f*o vtiii filii ctvitatis , 1. e. , cives , incolx ejus , Luc. 7 -. 1 2. 

IfTlj. 19: 14. AS. 14: 21. Epbtf.t', 19. 

<rc&$ ^io filii condiii lut , i. e. , coniiliarii fui, ^F?.25«. 12. 
l l oS oto *J[o filii promiftfonis ,*.*., quibus promt fla eft falus , & 
qui ejus participea , Gal. 4:28. 

tfcnai *io filii luminis , 1. e. , illuminati , £/>£<?£ 5:8. 1 Thefc : J. 
1 « i' » iV > filii hominum , i. e. , homines > Mattb.q. : 1 9. 5:16.19 
6: 1 'Gfr. y>idem*m*. 

lW **io filii populi, i. e. > populares, gentiles , Job. 18:35. JB. 

14: 17. 28: 19. 

lya^o wJo filii klolorum > r. f. , idotolatrx, ^/w.2 1 1 4. 20. 

l^Jo ^lo filii Cretx, i. e. , Cretcnies, Tit. 1:12. 

^lii »*io filii annorum meorum, i. *. , coattanei mei , Gd.i ' '14*. 

v ooA6 t « ^io filii tribus veftrx , 1. e. , contribules veftri , 1 Theft: 

.17 Ad.iy. x6. 

Cm Digitized by Google 6p 
Cm* affi itifiS&WueymJ*. W foi. Matt, 18: 25. Lnc. 14 •. 26. 

JJ*.+ : ix. iTt>*f.%; 11. 170*3:4.11. /A* aflfcaow *£««&tf m jepumutw > Mmh. * : o, 
4f. . 13; 38. X-r.6: JJ. J«*.8; 39. /<ff. 19: 14. Aew. 8 : 19. /frAr. 11:21. 1 lo^.a; f. 

10. j: x 

\&\J -<ga*» fijii thalami, i. f . a amici fponfi , quos in thalamum 
ufque admittit , Matth. yCi '5. if arc. 2 i 19. Luc. 5 •. 34. ^oiox^ 
lV>V? filii feculi vet mundi > t. *. , fcculare* , mandani , Luc. ~\ 6 : 
8. 20 : 34. ISoiqj? jCToia filii lucis > i. f. > iUmainati a Spiritu S. 

ciup filii ejus /I vel fuL M<tf/. a*. 18. 20; 20. jL*c. 7 •. 35. <fym. 

9: 11. G4/.4: 2j. iTitf.xii- ijokv. i. tbt *ffix*m }lt«mafiictm ejl i»jtfu*ml>m, Gal 
4:^27, **. ^ ^ ; . ...•••* 

j/oVs^ cria&filii regiu > *. e., fubditi ejus, Ate. 8 ; 12. 13: 38. 
ofr.ir> fill tui /. A/<tf .2 3:37. Luc. 1 3 •. 34. 19 •. 44, 2 Job. y. 4. 
*J£ filii mci c. Matt. 20:21. Mar. 1 o : 24. Lnc. 1 1 •. 7. /<w&. 1 j; 

^ot*is> filii coram Vf/fui. M^. 17: 25. 1 Cor. 7 : 14. 2 Ur. 

12: 14. Aft. 1 3 •. 32 . 21:5.21. ^-quia filii earum yd for, Tjf. 

2:4. .£fr£r. 1 1 : 35. ,oa*jt» filii veftri m. Matt.y : 1 1. 12: 27, 
Luc. in 13.19. -<*#. 2 : 17. 30. I^fo^I 6 : 4. Co/. 3 : 2 1. ^*a*i& 
filii veftri/ Z-if.23: 28. ^io filii noitri, Matt* 27:25. 

t44>/ «w^. Filia. >4 mafculino form* abfoluU & y addita filiate 
XL. L#c.8: 42. 12:53. . 

£w#r. Zji Filia. C^f/</. n *5? : S^i Uteram^ifcb occnltant ^pethocho 
adprhnam radicalem traits fount. ^cLciJ Z$6 filia Sionis >*.*.,, incolax 
Sioais*. Sjnecdochke ) incola*Hicro(blytnx,M4r. 2 1: $.Joh. 12: 1 5. 
XpstMZ K *%i L$ filia annorum duodecim > 1. e. > hata annos duo- 
decim , Mir. 5 : 42. Luc. 8 : 42. Jlo Ig f ilia vocis , i. *. , vox 
getteratiter 9 etfam profana. f^om. 10: 16. 18.^.4: 70. Heir. 3 115. 
Cum off. mZ^>' filia ejus w. JL«c. 2 : 36. 13:16. H^x. 11:24^ 
/eJ affixum tn hit profifit whets abundat. m2|£ filia ejus/! Mai. 14 : 6 i 
>ernm affixum ft? ^<c irMo-a^ti. jJl|6 filia tua w. M4r-5 1 35, Luc.% % 
4^.' «*=>4ji filia tua/. Mar. 7 : 29. -Zj*> filia mtzc.de mhocho hot 

I 3 4»f f Digitized by Google ante L Vide Gram, Hartn.de D'tetpag. i68*f &p.M4tt»9>: i$. &8J 

if: ii. Mar. $ • 13.34. Lac.%: 48; 1 

5Y«r. f//f/>£. ftio filiae. Mr</tf r^/iw Nun tnplwdi, ut dielum eft 

p*gr 66 y rejlitHitur. A8.11: 9. iCor.6: 18. 

G/^r. Aio filiae , Z/«c. 2 3 : 28. Ijo Aio fifi* vocum , i. *. ; v&CW 

A3, ll'.ll. iTivr.6: 10. ' ■ . ■'' 

Cum aff. oiAio filiae ejus nt. Luc, 1 : 5 ; «tf affixm hie abwkU* 
^aAxa filiae veftrae, AH. 2: 17. 

Ua4> /». empb. >Edificator, Archite&us. 01*16 aedificatorejus, 
Jiebr. 3:3; affixum TrA*c*a£<f. (P&r. empb. X+i$ aedificatores , Ar- 
chite&i. Mat. 21:4a. Mar. 12: 10. Luc . 20: 17. jfcl. 4 : 1 1 . 

UZiow.e;w/>£.jEdiftcium,rtra£hira,i Cor: 3: 9. iCor.^w.Epbef. 
2: 20.21. 4: 12. iEdificatio, fym. 141 19. 15:2. 1 Cor. 14: 
3%i 2. 26. 2 Cor. it: 1 9. E/>fo/1 4:29. 1 Tim. 1 •. 4. Cum af. 
oifCio ftru&ura ejus, NW. 24: 1 ; ^oc in loco affixmn redundat. 
yEdificiurn ejus , Epbef.$\ 16 . Hebr. 3:3. ^ulio\ adaedifica- 
tioncm yeftram, 2 Cor. 10 •. 8. !P/«r. £m/>/;>.1jI*d aedificia , ftru&ur*, 

Aftrf. 13: 2. 

iba w - Sprcvit, a{peniatuseft, cohtempfit, neglexit.iAjp 
c. afpernatus (nm,^. 20:20. Sprevi, Hebr<$:y. 
dao w. Spreverunt , M<rr. 22:5. fBenom plur. mafc. ^uapa ciontcm- 
nentes, Luc. 18: 9. 1 Cor. 11:22. (Pcitplur.nuife. Ujxo^p? 
qui contemptiyJwtf in Ecclcfia , 1 Cor. 6 : 4 . F*ter. ^qoj&j'w. con* 
temnent, i7jw. 6: 2. 
Etbpeel sxapl] Spretns, contctnptus, defpe&tis, negle&us foit. 

fParticipiumplur.frm.Z6cn ^IcfoAifl defpiccrentur, negfcgerentur, 

J3.6: i. 

jfybel*jSDd( m. Idsm quod fed. Futur. Jjxojw. contemnat, i7»». 

4*.j2i 3i^2 :.i^lap2«. Spernas a negligas, i T*«f . 4 : '4? 
laoxi?. cxiuterapfcrimus, fceglexerimus , £fo^r. 2:3. ^omo/ w» 
cotrtemuatia, :.M*£. 18; 10. 
&{sa.a.)%f&m><impb. Cervical, M^r.^: 38. *""*??* Be- 

br*mm Digitized by Google 7* 

brsornm QoBaribm idem eft quod ^^9?pulvinaria >eervicalia. Vide 

MmQcriLex. Cbald. & Buxt. Le*. Ckaidaice-Tdmudtto-Rabb. 

SOEOO <*.>©fflO m ' Oble&atus eft, fuavis , hilaris fait , la> 

tatus eft , exultavit : in malum , delicate, in 

luxu vixit , deliciis indulfit. Tr<et. ^AVoao deliciis indulfiftis, 

Jacob.$i$. Infim. ,ywnv>\ oble&ari, Luc* 15:33. Futur. ^Zestex 

m. hilares emnt, jfpoc. 11: 10. 

Ethpeel jnmnfl m. Oble&avit fe, obleSatus, laetatus eft. Imperat. 
.sr***\/.\f oblecla te , Luc . 12: 19; Lud. de 1>ieu in Gram. Harm. 

fag. it f . hot if fitm ad Ethpeel refert ; tpttd.im rtftruut adEUfaal. 

fBael >ooi6 m. Unxit •> Suavein fecit, dcleaavit. Aicsci / Unxit j 

Mart. 14-. 8. '-.••• • 

Ethpaal >oap4 Oblc&avit fe , deliciis indulfit , oble&atus, laeta- 
tus fuit, exultavit. -<#?. 2.26. ASaooZl c. oble&atusfuero,55p;H. 
15: i^\hacad Ethpeel quoque referripojfet. Tartkipium lorn >ose£Ai£ 
deliciis indulgebat , Luc. 16: 19. !Plur.nuifc. ^iVig^&o fefe ob- 
le&antes , ^2?. 7:41. 2 P^r. 2:19. hoc plurale etiam pojfet ejje 
conjugatims Ethpeel. Infinitfvus oV;gif)Alc& fe oble&are , Luc. 15*. 
24. Imperaimu J&siQQf. lactate. cicoaoZ? w. laetamini , fym.i^ ; 
lo ; h<e du* yoces Imperative ex forma Ethpeel quoque eodem modopunbla- 
rentur. Futuruinyaa&te m. fe oble&aret ) 'i3fc/>r.i 1:25. )oa£>l\ c. ol> 
le&areni me , Luc. 15; 29. yaaoAj c . oblectabimus- nos , Verf. 23. 

>o.ffr» i». Suavis, benignus, dulcis, blandus. Chald. D ^? . Mat. 
1 1 : 30. L«c«5 : 39. 6: 35. 1 Cor. 13:4. Empb.$G*a>q> Epbef.$ ; 
a. !P^i/.4:i8, iPfor. </?'»'<*>? Suaves, benigni , Et>hef.$: 32. 
Emph. ? < n'»<y> 1 Cor. 1 5 •• 3 3 . Faw. />/«r. r w/>£. &Na'i'q>6 (2(m«. 16: 18, 

A4icuflo^ Saaviter , benigne , libenter, M<*r. 6:20.12:37. 
. fZ&o*gi6 / «w/£, Lxtitia , jfcl. 14:17. Benignitas , 2 Cor. 6 : 6. 
P«f. 5:22. Co/. 3:12. CTjftn»nrr> benignitas ejus Ve/ fua. £/>/^ 
,2 s 7. #{001. 11: 22. Ttf. 3 : 4; inboc& antecedente loco affixum abun- 
dot, .^ocwifrJViirtn benignitas fua, Tit.y. 2. Digitized by Google yi COD 

tiaboom.mph. Oble&atio', deKcix, i&ttr. 11 13. 
$ a s D r> m. emph. Ungqcntum , aroma. HcbrS 3 ®*. Mat.26 .* 12. 
-Marc. 14; 3. Luc.ji^f. 38. 46. Tltir: empb. lioao- fuffitps, 

Zm.'i: io.u.Uugacnta,<-4/.i3:5'6.Aron«ta,J«*. 19:4a Saffiras,/ft4r.9:+4p«.f:8. 8:} 

£cl&o? A roma , ,/4jwc. 18: 12. Vfcfe Vd/itf lecliones. 
li&oaiQplur. emph. Suffitus , Jpoc. 1 8 • 1 3* VuU& bic 'par, LtB. 
.(£^ m. Sprcvit , contcmpfit, defpcxit , condcmoavit , vili- 
pend it. t Ben<mii&c> m. Spernens,77*.2:8. Condemnans, 

ljokzt 20.21. 

9?ael f£o6 Idem quod Vcal.fbiL 2:30. Aortic, prtfens plur. m. ^]nrfa 

dcfpicicntci , iPar.i: 10. 

Ij^oolo m. emph. Contemptor , Jtl. 1 3; 41. EH nomen exparth 

dfhfaH ortnm. 

, rt\r>> m. Caro, Hebr. "W? . Af<tf. 19 : 5. 24 : 22. A/<*r.io: 8. 

13: 20. Lnc.y. 6. Rom. i : 3. if: 17. 1 Cor. 1 : 26.29. 3:3. 10: 18. iC#. 
1: 17. 10: 3. 6W.2: 16.10. 3: 3. 4: 13. 6: 7. Efbtf.%: 11. fj 31. <T: f. CWL»:i.f« 
1 T«w. 3 : 16. Pbdem.v. 16. 1 Prfr. 1 : 14. 4: 1.6. 1/06.4: z. 

Emph. Ua? Idem. C/W</. W*??* Vf / WW? . A/<tf . 16:17. £«"- 2 4 : 
39. J«n&. t: 13.14- iCw.3: 3. to: 3. n: 18. Gal.i* 16. 4: 29. y: 13. 16. 17-19. 6-1- 
it. Epbef. 2: it. 6: 12. Ptil.il 22. 3: 2.3.4. £«^3: "-»3- H*hr.*°. 14. f :7- 9: ia 
12:9. 13^:3. xP'tr.i: 10. ij8. 1 Job. v.j. J^v.8.23. •'#•'•17: »6\ 

Cum aff. oiJc£» Caro ejus V<r/ ma, £/>/><?/! 2:14. 5 : 30. Co/. 1:22. 
2:18. Heir. 10:20. -ffloo caro mea, 2 Cor. 12:7. G<i/. 4:13.14. 
Co/. 1 •. 24^ ^ooifioa carnem fiiam , Gal. 5 : 24. ^crjitta caro eorutn 
an'mal'mm , HMr. 13*. 11. ^qdjcqo caro veftra , Gal. 6: 13. Col. at 
1 2. Jdfo£. 513. ^j-oas caro noftra , £/7^y. 2:3. 
JPwr. £ mpb. Ijaio carncs, J//*/. V. 7. -^/wc. 19: 18, quinanies. 2 r . 

j'AflooPoft , pone , retro. Apoc. 13: 3 , oV/<r&i. Induhfirmam ««• 
pbaticam , 1>Acqo ,JLo a tcrgo , -^oc. 5*1, O7n<r05r: »»^»? 1$A»s> a ter- 
go meo, Apoc. 1 •. 10, eweo juk. More mnrimm Jbtgularhm affixa 
recipit , otjAsbd pofl: eum, Luc.j: 38, cVw-w. ctfAmo ^-itetgp 
ejus , A/<tf. 9 : 20. Mar. 5:27, oth^v. o&sk» qux a tefrgo,'. ^" # 
3: 13, Tot cV:<ra>. «*^soa^ pod me, 'Mattbsr6: i%i'*hcvri* f*f- 
^ootiitfooJi retrorfum , J6/>. 1 8 : 6 , «? ra eV&w. * ^-toijJ^P ^ Digitized by Google ^jj&wg ^£o ab anteriore & pofteriore fua rarte , ^or # 4: 6 , 

Iv^n *r. Pctiit , precatus eft , deprecatus eft 7 rogavit , 
interrogavit > oravit, obfecravit, quxOvit, requi- 
{ivit f poftnlavit , expoftuiavit, efftagitavit, cxaminavit, ad-, 
hortatn&eft; exhortatuseft, difceptavit, ftuduit^ voluit,optavit. 

Rqgarit, Makb. iS: 29. Lmcj: 36. Quxrcbat , Math. 26 : 16. Zjk. 13: 6. Pctiit, £*<\u; 
37. if: 28. .M.19: 38, y*<5f.8: 31. ij; 21. if. Voluit,yf<?.i6; 27. 

**qu£a qiMcfiviflet eum , ^#. 12; 19. oi^quaefiveriteam^ff^r. 

12^: 17. *a£o qutffivitrae, 2 Tim. 1:17. 

A^Id ». rogafles ,Mat. 18: 32. A-ko c. petit , L«c. 9 : 40. 2 Cor. 

htS. 1 Tim. 1:3. Oravi, i^u. 22: 32. Rogavi, A&.i%: 20. 1 Cor. 16: 12. 2 Cor. 12:18. 

alow* rogarunt , Mat. 8: 34.Lnr.4t 38. ASt.\6*. 39. 1913 1. 

18: 14. Pcricnmt, Atsttb. iy : 23. JoA. 19: 31. AS. 10: 48. 13:42. 25:15-. iO»r. 8:4. 
Votoenint, ALuib.n : 46. 1 7m. 1 : 7. Qu*livcruut, Lmc.ic: 19. Jo*. 7: 3a 10: 39. 
Otanmt, ^£.4:31. btuaueruot, Afl.17: 30. Aon*. 10: 3. 

Jcno^o quariiverunt aim , Luc. 2 : 44. ^jooV^> quaefiverunt me , 

JU*.icr: 2a 

^ r. volitimu* 7 j4St« 24:6. Quxfivimus , i T/xf. 2 : 6. 
^artkspium pr<cfem fc3 m. Quxrens , Mat. 7 : 8. 1 3 : 45. 18:12. 

Mr. 14: 11. Xjw.j': 39. 11: 10. 13: 7. 15:4,18:12. 22:6.^.4:27.5:30.7:18. 
10. 8: 5a iW.72 28. 13: 11. 21:31. Jtom.3: u. 11:7. iC*mo :14.3s. 13:5-. 
*Conu: 14. iPdr.jz 1. Rcquircns, Maub.<)\ 13. PA*/. 4: 17,**. Onns ,Afatt£. 8 : £. 
Jifci7! 9. >W,8: 14. 24: 4. /feftr.8:34. Pctcns, ./War*. 1: 4a f: 10. 18. 23* Xav.f : 8. 
IX 7:3. 8: 28.38.41. 9: 38. 14: 1&19. 16: 27. J0A.17: if. Aft. 2: 40. 3: 3. 13: 7. 
28:14. 13: 18. 26:3. *7 : 34- ^««. 15^30. 1 Cor. 1:10. 4:16. iCor.2:5. 5:20. 10:1. 
2. Epirf.4: I. Pbil.4: 2. 3. 1 7n». 2 : 1. Phil cm. v. 9. titbr.i^ : 19.21. \Petr.i : ir. 
j,J t. Etyofbrians, Z4W.14: 32. Regans, Jo*. 17: 2a Ad. 11: 39. 1 Cor. 16: if. Prccans, 
A3. 10: x. Effitgittns, AB.w: 23. 16: 9. Inquirers, AS. 12: 28. Volcns, Ad. if: ia 
37o*.v,9.i3. Optans, AS.i6: 29. 2 Cor. 13: 7. Studcra, Ga/Ti: iaOWccram,CW.4: 12. 

i^vajpeto^fx l^&petens&lA fum ,5{0jw.i2: i. 16:17. 
Ftm.ti^quxrensyMat.i 2 13^.4.3. 16 :4,X«ci 1: 29. 15:8/ 

Joi.20: if. Pctcns, Mtr.y: 16. Rom. 16: 2. Rogans, AS.16: if. 

Qfar* mafe. % fj^p qoatrent^s, Matth. 2 •• 20. 6: 32. 1 2 : 46. 47/ 

l6: £> Mar. i : 27.36. 3: 32. 9: 10. 11 : t8. 12; 11. 14; i.ff. Lmc. 1: 4f. 48. 49. 
jr: it£6: 19. n:f4» 12:30. 19:47. 22: 2. JoA.f ; 16.18.44. 6:24,26. 7:11.20/ 
*f L Zl 17-40- MS 8.f6.* 16: 19. 18:4.7. M*9i M- 10: 19.21. 17: f.27. «*ow.2;7- 
It: 3. iCor.i: 21. 2 Cor. 11: 12. Phil.xt 22. Hebr.xi: 6.14 if. Petcntes, Mat.&t 31. 
14^ J^* Jl/art.fl 11.17: eft bi^fmUcifinm pro htjmitsv*. 6: f6. 7: 32. 8: ii. Jbtf.7: 4. Digitized by Google *i *fc2H* ***&* ****** }±H 4*M.v*i *±%is if- «gR?»» Mai 

ife. EmMibuitoi, ittifi: 11. loquircntes, iPttr.i: IX. DHptantcs, m*.$i 14 I*. 
%jl: if. Difccpwmes, ]tb. 16: 9. 

-uvstobiccramus , ex ^&9^ Oblecrantes fumus, 1 O.4 : 1 3. 

Ocantcs fumui, iCor.f. jo. Peteues fiuntis, xCw.6* i. itfxf.4: 1. y: ix.i4.~x1t£ 
a: 1. 5: ix. Jrtudemts fcmo*, 6W.x: 17. 

^£uap Qnamtis , rx ^x& quxrentes & ^oA*| eftis , 3 Or. 1 3 -. 5. 
Pittr.fitw. ^I^Quxrcntcs, Mrf. 2845. A/«r. 16: 6. Luc. 34:51 
Volentes , 1 T*w». 5:11. 

X^initivm )!ltic pctcndo , PktieM.y, 9. llaSol difputarc , 2/<ar. S: 
1 1 . cuv^Vi\ uc quaerat cum, A/<tff. 2 : 13 $ affixum aimtuUt. 1m- 
pera$. -V s * **• dcprccarc , ^ff. 8 : 2 2. Quaere , ^5. 9:11. Pete, 

(Tiiw.6: x. AdborwcTA.x: 6. Require, v^r/if. 

<&Io m. quatrite , NW.6 -.33. 7:7. L*c. 11:9. 12 : 31. C«/. 3&1. 

Kocate, Matt.y: 3& Petite, JLw.io: 2. A3.xy. if. Sradete, lO. 14: tx. Enow*, 
Utir.y. 13. Adhortainini , ^. 10: xy. Deprecamini, >f&8: 14. 

i^Aw. t^aa m. quatreret, Lw. 19:10. Rogaret , 1 Thtff. 3 : 2. 
Quxcat , 1 Tetr. 3 •. 1 1. Oret , 1 M. 5:16. bplf. quaerat , Luc. 
11: 24. IsjoZ w. quxras , 1 Cor. y. 27. l^H f « petam , Matt^. 26*. 
53. /ok 14: 16. Rogabo, M- 16*26. Rogare, 20,9: $> 
futmum cum pr*fix<y > /r* mfimtm. ^uaj /». querent > Lwc.i 3 ; 24. 
^x>f. 9 : 6. Peterent ,. ./#?. 9 : 38. Requirant, c<p. 1 5 : 17. Pe- 
tere , cap. 2 3 1 20 j rurfum futnrum cum pra/ixo ? pro iafin'ttm. &Jil 
m. quatratis > Lw. 12: 29. «»ifor>4 quajretis me > ]ob. 7 : 34. 36. 
8«, 21. 13,: 33. lx=u c. peteremu$,2Cor.8i 6. 
Etkpeei <*s& »> Requifitum eft, opus, neceiTe , neceflariuaftat. 
Tartkifmm Ika&Q Opusyfr , Mat. 6 : 8. NecefTe eft , iq>. 14: idL 

Domino w^.rqqttirkur, M*r, u : J. 2j»*. j : ai. I CV.4: X. /fcAr. 7: II. 10; il, Qp^. 
*/2, JL*f. ii': 8. 1 Cor. ix: x4i Neccflfcrius*/!,!**. 19: 31.34. Necdfiriodi trm\ J«S.l3T*p 

Fcemv |Isj6AJo Requiritur , L«c. 1 o : 42. Neceflaria ," c^p». » ^t 7 A 

I C«r. ix; xi. /ft*r. 10: 36. 

^??«r. wtf/c. ^j^toNeceuar'H , M^. 2113. 2^^ 65.<M«M4^3* 

Requiruntur ,. Lflir. 3 2 ; 7 1. 

flw.fiem. ^4>Ai9 neceflaftaT&tf , M«tf.6t 32. Lw. 12: 30. Nfr 

caflarii/*^, \Qw. u; xi. Keo(6tii/< n i w« t Efbf'il 4» . >. . Digitized by Google 71 

&s>/. etffh.X^xh'io.dkOpQU^.M.^i *£* jtibi*: 2.47. a$\ 
to. iTm.6 '.4. TV. 3.; ^&Mn&itrmpo&.fikA., MLudMQu* 
fc£a/w»&tf*r **9?B 4**. 1 4 : 1 8. 
* tLau>f *mph t Petitio i prcces , precatio , depreealio >oiatk>, 
obfecrati» r exportation Cor r 8 5. 4* PW. 4 : - & . 1 T«ol-2 : 1. 4 •; • 1 3 . 
iifrfo\ 5 ♦. 7. *»Ak£ obfecratio mea ,%>». lias l^galiksLpreces *er 
flr* , a Cw\ 1 : 1 1. ^o exhortatio noftra* c<^>. 8 1 17. ?/w. ,££© 
oralioncs , E/>^/1 6.-. 18. £/*/>£. 1'Z&» obiecrattoftes , 1 7i»t. £ : 5, 
■V/nyo prccatidhes rtiefc, ?P/*/. 1 -.4: ,cbZcil£prece$ vcftrae ^erf.i^. 

£v w.'Diftitit, loriguis abfuit, receflit. Apbd ^pS Perc* 
grc abiit Vel pfofe&us eft , peregritiatus eft , longe ab* 
fuit^ Luc. 2a: 9. NuBibi prtterea inrt. 1. ifta "toxoccmrit; fit* 
ijuens autemtH apudjirabes. 

' fc t Kr\ m. Cafcavit, ca!citraviT,recalcitfavit, Vent. 52*. 15. 
Pad *$J> Idem. Mttt . o$£&£ taWtrare , J8. 9 ? 4. 
. 26; 14. 

* /Z* Hebr. Dominatus eft , dominum liabuit , imperavit: 
Of tdfirgincm "Pel mulieremrelatum , eft , Dominus , Maricus ejus 
fr&os eft > in uxorem earn duxit. Hmc Syriactm Veil fianimmm 
emphatkum 
"' lAi*^=> Maritata , mulier i vtro dti&a , £<*/. 4 1 27. 

'^xaDominas'.'Maritus.j?^^.^??. TmiqudMrnmen regens m- 
YariaUle inrZ.T. fremiti unandoqtte disjun&im, tyktMhqmconjuMink 
"cnmrfamftertSh*. ut + 

f-A\<* m , emphi Dominus inimicitiac , inhmais> hoftis, A/rff* 
e3.ri8.a9. £*t.$: 1%.. 10:19: /f<7. 13:1a iC«r.t;:a<5. G4/4M6. 2 7^3: if. iTmm. 
j-: 14. j4<-o*. 4: 4. Afcc. 1 1 : J". 

Jiwntff. aiyfrSvo inimjeus ejus , Mat. 13: 25. /v^Vji iftimi* 
"cus tuus, fdp.'$ : 43. ^asa^A^a inimicus vefter, 1 Prtr. 5 : 8. 
fewr)di0&.lfo t \yft Inimjci ,h6fres.Pc/?mor /><w* tantum mtitattfir.fytfi. 
$; *o. u-. 28. P&.2; 18. Cd.i\ iuHeb.iowy. 1 1:24.^0^11: 12 i 

' J(3 ' Cum Digitized by Google lb. ERbgitantes, iJlfi: ii. lnquircatcs, iP*.i: u. DUptttantcs, 40ft.9: 14/Z*. 
24: if. Difccptantcs, J«ft. 16: 9. 

_av$tohJibcrainus , ex ^a&^u* Oblecrantes fumus, 1 0.4: 1 3. 

Oranccs furnu*, ldr.f: i0 . Petentes fanus, zC«r.6.> i. iTbef.4: 1. y; m+alty. 
1:1. 3: 11. Studemcs fitrm, 6W.1: 17. 

^A^Qnsritis,fx^x£quxrentcs & ,oA4 eftis, aGr.ig:). 
Wur.fom. ^li^ Qaacrcntcs, Mrf. 28*5. A/or. 16: 6.L*c 24:5. 
Volcntes, iT/m.5: n. 

Irfnitivus VUto petcndo , TbUem.^. 9. lla^l difputare , 2/*r. S: 
1 1 . CTATfriN ut quaerat cum, A/<ztt. 2 : 13 j affixum abundat. I*- 
perat. -ys> *•• deprccare , Aft. 8:22. Quaere , ./*#. 9 : 1 l Pete, 

l7f*».6: *. Adbortatc, 7*«. a : 6. Require, v«/:ij. 

<&Id m. quaerite, Mat.6i 33. 7:7. Lkc.ii: 9. 12: 31. CW.31L 

Rogatc, Matt.y; 38. Pciitc, Lw. 10: 1. AS.xy. if. Sradete, 1 Car. 14: ix. Ex«*«e» 
Htlr.y. 13. Adhortamini , r^p. 10: xj. Deprccamini, /6£.8: 14. 

F*rt»r. feA? m. quaereret , Luc. 19:10. Rogaret , 1 Thejf. 3 : 2. 
Quxcat , 1 Tctr. 3 •. 1 1. Orct , 1 /oft. 5:16. 1^/ quxrat ,Z*f. 
1 1 : 24. Ujr>4 w. quxras, 1 Cor. 7-. 27. l^ f. pctam, M*tt£. 26; 
53. ,/«&. 14: 16. Rogabo, Joh. 16^26. Rogare, iG*.$\ $j 
jutttrum cum prxfixo 1 pro infinite. ^xx| m. quxrent > L«c.i 3; 24. 
^oc, 9:6. Peterent > Jcl. 9 : 38. Requirant, cap. 1 5 : 17. Pe- 
tcre , c<tj> t 23:20; mrfumfuturum cum pr*fixo ? pro infimtiv*. aoL 
m. quxratis , Lmc. 12: 29. -uijgxoZ quxretis me, Joh. 7 : 34. 36. 
8-. 21. 13: 33. Ixaj r. peteremu$,2Cor.8'. 6. 
Ethpeel ,ss>£\ m. Reqiiifitum eft, opus, necelTe jiteeeilariumfivt. 
fartictpkm hptiq Qpusfu , M at. 6 : 8. Neceffe ^ , e^>. 14: idL: 

Domino m$ro. rqquirkur, JW«r. 1 1 : j. 2j»r. j : 31. I C§r. 4: *. /fcfe\ 7:11. 10 ; Ifc. Qp*. 
#/2, X*f. 11:8. 1 Cur. 1 1 : 14. Neceffiurius */l ,1**. 19 : 31. 34. Neccffidadi m, J«*.t3T*9L J 

Farwi tlvtiAo Requiritur , Luc. 1 o : 42. NeceiTaria , cap. 1 ^t 7A 

1 Cur. 11 : >]. ikbr.io: 36. 

^?/«r. mrf/c. y>^oNcccflafti , M^. 2 1 1 3. 26> e>5.<M4r.f4»^3* 

Requiruutuur ,.L«ic. 2 2 ; 7 1. 

Vlur.fixm. ^$teq ncceffarta/nf , M«tf.6: 32. L«f. 12: 30. Nfr Digitized by Google 71 

|&s>/. ttHfk..Qgx&io, dkGpau&e. M ^.t 24*^14; ^7. a^t 
©0. * 1ht.6 '.4. 2fr. 9.: ^<?*i&0rtBpotm.faJl., mLtdMV** 

' fLcx&ftmp!;, Pclitio, prcces, precatio, deprecario>oiatk> 9 
cbfecrttt», exJiortatio^ 0.8i4*PW.4: 6.-1 7«aL 2 : 1.4, 13. 
JEfcfr. 5 •. 7. ,^<ka obfecratio mea 9 9(om. jo; i M aaZskd_preoe$ \er 
flr* , a Cor. 1 : 1 1. ^<&d exhortatio nolh-a, tap, 8117* ?/w. ^ 
orajioncs , Ephef. 6.\ 18. £wr/?^. I'Z&S obiecrattoaes , 1 T«m. ^ : ^» 
jjfiyn prccatidnes mefc, !P/;)7. 1 .4; ^sZciloprcces vcftriae iVerf.19. 

££ OT.'Diftitit, lorigius abfuit, reccffit. >4/>fotf $plf Pete* 
grc abiit W profe&us eft, pcregrmatus eft , longe ab* 
fuit > Luc. 2a: 9. KuSibi praterea in N. T. ifta yoxoccmriti fir* 
ipiens autemtH apudjfrabesi ' 

'"" t X\«-\ m. Cafcavit, calcitravit,reca!citfaviti Dent. 52-. 15, 
' Sy/ *^6 Idem. l^/>. Q^14i^ caldtrare , >&. 9 r 4!, 
. 26: 1*4. 

* /%* Hebr. Dominates eft, dominumhabuit, imperavit: 
^ydVtr£imm yd mulieremrelatum ^ eft , Dominus , Mariciis ejus 
&&us eft > in uxorem earn duxit. Hinc Sjriactm Veil fitmimmm 
emphaticum 
"' |Ai*^s Maritata , mulier a viro dufta , Gd.^ % 27. 

^xd Dominus : Maritus. Hebr. ^?? . T*Hf*ani nowien regens in- 

\ariabtle in fc.T. tofemrit ; ^Kandbque <iisjm£Hm\ jtkt*dopte conjw^hnk 

amuBminerefhi *rf, 

' f*A\** m, tmph. Dominus inimickix , inimicus, hoftis, Mat* 
(3<m8.*9. l*t.S: it..ip:tgi ^.13:10. iCW. ij:a6. Gd^n6. 1Tbtf.3-.if. iTim. 
ft 14- ]*cot. 4: 4. 4pw.11: y. 
£wn4Jf. a^Vo inimkus ejus , A/itf. 13 : 25. /y^Vj»> innra»- 

cus tuus, cap.$ • ^.^av^Vo inimicus vefter, 1 Prtr. 5 : 8. 

TlurjiHpb jy t \ > * s Inimiei jhqfres Vnftprinr par< tantum mtttaikr/l^atn. 

$;'io. 11128. ?hil.^-. \%XolA\iuHeb.io\zj. iw%^. Apoc+iii\i\. Digitized by Google 7« 

Cnmdjf. M^r\\\p inimici ejus »eJ Cm, i Cor. 15: 25. Hek, 
10113. Jbundataflbam Mat, io; 36. ^dfr^Vo iniimci tm m. 
3/4tt. 23 : 44. 3/4T. 1 3 : 36. L«c. 30 : 43. JB, 3 * 35. /aMr.i •. 
1 3. .ri.fl>\y> inimici tui/I £«c. 19-. 43. ,>«fit^N\f> inimki mei, 
Verf. 37. ffwfrfiy\v> inimici veftri > A/4/.5 : 44. Lite, o : 37. 39. 
31 : 15. ^■•SnyVo inimici noftri, Lite, \ : -fi. 74. 

Vcrr^Sytf. emph. Inimicitia , Luc. 33: 13. fljpai. 8 : 7. &1/.5 : 
xo. ^*?T.»t 14.16. J^.4: 4. ... 

U*? Jl^o Dominus litis , adverfarius in judicio , «m$x«. Cum 
4^1 eta*? \kp adverfarius ejus , ./#?. 351 16. ,o4 V^o adverfarius 
tuus , M*f. 5:35, &r. ConjunSTm yxJ^p Luc, 1 3 : 58. *i-j tixo 
adverfarius meus > L«c . 1 8 1 3. 

l&o^ko Dominus corriifii , i. *. , conuTiarius , ^om. 1 1 : 34. 

|L*£ Dominus : Maritus. Eft forms emphatic a antecedetitis^xp. 
Maritus, Job. 4 ; 17, &*. 1 Cor. 7 : 13. 34. 1 77m.3 : 3. T$t. 1 ;6. 
Cum off. oCLj$ Maritus ejus m fuus , Mat. 1:10. Mar. 10:12. 

Lmc.x: 36. J6.f: 10. iCw.7: x. 3. 4. 101 1. 1 3.34.39k /kw.7: 1.3. Epbrf.f : 33. 

<t ->\\3 Maritus tuus, M. 4 • 1 6. 1 8. ^f. 5 1 9. 1 Co/. 7:16. 
Wur. ^V4> Domini : mariti, >0. 4118. Cam ^C rt qu&& Mariti 

earum V^/mi , 1 Cor. 1 4 : 3$. Ephef. 5 •. 24. T/V.3 : 5. ,_*o2£^ ma- 
rie veOn, Efbtf.s'. a*. 0^3: 18. iPrtr.jji. * 

B rsC^ w. Schindlerm, Palpitavif. Taeljx>£ m. Ct&eUus, Cot!- 
tudit , diflipavit. Ethpaal -oalsfl m. Ma/fus & Scbiad- 
UrtUy Palpitavit j Crmefiiu & CafieSui^ volutavit fe, vohitattisfiiit, 
M. calcitravit , of. i.q. ^ vS/} . Tarticipium 1poi»a£aASo w. palpi-; 
tabat: *f ;# qui (aero morbo correpti , <wtf am/a/ deliqumn patients 
palpitant : W, volutabat fe, volutabatur, Mdr.p •. 30 j Gr. iwAJn* 

•">?? .fiMr. Arfit. !PiW Incendit; Pavit, depavit. #jM 
^fTjcorabuflit* depafcere fecit. Hmc **?? j omentum, pecus, 
beftii , 4 depaftemk , ficut ilare patet ex £xwf. 33:4. &Ht$ * Digitized by Google 77 
•*# rrypa y$ fma-ff rtofj cwta rvw g ^piafc aepa- 

ieerc feoey it agrum ant vineam > & dimi&rit pccus firom. ut dc- 

pavcrit agrum akerius. Chdd. tnVpftJP? tw fl' **??? > if* $*mt* 

1t*?i*. Idem f«tti Hefo*. -<#?. 23 : 24. 1 Cor. 15* 30. Jpoc. 

18*. I J. lUc vtxjmxta Amirtm eft tx M mmiutbm <ftne ttrmautimM fimt jmyaari* , Jewptr 
Umtm dm itf**t£*n8*, ttotam plmroik Humeri; & Jipiifitatumt imterdmrn ftuttfoigmlarUy im. 

llt*?>p m tmpb. i cms , effcratus , immitis. Plttr. tmpb. 1*?*$*$ 

fcri , 2 T»m. 3:3. 7*r/M nufai rtpttit* mtendit fijmificatutmtM. 

Ye-\ m. Scrutatus eit, peefcrutatus eft, mvcftigavit,exqui(i- 

5^ vit , inquifivit , exploravit. ^r^teritum pro prtfenti cum 

aff. j^» Scrutatur tc , 1 Cor. +ij t Gr. Staxyoi °^ Scrutati funt, 

1 Petr. 1 : 1 1 . 'Benom l^o m. lcrutans , Apoc. 2 ♦. 23. F««. UuSlcru* 
tans , 1 Cor. 3:10. JP/nrr. mafc. oocn ^^ icrutabantur. Impcrat. 
Jg> m. fcrutarc > M« 7 '• 5 2 • °^ »• icrotaoiini , Job. 5:39. Ex- 

. quirite , ./#. 6:3. i*W*r. ^^2 m - inquirere > <**#. 23:15; /it* 
turum cum prtfixo •} pro infimtho. 1 

Etbpeel J^j\ Inquiiltus , inveftigatus fuit. #4rrifi/Mfi«1^aASq m. 
inveAigatur , 1 Ctr. 14* 24. 

$Tq w. Defec'tt, minutus, diminutus, infirmus, infirmatus 

^5^ fuit. Infimt. ^V}\ minui , Jo£. 3 . 30. 
Pd*/ 5y> m. Parvus , inferior fuit , defecit, defuit j diminuit. 
Ijfi c. Inferior , parvus fui , 2 Cor. 1 1 •. 5. 12:11. ^Z^6 m. de- 
ficiebatis , 1 Cor. 16: 1 j.Tbil. 2130. F»*«r. J^aj w. diminucrit 
& diminuet , Apoc . 2 2 : 1 9 , £cr . 
Btbpaal 5^4 Deftitutus , inferior , diminutus fuit , -defuit^ 

2 G?r. 8:15. <&&>4 deftituti Otis , 1 Cor. 1:7. Inferiores fuiftis , 

»C«r. 12:13. 

1^0 w. Dimmutus, parvus , minor, minimus ttnteveldigtitatt j 
V'u^, tenuis, deterior. Minus, M- 2t to. Tcnue, iO. 1 : 28. 
Minor , Htb.jt y. ^lo ^ ex parte, propewoAim, 2 Cor. 2:5. 
£ffft£. fj^s> mininaK, Jkf at . 5x10. Fww.ljia minima, Mat. 2:6. 

A 3 . fc^ Digitized by Google t« _ aft ._;3° 

tl/o^yf, mfh. farvttaft , minis , mlnimnm ," rer numma , it- 
crcmeitram* Mmtmum^, i C«r. 4: 9. Mimm, ap. 1 1 : 17. 

Itv^ ^Bxploravit, probavitv, fcrutatuseft, centavh. db 
m.-probaverutot, Hebr. 3:9. SmMir }&b **. pf^btns, 
I Cor. 1 1 •- 28. £<*/. 6 ; 4. 1 Tbejf. 2 : '4. Teil\oe> Probatus^m. 
14:18. 2C0r.S-.22. 10: 18. P/w. ^400 probati , 1 Ctr. 1 1 1 
1 9. ^juas> fuimus probati , 1 Tbejf. 2:4, ex ^450 Qf ^L» fumus, 
eramus , fuimus Ve/ fueramus compofitum. Imperat.Qao m. proba- 
te , 2 Cor. 13:5.^1 Tbejfl^-. 2 1 . fWtfr. l^oi, c. Probcm , £*r. 
14: 19. ,oa»4? «• fcrutari, Matth. 1 6 : 3 , futurum cumprafixo ? 

^r» $*Ji*ii>i>o. 

Ethpeti s*oo£l Exploratus, pmbatus eft, iPrtr. 1:7. Pattr. 
,oas>Aj )». probentur , 1 T»». 3:10. 

Ethpad ua&) confideravit , contcmplatus eft. farriciphon Va ffin 
m. cocifideram, l{o«.4: 19. 'Wur.mafc. ^■'"ftAVf confiderabtes, 
P&/. 3 : 17. Imperathms ociZJ w. cpnuderate, M<tf. 6 1 28. L»f. 

llocbm. «&/>£. Probatio > exploratio > experieiit»a 9 f»qpen(9Vf>' 

tusp. Prptotk»^*<w. j : 4 , £*. * (?or.8 i^. 9 ; 1 3. fiipcritncotum, «p. 1 3 : 3. Profcmio , J <»«*. j • J- 
Cw» ajf. ouoos> probationem . ejus ,'. TU1.2 : 22'; affixnm.hk 
irhsowC^. ^Icfh experient'u nof*fii , 2 Cor. 13:7. 

taL culex V/V/e ptt . 

•CO laveftigayit , inquifivit. fyiil ^09 Idem. Hebr. *$? . 

ifc&f.'empb. Armentum,grex armentorum, ntfunt boVet) 

Vacc* y Vttuli : f «<* w«gwd utyeBwie & curd pajtoris indkent. fiebr. ^R?.' 

C/*i&J. "V* **^ f Jbfoluif Jtguific'at £regem diFlorum ammoitimi 

tyuatido fignificandus eft'grex altar urn bejiiarum addendum eft nomen e*~ 

nte*jitxt*\Jmr*m}4>Ud Sj/m du4rtqprm6im8xj vH&f w m m pl*f* 
Ik ,.- &fytferttmemtydtmffim£fi?£*l4t : M{ y iiutrd^t^ph^aii^^ 
l#J.dttte»Gra».&ar)$.pq..i2a i & eJHf^mk»..mhJ^fiL Digitized by Google ■■•'«° . 79 

Sframc+y. m ji bweniturhoc Borneo MH&.8* 30. 13. 32* 

|6 filius, & «^£. \jp Vutefitpra in tf» . 

V^ry mi Creavit , M*r. 13*19. Jpoc. 10 -.6. &J© ». creafti , 

Ethfwl ^ol\ m. Creatus eft , Luc. 1 1 ; 50. 1 Cor. 1 1 : ,9. Ephef, 
4 : 24. Col. 1116. Zu f &4/ creatum eft , Mar* 2 : 2*7. o^2\ m, 
creata funt, Co/. 1 ; 16. ^w. 4: 11. ^'pA f - creati fuimus, 

)/aputeusvufe*tttn. 

lio^a ^. empb. Creator, 1 Tetr.+z 19. ^.VnN Creatori ea- 
ruro,<%». 1; 25. 

tfw /- emph. Creatio j Creatura ? Mar. 13:19. 16:15. (ty*r. 
$: 19. ao.ai. 39. 2 Cor. 5:17. Gal. 61 i$.Epfaf. 2: ro. Co/. 
1:23. a£rtr. 3 : 4. ^&or . 3:14. $-.13. £*</. <& 2)irt» « Gr<»». 
Harm. pa*. 1 06 & 1 08 formam abfolutamponit \1& > & hinc format 
9l*r. ^43$ i»p&. liujo Creaturx , flfcw. 1:25.8: 2 2. Co/, n 15. 
Hebr. 9:11. -^oc . 8 : 9. Cum aff. 01^9 creature ejus ? ^#.17 1 

17. Aw.!.' ID. Jacb.lt 18. ' " 

MCffof.empb. Vieh X«c. 14: ai. Sktegtnrin flurm* editum* 
hmi lmk\>aria* USliones. $anf. «wi.-»*mp: Tremel.& H*tt. 
**£r?i? : mntfira Mme kgt*r\'bL^> , tanquam a fm^tt. &*a Pagus > 
vfois , oppwiam ; «r li^o <ftrif*r i/ftg. #uj© creatura. 

U*=>£> m. tmpb. Barbaras , 1 Cor. 14 3 1 1, Co/. 3:11. 2¥*r. «wf** 
i^fb^fiarbatt, ^.28:1.4. flfcw. 1:14. 
* • TO /fr*r;Grandmavit. Hinc 1 "!? grandOjCkM.*^ tmpk 
**T£> &*aSyriace 

ty$ m. emph* GtandO) Jpoc.%17. 1*119. 16:21. 

y*C> #. yfc m. Beneiixit: Gtftua? flexit, procofeft. %£yi& 
ptoevhuk ttgenoafua, Matti. iyti^. 03*» Digitized by Google 8o *e 

^<nJ^oa<fck procubuerm* in genua fua , Msf,2j* ly.^cpu&o&m 
oajo U genua fua non flexerunt, fym. 11:4. £«»m /rf*r. mw/ir. 
^ocruiyjo VL.1 0001 ^ojo procumbebant in genua fua , Mar. 1 $ : 1 9. 
?«/ y*p Benedicts , Mat. 2 1 1 p. 23:39. 3/<w. 11 : 9. Lire. 13: 
35. 1 9 1 38. Je/'. 12:13. £**/>£. £*•}£» Tit. 2:13. jFavn.fc^obe- 
nedi&um r<g«»w , A/<*r. 11: 10. Confbr. Aa^s benedi&a, Lot. 1 : 
28 ; We Gr<w». Harm. Lud.de Dieupag.^y^. ^y^JPlttr.mafc.cm 
ajf.^napZup* benedivTti ejus, Mat. 25 : 34.; affhcum abundat. 
fyclrfbm. benedixit. Mat. 14* 19.. 26-. 26.Af4r.6-.41. 8:6. 

7. 10: 16; w» hot toco vidtMtMr vsi%t LcBhmtt, & Grmm. lUrm. LtuL 4t uiemfafr 220. 
tap. 14: 22.13. Lmc. 1 : 64. 2; 28.34. 9: 16. 24: yxfo. )<J>.6\ II. 23. 1 Ctr. 11 : 24 
Htir. 11 ; 20. 21. • 

C«w rf^ oioj9 benedixit ei , Hf£r. 7 : 1.6. ^P}6 benedixit no- 
bis, Ephef.i : 3. ?artkipinm pnefens yfiio m. Bencdicens, Luc. 
24: 51. JR. 3: 26. 1 Cor. 14: 16. 17. P/«r. mafi. ^oictebe- 
nedicentcs, L*c.24;53. iPtfr. 3: 9. ^itgi^ftft benedicimus, 
1 Cor. 4 : 12. ./<*ro£. 3:9; re ^joio benedicentes &^L» iuirius 
tampofttum. Participium prtteritnm ^6Vo BcncdiSus, JLw. 1:43. 
68. 2 Cor. 1:3. £/>£?/ 1:3. osjiio bencdi&us fit , 1 Petr.i 13$ 
«r r JiiiD bencdi&us & oai fit compofttum : W<tV Crww. Harm. Lnd. 
deTHeu pag.1%6. Fmpb. th. J-bjiio Bcnedi&us, A/<nr. 14:61. 
3 Cor. 11:31. 1 7iw. 6 : 15. Fcrw. w#>£. ftofeto benedi&a, 
Luc. 1 : 42. Infimtftus cb&io benediccre , benedieendo , Hrk 
6 > 14. Imperative 03^6 ;w. benedicite , Mar. 5 : 44. L*c.6 ♦. *& 
(^pm.i 2 : 1 4. Futttrum y$\ c. benedicam , Hebr. 6:14. 
Ethpaal yfch Bcnedi&us eft. Participium yfetoo *• bcnedicitur , 
Z/f£r. 7:7. 2V«r. ww/f. ^i^^Aig benedicuntur , Gal. 3*9. pinr. 
^oojiAj m. bcnedicentur, G<*/. 3:8. ^ , ^At /. benedicHonon 
confequcntur , yf#. 3 : 25. 

yop/ Genu, fym. 14: 1 1. fflil.i: 10. £flpki&QD jUc.22: 
4 r . Jfl5. 7:6a. !?/w. cum off. amo&op genua cjiw Wiiia. Af *tf£. 

17:14. Digitized by Google Ephef. 31.14. .oousjoo genua eorima W fua, M<tf. 27 •. 39. &*v* 

5. &mj>bJWc>?QQ <fym. it; 18. /*rot. 3 : r 1 o. 

• Sin 1Jo>? Bcryflus, mmengmm*) Gtn. i » 1 a. £x#/. 2# j'ao^ 

Ijk. 6 : i+3f. 10: 11.14.10.-u: 41. 13:33. J^f 17. 11:41. 13; >8. differ 31. .14 9- 
17. Itaqoe, A8.\6; f. . :-.'••..•.:•... 

; ilaJQb'itf. «^>£.' Coriarinsj jffl^yi 43-. tb » 6. Ex Gr*co 

Bu^i«. ll -'f •'■■■• -- v ■. • • • ! • .••:■..••;• .^i ..-? 

^Vv w. Fulguravk,corufta;vit. Spitoif *o}=j *. cofufcans^ 
£*r. 17:** ^ ' •»■''••• <^ ,-: c : • 

JpM^>l=A r m. Fulfit, rettflfit: Yartioptum fr^efu\&m'^tt£im. 
fulgebat, Ljvr.24; 4. Ftur:mafi. ooqr^ia&o fulgebant^^.pifig. 

rtpk $4 falgWay >/**: 4V 5; *U$. -.i?t U p- i^«\iSU *A ,,il 

* y§ Htb. Porificavit ,' expurgavtt.i#/if SyrJetlyVel MPWt 
partktydi wpyempb. l^Gmplcx '; purus Vraundus :. .fif ; 4k UttR 

jvffctfpfi <ty£.)$HapHcicas V puritas / ^St^;.^^ 6^4» ^g- 

?;.Hr. rt^'i^tfrowJil & IV »to aliufigmpcat > Incoluk canjpum^ 
fifagW <J%lt, cdftfeittt.i £fotfj "» ^4*. Bcncfacwni^ vc#ax£ 

SttthMpt&txpuii ^$A^&^W&tra urban , Uf^ei, 
clcu^l'/ X, fylva, Digitized by Google « 
iS^^^^mm r *^ ** ^ '-It 

t$ Extra , fons > foras : Ager , campus > fylva. W & <jw 
extra tt&a <ig*if >*.#., lunatics, Mdt^- 24. j£w Eons ^.NUfo. 
1 3 : 48. 26:7 5. ^(Sf. a 1 •. 30. 1 JW. 4 : 8. If***} 1 *• •. F<*b » 
M*. 261 6$. Luc. i i/46. -4*c'. 22 P5. ^ ^ Extra j'taafcVff 

tovi.5./fcfcvi3.tu- ft'.i^. Pratter, JftM\:i. i8» 13. tfi.ii 
8. 9/ Abfquc > fine, 1 Cor. 1 i 1 1 1 ,to , Gr. yotyit. #9! ^g Extrin- 

£mp£. j& w. A'gpr, campus i terra inculfa, fylva, <teiertum.M<tf. 
3: 4 Ar. i : 6. A«». 1 1 : Z4- 

. tl& nu>entfh t Exterior, exflancus. Mat. 8 1 1 2. 22, :J3;..a$ s 
30. 2 Cor. 4-. 1 6. Hebr.91 6. ?ttar. empb.%^ Mdr.4 : 1 1. tOftj 

• ma r4aOvum. Lw. 11:12. l ..?>-i* 

z > l2|»,tt-tw^.4pFiiw>afe^i^rfW , Ua» . , : " ':.* 

.^'.Ai?^i#4^. Scparauity fegrogiwfr.: Jft*« J^i*?)* 1 ?. ^A 
Viigi ptpa &; neligiaia + amaudp & canjugio aii#a*X. YOf$**cfe* 
lis. CiMit ***&*/• jj rt* Mnbammdatm dkitu* f aun*> jftet^frta 
t*edit>' lifdemfw® Ckrifiimu > Diva Maria. 4jr \eadem rdfae-it- 

- ,y&a>, tnfalk&ote* Voga. •*/</.£& .Separata > (egregatajPfc 
4} commum homtnum confer fatione ^ promt Virgo .maximc-m oricnte,}/^, 
foieti i*4& HefcrTQW' vi^oa^rvifcPSk lati.tavk.Mar. r:5J. 
Luc. 1 : 27. 1 Cvr.j : 28. 34. 1 Car. i i •. 2 J ttfb\ote> virgo ejus 
»rf wa 1 Cmr. 7 3 3d. 37. 38. TlnraU. ** ttri^^ ff^frtf^.jflff 

^oA6M^.2$:^ .»/^*^^A^>)|^7 t V^y^VA&^ 

.1 j2qWo Digitized by Google gimate fua , L*:, a ; 3d. .....,.- ..* . , 

, &tf Poft, 2 3To«. jmo, jfoo &p ippipipoft alte*tHn.> dcinceps, 

*gp } dyay* to&s Pafteay <lk»nde* tic'jji '8,, i 8; ^ j$<* x * 
7„-f r/ 1 Cr.u $ « aj., it,®lL XiJbi » r*Vp^ Poft, Mtf«^. 1 4 13. 

26*92, Lii.;2 a :.a.&. ,.**&.. iy^;i^» jCofMtA 2^. : ^$£^ 
poftea, £*c. *2 : 4V '^fi?.- 1 : id. -2 « 14. 184 1, fieh% 1-2 lij* 
Scribittrvm infemjud^t^ ^o Hehp >t +;.%; ExfiMewiphditi 
cmpr*tfixo\ t ?A& retro ,2 fetr.2% 2 u JJfixa more'nmmim 
fingphrum bahet , fU -oiSAa poft cum, A/4/.4 : 2 o. 2 2 . 2 5 . . 19: ^ 
27% 55. Af4r. 14: 54. Jneo Ja£«i£:'-4* (&> •** «W ^^j*.??™! 
^. 7 2:5?*jr. iUoo*J ,«)^^poftridie;e^usdia^ {&, ipC^'.yjAa 
poft te, Mi*. 8 : 1 91. £«\ 1 8 ; 28. Ad te; j&. 2 4V if . -&£ poft 
ne , Mtf.4 5 1 9. ,1 9 : 28;. In me ? . ^#. 2 8 : 1 8 . Cr. |r : ijJZ 

' ' ■ • "- •••'-'/• • -■ :l-i •• •■ •- 

* HjW Heir. Altus , elatus fujt , eKcellmt^emipuit * ^Super r 
Jjiwfc Unds &eil)/eL nomen participate Symcum /)&*»$£. \&£ 
pmjpens., excclkss. > nwgnificu^ Superbus. i/^c .'?,". 

ifiu\^T Excellenter , eminenter, magnifies, fuperbc, L*^ 

16: 19- • ' \ •'• 1 i • ' '■' o\.' l . . \ .-'..- 

-vJtf^**^ ■ . ,.... ■;..., . . ;. , •-•' 

..': I ffiA . Cut Elegit j /elegit ydelegit, collegk y exegit. Elegit, 

• " X^iMkrf-s: 14. 13: acx i>f.6: 13.^.1:2. ijr 17^ 1Cw.iM7.a8. flifJr: 
IX J If. Jacot.l'.f. - • 1 . . 
Digitized by Google 


S4' ^ - 

m. elcgtftb mc , ji. 1 5- 1 6. ^fi^ c. elegiraiM , J&. 1 $ : -?$. fie^ 
jiom la^ ». eligens, 1 Tm.$:\ fwr..M*fc. ^*oJ cligcates, 

proQenttni. Ek&uar, 2 CV. 8) 1 9. f Petr. 2*4. fl^. Usu Idem* 
Jf?. 9: 15.^*01. 16*: 10. 13. ouc^clc&is ejus, £*c 2 3.2 35.? 
ajfixmnhic abimdat. Ftm. tttfh. ^L^ekStx, i&etr.iip. $*'*<?•• 
v)&MrffA.*%$lwMafc'*Mjhi U3vele&i , Mat. 10 :. 16. ?&? 14c 

1: 1. iP«*r. 1: 1. Ap«t,i-j: 14. 

C«» <$?*. -oioi^ electa* fuo$, Jf <r. 15527. L*c. 18:7.' ^ 
7/^-iif . ta^o deligendo, 2 Ctf.8 : 1 9. fcs&& eligere, -<•#?. t ? : r 4. 
Imfferat. Ua^w. efigc, 1 O. 7: 11 . .Mnr. c£u»r. dfgite, ^flf.6 igw. 
J^W/zr. l-aujc. digam,^W; 1: 32. ' '•'"■■?"■.•: 

*: Etbj>eel%^ Ele&us , dele£hi$ eft. o*s^ ele&t futit, 1 #rfr, 
i : iT <-«4nJT c. ele£H famus , Aft. 10:41. Ephef.t : ; 1 1 . 
!p4e/ ai« w « Delegit, elegit, (elegit*, colkgit,exegit,o^I nuSt-i 
legerunt, Mat. 1 3 : 48. Qartkipium frdfens plur. ma/c. K »nJy> 
(eligentes , Mai. 13:29. Dcligentes , Lmc. 14*7. Imferatilmt 
06J »L, kljgite , Matt % 13:30. FtKftw. ^oo^i wt. colligent, l*i/I 
4-j . Jij^i c. feligemus , Verf. 28. 

gthptaTiola Dele&us , cle&us , fe!e&us , eolle&nis ; mul&atm, 
auafi ad exa&ionem tragus fait. . Partkipimn pi*r. wtafc« K «nJAa^ 

Colliguntur, M«f. 13:4* * 

\Ls^Jf. emfh. Ele&io , fym. 1 1 : 5. 7. 28. ■ , 

fZals^!/ emfh. Idem, 2 Tetr. 1 •. 1 o. 7m f»^«e £g* If. 55. C* 

tonienfe<]Qfhelengii<$om. 1 1 : 28. oi&s^Ele&iocjus, <tyf».£gii., 

^oo/nirr^cleclio veftra , 1 Thejf. 1:4. 

«• l&JLa^. f.tmfh. />/«r. Celleox,. iGr. i£ta. . 

UA^m. «^. Exa&or :, J/nTf. $.: 25. Z*re. 1,2 4 $8. OtM.. ^ 

Collector ttibacotiuB. Efimmentxtstl detkHmu 

1 * 331 Digitized by Google 19. otsJlatus c'yasjJB. 12 : 7. 1*10,0 d& pars ejus »*V» anterior, 
f\ r. >'prora ? op. a 7 j 4 1 . il-*>[(^4^pars ejus pofterior, i.e. ,pup- 
pi»i ?w3. ^jjiatus meun^ >£. a'o ? a/. #/*r. *»#£. ^^eH^l^o 
ex partibiis ^ *-** > fe^PfwrifaoiaHi, -iff. 2 3 ; 9. 

. *aiJ Latus v juxta. /<&•» f *mk/ Ciy& 3 * ^1 , doges nempe in 2 re- 
folmto. femperpr*pofitum babet Mtx t «j^O&x Ad i apud , juxta , pe- 
nes, . grope , lljper. Matt. 15:29. 2 1 *. 1 « . £*r. 5:2. 19:29. 

^*. jf 13. 4«\f« 6: *3 ; A3, i : i2. ; j : io. 9; 38. 11 : 3. 17 : 39. 

C«»r ,^9f.' di-ai^^L juxta ipfuiii, ^#.23 : 2. " 

U q . «; Finxit , forma vit. Joh.916. 01-k^finxit ipfem, 
% w - ? : 2 °* -J^^finxifti mcytbtd. Etbpeel %^ 
fornaatus , fichis > effiftus eft , 1 77m. 2 •. 1 3. 

- JftSiftjf. empft. Figmentum j mafia, (J^mb. 9 * 30.-21. lit 16* 

l C»r. 5 : 6.7. Gal- f : 9.- Mft f*& f»*l m tmmie* dqtmertvA. 

* pa U*s>. n. r«^>. Cacuitieri> taftigium montis, Lmc.^-. 29. 

♦ ^H Valuit ywribns, Vtrtute^ automate. JLthptd out Etbpaat 
Afi *• &$> Viriliter egit, virum fe prxftitit ? confortatus, ro- 
boracuseft. Impera$. 9^3 *• viriliter agite, 1 Cor. 1 6 •, 1 3. 

; . g^Empb. IjoJ Vir. j &generaliteraj&pptns. Homo ,' fedfemper W- 
rffif '.mterdum Quidam , quifque. Hehr^\ y Cbald.^ empb. • r JfH * 

Aft**. 7: 9. 14. *6. 8:9, 9:9. xatjfi 13: 4f. 18: 13. 11: a. ay .• 24.17: fj.Msr. 
6:xk L0e.fl 8.za 6: 45. Mj: 4. 9: 1. A&.$\ 14. 13:7. if t 17. a8: 4. ^«b.7:j; 
iw it* 4mfm *xiftit dfoJati Sfempbmki ; fit tHttm * v&f* 3 of. 1 r /rioni «f Cormtkwt. x Cn f 
U: x, ix: 16. ^V-4.x3Jk»*- 3 :*•■<#*. it li. 

€*m 4j5?x. ct^oJ virum ejus A/<tft\ 1 -. 1 6 ,• affixum abmdat. 
9hir. <^c^empl^\f^^&. 1.16. 2 : 14. 8 -.a. io; 5. 19-1 it 

ij. »7.*i*. iri »3. 13: 13^*1. 

. . t£6&i?l*r.fim* empb. Virtutes , prodigia , potentiac. xji&L 

»: 19. ai.43. 4*:'30. f : 11. 7:36. »f t «♦ xCsr. 11:1* , 

- -fiJJ yUfrfkm- empb, Guttura *kk.m 1^. . : : 
Javenei veltri , ^p. 2:17. ^ * - • ma Digitized by Google l^«*. Hoedttt, Lm^i.yi i^.&lmr. empb. tSj^j Hflfrli > A/*t. '*J=3»-». . *V{> T . %> contcxuit,cQnttjrfit,int6rfit, implicavit. ci£.f». 

;^S; 'intorlcruut , Mu.iji 19? Mar. ij: 17. Con tc lucrum , jnk'iyt a; ' ; 

\fa. Tho\ m. empb. Intorfidnes , implications, i Tm. 25 9., 

mcliis affbcit , profcidit. BlaipbeinavitfA/^,26 : 65. cslltw.bla- 
fpheiuarunt, Jpoc. \6 : 9 41. 2 1. Far/kipium prtftns *sy*^> w.Dlafph 

maos,A/4 " " " " " — 

Mafphcroante 
Aw. 3 : 8. 1 : 

Infimmus os^oS ad hlafphcmits afficienduf&j ^«c. 13:6. F|»ttr- 
r««» v-sj^i ». blafphcmaverit , AS ir. 5:29. jL*c. 12: 10. <§d^i 
w. blafpheinabunt , : A/ar. 3:2$!, Contumcliis affictant, jf/f . 3:2. 
'Etbpadjs^M Blafphematus , contuineliis , convitiis aflc&us eft. 
Varticipium jz^qtn. blafphetnatur , fym. 2: 24. Blafphemetur, 
1 Tim. 6 ; 1 .til -W^? convitiis a'fficror , i Cor. 1 o : 30. F*fti«r. 
Ix^lUf. blaiiinemetuf ,. '^019.14: 16 ifirtejudparaggtco. ^s&llf. 

U?<^w. empb. Blafphcmia, convitium , contutnclia, 14 at. 1 2: 

ji. ij: 10. x6:.6f, Mar.ii 7. 7: *a. 14: 64. JL*f.j-: ai. yfcf.6: ii. Efbtf^t jr. &fc 
3: 8. tTsm.6: 4. xPar.xi n. }md.v,g. Apae.ii 9. 13: 1.6. 17: 3. . 

!?/«r. ^g&^Jtfuf. 1 2 ; 3 1 . , B^. \^Q^Jfor f 3 : 2%,-^fpocli 3": jj 
* ^<& «. Blaiphemus , 1 Tim. .1 : 1 3. Tfyttrrf txjvrtfcjpw $*4 
firmatum. ?lur.emph.\^jto i.Tm.y.2. . . 

%mI t **•' Atcidit j cpntigit, eycriit. Luc. 10*3 iV a iV/r. 2 ; 
•^22. *i^.cant*gitufyLmrt^ 
runt, 1 Cor. 10:11. 3wmU^t)$.wew&tii Pdfc^'is^* 

^£^9».Procttbttt,*ecabbit, inclinal»i > UK^vatti§cii: > iii- Digitized by Google ctrtV&fo 4t. : $jleMyi**l > Ch8&im*m X^gnttw-jdthuiif^rfeferimtttu. 
Etb/teel^A Idea /^Wrf fmd^ jok.S: 6.&^Fmm'..'$&& c h*. 
iacurverame,iWV, 117. ■•• »•• ,••■:•• .-. » . -.'.." 

tf«nj£ Gehenna, >«mt, M<tff.$ : 22. 29. 30* lo: 28. 18 » 

81 -3£ «».£§'• 3$; ^* r *?- : .43»4^47- £*f.»2*5» Vide Lexkm 
Jfehaicifa'!fa'xtJn*Vt ' '".^ ;".";;" *"' ' •' '. ■'•' - . . 

1* nw <^I ^ r ^4cd'tum ,. pars intima ^ mtimuin > Ttrtrmfecum. 
fcfar.i i't 16/Y4Y54. i 5 Y '16. "dbjbtea Mc; Voces \^ wedhm fi- 
^ a^ intra,, L*c.i\: 39. ijCit: Hebr,6ii$.<}i%; Cum 
*jf' oi^meiftum, internum e>us m. Matt.2% : 26; affixAm abtmdat. 
a&l :me&Mh. p»sl/T .£#£ 9 j f .$.tV vO^Imedium tui /. Lir. 19 : 
44. ^J medium noftri > Luc. 24: 32. 

UoyT/w. 'emf>b. Interior,' Jf#. 18: 2 q.Hebr.y :'•%': ot^^fnteftimim 
fjus> -4&. 1 t i8.j Jic& in Lexicis , Crinefi , Tr^W &- CafieSi bat* 
"kox^tetituh VtdeVariai LeSliories. s ' '•■'•• 

; \<L «. emfhf Commune, Communitas, k*4&'. 2 : 44'» -4 : 3 3 * ^^ 

f • f&fi i»i rnpA. Communis, generalise Univerfahe. ■ . 

' i^poJ ctMttmumter , univerfa titer, in univerium, in geaete. 

^vt li'Cohfumptuseft, defecititrawfiic. $mQnifzm.\uJt 

y >. • !&$«£/;» 4*jp&r Aagttl^&w->«*iV<^Ij^A : nguIii9Jus/. '^/>oc.' 
'7:1.2018; affixnm fit Mtrppe loco abundat. (Nrif. & ^igl.lEdit^ 
iabent y&jo^: Vwfr Jflmiadv. Lne(. dt*Dte% infinortm faum. Digitized by Google 88 ^ °^ 

Bfyaal vo.4^1 m. Confugit, reiuguun hftbliic apq3i.& ffpgfc-* 
ge'ruut, 48* i 4 *. 6 . ^»o^i c. coDtugwuus , Hekr,S t $* , 

l&^m. empb. Latro , gra(Taror , ucariits , M*t* ?£♦<$$. M^»f% t 
14 : 48 . Job. 1 o : t .' 18: 40. 2Vw. Qtlph. \s£^M4tt. 37 1 44. LeQC. 
»0:. 3A.M. 10: S. 2 C«r. 1 1 : 26. * ^ . '"' 
committeos. 

Jacob, 3 : 1 1 . P/*r. mi/r . ^4*^ maechantes , ^poc. 2 * 2 2 . 

-Jo-wi /. committal adulcenunv, Mattft. 5:33. 5q^Z m. mqpcha- 

beris, Mttt. 5 : 27. .19$ 18. Mar* 10 : 19.I4v.i8: ad. flfcw.'ia,: 

9. Jacob. 2 :. 1 1 . ,o*Qi^> .*. n*Eche/uur , to*.*'* 32 . ' ' " * ' • ' ' 

fc^T nuemph. Adulterium, f4*t'.i< : 19. M^.7 : 31. 2 foir.2 : 14. 

1^Im.f«p&. Adulter. Plmr.empb. £I^aduiteri ; I4VC. 16: 11. 

^ 1 C«r.S: 19. Htbr. 13:4. J*cob.4:+ ^ • 

iVJ/ *"#. Adultera,Mdf.ia« 39. i 5 : 4^Miiv8r. |&; 

... jlo^w./M^Profelytus , Mat. 334 1 5, Ml. 6^ 5. Ylm.cmfti 
1vo«J JSl.i: 11. 13:43. "" 

1^1 w.<r^.Gaza,thefaurus. ^a/imr e/7* *©f «» V.e^tc^m y &pnpr& 
Jfetifiha? grar'uim; metotpmke autem thcfiuriim. ^ Att'ammh*e 
ipjfa m>x per jywopam liter it Hm deduct pojjet ah jj/ebr** Vtce *Q 
thefaurus , cuparddix UJ ChaUUk mfiutu^ ftgufktus Abfcoodit j 
rccottdif , repofutt, referyavit, atiervavit, theftufizaTit '. &in»r 
fi^'HIP Rcpoiitoritiia: Thefaurus : **3, .1? 4<*P«* thefawo- 
ruin , EJr. 5.17 \fimUiter Sjruue ti£4*ft ((^c^iiyJaAuir/ >*£<>- 
i^wcib ,' fair: 1 2 *t i 1 .■'•-Zi«r.-*r»^>jWi'83 ±ou^.C*V ^tfl <nLI 
Digitized by Google *v ^3 • Rapufe , diripuit , abftulit ptrfrnttfy mt ret , ■ W , & jpcrft. 
Syr. ex forma <p4»?ifta^Inflammavit,accendit. Etbp*$Mlisi<\J\ 
Exarfit, accenfus eft , conflagravit, correptus eft. ^artkipmh 
pi p. o«n ^AioJASg corripicbantur , Aft. 5:33. 

Vt*HJ"* ***$>- Inflaxiunatio , ardor , vebementia , vis. 2 The/., 

Minatus , comminatus eft : Irruit, impctum fecit /» 
^ aliquem ; Decidit, decrevit , (2{«w. 9; 28 : »i tfjg** 
Editione*, Want, in 8 Sf 1 2 ,# rWj/T mhtMc legtur *>h* > & «i 5{gg/<i 
redditur ad confumimtionem contulit ,• Veiut idem fit quod \j£u 
perfecit , confummavit % in Parif. minore yertitur decidit , ut Tre-, 
melius Yi\^yertit\ VtdequoqtteSyrorumPeculiumXfaJu inysi^JSJLex. 
Cbald.&Syr. <Buxt. w°"M .GSoLw. impetumfecerunt,o*#:7:57- 

X^i^m. empb. Impetus, c'gpit, Atl. 14*. 5. 

$5 Abfridit,circui^dit, v Circumrifuseft. ! «^ 
^^enm+A&.j 18.16:3. ©^w«//^«r.tw^.H^circamcidentes, 
^.7:2 2.^.21 : 21. Vaj)hefm(turJSlA$ -. iXral.t d : 13. P«/ h»<^ 
circumcifus, iCw. 7 •. 18. P/w.3:5.P/ftr. c 4^^^uaicii? > ^flL7 : $1.. 
15: 24.Hi^.1f-L ldem,^H.iio '.45 . r Ijj/fatf . i>^<& circumcidere, 
0*^.15 i 5. mjv^a^ adcircuHKidendameum, X«c.i: $y T *ffix. 
ahmdat. Futur. sor^jw. circumcidatur, iCof.yt i8.G<i/. 253. 
Etffeel y\J\ Circumcifus eft. ^oiii^i circumcifieftis, C0/.2: 1 iv 
Farticip'm/niiyA^ m. circumciditur, M.7 : 23 ; mboekco yurisnt 
Edhumes ,' quttdam habent ex forma Etbpeely di* ex Etbpad : We 
*aruv f Leftiones._ GaL^-. 3. Fk/w. tf^ m # circumcideretur , 
Luc. 2 : 21. &!& ». circumcidemim., G<*/. 5:2. 6 *. 1 2. 1 3. 
. ^Kx w» . ew/»^. Grex , L«c 1 2 * 3 2 . 

- &&» j£ empb.- Infula. Sic dkitur %i quod a continente excifa- quaftfit. 

HQ*$\6Siy.j...Z. 27: 7. 16. 2$. .281 1. 7. 9. 11. /* tit,Afoc.& f«f. »: 9.16: 20. 

WMr.empb. Ufa infulx > ^ajw. ^ : - 1 4* °\ Digitized by Google *° N^ N^ *n^ Kv 
( ^^^ m. Rifit, derifit, irrifit, illufit* toenm fl*r.*MJc. 
. ^^^^*a^deridefites,M<tf.9-. 2+.Mdr. 5-. 4o.L*c.8: 53. 
Ridentes ^Mar.! 5 1 31: L*c. 6 ♦. 25. F*f*r. ^w| *»• rkWw&> 

l£»<Lm. em/>A. Rifus , hidibrium , 2 Vetr. 2:18. < oaa**o^rifus 

* Nam , enim,etemm , M«tt. 1 •. 20. a 1 . 2:3.5.^.13. 
^V* &c. Ex Grteco y*Q. Sign/teat t turn Sed, verd', autem, 
ASi.ii: 3. 1 Cor. 7 : 28. C4/.4: 20. 1 Tmk. 2*. 1 2 ,• Gr. J}. /*• 
cob. 2 : 1 8 > Gr. aXA*. Sane, profe&o, JB . 1 6 ? 57 . 2^ etiamper- 
tiada mere comf4eti)ra>Mt Lfrc.8 *. 1 o. •^•qu ^ cm ^oaL vobis da- 
tum eft , Jf«w &Wcy. 

. U . w. Revelavit , dctexit , rctcxit , patefecit, manifeftayit, 
♦ ^manifeftum fecit. Mat. 16: 17. i^fif. 28:23. * ^ 2 : 
10. T*t* 1 •. 5. ot^L roanifeftavit earn , <%om. 1 1 1 9. A*SL m. m* 
nifeftaftijMirf.ii: 25«Lritf.iot2i.^.2 ;28:a1^c. revclaw, 
Gd/. ii i6» 2 : 2. = ^Sr/wrf UJ m. Revchm Y 1 Corr$ : 15. 4: $4 
2 Cor.2 : 14. foil tty. Rcvelatus , manifeftatus, aperttts., tie- 
te&us t & Mmtrmliter raaottdlas. 1 Cor. 1114.13. Iqp£. 5 '♦ l ^ 
i-frflr. 41 13. tt^> <jx Aperte , paiam , man'irefte , libere, etffl 
tiducia, Tiwppvri*. Mar. 8: 32. ^.16:25. 18 t 20. <^rf&2:20. 

4: 13. 19.31. 9 : *7*P- lo: 4° ; 1 3 ; 4& »4 : 3- ,&: l6 - l 9' & 26: 16. *8: 31. Jpf 
6: 19. 

^ 11^> Idem^aCdT.3 : 11.Hebr.4-. \6. Emph. \&ta. \l\^.*top 
fxfiu fwuficatiom Petl \tx> empb. ]imo & jlan , M<tf . 6 14.6. L»f. 
8 : 17.JW.7 : 4.^ow. 2 : 28. Fern. Jl^I revelata, fym.1 i 1 ^.^W* 
7 1 J4. ^c&i^manifeftum eft p Gal. 3 : 1 1 .^ ex U^J & ^qi e/l<w»- 
pofittm. F«w». «/#>*. tiu^> t_^rt?. 4:16. P/*r. anj/fc. ^.i\\^ detedi 
fumus,rx^, detecti^ <-L* (umus €vmpofittm y 2 Cor; 5:1^ Digitized by Google tb.'Kt$*Hf<)»ije&*, , ''•mQaMb&Aam . Vlvr.-fitm. J&fevtfatfc facie tn/hra 
fumWy i Job. 9:21. E.mf>h. ft£ui 2 Ctor. 3 : 18.' Futur. lisU », 
revelabit, Tbd. 3 •. 15. 1^-j? revelare , Mat. 11:27. Luc. 10 1 
2 2 j fiiturum cum pr*fixo j proinfimtm, Vt fevelaret , Gal. 1:16. 
aqifio^unw/jc. caw ajf. wanifeftum facerent ipiqm , Mat. 12 ; 16, 

Ethpecl -^M m. Revelavit , retexit , manifeftavit Ye,- Revelar 
tus, retecfciS, patefa&us eft. Revelatum eft bracUwnAob. 12 : 38. 

fbm. 16: 16. Efbtf.y. f. Colt: rtS. i7iw.3: 16. iPetr.i: i^.lp.. lJ»-3; i.f. 

2&^l/l maniicftdfa eft a . <%ir. 3 •. >j ; 2 Tim. 1 : 1.0. Hebr.yz 8. 
Apparuit, Ti>,3 : u.c+^4 w». mamfeftata fint ynncula, $hH. 1 •, 1 3. 
1 Jo£,i : 2. ^/w. 15 v 4. ^L4 c manifcitati fumus, 2 Cor. 1 1 : 6, 
fartiatfftm QJ* 1 ^ **« reveletur , Mar. 4:22. Revelabitur,L«c. 17; 
30. ^m.i :i8* i.Car.3: 13. Co/i3-. 4.. i.Ja&. 3 : 28., Faw; 
U^&o revclatur, 2 Cor. 3 : 1,4. , ?l»r.f. ^-li^Alo manifef^anWTp 
iCor..*4 ; 25^. ittfimt. o*£^oL. revelan4a, . Galat.y. 23. 

JF*/»r. jLaj revclabitnr , M<rf. 10 : 26. Mir. 4 : 25. L«f . 8:17. 
1 2: a. ipr, 14: 30. 2 Tkef.2i$. 6. 8. 1 Prtr.J : 1.4.. IL&/ 
npiufefcaretqr, Luc 19:11. tfjow. 8 s 1 8. f\&jptur.'m. revele* 
tur irita 9 .2 Cor. 4 : To. 1 u » P*4»\ 1*5. ig\iffi w - manifeftabimini 

g£ Feftuca l>wfc SVi . 

. ffflSJ / empb. Capri vitas , d'eportatio , exilium , Matt;i t u. 

12. 17. ^ Hebr.^t\.auatenm /gw/iW Migravit, deportatus* 

a^KLuftus eft *« captiwatem Vel exilium. . i 

A4l\r Publice, aperte, manifefte , palam. Mar. i\ 45. 

Jc£. 8 1 4. Co/. 2 1 1 5. ^ acherbium ex Teilfir^.mafi.empb.formatnm. 

fla^^frempb. Revefatio , rete&io , manifeTtatio , 2 Cor. 4: 2. 

0^4& :4?*^I i;eteaio faciei , /.>.", fiducia, ^4 apertu* Vulms 

JjducU indicium eft \VbiLi : 20. Hehr.y. 6. id: 19. 35. 1 Jft£. 2? 

. 38. 4:17". 
•••■■. K 2 li^ Digitized by Google . fjAlm, «^.4dqn, £**.%: 32.. <fym. 2 : 5. ,B: 19.1 1:4. 

^16; *f. 1Gr.11: 7. 14:6.16. GW.i: 11. 1: x. Ep&ff.ii 17. 3:3. aity*. 

i : 8. *7liw. 4 : 1. 71*. 1: 13. Htirr.xi; I. I JW.4 : 13. h 7kmU^>tiiatfjmt,ffuf. 

01 ii iVrcvdattp ejus, 2TS1W.4: 8. Hoc affixum plemafiice 

iuUUmmtfpertitir^i Ctr. 1 '. 7. ilitj.lij. iTtm.6: 14. i7im.i : 10. 1 Pttr.t: ?. 

flP/wr.^Iu^T, *>»/>£. lxl\2 . ^moil^r revclationcs c)us, 2 CVr. la » 

1 j affixum abundat. 

. U^o Idem. l»f U^a 1 T/». 3:13 ufan defignat quod prMedem 

%S.. w. Damnum intulit , privavit,abftulit , fraudavit. #• 
^^^detur effe ab Hebr. ^H , transpofitis Uteris. Bemu plwr* 
toafc^+^t damnum infercntes , 1 Cor. 6 : 8. Tettpt*r.mafe.^\ 
privati Veritate y 1 Tim. 6*5. .FWfifr. cui\^» m. fraudare cam , 
Mar. 6 1 2 6 j futvnm am prt/ixo t pro infinitive k£^ r. auieram, 
i Car. 1 : 19. *°i\^4 m. fraudabitis , cap. 7 ♦. $. 
Ethpaal &li\ m. Damnum fuftinuit. itarticipium plurjnafc. ^4^fe 
damnum fuftinentes , i Car. 6 : 7. 

* ^r| i-Wr. Volvit, convolvit, devolvit , involvit , voluta- 
yit in rotundum. H'mc ^l Volutatio , convolutio in accrvum; 
dicitur inter alia de aquu y Sf mtat Flu&us, qui ceu hi acefpum cm- 
Vlutantur, plur. °r$ , Syriat* 01 forma empbatica 
ILSJ Flu&us. Qu* a Verbis defeilivis fecmida ormitur , ft utpturdi 

^JictauU raJicis exprimitnr , ftmptr emm Syri in frttuuttati'tmt nftmitaM : vuk Crtm. 
H$rm. Lmd. dt Diem p*£. izt. in. vanm iimtrntumiet yMtu.i: ^. x+Xx+Mmt.j •.$+.& 
*; : 41. J«r. 1 : 6. }*d.v. 13. 

\Cm.empb. Fcftuca, 2/4/^.7:3.4. 5. Luc. 6: 41.4.1.0yd. 

ft^*!/ *»#£. Calvaria , cranium. ^ rotunditate. It* WaM 
hem m fw> Chrtflw crucifix** efi , Matth. 27: 33. Mar. ij : a a. 
M. 19: 17* Hebron cranium appellant n 7^(> Cb*id.*^ifh hi 
Sjra Voce media radtcis ehfa eH\ nti Babel videtnr diet pro Balbel : 

. V4 Digitized by Google Druf. dd'tkffi&itrskc* • Genefets cap, sn 9/ In £**» text? eft 
T*»y«9« 9 tniffa tenia radicali. 

)fci "*• <"Jfk Rota, /to dtatur a cmtftrma & indefinente chrcum- 
I nl ut t m c. Hie antique ejeila eH fecmdaradkalis 4 ut in voa: antece- 
dent: $mm a Odd. ^Itrnfi. **?&> ,®bocab Hebr.~>& f 
food eft immediate a ^Pf volutavit continue , indefinenter. 
&/ur.4mpLlj > ^^tQtx, Jacob- 3: 6. . . 

- Q^of. Volumen , fcheda , codex , liber convolutiis, mem- 
brana. Olim membranaf mm plicabant>fed conVofoebant, Hebr. Hji £. 
Empkti&^o. lP/»r,«w/^.U,iomembtan«} 2TJW.4: 13. 

tkaotoo^ «. «/^i. Marfupium. Job. 1 2 1 6. .1 3 : 29. Z^? «c 
•Gr*tco y-Ac*r^oj»/uw. « 

.o^S. m. Sculpfit, caelavit , .1 (^gg. 6:29. Te'ilfem. ?«»V 
^* {culptus /^ir, <^tf . 1 7 ♦. 2 9. . ' 

* ^?! Reddidit , retribuit , rependit &»aw» /w fo>», yel malum 
pre mala. Him ^?i Camelus , <i retributive mali pro malo , ^«w e U 
animal /uvWx**w. Cbald. ^9| w»/>£. ^V?! j tf4 Syriace 

ItaaJ <:. f ^>A. Camelus , Gr. Kajm^os , Tir »f . &undy jBf jj. Itaiul. 
Afrtf. 19 : 24.M<*r. 10: 25. Luc. 18: 25. Plur. emph.\l&ZMat. 

3: '4. 23: i* ittw. 1 •• 6. ■ \ 

•piErhpeelga^fottascb. Pael Cbald. T&Fodit, effodit, 

- confbdit. Hebr. T^^ , Syriace 

X^ao^M. empb. Fofla, fovea, JkW. 1 5 : 1 4. Z*#c. 6: 39. 

j£p *. Perfecit , complevit, implevit, confuramavit ; De- 

^ fecit , defiit. Defecerit, Luc. 16:9. Perfecit , Hebr, 

7:19. ^\f- perfecit, ^om. 7: 8. 13. £*»*» »LaJm. perfi- 

•ciens , f^o». 5 : 3. -Fxnw. ^So^%Dpletts , cap, 2 t 27. Perficiens , 

2, Or. 9:11. &lur. mfc. r--$^ confummiAtes , H^r. 10:2. 

^*lf jjgy. perfe&u>, Af «/. 5 ; 48. Luc. 6 : 40. Co/. 1 •. 28. 2 7»rf. 

5 r 17*^5*^. ^LMat. 19*21. Lmc. i •. 1 7. tf^«r*i 2 : i.Epb. 

"^ A/ 3 4:13. Digitized by Google 94 V •-*** 

4 : 1 5. H*Ar. 7 $ 28. J*c*b. 3 ..♦ a. • 1 2**r. 1 * 22. KfaK *»<&& 
perfe&i,.M. 17: 23. 1 Cor. 1:10. 14-.20.lP1W.3t i$.>J«& 
1 : 4. Confummata >afa,'^m.^: a 2. J&^Jt^a^pOTe&yy^ : 
48. 1 Cor. 2 -. 6. Col. 4 ? 1 2. £fc£r. 5 *. 1 4. b^iikhm »fA^ift 
perficere, (%». 4: 2\.Heb.y \ y. Futur7*Mbfa& m€flfcfum»fr 
ret ipfum cvp. 2 : 10. ^Qai&o^ pcrficict yos^^u 3 « 2 UW(J «. i» 
pleas, ^w». 2:25. jaio^ c. complebo, H«6r. 8 : 8. ^e^r*. con- 
iiiaimare,H?£.io : 1 ; futurumatmprt^ixt j Ua upnltti^o^f. 
dcfincntjHf^*. 1:12. f&oij c. perficiamus, 1 tfifcqjC 3 : 10* - 
£djfw/ jirfa^ZI Perfe&us , cohfummatus fait , Hthr. $. : 9. 2M 
/. confummatum faefit, /««:**. 1 : r^. Per fcfra fit, <4*. 2: aa. 
#S^[ *. perfe&m fim, PA//. 3 : 1 2.o^q^[ w. perfe&i.funfci&M 
12123. Tarticipium tio^A&o »> per ficitur , 2 C#r. 1 a : £ . J 7 **, 
fes^io perficitur , G*/. 5 : 6. Imperat. ofa^R perfi&ri eftote, 
2 Co?. 1 3 : 1 1. Futnr. ,ojScs*Aj| *• confummarentur , Uibr. 1 1 : 
40. <oj*aZllM.perfc&i red fammi y 2 Cor a%i 9. Qu* tic adprmm 

^ radicmmpAKbt htkewt iambifJam *d Edfaal refcrmntur : ntf/M? pm8*» 
ukt* aiutramqm* ttHjttuitimtm #e8*rt pMnt. 

&atf$c^m. Perrecit: Coniumpfit. Confump fillet, lsu\<^ 
1 4. 4-^f* perfeci , fl{«*. 15:28. 

H^^m. PerfeiHoj conlummacio. Cmnpr^efixo\ adverbUjat, 
£aS. prorfus, omnino , Luc. 13:11. <_^& 4 : 18. Emph. 1jL 

\K£o^m. emph. Per fe&or , confummator , iaVfor* 1 2* 2.- * - 
* A*] f»5Qv Perfefte , o*#. 22*3. * Tbef. 5:23. 1 &etr. u 1 y 

t&iAq^. f. emph. Perre&io , 1 Or. 1 3 » 1 <x Cat 31 14. jSlw"- 
"6: 1. Confumrtiatio, r^. 7: 1 1. 

' ♦ ^3 CW. Fuimgavfc , fatftwa fcckpruuf ;*B»^«hb 
prima. ?/«r.n i P w . SyriaceinfamtemfbuUc* . . ^ ,•■■.:■ . 

$ca^ Priinae , M. 21:9. flfcw. 1 2 * 2 ©, 

L!l Incuburt,recubuit, iacv»t, innixmeft: conttuneB 
^ afFecit. Digitized by Google ^ 95 

affcck. Ettyeel ^J| m, ftibduxit, fubtraxit, abfcotiditfe , dc- 
clinavtt, deceffit , rcceflit , fax-flit , delimit. Job. 5 : 23. 

V^JQyt m. «w/>£. Contumclia , vicupcrium , 2 Cor. 6 : 8. 

^CUl Furatus , fuffuratus eft. ^a^ai^. vos fuffuratus ium, 

^ 2 Cor. 1 2 *. 16. rfOT«ajJ furati fint cum, Mat. 28 r 

1 3 . IBenm AjV *cuJ furaris , tf^ow. 2 : 2 r . Toot «£uj turabatur, 

Epk.^i 28. P/w. w. ^«ajt^ furantes , Matt, 6: 1 9. 20. T<>. 2 : 9 

C<w#. «^J qui furantur , 1 Tim. imo. Futttrum *z&±s£ *t» 

furctur, Jo^.iov io. Epb.4.' 28, *aov^ w.furaberis, Matt!?, 

19*. 18. A/<*r.io: 19. Luc. 18: 20. (7{o>» 1 3: 9. ^ocu^ar. fiiren- 

tfir , ^«w. 2:21 ^qujoais^. furentur cum , Mat. 27-. 64. 

£W «a^ idcm^W 1W. . fart. pi. m. ^?ifo fumirantcs , ]er. 

»3^3o- ■ . . . . . " 

..^■1 ^ Latus, juxta Ytae 33 3. 

\L3£um. emph. Furtum. ?lur. empb. laicL furta , jfpoc. 9:21. 

fcajL m.enfb. Fur. Hebr. 3 !^ . Mat. 24 : 43. Luc. 12 : 33.2,9. 

J«*. 10:1*10. 12:6. iTifflTS': *-4- \P*tr.^: if. aP*te.j| W. v^Mr. 3:3. 16: if. 

F/nr. empb. J&iJ fures , M<tf. 6:19. 20. Jo£. 10 : 8. 1 Cor. 6 : 16, 
Xlat>h f.emfib. ¥urtum y Mat. 1$: 19. Mar. j-. 21. 

* *?? <fcbald. AMcondit , recondk , repofuit «/ ftrtvndw**. 

time SytiaemmMmtfc.ampbMitim 

- feuf*A.WcoiKlitu$ , rcconditus , o*tf. ! 7 • 3 3* ^ r « *>*«r<*. 
tJt 1 w. Confternavit , permovit animo* VeilpUr. frm. 
^e^.1&JI^^tupenda,portcntora,vio!cntia,aMranda, 

.jmd.tK.1i6. TsfoareJopnfr&y gmamimmm tmiintk ptrethtMt: Petti. im Nit. si Epifl.Jmd*. 

Ettpeti*-**!^ Confternatus , permotus , perculfus , compun- 
&us eft. a**Ol compun&i funt > \^i#. 2 •. 37. 

* U! Hefov 1 Obccxir,protcxit. JpM^m. Obtexit^protexit, 
obouibravit: item Gommoratus eft, habitavtt, Job.u 14. hlJf 
/. <A>tcxit , i_jet. 10 *. 44. 1 1 •. 1 5. ^ Futur. ^4 m. obteget^wc. 

1 535-; Or.eTrwTwaw^obumbrabit. ^UcoiBiiK>rabitur,c^^.2«26. 

Protegat, Digitized by Google Protcgat, 2 Cor. ia: pjexprejjo U/w^mT&tf.^/.obtitJibrarct, 

Vjoo^w.^w/^. Thalamus, Af<tf. 9: 1 $Mar. 2 % 1^X^.5-. 54. 
. .^Jo^ /. mpk. Hortus. Hcbr.™*. Job, 18 •. 1. 26. 19. '41. 
oi.Wp w hortum -fuum , L*<\ 13; 19. • *' * 

t^L **• «^k Hortulanus , ,/«&. 20:15. 

* DM -aoiv* Genus , y«ws. JWW. 1 3 : 47. E.»«/>/>. V»u»? M<tf. 171 
2 1 . Mar. 9:29. yf/w. 2 2 •. 1 6. $lur. emfb. \ . m i ^ genera, 

1 Cor. 14: »o. • # . 

^& *. Rugivit jtnugivit. Tkwni fit ». rugkos. ^rf/w.i 095 •-, 

y£ >n. Clamavit , vocifctatos eft. Hebr* n U mugput ,.bo- 

^^.avit. i/^w<tf.-sL/lclama,C«i/.4i 27. 

1&*/. «^>. Clamor, voeiferatio, Hebr.$ ; 7. J*:.$ : 4. Pi- 
deter pttiicl^ndum ejfe fat , «/ ZW. <fc 2>iei» l&lo Jptc.i^i -S-pf 

» jii ^ ^r^. Demaiidavit/^/4«r«»!.!P^iV Jf>^ AiBSm- 
datus fiiie , 1 Qxon.iy •. 8. Etbpetl %M co*wnendaais,deapfl- 
datus , comtaifibs eft. Luc. 1 2 : 4$. iTm. 6 % 20. . .SPasUfc 
romraendavk , depoluit in fi<km?licuju&. ^e/ ^-^ 44P 8 * 
Participium prtfens \^m, commendan** Ac 1. 20*. 3p»d$*.i&t* 
£/«r. aw/?.* c4h^ commendaates , ./#?. 14*22. Qartiefm 
fr^\mtum^y^i coirnnondams/, ,_^<j?. 13*40* > ffte. m« , v %\\A 
commefldati , Mi* »4« 25.' lvytrdtmu ^.f »*., ooinmemi) 
2!lW.2Y 2: ' FuiurUm^^ m. commendent, 1 P^/r.45 19. 

Vx^a^w. «»/>£. Depofitum , 2T/M.1: 14. u!&4^ dejftmtttt 
meum, Verf. 12, l " 

, , ^a. w. incrcpavkt^objurgavit. H<#r. ^Iidem. Futtrm 
.'■'". ."^■JQ^vvJ w. increpet, I Jtid.v^. &^2-'m. incttbtoafo, 

* jfcj 1&b^.^, foa^ ifiempk.Vitu. H«£r. $J . Aftni tptidradiA Digitized by Google $* Syr* <mm<:dQhtk:-top(9to^'&in.x^cifmir'.- vije Guam, Hum^fy^ <UT>«m 
f*frfl. M*t..x6: iy. Mar. i\: Xf.Luc.xi: \%.JJ>.if: 1 . 4. j-.Jaro*. 3 • 12. 

* <|W <!(abb. &Talyn.*m ciaufit* concfufit,occIti{rc. 
: ^w. Ala. ' Hebr.*!*, Cbald.**® *$'. Empb.U^ Vlur.emph. 
la»n ^oc.4: 8. 9:9. 13: 14. dua^ A**jZ fob aws faas,A/<tf. 
43137. Luc. 1 5 : 34. tn y prim foco flmmx Ediiiouzs babenloLs^ 

•• l&ta^tferibbhttf lorka; clau(ura,*/oA.'i9 : 19 ; Cr. >«^/3o»&» 
^391 lcvivir, quod fHtrntentoeUyatus ejfet locks. Sed Sjrm biterpres 

. • V. ji- Trakit. 'fBenmi lJi **• trahens -4*°^ 13:4; ftchabm 
^^ ?arifienjis major Of 'Aagtkamt Hdttiones % utter*. Edtfiones ie- 

P4c/.-4i«p, Inftigjyit, inc^tavit, qonci^t^.JJw.'mcitaverunt., 

^Lcprifmfaaos efo ^X 3^**<*k9cab»fiw firit. 4AW 

•siyJm, Idem quod fed. Vart. U^c leprofa , Bxod.^x 6. -* 

fefclw. ™#»A. Lepra. HefrJVH fiobfc Maligna &ficca (futfenm 
jnxtk^abiums 9 gewrtfeakeii txtpto^ffrn q m Akfrtf is maxwte 

5*'? ». Eeprofns , A/<*f.8:-2. . 36 * 6. Mtr.n 4©. 14: 9.010^ le- 

jpraejoa/*. A/<tf.8: 3. A/<*r. 1: 42..LW:. 5 : 15. !Wir. a»yi&. Jp^i 
tfcprofi, Ma. 10:8. ft: f. Luc 41 if. yt-xx. 17:- 11." - • ."" 

-:f*]&tf>M4#' ^|K0? J! juror., vas > Jolroro, iU*; 44: ao, G/fbt. 

•flrrA'^Kis. / " \ ' '.";,.■. 

Ilsfei*. fii^K Aquilo ; b^reafc, feptentrib, Lmc*i a/: 39? ^/w. 
a 1 1 15? Pari/C riM/. & .//>g/. HditmeJuimttrt^ttt locahahnt}^^ 
fic&$*xt::m Lxx>;Tafa. ■•■ 1 .. '^ " . . . ■: ..... ... .r< ,\ 

•< ;V *)*Xba{il. Protfacav^ ^itettavft yjnckavvitj&if^tavit yeafe 

^^latft.- **'fti&riJ9K Mem* JW^yifriCcf.^i 2.: fi^ m 

*".*'.* N fufci- Digitized by y Google 9* ,^> *4*' 

l^*. «ytf,.Provocatio, incitamctttum, Htbr, i>:. 34., 
^o' ^ufMfafdm'EMt*nfal&mr^.9irt l#J+ 

.P"8 CWl Robdrao*, fortia«*w eft. , 
H«r.^i.|5e|u offii, Mtf. iy.ii. LmC. i+.tyHebr.+Mi. 

oitaewuffl, Hrfegr* 1.7. <• '-. / •■». ..'•..-'. 

^'. »t. Rafi^abrafictotondif.Rofiwcft. P^tL^wyaflim 
^aptf; 1 Cor.ne ^. lnfimt . «K^»di, :vhf.6.Gr. 
|wfr4«f. F***r. ^Hv^J «• ut radant , ^ft. 1 1 : 34. 

» p' I2g4u£f»p&. Placenta, panis , torta panis. Mir* 8: if 

ty( Hsnj^TF^ipii:" P/irr. ^J4f M^. 14: if.tuc.i 1 : j. 

Wk.6 : 9 j' «** l<x* Gr<tem btbet vcem gmt**!** ^Wt ... ' ,■ .-. 

^r defeSie ^ Ttaxit , extraxit , raptavit per terrain. BtChd- 

*^i*/^}aculatuseft, 1 Sam.21 : 3, -ctoJ traxcrunt euffl, 

J«.t4': it li: 30: 17:6; i* hot foftttiti hc9%hnms**>iiM. ^ ^ ^ — ; . 

jL m .^.7aca4um,teliira. CbaU.xy* . l?/«r. cw« */**o${ 
fZjl! /. e»^. Giittur. 'Media. radicU elifi : V*fc tdia. e&mfa* .3: 13. io* ^Se^cor^iisejw, 3tf. 19*- **• fjpk i; ^...-ta^j*?- 
pus raeum , A/4tf. 26 •. 1 2 . Mar. 14:8. ^o^corpn^fl^i 
l0^:^%:^JhhoQVimim.d€dHfi^ incoipdbtos> 

'mc^pK^m^y§Mire^rmm$M^kMfffiolfc^ jfnomim^k Digitized by Google ? *^'-- 9* 

mtmm £io«a^corporalis ; & ah /w formatur <tdverbhtm 

. wJait ' ^*«* r*4/w- Pallpavit, lontre&avtt; $ intpegit mit* 
. .-"'..• ^^Wa ; e^lowit, . AiL /I ;i$pqgit» ^^ajrt^r." 

5<k : £*& H : 9 9 • Atfpr. <&^i ;«; eaplorarew: > &i 2 :4* 
#^/Ai/*«^ Pal|>atusiContrcda«useft. Poriiapiumf: U*Qa 
qui palpacur ^ contre&atur , W qui palpaw 5 coittre&airi pote&; 
CC^ta^ibilis : 'jgitf 9 - ( //r^r.-^2•: , 1 8 •; 4>n**<pt&*<< 5 ' ^ tor-fa 
^^t^^ddjs^tturno^mt^moi^^ qm Syri&Wcitmr Mj'^ftd 
ab fdtcfphietyro tkntiii'nr-- ■■■>■ \ A. 1 . •. •« «- . « 

' JjKu£fK/>*qp£.- Explorator;- Thir. em{J?. )*qa/ Ki Lwvao: ao» 

qili,qu*. 8ehr.y*>el* , Chald.^VelX, Mtf.it .i^Jy.at's?, 
bis. 23. 2: *i&p4f m ~Q!t^$M < l^tiym^ 

<m fm&ita i^mw^'ptptimHty «*«^ qw v##«i 2 : tf Jloi* 
tytM&r*^*)? qoi:, j^j?^ *}Ua: ■* &pafyiumt % ut 1 ot ##.31 ; ^ 
I £* 2a *2. 2»^. <&i*&!n qui., ? -^qux, ^w;. ? ,aao5^qui , f^xe^ 
<fja.x. ' QMathwm atttem ad feqnens referendum exfwjfun \ utuntur. 

ttimimhiM^m^^ ?','-W^qi»T q a3 C,* ? «^l 

7 ?? qui. ? l*o quod, ?>ojto quod,^£'5,:, 37.15 : 11 , his. Sedxfe 

dfque * *afet aliquod r yllu%^f JS^' $7£ j ^ . £r ? >o^ rfw/» 

ftgmfi&t qua* , /« />//oW/ .,»W™i J* Ag-J '^i - Simditer ~Ht'br. 

3 quod, CM/.1 **£ quoi • r I'Mrqt'eteA > frafiwm dejtgnai 

G***tiv*m iafMm : vuU Tifritim Eivkt&Hi Mmk**« & tftt.Yi l, &""&. 6- u. I i. 1 6. 1 ? , A*. 1 8 , 

1-: K 2 *■ ' itf - Digitized by Google ioo a> f ' 

M.jo,Mr.2+ i: l.fc^r. #W*Et,***l :ay ; Or.** Qo6a«Vrs^O».»U^*^J^^ 
«• Cr<«r« texftr V* , *A* j« vtrfiomt Syr a hoepr^xitmplttmajiicum ejl , ftuuuh pvjl marrandt oirt In* 

a : 12. ifr. <flw fNyw /^ iw fr*fuc*m **»>«£. : ** , JU«f& 1 : 4- to. ^tfli.^klM 
v. 12. 13. Apoc.xx'. 1 a iff. pr*ftrut» qmuuU fHvttcipiipefetthr ,q*<id turn vJtTfinKfhM'. 

m, Mm. a : 14 fift, jQuia , quartan, A«r:a » 48. 4 : .«. a 7i». 1 : id \ Petr.t^iJJi. 
3s. it. ,€aV. Qutim, aim. .J{«f.>6: $4. 28: t. <M*r<. it: 2. L*r.6:'42. oV»T*JJ37- 
17"! iv. A3. 1 : u. 11 : 16. 1 CV.9t 16.' aCW.4: 18. 13: 1. C«i.4.- y,». PW.x'.Ji. 
a7W-4 : ^- /Wni<»: Ij^tf. ll: It. JW.2: »i. i/'rtr. 1: 14. Dbi.Z/rtf.a: 9* GU 
Ut ttiujaU, Matti. 1 : 19. ix. 2: 8. ia. ij. 5sV. bat Jyttifxdhmt tomjhritmr tmBftimt^B 
jutmrmm tmm i*r fKtjbufitpt mxmtrit pn imfimm*.. J, ' • 

j^r^jxtm cum adperbh ttegxyuli y comptfttumValet Sinc,ab(que :We jl 

? tffij*. Donee, ufqiiedum , AAtf. i •. 25. 7 : 9. 1.3. Cft. Vfcfe«t£. 

'. . £d? * . «^. Lupus. /&&% a *j , /rtov *fcvtftf/i 1 pro more m /«#w- 

/f m T mutata. bide Tcut. *i ©id/ ®f/j£. ren TOif. Jok 10: 12^ ERfi 

litera 1, TfenyJpocA g : a. P/w. entpk. ]£$ Mat. 7:15. 1 o«. i6\- 4^. 

IO; 3. A&.XO*. Jp. r ' • 

• ^IH^r.Murmufavitjmuflitavit, fonuit, mcditatus , lo- 
cutus fiiit. 

» lao? m. «i^&. Inim'tcitia, odium. • flur. ^as; , empb.\i£} |hi- 
micicise , odia : "ride in ^ka> . < {•■• 

f&Atf.empk. Idem : Vrif iW* *■ ^w-. 

1 \ rt A% Ma&avie, (acrificavir ', trnmolavic. Jkffebr.^j^ 

tat^mutatkMituerAdefU^uimla^Um^.Hehr^t^ 

Henoni plttr. mafcl ^| ma&antcs , Marf. 1 4:1ft.' ifvimolaflitt*? 

i Cor. 1 o : 1 o , bis. foil msfe. emphX~*&> immofatum^ A&.'t 5 1 *«« 

ao, aiiifi iC«r\8:7. io;a8. .. \ ■ ■•..- - . « \ 'A" ^t^ 

5*4^ ^&?Idem. o^f «, maAavptUm , y^* 7 * 4 X • ^11^ 
m.' facriiicaat , ^B\ 1.4 * 1 7. -^^ iacriftcafe , .V«^ A ? 'ufyp& 

turn prijixt ikl*tf> i«(» iMJuriiivi. ..'!''•»• 

l'**o? w. fw/j*. Sacrificium,viAima,hoftia. Hefc^jiffiL 
n?! «»/^. |«fljp.i Or. ib: 19. M41 i&.W^ioYt^'w; 

ew/jA. V*6>M^. 13 s'3'3: 0^.7 * 4« • 1 'dflrl 9 */ * • 4- ' * °' * '^ft%> 
Httr.f: t* 7': 17. 8:3. '9»9^^ i©:i. 3.j.8tii.i43:ij'.t6. »fti».x:j. -••"'"^ 
Cwi/ltr. o*rfi? facrificia , ^jpac. 2 : 14'; « !?4«^ &u*g/L • Gwr ^ Digitized by Google lOcuZsi #£ cum focrificJris ipforum v Z*t.: i Jt .fl. 

!$»*•*>?/ <w/>A, Idem. Legttur etiw perMkaghjowfa^) 4.'k^ t 

vide Gram. /farm. L*4. de Dttu pag.^ ij 53. iUjW.9: 13. ia; 7. Mart.$; 49. Ltu.x\ 
14. WS.7: 42. /to*. iari. PbiLi: 17. /***r. 10; 26. 11:4. ' % 

. &&i*»s» f. emph Irpraolatlo. oi^QwjkO^ per immolationem fiji? 
Heh.y'. 20 y Gr. ajff rw Shane* ««*?. JUtovt ^ & m nbifimd comte- 
ilewU-eumrmttJtrSjyromm Ifyris turn mpreffts quo* MS.itanm xar$ 
exprimi filent y #ted, autfmeponi dehet, fxftp&utur ; &w in qmbufdam 
EMtionibui legituf m£a*** z >£> : >i</ip CL Vbcock in mtis ad i9 U. 2 1 1 3 4 

\f vwmLetiitm*. , '- . • ' 

pJ^Jo w. Alure. ifr*. ?9jP . £;#>£. |ko.!o 4, jljbjlo ; >«# 
Crow. //«/*>. LW. </* £/«* ^*. 49 b* f3- iW««. 5- : 23. 14. 23 : 18. 19. 20. Lmt.n : 1 1. it\ 
ft. 1CV.9! i> 10: 18. Utbr.f. 13, II; i> 13: ia iw^.jni, v/jp*.6:^ 8i3*>& 
J. 9: 13* 11: I. 14: 18. 16:7*. . , 

P/m^^mp^ emph.]*g>$b . Cum ajf. ^^15^ altaria tua^m. i r : ^i 

. ^CO!>-«, Adhxfit. Hc£. P?1. Lwg.io : 1 1. oas? w. adhaefc 

runt , , Jpoc. 1 S i .5 .. ^ojoooj adhae ferunt ci > Mat . 9 : 27 . 

Pi^iot^q^ w . adhxrebat , Mar. 5 : 5 4, c^ 1 3 *• 7 • P/*r. »»1 

00^^*0*0? adh*rcbant > A/<w. 6-. 1. 

*0& 'l^uxit , abduxit , adduxft , dednxit , egit , ccpit , acce- 

./ picvfumpfit, aflumpfitduccndi fcil.eaufa, rcxit ,. dire- 

xit ^gupernavit. - , ,\ _."." { 7; 

Accepfc, >*£«*. 1:11, 17: r. 20: 17. 2^t 37. ittw . f ':' 40. 9: a. 10: 32. I4.* 33. L»t.$i 
Xt i«:3t. >*.!$.• 3. //A if! 39. 16: 344 21; 26*32; 22: 30. Du«t,/j*f.9t 10. . 

«& itEu^pfit sum , Mat.+ -.5.8. 16:22. Af 4r. 8132. *#?. 2 3 : 
j# V *» ^oc jwjffixMmjKfwtfjL. oijo?. acccpic earn ,- J«^ f 19*27. 
M*.t : 24 $ ^Sm«m M^./ffcn tfettfttf, <i»4^/-.duxit cum, Luc^:i. 
4$*; a&tfnpCtyGd.i.h p& m,d\x\&untnaymJoh.6\ i^.Afliim- 
pfcrqnt> .Kjttt. 1 2 : 25.. -wop» . dcdax^nmt eum , M^r. 4 i 36. 
^fffXtm abmdatin fantnttbus ;. Duxcrwnt cum > Mdtf£. 27 1 27. 
Aoccpcrunt cum; v Jo^i o 1 1 6. c^^. 2*3-1.3 1 . Adduxcttint cum^ 
£Ap-w\ &-L. ^j&emw ^»f ;»*. ducens r L#c t 17:7. F«w«. Jio? 
«cdpien» yHa^tU 4$. . :PAjr» mafc.Jiot ductntes ,M*rr. 5 : 44 
••--..,. N 3 2**c Digitized by Google Luc. 6: 28. 9eit Itif.inaf' ^-if-oj a<klirtttHfei ? JH> 2*4 r^> 

Pf«r, Foeft/.-\ a .£aDr agenteS , \acob. 3 : 4 ; « &f Prif/ aSiiW fitmtur , 
& *&» ommno Jignificat quod ienotu. Imperat. jo? w. accipe, M^f ^ 
«ti3«&o. 18:1.6. ^#.21: 24* 2 77a.4: 11. q^ w. ducitt /fcftim , 
Ltte .5 t-jf. Aecipite r Jakipi 6. ^o»j»o? accipite eiim >M- tS : 2,1* 
JR**r; ^J *».' ducat, M<ft; 15 : 14* ji^ aflumerc, v^tSf.1.5 : 3.7 * 
eit&fgr >**/.$%& ^c y4=>H ? aimmere enm,c^. 1613; in &w trtbwjam 
memoratktbas eftfutnrum ampr*fixa ? locoiufhiitiVt. ^>&i{ c. aflii-r 
maoi yos, .fo£. 14: j.dtJo|auJ? ujt ducereqt cam iforim, Lnc-.^t 3. 
Eify&r&tt VuQusJ ibAudiuSy addq&us j' captus, acccptus^ 
fomptus, aflumptu*, a&us-* vcr&tus, comxrfotus , tra&atus ^ 
red^,4|j^us, gubcriiatwcft^fe geflit. Du&us eft,Mrftt£; 
4* t i^jfct. S: 32. Abdu&us di^VflyT 33. Addu&us cft^*' (7*/ 1 . 
2 ! 13. tarticip'tutrl m:\bn 'iSjAsoducebatnf , £iwl SV^Jrp&tfio* 
1^|,c4> qui diurebatur coa&e, ?;vl , qui Vcrfaba&iHn'heceflitate ? 
qui per vim tra&abattif; 6r. ; ciJu<«yuivfcj '<£&•*} \ 24.' ' F«wCl^ilftSo 
affumetur , M<tf . 24 : 4 u Impfcrativlis ojojZJ w. gerite V<% i Pr/. 
1 : .1 7. Puturwh i^Ajj af. aflumetiir, M<tf{. 24 .'40. Lac; | 7 : 
34. 3'tf." '&£l''fi accipidtuf , WrjC 3 5 '; "atf^j^iip^dj^co. 
$a&&] m. l^em quod Teal. Rexeril;, 1 Tim. 3 : 2. /! - ' P&tkipmm 
pnefens ^o m .gubernans, Vnf.q.. Joe. 3 : 4. Inftrntipiu gp^cS. du-» 
cere ; , L*c. 6*. 39; i» quibufdam Edttiembts bk eH frnffiv ?*#oc 
-./*/>&/ : ^ >&/< Wit* Le&toness -'. • F«*w«»yA|iw*K 'M , £& 3 \ t$. 
f£x> gubeiinaf e , 1 2w.*f * 5 >^*v fkurimampmifhto ? /bo ««£■**- 
V/; :, joaf9ji ducetvftsyjWfc V^f-t^^^f.-te^^^Mh^t^e 
kifyaal'g$A Idem 2^£^W;Z;i^]ten\fc*fatti* {lu^^^Sfcaip*^ 

.1 i i"A. ri Agl*A^ -&$. : &f\ b.2v- •^f > A«J^4-#c^«lt*^ii^» gitized by Google 'v ??«*:■- :-> t iaj *** lojw^ jvtfertim in fectmda ferfina^ f<epe wxurrk^Jmfrtatm t 
*dt tn feci. ^-L^aso converfamwr,. 2 Cor, 3 : 12; eft tomtofc. 
iKdfX'^pik^ ccKiverfamcs « r ju,-ftmuia. Wur.fvm. #st&± 
6 ^™%* Ttm <l:6- u .F**^ &&>*. Verfettir, Wok. 
1 t& >$»*& w. abducawini, /&&-. 1 5 : 9 ., ^ ^ bene «6$ 

Mel ^'m. Idem ^m/ Peal & Poet. . l^, ^^ ducere , £*r. 

l^*;«*p&l}efertum, ager, campus. J/*f. 6 : 28. J/ar.6i 
31. b*pt4- *sv+i' '■ • . • • ..•' 

•^ frn m, emf>}>> Di^iis, regnten, gubernatto, eonverfatio; 
r/«r. e«p£. ljoo ? ^£. 2 -.12. ^J£o ? converfationesme*, ^.26* 
4. * a Tiar. g : 10. ^>uJ£o? converfctionW eorum. Heir, 1 2 1 y. 
^a^6o ? converfariones veik*, 1 IV/r. 3. 1, i6. * 

- Wo in. *»p*i Deieitiim. ^ d*Slu , ^ /*<#* /tf/c«i£ ctttf* 

expomt: P f**} V* ^ W pa wp Knjy nionan njrp oipa 
"*?«* Iflcuspafcuj peconiravocatur"*"!?, fiveprope urbeai fifcfi- 
ve pcocul ab ca. Mat.41 1. \Wc i: 3.4. 12.12. T0&.1; 23. 

SUt.?i£^/? 7! ^ 3 ** 8 -4^44. I3S >«• «*. 38. lC«r.,o: ^/Mr.*:- 8. Ft, 

' t$>fo>. >»/& befertus. F*». *»/>/,. ft«^2o defcrta , ^. 

l* 9 *** Ufo^». *ef*. Dnx, D«aor,Reaor,Cubertiator. 
KtmH.txfartieifk.(B4$el a. JpBel frrmatum, JB,txi6 ,< >*fe Mo 
imtZtftfep. $p*«a.t tfp* ^p^o Dux vcfier, M^r. 23; io. 
P^tr:r«f^ia^D.M^.^3: 16. iCflr.i 2 ; 28, /nty> V Duftorra 

V <*«WA#.iM Met, £f»*r.^.3/^.2: 4 .M4r.i : «j 

24:40. 4**14:9.10. . " ■ . , \ 

■'•H Digitized by Google ;i<*4 o? o*>- 2 V. ^ 

- \LV> Liquatos eft, 'tiahac'.y.'f. " f^/tK J ttirittki8C^ 
A^J jw.mcntitus es, .o*tf .5 : 4. QarticipiumfrtfewL ^c m, mc* 

3 : 9. y#*c. 3 ; 9. # . Futur. %2h m. tnentietur , Htbr.-j ♦. 21 j<^' 
mentiri , .cap. 6.: 18 j ^? htc ftOHrvmctm prtfixfit.loa tnfiakoi 
\J^?Z w. menticris , A/4^.5 : 3 3. orf#.$ • 3- ^»?Z'm..mentieanoi } 
Fdutt. *w/>A. ^\f? Mar. 10:19. 1 Tim. 61 20. « !P/«r. m^/Sc. v*^-' 
iif».i • » 3. £»#>£. 1$ Mat.j -15.34:11. 2+.j£ft.6 : 13. iCot 
1 $ • * $• ^- 3 : 4- l Tim. 1:10. 3 fetr. 2 : { ,.£if. 1 Job. 3 f i& 
4:1. Apoc.i: 2. 3i : .8. WnrtFvm.tmphAh&X^TJxf.^xy., 
tfi&f. empb. Mendaciuin, falfita*. jkat.^t ri . 3/or» 1 9i^2. 
1 Job. 2-. 21. if. Apoc. 14: 5. 23: 15. -Zd^I»pcr raendactom 

mcum, Rom.^-j. • ^ 

: ~V» Avunculus, Vide**. \ 

' +ZXJV) M - Inauravit. fael j^sp. Idem. Aphei ua*?! Idem, flfr' 
.' . . . ticipiumprxeteritumfarm.lfenfo inauftta, J Apoc. 17 :'• 4! 

j!ben5 w. * w/>A. Aurum. Hf£r. 3 ™ , muMa lifera dent all I j» /w- 

gudem 1 , »/ & /» <*/rt* quamplurimis'fit : Chald. ' x ** «ty>A. **?lH • Wdfc 
a; 11. 10: 9. 23: 16.17.yMt3: 6. 17: 39. i7*»m: 0..»7m» i: 10. Htb-gijJf <*■ 
*:a. j.*3. tPerr.i-.y. y.^.A^ot. 1 : n. 13.10. a: 1'. 3: 18. 4:"V /• S. 8: 3; *jf9i"* 
13.20. 14:14. if: 4.7. 17:4,**. i8t u. 16. xj ;:if. 18. 11. . .t '.top/ 

. ]o> -9 Ahxit , afflwrit t An&fe, affli&tis , ytlis fait yifii»|i^ 
£i£bis eft > do! int. /fefc, H33 clanguity lartguwks tinc'l 
ut mulieres funt a par to , S? auando menStrua pqtmttur. ChM* p!*:' 
Dokft , condolui^ , : Iuxit , 'moeiftus Tint. Hmc $ehpm ^SR'dor, 
lens , rn^fens: J.ug^is*: V m^^nd^fi^r^^}^^,^^ws- 
Empb, **J2 i fimiliter Sjriace . . ., . o .* . ^ . ; : 

" ; . to! Digitized by Google frhHafttfpt 0imus ufurfato , compofitm eH <Jugt miferabHes foratts : , 
fej^buit, inpedivtt ^;ag!tavit , uapleftavit ,. moleftiam exhibit > 

Etkmai wi4f». Turbatus,,perturbatus,agitatus eft. Futwum 

2oj£o t m. turbefur,/oF. 14: 1 ., 27. \ox»Z4 «. turoemini,.Af<tf.24:6. 

* "&* H.'mjp^.'fatrpus, avunculus. J^&r.in'. cijf j2> filius pa- 

trui WivUnculi' ejus, i. *. 'Patruelis ^corifobrinus ejus. Co/. 

4. : 1 o ; mnxum abunaat. Or. avftt-Kc. . , 

jfo exjojwia mycjttMd) Lopm 7 hoipitnim. Scbtndierui ex Gr. 

' <S)pKoi' x Ijadcm tafauboim'^xemtat.. ad annates ^Bdron. ex 

foy&ndeclucit. %uc.g :-6. Ex forma fvmninafcoi Mar. i •. 45. 16: 
"i'o. ^*r..i5»t ^v i4tl8.\/»i. 10: i. 10: 7. A&uxfx, 30. 11: 18. 14: 3. Rom.tf: 13. 

&£t £*^$ W locp lacty, ?, yimgulis Jpois , Mtf. 24 : 7, M*"* 1 3 •. 
$,dfm>i%} i A t . <. . Emtfi* Ufa*} M*tf. 24.: 15.' x6 : .36, . 37 : 33; 
»S"s4 4fe r - f *4J <**• '4« w-,i6: 6. i*f.a: ?. 4: 17. 10: 32. 11 J 1. 14: gji. 16: 18. 
x$:£ ***"*£' a§: 33- J#*-5'. i-»3- t>: KX13. rt>?40< 11:6/30. r8:i. 19: 13. 17.10. 
4Cx,vl£.$£3$. *3J 3£*:4Sl : .39-. ««^4»- Am.9: 26. 1 Car. iim 7. /frAr.yt 6. ../*#* 
*Sf- ; tas£^»8: 17. 10:11. 
GMftl4K5^i/.a: 16. . Camaff. mtoojf locus ejus, ASl. 24: 27. 

-rwfftffl^'tjB.; #'&c tt&affixtem abundati cr&ac? locus funs, M«tf. 
2r^$rtrfe*£&*3^ 5. ^ocn^sc? locus flVus,/o^. 20:' 10. ^oaAso) locus 
Vl j fttf* W . 1 5 : 27. P/«r. ew/^. |&Ii>o> L»c. 14:7. M. 20 : 2 5 ; 

!Sfe 1/ «fi^/^ StrUvkiKal, ^pfi. 2.1 ;. 1 8 .. , Cwrupta. )px eft.} Digitized by Google eScercnit , condem^a^V<^famegi^ j«£, caviSm ^lMfr*^*** 

dk , Vttigavit v difputavit. . :i •:»» .•:•.■.«'•* ■ 

Condemnavit, 4fif.i2-. 19. judicayerit ,.(%m..i4: a;a. .^.' 

19:2. cu? jiidicavit earn , cap. i 8 :. 8. . Aj? »il mdicaiuy -M?!'* 

45. 4/w\ ii$-. 5. Aj? c. judicav), 1 Co/va : a." K : 3.' a u^i'tiV 

cj? w. judtcaverunt , Mar. 14:64. ^omii*. ilL -qfcl^c&iocqK 

haverunt cum , AH. 13:37. Htnta V J| m. jadicaris, Jo&.^i iV« l 
ja 8* iy.i6.jo. 11:47.48. <40.»3: 3. *•*».»: i,*r. 3.14 '14: 4.7,4*. it). i fl*4* 
3. j: 13. Htln.xy. ^.Jatni.^: 11,**. 12. ifrtr.i: 17. Dttpiunst, J«A n*9. JwfcWfc 

^wf.6: ro. 18: «x 19:11.. ^ t ,. 1 _ , .- , . ( •,. * 

.Fatm. \14 Judicans, Job', xa: 48. Dijudicaiw, jw^r.4 f 12 
P/«r. wtf/c. ^x.? judicantes,I/Nr.'i a : 57.^.7 •• a^. 8:15. t)if- 
ccptantes , 4#. 1 1 : a. Judicante$.^.a6 i 8. (&>/».£: 4. 1 Cw. 
4.5. Dijudicantes , i tor. 1 1 ; 31. ^£4* judicabimus, 1 Cor.tf: 
3 j ex ^^4 ;ud icantes ftf prmomnt ^£»» , /v/fro /to VerbofuhiUntm 
erimus , comfwfitum. Vetl ^ Judicatus , JoA. 3 •. 1 8 . i 6 Vl I ♦ 
Infinimus v {!fl£ judicandum, Jo£. 8 : a^. Judiowe, 1 Cor. 5 :ij»* 
Ad jucTicanduin, c^». 6 : a . Imperattoui ox* m, judicatc , J«^7 « 
24.^.4:19. 1 Cor. 5 : n. 10:15. 11:13. ^cnojof ^udicatectto^ 
Jdki8: 51. Futurum ^j? m. contendere, MiSf.5 J 40. Litigate, 1 
1 "Cor. 6\i; in his eftfiuttmm am prfflxb ? /ato inftntitoi.^ jtidiccg 
ASt.iy. 31. Judicabit,(^omu3:6. 14: 3. Hebr.io-. 30. *»cna»jo r >f 
at judicet ipfum, Jo*. 3 : 17 j affixm* hie abtmdat. Judicare eum, 
4^.34: 6;inkoc loco eft iter urn futuntmum prafixo ? hco-in/mtini.^ 
f. judicabit ,^w». a : 37 j tbfqw jud p4Mgygco+^\c* condjannetn, 
Jo&. 1 a : 47. -cto*jo ? [ judicabo eum , 43. 7:7. yjofi judicabo te, 
Luc.19: aa. ^oJcy w. caufamdicant, ASf.19. 38. judkahytfj 
iCor. 6: 2. iCLX>>Lm.)ud\cet\s y Matt.j.i. L*c.6i%j. tpt^P* 
Etbpeel^U{ judicatus, dijudieatus ., cdndemnatus eft. oafi&flja- 
idicati font., J^Jw. 20 -. 1 2. 1 3. &*rtidfn*ih ^J^Alo w.;u^cattir, Digitized by by Google t°? JT97 
pqfat; M ■ A fc M i i\* aqpfttertttici, jfajfohw*, ^tf.y; 21,12: # : *, 19: if. it; >vl«f ix; 14. 11:31.31: 
8. AS.yx 24. if: 1 &i£a ^l 4^41^ 23 ^.13. 23; 33. iJfcr. 3:29. 6: 11. .11:40. JLjhmo: 
4^. 1^; 4% % 231 48.' 14: 20. ,>*.3't 19. *jr:' 22.24. 17. 29. 7: 14. ttS: 8 
33^4a»4 yJf%y at iof ftfo 49,: j§. judicium,. a*.**; 2$. 27: ijr.23;. /caw.2; y. j: 16. 
U4.if^i^: i Lis t iCor.,6; 1.4. ju<Hpum,f£<V.Li$, v*r/.7. judicium; <**/. fl to. 27i«£ 
rV$:^pi»..-J:"24, M4h-.f: 1. $; 17. 10: 27. >«<»*. 2; 6.43,**. 3: 1. 4: 11. j:9.i*. 
x J?V-4>t7. iT«rtr.2: 4.9.11. "«'t\ /W.V. A7. 9. if. Apt. 14:7. 16; 7. 17: 1. i8t 
1*0.20. 26J4. » . AW'.J. .. '\,.v ■ -t .... 

dLxi.*aafx e^at ., ' ^f. 2$; aS, C&& £u4, J !?#r. a •. aa. \L^» 

" r^ua efor,^#< a $\t&.j4ffixHm hoc tfonfat in locafequtn- tito^Jth,}} 3.9* 12 •• 21.^1^5:14.21*25. <%*».i: 32. at a. 3. 
^^.^5/'^'jp3fck^:teMV^?n J i 29. }*r? Uj^b adyer- 

. .tfSft** -'Ntjf. ''.^"i 25 » : «d4 judichrtB roriimV /at,- 5 -.a.©. £« 
i^i^'Cia adverferius mfcus , Lmc:\% t 3.' '^oofcto?? quorum 

1 "' il ^^'^w.'i ! 8/ Quorum judicium > 2 PWr*. 2:3. ^-quu* 
__ Wio faram , i^*». 5 i" t 2. . ' V • '' ; . * : ' '' • • ■' 

I© eM: tti? JacUcia ,' M»r; i £: '$■'.» A^c. 19:2. -Lite* , 1 G*t 

• ' '«tffc m*$k judex. Hphr.p.. t Mm. 5 : 2 5.* t»c. 1 2 : 1 4: 5 8; 
** ~ *' * ^ 4 pfl$K fi)»ss Mi 4 4 , 1 1\**£ judexm^us i 1 ^w:^ .* 4. 

v-.jC^Z*2,^.^t« -i:i9.v*5.»3» >o, j7t34..A»«fti3:3.,iJ ? rtr.*: 14-' 

■■•■'■ O'a • ' '"■' \L'?> *,-S * Digitized by Google • : Vi^o/ Urbs , dvkas; : $4*** ^ * i^.ar^-^ptt. JvoMtJ 
Tit. 1:5. Bw»/>^. ! Ua- t ^ 3/iir. a-: a*. 5-1 14. 8t3^34.'#os 

j-. ijmq. ai : ia.17.18. xtis if: V; 73- *&? u^dKr.-il 33. 4f- t : Ml**-"* s, *-fJfc» 
14: 13.16. Z,»*.i: 16.39. 4:29.31. 7: 11, ix. 37. 8:17/39. 9:/. ioiSio. ii/i4.-2i. 
jjtif. 18*2.3, 19:41- 22: to. 43: 19.^0. 44:5 491 ,M*:i.: 41^8^26. 30*99. «!($$ 
20. ^£.4: 27. 7: j8. 8: j.Ji.9. 9: 6. 11,24.36,^. 19: ^ 9. 32. u;: *> 13 : i,y. 6w 
13, hi. 14.44. J0./1.. 14: 4.7. 18. 19.21*. 14. 10: I. tr.tx.13 14.20. '7* !f»**.6.8;<o.i5.' 
14.tj.KS. 18: to. 19^29.3^.38* 20.- 4-6, «».*-7-»9!3P-3i*» »: * ^Sfe *%* 
12. 27:23.27:2.7.7. 28112.13. am». 16: 23..2CW. u; 32. Ephtf.it 19. 2 7m*. 4^ 
10. w*r. iinaif. i<t 1^:22. 13: 12. 14c JW.4:i$. /$>*?. ti: 2.8.13. »6: i9,i*.i7tTC 
18: to,£». 16.18.19.fc1. 20:9. ■>'•*- *«• 14- if- «6,*». 18.19.21,23. 22: 14. 19. ,, 

Cwj/?/-. aL^o Jl/*# . 4 1 5 C«m off. oiAx^Va urbs ejus ywf ftfar, Mrf. 1 

9: I. 13: J4.*J7- Mar, 6: I .'4/ l*\i: 5. 4: 24. 19: 14. /afr.4: 44. iWr.-8 fir. Ar 
^m t^^m^im^ 19 lp(^fip^mfh^ t Matt, ft ^f. Lm.ii ^ii, j^^^^f.-. . 

ykx*'^ urbs tua, L*c-4 : 2 3. ^ooiaL^o ur ^ s ceruuj,, Vc«f £ua.*^4JX-, 
2 2: j.Lhc.i : 39. 4: i^.Heb. n v 14. ^Lv^oarbs noftra^iffif.io": 20. 
P/»r. <~k£o Urbes, civitatcs, .Lflrf.8*.'4. £w/£. l&L^a Matth. 

A-*f- 9-is- 14: 13^^-1:3^ f!i°- 6:33.56. 7: 31. £(^.4:43. 7:12. "8.- 1*34.9:* 
13: 22. /»<2.S: 40. 9:31. 14:6. 16:4. 17:1. j€or.n:i6. iPtti>..z:6. JmLv.j. 

^aiALJiai in civitatibus coram, Matth. 1 1 : r. 

"faJoi fiempb. Sudor, mA*.oj Tudor ejus-, Lac. 22: -24. ^ 
Hebr. H$ , fume/ dedvciftir a ?* movcrc fc ,. moicw , coTmrfove* r 

qkia tx ammotmu eorfvh oritur finlor. ■ '• Jfvtr* 

&> ^ m. Saltavit , exujfcivit. .Hebn ilfn+Germ.wfr/ 2£& 
fcmflta. L«f. 1 •. 41 . 44. Imperat. ogi m. exultafe , c^>. 6 : 23.. 

•-Do? »_oj »». Advertkt, attcndit, confiderayit , jperpear 
dit , cxpendit : exfpeSavit y fpcculatus eft , rdpexit , peripe- 
xit , introfpexit, profpexit, infpexit , afpexit argute ., cumcur^ 
accurata oafervatioiie & diligentia. Cbdfc pn- Idem! &id 
*&.? m. Idem. Futur. <qcu t t j? w. profpicere , 1 Prt^-i i 1 2 >.. j[*- 
tvrum cum prtfixbi loco infim ton. . , 

^jfe/ *£u?f /n. Idem fund SV<*/ & !?<ie/. Introfpexrt^ilif. x^V>a. 
Jo^.20 : 5. Ao*?r'/! proipexit,V(r/. 11. $&t>prdt.)£$G$ ^1 rf^> 
accuratus^argutus^ubtrlis, corretflus erat in fcriptuf is , v#?.im 
24. £^ fybbims PT!9 ^ eft liber accuratus Sc coite^us. -. : ; " Digitized by Google «-*.IMI<flfcjrf«|te» babitare^'w $ dwtfceie , darabtleiii eflc. Et 
pn#t*figHfe<* pejttotam&aai vitam in altquo certo loco habi- 
tate, Sc fcr* ftcuiura Jiotmnt* perficere. • Hinc Jnpcv , <J*pe'v diy > 
l^oir diutmas j Of latmim diiro, perdtino,eduro, durco, durefco, 
ittmGermwcum bmmt tubmen. Atiem'tH*. &ael ^J? w. habitavif . 

$ m. empf>. Gencratio , a:fas , >*«*. Multrtttdo fomimm, adult*, 
rum ma Wenttum. Hehr. *in, Otald. "H ,«»/>£. f*T2. ' !ftW. 2 : 15. 
Hrlr. 9:10. mif aetatcm e;qs , JH. 8:33. #Aw. empb< £? £*C 

»: 50. Ad. 14: id. if: ll. Efhtj.^: f.M. CfLi: 16. • 

tif/^Atriom, vcftibtiluro* Bmph. ]'&) Matt. 261 69 -Marc. 14* 

66. if: id* IfJi: J* >*• 18: lj. /AS. 10:17. in 11.. n: 13. »+. 4P** ,,,J *• 
«n£? atrium ejos,.fc/<i*. 26: 3.58. 3&a». 14154; inmemoratis loci$ 

• |J*? *j. «n/«&. Habitatto , habitaculum. ^a. 1 : la. 

tfLfqm.£mf>B. Tabernaculum , habitaculum, conclave , con- 
tignatid. * '4fo legmt %*t^°. *• v ^ r GutHtefii Apfendtceyn Lexici. Pfwv 
^41^ J&& ^io ex tribus contignationibus , i. e. r ex tertia con*- 
tignattone, ^#,30: g_ . 

**0? •*?.»*• Tritiiravit, calcavit, conculcavir. iifrJr. **!- 
idem. IBenwiplur. m. r *a^\ calcantes, Luc. 10: 19. Futur. 
^•oyj w. cafcabit, ^oa 19*1$. ^o^ «. cottculcent , Mat..j t6l 

GoncukabttDt, Afoc. 1 1 : jl 

Ethpeel*M^i& Triuiratiis,caleatus,coneulcatus eft. Concut* 
catum ehfetnen^Luc 8:5. A**?ZZ1_/. calcatum eCttorcular^poc. 
j 4; sp^-^rta^VwViujZAig Jqcn^ yi calcabituiv L#c. 31: 24.. 
£ Kflr. ***iUf* ceoculcetur > A£**. 5 •* ,13 1 abfcpiepul paraggpcQ. 
frail *m# Idem quod peat. Futur. <o**^? ». ut conculcarent , L«r. 

1^5 m. DcfufitjCXpuHtyimpulit, repufe^propukavitfCX- 

'tnitft. venom ft m. ^**f repefientes, o#?. 13 : 46. F^f^r. 

<&&»',» m. fanpetterent earn, i^&.ij: 395 affixum abundat. 

VL»^>m.Ttmttit > metuir) formidavlt, refonnidavit ,pavit»cx- 

. • ' 3 pavit, Digitized by Google I to +*•> pavit, territiH, Veritas, reveritas «ft, fcv*renritm<ndlbifc,eo- 

kit. ^ Heb!?™ , i^fost* mutuant t in ?. Timuit, A/<tfjfc*i**&. 

14:^). J»*. 19: 8. ^8.10:4. **:»> «i »o- «».*7->7- A tf f » r * »<< i *»»:!**• » > »7>. 
A\*»5 c. timui, A/<*W. 25 :,25« JLr*f. 19:21. qAm; m. tj Mattb.9; 8. Mctucraat, cap. 17: 6. Timuerunt, m/.h': 46. Metaenmt, ay. 17:. $4. i> 
muount, Afott.4: 41. f : 15-. 6: fd. ti: 11. JW.x: p. <: iff. 9* 34. -»: 19; J»tfJ 
19. AS. 16: 38. Rcveriti funt,/to». !•• if. Timuerunt, ti<kr.\y. 13. ..^ M • • 

tBenom^y m. Met.uens, ML*//. 14& 5. Timens, Mar, 6 :' 20. Ltf. 

18: 2.4. 23: 40. Remcns, colons, Jot. 9: 31. Timens, yfflf. 16: 2. 7. 22. 37. "W?|. 
Jttetucnt, iC*r. 11:3. Verens, np.ii: 20. r itnem, Gat.it 12. 4} 11. iM$: t8. -. 

JFoem. lj*»? timens , ^3. 1 6 : 14. Reverens , £//;. 5 : 33. P/w. 
'«m/&. ^*V*? tnticnfes,Maf. 1559. Reverentiam ■exhibenffcs jjMtf. 

7: 7. Timeiac*, «p-9: 32. 1 1 : t& L*c. 1 : ja 9: 4*. 22: 2 Jtf.9:. 2* *W. 2 ':• J- ?'• 
*d 13: ,16. 26. 43. 17 : 4.17. Colettes', vrr/I 13. Kevcrcptes, o*>.i8t i^.Timcoiw, 
<qp. 27: 17. iPtr.x: 9. 4>w. 11: 18. 19: f. 

^ iiN.i? metuicnus , Matt. 21:26; ex g iV.? metuences, ® <Ju» 

prow/nine , pro Verba fuhftanifw fumus ujurpatp y compofitum. : .j/#- 

jfi/** ^£*»? timentes , orftf i 3 * $o« P«f ^^? 4. '^j.w. TiiWw, 

ttmendus, reverendus, timidus , terribilis., formidabilis. . F^rfj- 

o/j/Km &oc yic/ww w hoot** degeneraVtt. Formidabilis , timeidda yir 

fit*; Hebr. 1 2 •. 2 1 . £«p£. \L**t formidabile judicium, t H/ebr, 1 0: 

27. F«m. II^m? timens, \*Aarc.ty .'33. P/«r. ma/c. e A»y* tj- 

mentes , M*r. to? 32. X**c. 8 •. 25. t_x/#. 27: 29. £/»/>!(. Ill** 

timidi, Apoc. 11:13. &l*r •[***» ^} ^£*£ timebant , Mar. 16 :$. 

ImperatiTm^Zt m. time , i^onf. 11:20. 13:4. 4^** m. meturtf, 

Matt. 10: 28* Timete, Luc. 12:5. Reveremkii, t Veto, a ; 17. 

Futurum \L^j m. formidct , Jo£. 1 4: 27. -Thnebit , A/w. 1$ i f 

tLl?4 w * metuas, Mttt. 1 : 20. Mar. 5 : 36. Timcas ,-£**< O't^ 

ft iQ. . Mftuas, <-<y.8: ^>. Tiaiets, ^.12: 32. ^.18: 9. 17: 44. 1 JbK,iiS$ 

•a: ia j 

i *\ »t( f. timea^ Lffca : 30. ^} c. tiaaebo,H<^-. 13^ ^-lAjg** 
timeant, 1 Tw. 5 : 20. ^u*>4 «• metuatits, Ijyji^.^o^i^f/S^i* 

hmcatis.f^. 14: 17. 17: 31. Mmrc.6: <o. l Lmt. 1 : 10. 12: 4.J.7* HjV'ttt^I**' 
6 : 20. ttmtatiS, i<»Wr.3 t ,4. • ..»,•..>-. 5-r •{•.{..» &\y iot 

^JL*?4/Itmicati$, MifM.28t5.fo. Mflra^:6.v.i ■?■<.?*%]] 

' Vail Digitized by Google mV. 1 1 1 5 M: iy i ^3f<mit> «Htevtt,*errcfccky peitertcfecit ,'tcr- 
SMHft'M^St. .PoxfccpflMi /t*/w* ^4^o m pertfetwfeciens^ 
a Car. to t o* PAr. &w^. ^A** t 'so terrorcm incutientcs , 1 Pet.y. 14 
Irtfimttom SiJ^o perterrefaciendo, 2 Cor. 10 49. 
• ty~? /*. Timor , timiditas , formido, terror, metus > payor ; 
I^pligiOj cultw,,venetatio , reverentia > fuperftitio, Deus ,Nu- 
men > idojum. 2>* VeKo^.&falfis diitdidtnr. Timor, Lucax 74. 

1 Or. id : 10. PM. 1 : 14. Rclkio, Nomca , x7tef.i; 4. Timor, 1 Petr.3: 4. 

Emf>f>.\&±»> 4.1&*jTdem. Timor, M^f. a8;8. Mar. 4 '.41. 
9: 6. ti : 3*. Zjw. t : 12 6jr. 2: 9 $: 2$. 7: 16, $: 37. 21: 44. l^etus, a^>. 24: j.P*. 
Tor, *trfif7. hkfca\')»h.'j:i3. 19: 38. 20: 19. Timor, /fAi r 43. s : S' '»'• »9= >7« 
P0V0c.Afp.24: 2J. Timor, ftim.8: if. Terror, op. 13: 3. . Timor, idr.iz 3. iCv. 
7: 1. Tmor, v«r/If. Timor, verff.ii. ij. Epbtf.6: $■• Pm.*' 12. Tknidhas, 2 77w 1: 
7. Timer, Jjtir.%: if. f= 8. Formrtb, op.io: 31. Timor, r^.12: 28: tPttr.i :-*% 
2: 18. 3; 2. ij^.4: 18, *r. j«<tv. 12.23. jif tc 11: 11. Metus, «y. 18:10. Timor, 
vtrf.lf. 

Cmftr. tiL*l Idem. Timor, Aft. 9 : 31. Religio, ro/>. 17:2 a. 

X cm tU M i C*ly. y. Sogalitto, 1 7>*£ i ': 9. Reverend*, iTim. 2t 2. 613; j\ Culms, 
verf.6. RcTereotia, 27im». 3: f. Timor, vtrf.ix.Ti*. 1 : 1. Kcvercmi*, f^.2: 3.12. Cui- 
us, iP».i: 3.6.7. Timor, 4^.3: 11. Cokus, ij»4.j: 21. 

Cjum <$C oii&M? timor ejus, Maf. 28.: ^.%om.^-. 18. Terror ejus, 

2 Car. f: 11. Timor ejus, C«L%\ 22. h$ tribts rfLtrimhi loris tgatum ahauUt. 

£nt£L>i Metus luus, Maw. 14: 26. Religio eorum, ^#.25 : 19. 
P/«r. «ty>£. #&£ terrores , Luc* 21: 11. ^ o aA&i religionum. 

^cflrarom«*<fc6nimveftrorom, itf.17: 23. 

' 1&1qm$ m. emph* Terrens ,* Tiinidus. P/!*r. <- u2&o*>? timidi ; 
Mai/. 8 & 25. Mar. 4 : 40. £^. pj&o**? Jpoc . 2 r : 8. 

.rw« «. Depulit , expalit , repulit , abjecit, ejecit , propul- 

tavit, repudiavit, amovit>removit. ct^»*? repulit eum, 

Ml. J % 27. Depulit eum, fl^jm. 1 1 : 2 j hoc in loco afftxum abundat. 

oeu^ m. repulerunt, 1 Tim, 1:10. lmperat. «oa»? *. depelle , 

• «rm )*>»} P/«r. ». m^. MinifVri , fatellites , Iiftorej. Ma«. 

a6; fS. Afar. 14: 6j. J«*.7: 32. 4^.46. 18.3.12.18.22. 19:6. Ja.f.x6. 

' ♦ rrl UJa.^oI? m.emph. Dxmon,d«monium, diaboliw , 

Gr, £*&>>*, Tent. X*Wl $elg. 9opIkL Juxta quofdam juafia^Vl 

• Milvus, Digitized by Google Ggtutimm hahei am n ?3 voUvit. .Ha* 4* *#** xfaWmfimik* 
Matt.y: 31.33. 11 : 18. i.w.8: 17. 9 : 42- Jtk.yzxo. 8: 48.49./*. 10; ap.ii. 
. !P/«r. chtpfi.Vfi a. leu? . A/W. 9 : 34. 10*8. 1 a : 24. 27. 28. A&r. 

1 : 34. 3 .* iy.ii. Lmc.% : 30. 11 : if. 18. 20. /4jp«r. 9 : 10. 16 : 14. 18: a. 

^oeruoi? dacmortia eorurti , Matth. 8:16. 

iSd.? ». <w^. Dxmontacus , ^«*ju»m£o*«w*. -Wof . 12 : ilisiJk. 
8-. 56. @lur.empl>. V»<5*? Muf. 4: 24. 8 ••• 1 6. 28.33. Mir.i t^i. 

fta* /I f »/>/>. Atramentum. /&£/•. **j Jerem. 36:18. 2 Co& 

3:3. ij«*.v. ii. 3/«*.f. 13. ^ . . ' 

\\_^ Rartkula eU qu<t fiUtaria tmJlius eU figuficdtmiis $ 'atcmtf* 
" /?** dejignat Genimps prommmm primitivorum^ & pramrn- 
na pojfejjhxt : *f , ^JLii mci c. & racus , mea , mci , mex > 
M4tf.2o: 15. 25-. 27. M- 3:29. ^-iL? noftrum c. ^noftoj, 
noftra, noitri, noftrce. T S^ tui m. & tuus, tua, tui, tu*. 
A/<tf. 6:13. 25 •. 25. **alJ tui / & tuus , tua , tui , tux. ^A4 
veftruni m. & vefter, veftra, vcftri , veftrx V . ^V ? veftrum/. 
€f vefteiYveftra, veftri, veftrx. 06^? ipfiusw. Mat. 6: 34. >f«f. 
1 : 4. & fuus, fua , fui, fux, Jo/;. 1 1 1 1 . ^oc. 1:1. o£L? ipfiuf/ 
& fuus , fua , fui , fuac. looii*? ipforum, Mat . 5:3. & iuus , lip* 
fui , fux , 2 Tetr. 2 : 12. ^c*\*'. ipfaruin , & fuus, fua , fui , fifc 
Contingt plewafmus affxi y jauando}fqmtitr^ cum eodm afjixo^pt, 
^^? ^os Z ol apod V03, 2 Car, 1 : 12,' Gr. && Wf- «^W <£ * 
nobis , c^>. 5:19. ^w n in^»> pro nobis , 1 Job s 2 1 2. y^4- ^ ^ 
diicipuli tui, Af<o\ 2:18. Sufficiebant, y ^ ick d , v > t > X. » , ^6 ,£»& 
Vf/ yX? 4^*^2. 5»c refle diets 0A4 -y.lnV difcipuli mci, 
<n^j oO!qJ*!o12 diicipuli ejus. 

v*1 Autcm, vcro: Gr. $. Mat s 1 : 12. 18. 19. 20. %\.M> 

24. 2:1.3.7.9.10.13.14.19. 3: 1.4. 7. it. 14. ry. 4: 4. & p*fii»*b- 

Interdnm^fumiturpro^^) nnm,cnim, ctenim: (uti jitpfff^Vitt 
Ver/a quandoqtte ufurpatur pro «-?<&) ut^M'at.ii : 50. M^r.8 : 3'.^ 

19: 24. Rom.6: 23. 2CW.4: 18. 1 Tbtfi.w 14. 4: iy. Htbr.$\ ty. 'Itaquc, ilf«».2;i4 
Mfi ttism mere cm/jetiva fmtunU '. at , Mat. 1 1 : a 1 .Liu . t o : 1 3. Gr. «. * .^| Digitized by Google or *? 113 

. j** «*.iDenarius. Eft fymanormi nummui , iffisiu diftu* quia 
(kam dffff Valekat : tide/upra *»)% .9 w^* JJci . Mattb. 20 : £. 
40 (ubigtmutatnm ji»? jL? , iinguli dcnariiim acceperunt) 1 3 . £w^». 
1fL> M<tf. 20:2. 22:19. M<»\ 12: 15. «L«c.2o; 24. Jpoc~6i 6 y 
bis. Pint, ^-^i*? Denarii , Mar. 6 : 57. 1 4 ; 5. ,L«c. 1 o ; 35. /«/v 
647. 12 •. 5. Empb.\^LJ Mat. 18; 28. Lnc.yi 41 >bis. . 

lq*A+l ; Aia.Wx* > Teftamentum ,. foedus, pa&uml Tcftamcn- 

turn, 1 Cw.i 1? 25. 2 Cor. 3: 6. J&£rt, 7 ; 22. 8 : 8 (&>r m leco 

( Jtg ) .$_cbaracl..Sjr,~\ & Hutt. Editiones babent lo«Ai? •) 9> ^*» IO » 

IoaT? <f£/^«* alteroj'udy Mat. 26 ': 28. M</r. 14 ; 24. Foedus, ^#. 

3: 2$ ( & hoc in loco in Vien. Tremcl. Hutt. & Troft. Editiombm le- 

gitur loA^F : &* f «of «f He^r. : 1 c*:' 2 9 m w/&m reperitur:) JfSl.j : 8. 

Teftamentum, ^o». 11:27. 2 Cor. 3:14. Gal. 3 : 15. £/>£*/! 2 : 

12 (in Yarif. Jngl. Gutb.&noftra Editione.)' Hebr.%: 0. Foedus ', 

cap. 9 ♦. 4. Teftamentum , 1>erf. i$,bis.i6. Foedus , cap; 1 3 : 20: 

Tlttr. emph. loAlf **fc n !l Epbef. ',2 : 12; inTremel. <%;. [cbaraSt. 

Chold."]® Hutt.Editionibm : Widtoanftad'm to Tropins legMnt\oJ$\ 

Gmdo loAly , Vocalibus , initiali& terminante , won exprejfis: in (Pari/, 

mmore plurattter quoqup Vertitur; ul & Gr<evus textus habet Jk&jxw*. 

^ciCtfLAlf pa&a fua^ L»c. 1:72! jsca^Iy teftameata , G*/: 4 •. 2 4! 

ttominaSyfo-Grtca afecundd dedinatione in n deriVata habentinftngu- 

lariterminstionem \ m , w />/»r<*/i regulariter quidem definunt in ^ , «»/>/>. 

w 1^ ,• Ttemmtatnen fiepe quoque adfcifcunt Grtcam terminationem Accu- 

fati\n pluralis in air : Gram. Harm. Lud. de Dieupag. 42 1 . ±2 2. 

" \jy> Ufa* 1 * imttatiohe dentalis ? in lingualem ? ex Heir. Hjg 

r? • -• Murtdus , purus fuit , ufu Venit in Pa$t " : 

4a? IsJundavit j cmundavit , purgavit , expurgaVit, purifi- 

^vit. C4&.ig±\ 15. 1 ' •• 9» Participium prajens \^p m. pur- 

gans,M4f. 3:12. Luc.2,\ 17. Joh.i^ : 2. 1/0&.1 : 7. 3 : 3. Fcem. 

\l£^o ekpuigans , Mar. 7 ♦. 19. P/«r. >«. ^s^> Matth. 23:25. 

' !P Luc. Digitized by Google 114 -3? '-• 

£ac.it:39. Yartrnfirnnpr^terUum J^^ purgatos, J&q'4«i8» 
Hfvut'ftHi o/ffiS cmundar c, Hehr^x o : 4. J&»S Jic& muodare ne, 
NW. 8:2. Mar. 1 : 40. L«r: 5*12. lmptrat. as? )». inundate, 
MaMo: 8. 2 5 •. 26. Expurgate, iCor.5 ^.Emundate, J<nr.4\8. 
F«f«r. VsJj w. cxpurgavcrit , 2 T/w. 2:21. Puriiicabic > Heir.ji 
1 4. auijj mundaret cam, E/«k/ 5 : 26. ^-»^j purificanetitoij 
7**.2: 15. ' 1 Je£.i: 9. ^qoJLj? ». utpurificarci* ) Jo£.i 1 : <f.$..Efflfin- 
darc , He hr. 10 •. 1 1 5 frturum cum prafixo ? /oco hifttutiyL iijj r. 

mundemus, »C«r.7t i. 

Hitbpaal *o?4 »*• Mundatua , purifkratus eft. Mundata fait for*, 
Xf<tf . 8:3. Mundatus eft , A/^r. 1 : 42. L«r. 4: 27. 17 : 15* n£ 
rifipatuseft, ^#.21:26. o*i?4 Mundati font, Luc. 17; 14. 
17. Purificati fuiflent, Hebr. 10 1 2. Fartiapnm lofAto m. pun- 
ficatur , Hf£r. 9 •. 22. .P/nr. m. ^?Aio roundantur , Mtff. 1 1: 5, 
Lw . 7 • 2 2 . P/w. / ^'^io purificentur , Heb. 9 : 25. Imfxrafi- 
Vhs fc?4 » aaundator , ;A/<rf. 8:3. Mar. it 41. Lkc. $ * 13. ]P0r 
rincarc, yftf. 2t •. 24. Futurum <Q2?Aj ». purificcntui-jVajfrg. 
^m.Mundus,purus,caftus,fynceruft.£^ muenexformafeil P«i. 
M<tf.2 3 : 26.L«c.n : 41. ^.13 : 10.0^.20 : 26Jfym.i4 : 2o.3fca* 
i< ybis. ijoh. 3 : J. . Emilia? 1 77». 1:5. 2 Tug. 2 : 21. 2 2. //^. 
7: "*6\ i Qetr.11 2 2. ^feoc. 15:6. 19:8. 14. 21: 18. 2 u ¥**> 
lis? munda, pura , 7&ir. 13: 4. Jac. 3 : 17. J&qpk |5u^ ocfffJXf: 
16. 2Cflr.11: 2. iTim.y.^. iTim.u %. Jacob. wij . iPetr.^:u. 
jipoc. 21:18. P/Wr. mm/c. <+q> mundi) puri, Mat. 5 •. 8. jo£. i$;a. 
1^.7: 14. 2 Cor.y. 1 1. P&/. 1 1 10. 1 Tm.ix.^. 3:7. Ttt. 
2:2. Hf^r. 10:22. "Emph. V3? Jo*. 1 3 : 1.0. 1 1 . WiL'zTkf. 
Tit. 1:15. Hei\ 10:22. ?hr. Font. ^L>j mundx ,. put** #?• 

4:8: ^ . : ' " . " 

A-ila? Pure, mtinde ,* Syncete , PiW. 1 : 17. Pore > xlkyJiti 

JO. AAvtrbimm txmHrint aMtettkmtt fertuttmm. . ' .''."..'!■ : 

. ]2o*a?/ f^.Purixas^nunditiesyoaftitaiii fynccaritas^hpnc^ 

lCor. Digitized by Google Jrftl»V£*&* 7*7. ft Cor.L : 1:2. 6 : ^. 1 7fm.2.: .1'*^ ; 4.. 4«3a 
5 : 2. 1%.- l2cuaj 13 immundibes , Apac. \j>. 4. 

|1S6> m.emph. Purgacio, /ifrfo*. 1:5. Furificatio, cap. 9; 15. 

ftligttio, iPwr.Jtp. Nemtm tx fail ottttm : kmc'medi* taikisJ$*nWkt$cko]. > : 

- &rftjt2if f <•»//& Eurj'atiO) purification feccflSrs, latrina^ A/<*M$* 
17. Kdrc. 7 : 19. Purificatio, J«&. 2.: 6. 3 ; -25. <^<f#. 21.: 2-q\ 
r £*5j£ jmrgatio tqa > Afar. 1 : 44, Mundatio tua, Luc . 5:14, 
£nA+q)i purificatio eorum ,. Luc. 2:22.. 
• : |S> «*• Memu&tt , recordatus eft , memor fait. ^ -H^< 31 
, * wtt^ri pfr///«£f ? pro more in lingttaiem -r., ^ 

Eflfid p?4 m * I<fedk i#>» Mctnoratus, commetnoratus eft 5 
recordatus eft. Mat.i6 m -j$Mar.\n'i\. 14: ji.Luc.v- 54. 22:61; 
JdijJMc. 1 8 : 5. 2ja?Zj[ /? in memoriam venrt , jipoc.i 6 ♦. 1 9.^14 c. 
tecordatus fum , o*#.» 1 .* 1 6. o^Zl w. recordati mnt , Joh 2 1 
£7. T». 12 m 6. ^i&tft / recordatae furit , Lire. 24 *. 8. ^4 r * 
memorcs fumus, Mat. 27 : 63. Participwn j-a?Ato m. Memor ^ 
{7{ftw-a: 9^ Recordatur, 2 Cor. 7 ; 1 5. Memory T/m.i : 3.4. Pfalem* 
V*4- ^i ■ ly A to mentjoocm facimus, 1 Tbef.n 2.; f* ^pjA^recpr- 
azotes & ^ fumus empofiftm. • Imperatttw j©?4 •*• tpeprdar^ 
£#f <? *^: 25. . Memor efto , 2 7/m» 2*. 8. Recordare , 4»c.2 j.^. 
Memento, c^>. 3 v 3. vaap?4 memento mei , L«c. 23 t 43. o/o?Z| 
f*. memores eftete , Luc. 17:32. JF/ffe*. 10 : 32. Recordemini , 
JtU;Vt x*fx Futmrtan &U m. recbrderb , Mat. 5:23: <j£>j\,s. re- 
Cpf&fe*^ Hehr.% * 1 2* 1 10 : 17. (J«* /j/c at/ primam radios r habent 
{pnbufdam tefcrnnlur ad-Etbpaal.- ."..'... r ■ • -1 

jfpbeltJxftm. Recordati fecit, memoravit, comrocmoravit, in 
nK&ofiam rcvocavk. Gouimcmoravit, L«cao:-37?_.S^- 
cWjmMtefemphr. m. **&rk commemorantes, Hfbr. 10:3. 
**Wfc«$M*i; mafculusl H^r! ™; t*/W^f! y cmph. *&• 

Quafi Pfhi fc? patent* famsls* mentor ia}c& mon*ment*m. Aut a tpempria , qua mm magi valei Digitized by Google H6 2>o> ^ a? , 

War. emph. fjaj i Cor. 6:9. 1 Tm. 1 ♦. 1 o. ^oufo? maicalt eoraffl, 

tijooj ». «*^. Memoria , rcoordatio, commeraoratio, mc- 
morialc , monimentum. Memoria , ^a. 1 o : 4. 5 1 . cfujao^in 
memoriam ejus, M«r. 26 s 1 3. Mar. 14:9. ^^o^ in memo* 
nam met, Lim:. 2 21 19. 1 Cor. 1 1 : 24. 25. 

jj^ at. Haufit, cxhaufit : Levavit , clevavit , extulit; evcxit. 

• ' Hebr. njj -. affinc Gr. »tx««. &nom U? w. hauricns,X«c, 
1 4 ; 5 . Fotm. V^i ad haoriendom , to/ ut hauriam, /oA. 4-; *.$ s 

fartuipium hto imfrmtivi : w«fc Gr-m. //«f*r: Z*4 Jk Dt*m fa. 416. j» 

. \$ m. emph. Simla , urna, hauftrum, vas ad hauricndum aquam 
accommodacum. Joh.+i it. 

^ t ^>^ m. Turbavit, conturbavit,p€rturbavk,cxagitavit, 

tcrruit. ^nwN? quifque corum turbaverit \os y A£l.i$\ 

14. toenoni %-**S{ ». turpans , G*/. 5 : 10. JP/«r. «w/c. ^-^e 

conttirbantcs , G*/. t: 7. j: 11. 

!Pael^S] m. Idem fi«w/ P**/. ^oa**Sk5 quifque corum turbavent Ws, 
>4&i<; : 24 j «c conjvgatione Taellegitur irtFieH.Trem.^eg.Hf^t.fi^. 
Tarif.(8 Jfngl. Editiombm. <a**£? m. conturbarunt, cap. 17: 5.6. 
$artivpiKm prafemptur. mafc. ^"A^o M. conturbances, cap. 1 6\so. 
Ja/ty44/***£>Z| «. TurbatuSjContuibatus^xagitatus eft. owS^ 

U»&? w. <w#&. T urbatio > conturbatio , ]ac . 3:16*. 
V&* ty? m. Fecit. Hf^r. ^73 attenuatus eft. TeH t*V &* 
* cilis. In mmendegeneraW. Mat. 19:24. F«m,i^ 
Luc. i8t 25. £V*r. mafc. k »W factles, 1 T*».6 : iS. 
Jploj ». «nf^. Repudtum , Mat. 5:31. 

^rSj.% w. Arfk> ftagravit. !Ben»ri +uc&> m. ardem, /^« 

• 3:3$. .'/.'■ 

Vo^? #>. ernph. Lux, flamma , fplendor. <no^& fplencfci* fuo> 

}q) Nuuijan^unquid? Ne > ne forte , /**»**, Gal.i-.i- Digitized by Google xn 117 

*G\ ». Sanguis, Ml.ij : 16. Hebr.^i^^tcdnmwSi dtduaoa £ 

. °"!*? rubuit , per aplwefin liter* N . Emph. l^o? Sanguis. 
Ma. 16:17 13: 3©-3f> 27:46.8. Mat. j: if. Luc. 11:50. 12.- 44. J«*. t : 13- 19: 
34. A3. 1: 19. a: 18. ij: 20.19. 21: 25-. Amw.j: 15. iC«r. t?.- ya C«/.i: 16. £/>^ 

1:7. 6: 12. C»/. i: 20. IMr.p: 7. J2, 4*. 13. l8. 20..21.22.2J 1 . 10:4.29 11:28.13: 

10. 1 P«tr. 1 : 19. \Joh. x ; 7. f : 6. 8. /^pof. r : f. fi g. 6 : 10. 1 2. 8 : 8. 23., 11:6. 14* 
6. 16: 3.4.6, £#. 17:6, fa.iS: 24. 19^2.13. 

ado} Sanguis ejus m. Velfhns.Mat. 27:2 $.JoL 6 : 5 3 .^#.2 o : 2 8. 

Jbmsji'xf. fig. H*br. 12 J 24. Ajfixum hot aktmdat *w Uttk ftqutntikut, Mtttb.1%'. 35, 4#. 
27: 24. Lkc. 1 1 : ft , *«. Ml.f. 18. 22: 20. 1 Cer-io: 16. m iiy.Hehr.Qi 14. 10: 19. 
t Petr. 1 : 2. /#*• 7 : 14. 12 : 1 1. 

diioj Sanguis ejus/ Mar.^i 29. Lw.% 144. tioc affixumtrHw<x.(^ 
Mat. 9:20. Luc. 8 : 43/utoJ Sanguis meus ( cum hoc affixoprim* 
perf.fing. mm, Sf cum affixis plurdwm 1 f$ '^peff.'rectpit Jutim * quod 
in forma abfotuta bahet : conf.fupra nomen £ films ,/»<g. 67. ) Mat, 
16 : 28. M<»r. 14:24. £*c. 22:20. /o£. 6*. 54.55. 56. iCor. 
tit 25$ ^--qjio? fanguis eorum animalium , i-zVfcr. 13; 1 1 ; 

tfltxtm tie eft pUonafiicut*. ' ' • 

P/itr. v '■ <ng pretium , pecunia, it^A. )'ii tff Mattb. 1 3 : 46. 

16: 7. ittir<.i4: 3. Jc&ia: 3. A&. + : 34. /: 3.4. 19: 19. I Car. 6: ao. 7: 23. 

^moso? pretium ejus m« Matt, 27 : 9 j affxumabmdat.aU^f pre< 
aumejus/I^tf. 4: 37. . v 

H^ «. Similis ftiit , affimilatus eft. 4fe»** |to| m. (Wilis , 

i* 6. ^*f. 1: 13. 4: 3.6. 11:1. 13:2, 14:14.21:11.18. 

Firm. &£>? Similis, JV/dff. 1 1 ; 16. 13: 24. 31. 33. 44. 45. 47 1 

20: 1. X^r-13: 18. 19.21. //Jwf.4: 7, t*r.i8: J8. ai: 11. 

War. r*afc. ^Sof Similes, it/rt. 2 3 ; 27. War.6 V 34. Lw. 12* 36. 

4p*r-9S7« 

rlnnFtm. ^'Similes ; fimilia, Mrfr^-.S^. 4*f.t: if. 
a: 18. 9: iai9- 13.* 11. 

Fuhtrttm ,ato?4 *•• Similes erktis , Af ^f . 6 •. 8 . 

Ethpetl ^4 Similis fuit, aifimilatus/unitatuseft, Vartktfium 

Prftf -to| w. AflGmikvit^omparavit.lVftro^Kiir prtfemfi. m. ^^0 
a/fiimlantes , a Cer. 11:13. . Futnrum autoft ft aiBmtlabo eam> 

i? 3 **"*• Digitized by Google Ethpad -iofZt Similis >' affimilatus, ?mitatus fait; fimifis , imita- 
tor fa&us eft i Transfbrmavit, transfiguravit ie. Aio?Zj/ aflimi- 
Jatum eft regium , M#. 18:23. Simile fa&um eft regtmnyC^^ '• $« 
^A*io?ZI w. imitatorcs fa&i eftis, iTfof. 1 : 6. 2: 14. Qartki- 
yium po?Aio w. trans figurans ; jfe , 2 (V. 1 1 • 1 4.' Vtur. mafc^^ntito 
funilcs , . Itym. 9 :. 2 a. > Tran&iigurantes fe, 2 Cor. 1 r : 1 5. /»- 
fiuithm o^Aicl imitari > 2 7&^/C 3^: 7. hnperativits ,cJp$4#: 
fimiles eftote , 1 Cor. 1 1 1. 1 . P&/. 3 £17. Fwirw^'Aj «. afljn^- 
labitur, M/tf. 7 : 24. 2$ Similis fieret, tiebr. 2 T^." .]^Uj[. 
aflimilabitar , Mat. 2 5 : i.^jll m imi'teris, 3 Job. V. j 1 .' $$[ f. 
fimilis fiam ? PW. j : 10V <&o?Aj ;w.* attendant , intcnti fiat , TjU 
1: 1 4.1 fie in i^imen(i\ fid in ceteris Editioriibus eft -qJc&vj adpciartr, 
fubjiciant fe: VtaeVarw Leatones. ^£>*LL w.aflimilemim^flfy*. 
j 2: 2, SimileV'fitisV'iCo^: i6i." Imicarcmini , 2\Tbeffi.^'..<^ 

XL&cjf. 'emrir. Sttmlitudo, fpecies, figura, forma , typiis, exem- 
plar , exemplum , imago. Similitudo , M^r. 1 '6 •. 12. C/#7:'ff 

a»w.i : 1 a. f : i4.Typu$/^«^f«». Similitudo, tap. 6 : j. Forma ~uerfi 17. SimiJuedo, of>.- 9:f % 

E^pfar. ^. 3 r^V ^ilfrtudo-, Wi?? imafco, CVT: \ S 4 /la tScmpUHlM 
1 : 7.- flW^: ix. J8fc*f7. Similitudo, HOr.i:t+ 4: ti.- 7; 3. S: y; Excn$fa*<<p 

J: 13. 14. Similitudo , imago , /*»J. 3 : o. Xxmptaii y eap.f. 10 Exemplar ," 1 fMr. f » 
imUituact, J*if7-4»«ii: ijv 4:^.18:. n< 9: 7«^»; .. .- % - 

Co/i/fo-. 2<^o> Similitudo, Lure. 3 : 22. Gw 4)C oiZc*o? hnago cju^ 

aCw.4: 4; 4ftud» «*mM«. Simiftwderqus., /fr^.f i 4 6o4«\it7* ^f^. IX-V* J*^ 
mtmirat* mffixnim jtuJut ejlfltmffiiam. ij*6. 3:1. -•'.•< 

l^oojw. e/^. Forma, Ifo? t ; 2q.Si»uiuM^ % ^pc, f ^.7.^ • 
^P?>>. Dowttislt, dormitawtyc^bdofmivit: §t *&$**&> 

vertmt ,' thortui Ga&^iior. it$i&. 1 8^ :i Wxjf$zifriy'^f 
"" ; " dormi- Digitized by Google * +&1 - lip 

doimtvectmt , }&at. 2j£s •£. Skmm P/«r.*i/c . ^«kej obdot mieft- 
rcs, morientes, i XAgC 4 -. 15. dormientes , tf^ <•: 7 yWr. 5H 
Beneni ji£$etiam ufmfatur nomen participidle y^'m: doriigieris, M<*r. 
4 : 3^. M- ' l ,' : ' *'• ^*5p&. »». fc*°? doritneiis,£/)^/5 : 14.' Fa?»f. 
1&# ^ojfciens , MWr. 9 •. 24. Md£* i iy. Ltic.% \ 5 2', P/«r. w^c. 
^o5'd r briiiie^t& j Mw:i6i <4 : o.' 43. A&r; 1 y. 3 A. ".i^. -37- 
40. £w. 2 2 1 4c. 46. . UiioJ dormientes, /'. ?. . mortui , f Cor* 1 c : 
20. gi^aio ? dormircmm, M4//\ 25 ; 13; f.v ^,..^v t > dormientes , 
Gf pronomine <!» y nfurpato pro >qrbo fittftantfpo eflemus, c<mpofitnm: 
mfSbt^) w^ormicns erat, ?. >., 1 dormiebat ;Mtttth. 8 vs^.. 
l^ormfcns effeV, i.>! ^dohniret^o-f^.Y^ $: imftrat: bs£of m. 
dtafmi& y Nfctf.'idi ^l M4A 1 4 .* ift .' ' ' ' Fitter.' yio^ w. dormiat ? 
M4r.4-.a7. Ohdormierrt, noortuus fuerit, 1 Cor.7 v 59, yioji c 
dfectoraicnuu^moncmur, c^i f 5 -.- 5 1 ^ Donmamus , 1 X&/*. 5 \ -6* 
feojic w. f»i^. r .Dogmitio, )oh.\\ : 13! Le&nsjcubile, 

• #?1 J^f ^r. Lachryiaatw^ eft.. 

tB&/I Lachryma. HfAr, ??1. ' £V«r. *»fl>jb |^o? lachrymx, 

,io*sKLacni^m« ejus, J»S. 1 1 1 ^5 V affrxum/abuhtlat. '<&*!&%& 
l^H$mi&fiiis, ZxtSfi'ffi'fy. /fflB? lachrymarqm tuarcrttfi 

* Atf/loytJ Idem. ^IfkrW * «*/£ H^ >rt ^. Kn?o^ 

* . T^Xma^ AdmH-atus ..eft, > obftupuit. 
j£&Htf*flo?& '». MiratiisV admiratu* eft > obftuputt. M<rt.S : to: 

A'io»4/. admira&reft ,- j4^- ' 3 i 3*'*A^?A •*• admtraCu» ^Afoc. 
$y\ jSG&Q c . adimrattii linn , >rr/. 6. o^d?4 ». mifati r adtni- 
n**i*iQt*Jtf*fr&.i »7- ^1 :^3- 32 1 2^. M^.tt 27. ^ : 2. jL«k. %% 
■;t r; : en>*M<r.^ : d. Lnc.^\j\ 

' Tlur. Digitized by Google ISO £©? 44.16.31. JLm. 44 11. 8: j^. /d^: 47. 7„- iy. it. ^J.i; 7.U. 3: ife-tity..^:*. - 

Jiifimtivw Oj!c?AVo\ mjranduni > <M« 9 '• 3 °« 2 ^ or « l ! • • 4« 
Fntnrum jio?AJ >«. mirarctur , Mrfr.15 : 5 . *io?^ w. mircris, M. 5 : 7. 
^|lo?A4 m. roiraretitur, Man 5 : 3 1 . Mar.2. \ 12. AdmirtburKur, 
j{poc,ij: %.^£q\IL w.mitemihi,Jo/».5:30* 28. Obftupefcatis, 

l£oo? a. ljscq? w. «w/>£. Admiratio, Stupor, ex'adnwatim 

fromammt. Admiratic, Mar. $ : 41. Stiipor , >f£ . 3:10. Admiraio , A foe. 17:6; v«fr Mr «•■ 
rim Ltdtmti. 

U^°?4 /• Admiratio , mirabile , miraculupi , prodigiura. 
Etnpb. Xtiotoil mirabilc, Mat. 2 1 : 4.2. Mar. 12:11. ConUr.l!^ 
Tittr, «v!c>£, empb.tL$c}L Mirabilia,.A/**.2 1 : 1 5. Prodigi*, Mat. 

13: 11. JW.y: 16. J»*- 4: 48. Miracuk, Af.6: 8. MkabiBa, <4*.7:36.ProdifM, f^fUf 
3. Miracul%,/CMr. tf. 19. Prodigia, 1 Cor. 11} u. xThtj.H 9. lUkr.x. 4. 

m$e?4 mirabilia eyes , o4#. 2 . 1 1 ; in loc loco, a/fixjtm nbertti. 

Mirabitiafta, xlbef.x: 10. • 

* H P. C/^W. Ifte. Compomtttr cum **& quid, H9 ad tjuid, <ji»- 
re , Syrian ^-JsJb Igitur, itaque , ergo , idcirco. 

* ^7 Chald. Meditatus, clocutus eft. 

EtbfteH %o?4 Acccflit, appropinquavit , aftitit, praefto fuit : Ob* 
temperavit , obedivit , paruit, aiifcultavit, ioentem adverut, 
adhaefit. Tarticipimm VpAJo m . obediens , k_4&. loiy. (Piter. mfc, 
^ijtta aufcultantcs , 2 Car. 1 1 •.' 20. Impertinens Videtur figt^*- 
tic efferendi, extollendi , auam alii babent : !Buxt. in jfd4f*& d 
ipfeui Lexicon. Infinittous o*J?Aio^ mentem advertere, K^iif.J ' ty 

,jQj) m. Cauda preditus fuit- (Bael *-cuj . Caudam, prpJu- 

xitt itotz pofthabuit, 1^26:14. • '■,.. 

: l^/ Cauda. JWr.afc, W *W! *$£ **^PI, 1 i* 

bditn,liugtalem 1 «*6tfi. ^oc.S 1 13 ; (bitSyrut Gr^vtm iBtdftil** 

**gmt**xi m HKdtP cce '* 5 tranjfulit , cnl A*|jSo?? |2ailj? ^=4^ 

in medio caudac', qujacfaiiguirt'tMhabct,- * acf'decdinftfiiitm ejpt « 

i4 ** ^ Digitized by Google «* • 2>? jr 121 jriro medius ,^ Cauda , & cu/oct fanguis-. v*<fe Ammatb. Lud.de 
J>ieu ad hunc /w«m.) Cap. 15:4. £m/>A. tfcuo?. Tlur.emph. 
l&suo? J^or. 9:10. ^ootAIsuo? caudx eorura , V*r/! 1 9. 

mM jfi «• Ortus , exortuseft , dicitm de foie y de Jyderibm , de In* 
♦ ' ctyde Deo. Hebr. &% : <fotf*/i ? /» lingmdem ? , SJ /i</Wa n 

m affinem liquidam j, mutatis. Mat. 4:16. 13 : 6.Mar.^ : 6. 16 : 2. 

iCir. + i 6. Htbr.i'. 14. 

Benoni **J? m, orient, /<*<:. i : 1 1. Fcem. &*J? exoriens, Lucai : 54. 
Futur. ^j^j.m. oriatur , 2 Cor. 4 •. 4. 6. 2 Tetr. 1 : 1 p. 
Jphel^lji Oriri fecit. Farticipium prafens ^l^c m. oriri faciens, 

U**> Vfurpatur in titulis Evangeliomm , />ra*o £«©</ Gr*« & 
xemnt Eir<<petwa.> Epiphania. 

&j£ «i. *w^>. Oriens , otv«ToA»J, L«c. 1 •. 78. 

C^j^ 4. &*jji6 m. «w/>£. Oriens , orientalis plaga mundi. Heb. 

Hip jChdd. n H? . A/^. 2 : 1. 2. 9. 8 : 11. 24: 27. Luc. 13:29. 
^j9flf.7:». 16: ii. zi: 13. 
y^i Extin&us eft.oaij? m. extin&x font lampadeSyMat.if : 8. 
!Benomftng.fam. £».? extinguitur, A/*tt. 3: 12. Mar. 9 : 

44.46.48. L*c-l} l 7' 

Tail fJ. m. Extinxit.* os^m. extinxcrunt , Hf£r. 1 1 : 34. 
\Aphel ^ m. Idem quod Taif I. lnfimt. aa^& ad cxtinguendum, 
Ephef.6 : 16. F«f«r. y^i m. extinguet, Afatt. 1 2: 20. ,oa^?2 w. 

extiaguctis , 1 72*/ y : 1 9. 

£A m - Transfodit,pupugit: motus , commotus, turbatus 
eft y hoc & apud Arabes Jignificat : vide Lex. Scbind. 
■ fti^o m.tmpb. K«.T<t.vewyfJt£vos comjRin&us. Eft nomen ex par- 
ticipio Td2l formatum. Fmn. empb. \'^y^£> mrwrnuyis&n compun- 
&a , %om. 1 1 •. 8 : nomen enith &»& Spiritiis , cm in textu adjieititr , 
fi&*femk&i& nfurpatur. Conf. Majii Vecuttum Syrum. Etiawfnbflit* 
tfyl txfimpt?\ Commotio , turbatio , compun£ho. 
r • Jiri liaS /. Latus. oufif latns e;us, job.i 9 : 34.- 20: 25. Digitized by Google tftft *> P? a* ♦ t\tn Ja? m. emph. Afler, tabula, lum Tttulus,^/". tabula 
fcripta , Jok 19:20. ?tur. emph. l»? afiercs, tabulae, J8.2J : 44. 

• Sp llo? m. emph. Palma. Chald.^^] y emph.^^. t ?kr. 
emph. IIS? M. 1 2 t 13. Jpoc. j'.$. 

+&&> *o> Comminuit , contudit , contrivit , attenuavit: 
comminutus , attcnuatus eft. Tail Pll?! comminuit. 
«ojo? w. Parvus , cxiguus , minutus , tenuis. Emph. Ixy:?. 
P/kt. tfD^A. lo^o» M<*tt. 15: 34. .//#. 8 •. 1 o. i Cor. 6 ♦. 2. 

I A* w. Pupugit , pcrcuflit , confodit , transfodit > transfixit. 
c$o} m. pcrcuflit , pulfavit eum , ^ef. 1 2 : 7 ,• Gr.tnri- 

fae 0*0? w. confoderunt , Jo//. 1 9 •. 37. ^cno^o? confodemnt eum, 
<4»w . 1:7. 
1m m. Sparfit , difpcrfit , diflipavit,ventilavit. Hebr.^^Xy 
I «c «wtf i» ? mutato. Futur. **ma»J?i /! difperget, diffi- 
pabit eum, M<*#.2 1 : 44. Luc. 20: 18. 

' ^ 2T1 Greflus,& gradatim progrefliis fuit. ?aei^ w.Idem. 

C^W w.f^Gradus.C/;^.^1 > ^.^^.P/«>* «^;.$ 
^ ^w. 21 . 35.40. 

yj?" *• Calcavit , conculcavit , pedibusfc. tenant,. viam y aniS- 

quid attud: inceflit , proceflit, pervenit : aflhevit : teteii- 

dkarcum, quod fit cakando pedibus. Item genu5tt,peperit.I*x. 

CafttU. 

jiphel $( m* Calcavit ; triturtvit : aflecutus eft, percepit, coffl- 
prehendit , apprehendit,expertus eft> comperit ,prxvenit, per- 
venit ad perfe&ioncm. Aflecutus eft , fym. 9:31. oia^T tenetr* 
perceperunt earn lucent , foh, 115. ^i?f apprehend it me > P&/» 
3:12. AaJjf r. expertus fum , ^8. 10: 34. Comperi > r<^». 2 J s ' 
35. Apprehenderim , Vhit, 3:13. oajjf a*. £01*0 aflecut* funt, 
%om. 9: 30. Ysrtictpium prafem yA^b m. tnturans, 1 Ctr.Q\<}> 
Ftem. fcsjiio apprehendens , Mar. 9 •. 18.. lnfimt. qz)£c&, aflequi) Digitized by Google 7? . I2J 

Epkf. 3:18. Imperat. y>?f J». apprehende, 1 Tim. 6:12. Futur. 
^aaJfj m. prxveniat vos, 1 The/. 5 : 4. T $ T c. apprehendam , PbiL 

3 : 12.. ^aJji m. apprehendant, 1 T/m 6:19. T \-i c. preveniemus, 

17^4:15-. 

Sksty f.empb. Tritura, trituratio, 1 Tim. 5 : 1 8.- 
• ifaAoff. empb. Veftigium ,gremw y pafliig. ^fa 7 : 5. - 

* y?| C&*&/. Seminavit. H*£r. ?1!, * /ro mote in n mutato. 
4&j? c. empb. Brachium : ulna. Hebr.t™. * Cbald.^V: y \ tx nmein 

1 mutato. Brachium , ASl. 13: 17. ov^i brachium foum, Luc. 1 ; 
$t. Brachium e;us,J«£. 1 2 : 38 ; affixum he in loco abundat. P/ntr. 
^5? , empb. l^> . C*i» ajf. -qiialy? \fcL in ulaa« fuas, M*rc . 9 : 36. 
16: 16. Z/«c. 2:28. ^oouiIS? \LI in brachiis fins , &0>. 4*. 1 1 * 

♦ n * n **n Hf^r. Libertas. Hmc TTH carduus, tribulus ygetuu 
fan* fjxmte fif libere abfque cultura crefcentis. Sjriace 

fcjij m. £>»/»&. Idem f*o^ Heb'atctm. $lur. empb. ty'4 tribuli, 

' Hthr.6:%. 

iM yy m. Qu3cfivit,difqui{ivrt,cxquifivit, inqnifivit,per<jui- 

fivit, fcifcitatus eft, difleruitjdiiputavit, difceptavit, 

altercatus eft : exercuit, exercitavit. tBenoni +*$ m. difputans, 

s^iSt. 9 : 29. 1 8 : 28. &lur. ^**J? m. diCceptances y Wldr4.$ t j 6. 
ixi 28. Afl.6: 9. 17: 18. * ^ 

Vael *»» m. Idem ^rfo^ P*tf/. Pnrticipiumprafens plur. mafc. <?*?& 
difquircntes , indagine utentcs j <*. /»<*$?W exercitati. Pariici- 
$mn pr*teritum +*£& excrcitatus , P/></. 4:12. 2 Prtr. 2:14. 
Imperii** 3? *. exexce, 1 Ti'wi. 4:7. 
Bdfad J&\ Exercitatus eft. o*>y\ exercitati fuerint, Hebr. 

' £;?/». emph. DiFputitio , quaiftio , inquifitio, indago, 1 Tim. 

6:4. 
• n - Xtjoyin, iNf^. Studkns , exercitatio , 1 X/w. 4 : 8. 
-"&& m. empb. Dtfputator> explorator, inquifitor,i Cor. 11 20, Digitized by Google ii4 *j\ ^ cm \n 

01 ... ::.,., 

Yq-I En , ccce. Hebr. **>} . Matt. 1 1 2 3. 2:9. 3 ♦. 10. 4:11. 
8:2. 1 o •. 1 6 fi?c. Trdcedente 1} interrcgativum eft , fr 1) 
Annon , nonne? .MVitt. 241 2. fljom. 21 26. He£r. 1 : 14. Jacob. 
2 : 4.6 . MiquantU cempletirpum eft, & empbaftn tantnm ytakt, utMar. 
9:21 <tlA jS# . 001 )is9ii rol*" V»oi <n^ Uoo? ^otqdU' Uua- ^'0 
. cnZoA^ ^d J01 & rogavit jefuf Patreni ejus y quantum ipfi ton* 
por'ts eflec , ex quo ita eflct : dicit ci - y jam inde a pueritia ejus. 
Tale eU iSud Luc. 13:16; £y *fy*w Swrowt* $x £tx* xjtf oktw i'nij 
quam vinxit Satanas iam decern & o&o annos. Syriace l^x&J^oZ Ict 
^Lu : JLk^. «fc T>ieu Gram. Harm. frag. 41 1 . 

Ijqoct ». em/w&. Flos. Deducttur ah Hebrto ro? fpjca mature- 

feem: ^ ewiw flos Jfncte mature fient is imtium . oiaocnnos ejus, 
J*w*. i : n. 
1%n Meditatus, elocutus eft. !Pjaf -Jm Contetnplatus , 
^^ meditatuseft. Ethpaal *^ji& Idem. Imperat.fapAm. 

bd'iOl »». Excidit> fucciditjperdidit, diflipavit, delevk, 

-^^^.13:19. f 

£&Q^cri m. r m/w&. Grxcum eft *ycf*uv , Gubernatof , Dux , Ptx- 

fcs , Prxfe&us , Epifcopus. Prxles , Matth. 27 : 2. 11. 2 1. 27. 

18: 14. AUr.i;: r. Lar.io: 20. A&.xy. 14.16.33. 14: 1. 10.17. *<*: 3°- 

!P/«r. «»p£. V*&\t<? Praefides , A/<tf. i o : 18. M^.t^r 9. Lne.ii :13* 

floiio^nf. empJ). Prxfe&ura , L*c. 2:2. 3 : 1 ; Gr. rfj^juo**. 

]?Ol **• Oirexit, duxit , deduxit. fW«r. 1?ou ». dueet,^. 
j: \j% in Tariff & Augl. Edit, eft ex conjugation &ael (ou* 

1?ot 6f Ijdi hxc, hoc, Vwfe i» <<n \j<h. 

1^o*?oj m. «*/>&. Uiwrw, idiota, plebejus, vulgaris, vilif»«k* 
fe&us. 1 Cor. 14: 16.24; vbi in fftemmfi perperm eft. &£&• 
Tlur. empb. Ijo^Toi ^tf. 4:13. 1 Cor» 1 4 ; 2 3. • Digitized by Google " .1^4. 5T? Arab. Djruit ^cvcrttt, deftruxit. 0W ™ Odd, 
Memfyratim conicjdit „ difcidjt , difcerpfit , in frufta fe- 
ca.it. Etbpad yojoill membratim diiberptus eft. 

X»ct m.Membrum , i Cor. 1 2 : 14. 26 , bis. Epb. 4*. 16. £«^. 
t*c>5cn 1 Cor. 6 : 1 5 , Mr. 1 a : ( 1 9.. 24. Hebr. 12: 13. oo»lio?OT mem- 
brura eft , Jac. 3 •. 5 . yio?oi membrum tuum , Mrtf. 5 •. 29 . £Y»r. 
empb. Uofai ^pw. 1 2 ♦. 4^ bis. 5. 1 Cor. 6:15. 1 2 •. 1 2 , Mr. 1 8.20. 

22. 24. 25-. 26. 27. Ephtj. 4 : 2y. j : 30. 

Cum (iff. ~2&?ai membra tua^/^.5 : 30. ^£>So\ membra mea,<^om; 
7 : 2 j. ^oa^oi membra veftra,(^w.6 : 1 3, Mr.i 9, Mr. Co/. 3 : 5; 
^^ct membra noftra , ^wn. 7 : 5/ ' 

* ™ Hebr. Honoravit: decoraVit. 5W$jct Idem. 

Sjot w. Honor : decus. Hebr™ 9 *™? , CA*W."™? : . fiwfMCjej 

honor, ifbif.x'. 12. 

O^j, Ipfe,M*M: 21. 3: 11.14.4: 4. 15: 23. 24. 16:2. 20* 
* 13. 22:12. iJob.2:t7. y &jj>arfim. Interdum yalet Illci 
oct £ 001 Idem: Faw. -07 Ipi^Mdl.^ « 46. 13 •- 32. 14 : 8. t<j : 2 5; 
(« Vkrwnft Edit. in hoc Verfu efi^m") 27. 20 : 20 fis>c. Eadem , 
Mar. 14 1 39 . *»ci p -oi eadem. £P/*r. mtf/f . ,ojct Ipfi , M*f . 2 « 
.5. 9. 4 : 20. 22. 5 : 4. 5» 6* 8 &fr. ,qjct j-o ,qjct eidem. Fa?w. 
^«$bilp&, A/^28*. 9. L«c. 24: 8 Off. ^jct pi ^-*J^ eacdero > 
\Hebr. 1 o«. 1 . 1 1 . Pn> ,qjct ® ^o» ufurpmtm quoque ^i ® *-**! > 
/£</ Mec fori jtmper font accufomi cafus , eos y eas , poft Verbum atlir 
yum y ttt ^4 i T t * mi fit cos, M<tf. 2:8. ^ari .0 n y docete eos, 
Mat. 28 : 20. <oi pieonaftke occurrit pro affixo ^oct , (</W ,001 Ver^ir 
jten *ffigt*r > *f nee ^—ct , yW /w rw ufurpantur feperata pronomnJ 
£^& ^JiXyAft.i : 2. Proftomenooxetiam Valet Vttbum fobfiantivum y 
ium > cs , eft : 4rftm amittit punclum infernum y & ei occult atur y ac 
bfrvmcMtme jwgtttr tdttma cmfinanti pr&edetttis Vocis , «r oct AjI' 
.«»*§ e$ , JW^4Xf. n •. .3. L«c. 24 ; 1 8. oct j*«£u ^w«r* perfeftiis 
eil, M^.^t 48. oct .>Vyff?S Ittkbalu contra me elt, Mattb. 

^3 12: Digitized by Google 12:30. Sic Vfiermhimm jot abfque puhfto fitppofito , nt J* ^ 
<6/oo!* tuum eft, A/rftt. 6:13. \*<n ^mfcbatiroj 'veram'eft , 3 M, 
V. 1 a. -<ji -^cn? <Mf/» qux eft, Co/. 3 : 5. //or quandoque coalefdt 
xnm aniecedente Voce, ** -<*^\! #*% manifefttim eft, Go/. 3 :n } 
hk pronomen retinet fnttm en , Jea pracedens *Vox amittit futim finale]} 
tft own pro t»<7i lL\I* Varum quando o<n />* coalefdt , j^wrf 4wmt 
y>r**f d , *rt £ai»! debitor eft , ^rb 001 .jai*^ Ga/. 5 •. 3 . o^oio ho- 
Dorabile eft , /ro 001 t&o , Heir. 1 3 •. 4. # vox <wte om tenant- 
tur in \\ femper mutatur. • w » j y?ve feperatim exijltf oo», tf 
001 liidi^ordxnj'hiccft; *£ £*oi ,^41.24 : 23, o^iatoMA Uhjirkk* 
in deferto.cft, 4 fcla* , tar/. 26\ ocn l\\ Enau ego fum ? -ab |Jl, 
3/<tf. 26 : 25 ; five concrejeat , «f oLj T quis eft ? «c J**f & oci, 
1 T/*/] 2 ; 19. Quando cat Sf *<n V<*/«tf Verbm fiibHantivum y p* 
froplurali babent <qj| & ^ij}, ^«rf turn Jigniftcant fmrui6, eftis , font, 
*r ,oil ,oAjI t vos eftis , Afttf. 5 : 1 3. 14. ,04 lfc*6s>? qui in domo 
ftint , Verf. 15. vide & Jpoc. 1 4: 1 3* ^ixi ^j1 A&! ad tit. tres font 
hora , 1. £. , tertia eft hora , ^7. 2:15. oo» quandoque vw , 
•vot^ , & non nift empbafin defignat ; & turn pronunciation? etiam jw%- 
tur cum antecedente Voce; &Jib*c definatint-, mutat quoque * in r , 
•ut quicquid ingrcditur in os ftjV 001 ]-&■<&* in ventres! s^it, 
Mat. 15: 17. Ex om V& cordeenim exeunt &c. verf: iq.- dailS 
egomet, Job. 1 5 : 1 6. (_^Sf. 10 : 20. Arbitramur igitur 001 Y&i&diq 
quod per fidem juftificarur homo, f(o«r. 3:28. Nunquid igi- 
tur om laxHaS legem abolcmus per fidem? Abfit? (ed^ri \baa* 
legem ftabilimus , verf. 31. In got fhto -morcuo enfrt^tattriBii 
eonfirmatur , Hebr. 9 : 17. ' 601 061 illemet , Jo£. f4t 31. 
H/ »ft ooi/w VerbofubftantiVo ufttrpatHm , y?c quoque omplatoflx** 
fuandoqne fcriptione cum antecedentevoce concrtfut, ut dtio qoi»^ ^» 
om ^i , M«ff. 3 : 7. £f quMlo antecedens Vox Hefinit ms\\ V *l^i 
65f •»■ rr^r w ' , «/ «atfqn6mo€lo> : prd <<>oyiLf ^ebtftfiA* Digitized by Google OOV-< tiy 

quodtiaj <juomodo? tf^mptmuftko. 9nmmmnd tertue perfmue ^ 
& interrogating compommtur cum prmomtneom , 01 aUato , & ctmjun- 
Ho cum antecedente prommine > uto^o quis eft ^ pro oat ^>o . oiioquid 
eft? Z/«r. 1 : 29,' ^«<yi o<ji^£ ,-o-ott ipfceft, M<tf. 11 : 14. 
15*1$. Jaft.'4-t 29. (%». 16: 27. 2 Cor. 3 : 17. E/«k/^ 2 : 14. 
4:10. tot. 1:15. /Mr. 1 : 3. Idem eft, tap. 1 3 : 8 ; /w ocg ooi, 
mutato <j\ poftemris in jud mobile , euphonic caufa. Quod ft prowmen 
antecedents terminetur in |', | toBthir, ftf » mutator pro more m * , ** 
iucnliic eft , Af^. 3 •. 3. >W hoc eft , <*£ lioi. o& quid eft ? <J 
K*5o . oLf quis eft > *£ jiuf . Cw» >«?* 001 w hac campofitime quart* 
doquefitpro Verbo fubftantiVOy auandoqne tantntn plconajticum^ideoidetn 
compofitum interdum Vartifigufkaf, ut diio quis eft ? Vet Jmpliciter , 
quifnam > oLa&quid eft, W fnnpliciter , qaidnam ? ** Mar. 2 t 

16. ft : 9. vith v+s0 Jj $ Am m f S'i»frHiri kto, ■ 

ooi Wc , illud, id. Af<tf. 1 : 20. 2 : 9. 3 ; 3. *i 9 * 2 °* 2 3 • 

ii. 24: 36. 25: 20 &t. Interdum fignfiutt Ipfe> 

*f 1 Cor, 4 •. 1 8. 2 Cor. 5 : 20. Apoc . 1 9 ♦. 1 2 . Videtw ttasovoi^w 

jRfr4r* ii.JX._i 3;-. 3. . ^oew.-m Ilia, M4/.8 : 32. 9 : 22 , bis, 

iOi 45. 24136. Afdrc.3: 24.. 5«. 13 <£v. 2V*r. wf^/c. ^oioi il- 

!i 9 M4f.2-.2p. 31 1. M4r.6 ♦. 49 &t. Hi, .LKC.24; 18. F*m* 

,-ucn ilke , M*rf. 25 : 3. 4. >^<vr. 1 : 20 & ( . Jpfae , ^/w. 19: 12. 

Jqqi m. Fuit, cxtitit , fa&us eft : accidit , contigit, evenit, 

• advenit. . 

Fuit, AC*. 1:18.19. a: if. lob.A+q). xPttr.i: 13. yfyof.il 8. 6: a.ta,fcr.8: 1.7.8. 
ii.- it: ij. 1a: 7. i6t 1.3. 18, to. ai, & /p*rfi>* aML 

Verbnm too amfuotBenrnprtepoftto exprimit imperfeShm > t/t V^ Vxn 
faipwo'erat, Mrfr.14: ii Eflet, Hebr*%i\* Idem temptts fiepiui 
notat cumprapojito A.) , ut \oot AJ #/&*© erat , MW. 2 1 : 28. Lw. 
19: 20. Jei&. 17*. 5. 18 : 10. Erant, Aft.i^ : 19 - 7 eft hie enttiage 
mmm , qtue hue VArbo frequent c vide& Mat.. 2 it 28. Mir. 1 $ : 
-3$. 2/dk>. 12. ^jtff. $\<). Vide i»Uts <Pocock«di}ob.V. 1 2.. Im- 

pro- Digitized by Google i2$t ocao 

p#ft$hto><fuoipte defetat cum^pt^tfiterASy qttdcompefitvjujft ex 
t) 00 AJ, ut V5ot A*£ • foafoiw non erat , Z*f . 3:7. Noneifet, 
job; 19: 11. Non erat , ^tt. 22/. 29. viof« f$ fupta in A«| . £<w»d» 
lorn poUpomtur alius Verbt partiapto ,jrfipfi*mper.pr4teritum i u}$eyfe8m 
reddftur^ut \6<n gp.pokedwo praecipiebat, prjecipcreL loc» £&$ 
mftbarwo fpcrabat , Luc.i^ : 8. fed aliqmndo etutm prp^Blufqum- 
perfe&o fubjuntlivi ufurpari Videtur, exempla occurrent in fequentilln 
per finis y nim. tertia fiun. Jing. prima Jing. inertia & fecunda mafc.plur. 
<?lttfquamperfe£litm ipfimV&rbifubfimtiYtfit exgeminarolcxri, ftf)6o\\oa 
hwowo zdvcncr&t y Lttc.i -.$j. Fueiat ;> JpA...20 : 34. ?lufqum- 
perfeSium aliortim Verborum firmari filet per additidnetH Verhifubflaiuipi 
loot ad eorundem jr*eteritum> Jtt \6a% ^asb pracceperat , precepiifit. 
locn uso* fcbmatirw audiyitfet j Mat, 3-. 24, .Frequenter autemboc 
facn poHpofitum pneteritOy Vel pfopm^Vel- diem , pkouafticum eft & mere 
emphaticum W coiifirmatfaumy & tumfton tribuitprMerito figtyctttm* 
Ttufquamperfecli , ut loqi *]» fchariwo incepit , Mar. 1:45. (in boc ij>fi 
Verfu locn Futuro pofipofttum tempus format in ]6cn ^£aj riefcfxahlm 
poflet.)j6cn locn bwowo erat,A/to*. 1 1u3.J0A.1o .*22. Fuk,L*r.i : 8. 
\sift. 8: i. 12; 18. proutqmque aifoerbio negandiXL poft'pofmmfrfe 
fimpliciter irteovllCji , Sf tantwn auxefin Vel emphafin ei addit , «f lpo[ \j 
/owo non V*/ ncquaquam , 1 Job. 4*. 1 o. Quandocunque Vero Verbis art 
participiis pojlpofitum tempora format , Vr/ quotiefcunque pleonafticm $ 
emphaticum eft , 01 pronunciation occultatur , 6? jyilaba \6 cum anttct- 
dente Voce coalefcit , utex exemplis modopropofttis afrunde liquet. 
oouocn fa&um eft Ve/ evcnit ei , Jjti. 28:5. 2o<* Zoei ffofa 
loot Ch5 agitafict, iS^^r: 10:. 2, ,A^^.,eras,.ft^<.i4<x#7f 
Fuifti > .>4$w. 3:1. Eflfes , v. 1 5. ^ov A*cot» eftq facie/is* f<£> Digitized by Google £xr.4o? ^j-yfn^mtttmhuJM4'V€rbi i fr^fertim f&imtl* ejmferfin^ 
frequenter uj'wptam fro ittptrdtivo. Similiter feLii* .*t*6cn f: efts 

^uoeri ttoZo A*6qi $* vcniflTem & exegiffem^ Mattb. 2$ i 27. 
&*ocn c. fui , Mar. 1 4 : 49. Eftem, .Lwc * 214 : 44* Fui , Jjjmkth r : 

9..10. t8. 4: 2. Sum, ra/>. 21 : 6. !"''•' 

0001 ,aoutal w. erant, M<rf. 4: 18. >#or. 4: ii. occt A„] eramt j 

A/<»/. 22: 25. ooen fuerunt , job. 4 : 18. 2 IVfr. 2 : 1 » 12. jfpoc t 

8:5. 11 :'*$. 19. 1 6 ■: 4. 1 H > &*. oocn <r . '?-^« perftfciilwit j 

fie£. io> 2. occt ^s quidlviflent, 'c/r/>. 1 1 : 1 5 . 0601 '^-^Aiio 

peruianfiflenc , ijoh. 2; 1^. '^ocn A*]/, crant , Marc, 3: i 1 .. Luc, 

*■*■ u " . ' 

^oA*cot iw. eft is , iCor. 6\ 19 ; Vr<eteritutn ftro?r<efente. ,oA-o<ri 

eiTctis ) 2 Cor. i 1 : 1 . ,cA..ooi fitis , 2 Job. V. 6. Eitotc, A/<*f.6 *.y*. 

Pr*urittj~fCMiUm ferj«na pbtrato bit rt/y» r/2 />ro vmptraihto. Ms & in hen j'tqntmtihm % Out. 
13: 37. JL*f. 11 : 1. 13:14. 12: 19. /t-w. 12: 10. \t. iCjt.6:io. io« 2f. 31. il.i if. 
(.aiM.fl 16. 6: 1. hfbtf.^. 3.32. *■; i.y.to. 11. iS. 1-9.10. 21. 619. t8. PbiUf.iwj. 
*: 14* 3? «7- Cd.3: 13.16. xfnr.y. t8. 

jp^uooi^^ eruiflecis , Gal. 4: 15. 

^A*ocn yi cftote, Epbef. 5:22; ( ?r*teritumj>ro Imperatfro 

\*om c Fuiflemus , Mat. 2 3 1 30. (^w.9 : 29. Simus, 1 Cw.4; 1 ; 

(^ i«r Jtmqmt PtttttrtUm Jwfar via* Imptrmtivi. .... 

$en*ii £01 m. Fit, A/<»r.4 128. Futurum Gt > 2 !Ptfr. 1 : 14.. E# , 
^ 2 : 13.. 4^^ . 7*17* f 7 **. tf°<" fit , Mat . 1 2 : 4jj . Eft, f 3ft 

13-. 22.M4r.4-. 19. Fit r v«/32. ZocaUodl fi e WVvf^.?-4.^ 
%\ 8.. I2>9; UfM"ilt, 2.(Prtr.i': 2.Q.. (PV.wtfyc.oo^n^qjer^nt, 
3ftft.l4;,3i. 1553S, Ljcc.9-.14. ^a^xi^jij^.' q&M 
eritis, ex.^o&& ^§Aj1> i Cof. 14: 9. ^»©<yi contingunt. , \ Vetrl^x 
12. Fvm.plur. ^Joc^erunt^ ^(^r. 1 ^ «,?$• ■.■^r^* ft 6 ^ 1 ^ 

Jd8.y.i2. Erant l ,v^/i6. Fieba^u > ^8vci3. . <f : r ^ 
Infimwm IoctI^. Eflc, M4r. ij»: ai* ^2 -.9. 9 : 27. tT«». 

t.* r. r: 11. Hefr.fi 1*. Fieri, AfM.w \. 19/ 4: 1. *ix: 6. * ' *" "» 7 Digitized by Google 1 50 «0i' o^ 1 

. lafxtstfwu *om m. Efto , Af<tf . 2 : 13. <^#. 2)4 30. J^ft:io* 
coct m. eftote , Mtf . 5 : 48. i/«c. 1 a » 36. 40. otfff. 1$ J 29, 
Futwrum foou w. Fuerit, Mat. 261 3$. Ertt , L»c. 1:31. 

Viir A*f vMrim LtSimtu. etp.+l 7. 12: 34 j vi4*&hit vtrimitts LtSkmet. Efljb, (^14: 
2$ ; hoc m lee» tjl ftaarttm turn prafixt ttiuA Uto infinitivi. Sic & 3 Jo*, v. 9. Sk , *wf i f. 
Evcniat, G0/.6; 14. Sk, i7W,2!9j V* i» ¥i*». $.tg.\j Tnfi. Ed*. <bnmj> $ p* pfa 
nuuUe. Exit, Apoc.x; 10. 10: £9. 21 : 3. 4,**. 7. 21 .• 3,**./, *»• Sit,v«S. 14. 

IoctZ ./ Fiat , Mat. 1 6 : 22. Eflet, caf.ij: 20 ; *#£/clo(ji4i« 

*£*.*£«.& Treft.EJithmih*. Elk, Zjw. i : 14. 18: 22. Fuerit, t Car. 7: 18. Sk, wf 
39. i>i.v.3. 11. 

\cxn$ m. Sis , 3 ToA. V. 2. Fias , -4^* 3 * » 8. tecnl c. Ero , Mat* 17 : 17; 

vi<fr bitvariti Lcaitrnti. Sim, X**. 19: f. Ero, iC«r.6: 18. /Mr. 1 : f. 4^.11:7. 

^doovj ». Sit V/V4 , mat. 1 9 •. 1 6. Sint , c<^>. 21:19. Sit Vita , Jo&. 

j: 4a Eront, iP*»i! 1. Fanricfaat, «w/:6. Enint, J«4v.i8. ^mt.xo: 6. 21: 3. 

^loou/. Sint, 1 Cor. 14: 34-^poenZ m. Eritis, c^#. 1 *• 8. Sitis, 
2.P^r. 1^4. 3tii. loour. Simus, ^#.10:41. 2 C«r. 5 ? 8. 

,/£ *3? >4tt»£. Decidit, delapfus fait <?x afro; defcendit ,&- 

orfum latus fuit declivi loco. Conj. IV. Dejecit. 
I001./. Fovea , fofla,- hiatus. Emph. 12oct Luc. 16:26. 
*L>.U f n — ^^- Barathrum, orcus , interims , auaft locus in aum 
"' toxcipites dejrciuntur damnati. 

.jdo&iaqIooi Hyacinthus,£e»«<e mmen, Jjhc* 2 1 : 20. 

* can He br. turbare. ,n 9 Turbatio,tumultus, moles, pro* 
funditas aqaarum , i twrbathne &fremitu\ & Graci & Lawn tertt' 
runt Aljyflus , Child. aMoaue 0*W , emph. W^f, Syriace 
: \" tSbomZ'A'&yfius , Luc. 8:31. Jpoc. 9 •. 1 . 2. 1 f . 20*. 1 ; 3. 
r "SJi '^^ Mehte pwcditus ,' rationis compos, fobritw ftfit, 
: ^ ' " fapiiit , ratione & intelle&u ufus eft. ^artktpimplur. 
mjb: ^dfco meute fobrieutentes, 1 Thef. ip 6. H '• , ! 
» " ti6rfi£. «»^. Mens j ratio , iitteile&us , ^ocii^ : i^. T ifrty 
ovjojoi Mens fua , ^arc.^ i 21. " J ' ' '" 7 *' l • ' : ? v '" •' 

^01 VWW OCT , O* ^01 Vffff «d01 . Digitized by Google . *?<& Tunc. Ck44. rrt!, M#. 2*7, i£. iy, 3.:$, 1,3. 15, 

4: 1. f. 10.11. 5: i»j 14. 7: f.23. 8: 26. 9: 14. iy. 19. 11: 20. 11: 13. 44-4S- »j: i. 
12.18. 16:12.20.21.24. 17:13.19. 18:11.32. 19:13.17. xo: 20. 12} 8.1 V if. 23 > 
1. 14: 9 16. *j. 30.4a iy: 1.7.31.34.37.41.44*4^. 26: 3. 14.31. 36. 4f. f2. 65. 67. 74. 
*7 : 3-9-*3-*6«*7- *8; 10. i Cor. 11:28. Dandc, iC«r.if:46. xTtm.xx 13. 3: 10. 
Mttr.y. 27. •."■•■; 

* on Zdo«i Sicut ; Sic, ita , (imiliter, itklem. <* ChddJ^y W* 
& fupra Zoaf. Similiter , Mat.io : 5. L«r.6 : 31 j v/t/r hh Var. Left* 

vtrf.-tf. Ita, Matih.x: 18. 2: f. >*. 14; 31. i?#w. 12: f. 16L18. 

• SanUa-m m. Palatium^cgia, Templum. Hebron 9 Chdd> 
7>?V. Emfi.Xpjn^Cbdd*™. -Templum, Mtf. 4; 5,* 1 at 5.6* 

n:i2,*#. 14. if. 23. 13:10. 17.11. jf. 24 J i, hi. a6:ff.6i. 27 ; f. 4a f 1. Afar. 11: 11. if, 
*». 16.17. 13: r.3. 14449. if: 29.3S.Zjw. 1 : it. 21. 2: 27.37.46. 4J 9. 11.: fi. 
18; 10. 20:1. 21:^.37:38. 21:4.53. 13 : 4f .• 24c f 3. >A.2:.i4. if. 19. 20. 21. f ; 
14. 7: 14.28. 8:2.f9> '0:23. Ail.y. 1.2,^.3.8. f: 20. 11. if.: ij« 27. 11:26.27. 
*S. 29.30. n: 17. 22^114, /ifte.y. 12. 7: if. it: 1.1. 14: if. 17. if:;.6.8,*». 
16: 17. 11 : ii, H. 

001 1&*<» templura eft. oila*di templum ejus, Jjwc. 11: 19. jtf- t 
fitotmbct plemafticum eft Lite. 1 ♦. 9. 2 Vor~6-. 1 6 , £«. -4^ * » : >9» 
^suoi templum noftrum, y#/. 34:6.' 

tLow Ergo , idcirco , igitur , itaque , propterea , Mattk. 1 •• 17. 

3? 8.10. f : 19.23.48. 6: 2.8.22.31. 7* M- 9 : 3^' »°* «6. 26. 3t. i3:40. 17 : 10. 
»8i 4. 19: 6. 21 : 40. 11: 9-4f. 23.' 3.20V if : 13. 18: 19. Man.\: 18. 9: 40. 10$ 

9. Modo,quidcm, iPrtr. 3:17; ... 

. _£oi Sic, fimiliter , adeo, ita,,. i Thef. i \ 34.. 1 Jofe. 4 1 n.lasci 

^^ -Mem. Similiter, A*»».i: 17, la,- Jlfa*fc.ft 19. Bfh&SX 8. ,ftW,3M7.- 
Simijker, i7M».a:8.ii. Adeo.^w. 16M8. 

htfo \Sot , V& HIiic, illic, ultra, trans, longe , procjul.i&fr.l 
r™&'yChdd: ^§i?*Jn.Chalel4d& Sjm lingua Jcriiitw <um, S fim-. 
^Q£oSo' tldk ultra 

VQSr 'iC^.io: 16 ;. .«? rot, virmxtna. vium., UoxJi -Joo £ajdi --id 
T, ^^-« 4 - 'ifecatqu^M' i^.i»:2> '• •' ! ..!/..•".' • , 

. ' < 4 i^?^J : iiZf^r. Afflbulavirf, inceflitv irk... » :#*# ^fi W. Aflib)^ 
ItfcVit i^eba»bulavi^t y ince$&, ivhV abivft:,' ijqerifticit:, Derek, 
ambulare yrf ire fecit. Ambulavit , Maith.. 14 : .%$» : J oh: 5 : 9. 

r.:,.:j (2^ a . Aft. Digitized by Google '3* ^01 -rffjf. 3 : 8; qc^ct ite. ambukverunt , JR. \6% 6. Hebr. \ 3^9. 
^>&+6cn ^AjaA<n ». ambulaverac'is , £/>*f/". jt 2. \S6n\if 
atnbulaviftis , Col. 3 : 7. ^a^n f» ambulavimus , 2 C«r.ia •. 1S. 
3 The/. 3 : 7. 'Partiapitim y^aCa m. ambulans, M<i*. 4 •. 1 8. lens, 

Mp. ia: 1. Ambatms, «f. 14: *f-a6. JMjtrv.i: id 6: 48.49. 11; 27. LftA\ 1. km, *y. 14; if. Arob«lans , Jtb. 1 : 36. 6 t 19. 7:1. 10 : 13. 11 : 9.5-4. 11 : 3;. zt ; 18. 
><2.3: 8.?. ifow.14: iy. i7I#3:<S. OfaanbaiaM, iPttr.s: 8. Ambulate, iRj.'tt, 
3H.V.3. AptC.X' 1. 

Fen*. 2oeri &^<»So ambolabat , A/dr.^ : 41. 

P/kt. nw/c. ^Scnta Ambulances , M*f . 11:5. 1 5 •. 3 1 . Euntw , 

JWar.atvj. Ambulatm* , ftf.7: f. 8:14. id: la. Iuccdcstcs, Lmc.\: 6, Anbal*0Ks,«4k 
7: 12. 11: 44. Eurttcs, ^.14:17. Ambulances, >A. 6: 66. A8.\i; ii.Am*.8: 1. iCir. 
3: 3. t7«£ j: 16. i^.4: 17. Pb*Ly. 17. 18. i7V-4 - •*• »^-3 : it. lacakncs, 
2 iV. 3 : 3. Ambulantcs , i/«*. v. 4. 6. 3 J«*. v. 4. >/» v. td 

^i^x^oivo Ambulanms, ix^laAcaio ambulances &pronomim <L. 

mfurpM$ fro vtrbo St bjltxtiv* Sumui nmf«fit*M % Rom.%'. 4, iCw.4: x. j :7. 10: i. t J«d 

1 : 6. 7. '. 

lnfinit. os&c&dH Ambulate, L*r .30*. 46. J0J&.7 : 1 . Imfxrat.^m m. 

Ainsula , Maui. 9 : $•. Mare. 1 : 9. L*t. f : 13. /»*. y j 8. 1 1. 1 1. A3. 3 ; 6. 

03^(ti m. Ice , Mar. i : 38. AmbulaCe , Job. 1 1 : 15. 12:^. 

hpbf.S: 1.1. CJ.i.6. 4: y. ' 

Futurum ^dii m. Ambujaverit, Job. 1 i ; I o. AmbulareC , Aft. 

3: »a. Ambulct, iCtr.-j: 17. ij«4.i:6. Incedat, ///>*■. 16: iy. 

r V^} Ambulabo , 2 Cor. 6 : 16. ffiVmajH. 1 need ere > Mij/vn (.38; 

fum-mm mm pr J fik n M*i kn ia flm itiv i. Ibnat , ^r. 3:4. AmbttHtonoc, ^m. *i : 14 

^\a\L m. Ambuletis, Ephefa : i. 5 •. 15. Col. 1 : to. Ambularctis, 

j^oi~s <\ Ambulemus , flfyw. 6 •. 4. 8 : 12. 13: 13. Ambularertnif, 

. ' )ha&qnf.emf>b. Via , icer , greifus , inccflfus, ambulac'16. Odd. 
^tt y empb.**>Oi™, W*r. mpb. tiJkot. oi^sL^ct ambulatkiDcs 
ejus^iM.a: 6. 

' * ^?D Infanivict glonacus eft, (liper|>ivtc. &ibel^l$>A 
^^infati'irefecic,infacuavit : />/««* Laudavit,celebravit'./»<5y- 
. ^(7i 5*4^ Laudavit. Parttctptm ptf^s plw. tfafc. ^ > Y> i A o 
" laudantcsyLrSc. 2: 20. Digitized by Google t&&£ A'aXhX& Haflekija; Htk. «^*P iandate Dominura, 

Am. i y ; a. .^m*. >9 : i. 3. 4. 6. 

* D7n yAdLo Luc. 6 : 1 . /*n*W /<g/>«r /wo yloLio ambulans 

* EHHtmt Vwnitnji. 

^oiHijiftijilli} hae,iftae,ill*j tide in £ \i<h . 

|<! ^n Neglexit, non curavit , vilipendit , connivit. Aphel 

J&xfi Idem. & Averiiis eft, fubtraxit, avertitoc«/w 

yd aJpeS^tm. ^BarUcifnum pra/ens looj U^ta^o w. negligebat^#.i8 : 

17. Vj) l^ooiio conniveo, 2 Ur. 10; 9. Futur. ]~ic<n2 w.. vili- 

pendas,, H; Ar. i ? : 5. 

<Tl lioi OT » ^ic, '^ ille.Mtf.5 : 19. i8: 37. 9: 3. 16 fife. 

^ fen ^9 propter hoc , propterea, cap. 6 : 25. 13 •. 13. 

74. 21: »i. 47: 8 fcfr. 
cJca Hie eft Vr/ hoc cfkycomptftium e& ex Jjen & 001 , Mtf.3 •„ 3. 
17. 7: i*. 12: 13. 13: 19. 17: s- 22:38. 26:16. joA^.'ij. 
Fawn. l?c& Hax, ilia , ipfa. It. Hoc j illud , ipfinn. Matth. 1 •. 2 2 . 
f :46.47V 8:9. 9:18. 10:23. 11:16. 11: 41.42. 13: x8 .^4. if: 12. 16:18. 19s 

ti.22. 21: 2.4.21. 24: »4» 26: 12.13,^.27: 14. Marc.x; 38 {jfa. 

fecn ^Sjao propterea, Mar. 12 ; 24 001 l?cna Mofe* hoc eft, JaJ. 9 ♦. 3 o. 
PrwoJflc/a \mfetyp&fcrikitHr.cMm.'« in ultima JyUaba f nift quandofequi- 
tur um coalejcem cum etdem^ turn emm fcribitur per duplex * y hoe, 
nrio>*A*\&bodDJh*ce(ky'PelhoccCc> Luc. 2a 1 53. M. 2: 11. 
•* >£.$ : 4. Jf/w. 20: 5. P&r. ^Acb c.Hi) ifti,ilH ; H*,iita:, illx. 

ili«M*. 1:20. 3:9. 4:9. j .• 19.37. 9: 18, .10: 2. f.. 11: if. 13:34. if; 20. 18:6. 
14. 19:1.2a 20:12.21. 21:23. 12:40.' 23 .• 23 , bit. 36. 24: i.b. 27: 3. iUkrf. 2:8. 
l&to.r:* 

Jjtn *»• Commodum, utilitatem, voluptatcm attulit, l>rt 
cepit, percepit, confecutus eft exdiquare y profuit, 
utile > volupe nut.;, (ucratus eft* quxftum fecit. 
Ethped **nZ\ Idem. AuenH c, profuit mihi , , 1 Cor. 15: 32 ; 

fttftitw JEAMmm Afr ktba* Etbpad: vide varim LtQUntt. 

JSrtfM^UjG^ldetti^^^^ fit Eftywr/. ikftr. V*nA4 m. utili- 
tatem eoa&qttetar , Af4fei6« 26. tH&2 m. utilitatem capias, 
.'..,.• v (^ 3 «/ Digitized by Google 1^4 aoi joi 

yfp/W ^joi] Idem 0*01/ antecedents cmjugationes, $articipium}t.*ftts 
Xspta m. prodeft , /o£. 6:63. 64/. 5:2. Fom». Vlioiio prodeft, 

VilkTi m. emph. Utilitas , coaimoduni , commoditas, amcEtutas. 

Utilitat, Jaw*. 2: 14. 16. 

tLoUi&f> emph. Jucunditas, voluptas, fuavitas , 1 P<//r>a:43. 

^ien <9 ^ajot >io* w 001 , ^OJcn 0? ^*jot in 001 . 

o^Ti w. Vertit , convcrtit , cvertit , invcrtit , obvertit >fub- 

vertit, mutavit, commutavit, immutavitt verts, 

avertic , con vertit fe ,• vcrfus , converfus r reverfus , muutuscft, 

rediit. Siguficat >erfionem , \>el tnmkilum^yel informant , 4**^4/1- 

tetem (t/um , W 1/1 /«•*»! 4/wm : «#«c aSHpum eU , wkmc neutrum. 

Rcdirct, Mattb.xi: 18. Ersrtit, A£w*. u: if. Rcverfoscft, o«p. 14 :4o, iw.4: i.if 
8: 37. Rtverfiu #fa, vrrf.40. 09,19: if. aubrorit, J«4.ai if. Av«oti?fe, 49-llv* 
Rcvcrtcrctur,ap.8: 18. . , . , . .1 •- 

hsannf. reverfa eft ,. £«c. i •. $6 . Reverfus c(i]f>iriius , C4/»*S : £5. 
A-£Ls<n r. reverfus fum, ^fl. 22: 17. 64/. 1 : 17. ojasci w. 

reverti funt, L*c.i: 10.39.43.45-. 7: 10. Rcverfi eflent , tap.y. to. Revert! font, cf.io: 
17. Rcvcrfr fiiot ttrfcr, «f.*3: 48. Reverfi fiux,.^]*: 33.; 2.^&< : »». ?:.** 7}^ 
8: aj. n : 6. Averterint te r *7/a». j: if. 

-iisoi //reverf#funt,L*c.2 3;<6. 34: o f .oAaoCTw.c<mvefffelfe; 

Sf«o«i ^01 at. Rediens , L«f. 10 : 35. Mutans, <2{«w. 11: 09. 
Rediens, aPe/r. at 21. Fxml Jafeoi rouutur, l Cor.7.: ^Q. 
Imperat. yQooi ». Rcvertere , Zi«c. 8 : 39. • ; , \ : ; 

F«f#r. j^oou m. Revertetur, Luc. 10.: 0. Revertereturj.^jwi 

12; Rckerfurus (\t^Aa.ty,l^. Rcvem,^.ao;3;^/J .hoc $0 Ih» fMmrm^^m^pr4^tm 
loco infinitivi. Revettnar, tCor.jt 18. •**'-4 

j^dctJ c. revertar , Matth 1 2 : 44. Lite. 11 : 14. ^^7. 1 5 .* i£ 
^oaaou m. reverterentiir , ^Aatth. '1 :'. \ a.'' Veataritrft , %<7f $ 

R<vCrt*rttor; y*«. i3 r3i. Cooviromtor ', ^« 16 :' -«f. R^vcnertnttt, Atoiu :40R* 
cant fc, 2 Pttr.i: ai. ■ — *'•• • ...":i ^U <i''« iMchw^ '* ,iA J'. 

-BtJyfxel-yaxA m. G^mverthie^vexfos^toiKt^rCi^HMW 
fus,qonverrattJ«^ii»ti^Tdlutatu«^ii»B^^ 


Digitized by Google 17: 3f. Q^mmx&^actk^ o.^attn^.^.converfifucritis, 

iPtfe/ y©CT m. Vertit, convertit , avertit ,evertit , fubvertit : redi- 
re^ec.it r reddidit, rcfiituit , retulit, reduxit, circumegit. Fu- 
iur. ^?©cnJ m. vertant, ^oc. 1 1 : 6 ; w quibufdam Editiombus eft 
^oaacnj , ex conjugation Apheb. vide Farias Lecliones. 
fltkpaal yoaxil m. Idem quodEtbpeel. Qrat.^p&inA c. converfati 
fumus, 2 Cor. 1 ; 12. Conveffabamur, Ephef.i: 3. Tarticipium 
Vim yeoil^o iw. cpnverfabatur, Jo*. 3: 2 2. 11 -.54. Ajf yo^Ais 
verfaris,fl[w».2: 1. 3. !P/^.^.^<^verfarentur~A/^i7* 

*2. Conwfimes, yM.4: 13. Vcifimes, /Jw*. i: »%. Averfi, Gat. 1 : 6. V«rfintes,C«/ 3 : 
7. 2V.3: 3. Ct»verfinte», 2 Pttr.xi 18. to* primsm radudtm tgnnt ptr fttbmbo &L 
emmdam per Jcbtv* rtftrri ptfimt ai Etbfttl & EtbpaaL 

Infimt. oaocnAifi^ conYerfari , 1 Ttm. 3:15. 
jphelftrt m. Idem quod Pael. Retulit , Mat. 27: 5. Avertit, jrftf. 
19:26. o-aamf w. fubverterunt , ^#. 15 -.'24. Participimh 
pr<efens yactio m. fubvertens, L«c. 23 : 14. Avertem,/4c.5 •. 20* 
P/ur. mafc. ^a©oUo fubvertentes , a T/w. 2 : 1 8. Vertcntes , Jud. 
*-4* v^y^ P eircumagimus , Jacob. 3 ; 3 ;. ex, -*apciio,circum- 
agentes if ^I*» fumus compofitum. Imperat. yoml m. reduc , Mat . 
26:53. .Fitfir. yoou ». avertet , <tyjv. i i **»6. ^aoou ». fub- 
vertant,^?.20t5o. Avertent, a.7i».4» 4. •-,•-• 

ilaoeoi Evcrfio , fubverfio ,2 Pefr. 2 : j6. . . 

- fcacoi *. ew/>£, Converfatio , 2 Pefl\ 2*7. P/«r. e»yk lasooi 
. A&ones , mores , con vcrfationes. Jac$b. 3 : 13. CmBr. ^oo^i 
%tt>8 : 13. ^ertoaeooi converfationes ejus >el fax, C»/. 3 ; 9. J4- 
-c^-i : ! i r; ^&eoi converfatiooes mex > Gal. 1 t 1 3. ^alaeocn con- 
<ver&tiofles:veftrx,^4:22. ipeir.i:^. 3112. zfetr.y.n. 

**--- f.mpk Contorfio, oppofitio? reverfio: PA^r. «*#*• 
>,.i7i#.6;ao» .-.:,. ' Digitized by Google 126 feft' &J\ 

Uaisooi /. fiVct^i* ,' Provincial , ^gff . i gf s ^ . -••• f -■** *- * • 

$£,, Tarticuhty repent*? Mar. i^\ -i\. Lot. \Y i $V.'i , i,.'Bt» 

torfius major in Gram. Chald*oSjrd, & junior m.Lexico Sjro- 

Cbaldaico ywluntjignificare idem quod \o\ ecce, ut apud 'fyhhim T. ; /«J 

h*c jignificatio loci* citatis non Ytdetur quadrare , f«w injingulisparth 

cuia \n exprejfa Jit. Lud. de Dku fmtat Joi ejfe particulam emphafin 

& auxefin addentem Voci^hZ^ cut adjungitur : jicut & in iifdem Verji- 

kus J^cfi plus eH quam Jimptifiter 1-aliic, ^ J. , hoc ipfo in loco: 

Jic^ol illic, ^-ioi kfi illo ipfo in loco. * Ckaldrtiad^iiic, 

prjmum addunt ' > **?7 l <feiW* Sf n » H ?f0 : bine forte SyriacumfeA, »«• 

*4rt ^7 in h^ quo nihil ufitatim^ut ab n ??™ viduayfr tfkiojf *• itaquoqnt 

ad ffl i\\\c, CbaltUi addimt?' !?0^ addatur quoque n, mf l?*?^?: Aisr 

,-JoZioi . Vttfe <yi« Gram.Harm.pdg./L i o. 4 1 1 . . i'sfcn H ic, aut pot'tus, 

hoc ipfo in loco, reptritmr Ma. 11:6.41. 14- fc. 14: i,^**.**: 3<S-3&. Mart.h -.38 8: + 
9:?. 13: 2. 14: 31. L«r.4i »g,ii: ; 3^.31. ij: 17- 16: a;. ^,17: xmJB.^i 1+ 

£>knA Hue , Jo£. 4.: 1 6. .ASf. 9131. ^/w. 4*, 1.11:13.^ 
taferi Hinc, ex hoc loco, Jo^.4 : 15. ttdil ^00 fcxn ^ohinc & illinc, 

^^Curre,Sf o^cncurriteW^f iw^mi. ' * 

V*]in X&&Hlc\feu potikt ,' in hoc ipfo loco ',' >«fem >» * . . 
* . ** DSn ti£o$en AC atopk 'Apa/M-nt, aroma ta, Mi*r. 16 : i-Xftr. a } : $& 

»m^ckri Eflufo, Mefcurius , ^ff. 14: f 1 . 

* D "»n ^qIcojot w. ?iwp£; A'tftrikcs , hsereticas , jfitf * 3 « - 1 o. 

>*cn kn t». Contendit j Jnrgatus , rixatris eft. ' > . .•-,.*. i 
'^iW >&f w; Ijasfit i nocuit, molefttfc ftiit, mbJeftia r damadfaf- 
'fecit , dffendik : IV*. pr*ef.fam. IknSo moleftia afficioos, .£& 
18: 5 . ?/«r. wrt/c. ^-*tiJo moleiVta afficientcs , -Mmc. 1 41 jfi» 
~lnfimtiy>M oJdtbol lteikndi, Jpocyt 10. ^ioSouioL. te b«if^> 
of^tiS: 16. FMtutWnbtkim* noceb'it) MarcsifattHi :<«**«* 
•fsdet vo^, Z,«r. icj ; I ^vki£' ut. ifoa»as;^J«e. 6 ^6. ^foi£i»^lDO- 
leftia afficias me, L*c. 1 1 t.jj Vide defxc 4s fittu Gripp &** Digitized by Google nocebitis^ c^p. 7; 3. -.■... 
Jiori jam, nunc, T^rtjWN O Et, ac, atque- Matth. i: 2.3. 11. 17, bis. 19. 20. 21.23^ 

W. 24. 2f , Ai ; fcf #V* fatrjim. Habn a*tem etiam mult* &* Jti*ificatwtes , ad apudHcbrtos : 
Qui, Hcbr.y. xf. Quam, tfhef.ii ia Turn, ///<*. u: 7- Scd, ^.ix: 27. Ut^ 3>fr. 
v. 2. Et k*$c plures prxftxt bnjus Ji^mjuatiwfs attentat Le&or deprchendti. 

^jO V^ > ^ eu e ^ ieu > Inter jeStk dolentk. V* , Matth. 11: a 1 , 
M.tS; 7, M.23: 13, 14. if. 16. 23. if- 17. 29. 24:19. 26; ^ /tfir. ig:i7*£*r r 
6:24.2^*0.26. 1 1 ; 42. 43. 44*46. 47. 52. 1 Cor.9: 16. )ud.v. 11. </*/w.8: 13, gemm** 
turn. cmp. 12: 12. 18: to, gemimunm. 16 , femitattm. 19 , ytminatum* "* * 

Bm^.t^^Jdem,^oc9:i2. it\\^ 9 bh.Plur.empb.iP i vmx^.^i 12.- 

|)o > Verbum hoc eft anomalum % quod non fleElitur mfi in Benoni 
yo m. Oportet,dccens, convcniens,par, xquum, juftum eft. 

Oporjct f Aflatf. 17:10. ^Eqtftoif **>. 20 : 4. Oportct, ^P-M* & Op^rteat^ 4*. 26; 
£4. M**c.$; 11. Oportct, cap.tir 14. Ij»^2: 49. 4: 43. uportcat, «£. 12: 12. Opor* 
*«* '<?• 13* 33. 19: f. 22 : 37. Jo*. 3: 7. 4: 24. 9-4. 10: 16. A£t.$ r 21. Qporteat, 
r^p.4: 12- Opottet, cap.f : 29. Oppneat* v#r/3f. *tp. 14; 21. Oportct, c*p.i6: 30. 18: 
2i. 19: 21.36. 20 : if . Conveniens 4t, (sp.ix- 22. 25- : 27. Oportct. r*f.*6 : 8* 
A?*. 1 : iS. 8: 26. 1 Cor. 8 : 2. Oportcat, *#>. 9 : 10. - Conveniens eft, vtru u. Oportct. 
iCor.i: 7*: Conveniens eft, Epb£s; 2U. 6: 20. C0/.4; 4. iTbtf.+ l 1. rarcft, 2?**/. 
1 i>:.9P<*t c tf> w ^3- 7- Oportct, ; i25».j;t 7. Oportcat^ v*$.is. Opoiaet^.f I13. 
jr75*r*: 6. Convenient eft, J*'?: io.? ija&i:'& < *,.-.' 

i£« £0 opbrturflet, A/<tff£. i$ .33. ' Ojportebat , cap. 23 ; ,23. 

Oportoiflet, tap.ifi jrt % Oportcrct , £#*. 11: 42: Oportcbar, **M3.* 16. if: 32. 24:44.' 
JW.3: 30. Qportct, AS. 9: 6, Oportcbot, ft^.13: 46. 24:19* Gniveaicnjcflct,/^. 25: 
24- Oportcbar > iCor. 1 : 17. 24 3. Oporterct, 7/#. f: \i. 

Ftatt. *ai %k$ Ovottet , yjift. w+i\s Conveniens eft. 1 Cw.n\ 
56. x -Bwp»;'l2u2io , ftA&j cum convenientia decciitiia , • #.-r. , de^ 
center, convenienter , k_4&. 18:14 $ Wtrticipmiiiin nomenfwriit* 
degftteraVir; &pr4poJuio t> if«w «ow^ , hU abas f*pe fit ', peripbrafin 
djmhififo. Pferv vfafi; ^K F*m. ,J&o / Erhpti. iM^o con- Digitized by Google 138 s* If k> *>o 

. . lj*o Poctut , »te Iftrtkuf hi ftarifienfi najure>& jJMgpcatu. EtHt'tmr 
bus, JR. 10 : 1 3. TremeVtus ,Gtudo ,Trtjim^ in Tefiamenti^Le- 
xico , BuxtorfitM in Lexico , reddiderunt , ' Congregatio , convcctos, 
coecus , Ecclcfia : & juxta hnjufmodi Verftonem referendum ejfet ad 
radicem Hebr. *^* Mafttu infuo peculio Sjiro V^rftV, Pa&um,compa- 
&\im,& deducit j ^promifit,poUicitusclt : %abbmts *VP r> Arabibus 

oc? ^ promittcndi JMttoir Veniunt. CafieUus *ertit y Pa&uoi; 
coecus , congregatio , ,- refugium , portus. Gutbierius hiterpreta- 
tur^ .Portusj vadqm, coecus. 

* -pm |3&>o Folium, pagina, columna libri. Occurrit in amiota- 
tione erratorum typograpbicorum in Teftamento Vtemienfi. Indicator quo* 
<jue per folum o, pnwiam fctUcet bujns Vocis liter am. feo^ji Ztrrajw*, qtoeftio. Tltfr.emf>k]St^h qu*ftk>ne$,pA3Ufl: 

if. 13: 29. ,»6: 3. v«if <fc toe vou Gram. Harm. IjuLt^pitrnftf.^i^. 

* n ?l CAdW. Donavtt,dotavk. Hinc deduct poteH 

J^J Zcbcdaeus , q . d. , donatus , liber alls , munificus , M<tf .4 : 31. 
io: 3> ^o: ia 46: 37. -17: j(J. Jlfcrc. u 19.10. 3:^7. «o: 3f. 

U V^ A^Stcn^ravit^jiWjfmopinguefecit. F«ftflr.t^4^4^ 

ftercorayqro ,$am , /,*c..i3*8.; O^ega Edith [T/tyvj#. 

tiald.'yiegit ex conjug. Jphel; TretnelHut.farif.^ngL Gutb.&w 

Jira Edit, ex conjug. ?ed. jfj>bel %»V Idem. .'.',' \ 

. . %&>nf. Stcrcus yfta;quiliniiimv fimu*., ^«^ r rijai Idem^ £#{ 

l4 V ? 5.. .tow.*: 8, .cU^Ri ^.7^.,^k^??^^^# 

neejt quodammodQGracunt^xvfaw < . ... . 

£}) ». Emit , redcmit. Emit, M<rr t 1^4^. &n^aw*»r, 

-, ^ -A***. 7 • * <?; .*r?» .«mif , ?^/r. >* 1 •. <s^»» .«»i*,4W*> 

A/<tf. 1 3: 44. 46. ^ioi T redcmit n^ y G^l. , .9 :. *$♦ ^*$t ^, cff$y 

^f/w.5 : 9. A*©) f. cmi, Luc. 14: iS. J^ ai^M^^n**"*) 

.( •/ Mtf. Digitized by Google 3*- l& 

JSbafe' ^91 .«* JLtocds, -^»c. 1 hU 1 1 . ?/«r. *w/c. ^^©i emen.tes, 
JKteut: ii.iMiw.li: ij. jl«c 17; »8. 19: 4f. 1^.7:30, Rcdiraeatss, £fb^f.j: 16. 
Veil ¥lur.,majc. forma cmftrntl* <JU£n empti, Apoc. 14; 3. 
7^w>. ^vsoVad emendum , M<tf. 25:10. Vt eraas ,' ^/oc. 3 •. 1 8.,; 
lm$erat. ^o»i /] emite, A/a/. 2 5 : 9. * Futur.\zAsm. emat i Li/c- 

ia; 36. .Eaicrct , >A, 13: z$>. Rcdimcret, CW.4: j, Eiperc, Apt.iy. 17; */?#* Fmtwrum 
fro Jnjimttivo: {jf vMif <6#< m heo vartat Lt&iones. ' • > . 

,oi»Ilj m. cmanc , Mat. 14: 15. A/4;*. 6 : 36. Emcrent^ Jo/;. 4: 8» 
^&ij c. ememus , Job.6 : <. , / • - ' . 

£t£pe4 &&\ Ettiptus; redemptns eft. ^aoyflcmpttfeftisyiCwv 
6:2©. y.?^. oia-i) w. empei Tunc , ^or . i 4 ; 4. 
Tael ^of ». Vcndidit , Mat. 1 3 : 44. 46. ^fif. 5:1. ^oAjoiw. ven- 
didiftis,>CT*/]8. ParticipMrn pr<efens fam. conjk. &ia&\*^ZTis< f 
r^iSt. 16:14.. P/wr. mafc. ^*p£c vendentes t Matt. 2 1 : i 2. ^ i^i 

9. Afar, it; ij. Ijw.17: »8. 19: 45*. -J«*.i:' itf. '/AS. 4: 34. xj: 9. ' 

Partkipium prater itwn^ho venditus,fl^w».7 : 14. 

Imper.^x m. vende, A/W 19': 21. M*r.io : 21. £/«f.i8? 22.axo> /*. 

vendne, taf. ixi 33. Emkc, rcdimke, £^'4: f4 i>i Ptrjfaji **pff- & *h//tt*ui EtUfimi- 
tj4s vtrutmr , Vciiditc (alamitatem vejlrpm, Cnntjm in Cm Lexico f&tit bit ex fmfa PtsL . '■ 

Futw. ^au m. venaat f Lw.22: 36. Vendere, jfpoc.i^: tj ; 

«ff 4fc fabmmr fro infmUivo. ' ' : '• - "•"'•..■ 

Etbpaal^t^ Vcnditus eft , fefe veri<lidit. t Venditum eft wgawi- 
/tow, Jb£. 1 2 i 5. i &=»ti/. venditus efr >gfr', ^tf. 5 1 4. Prfrftci- 
^fw* ^$fco vehdebatur, c^<f?. 4*- 34. Vendituf "j i"C«r. 10:25; 
P/«r, /«pw. ^isftlo vendiintur ," Md^ f i b : 29. Lti^. 1 2 1 6 ; C?r.. 
nm*%rm{. Infinit. q*o?iS9^ Vendi , Mar. 14*- 5. . F«ft<^; ^4 wi 
venderetur , Ai"^. 1 8 :. 2 5. Vendi , cap. 26:9 ,• futurum cum pra- 
fx^^li^o^mtiin.^^.wcndetcl^T^&.y. 4; abfipiejudparigtgito. 
^iTempus: Vice. Quandt rfgupcat tempus froprie diStumtnafc^ 
rfn.itiutroquethffoero ; <pidndo auteni v\ct , J$ificatf<migAjeJJk'»idetur, 

Tempos, L«f.8: 13. ia: 32. }ob.$:, 14. ^.17: 31. iCw.7 : f. aCor.x : 14. kTief. 
••- ♦ 5 2 ^»=» Digitized by Google ^&k Quondam i 9hUem. >♦ 1 1. ^ ^£t& Interdom, alkjuando) 
per intemtta* J*h. $ : 4. ^&&£> Omni tempore > £cmpcx,M*L 

18: ia 26: 11. Marr.fl f. 14: 7. lir. 15: 31. n : 3d. M : 5> /•*.<•• 34* 8; ^ "5 
41. 11:8. 18: 20. ^.1; 25. 7: ji. 10: 2. i?**.i; 9. t Cor. 1:4. 15:58. 2&r.< 
a: 14. 4: 10. 6: ia 8: 11. 9: 8. GW.4: 18. Ephtf.fi 20. 6: 18. mi:ia 2:12. 
4: 4.6. £W. t: 3. 4: 6. 11. i7*r/:i: a. 1: 16. 4: 17. 5^; 1^.16, 2 72*/.i: 3,11. 2:13. 
3; i6> 2 To*. 3: 7. 5T& 1 : 12, Pbikm.v.4. Hetr. 71 25. 9: 6. 12 : u 13 : i$- *P* 
3: 18. ' 

Quando £\figmficat vice , Of numerali cardinali ]i*> una appmitor > cm 

hoc ipfe pmpkrajw facit ad%*rbu nmmm Scmcl, unl vice: viJe Rom. 6: 10. xCmr. 11 1 2$. 
jW 4 : 16. 1 7^/2: 18. fk.3;io. Hcbr.&x 4. 7; 27. 9; 12. 26. 27. 18. 10: 2. to. 11: 
16.27. }*d>v*fl-S* 

faph.U& Tempus y Matt.2 : J. 16. 8; 29* 11:25- 12:1. 
13:21.30. 14:1. 16s 3, 21: 34. is : 19. Man. 1: 15. 4: 17. 10:30. 11:13.12; 
2. 13: 33. £**. 1 : J7* 4- »3- 82 13.27,2a 12:56. 13:1. 14:4. 18:3a 19: 44. 
20:9.10. 21.8. 23: 8. Jo*. 5 : 6.33. 7:8. 12: 16.35. 14: 9. 18:2. ^£.1:6.7. 5:3d 
7:17.20. 8:9.11. 12: I. 13; II. 14:3. 15:33. 17:30.18:2.19:22.23. 20:18. 
27^9^ Am-$i *6« 5:6, 8:18. 9:9. 11:5. i}# ». 16:26. iCir^jf 7:26.29. 
16; 7. 2CV.4: 17.18. 6:2. 8: 13. d£*. i : 23. 2:4. 4: 10. 6:9.10. tfbef.xxil. 
tTbifi: -17. 456. i7iw.4:3^C' *T«*. 1: 9. 4; 2. AUr.4; 1**5: 12. 9:, 5. w: 
37. 11:11.32. iPrtr. 1:6. 4:2.3.17. 5:6w xjoi.2: 18. yyar. 1:3. 2:21.6:11* 

10: 6. 11 : 18. 12: 12. 20; 3. 22; 10. 

felty6X*z»z> <*d I**- in tempore & fine tempore > i. e.> Tem- 
pciHye& intempeftive, 2 Tim. 4.1 2. 

Ctw\aff. cix& tenjpus ejus miml fuum, Luc. 1 2 : 42. 2%/ 2: 
6 . 1 '/W6 : 1 5 . oubi tempus ejus f. Vel fuum > Mattb. 2 ± : 45. 
i CW. 7 : 36. £ Tint. 3 : 6. Tit. 1 : 3. Hfir. 12: 11. ^101 tem- 
piijj tn^um, \W. 26 : 18. <A*i „u£» Idem, ^.7 : 6. |On\i? ^onisi 
tempus* vdfruaij dnd. In hisduobus exemplis poSlawribus coittbijpnt 
plemaftm affixorum , cum feqttatur &•? cum iifdem affixk : yndefifrim 
\L? ♦ ^-qus* tempus fuum > Lire. 1 : 20, 
Forw.las>> Vice. £«i/>&«ft&&i. Co/iiir.Aisi. 
. , (P///r.^a» Temporal Vices. ^Ji ^401 t£mporibus multis v ve/ 

vicibus mutes, pluries, fcpius, AKir.9 : 22.^Aww. 1 J 13. 15: 22. 2 C*r. it .• 23. 'JwCji 
r8. i7im. 1: 16. /aMr.6: 7. ^., 

^Uaf Uq^ Quoties : Septus , Mat. 17: 15,^. Quoties ? rap. 

l8:' 21. »3: 37. Lh*. 13: 34. /#«M 1:6. 

^«4/i^a ^Ixxx fignificat vices, &^adjwgitur umtrd&us t&im** Digitized by Google # s^.* °l 141 

/itw V am bisJffo peripbrafin facir.adverbvartm mmm , ut ^>l$t 
K ■ \ ri- Duabus vicibus, bis, isforr. 14-30, J£. v i ,t, w &J&L 
Tribus vicibus , ter . Matt. 26 : 34. 75. Luc . 22:61. J«£. 1 3* 
3S, j4& i.i t 10 ; Tf/f. ^401 **Sfi^ quinque vicibus ,■ quitiquie% 
a Cor. 11; 24. ^aa» «£* teptem vices j fepties, Mat. 1 8 : 21*. 
JL*k\ 1 7 : 4 , bis. ^Lioi k >y» fepruagtnta vices , leptuagies , Mat. 
1 8 ♦. 2 2 . Sed cptum mrmralibus kifce } prtfigtur , turn fariunt peri* 
phrafin adverbtarum ordtnts , tit K «\yd <-4?h i'ccundo, fecunda vice, 
Mat. 16 : 42. Job. 3:4. 9 : 24. 21:16. Abl.ji \ 3. i^^fo-. 9 r 

'28. ^401 4&Z? tertio , tertia vice, Mat. 26 : 44. Mar. 14 : 41 .. 

Z*e.x$: xt. 

Emfb. \jpy Tempora, Luc. 2 1 •. 24. J£l~ 1:7. 3:21. 17 : 26. 

3a Cnkt.4'. xo. Efbej.i: 10. i7hf.fi 1. t7»w.4: 1. 2 7m». 3: i. iPrir.i: 20. Jiui 
v. 18. 

Cum of. jmalJai tempora ejus , Ttt. 1:2; affixnm abundat. 

^aulsja temporibus fin 9 , Mat; 2 1 s a 1 . ^tgf. 14:1 7. 

Facm. ?{ur. r £zA Vices. Empb. falsi .tfuoi fttf-X^ vicibus multW, 

Hebr.y: 16.17. 

* "a? |Jaoi m. fwpfc. Paropfis, patina , fcuteila, Mattb.11 : 25. 
2 6 . !Pfor. ttnpfc. t5oot fcutell* , £xo^. 25:29. 
= tiu^ *. 1^^/ £m/>A. Vimtm: 1dm quod Hebr. n ™ :> 

j & 3, At/mx ejufaemclajps, commutatis , <n?J mundus,purusfuif j 

vitrmm • fwrtUtt fie dU3mm. Apot.^x 6. lj: 2,'**r. ai : 18.21. ' 

. / j «'.' Increpuk > objurgavit, prohibuit , rcpretiit , com- 
^^pelcuit , mutum reddidit. Teit Ajf ^ mutus rcdditus ru^ 

feitejio, Marc. 413$, . ^ • • ■■;•"■••••■>- 

^ryfy Juftum, 3cquum,congrnum, conveniens fui t, decuit, 
oportuit. i&£. P?S, x ft* ?, Uteris ejufdem daffis commu* 
tatit. Ferbum Syriacum in peal mm eft in ufu , nifi infolo fBenoni *©?f * 
Sf/b-e mperfpitdtter fumtur project ^ con\m\ty )uftum t conve- 
niens eft , Luc . 24 *. 46. tocn ^o?» )uftwn erat, ^ff. i : 1 6. *-o?> 
juftna eft, ^.25: 10. \om •©?» iufta erat *&» , ^am. 1 : 27. 

5 3 r f Digitized by Google J*^ *e& fjtfkwt decct fa&o$ j1)fM. t4* a. uaff juftaniflfr, 
i tsr. 1 1 •' 20. Thii. 1 1 7. itquuifa eft , CtJ.'i mo. 5 •. 18. loa^oii 
xquum etat , Hebr, 2 : 17. Conveniebat, r<p. 7 : 26. •£»/ feopm 
congruo , 1 ?etr. 5:6. Opotfet, a Prfr-3 ; 1 1 . juftum eft* 1 M 
,^;i6. Opottctyjpoc.i: 1. 10:1,1. n -». 5. .13.^ 10, 1 1 7 : to. 
22:6. Fvm. 'lorn ]Jb?/ conveniens, etat , fiebr.Si 3; - • PAtf. 
font. ^-o?f? ^-*Vf quae decent, qux conveniunt, qux juftaSc 
acqua iimt , Tbilem.V.%. IociLq^ ^f? ^ot ilia quae opottetfcrij 

iPtfe/ *o?f m. Juftificavit , juftum pronunciavit V*/ afleruit : tto» 
Eleeinofynam dedit. Juftificavit, ^wi. 8 : 30, &*. Iooi^oK ju- 
ftificaffet, %^i&. 3: 13. cuojf m. juftificaverunt , Zj/c. 7:29. 
2W. />r«e/^ ,£#0 w. juftificans,^o». 3 : 30. 4:5. 8:33. $l*r. 
mafc. ^o?iio juftificantes , JL«c. 16*. 15. !?4r/. /wvrf . »o£io. w. jtf- 
fti ficatus , £*c. 18: 14. 7/^fltf . oo.&o^ juft i ficare, Z/«r. 1 o •. if 
jFW«\ *o?u ». juftificet, ( ^om. 3 ; a6. ^6ru> ut jnftificaret nos, 

Etbpaal *c">)\ m. juftificatus fuit, juftitianrexercuic .loot j$& 
juftificatus fuerat, (Rom. 4: 2.' o$i juftificatus eft, iTim.y 
1 6. Jac. 2:21. A&ihl f- juftificata eft , Mat. 1 1 : 19. L*cj'. 
2,5. Jac. 2 : 25. Ao??Jl c. jufti ficatus fum , I Cor. 4-. 4. ^oAo?»i[ ». 
Juftificati eftis , cap. 6 : 11. ^©J?il c. juftificati fumus , (^». 5 :i. 
&wtiic. o^Mr.TJuftificatur,^. 1 3 : 39.^*. 3=* 3o|2 8*y>'.io. 

$lur'»ma]c. ^*o??»io jtiitificantut , tfom. i ': i 3. %?. 24. Ga/. 5 : 8. 
^uoafco juftificamini , Gal. $ : 4 j ex «j*omiQ & ^AjI comfibfitunt. 
Ftttttr. *s%)\l.m. juftificaberis, Mat.iii 37.^si^c.jtifefK:aJMinuf, 

X»m.±:.i6. jr: 9. juftificarcmnr, Gal. xui6. juttiicctaui, vtrf. 17. Nffifcugmor, «m: 
J4. juftificemur, 7Sr. jt 7/ ' « '* v '. 

&>&!$ m. joftificari > ^Sf.- 1 3 : 39 ; i^ /Ifr. tit juftilkaflmJ: 

^ bic futiamm.c*m prefix? lUqit be* infmitivi. \- i. -• -n 1 od?^j joiA^ *L&4>? in dotnefjioos fuoa jtuftitiam exeweKj Digitized by Google : * 143 

i TQm.stAi 4lj&Jmfi#u9*itmmfr*jk»iU&Fm j^lwtrtw. Pwfcr** «w»r, i»Vi*umn- 
Jf , Ag» ["wra^f. •fyr. J ^ 7r«/?ii Lditiouibm hoc m loto fkb prufirmmOt ftituri Cbtvou cjfe: 
0U t att» TTremtEm , Ag»* [ afcw*J. Cfc»W. ] PMrifitmfi , Amjicma & Gutkitrii Editionibm ft- 
&mm *Ay /mjcia (ommtmtm tamlam RtvmtfmtyitMitHms. 

\otl m.emph. juftitia. Hehr.PTl> Cbald.FVI y empb. **£"]* . 
&»uL? &?i ^o j^ JJ <a/ //>. non practer juftitiam ufus » taper hj- 
paUagen ■, pro , ufum juitkix , /. e. , ufum juftuin , i Cor* 7:31. 
^/kt. empb. \c<>\ jaCtktx , ^/wc. 15:4. 19:8. 

l£>?l/ jaftitia : Eleemofyna, Jynecdocbice ^ quia pr<ec'tpua juftitU 
faciei eft. Heb. ngn? , GUU. *£*, emph. Knjrw 6>/'** l^eft , aut 

fc»\ . Eleembfynja , Mattb. 6 m 2. 3. X«f . 1 1 •. 4 1 . 12533. 

^.3^x3. jo; 14 ? 17.- ;•••• , 

G/w aff.vyb&f), ekeinofyna tua , Mat. 6:4. ^Nofi eleemofyna 

vclira, wrr/Il. . * 

y/»r. em/>£. \Ko')\ juftitix : Elecmofynae , A&.y : 36. 1 o : 2. *&&fi 

->o4) WjjuOwi iw.PHliZ***.*: 2ty.J£t. 10: 2. 1 Ja&.ito. 
^ t a 9. Emph.fa** > M<tf . i o •. 4 1 , rtr; 27 : 19. 24. M<*r.6 : 26. 

JLae.13: 47.5^ A3.y. 14. 7: j». »i: 14. G*/. j: u.J*c.f, 6. id. iPrtr.3:i8. 4:18. 
iPetr.il 7. iJ#A.i: 1. 3; 7. .^«r. 16: 5.7. ai: 11. 

Fffjw. «w/»A. jtau?f jufta , 2 Vet. 2:8. 

?/«r. «w/c. ^^^i jufti, Luc.y.6. jufta <pm* 1 Jo£. 3 : 1 2 .. Emph. la$ 

jd^,ilbr.9: 13. 13:17.43.49. yta^.^J'. ij: 37.46. iwrv.i:i7. Xjif.j:^. 18:9. 
iOi 10. ■iPetr.'sux. 

A^Oi?? Jufie, 1 Cor. 1$.* 34. - 

oa4i /I Jufticta : Ekemofyna. Juftitia , ^o*f . 4:3. G*/. 3 : -6. 3:18. i^Prtr.i: 14. aJ»«r.i: 1. ».;•»!. 3 : 13.- 1>». * t 19. 3:7.10. /#w.«9: 11. 

ot^qo-ji juftitia ejus , Matt. 6:33.2 Cor. 9:9. ^dZod-K juftitia 

- X£d£ a.%^ mtfffkiSkdduatns. (War. tmpb,\i^ a. X&f 
Sadducxu N0/4 in j*daifmofc8a. VtieMfisVrnf. detribui Se£lh 

JjUttrmm LAr.lll. AM^)^ 16:1.6, u.,ii. zi; 13.34.iWfrv.ii: 18. ^.4: 1.;: Digitized by Google i44 • c\ o* 

}crA Supcrbns , *Magnificus , circumfpe&us , cantusfuit , glo- 
riatus eft. !P«/ emph. in nomen degenerans Jlon illurais, 
gloriofus , curiofus. fZoaon alacritas. 

A4I011 7 Gloriofe, alacriter , caute ,circumfpe&€, Ephef.$ :i$. 

* ^?! ^r<ifc Luxit , fplciiduit. "*?j CM/. Idem. Etmetaph- 
Monuit , admonui t , praemontiit , commonefecit. ( <pfi 
admonetur , iBuftratur} Veil * f ^\ Monitus , cautus. Syria : 

$<7fl m - l&cm<]"odChald.T!\ Vfitatum eft &eil j*oii Monitus, 

cautus. Tlur. mafc. <-4-.cn> cauti, Gal.6 : i.Heb.i:\. 12 : 15. 

Ethpeei Scmil w. Cavit , attendit, cuftodivit, obfervavit,diligens, 

-folicitns, premjMiitus , cautus fuit. oJoi?i1 m. cufto<Hverunt,M<»f. 

27:66. Part, plttr. mafc. ,-.»ci?*io cuftodirc Vel ut cuftodiant, 

Mattb. 27 : 64. Participmm a verba antccclknte rc&tttn pemitur bhpr« imfbtttive , y*» ttumcJt- 
pj»i potcji per fuijwicJivum cum cmjeuUHvu ut : vide Gram. Hmrm.LMd.de Di*u fa^^d. 

Imperat. JotjiI m. Cave, Luc. 11: 35. DiligenseftojCtf.^f-ej. 

Attcnde, iTim.4: 16. Solicirus fis, *«p.6: 10. Cavc> i/i'w^; if. ; . . ' ' " 

oicnhl w.Cayete j Mat.y-. 15. 1 o* 1 7. 16 •. 6. 24s 4. Cufbditc, 

raf.iy. 6s- Mar.%: if. Cavetc, cap. n: 38. 13: 13. £«<■. tz: 1. if. 17:3. 10:46. 21: 
34. Attendee, yASF.y: 37. Cavetc, cap. 13: 4a 10:28. Pkil.y.i. toi.x: 8. i7lef.fi if. 
Hebr.%\ 12. J2: 2f. 2j»i>.v.8. 

Fafw. fcnjiJ w. Caveat , i Cor. i o: 12. ^ieijfp *». caverent', Mat. 
16: 12. ^5ci?»4 m. caveretis Verf. 1 1. Caveatis, (Rom, 16: 17. 
Taelbanm. Idem quod <Peal. AdmQtimt)Mpr.j \%6> Luc.%\ $6 x y: 
3 1 . !Prfrf*c. prof. Jocn jerrfco /». admoncbat , Mar.j :%6.. $lv> 
fxm. ^envic conimoncfaciunt, P/;rf. 3 : |, . . .•":.-.:.'».•. 

jfpbel Jenif m. Idem 7W 'P/icA P4rt. pr*ef. \aa» krt*io (plendebat, 

Afcwf. 9: 3. . " ' ' ,. ; ' ' "* '.' 

A-]£.<m Caute , chcumipe&c , iblicitc , diligcnterV C$te> 

ISar. t£i ARAB'S 1 }3- Diligcmcr, ^.16:23. " . : ' ■ '■ " - . 

I^^iocti/1 empb. Coccinum, coccineum, 'dibaphum*. SicJfijW 
Cafiiubonus Wh tenendum ejfe Luc. 23* i.i ylfidk yfclarsaitfa&' 

Bones. Chald.^y^ljof. »:i8;' ;: ' > i« ^ i-.; »»v.H ,;/.0>^-->t'' 
lot T umuic. Ethhaal ^ Satisfeads eft/ • ' ; * • • l : . • ' l :V; ' ; gitizeckby Google tiuo)/. empk Angulqs, M*r, 21 :.^2. Mar. 121 10. Luc. 201 \y. 

#/»r. *»#£. l&of Anguli , A/*///;. 6 : 5. Hebf. ^J jy2rf. 144 : ni 

•V? -nI W? n ' v i t > vociferatus eft. (P**/ ^,61 w». '£iuyww, 
. , , cpmbjnavit, copulavit , conjugavit, conjunxit: 

conjugjo., matrimonio junxit , A/<tf. 19: 6. Af*r. 10:9. 
Ethpad *J>\\ Conjun&us , combinatus eft : Synecdochtce , Copu- 
latus, jun&us eft matrimonio, nupfit. /ijjftffr. o^ofcgii matri- 
monio cqnjungi , 1 Tim. 4 : 3. <F«f»r. «>$o?>4 £ copuletur, 1 Cor. 
7 : 3,£ ♦ jme jud }>arag<mto. <o^o?ij /». jungantur matrimonio,^/ 
p. ^oy»j/!nubant, 1T/W.5: 14. 

I^of w. empb. {&yos, jugum , par, copula duorum. Qald: tfi, 
««/*. **^ T . Par tHrturtm^ Luc. a : 24, l^o? ^i5 ,d^ /</. filii)u* 
gi , 2 Cor. 6 : 14 j.Vwfe -is Filii. -m>» j£ <«/ fa, £^lius jugi mei, *'.*., 
commilito , focius , fodalts meus > PA//. 4 ♦. 3 j vwfe ^ *-A Filius. 
PA*r. ^61 juga. faint, I**f. 14? 1 9. 

J^opi m. efl$>&.Gonjugium,copula matrimonial is,matrimonium, 

Heir, 13 .* 4. 

^ m.Vael Via*ticum dedit , fuppedktavit, viatico inftruxit. 
Hebr. ntt venari , HitbpaU *3"£»w? in viaticum Fampfii 
mus y ")of.y\ 12. T? & rrps viaticum. Vtdetur, X hi cogtdtam 1 
mntatttm ejjfe. ,o?o? viatico inftrnxerunt nos , . cjr#. 2 8 1 1 o. t 

» ra CA4W. & ^bb. Mo veri ; , rcoodere. Hinc fiebraorum Do- 
Sow. derfafyt vs ,. «^>A. ** W; «o* «t, <ojfrf» ( Hebraorum , Ckald*onim t 
& Sjirp-um mmmi .*• fie dki \folwit, H£ 1^??. n P 5? quia recedit ab 
hoc & datur illi : erat enim mmmiu tritiffimus & Vulgattffimw. 
Syri'ftmdker dicunt " ;.•••. 

Hoi m. «$>£. £uaa , drachma , • denarius. -101 drachma mea , 

L«r. 1 5 : 9. ' x/«r. ^101 drachm* , A/W. 1 7 : 24V £<#<:. 15:8. " . 

Zu% >*l %*%4**rat nummus ek: argntto cuJm,i.Vtde EUam inTisbi. 

... T Vdebtt Digitized by Google t4« °* 

Vaiebdfdrachmam: hocprobatur exTobia 5 t 19, ubi wxl 1 ^, 
00* */? #» Cr«eco tort*, iw Hebraica Mun/leri Edition? reddkur m, & in 
oyriaca Ver/wne Hoi. Similiter in tribus tjiis N".T. /<w « mo</o adduftis, 
in quibu* fit is Syrtts Interpret nomine H5i utitur^ Grants textus mfm- 
gulis iifdem habet A^yjjm. Quatuor ^u^in Valebant Sultan y mm. f*- 
crum : hoc ipfum legit ur m Jonathane Cbaldao Interprete 1 Sam.<j'.% t 
(2^. T>. Kjmchi E^ech.^ : 1 2 , fl(. Salomone Jarcbi ibid. Sf Elii libn 
antea diclo. Siclus autem facer Valtbat dimidium Thalerum Imperii- 
riatcm. Hinc ergo inteSi^tur y nummum %u% Valuiffe oblaVam Imperia- 
ls* partem : Sf oclaVa Imperialu pars faat obplos nojbrates IBelgicof M 
fiuferos 6 & quartam Jiuferi partem. Zu2 quidem etittm Vertititr 
drachma, denarius ; fed denarius fymanus ponderoftor erat drach- 
ma : Vide Lex. Schindl. Col. 474. olenitis de ^«^ leg potess m 
Wafero de antiquis nnmmis Hebraorum^ lib. 2. cap, 20. 

«*»o4 ***i Motus eft, abut, difceflit : Figuravit. P<if/w 

Gcfcavit , circumtulit : Extulit , celcbravit , Uudavtt , 

commendavit. Jpkl **+j\* Projpulit. Fsttur. -~u c.propclfamus, 

/torn. 13 : iz ; Ua hU hgitm m qtt^MftUm EMttuubiu; viJe varim LtQiuttu 

. £moi m. empb. Elatio, faftus ,arrogancia , apparatus , oftenta- 
tio, veneratio , pompa , ^43. 25 : 23. 

^OQl >oi Tinnivit, fonuit, ftrepuit. 'Bemm yo\i refonans, 

iCer. 13: 1. 

ngl Sm. Aluit, nutrivit, pavit, cibavit , educavit , fuftenfa- 
. vit , conceflit alimentum. 
Ya'et ^J m. Armavit. Partic. prat. ^I{lo m. armatus , Luc. 1 1 : 21. 
Ethpaal ^h\ Armatus eft , armavit fe. Imperat. ol**» m. annate 

*«, iiVfr.4: 1. " 

toi m. f^. Arma , armature. C&&. ***!. J«A. iS: j.fljp* 

4$; 13, bit. iC«r.6i 7. 10: 4. Epbef.6: II. 13. 

C«>» 4^". <nxJ armatura ejus , Luc. 1 1 : 22. fl^m. 13:12'; w ftoc 

.pojltritri bee ajfixxm mktauhu. • • 

&ut/. «»/>£. Nutritio. Eft forma fticuo : "imk strain >oco . Digitized by Google / 5 s 6, j : /wiwie tqrptinatioms . ~s> cimfer fupra *4»o&f Gt? **poa^I? . 

Et m Mtrofnt ]pc» Apcfhptico fimt van* Leihones. 

. \jpi u( Movie 9 commovit (e, motus , commotus., di motus, 
cpneitus;, pcrcitus, concuiTus,agitatus, turbatus, conturbatus, 
t^refa#us , perterrefaijhis eft , tr ^muit , contremuit , expavit , 
'Y<3eillavit». -^'.coijturbata es 7 K_jt£f. 1 1 \ 1 5 ; ita in Pari/. & jb$. 
Edit* rtElc ptm&atur : yndeVar. Left. . Veil fl. m. ^.j moventur, 
^£$,.2; 10... Jrfufit. «Jjp tur.barf, conturbari , ^#, 12 : 15. 
fMtvr, Uoij[ £. commovear , <_^#. 2:25. 
EtlfeH^L\iL\ in. Idem £«mf Pe<r/. Conturbatus eft , H/4ff. 2 * 3. 

.CostfBoj&s eft ,&>*#. 4:31 . A^]ZZ[/. commota eft , A/4f. 2 1 *. 10. 

Mou ett, utp.vji jj. Commota cfl&, ^.21 : 31* 

e^iZZ] m. coimnotifunt, A/*tf. 14-. i6 l Concufli fant,cap.i%:^. 

Met* fiicrint *?*« , /*&. J 5 7- Cormnoia font fuitJamcm'a , >&?. 16 : 26. Mots fuflt tnfut* y 

^>*t.6: 14, '• • .•■'., r . - ; . • 

P*r/*f.tU2Aao-w. agitatuiyA/<tt; 1 1 : 7; Lttc.'jx 24. locn \U*ZAJb 
iBovebatur , ^f'tt. 27:41. Fcr«r. VL.]ZAio 1} non mobile, immo- 
bile regmm y Heh. 12: 28. l's»-»!^&o commovetur, Apoc. 6 : .1 3. 
Vtitr^mafc. _*LiZ&o contremiicentes , £*c. 24 «. 38. yacillantes, 
1 Cor. 15 \ 5.8. <£M ,g-».yi2&g commoveamim , Phil. 1 * '28. 
^*L»»ZAio commoventur , .£&*£. 1 2 : 27. k i»yiZfco movemur,^. 
17. 1 28 3 ex^^\l^&<-u*c<>mf>ofaitm. £&L .t/Ay> dimoveapMni, 
Co/j-t i 2 3 } xouslat ex .^^ytZAto & ,oA4 . P/w. /am. <^j^Al$ 
cotttOrbat*, 1 P#.»3*.6. • Fitfvr; uwiZZ/ xommoveatur, i&k 
6 : i 0. ^qu-jZAj w. commovebuntur , Mat.i 4 •. 2 9 . A/<w. 13*2 5. 
L«c. 2 1 *. 25. ^ou-iZZ m. comraoveamini, A£i.2o:io. zTkef.i \ 2. 
Pae/ qtuutratum ttjxf w. Mavit , coaMriovit> concuflit , turbavit , 
cwitiirbnVit, peraiibflvit^jcanfuditv tiirbam concivit, ^coiici- 
fcmt , perterrefesiifc j detaruit:' "«'. /,..■ - 
Ethfdd fudratum^h} Txemuit ^contrewak, comraotus, agir 

T 2 tatus, Digitized by Google , 4 8 si *•-•< 01 

tatus eft. Tartu, ptur. mafc. <-M^?te> agitantur , l^A^I 4 : 1 4. 
Apbel &*f Idem 7**/ fW. Commovit , M* 1 1 « 35- Movie Wr 
manum /nam, Ael. 21: 40 j defcribitur Ins Verbis gettus petenfis audi* 
tionem. Commovit , Hf£. 12:26. A^tl* m. tarbam conctviftr, 
Aft. 11 : 38! Partic. pr*f. \om tt^So ». movebat, ^.5:4. 
Confundebat , ^a. 9 1 a 2. £| O-jSo raovebo , ^w. 2:5. !*• 
jff/«f. <k&& commoverc , ^0.17:1$. Futur. ^axu^m. 
commovere earn domum , Luc, 6 : 48 ,• fie in Vartf.fS Angt. Edit. 
■' Ixoi m. m/>A. Motus , motio , commotio ,• terrx motns. 

Moms, M.ittb.%: 24. Terrs moras » ^uiff iS: a. Commotio, I**.n :i6. Moto* 
J<i>. j; 3. Mono, fcr/:^ Terrs motus, Ad.i6: 36. Jpo<.6: u. 8: f. 11: 13, to. 19. 

2V/p\ e-ropA. VfeO> Terr* motus, A/<tf. 24 : 7. A/4>\ 1 3 : -8X0; .21:11. 
^gjOj w.Hyflbpus. Ab Hebr. W , ^<r aph<erefin liter* OUfi. 
Emph.'faoi , Job: 19; 29. H*£r. 9:19. 

♦ 'rin XbJ m. empb. Oleaj olivetum; oliva. Hebr.^, 
CbatdX^l^ emph.**yi. Olea , <^m. 1 1 : 17 , tor. 24, ter. Vint. 
rm/x&. Vn"> olex , Mat . 21:1. 2 4 ♦. 3 . 26:30. Mar.uxi, 13*3. 

14: 26. Z.wr.19: »9-J7- ^f&i: 11. 01jvs,/k#*.3: n.Oks, /Axx.u: 4. 

* ir» l^jQwi/t «»/>£. Coccum, coccineum, dibaphum. Wan 

^uod Cbald.^yy™. ', ^w n in medio : per banc titer am'Vocem Syria- 
cam legeridam ejfe cenfet lfaacus Cajauboms : Vide in *V1?. Mat.il' 

18. £«f.i3t n. /i**r.o: 19. vljfw. 17: 4. lb; i*. 16. 

, * n Ijvii P/irr. mafc. empb. Zttyim , liatnia , Mat . 1 3 •. 25 . 29 ,* * 
po&criori locoffeffafebaraSt. Sjk.~\ babet \sia;Av«ltcatia & Gutbtmh 
dtttones |j{^ $ Vicmtenfts, Treme&i, %gw > \jharaSi. OvidS] y Ti^j 
(tariftenfes ^ttc *quc at m priori Uco.\ju\ . 
^J Armavit & £ui anna vifc #» ^>» . 
tiutOlea, ohvemm, oliva Vide in tun. 
' )!£J\ m * Vicit^ aupcravit, vi&oriam retulit. Item, \atiaam, 
impunis, )uftus fuit.Hebr. roiinundiu^putusfqit;^ 
rum babuity^« prominciavit. Vicit, Jpoc.% : 5. oiAoi/iyicit 

cum» Digitized by Google .2^1 . 91 149 

tustf, 1 Jpkr$?4; J0%m almtUnt: bJp.£.x'fcl, } Jpoc..%\ 21. 
cnAoi vici eum , jah. 16: 33 ; iffixm i»*a*a£i o& «. vicerum., 
//f^r. 1 1 : 33, Vi&oriam retulcrunt., Jpoc. 15:2. -cto^ vice- 
runt euni , Apoc. 12 : n. ,^oA^i m. viciftis, i Job. 4 ♦. 4. .*oiJoA*3i 
viciftis euqi ,.<#/?* 2 .'13.14; affixtm abundat. Henoni \ai w.Vin- 
cens, ijob.^i 4. $«Jlfar.ai y.i 1.17.26. 3 t5.12.21. 6:2. 21^7. 
foil ls\ w. Superatus , 2 ?etr. 2 : 19. Infnit. &!ol ad vincen- 
dum , ^/>«r. 1 2 ' :' 7. ' lmperat. woois) vincite id twj/kw , (^w». 12 1 
2 1 y affixum abundat'. Putur. lay «. vinceret, vtf/w. 6 : 2. Vincet, 
t<f. 17 : 14. aOTcuaij vicerit eum, Luc. 1 1 •. 22. \&Lf. vincet', 
'jtyoc. 1 i \ j , v ^aJaL vincatvos, (fym. 12; 21. ls)Z w. vincas, 

Ztnm.il 4; frenulum & Trifim vtrtmwt, purus lis: *»* WtiLM.M&d.Ubr. i.ttp.J. 

Ethpeel ^fK Vi&us, fupcratus eft. Aortic, piur. mafc. ^*3?tio fu- 

perentar , ' a P#iTr a v 2 o. 

tfW/ ^H ar. Purgavtt , miMidavit , juftificavit. . 

ilask f. ethph. Vi&oria , innoccntia, juftrficatio. Victoria, 

Maub.%%', ia L*f. i: jt. Jultificatio, A«i».;;iS. Vidoria, 1CV.9: 14. if :i+fj.PkiL 
3: 1+ t]<*s: + 

C*fli *£ ^•^^oai. viftoria tua ,. 1 Cor.' i 5 : 5 5 . 

Jai lyiundus, purus , ;uftus, innoxius , innocent : itawvi&or^ 
vicroriofus. CW. *P! . Victor , Jpoc. 6:.i, in Pariftenfe & Angti- 
cana Editionibus. Vide Farias Lecltanes , & Lud. de Dieu Jnimadp. in 
hum locum. Em ph. ££f innoccns , Matth.i-j : 4. (Blur. K u , ■ 4 * . 
vi&orioii fumus , (Rom. 8 : 37 ; ex ^*w & ^i» compofitnm. 

^5 Zachxus ' wwmti "piri , L*r. 19:3.4.5.8. 

• 3* Chdd. Stillavit, fluxit, diffluxit. Hujus <Peil ** dif- 
Aliens e/f^ro »m*^i mMmadv.Lud.de DieuadJpoc.iy : 1 3. 
•jjffo/ *^tfm«WsttkquQd ( &edCbald. Ef metaphmce dicitur deluce -. 
Sptenduit 7 rcfplendnir , affulfic , cffuifit, late fe diffudit /w. 

-rat. fr«e/ /oem. kA»^ ipjendensi C5 nommaltter^ lplendiduoi 

$rj$r*m jLoc.xx'.xi. ' Digitized by Google 156 '4o1 f'l^l 

X£J maft.- entpfi.- bu^ Ipldttdor, >4)w»i v r ;;im: nwfcW.iafi. 
3*/#r.m/^.V2StScintiliac,ltiminaria. ■ 

* nV? kjuIi*. Ethpaal \a£$\\m. Brevis , abbreviating , aiigu- 

ftus , contra&us fuit : in miferum ftatum devehit. 1 Cor. 7:29. 

, T r .^ ».Effudit,infuditt Iparfi^afperfiticon^crfit^efperflr. 

Pe'il wmAi m. afperfa* V^/y, ^J>oc. 19: 13; V&fc & m **, 

VJuil m. Haufit, Imperat. a*&i m. haurire , JoJ?. 2 -. 8. 
, !?! Hebr. Tempos, proprie condi&um & detenninaruni. H/« 
Pjelffi. Paravit, preparavit, deftinavit: citavit, invitavit, 
convocavit , cpngregavjt , ex conditio , Q» ad certum tempus\el U- 
cum. Chald, PaelPl Idem. 

<^Jo? Pael m, Apparavit , preparavit : invitavit. Tart, prtt, 
^sivio m. in vitatus, Luc. 14:8. Ptur. mafc. ^^otioiovitaci ,M#. 
22:8. Luc. 1 4: 7. . £n£&i : V£o&» mvitaei , M/it,.%tl 3* 4.. 
Ethpaal ^o>»| In vitatus eft. &tio?>l in vita<U6 ses., 1 Lhc 141 10. 
Panic, Ajf <&$£> m. invitaris, torf. 8. 

XqI m. Cecinit , pfallit. ^ok. cecinimus. Mat.i 1 : ij.Lhc. 
7:32. fienomplur.mafc^pcn ^o/Loa\ ad'lit.'fmfiiscMm- 
'tcs x i. e. y eftote cancntcs , canite , itybef $ : 1?. Co/. 3 : : i 6. )*& 
fupra fecwda* ptteriti perfonas in\ocn* 

JZtbpeel j&fll Cant us eft. Panic. £ov& m, canitur , 1 Cor. 14:7. 
'Pael £& m. Idem auodPeal. Panic, pr*f. f&ko m. piallcns,/**. 
5 • 13. Futur. fioi] c. pfallam, ^o/w.15 : 9. Canam,i Cor. 14? i$jta 

fi&m.empb. Canticiim, cantus, cantiq, con'centus , ma- 
ilea : convivium , comeflatio , ubi cantus "Vel mufica adhibetw. 

Concentus, Lue.lfi if. Coineflatio, /few. 13: 13. Got. ft it. tiPw.4: 3. 

fcj*ioi ^ empb. Cantio , cantus , concentus , pfakaod** 
Ttur. etopb. Ufa) cintioncsi, Epb.fi 1$. CoL^; , i6. 

$£) m. empb+ Pfaltes, cantor ,* mnOcasy tabicen. 
Plttr. em ph. lJ& T tibicincs , Match. 9 : "2 3. ~ : "' * §&# Digitized by Google ^1 #: i*1 151 

. X t aa& m< emph. Pfalmus. Heb. t Q !° . utft. i 9:33. 1 Cor. 14 * 
2 6. flur. emph. I&&01S0 Pfalmi , Luc. 2 o : 43 . 24:44.. t^#. 1 . 

lO. fyi.fi 19- Co/. 3: 16.* 

j w. Genus , (pedes , mos, modus , Chald. TJ» U '.pro He- 

br*o r? /^e i/i T4rgum ponitur. Emph. £n . . !P/«r. ^Jui ^_1ji 

mu lta rum ipcciarum , i&£r. 9 : 10; nomrn m //«n*/f coutinuo re- 

petitum multitudinem & Varietatem fignificat ; Gr. a\$<pfoi( variis £4- 

ptifmatibm. Emph. Q£# l'I»i genera linguarum , 1 C«*. 1 a 1 1 o. 28. 

pj m. Fornicatus, fcortatus eft. Hebr. Pg. (Bencmi fern, 

tmph. in nomen degenerans \L*Ji Meretrix , fcortum, 1 Cot \6 : 

if. id. Htkr.ii; 31. J*f.r; ij, jipot.17.1. ij-. 1 6. 1 9 1 ». 

P/*r. f«pA. tof Meretrices , Mattb,,i i : 3 1 . 32. Luc . 1 5 : 30. 
4x^.17: y. 

Tail +$ m. Idem. g*j» w. fcortati funt , 1 Cor. 10:8. \Apoc. 17 : 
2. 18: 3. m^ji /. fcortate font, Jud.V. 7 j <w»/*r Grim. Ham* 
L,nd. de T)ieu pag. 328. Vartic. prxf. \&& m. fcortans , 1 Cor. 6 : 1 8. 
P/*r. r»i/>A. &&c icortantes, Jpoc. 21 *. 8. Ittfimt. q*j)&q£ ad fcor- 
randum , ^/oc. 2 : 1 4. 20. Fiftar. IjJj ^: fcortemur, 1 Cor. 10:8. 

fZo*» /. ewf/^. Scorcatio , Mattb. 5:32. 15**9. -^ dr * 7 : 2 ' • 
J»*.8: 4\. Ad.\f. 20.29. »i: »j-: iCar.j: 1. 6 : 14. 18. 7: 2. iCW-.ix: 11. Grf. j : 
19. Efb.f :> CW.3: j.. t W*^: 3. 4>*.i: ai. 14: $.-17? -1.4. 19: *. 

C»w ^/f. ^om/ooi ^o a fcortatione fua , ^x>r. 9 •• 21. ?hr. emph, 

flaLi) lcortationes , Q(gm. 1:29: ita hie legitur in Vtennenfi y^egia 

(£ TroUu EditionibiH j ctterk punSltttk Editiones habent fZo*J) . 

*»* m. Fornicator, (cortator. Chdd.tS %abb. ^H . Hebr.iix 1 6, 

£»»/>£. Jl3f 1 Cor. 5 5 1 1 . Ephef. 5:5. ^Air. «»^^. tiit 1 Cor. 5 : 9. 
10. 6:9. iTfo*. 1: 10. Htkr.ty 4. ^/>#f.ai: ij-. 

t o^v^ w. Indignatus , iratus fuit ; efferbuit , exxftuavitt ,fu- 

riit , -£ac virt : dolore afifedus eft. 

Ethped **#i Iratus eft. ?*rtk. plur* mafc. caa oom ^*f^?^ IraTce- 
bantur ei , tKfyftjwro turn fremebant in cam , Marc. 1 4 x 5 . Cru 

nefim Digitized by Google 152 M 

nejtujQTnftmih Lexicu frit toe paiiiapmtit ail titfyad rtfmti, 
!Buxtorfiui ad Etbpeel. • - 

«okl w. Cldmavit , exclamavit: acclamavit querulando, vo- 

cifcratus eft prae dolorc , propter anguitiam , 6f animi 

ebmpf effionem : vbcavit, advocavit , convoca vit , corigregavit 

precationis voce. Hvbr. ??l , Chald. P?!: dkituretiam Hebr.WS) 

Chatd.??}. Clamavit, Luc.$: 33. 

Jphet jms( Idem a nod Veal. • Yartk. pr*f. jdur. mafc. ^aq^Uo cla- 
mantia dtmonia , Luc. 4:41. oopj ^gviio clamabant , cap. 23*5. 
. Xj m. Minutus , imminupu?, diminutus fuit, parum, parvum, 
cxiguum fuit aut fa&um eft, abbrcviatus , decurtatus eft: 
Cohibuit , prohibuit. Chald. "Vridem. 

_>pjj m. Pacvulqs,modiciis^paiiciis ) pauhilus,pufillus,cxiguus, 

parvus^ minor, minimus. Pufillds, Maub.'i^:^t. Modicum, sap.iS: n.' Minimal, L*t- 
9tVf8.* SufllUtt, cap. 19: 3» Mfciiajo»'.fc<r«wff*Wi, |C«%-12,:,»4. Panafjfc&rJ, aO. 
4 ; 17. Pufiljutn tempt* Htkr. io: 37. Tempore modicp , tap. 1 1.: if. Exiguum fcw/*, 
virf.^i. Ter^pmmoaicom, t4f.ii'. ioi ' 

£;*/>£. HcLi Minor, 3/4*. 1 1 •. 1 1 , puKfortfoc. Parvus , M^r. 15: 

4a Exiguo tempore ^ Luc. 4% f. Minimus, cap. 7: 18. Pulillus, <vj/>. 12: 32. Miohnus, 
cap. if : n.13. 11: 26. Exiguo tempore y Ac~t.$\ 34. Parvus, cap.ij: 40. Minor, /?»». 
9 : : 11. : Minora*, £pk 3: 8. 7>«r^r« podica, i.Tim^:,%. Afao ctiguo, J*«*. 3: 4. 
MtmbrMmtJl cxiguom,, verf.f.\ Pallidum, Apot.i; J4. Tempi* ciiKUUm, r^.6: H. 

^ootJoj minimas eortitn, i Cor. 1 5 ♦ 9 ; -affixum blc abundat; m 

abtmiat Heir. € : 1 1. 

-faw, U»o^.» Minimumjjr4»«w,M4r.i3: 3a.Af4r.4431. Emph.fm. 

tlku) minimum > L*c. 1 2 : 26. Exiguusgif ir , J^o*. 3 •.. 5. 

P&r. w<i/c, ^jfov.) pauci, A/d/.o •. 37.20: i6.L*c. 10: 2^ 1^:23. 
ifj.9: 43. ' ' . • • . 

£w/^. tfcLi minima mandnta , . Mttth. 3 m 9.' Pauci , c4/». 7:14' 

Pulilli, <■/*/. 10: 41. 18:6.10.14. if'40-45'- Parvuli, Mar. 9: 42. Parvi, Luc. it. \. AS- 
16; ii. /(cof. 1 1 ; 18^ 13: t6. .19: /. 18. 10: 11. 

ConHr. JZu Pufilli, Mat..6 l} 30. 8,*.a$.' .io"':^. £w.h!2$. 
ir^/j: 14. 

Viu/.'fam. ^SfiLipaiiCXjC^i'r/i 4.'" ' fimpt^fitth: J&fe&vpart&t, 

Xkc.^ 1 : 48. Pauca, £/>*. 3:' Jt A^r. 13 i 12. 1 ftttr.f: ix. .,• . • •• Digitized by Google ** *l 153 

Xla&jf. emph. Parvitas , paUcitas , minoritas , raihorenpitas. 
Cwt/fr. Z0&.1 parvitas , Mar. 16:14. 

ioi Utres Vide PP\ . 

,01?^ w. Lcvavit, clcvavitjfuftulit, erexkt, extulit: item 

fufpendit , crucifixit , gtomodo in Syra H.T.Verfionefem- 

perfignficat, wuco loco 2 Tim. 41 1 5 exceptor ttbi eflferfcndi notiwe 

Venit. oaoi m. crucifixerunt, Mar. 15:27. Gal. 5:24. ogoaof 
cmdfixificqt eon, M*. 27: aj. ^M*». if t 24/ Cruafigerew (am, *>«rj. ij. Gracifixcrunt 
coin, L**.\$: 33. 24; w>. ji*. 19: 18. Crucifixiflcnt eum, vw/13. 

^A&9> m. crucifixiftis , \A&. 2 ; 23.36. ^ouooAaoi ^oAjI? quern 
vos crucifixiftis eum , ^.4 : 1 o ,- quando relathum ? f/? oM^«i <•<*//* 
affixttm fequttur pleonajiicum. !Benoni plur. mafc. ^*aoi crucifigen- 
tcs , M*f. 231 34. i Cor. 2 : 8. 5Vi7 ^s*a) m. crucifixus, 1 Cor. 
1:23. 2:2'. £<*/. 2 : 19.6: 14-Elatus, 2 Tiiw.4 •. 15 . P/*r. »w/c. 
t *r>»oi cruci fix i , Mar. {5132. Emph. l%*o> cruci affixi , JoA. 1 9 : 
5 1 . Imperat. cum affix. ^ous»oo» m. cruci fige eum , Mar. 15:13,. 
14. JLw.23: 21 , Aa. *cno&cot m. crucifigite eum, Job. 19:6. 
Futmr. «aqo»[ r. cruci figam, J*b. 19* 15. ^eeri crucifigamte., 
tferf. id. v oaa»>w. emergent, Hehr.6 : 6. ^*<niSoooiJ crucifigent 

com, Mm.xo'. 19. Crueifigcrent eum, Mar. if: 20. JL*f. 13; 23, ^19: id 

Eihfxti *£&*[ m. Bre&us, elevatiw, exakatus eft, intumuit: 

Solpenfo*, crucifixus eft, Matt. 18: f. Afar*. 16: 6. J«6. 19: 10. Crucifixus erat, vtrf. 3* 
Crucifixus fiicrat, verf.41. Crucifixus lit , Kom.6',6. Crucifiius eft , iCr. 1:13. Crucifixus 
ft, 2CV.13: 4. 

lom *ao?il intumuerat, Jo£. 6 : 18.. oaofll *•' wucifijei June, A/af. 
37% 38. Crucifix"! eraut,>>A/".44. . i*W«r.*oo?»* m. cruofigetur, 

Mttt. 26: 2. Grncifigarur , ,r<^. 17 : 22. 23. Crucifigerctur., verbid. 31. iMwr. if:, if. 

Z»uo» m, «qp£. Crux , A/<rt. 27 : 40.42. Mar.$ : 30. 32. Luc. 
13: 2<$. J«*. 19: 31^ 1 Ctr. 1:18. .... 

019491 Crux ejus* >W fit*. A/<tf .. 10 ; 38, . j 6 : 24* 27:32 ^Mmr. 

8: 34. O: *«• ^""Sf* *3- J«*«*9; 17,19. %*<f.2: i<J. G*/.i: 20, 2; 14. A$xumlm 
mhmd* i»ht* ftqnentibtu , )ob. 19 : if. 1 Ctr. 1 : 17. Gat.6: 12. 14. PA//^: 18. 

- - ■i^m^^A.£|aft^eFe^Q ) effu^ifixio;^f^mwm>or 

PPX Hebr. ?k>). Chald. J^ & Arak Fudit , fmdendo pargavit: Digitized by Google i54 *- & 

item percolatus , defaecatus fuit. Hmc Jtak. <$£ ffl Ike* > & $J- 
riacum 

\b\ Tlur.f. empb. Utres adVmum & aquam , facci picari i culci, 

JSvm vtkarii, Mu.ynj, putir. JMUr. i: it, f«4*r.- Lmt.y. 37, «r. 3! 

^ m. Texuit, i6\wm.8;i3. 2!^. 23; 7. £/<0. 19:9.59:5. 

5V*/ /*m. «i^>. f4*^» contcxta , Job. 19:29. 
\fa m. Scvit, fcrainavit, conlevtt, dUlemraavit, dtTpcrftt. 

JfrAr. V* . Seminaret , Mat. 1 3 : 4. Seminavf e , >fr^! 24. 

if. 37.39. NUe.^l 4.14, *». Seminaret, L*c.8: j-. 

du!rf feminavit illud granum , Mitt. 13: 31. Axj'i w. fcminafti, 
Mtf. 1 3 ♦. 27. 25 : 24. jL«c. 19: 21 .:Ax*» f. feminavi , Mtf.2$: 
26. Lure. 19: 22. rxi) c. icminavimus , iCor. 9: 11. $0M» 
«fi w. Scminans , Job. 4: 37. ^fl. 1 7 -. 20. 1 Cor. 1 5 : 36. 37,^. 

aO.$: 6, Aw. <*£<*; 7.8, *«. 

JP/«r. m<t/?. ^^ ferentes , Mat. 6 ; 26. L#c. 12:24. %tilfm, 
l!Lgi fcimnatusy&roo , Mofr. 13*19. More. 4 ♦. 1 5 .<. GHur. nufu 
^*x*Ji difperfi , 1 Prtr. 1:1. P/«r. /arw. ^fi difperfat, Jac. 1 : 1. 
In/imt. ykoik ad Jeminandum , M^r. 13: 3. Mar. 4: 3. Lw.8: 5. 
Etbpetl u>$ ». Satu^feminatus eft. Seminaturaerat* MaM} :ip. 

Seo»in«um fiw. wrjfKxai.aa. 

A&hI/ icminatum eft grmum y Mrfr.4: 3 1 . 32* oJ?i[ w, femiftui 

funt, Vfj^/1 16. 2o.* Prfrtif. tj'nio w. feminatur > 1 Cor. 15:44. 

Fccm. llifco feminatur , Mdr.4: 1 5. P/«r. mafc. ^^fv^ofeaiiiun- 

tur,M4r.4t 18. rO. 15* 42. 43. ./<#•£. 3 s 18. 

tSm. em^b. Semen , fememis. Hebr. ^lyCbddJ^., entfk 

**?"£ .• Semen , Mat. 13:18. 24. 27. 38. 22 : 24. Mar. 4: 3& 
27. it: 19. to.zi.it. £«r.8: 11. ao: at. Ani: 3. 9:8. iC«r.i;: 36. aCfc-pMC. 
G»/.3:i9. j7m».i: 8. /Wr.li: n.l8. 

Cum ajf. oiitf Semen ejus , Luc. 1 : 55. ^MM.4^ 1 3. 16. &>/.$»<£ 

jMxnm hoc shuuta im htk ftfmmAm , Ak.7: 4a. 8.* 33.37. Jt«*0i 7. it j 1. ft/.}^ 
»*r.t: id ' 

^li) femen toiim ,orftf.3 *• 25. G(4m. 4: 18. GW. 3:16. ^aJTfe- 
mentis veftra , 2 C«r. 9 : io. Digitized by Google f* (Plur.empb. l^tf femina, A/tt. tavt-Saty M#. izi%.hKi6*t* 

CMmajf.ytZi&feto'mibusttih) &#. 3,*i6.. .-".,., 

&o*> w. <w^. Sator , feminator , Kltf. r 3 : 3. M<»r. 4: 3. u.' 

J«*-4: 36. iCw.p; 10. • 

Xjo>& m. emfk* Semen. !P/*r. /sw/*£. l«»3i femina , Mat. 13; 

31. .Mm*. 4: 31. iCor. iy: 37.3$. • *}Kn Ia^m Impetus. &l«scumimpetu v 4fw.i8'. ai. 

* 3?0 Hebr.idem quod *<?? & nan AbfcOndit, abdidfc, oc- 
ctiltavit. i?/W ain finus, greminm, ubi quid abditur feu oaultatur' 
Chdd.^% Arab. JU- **, Syrine ■••••? 

^ In finu tennit nitf .gcftavit, fovit, complcxui, ample-, 
xus fuk , in pretio , in ddiciis habuit , amavit , dilexit , elegit; 
defideravit , voluit. Item Syris Fovit , calefecit \ accendit^- ac- 
ceniiis.eft , arfit, exarfit. ?ealpr<et. 3 perf.fvm.ftr%. Aa^ardeiet, 
Luc. 1 a: 49. 

£4*/ «ae^ m. A more accenfus eft, amavit*, dilexit, amplcxus, 
amplexatus , blanditus eft. 9artk . pr*f fern. ta&Zso diligent , 
\Tbef.2-.y. piur. K uy\%\\n blandimur, Verf. 8 ; ex t >^n»,Va m„ 
blandientes & ,JL> fumus eompifitum. 
J phi ca*jf m. Idem quod TaeL Dilexit 9 ]oh. 3 .♦ 1 6\ 13: 1 , Us. 

Bfb*$.i \ if. tTim.^i 10, Amsvit, iPetr.i: ij. % 

t«m #$C : $|oi/ jdjlf xit epnt. Marc. 1 9 ; a r. **$»)' dilexit me-, 
Jifc. i tf» ^. G*j/. a ■•« ao. .^f d'dexitnos >(%«. 8* 37, £jp&. a : 4; 

j: x. »72rfi? 16. Dilexcrit oos, ijok.+l 10. Dilesk nos, vtrff. u. ig." ' 

£&*jff. ailexit , ' Luc. 7 : 47 . Aa«V w. dilexiiti, /<>£. 17:33, ftir« 
^a*»f dilexifti ihfe j )oh.\j\ 14. a^. -y&a»jf r. diiexi te, Apoc* 
9 v£? ^aAa*^ difcxi V09 , jck 1 3 '. £4. < 15 ; £. t* ; . • «*£*: dt- 
Icxcnint; : j#. 3-.- k £. : l d*seerfot > > ilhl.^x 8* daacernnt j 

^ a ^r/w, Digitized by Google i5<S 

4foc.\ii n. ^ȣ c. dikxerinras, iJoh.*\: 10. Particprif. 
«a^!d m.diligens, £1^.7:47. JaA.3* 35. 11*5. 14: 21. ^w. 

13:8. iCor.8: 3, 2C0r.11: iu us if. fJJpA.y: 28, M. Pfc/. 1 : 8. i J«*.i: 10. 3:10. 
I A. 4: 10 , fof. 21. <: l y 6*. Expnmstmr liters cbaraderiflxa comjf^dttomM m smobm ken ft* 
tjieuttbu$, x)ob,v.l.ht 3/**.f. 1. hltditmrespf mme ob prsjwmtsmum psrttetpii JhotAX f. 

(Ptur. mafc. K *y**c diligences y Matt. 5 : 46 , £*. Lac. 6 : 32^ to*. 
J#*.8: 42- 13: 34." Rom.%: 28. 12:10. iU.ix: if. Epb.6: 14. 1Prfr.1r8.22. 
^u^mIo diligimus, 1 Jo/;. 3: 14. 5: 2; rx^su^lo diligences SJ^L 
fumus compofitum. Infinit. rhijs^N diligere , tf{w/. 13:85 *ft 

Atari Qlsfb cbsrs&eriftu* cowj*£ati9*u exprejpt eft ; dmojimika exempts fmeruut t* p*rtuip.t y & occv. 
ttt etism nmum *» jmmro. Ltidttmr smtem es /^ wme U prsftrmsMtem mfvtUivt i )%b. 4:11, 

Imferat. ooJl m. diligice , Mat. 5:44. -L«r. 6:27.3$. £/>Af£ 5 : 

if. Crf.3: 19. iPrtr.i: 17. 

Futur. *a*o? w. diligere > 1 JoA. 4 : 2 o j f ff hUfutur. cum ? /oco w- 
yfri. «Ajgj diligaC,Vtf/!2i. ^tku^I diligct eum, Luc. 7:42. *aw2w. 

diliges , Jlfo.19: 19. Msr.u: 31. GW./: 14. Epbef.e: 28. 

<Q£uJ m. diligant , £/*Af/i 5 ; 28. ^osu*2 *. diligatis , Jo/>, 1 3: 34. 

IJM2.17. 17^/4:9. iJaA.3: u. 

«!=uJ c . diligamus , 1 Job. 3 : 1 8. 2 3. 4:7.12.19. 2 Job. V. 5 j 

j« bee mftime lot* Olsfk cbsrs&eriftiatm expreffmmeft. 

c ^bou in. f»^. Amor, dile&io, charitas, A/<tf. 24: 12. L*c 

11: 42./«A.i3: 3f. ij: 10. 13. 17:26. &w». 1:31. 13:1a 14: if. if- 3a »0. 
4:21.. 7:3. 8: 1. 13: t.2.3.4, fer. 8. 13, to. 14; I. 16:14. iC^. 2:4. 6:6. 7:11. 
>: rV y: 11. <**/.f : 6. 13.12. £/*. 1: 4. 3: 17. 4: 2.16. *z 2. 6: 7.23. PbiLius- 
1: 1.1. C0/1: 2. 3: 14. lWtfi; 17. 4: 9. fj 8. xTbef.n 3. 2: 10. 1 'Z*<»m : ; . 14 

i: if. 4: 12. 6: I'. i7i«i.f: 7.13. 2: 22. 7Ht.ll 2. Pbilem.v.e. Hebr.\0\ 24. 13:1. 
iPtfr.l 1 2l. iPrfr.i : 7. 1/^4: 7.8. IO.16, ^a 8, frr.ij<^^ 

C*m ^1 0190* Amor ejus V*/ fuus , Job. 15:10. fym.^ : 8.2^ 2: 

?! J#*. 3:16. 4:12. 17. Afxmm he sbmmJst im bei ftqnemtibm f J^. 5- : 41. An.f: f. 
5 3f-39- *C<r.fti4. 13:13. ^.3:19. 5:21. iTi*/^: 5. xTtm.y.4^ »J*- 11 
J. if. 3: 1. 17. 4:9. 5:3. 

jiiai* charitas tua , fhUtm.y. 9. 3 Ja^. >. 6. ^do* charitas mea, 
1 Cor. 16: 24. 2 77m. 3:10. ^q^dqa* charitas veftra, fym.ii: 9. 

iC«r.i:i 6:13.7:7. 8: iEpbtf.tt if. PbiLi:?. C*Li:+Z. xTbef.i;* y.6> 

11. //rJr.6: 10. 

^(L charitas noftra > 2 Cor* 8 : 7. £/^/! 4: 15. 

ta*^ w. r«yil. Dileftus , amatus > charus. G4/^. a> ?IJ ^??5; 
Tan Ka*an. ^ d f^ : 17. 17:5,^/^.1: u. 9: 7. i2:6.Ltf* 

3 :xi. Digitized by Google '57 

a: 12. 9: 3?. a©: 13, 1 Gw.4; 17. Epkfdt 11. CW. 1 : 7. 13. 4: 7.9. 2 7¥w.-i : 2. iW- 
Jem. vetff. 1.16. xPetr.i: 17. 3} if. 

r«w» ^ ct^Vi dile&us luus , £/>£?/! 1 : 6. ^*y\ dile&us mcus , 
Mat. 12:1 8.!^w«. 16*. 5. 8.9. 3 Jo£. V. 1 . ^a*aJ dilc&us nofter, 

CJ.4: 14. ^]tk.vtrff.x.^. 11. 

F<r«. r>f^&. ihtunn di)e&a, ^oc. 20: 9. ,aAa*a.»I dile&a mea, 
9(om. 1 6 1 12. ^&a*ail dile&a noftra > Pkilem. V. 2 . 
f?/«r. wo/f. < »n.T>/ > dile&i, fym. 1 1 : 28. 1 The/. 2 : 8. En ph. 
1q > 7»> dile&i , 2%7. 4.1. C«m d^ ^xnas^L dile&i ejus , <<#?. 1 o : 

14. Ram, 1 : 7. 1 7lcf. 1 : 4. a7i<f/i; 13,- 4JEmm» m» bi$ thumdat. 

«*&*?» dile&i mei , flfyw. 12:19. 1 Cor. 10:14 15; 58. 2 Cor. 

7: 1. 12: 19. Pbil.xi 12. 4; 1. iPetr.i: it. 4: 12. 2Prtr.j: .1.8. 14-17. 1 JaA.lt 7. 
3:2.21. 4: 7.1 1. /«£ *<i^r 3. 7. 20. 

^■tu» dile&i noftri , <_^#. 15: 2$. 

tbcsw »». ««/>£. Sarmentum. (P/*r. ««/?£. looa*! <_^tf, 28 : 3. 
fto^/~. em/A. Lignum minutum , feftuca, ftipula, 1 Cor. 3:12. 

/&* & sMttedemi its di3aju*t, qmidfactle tuctndantur ; Mktq*id poprium tormmjh ctmhnri. 

• ht\— m ' Excuflit ? decuflit/r«#w f x arborwusj Velfrumenta , 
4*tf legumina exfoUicults : ST Concuflit,quaflavit , alhilt, 
contrivit. <nA£&»/ concuiTiteum> Marc. y. 20. Benoniftrm. 
lj^' concuticns , v«/I 18. 

V\ A^» »». Cum dolore parturivit , enixa eft> pcpeuitx 
!Ben<mifem. \kxL cum dolore parturiens , Jpoc* 12:2 ; 

i«& v*rif LcH. &J»madv. L*d. dt Ditm i» hm$€ ham. 

<?atl ttaJ m. Corrupit , deftruxit , perdidit , percmit,demolitus 
eft, lacfitjCruciavit: partunvit 5 enikus, partus dolores palTus 
eft. bSsJtf. corrupit, Jpoc. 19 : 2. o^aiiw. perdidcrunt, Apoc. 
1 1 ; 1 8. JiaJ c . corrupimus, 2 Cor. 7 •* 2 . ^^rric. ^r*/i ^a*lio w . 

corrompens. jLu.11: 33. DcftruQunu. iCtr.3: 17. Pttturicns, GtU^: 19. Pcrimens, 
/&*r.ii:al v 

Fatm. \teJ>io parturiens, (/<»/. 4: 27. !?for. w*/£. ^ > Vi» ap cor- 
^umpentes, Matth.6\ 16. 19. 20- Deftruentes, Tit. 1:11. 
^/«r. /em. x V^v> parturientes , l2?ow. 8:22. Corrumpcntes , 

*Cir.J/J33- * A . 

^5 l*4rrir. Digitized by Google 158 

9 art. pr*t. <l£j& w. corrapta mens, i 7T«. fi t 5, a TW.^: 8, 

Farm. ?jn» T iV> U incorruptus /cttmo, 7if. 2 «..8. 

Infimt. oNnn ^V ad perdendum , ut perdas , Jpoc. 1 1 $ 18. 

Etbpaal ^k^i m. Corruptus , deftru&us , vaftatus , devafatus , 

perditus eft. Corrupt* funt dhiti* , Jacob. 5 •. -a* 

^.'V>.'H/. corrupt* font , Apoc. 8:0. 

fcarttciplum fl.fr nASg «r. corruptibilis , 1 Cat. Q : -2 5 . 15: 53. 54. 

corrumpacur* iCer.4: 16. if*. 4: 21. 

^6>'^o y? lncorruptibilis , corruptionis expers, (^pm. i: 23. 

1 Tim. 1 : 17. 6:.i4 

Faem. tkbl&oy incorruptibilis , 1 Petr. 1 *• 4. 3 : 4. 

Vlur. mafc. ^Aa^o corrumpuntur , Jud.VerJ. 10. 

Futur. ^So»Ai m. corrumpantur , a Cor. 11 : 3. aPrtr.2t 11 

^si*lZZ w. devaft abimini , ^a. 1 3 ♦. 4 1 . , 

\Xa»* «. Corruptio abfoluta, cxitium, interims. Corruptio, 
Epb. 6 : 24. £if^. lis** corruptio,,^**. 2 : 27. 31. 13 •. 34. 35. 

36.37. Am».8.* 21. 1 Ctr. if: 41, Mi. jo. j-i. .Gsl.6i 8. Exitium, ioteritus, 1 Tim.6:<). 
Hcbr.%: 13. iPrtr. 1:4. 2: 12, 4u. 19. , 

|Jb*I w. «»/£. Funis , funiculus. Hebrr^ . J«A. 2 : 1 5 ; K««f 
rusfingdaris hicfumtur colleSlhe ^Grtcus ertim textutbabetat cym** 
Cifunigulis. ^lur.cumaJf.6L^l» funes ejus,. <^/?. 27: 33; 

afixmm abmndat. . 

tkiM m. **>«/>/>. Dolor gra vidimus, f«i bomtnem quafifunc trflif 

fmi conjbingit , ^»<r/« *# partunentis. Hebr. '$}. 1 Thef.yi' 

Plur. emph. Uo« Atatt. 34,* 8. A/<w. 13: 8.duliaj» dolorescjusi 

Usdw »i. fm/iA. Ufura, fcenus , ^wi debeturpro accept* bemfia*) 
benertcium. P/«r. em/?A. Uoa* 1 T?«r. 5 1 4. **&&* ulurfc irie*) 

2 Cor. 6:13. * 

Jloo** m, emph. Vaftatio , cruciatus > Apoc. 18:7* 
]teZi&m. empb. Corruptor, corruptus; monis,manWf*tor, 
Vlur. emph. 115*1^; nolles, \ Cor. 6 : o j ^otowK Efl partuiptiwiVt* 
quod a. in nomen dezeneraVtt. * • . Digitized by Google fi^r>/»V> m. **£& Exterminator , intcrfc&or y comiptor', tu- 
ftator, 1 Cor. 10:10; eft nomen ex partktpk paet fbrmatum. _ ' 

\'Lqx&uL&q f. empk Corruptio , corrupt tbilitas. Eft nomen 4 
ptrticipto Etbpaal dtduBum. 1fZoi\Vu.Ao 1} . mcorruptio, inoocrupOr 
bilitas , (%w. a r 7. 1 Cw. 15 : 50. 53. 54. a Tim. 1 •. 10.. 

m. Piger fa&us eCt , otio torpuit , fegnuir, focbr* fuit. 

Etbpad^J{ &\lcxZll m. Idem. - - 

t'nfl »* m t empb. Piger, ignavus > focors,M<tf.25 : 16. ?lur. ntafc, 

^%\fyuQ(ffn. ia:li. < ,. , 

XIqJa* f. empb. Ignavia , pigritia , 1 Tim. 5 ti 3. ; 

A^. «. Preflit, cornpreffit,expreflit: congregavit, corr- 

^ globavit , coagutavit ,• preffit lac ad eliciendum huty» 

mm : & oppreflit , expulfit, protrufit , ftrinxjtt.' , iBenoni ^ rau 

premens, Luc. 8: 42. \6 : \6. ?lur. ^^Jl prementes, Marc, 

5: x\. Opprimemes, verf.$i. Prementes, Lue.S: 47. 

Futur. oquio^Mji m. opprimcrerit eum , Mar. 3.-9. 

}£&** m. empk Compredlo, ftri&io, aftri&io , coax&atio ,■ Mar. 

1gSk» m. empb. Idem, i^/? & nomen tweaks terti**. 

* **?ti i^rir. Sociatus, aflbciatus, comociatus , con;un£his fuit. 

i$Z m. ?aei Sociavtt , aflbciavit , comitatus eft. 

*$» m. Socius > fodalis, col leg a , confers, comes, amicus, pro- 
xtmos. J&fr. n ?0, CteW. TET «•/;£. **??".'*,, & Sjriace 
lisullaem^ C«« 4jfl otjOjI fbcius ejus w. vrf fuus, Luc.iax 3 i;, 

iter J hm fmn* i»hebca vet**r fitit* , f*is eft e j m fik t m awMtitmh b" 4mMtf : Trtmebm. 
*^p. 23:^0.. 4*- 7**7- Proxiawj Cms, £»w. 13: 8. t Car. 10: 14. J*M »: 3. 4. CW.g: 
I3. iTty.t;^. 
y £ii prbximu9 tuu* , %m. i * i. l Cor. 14:17. *»*&>» mi amice, 

"M*?, 20*13. So«iemi ,c*^.aa : 12. i6x 50.^00^ focius vefter, 

tftflr.;: 1. 

fim. emph. ftg^Socka. «2&*fociaejus / M«f. 12 1 \$.L*c.6: 1 o. 

Vwr. Digitized by Google Vlur.mafc. JjjaZ , emfh. \^Z . Cum aff. -cto^jI focii fui, J«&.i \ : 16. 

Proximi for, iPdr.4; 10. 

P*^ conforces tui, £/r£r. i : 9. ^oou^aZ (bdales fui, A/rf.ir.16. 

Socii foi. Lmc.f, 7. Sodales fci, ^.7: 31. College 1m,AS.f: xi. Socii fei, ^.13:31. 

ja.p> T . focii veftri , 3 Ctr. 8:8. 

Ija^ j». *w/iA. Fofla , fovea, Mat. 1 a : 1 1 . Fide VariasLrfl* 
net ,& infra in jsL 

T «r*^» m. Claufit , conclufit , inclufit , obftrinxit , coar&a- 
vit x vincivit. Hebr. ^?" ligavit, alligavit , obligavit. 

indofit, AS. 16: 14. Conclufit, Ram. n : 31. Gal.y. x%. 

oupjl conclufit cum, Luc. 3 : 2 o ,• affix urn abundai. Obftrinxit cam 

fromiffiomem , Heir. 6: 17.' 

o*aj» m. incluferunt , Luc^ : 6. ,oAa3*# i». vinxeratis , Acl.^ ■. 2<>. 
Teilflur. mafc. v » *■»•>> , Gal. 3 : 23 ; ex ^.a.^u concluli & ^L*no$ 

ctmpofoum. 

tnfinit. ^T«ft»,V)\ rncludere vos , G<*/. 4 : 17. 

' jlaosw w. em/>£. Clauftrum , career: anguftia, anxictas, 

includo. Anguftia , AS. 8 : 33. Rom. 8 : 3^. 

(P/«r. emfh. luio&M anguftix , 2 Car. 6:4. 12:10. Careers , 

lUbr. 1 1 : 3d 

1&a*l lVipula : vide in 3 ?0 . 

* Djn atu^> w. Claudus , A/af. 18:8. ha.feauent t*X». & 
enim (Hi-, ut liter* bomogenea^ittterfe commutantur. Eft nomettfom* 

Ted Teal. "Emfh. tou^» Idem , Marc. 9 : 45. Tlur. emph. y&*» 
cUodi, A#<*at: 14. JL«r. 14* 13. >fr. j : 3. 

"^ Chald. Chudicavit, 2 Sam. 4: 4. Tail ^ Idem. 

falw *». Claudus. ESI form* Ted Teal. Claudum memhm y 

Hebr. 12: 13. £w/?£. I^L* Claudus, ^f*. 3 •. 2. 4: 14. 14:8. 

(Blur, emph, 1J*£»* Claudi, Mat. 1 1 : 5. 15: 30. 31. Lttc.y.i'i' 

.fafJ&xfibtr.mafe.enipb. Claudi^ Lmc\a. : 31.^8.8 ."7. E&fan* 

^Partiriph P*H, ■ • . f 

^ jii . UnuV, unicus j quidam. 67c & Cbdld.* 1 *? : per iq>b*refil 
' prim*, liter* *b Hebr.™* . Unite, A/W * 5:18.1 9.29.3° 

41. 6:14. Quidam,M/>.8.i.f. 9:18. 12: ia Unut/^. 16:14.18:8. Un nm % vafu- Digitized by Google t6t 
7:^13^9: 1^13. ii.* 13. 13: 3. i7: 1. ia 15,17. 18; 8.21. 21:9.11,**. 

fl> ^1 Unufquifque > (inguti , ilgillatim. Unufquifque y Mat. 2 6 : 

**. Mm. 14: 19. Lmc.41 40. 13: if. 16: ftti: 7. Sigillatm, isp.Z: 9. Unufipiifqtte, 
>W. 2: 3. Sinpili, Rom. 12: f. Sigillatim, 1 C«r. 14: 27.31. Unuroqoockiuc /<-»<», <r^. w: 
38. Unu^oUquc, £?**f-4i % 1 Itef.x: it. 

|J fjl tto Unumquoaque membrum , i C«\ i a: 1 8. Unufquifquc, 
^ ^Unufquifquc, M.7 $ 53* c^fif. 17: 27. 4^.2:23. 20: 

I3. 2It 21. 22. a 2.12. 

fjd ^ Alius in aliura v ^ccAA>iAi^,M-i3 • 22. Alter alteri, «/4& 

7: 26. Alter in alteram, ftp. 23 : 7. Alter altcri, Gai.fi 26. Alius in almm, CW.3; 9. 
/Mr. 1©; 24. 

jj? jjl Alter altcrius , )oh.*y. 14. tfjotfi. 14: i^. 16: 16. iCar. 

16: 2a 2 C«r. 13; 12. G*Ls: 17. 1 Ptfr. j: 14. 

y&aoD ^o plo yJuial ^ (^ unus a dcxtra tua , alter a finiftra tua , 
Af<tf. 20:21. u^Aaj jjIo^Aj^ unus aiTumetur,& alter relin- 
quetur , cap. 24: 40. fcn~ ^0 ^o ftiof ^o ^J unus ex ancilla , & 
alter ex libera , Gal. 4: 22. 
fJll ^ Alter alteram, A/*f. 24 : 1 o , for. Alter ad alteram, <W*r r 

4: 41. Alter alteri, Lxc.%: 25*. Alter alteram, tap. 12: 1. Alter ad alteram, tsp.x^: 3*'» 
J«&u: 56. 12.* 19. Alter* alteram, «p 131 24. tj: 12.17. Alter ad alteram , ^.16:17. 
17: 24. AS.%1 7.12. 4: ij. Alter alteram, Aw. ia: to^v. 13; 8. 14: 13. 1 C«.j: f. 
XI : 33. Alter alteri, <2*£ j: 13. Alter alteram, verf.if. Epb.At 2. Alter alteri, t*r[. 32. 
**p.f: **• Alter alteram, Ca/3: 13. Alter altcri, *4 AHer alteram, iThf.*: 9. 18. f : 
1 1 , to. 7*1.3: 3. Aker alteri, jscot. f : 16, Alter alteram, 1 Par. 1 : 22. 3 : S. 1 Jo*. 3; 
1 1. 18. 23. 4: 7; 1 1. 12. ijob.v.f. 

( Jll& fj alter erga alteram, Job. 13* 35* Epb./^i 32. 1 Tfcf^ 

3: 12. 

^^SOfJ Alter ab altero, M*f. 25 ; 32+ Job. 5 ; 44. ^#. 15 : 39. 

JJ Ilk ^ Alter in alteram , fym. 1 : 27. Alter erga alteram , 

cap. if .• f. Alteram membrum pro altero, 1 Cor. 1 1 : 2j\ Alter alteram, G*/. y : 26. Alter 
a&ctfis &um ij?*; S • 9- AUcr P* a,tero » *"/• 16. 

ii>tti -i ptfieptabant alter cum altero, Afor. i : 27. Luc. 2 : 15, 

4; 11. 24 • M- if- *7- >*•$: 43- A3. 7 : 2d. Alter adverfus alteram, r*/. 19: 38. Alter 
com altab, «?.26: 31. Alter adverfus attentat, 1 Cor.6: 7.. Digitized by Google 1*06^ UrtUm hi centHtri, Aftttty* 29; ^MfO^miefiKf^ 

expo**: Ummm au&mm in c*Mtm % Ml fro 1B0 *m> fluid rtUmtput^ cttttmmweffuf. j£«W|jb* 
jisoccurrii Mare, to : 33; & Lat.% ; 8, k facit ftudus uaum in centum., Viit &10* 
LtSiomt Lite. 19: 8. 

&o Equant 6 magit, i Cur. 6 : 3. a Cw. 3 : $. 
^^ioAbuno, illico v fhtim,confeftim, L*c* 14: i8# Gr.Jii* 
jam*. Videmox htfiaY^»^c& 1^S« 
^o^m m. Undecim > :ii9tif at jm*. 

.Far*. ?J*» Una^rt.^: 18. 36. 6: 27. 1 3 : 46. 17 •. 4 , fcr. 18:9. 

10; ii. it: 19.14. ay: ij.14. ^6.4: +J,*«. aP«r.3: 8. ^Mr.6: i. ij: 7. 17: t* 
18: 10.16.19. 21: 1. 

If* 1^ ,UnaquKque > (ingulac,figillatifli > fc&. 21125 .Unumquodquc, 
losiWo1J*»6 ?p?^io 1^* Una aflumetur > & altera lelinquetnr, 

WK*4. 04:41. 

1j**^ In unum, una , (unul > paritcr. 

^9» I^Una vice, femel , M. Verjf. 3. $. (£**/ gfimpfkittr Satm 

1J~,aut fubintelle&o^ai,** ^i^H^.^nKfoncl^wf. Oft: 

vjir Gram. JJarm.de Dm fag. 1*8. 119. 

iL ^io "2 (fyg. 5 : 3. 6? |l**So [>x />r^ro Jo ft? 1j~ compofitum] Ab una, 
itatim 7 fubit6 , confemm , illico , repente, protinus , Mat.% :i6. 

lllico, cap f. i8. Swim, Aftt.^X X. vide Nieol. J'uSer, Mifttl.kbr. i.tof.i. 

ym>|>» /. Undecim , & &4*flto.jj» Undecima , VuU in fax* . 
jL -y* w * Gavifus, hilaris, exhilaratus, Ixcatus fuit/ v* 

** G»vifi*cft, L*r.ij: &. Ja*.8: j6- >*£. 11:23. 

Al^j/. lxtatus eftJpirttHs, Luc. i : 47. A*J** c. gavifus fum,P^. 
«.; 18.. 4: 10. ijtt.v.+ 3]«*.».j. 

u^m m: gavifi funt, M<*. 2 •. 10. Mar. 141 11. L*c.ii\$i 
iosxo. jb&ij: 3*- *° : 'J* *W»mi: »3- , . . . 

^*J** £» gavifi fuimus , 2 Cor. 7 : 1 3. 

Senom |J£ «. Gaudens, A/<tf^.i8«. 13. Latans, L«r. 13:17. 

Gandcns, <j^.ij: f. 19: & J**-3= 29- u: if. AS.%; 39. Rem.-ji n. 16:19. ifir.<3' 
& 16: 17. aCcr.7: 16. P*i7. 1 : 4. CoL 1 i xf »: y. 

5Vw. «fd/c. ^-^S Gaudentes^congr^tulantqSjLwf J : 58^ J$cr jo*. 

Laetori, top. 19: 37 s Portitifima oh alia verto reclrnm aliqtuaub fn i infMhhro : ftmluS'- 1** 
A />»>* Gram. Harm. pat. ^16. Gaudcntcs, Jefr, J4: 28. M.f.AX. 13; «j8.AWr».'tt'/- 
: 3 o, i*. iTAff;: 16. .,..-.. , .1 j^» J :- iCtr.-j: 30. C*V Digitized by Google ^-iyi gaucknwfi, iCo/:6i id. i^r: 9 • f*^ gsuidcnte* & 

^i» ramus cmpefitum. » 

^/5«tf . ?^ »> V i \ Iattari , L»c, 15:32. Imperat. * J**o ^ -^* f». ial vc 

fibi Artttle, 2jftfcv. to. £5* verf.n femil Ujjttwr. Gtaxavvx w*&'ftiara jalmadiwotiomtv*- 

«£♦ w. gaudete k M<tf . 5:12, Luc . 6:23. 1 o : 2 Q. 1 5 •. 6 . (%». ' 
i»: 12. jCV.13: 11. i>W. 3: 1. 4:4. 1JW.4: 13. 

^ f. gaudete , Luc. 15: 9 * jFk**o\ ^**j m. gaudebi t , M. 1 6 i 

20. 2-2-. ^mjw. gaudebuhtyJoA. 4: 36. Hilales enmt, V^/^. 

ti^id. ^o^Z >». gauideatfe; Lue.ioiiO. Gaudebitis, lPrtr. 

is 6. "C^jc. gaudeotftns', ^ac.19: ^r; 

!Pael£*» m. Exhilaravit , laetificavit. F«fwr. «ii^»Ii m. exhila- 

rabit nie, 2 Cor. 2:2. .^jJcylj m. exbilararent me, \trf. 3. 

, : V5r*I/. Gaudtum, hernia, PbiLn: lo.'Jac. 1 : 2, EnfbittofZ 

£flfafHW0*$tMu*faiMtform*io*is: vidt Gram. Harm, Lmd.dcDieufaft,yj, GttKKun), 
Jwt.2: 10. 13: ad, as: 8. mart.^:'i6. tut. i : 1444. 2: ip. 8; 13. 10: 17. if. 7. 
10. 24: 52. .^£.3: 29. 16.20.11. Ad.&:% 13: fx.Am. 141 17. ij: 13.91. aCw.7: 
7. Gat.fi 2i. PW 1 : 25-. Co/. 1 : 11. i.Tl*/. 1 : 6. 3:9. iTiar. 1 : ^.Pbiltm.v. 7. Lctitia, 
iJEr&r. i: 9. Gandiuni, r^. 10:34. 11:2.11. 13:17. iPetr. 1:8, 13. ijoi.v. 11. 3J0A.V. 

c*4yJ gaudium fyum , Mat, 1 3 : 44. Jbuvdat hoc affixum Math* 
»5; 21, 2.3.. (ji'/p^ gaudium fuum v .u4&i2: 14.^X0^! gaudium 
me vim > JW>. 15 > 1 jl. PA'/. 2 j 2. ,4 vi. rt ooiAyI gaudium epruai 
W iuum, A*f • 24 : 41 . 2 Cor. 8:2. ^as^yi gaudium . veftrum , 
Jek, 1 5 •• 1 .1 . 16:22.24; Vwfe Craw. Harm, de Dieu pag. \6j. 1 6& 
1 69. ^Of» gaudium noftrum , 1 Tbef. 2 : 19. 20. 1 Jo». t : 4.* i • 
..^mW^^ilarjs x 2.^r.9i:.7.. . , : v '. .. - - ^ . • 
4^*1 Hilarity lxte, libenter, alacriter. Hilariter, Mt m 

tj*. xi. 21: 17. 24:10. 28:*7. Libenter, iCor. 12:9. 1/. 

♦ tf^». ^.Peausj.^oc. 1 5 •. 6: a a Ur\^ :> empL^^ <$ 
&W*& f ^ l &, ' ftttiah P^o mott T m 1 • ' C«« af.bi^Z Pe&Us cjusr 

fhk*' k y^ ott/^« lifu .- Qnm.aff. ^crul^ipe^pra {ua^Lar.-i^i; 48. 
5jl»» ,jI m. Univk , continuit , cohibuk. Mafiu*. 

*»t- X^ 2 l»» Digitized by Google 164 f" 

9{m m, plvr. empb. A*tai*«, inviccm. Lnc. 4 $ 56. 19 : is. 
>ki6: 16, ^&n: 6. *8: aj. ibw.*: if. J«r-4: it. i^»h. 1:7.4*6:4 

4lm m. Ambivit , cinxit , circumdedit , circumivit , obfe&t, 
obvallavit: mcndicavit; qMaficvaumtrehijKhuUadc&y 
gtndum filpem. Veducitur a CbaltUto' y }% I & 1 inter fe cmmutatis. 
*<no3^ »f. circumdederunt eum , Jo£. 10:14. oJff. a 5 *. 7. oifyJ 
ctrcumivcrunt ca caSbra , ^poc. 20* 9. *Benom s^> m. menchcam, 
Marc, 10: 46. Luc. 18: 35. Jo£. 9 : 8. 2W 4QA4**? ^-? & 
^ 01^ pJ**J >A«*oti quumautem videritb Hierofolymamqaod 
cingat earn exercitus, Luc. 21 •. 2 o. P/ar ^jy* M * circumdantcs, 

Afetfi. 8: 1$. Htkr. \\\\\ i» bm tfi Pttt fr$ Btmmi : vide Gram. Hmm.lM.mdbm 
/•*• » 8 «- 

Infink. )^ol mendicaft , Lnt. 161%. 

Taelb^m. Idem quod feat. Aphtls^m. Idem: kern repctiit, 

reftituit. o*f»f cinxit earn iwtAtfw , Af<if. a 1 •. 33. M4p-.11 '. 1. 

Ijo^jS ». <w/^>. Mendicus , <^£F. 3:10. 

Ujow m. e»i/>J&. Circuitus , ^fw. 4 : 8. 

u^m 4. J^ Circum , circa : ad , juxta , prope, Habet fem» 

mmimmafc.frimr. ttmfirnSi. Oirca, Aba. 3: f. Mat. 1 1 t<$. Jjw.31 3. 

-oio$J*» circum eum , Mar. 3 : 33. <^/#. 9 : 39. Uflrtoa?\joioj{«^; 

circum thronum , ^f/w. 4:3. ucojjZ? ^cno?^* ^o Idem, wf 4- 

Ahfque prxpofito ^c cap* 5:11.^7:11. cfu'£* circa eum#**, 

•Lw. aa : 55. ^quy* circa eas , )ud. Verf. 7. ^-v* circum «»> 
AWr.d: 3d. 

Cwo. fnn Arab. De novo,® primum extitit res. *PaH /£». 

Innovavit, renovavit, inftauravi^relUuravk.Hefr.^tf'tM*' 
tefi fiftw promore in Itngualem L mutata. Innovavit , Hebr. to : 30. 
Ethpaal £fU\ Renovatus , reftauratus fuit. Parttc. l^4j£ m.fr 
novatur, 2 Cat. 4; id. Col. 3: 10. i'Wtt. i^Ag m, wmware- 
tur, £/£. 1 1 10. ,o^Aj w. rcnoventur, Hebri6\ 6. £LfLL*> 
renovabimini % ifc£ 4:25. Digitized by Google , £f» m. Novus ^ novum , ^ar, 17* a 1 . /ft Jr. #8p! > OW. ^^ . 
Empk.XLfLm. Mat.yx 17, £». 19: 28. 26: 29. 27: rfo.A/ar.i : 

«. 1: a»* l »i.X«f./:36,««r.37,W.38.39. M.13: 34. lpr^i. A8.tji *g. rCW-.;:i». 
£>t.i.-i$. .4:^ (M]: ia Ji^a: 14. /tor. 8: 13. ij«*.a: 7.8. *j«*. v.j. >»*.ii 
17. j: i». 

JF<r». fw^. f2J^ Nova, ow« Xj&<*» ^ro , ^«/4 Than radicate deficit ,* 

&f lattt im 7Sw* iB» pud tu$a eflfam. gemtrn : vhk Gram. Harm. LmJ. dt Ditm fag .31 , Q ej»f 
tkmAmimad. mAfn.xx 17- Mattb.y. 16. 26 : .28. Jlftw*. a i it , **. 14 : 24. Lm. tit 
KX iCr.j : 7. it; 2*. 2O.3: 6. y; 17. G«/6: 15. htbr.&i 8. 9:1;. ia:24.4><w; 

3": I*. s',9. 14J 3. ai : 1.2. 

flur. mofc. emph. \UZ Mar, 1 6 : 17. 3^m.6 : 4. 2 Prtr. 3:13. 
^p«f. 21 : i. 

flur* t Form. ««/>£. fZ£^ Mat. 9*17. 13; 5 2. Mar. 2 : 22. l/tfc, 
f. 38. 4*^.21: j. " 

A-»t£f»! Nove, dc novo , reccntcr ,- A/«r. 14:25. 

lZ?o~m. cmph. Injtiatio, dedicatio, renovatto. Dedicatio, 

Kmm.y'. tail. J«t. 10: 22 ; Gr.h*—>» y Encznia : rmawtbatm tnim i* ftfit E»c<tmi«rmm 
wumtri* dtduatiitu temfU qtue coHtigit fab ]*d» Macbabao , & deftribitur 1 Matbab. 4. 
Renovatio, /tow. 12:2. 7^.3: /. 

tloL^f. emph. No vitas , xomvctw , fym. j:6. 

a <>0 ^ »a^ m. Reus fuit., dtbuit , peccavit , condemnatus 

eft. £teJ> m. peccaftis , i Cor. 6 : 7. Benom »sl\Z m. 

reus eft, Mat <i 3 : 16. 1$. Futur. <§pix»L m. debeatis, (Rom. 13:8. 

Etbpeel . *ut i lf\ «*. bebitus eft, Tartk., *£*U&q m. debctur , 

Run. 41+ 13*: 7. Debita 4ik&» y i Cw.7: 3. 

fiW «su^ m. Damnavit , condemnavit, debito rem , reum effecit, 
pereeit. Condemnavit, Tiu%: u. Damnavit, 2Pftt.2-.d, 
«nsxu» condemnavit eum, Hefo. 11:75 affixum -rKtoM. ca^ tw. 
damnabant , 0^5. 26:10. \oAiu*l m. condemnaftis , Jacob. $.6. 
<?artk. fr*f. •suZso m. condemnans , fym. 1:32. 2:1. (Blur, 
mofc. K x\*$r\ conderanantes, Mat. 12:7. Partic. jrrdt. jalZtom. 
iciw fadsts 9 Mat. 5 •. 2 1\ 22. Damnatus , ^a. 2 2 : 25. Reus 
fa&us, t Cor. 1 1 : 37. Obnoxium,condemnatum/»«Tdr«w , 1 ]oh. 
5*. 16. &tur. fern. £u*Vo- condemnat*, ]ud. >./. Input. 
iQi/rrukth cuJpabilcs, ieos efficcrcvos, Co/. 2: 18. ^»Mr. 

X 5 , %tf\***l Digitized by Google *£JZf. oondemnabit ', -JLocx-ira £*> (feeKi&CPBdfina&t e&a, 

jlf*. ia: 41. Coodeauiaret jd/rrM&uv, j?«a».8; 3; jgixim mhoc Itn $bm i i0. 

^qi«jQ ra «>» i m. condemnabunt eum , A/<*f. 20 •. 18. A/<*r. 10:33. 
cfufai»»'i condemnabunt earn, Mattk 12: 41* Lttc.iti 31. 
^co^w* condemoabitis, L«c. 6. 37. ..... 

^/ww2 ^1^} /». Damnatus, condemnatus , reus fa&us eft, 

debitor fait. Datnaattt eflet, Mat. if: 3. Reus fattus eft, Rm. 14: 23. J«f.2: 10. 

<Partk. .nl/.ASo i». condemnatus, M<*r. 16 : 16. P/w\ m^/c. ^aJAto 

condemnati, L*c,6: 37. 

F*j«r. -^TvIAj m. debitor fit,!^om.3 : lp.jzlZllf. condemnaretur, 

tap. 7-; 13; atyiu jmifiiragvco. ^ 

^IZLtrh. conitemnaberis , Mat. 1 2 : 37. ^»/JZ jw. obnoxii Gas 
judicio^ )ac.$\ 1 1. *»I»IAj c. condemnemur, 1 Cor. 1 1 : 33. 

. >baw Amor >; dilcctio , cbaritas : videfupra ift 3 ?C . 
■ l*»oJ *». empl>. Reatus , culpa , noxa, debitum, peccatum* 
ihiquitas. j!bcu l£*5 dominus debiti, i.e., creditor, foenerator, 
Luc . 7 : 4 1 . P/«r. c«« <*^C ^o^ debi ta noftra , Mat, 6: 11. Cd. 

, ^booZ-fr ?w^. Idem. Debitum,Mdf. 18; 32. CTAao^debkani 

cjqs, 'verjl 17.' ' i • •' • 

jsU m. Debitor , reus". Debitor frat , debebat 3 -M <^.' 1 8 : % 

18:30.34. Rcui,*ACw. 14 r 64.* Debitor, 1^.7*41. 16: f.7. R«fc,-ji*;-«9.: 5. Iklfrat, 
Rom. 1 : 14. 1 Cjt. 11:7. 1 Tim. 1 : 14 7V*. 1 : 7. Pti/am, *. 19. /fc*r. J : 3. y : id. 1 1 .'4 

jr Ar debitor fit, debeat, £**/. 513^ bicprowmtnaaicwtcreWw* 
nofHineislZ : Vide Oram. Harm. Lud.de.Vieuf^. 1 36* 1 37*,.: , 
^Wi^LU Debitfiy, 1 Gr. 1 1 : 10. ., i ^ ; / ' r- 1 -„r 
Vtur:mafc. ^r\li Debitores v reL Debi tores , Lmc^ 1 7-: .♦' 16, J& 

£i^4a^L*c»7 -4 1 * 16 '• ^.,^^debemHs > *x c i^^^nosW i 

ftmu* Tf»m%dk*my ifA.17: 19. ^w.8,; 12, ,ij : 1).. 2 ^4: 8. /«» boc kKo^vaititr coo- 
dftttt^tnatYi^i ttiimffat ret fainusrWJfipfM-tw^ ikeSig^r.^ vide *<*UeU**** 
,i.««Cm Digitized by Google \6y 

f. mmpb. Daffttiatio > cbride$natio , <%». 8 1 i . . * Cor; 

j|.i 34. ^o«iZ«u4 cp^emnatio coning >,(2{ow^il i : .12.', .*_. ',' 

fZoaLito /". e»^6. Condemnation ^nflyri[»V)\ ad condemns 

tionem veftram, 2 Cor.j: 3. . .*-.-. 

* t pi\n aoil m. P^lndicayit,annuncaavit,rcqnnciavitj | tna- 

c nifeftavit , patefecit , arguit , oftehdit , oftentavit , ihpi$rayitl 

to commonftrayit , ^monftravit, probayit, pracBuit, exhiboit, 

prxftitit. Hebr. HJC 1 . Oftendit y jB. 1:3. Lnc . 44 i 40.' jo£, io ? 

p ao. 11: 1, tor. xTtm.ii ia 4>*' aii IO - " : '• - * ■■■■ 

oufel Oftendit ci , Mat. 4 •. 8. L*c<4 ; 5 ; Oftcn&a* et* ^£.7* 

1 44, usjq* oitemht raihr, jjfif. lo^8. ajfiwi. 4 :14V .^^oJ 

commonitravit vobfe , Mat. 3 : 7. Lwc> 3 ; 7. A^fl <f.; oftendi : , 

Grf/1 2 •. 1 8. <r£ua« oftendi illad , G<*/. 2:2. ^oA*o^ oftendi ' VoV 

bis, ^#.20.-35. Jo*. 10: 32. ouaZm. renunciarunt 7 Matt.%1 

ir 33. 14:12* Oftendebant,^H. 28 ; 2. jPA-ojI nu ofbndifVis., 

;.. 2, Cor.y. 1 >i . jH^^t. 6 : , 1 Ot j Vartic . /»*^ IcuLjq jo. pftendensvf 

JM»\ 14: 1 j, Lw.ii : iv J«*$: ap«*'/. yf<2. 9 : ix. ij: a. fccmanflrans* «p. i8-:'a8L 
Ofaodatt, Rmm.^'. 8. >».*: iS. Indicans, Apoctx :%. .. 

Font. \Lzute argnens? Hebr.p; 16. Oftendens,, r^p. 12:27, 
Indicans, 1 Prtr.i: 11. f.&r.mafi;. ,-culio oftendentes,. Mitt. 
it • 24 1 i.fljom. 2:15. JWr. 11: 14* Manifeftanres,. J**/. .Wjf3- 
v i!q»V) oftendwnus, 2 Cor, 4-. 25 ex ^^o&ae eftendentcs Sf ^-Ll 
Junius compofitum. ?lur.fam. ^iiiZso oftendeBte*, -4$. 9/. 3^ 
Infinit. QAt'fcK Indicate , M«r. 16121. Mamfeitare , /ok 14:22. 
iui iodia»dum,.4^.i: >. «;«. ft " ' ■' — ' - >>• 

}mperat.y&.m. oftendc,M4f r 8;4. Mir. 1 544, L*c. 5*14. Jo£. 

jv -joJ ortende mihi ,' J4C. 2 ; 18I ^o*I oftende nobis, tol. 14't S^o.' 

• ooil m. oftendite , L*c. 17 : 14. 2 Cor. 8 v 24. -Jolo*. renunciate 

' mhi, itt».i:8. oflendke mihi, f-^.n: 19. LtK.iot 04- . - '• '• 1 

fwrtr.^Jj m.oitende^et«. M<».i6vK Oftendetj-f^.34r 291 

DolMhh*ii4mth^Q&ttAn<x, Efbtf.xl-j. Offendat, iTb*f.i; to. Ottcntet, caf.i: 4. 

Oftcndcret^ IS * Digitized by Google 1 68 

OQe»dptt, r7V». irt£ CMcnte t fMr.6'. n. Qflydgw, ,«^,»>» 4&f*mmtm 

prtfixt JtUth fro imfimitivt. OAeadat , }aeoi.'$: 1 3. 

•jcncua*Ij- Oltendet , I 7/w. 6 ; 15; affixum abtmdat. ^n,dv»a 

Mdandabtt *obis,/i6. 16: i+if. Indicate vobb, xbir.3: 1; bts » bn Ham $ f*». 
ram emm fr*fxo dulatk kn ufmithri. 

\£\ c. oftenderem, ^ow.9 : 17. Oftcndam^/w. 4. : 1. 17 : 1. 2! : 9. 
.•cnoiCb!) oftendam ci , Job. 14:21. %^t&. 9*16. f^\ oftendam 
tibi , ^7. 7 •. 3. <oa«0"l oftendam vobis, Luc.6:^j. 12: 5. 
1 Cor. 12: j 1 . ^ooJj m. probent , <^y/7. 24/1 3. Dcmonftrare, 

44. if. -i & bee i» bet eft fmtmrnm am fnrfxi iolrti he ia j mUh rij tta&v*rf.iH. Oflffl- 
dam , Ta. 1 : ia 3 : 2. 

&u c. oftOMamus , 2 Cr. 6:4. 

. llo~ m. Serpens. Chald. *Kp . Mat.y. 10. L«c. 11:11. M 

3: 14. iCflr. 11 \ 3. /^w. u: 9, 14. 1^ »ot a. 

Tlnr.empb. rZo<Li ierpentes, Ma*. 1 o : 1 6. 2 3 : 33. Afar. 1 6 : iS. 

£*r. 10:19. i Cw. 10 : 9. ^fx*. 9: 19. 

*Qt*i f. OftcnOo, demonftratio , indicium, cxcmplum, 
exemplar , fpecics , (pecimen j inftru&io, argumenttim. Emjili. 
|2ua*»Z . Oftenfio, fyom. 3 : 16. Demonftratio, 1 Cor. 2 : 4. 

Indicium, iCtr.S: 14. PM 1 : iS. Oftcnfio, iTbef. 1: f. Eicmplotti, iTim.f. 16. 
iPetr.i:6. 

Cum aff. <nA«g*>2? Oftenfionis ejus , Z<w. i : 80. 

*£om *$*> m. Suit , aifuit, confuit, intuit. ©rw«w^U». 
aflhens,A/4yc.2 : 2i. 
• T^m* Sutura , M. 19:23^ *« i>xico SchintUeri yertitur fe 

Upturn Prii fmrnmUnm. 

J^J ». »p&. Sutura : & Abortus , abortivus , i Cor. 15*. & 
ObferVa hie , //ter<w * 6f **, ubifimul connetlentU fmt, it a mnrm t* 
primi , ut ea , qu* pteponi debet y poBponatur ,* hoc tyfufairi kac Vgtt/wA 
effe faHum m omnibus Editionibus, atque Lextcis; in quibtu feferitttt 
fy**l -.. ftf a Lexicograpbis refertur ad radicem \^»* peccavit. jfibac 
quictemraclice quoflne CaHeUus deducit} Verum bicetiam babe^t^Sn- 
tura , abortus inter derivata radtck ^o^ . . Cwferfupr* pag.iQi, ?< 
74? obfertata funt ad Vocem fZo*^o?. (?/«r. «w>fc |iii abortwi 
o* 3 :»f. ■ U«i Digitized by Google . . Swi Jiehr. Dolere : manere, permanere , jfrak $\L £**8 Vi 
poUbk, potens, validufque fuit. Hinc PaH Cbaid.^fl y Syr. 
%Z m. Roboravit, corroboravit,c6nfortavit, confirmavit; m*- 
^ftravit , militiam W mimfterium obiit. *ulLZ roboravit mc, 
i 11m. 1 * 12. "iTim. 4: 1.7. <&*J m. corroborarunt , \^*tf. 15 : 32. 
panic, prtf. ^+*io m. cOrroborans , Luc. 11 1 43 . Vbit. 4 ♦. 1 3 . 
Etfyaal\LZL\m. Roboratus, corroboratus eft , invaluit , vali-\ 
dus fa&us eft, fortis fuit , roboravit fe. Corroboratus eft >< ^f?.o* 

JL9^ Invaluit, np.19: 16. Cprroboranit crt, &W..4: 20. 

.oSin/1 w. valtdi facti funt > i&£r. 11; 94. &«?#*. liLJAi^ m. 

corroborabatur , L*c 1 : 80. 2 : 40. A&. 9:22. 

Imperat. ^J*L\ m. fortis efto, /#?. 23:11. 2 77/m. 2.1. <&^4. w * 
eftotc fortes , £/>£. 6 *. i o. F«/«r. ^**iZZ w. corroboremini , 
Co/, i : ii. vjJ^A,! c . corrobpremur , i Prtr. 5:10. 
*' °\LLm.emph. Arena. Hehrh\t\^Cbald^ ^emph.^^, Jren* 

fie dida , ipi9</ doloftto & moUJliam ambmhanibm ajftrat: Buxtorfiv. V*l, i**>d i/Uittorr fetm*. 
*&t [tujattd : ScbmMenu. Mat. 7 : 26. A«*». 9 : 27. //«ir. » r: 12., -Aw. J 2 : 1 8. 20 ; 8. 

^ jw. Vis , robur, fortitudo , "virtus , miraculum , potentia, 
pofeftas , facultas ; militia , exercitus. Virtus , Atl. 4:7; 

Hrtfe tic var. Led. Potoftia , Rem. i i 4. Virtus , Ctl. 1 : 1 1 . 2 fyef 2:9. 

' XLZ m. emph. Idem. Hebr.^V , Chald.emph. kVti v */ K^n. 
^£. J^ S? - potentia, & j^L TV virtus, vis- Potentia , Matt. 

6: 13. 24: 30. 16: 64. Vis, Mar.fl 30. Miraculum, r^.6: j. Poteftas, cap. 9:1. Vir- 
tus, a*. 11: 33. Potentia, cap. 13: 26. 14: 61. Virtus, X**. 1 : 17* 4: 14.36. j: 17. 6* 
*9- 8*4^- 9* l * E xcrciws i *£•*.! : ao - Potentia., vcrf.17. Virtue, Ay.22: 69. 24:49. 
Ja.ii%. 4: 3$. 6: 8. 10: j8. 19: 20. Rom. 1 : 16. if: 19, bis. 1 Cor. 1 : 18.24. 2:4.^. 
4Via1l4Wi ^if:-43. Vi$, vcrf.s6. Vxtooty zCor 4: 7. 6: 7, Pwcntia, ^- 10: 4- 
Excnm. rtfp.4ir32. Virtus, 13: 4. £/>*3: 16.20. Vis, PM 3: 10. Potentia, ^4:i3« 
VftS^/tVi^'i \7ief.i:s^7%tj:ii7^Tim.i: 7 .^Htinr.iz 3 . 6: S .Tl 

16. Vis, up.it: 11. Virtus, ifrfr. 1: 5. 4: u. Potentia, xPetr.t : 3. Virtus, op. 2: 
ij. Robur, yfr^.t: it Fortkudo, ^.3: 8. Potentia, cap. 4: 11. Robur, ftjp.j: iz. 7: 
12. 11: ij.P&tfemii, r^p.ii: 10. 13.2. ij:8. 17: 13. 18:3. 19: 1. 

Cum amtn^Ji Virtus' ejus m. Mattkiixiy ; affixnm abnndat. 

Pacotas {b*,JlfattKisz if. V^ims. ^qs,, Afarc. ta: ^4. JUr.| ; 3f ; mfa&fmeceJem* k- 
€xiq£xm* **"¥&. VmJj^* ejus ,,Atar. f 5 10. Potentia fiia,i?o»f, 9 ; 22, Virtus ejus, i <?«r. 
<• ^ a&xntnhlc aSuniat* ViitvMua, , 1 Cor. 6114. "Virtus cjui, £/if/ 1 ; 19. 3 ; 7. Robur 

i 4 * i: o&*»* Digitized by Google pt&Z" vfo ; cjh$'f,Jae. «J : 16 x afjfx/m *mm^^. yl*Z Vifttutm, 
M*t. 22 : 37. Afar. 12 1 30. L*f. 10 : -ij.^Z virtus me*, !%». 
^«. 17. 2 Cor. 1 a 1 9. ,001 \ * *• virtus eorum , 1 Cor. 4* iy. 
.Facultas fua & eorum , 2 Cor.% : 3 , ^Suji vis noftra , 2 Cor. n 8. 

Plnr, ^±Z Potentates, 1 Cor. 15 : 24. Empf>. VuL virtates,Mdi. 

7: 12 11: 21.23. 13: 5-4. 14^ 2. 24: 29. M*.6t 2.14. 9:39. X«*. to: 13, ip:» 
21: 26. Exercitus, cap. m 4.J1. Virtues, /ft?. 2: 22. 8: 13. 19 : 11. 1 Cor. 12: 10.18. 
29. 2C«r.6: 7. 12: 12. (?#/. 3: f. Efbtf.11 21. 3: 2a Uikr.iX^.. 

C«m affix. ^<tklLZ virtutes ejus , Mat, 1 1 : 20. 

fA3±*Zf. emph. Exercitus , virtus , potcftas. $lur.emph. ftfikl 

Vi(ratc^A£tr.i3: 2;. Exercitus, Lmt.x; 13. ^£.7.42. Virtutes*, iCor.\i:6. Podtae, 
1 P«r. 3 .• 22. 

m/joS'./t exercitus faos, Mattb. 23:7. 

v &w .<*. v^wl m. Potcns , validus , fortis , robuftus. Validity 

Mar.i'.y.PoiCQSiLtte.i:*). VaKdns, cap. 3:16. Potcns, cap. 2.4: 19. 2 Cor. 12: 10.13:3 

Emph. ^&\J* a. IjA^u^ Potens , i Tim. 6-. i $. Fortis, Jpoc.^.i. 

Vo: t. 18-i 2. Potens, vttf.%. 

Form. )-&l*^ a. faKiJ* Robufta , 1 Cor. 1:25. Emph. 12uj&J 
4. 12wj&w validus clamor , Hebr.^x 7. Fortis, Apoc. 18: 10. 

fide Gram. Barm. Lmd. it Pit* pag. too. 

(Blur, mafc, ^*j£&*^ <*. ^*jft^w validi , 2 Cor. 13:9. Fortes, 1 J«i. 
2 : 14. £w/>/>. Ij&L^ a. Vj&wrobufti , !7{pw. 1 $ •. 1 . Poteotes, 

J Cw. 1 : 26. 27. Robolii , cap. 4:10. lltbr. 1 1 ' 34. Fortes , i^w. 6; ij. Fortia tenant, of- 
19: 6. Forrcs, «r/. tS. . 

^UmIo m. I m potcns , infirmus , debilis: per antipbrafm. Infi/ma 

kx y Rm.%: 3. Infirmus, iCor. 13: 3. 

£;»/?£. 11*4^° debilis , -4poc. 3 : 17. ?/«r. m<*/c. ^Vi^te , nfintt 
membra , 1 Cor. 12: 22. ^t*\*»>V> , fy ^A^i o infirmi & ^Lw» 
W fumus compofttum y 2 Cor. 13: 4. Em^hXL^a infirnii, Ify* 

if : 1. 1 Car.-}: 6. Debiles, 1 7itf.fi 14. Dcbtlia vaja, 1 Pttr'$:*j. 

l'Zo!wio/l rinp£. Impotcntia, infirmitas, dcbilitas^ Infinni* 
tas, 2 Cor. 13:4. wjnSt»v> impotentia ejus > Hekr± 7/. 1 §. . . . 
*cco** *»*>' w. Propitius fuit, pepercit , (^wn. 8 : 32. h* 2t. 

f«r <&«• wfinpatur pro abfit , particnla averttndi mali y Mat. \6 : 22. WIS. '10 : 14. 11 t.i ^ 
3:4.16.31. 6:2.1^.7:7.13. 9:14. 11 r 1. 11. iC»r.6:if. Cat. x x 17. 3 J w. »* 
Lm4.J* Ditu Commtat.isMat. 16: 22. Digitized by Google toammia\Z m.fttccnsyi Car. 7 1 2>8. 2Cor.iw%~X**&pM^ 
eifyCdp* thz6iex 4& pared* &&Y fata cmpt/ttumi 'Htfr.mafc. 
K *szJ> parcentcs, Jil. 20 : 29. Co/. 2:23* 
Futw. .vpq.,,1 w. parcet , (^pw. 11 1 2 1 . aDQ*>[ c. parcam, 2 Cor. 13 : 2. 

Vtfloa» to. fw/7i&. Propitiator; venia, propitiation propitia-* 
€orium, 'fymly. 25. Hebr.y: 5 ; Gr. <W*e/w. Propitiatio; 
ijoh.^x 10 j Gr. vmrpit. 

fjuso^ m. em/»A. Parfimonia, 2 Cor. 9:6. 

• ' ^** j^ w. Strirfxit , coar&avit ; inciilcavit i infarfit , fCftfti- 

♦ ' •- pavit. P^/j*!*! w.Cinxk, fucciivxiti obduxit ex- 

trjniccus confirmandi caui'a. Heir. \m Foris , extra j extrinie- 

cus. Tartic. pr<ef. ^*Zio «». extriniccus cirigentes, -/**#. 27 : 1 7; 

lyL »i. emph. Linteum , Ondon , fafcia, rem c'mgens. Faicia, 
JW*. 27:49. lf<H'- S3- . k * " _ .- 

AJ^f 5Vi£ m<y\ (£ ^/>g/. Stri&c , j£Wo circum , TremeU. Tarif. 

win. Trosl. intrinfccus. . . . * 

fcx*» pi ». Vidit , providit , attendtt , circumfpexit , pro- 
ipexit, refpexit, alpexit, fufpexit., foedavit , exipe&avit y 
confpicatus , intuit us , contcmplatus eft. Conftr. cumo 

Ref^cxtt', Mat. 14: io.' Intuitns eft^ cap. 19: 26. Mat.$: y.34. SuJpeXit, «/>.6: 41. 'Vt^ 
Alpexit. of. 8: 14. Intuitu* eft, fr/33. C«/>. 10: 21. 23.27. R«(p<*cit. I«,i: 25.4?. In* 
tnitos eft, «/>.6: 10. 9; 16. 20: 17. 21 : 1. 22: <Sr. J<&. i : 36.42. /»#. 3.- jv 7: j/. io 4 : 
*. l}]2- Intoitus «*£*> ^23: 1. Provident, Htbr.ix • 40. Rcfpcxerit, Joed, t : 2f, 

Zpt/Tintuita eft , Mar. 1 4 •. 67. L«r. 22:56. 2^' c. intuitu^ fijm, 

JtH.fi i 6. 22:1 3. d^ «. aipieerent , A/<*r. 9:8.. intuebantur, 
Jafcm 22. Intnittfimt, ^.3: > + Cooflricati fint, r^.27: 39. . : 

^*^ptui6pfijhtyA/<tr.i6 •; 4/ £01010 $*? w. circumfpicicns ( 

JUWv.f : 32. Refpiciens, r^. 12: 14 Spe£lains, verf.^i, Relpicicns, ^»e>9: 62. -Spcchns, 
A3. XT- O.. lumens, /Mr. si: *6. Prolpicicns, J«f»A.3 : 4. 

P»Vir. mafi J ., x #*4 sxfpe&antes , L*c. 8 : 49/ Gr. tatyrSokunx. 

«-i'-.r ipecramus, 2 Cor. 4 : 1 « ; ex ^jkm* ipeciantcs ts^M*tiOsm 
filitim eokpofkitm^ VhA'-faam m*rimuent^\fc«r#4'« qpoj v .io 

2 2 lnfinit, Digitized by Google £i&£: W cjfas'fi Joe. 5 : t&j afjbcmii*><Mi&jf .^intawRii; 

Mat. 22 ': 37. A/«ir. t2 :* 3b. L*c.io t* *7**f totueainip^, 

0;17. 2 Cor. 12: Q. .OCT V* ^ virtUf'S /* - >, .. £ - .. 

g f - -. V ^ - .' 4 .xo 9 loco tn/tmtm. 

racultasiwaCs eorum ,2C<w\o:3,, .- - *** .. 

2>/*r. ^ Poteftatcs, 1 Car. 1 e ; - - u* " A* 1 -«^T^- 

11 : 26. E.vcrcitus, f*p. ijj 4.yj. VirtBtei , ' »•••.,■ 

29. 1 Car. 6 : 7. 11:11. Gsi. 3 : f . j^/» ' act & Vitaretbicitur^ a Tim ■. 

Virtues, JUtff'.i3: ay, ExcrciF f v,//;^,, w . -' ^^ *-?-:• 

1 p,fr. 3 : ii. * Vijttment* , Mat. hj : 2 . Z,^ 

\^ a. A> aum . ^J 1 *'- °*~ *• ^ealbarunt, 

iiW: 7 . Potcns -J *« - f w/'fl- 1 ->^io dealhatus/w/W ; ^ 

10: f. .8 j J<*m </«od 2W. 2Vftc. fr<tf. jo^Jo w. dealbatus 

'- ■'" I '■"' : -X^ CA ll J ' d u m face re , tf /<£ . • • \ 

^f Albua , candidus , Mat. 28:3. Chald.^J} . Embb&o- 

jp-^mph.'ilj&i Wat? i'. 36. Mar. \6: 6.Af>oc.6vi'\.vL-,iA. 

ZLwfi- i#* •^ ' : '.* 4- JSwjf*; ^ >/v 2q: 1 2. ^.'iT i$ 
fvjx ^-3: 4-f- 4: 4 ' .. i . ' ' : 

pjt,r. fem.emph. }lj&* Apoc. 7 : 9. 1 3. 

., ]U» m - Vidit ? prQvidit,crevit<f cfiW, intqitu5,contemp(atns' 
* . . eft , afpexit , confpexit , in&exit , perfpexit , pro/pexit^ 
rcfpexit,lpeaaviC,conlpicatuseft. .'.' \ 

k ,9. i: ,4, 5 : 6. 6: 34 9: «+ *~-'v »• «: *«• 16: hi'Wstr&i. it^M 
Ha.7:$i. iot 17. 11:9. Jp*- iJ »• «*•• 13- /7 T. 

-qu>*. vidii; eum, Marc. 5: aa. 12: 34. L«c 1 ; 12. ios 

31.33. u : 38. if. 10. 19: s- «t f8. 13 ; 8T» ifltwrw t» ^k bc*at*n,Ut.]4.t:47' i 
& Ik sffixMm *to»%4. 14: 17. AS\'. 39. 14: 8; i2im.6: id. 1^.3: 6. V: li- JM 
xnm quaint i* hot loco abu*&a ijk & %)ob. v.\\. \ ■, 7; , 

<m** vidit earn, Af<?ir. 9:2.2.^.7: 13. 13; 12, 19:41 ioflfxwi Digitized by Google /, ^jmijI^tCfi.ii^. o: 47. Jo*. 20: 1. 13. 14. 18. iCor, ■"*- ^ 'idit cum , Mattb. 26 : 71. A/*rr. 9 * 20. 14* 67. 6p. Luc* 

\&. 1 1 : 31- ^Uf. 9 i 40 ; affixttm hoc in kct eft pUonaflictim. 

yb&NCv, \^icl. 2 i : x^.'jfyoc. 1 : 1 '9. 20. ' rfr%. r ii. 15. 

01A.U* vidiftieum.> J0*. 9: 27, >*&»£*» vidiftime, c<#v 

•£'«■■» vidi. ,;;/**, 8« 38. (PM 2123. .4pot.i : is;. 4* 

£; 1- 2. j. 8.9. iv». /•• 1.2.9.34. 8:2.13. 9:1.17. 10:1. f. .13: 1.2. 11. 
1.2.5.13. 17: 3-<S. »8: i. 19: ii.17.19. 20: 1. n. 12. 21:1.2.2* "i y x KJ4Sfji 2:1 S.Jpoc. 1 : 17J o&g* vtidi earn 7 Apoci 

'idi.te,. Job. 1 : 48.. ,i.8:;2>6...qLm. wi, videfunt> 

17J i7:8."Jlfflrf.9: 8.'J#i: 1: 39.' 2p': 20.' /^0cit:*i,2. 
.Amjieffamy Mat. 2 s 1 o. Videriint eum , Wr/a i» 

„n>iu /l»fK tffixMM abmtdat. Gtp.S ; 34. 14: 26. 21 ; 38 ; ajjixum hit *>*$#$> 

^17. Mar.ix 16. 3: 11. 6: 49. jo. 9: ij. 16: 14. Lm-.z: 48. 20: 14. J»A. iot 

4^.3:9} bici* Vitn. t& Ttoft. 'Editiontbw duo Warn jkiit poft Vlapk 5 /* Ottertt Editicnihm 

$»mm Umtim Warn f oft QUtfb refer itttr : vide Gram. Harm. Lud. dtDttn fag. 39a 39 1 . . Caf. 9 j 

3*; : l*) ifi-att 27. Gamipka&{ai\t'il\aij)romifHM, Heh.itt 13. 

oiotf*, vidifient cam , <_•#*. 28:4. uJoU»* viderunt me, Job. 20:29. 
Jt// viderunt, Mar. 1 5*. 47. 16 : 4. 5. Z^/r. 2 : 30. ,-&/ vi- 
diflent, L«c. 24 : 23 ; Vide Var. Left. ^qulf** infpexerunt id 

/j*rier^t.LKl£3.lifi!aFx»wbic*)wqt. . . " ''■■', *•> • 

^v.}\> w. vidiliis > Ktftt. 21:32. £«f . 7 ; 2*2 . 7o*. 5 : 37. 6 •. 30. 
85*38.-PMLt?3».'4:9. p*ob.$l ««. iiV*.2.-3.. - . .. 

.*otJoA*i» vidiftis eum , Jo*. 1 4 : 7. Mi. 1:11. .1 2W. 1 : 8 j *of 
<« ?<w» affixum abundat. ' *ujoA.u» vidiftis me J Jo*. 6*36. 
2tapm luZ m, afoiciens , i/^r*. 5:28. Videns , c<^. 6 : 4. 6. 1 8, 
Digitized by Google hjnpL p&£eon*«npl*ri , .*Got.^\y. > Impcr*t*fy<^:'*&Mm$ 
jt&.%\ 4. 4: 29. t*q* j». attcDdttey J4atth.6\ 1. lirtuewaifiy 

vtrf.x6. 

Futm:ic*J> m. intueri,^#. 7 : 3 2 j futurum cum prafixo j 'locomfimfiti. 
^jomJ », intuebuntar ?> Jo/;. 19 ; 37. 2 Cor. 3: 1 3. ^jo^Z ^r.' 
rcipexeritis., 7<*«>k 2 t 3. . >qZJ c. ipe&emus , \fifeAr. i'o : ^ 

fumeamur , ta p. 1 2 : 2. " / ' 

to*wn. «»/>£. Forma, ad quamm rebus fidei& viureJpiatHr } 2Tm. 
I : I 3 i Gr. vscroTuirowtf . 
- ji*4 *• Albuit, albus, candidus fa&us e#. Qbahk^T-.. 

... osJm ot. candid* &&a fuat Vefljmeititt) l^at.tj : 2. £*<". 

!?**« 3a£ »i. Dealbavit, candidum reddidit. o& w. dealbarunt, 
^oc. 7 •• 14. Tartic. pr<et.foem.emf>li. fZ&l^o dealbatus/wr/u \ yjS t 

Apkel >o**f w. Idem ^W 2W. Par/if. pr<et. 5o*Jo w. dealbatus, 

candidattis; candidum veJHme»t*)# t Afar*. 9: 3;' rartfapium in ntmtm drgmer*uit ' ' ' 

Infinit. o)cu*&t. candidum facere , ifo/. 

' 5o« m. Albus ,candk*us , A/<tf. 28 : 3. Chold.™ . Empbjfa, 
Jptc.i' 14. x: 17. 5: 18. 6: 1. 19: 11. u: 11. 

tarn. emph.'fL&* A/Jtf. 5: 36. Afar. 16: 6.^/>or. 6: , Ii. ! qL:jff 
(P/Kr. wa/c. ^jaj Jpoc . 1 : 14. J£m]f>£. f>d» >K 2Q : 1 4. jff.'uidl 
10: 30. 4><*..3: 4." s- 4: ^ 1 ' • . . ' I. " "' '. 

<Bhr.f<Mm.emph.\kp>t4p*c*J'9* 13. •-■- 

11m m * yidit,prQvidit,crevit<rfmw',intuims,contemf^tt» 
[•!.!.. "Sft> *(pexit , confpexit , mipexit jperipexjt >J^rojp^) 
refpexit , fpettavit , confpicatus eft. . ' . , j 

ykto*itt**:2,:i6. 3: 7. *<5. 4- »&iiUi. j.:i. 8: 14.i8.-9: . x.o, fa. M;M,,*fe 
16. 19. x: 14. j: 6. 6: 34. 9: 1+ I*r.j: 12. 8: x8. 16: »3JeO: jC/Vit tf.'M?? 

sta.j:$i. 10:17. »x: 9. >f/w. 1: x. n: 13. 
***» «*mm2C<. 14: i7< i»«a: 39. 14: »• 
x»m y*of*r mbttha <&**d*t \ fa & 3. jot. v. 1 1. 

an** vidtt eam,Af4f. 9 : ii.Lhc.jx 13, 13 : 12. 19:41.; Digitized by Google *&»♦/, Vjait;^*^ J.V39. 8; 47. Jo*. 20: 1. 1 a. 14. 18. iGr, 
«•*£ /V '.'. '-•'".'•' . , ' '. 

ailu* vidit cum , Mattb. 26 : 71. A/anr. 9120. 14 •• 67. 5^. JL»f. 

22 : j6. JoA. 11:32. /f4?- 9 1 40 ; affixum hot in Art r/? pltonafiienm. 

tLte'W. ¥tcHlli V o/^y 2 2": 15. ^c. 1 *, 1 $i. 20. r^rS. * 2. '15; 

16. 18. \-qiA*u* vidifti cum > J<^>. 9:. 27. *j&uv** vidiftime, c<#v 

20 1 29. •''■Ai|i'-c 1 , Vidij-Jvh 8:: 38. (P^A 2 t 2 3y . -4jfwr. 1 ; "i<i;. 41 
|. .jr. iv2.6. 11. 6; 1. 2.5.8.9.^2. 7; 1.2.9.34. 8:2.13.9:1.17. 10:1. f. .13: 1.2.11. 
14:1.6.14. 15:1.2.5.13. 17:3.6.18:1. 19:11.17.19.20:1.11.12. 21: 1.2.22^ 
22: 8. 

entLu* vidi eum^(3/^2 2 : vS.Jpoc. 1 : 1 y.'otiuv* vidi earn, .^wi 

1,7 :r£. j^* yidi te v J<?/m : 48. ,1,8:.^. .glw »£ videruntV 
jiUttb.i'.y. 938.' 13 : W.l 17: 8.'.MwY.y: 8. J«&i : 39. 2p': ; 2a /f/>of.ii:"i,2. . „, 
«*<noll» vidiiTcnt e*mflcff4m y Mai. 2 s 1 o. Vkferunt cum , Vcrf. 1 u 

«jv brndmbw friaribui lotfs affix urn abundat. Cap. 8 : 34. 1 4 : 26. 2 1 * 38 ; affucum hie *Un<%L 
Cap. 28: 17. Mar. xi 16. 3: 11. 6: 49. JO. 9: 15. 16: 14. Lnt.x: 48. 20:' 14. ]vh. 19: 
6. A3.y.O] bieim Vicn. t& Trojl. %ditiombw duo H'amjkritpeft Ulapb 3 in eaten) EJitionibw 
mntan tantmm tVanpofi Olapb repcritmri vide Gram. Harm. LhJ.JcDkm fag. 39a 39 1. Caf.$z 
3 *: 1 2 } i£ 2 » : 27. CenfpicatiUuna iWvdpn/wijjiim , Hthr. 11:13. 

oiotf** vidiflenteam ,^#.28 :4.-jolk» videruntme, Job. 2 o: 29. 
£u>f. vidcrant, Mar. 15-- 47/16 : 4. 5. Luc. 2: 30. ,-&/ vi- 
diiTcnt; Z/«c. 24 : 23 ,• Wafe Var. />#. -qui{*» inipexcrunt id 

^&4*» w. vidiliis , Matt. 2 1 : 32. Luc. 7 ; 22. Job. 5 : 37. 6: a<$. 

b:'38.-.P*iif 3©. '4: 9. Jttob.fl if. ift<.i: 3.. . 

^caJoA-u* vidiftis cum y ]ob. 14:7. ^<S. 1:11. .1 Tetr. 1 : 8 j hoc 
in 'loco affixtim abundat. «*juoA*u» vidiftis mc y ' Job. 6' 36. 
^> fu c- vidimus , Mat. 2:2. Mar. 2 • i 2 •! £*f . 5 i 2.6.' 9 *• 49. J«£. 
?:'iVl :i1 - *° : **'■ ^4* ao - rj«*.'i'j t'.i.i.-4:t4. • ' - .^. •:...-. . v 
^»ouXi* vidimus id, 1J0b.11 1; afflxMm^M^lfLl^y'idmmtci 

Mtah.xy. 37.38.39,4*!. rt . . • 

5f«om 1*^' m. afpiciens , MrfW/^. 5:28. Videns , cap. 6-% 4. 6. 1 8, 
Digitized by Google i 7 4 . *•* ' 

tii+'S. 13rtj.iMf.iv ^.'31, bi.xS: 10.i4ti.if. M+.ti-it.'-Uetj-'iil toj'ij. 
14: 19, Spe&uues, tap. x\ : 6. 13: 40. Vidcntcs, ^ 14: 37.39. J«£.6: 1. u: 19.16) 
ta 17: 14. A|ncicmcs > ^<?.-i:9. VicfcKtt, 0^.4: 14. .8;$. 19: 26. *>tif. ij:m. 
I Pttr.y. 1. /£<*. 11 : 9. 11. 17: 8. 18: 18. 

^-i-W ex ^—w.^ ^ronon[i)te xrr L» nostra iterko fubftattify ufwfitt 

ttmfofitum : Videmus, Jc/1.9 141. Confpicercmus » &».8 : iftiemimus, t Cor. 13:1 z.Vidqouji 
iCtf.3: 18. /Wr.2: 8.9. Vidcbimuj ,-!>&. a: 1. " *-• — : - . . 

<oA4» Videtis, .!?&/. 3: 17. Hear, io,*2$ t i.«x ^^rVtdente? 8 
^oAj) vos prommine etiom pro Verba fubjiantiyo fnmpto oompofttm s 

vidt Gram. Harm. L*J. At Dieupag. 393. 

Mur.fitnt. ^yt Videntes, $4at. 1 3/. 1.6. Spe&antes, ^.37:55. 

Mar. l<l 40. VkklUCS, Zjw. 10: 13, ( . ,7 

fa^jtf. )>m^o videndo,M4M s 3 : 14. ^.71 24. lu^ck ad-vTdendam, 

itfitf. 1 1 : 7. 8. 9. Mar. f. 14, Ut videreot , Lm. 7 : 2 1 .' Xd vidcndum , verjf. 14. if . id. Vr 
iere,flp. 17: 11. Videndi, Pbil.i:x6. Vi vidcrcmus , i7**f. a: 17. Vidcrc, iPttr.y.io. 

Cum affix, o^w^ol videndi eum, Luc.i 3: 8. Videre enm , 1 Tm. 

6: 16 j ajfixKM i* bat lato abut Jot tb prefix Hm relativum tttlatb » «£fy«<> *<»/* awttuitK. 
Infyicerc com, /#<*. 5-: 3.4. . . 

ylu&£\ videre te , Luc. 8*20. 2 Tim. t : 4. Ji**V|N yidcndi JK»» 

Imperat. <*}» m. Vide, Matt. 8 : 4, M^r. 1 .-44. a : 34, 19 : 5"3. 
134 1. if: 4. £*f. 18: 4*. JaA. 7 .* ja. 11 : 34. 10: 17. /tow. 11 : 11. Hebr.%if.AfK.k\- 
f.y. 19: 10. 21:. 9. 

<H** »** Videte, Mat. 9 ; 30. 16 : 6. 18 : 10. 14 : 6'. Mar. 4114* 
8j t*. i3:j3.I,iM;8: 18, it: 8.19. 14: 39. • ]*b. 4 : 19. Sp«^e v ««*£:#.. VMac,.<f. 
11 : \6. Aa.f\ 3;. 13: 41. 1 C«r. 1 : 16. :8 : 9. xo : 18. id :.iq. GW. j ; \$. 6: 11. 

-<T?ohw contcmplaraini > Hf^-. 3 -. 1 j affixum abundat. 

£v»f. fpe&tfe ,.Mat,t. 28 : 6^ . 

Putfw. W m. Videbit, M*f. i a : 2 2i Z#«c.2v26: .2 : ^,. 8*. i^ 

- - -- - Ijt.ij:* 
t* »• . . . . .. 

\icria.^*>j yideret eum , L«c. 9*9. 19*. 4» >«*j*d videat te'> ^ ^' 
8:fo. iu.^ n?. videbis.,.}^. 1-: 46. 50. ^j*. f ^ : ij. *'&}. 
14. " ^5 r. videbo , Mori 1 o :-^i. 12/ 15. -Lnt. i8» 41." A i^ 

iu<hf.i1 18. >fjp«f.i8:7. „ - / " Digitized by Google J •W 17? 

au^)iv't6na^ctam^vm A Luc. 14* t8. ^u,! videbote, 3'-M»' 
V. 1 4^aa.u»1 videbo vos , To/>. 1 & ; 2 2 . flfcw.i : 11.15:24. 1 Cor, 

16:7. «J/.i" 17. Hcbr.'iy. 13. * 

,ou*j[». videbunt, Mtf/f.5;: S. id. 13:15.17. 16: 28. 24: 30; 

4Can>4;. ixJ>i.$:i. Lut.Jl: io.ajv 9: 17.. 10.-24. n<: $3.'Joh.7: 3." 11: y. 40. .A?. 

»: 17. Hrovfifcbunt, /f<S. 1 j-; 6; bit m Vitnn. Rtg.& Trtfi. hdttutubm f*h N*» praformatM 

tji Cbtwvi, Videfeua, da.ioi.tf. 28': rj. tLoa.u : id. iPttr. 2.; 12. jfpoe.i6.i iju8: 
p. aa:4 .. .,■ . ' ' • ■ 

oucu+j videbunt eum , tym. 15:21. ^oujow-j videbunt eum , 

Msr. 13: 16. Luc. x\\ 27; imbi iaobm loci ^ucum v&itmQI: obfyiu.fJtmtfmo oetmrit, Lut'. 
10: 13. • 

oajoimJ videbunt me, M<tt.2$i to.^tilaf. ipe&aremyM<tf.28:i. 
**JL*i&ij/. videbunt eum , Apoc.\\j. 

i§u*l m. videbitis, Mattb. 1 3 •. 14. Marc. 14*. 62. Luc. 13: 28. 

17: 22.^ J»& 1:39.51. 4: 48. ■. 

^quio>**4 videbitis eum , Mat. Vd : .64 ; affixum eH pleonajlicum : 

jiurpleottjfmt Itptftr, Mar. 16: 7. PbH. 2: 28. 

,**iou»2 videbitis me,M*f. 23 ; 39: J^.14: 19. 16 : 16. 17.19 , his. 
\^x c. videamu*, Mtf.12 : 38.-27* 42. 49. Mar. 15: 32. 36. 

JLvf.*: »5".J«fr.6: 30. 12: 21. A8.vs\ 36. 

Etbpeel *uM m. Vims, confpe&us eft , confpicuus faduseft, 
apparuit , oftenfus eft , vifum recepit , vifus reft i tutus eft. 

Appaoiit, M*t.iiio. i:'7v Oftenfumeft, vtrf. 11. Appanat vtrff.13. 19, Oftenfiitn eft, 
♦wjf.22. Vifum fuit, t<»p. 9: 33. Vifum recepit, Mart. 10 : j2. Confpeflus eft, Marc. \6t 
9. tt-. i* 14. Vifiim eft, Luc. 1 1%. Confpectus eft, vtrf. 1 1. Lmc. 22 : 43. 24 : 34. Vifiis 
icftiturosdt, Jo*. 9: 11. if. Confpe&us eft, Jȣ.2i: 14.rfft2.2r 21. Yifuseft, ftqp.7: 2. 26. 
30.3/. Co^fpcdus cft,^<S.9: 17. Vifus eft, *ft*. 13:31. 16:9. »3,: u. ConfpeSuj eft, 
./ft?. 2'7 : 23. Appwuit, /tow. 9: f. Vifus eft, lCor.if: 5.6.7.8. izVw.3: 16. Appaniil, 
»)q*.3:8. 
b*Zl\f. apparuit >Hebr. 8 •. 5; Vifa eft, Jpoc. 11:19. Vifum eft 

ftgfam-) A$x* tiz 1 . 3. &+u*l\ c. conipe&us fum, Qigm. 10: 20. 

o*u*l\ m. cpnipe£h font ^aua 9 Mat. 13:26. Vifi funt, Mat. 
17 : 3. Co&fpeflfr tot, €*}. 27 : f3. Abr.9: 4. L*t.?: ji. 
«»Vm4 /. conipefti funtfjeerafw, L*f . 2:13 ♦, JmeQtibbuiy mta num. 
ffo.farppiVerkit. .Vifi .funt fermones , Luk*. 24 : 1 1 ; cum Qtyhw. 
Digitized by Google i. e.\ vifibtlis, CW,%: if,i«,Aw. Hthf.\\: *> Cc* § tim <,}mt\<i+ ;4w»» itWa: 

8; eft hie p'artidpium pro infinitival vide Gram. HarmTtUDitH pag. 41.6. Vidctur^ (-f .4; ia 

Fern. li^Aio Confpicitur , Luc. 6:41. 42. ^/kf. mafc. ^uMq 
videntur , Mat. 2 3 \zy. ^AjI ^A&g videmini ^ Vrr/I a 8. flur. 
F<em. ^UAio confpiciuntur , %om. 1 •, 2 o. 1 Car. 4*189- quota, 

Uehr. 1 1 : 1. 3>, It. VidcbwKwr, verf.*j. 

Imperat. o\**i\m. confpictamim , 9bii. 2 :*t£. ' Futurl |u»Aj to. 

confpicictur , Matt. 24: 30. £«r.6: 4V A3. 10: 40. Apparent, 2 Car. 13: 7. Mtkt.^'. 14. 
Confpiciacur, i.P«*r. 1 : 7. 'Videbittir , /#/«. 18: 13. ' 

lu»ZZ/*. confpiceretur, (^ow. 7 : 13; 1fc»£2 w. confpiciaris , Matt. 
6 : i8..|0>*Aj m. confpicui fiant >? V«f. 6 :$ . Co^fpicumuiivVtf/'. 

16. Ci/ms: 5-. ^.9:3. _ ^. '''\-JS 'JL-. 

^iZtef. confpicientur , L»c.2 1 : 11 . ,ou*^ jh." Ipc&ethini^ «*• 

6: 1. 

Ethpaal quadratum AuulA Spc&acula propofitus eft, >4jw. 2 : 1 3; 

Jaw «won wr nmjtHwra Ha p**8avit fcf expofitit Ltid.de Die* , ** f *o c«» »* tiftram'aK- 
tiMtm tramftulimut : fiir v«r. £*& 

. loi** w. empb. Vifus ; vifio , fpecies , alpe&u*, (pe&rutn. CbdL 
UH y emph.**$$ . Vifio , Mai . 14 s 26 . 17 -.- 9 . A/ar.6 1 49 . Luc . 1:22. 

Afpc&us, Luc.yx 19. Vifio, y*5. 7 : 31.31. 9: 10. *i. 10 : 3. t7.i9.li. 11: j. 11:9. 
16: 9, 19- »8: 9. ai; 1$. 3&19. Apot.^i 17. 

ox*** a(pe&us ejus , Mat, 28; 3 . Species ejus, Job. 5. * 37. ... 
]!*\** tru empb. Vifus, Luc. 4:1 8. a. 19* 1 Cor. s; ; 7. ' 
X&miempb. Videns, Propbeta, fpe&ator, (SPipr. empk.\Ji» 

fpetiatotes , Lut. 1 : x. xPetr. i : 16. * 

jVn^ m. «*?/?£. Vifio, fpe£hculum. 'Blur. empb. Jjom^ vilkp&j 

>W. 2 i 1 7. 1 Cor. 1 1 ; 1. Speflacula , /Wr. 10 : 33. * .. ., 

f&*f.empb. YiCus , afpe&us , conTpec>y&- f fbecimen , ipefti- 
culunv, triumphus, pompa.. jCopf. iKo quaeftio .„ fifprap^}^* 

ipcaaculum', Luc.xj; 4S. TriumphuJ, iCsr.a: 14. Vifiis, »P«fiM:8. A$fca«i,^/«.4- 

^oaZ»**i> con/pc&u veftro , (^dm. 1 5 : 24. ' " * . " 

> U^W; Aipeaiis, Epb % 6\6: Cof. ^7 ' l ■ ■'.' "* l: ^'VH Digitized by Google 


A** \ V»* 1177 

Cirair, accinxir, praciroeit , fticcinxit , alligavit. 

Pe^riprofcaoi eft, Jtotf.ii: 33. aj*. 14.1^ JMiii-. ii; i. 13:34. 

£tor&u».»r. afligatum/Jtokr&M , Job. 20 : 7. 

Iptperat. ooow «. cingite , £/?£. 6: 14. Succingitc , 1 Ptfr. 1:13. 

&f*yi% *0°tyi .<* pro6ciifcar , ^&. 25 : 4. 

".- .low* m* cm/*. Cin&oritun, cingulura , zona, vinculum. 

Vfactitaat, ^.4: 3. £W.a: 14. . . 

* TKJ Cta/</. Rcdiit, reverfus,converfuseft, convcrtit ft. 
' 1hu» w. mph. Porcus , JP/SA 80 : i 4. ifrJr. ™? : , GWin , 
f*fM*?OT» 4 X redemk ud firdfs fie diet y>tdttm. (Blur.empb. 
l£*ui,ifaf.7:%. 8: 30. 31. %2*Marflf% 1 1. 12. 13=. i6.L«c.8t 
3*-33- *5= H'»<5- : ; 

Pew. «»pZ>. Ui*\** Sus , 2 $^..2:22. • 

Vk*± m. Peccavtt , deflexit , crravit a Vta recla Vel a fcopo. 

' H^r. **?>? , CWrf."M»| . Jrf. 9 : 2:3. A^ c peccavi, 

JKdk.tfi* .!#*. if: 18.11. J&.if. 10. r . ^ * 
c^m w. peccaverunt , ^w. 2 : 12, 4*r. 3*23. 5:12.1 4. 2 Cor. 

12: »*.■ 13: 1. titbr.y. 17. 

c «£m r. peccavimus , fljom. 3:25. 1 Job. 1:10. 

Benotttlfrl m. peccans, 1 Cor. 6: 1$. J' 28. 36. Tfr.3: 11. ijoh. 

3.- 6,*». f :i<k i«. • \ 

Jscm. |I^i peccant, 1 Cw.7.: 28* (P/«r. »4/r. ^L^ peccantes , 

b7*m.5-:3Q. ijft*.y:'i6.'__ 

Infink. &»*oS peccarc , 1 Jo£. 3: 9. -FVtfwr. l$**j w. pcccavcrit > 
Lus^ 17: 3 . i2r£r. 10:26. 1 ]ok. i>. 1 . l^**Z m. peccavcris, Job. 
5* f i4 ? j^j nu peccabunt, tiehr. 6\ 6. £$mt m. pcccctis, 
1C0K15 ^34.^^.4: 16. ijob.2 1 i-XS^i c peccabimus,fi[o«r.6 : 15. 

oi£+> m. Pcccatum;oblatio,hoftia.^ro/>fCf/tfo,cxpiatio^rc4/r. 
Peccatum, Job. 8 •• 7. Empb. fci&»* Idem. Peccatum, J<tf. 4 ; 17. 
f JoA, 5 ^4 > ^ F7* . Pfr- &}&**. pwcata , Mat. 12 : 31. .£&&•. 
o : i%. Emph. loiju* peccata , Mat.<p\ 6. 26 : 28. "Marc. 1 i 4* 

2:7.10. 3:18. Liu.y.3. s- ai.*4- 7:49- M-47- J»*-9:3f lo: *3- ■<**• i :j8. ' *■ : 
ji. io: 43. »3t 38. *6: 18. Xwf: 16. 7: $. Eft..i:y. CoLi: 14-a: i|. iTim. ft at. Digitized by Google I 7 f • t&**l 

Jacob.f.if. lPrtr.4: 1.8. 2-Ptfr.2: 14. ^p«r. j; f l8.-4.f-. ^. . 

C«w <*^f! ^ctootJi** peccata ejus W Tua. i^^&r. 2 : 17 ,• ajfixumlm 

m A*» abmmJatT C^p.f ^3. 7: 17. J*.f : 20. iPttr.l: 9. 

£o\^** peccata tua m,"M<*tt. 9 : 2. 5. Af«w. 2 ♦. ij. Luc.^\ 20. ?£ 
c^#. 2 2 : 16. ^u^» peccata tua f. hue. 7 •• 48 . ,o«^^~6e$iti 

coram Wftt. ilC*. t: 21. 9'& Attr.i: f. 4: u. Ltt.ttfj. J^". if : ata **?i:7. 
11:27. iCor.y: 19. i7ir/2:i6. l7iw.f. 44; A* m Jk» <•$*«* tjl fkm^it$m.MM 
8: 11. 10; 3.17. , , ">- 

^alGaJk** peccata veftra, J©£, 8 : 2 1 . 24 ? fo. ^#. 3:19. 1 Cor. 

if : 17. £/>*. 2: 1. CW.2: 13. 1 J»*. 2: 12. 

^oljj*. peccata noftra, .Liw. 11:4. ^w». 3 •. 25. £t 2^. >4 i(*rt 
\h*$» f. empb. Idem. ^£.8:24.46. 9:41. 15-. 2a. 24.1^$ 

8.9 A&~\\ 18. 7 : 6o./t#»». 3 : 9.20. f? Ii, w. 13* to. 10, ii. 2 1.6; 1,2.6, to. 7.16.11, 
12. 13. 14. 16. 17. 18.20.22.23. 7: 7, to. 8, to. 9. 11. litter. 14. 17.20.23.26. 8: 2.3,fcr.ic 
14: 23. tC*r.6: 18. i^: f6, to. xCtr.f: 21, to. G4JL2: 17. 3: »2. 2 74r/. 2 : J-jJ*. 
3: 13. 4: if. 9: 26. n: 2f. 12: 1.4. JW.i: if, to.3: 6. iPtir.x: 22.24 ij».i: 

oiA*^L*« peccatum ejus, Jo^. 1 : 29 ; hoc in loco affixum ahaik; 

Cap. 19: it. Aow.4.: 8. ».'.'■ 

^qdaI^** peccatum vcftram , Jo£. 9 : 4 1 . ' 

j^u w. «»/>£. Peccator, L«c. 5 •. 8. 15:7.10. 18 : 13. 1^:7, 

J«*.9: 16.24.2f. Aw».3: 7. J«f«*.f; 26. iP«r.4: 18. ij«*.3: 8. 

Focm. empb. \hJ4Z Pcccatrix , Mar. 8 : 38. Luc. 7 : 37. 39. 
5>/«/\ »w/c. ^J Peccatores. H*fo\ »W? . £»p£. 11^ NWrfj 

9: tan. 13. ii." 19. 26: 4f. Mar.x: if. 16. 17. 14:41. £*f.f : 30. 32. 6; 3X.#,$V' *«. 7: 34. i;: 1.2. 24: 7. J«A.9: 3»- A**. 4: f' f: 8.19. G«?.i:i£. 17. iZMMfW* 
.J^.4'8. ii»rtr.3:i8. ]$uLv. it. /1poe.u:8. . . . ' 

&a»1 Abortus, abortivtiSj lUr. 15:8. V*& w ^o» . tfiM, ***?!£ Satanas , auSlor peccati \qui peccatum ah initio fecit , i'Jo^[;% 
& peccare facit homines y Zach.^w. 

+Kk** *&Z*m. Suit, afluit,confuit. Idem^«orf^oi*. ; T<ff». 
V Fodit,effodit,exiculpfit. 

' £$uiso m.ehtpb. Acus,M4Mo-. 24.Mdr.ib-.25. L*ic.#H$« 

7m»f/: Mk 1 o s 2 5 . /gfr ^o*! '. Chald. »no nm ; • : ■ . 

+°>%*+ m - Raputt, corripuit, diripuitW , ceUriter: Autf* 

• - veftit, Digitized by Google k* Iff 

veitit,,~pr*verar, prxvenit , hortatus eft. &£$» /Trapuk, ^a. 
8 : 3^. oa^* m. corripuerant^tf- 6 : 12. 19; 2g. acra*^ ante- 
verterunt eum , r<i/?. 18: 27. ©m«i a^w w.'rapiens, Mat. 1 3s 
i g. Jo$. 1 o : 1 2 . Imperat. oao^ w. rapi te , Jw/. V. a 2 . Fto «r. 
J&o^*> ».<Uripere^ A/</r. 3 : 17 \ eft hicfututum cunt antecedent* dolath 

fr» M^WrivfcRapiet, Job. iO: 28. Raperc, ^0^19; hie itetttm eft fUHmm am prattdtwU 

Moujo&^wa rapcrcnt evim, Job.6 : 1 5 ; oi-jQa^j rapcrent eum, 
2^Sf..23*. 1.0.' 

Ethpeel «a^m4 m. Raptus , abreptus , correptus eft., 2 Car. 1 2 ; . 
9?.' 4 : 3$«^ ! :2 1 $ . • ' Fntitr. *a£**^j c. rapiemur , 1 Tbefi 4 : 1 7. 
tpael &$Zm. Idem quod Peal. Partic. prof. plur. mafc. ^t^.'ta 

rajVtcntes , Jfatth. una.' 

Etbpaal •xQ^ll m. Idem quod Ethpeel. lii£Zl\f. abrepta eft, Ml* 

i.f : Tf i rstiwp pnn8atio*is hoc ipjttm ad Ethptel {j" Etbpaat ttferri f»*ft. ' . 

•- »9q&». >tf •_ Rapax, raptor , 1 Cor. 5:12. Emph. ff&a^M . P/*r. 
ei^»)»Q^rapaces, M^.7 : 15. Raptores^ L«c. 18:11. 1 Cor,' 

r-r*3 — Direptio , rapi n a , Mattb. 2 3 ; 2$. '• hue. 1 1 : 39. 

PA/.*: 6. Direptio, Htbr. u : 34. 

1L** *• Inftatusfait,intumuit, fuperbivit, gloriatus fait. 
"H?p. C/w/rf. Sepivit , obfepfit. Item Baculavit", baculp 
percuffit. Etbpaal *^»4 m * Baculo fuo niti fa&us , addu&us, 
5rf coaftus eft. 

- \£icL «. emph. Virga > baculus, fuftis , fceptrum. 'Hehr. ***» , 
Qj^TOn. Virga, 1 Cor. 4: 2i. Virga, fceptrum, ^/w.2: 27; 

Vi(»i tf. ii i' t- Virga, ifceptrum, tap. 11: f. 19*17. ^ ^ 

o^o** baculus fuus , Hebr. 11:21. P/«r. «»/>*. I^o** fuftes,Mdf, 

. lt) f». w.Tum'idus, elatus, fuperbus. P/«r. /or«* conftruSld 
^*T^rt.(tt^e>brV L*"*-' 1 :• 51 «" Editione Varifienfi tnhmex ctter* E* 
ditumes habent ^A*. . 

1',^ ». Vixit , revix'it, fervatus, falvatus , falvus faftus , vi- 
. ^ a vificatus, Digitized by Google t8d *•*•*.. 

vificatns,f«*itati reft i tutus eft. Revixtt , Lut. i <5". 44. 52. -J&. 

4! y.i. Vivit, verftey Revisit, Rom, 14: 9, Vixit, iPrfr.3: 18. Apec.x: 8. 13:4. " 

2u»/! vixerat , £*c. 2 : 36. Revixit , Qtym. J* <)-<> Vide in hoc Urn 
Var. Left. aIajj c. vixerim, ^i£t. 261 5. ol* ». vixerunt, Aj>oc, 
20 : 4. ^m/I falv# fa&a: fiint,i2tor. 3 : 20, ,oAa1» w. reyixiftis, 
(2^;u. 6 : 1 3. ^mL c. vivimus , fym. 8 : 24. 

Verbnm hoc Jpeciahter anomalum eft in Benoni % Infinitive & Fntnro Peal; & per tetammju 
gationem Apbel\ vide Gram. Harm. Lftd.de Dieu pafy^fx. 35-2. . 

!Berwni VJJ m. vivens,M<tf. 4; 4. 24: 22. M^rr.13: 20. Salvabitur, 

M*r.\6: 16. Vivcps, L«u:.4:4. iy: 13. Scrvatur, Jto». 10: 10. Revivifceas , 1 Cor. if: 
36. Vlvcns, 6^2; 14. * / \ 

Fqm. *(J* ianitari rcftituar y Mar. 5 •. 28. Servabitur > 1jmc&% $0. 

Salvabitur, I Tim.xi if- - 

Tlur. mafe.^JU^ viventes, Mat.i$ : 27. ^1 ferventur, Lnciy. 
23. ^^ vi voices , L«c. 20 : 38. ^4*> falvabantur, Aft. 2 : 47. 

^Viventes, £00.8:13, hu. Servamini, iCor. if. 2. Vmficamui, v. 22. Salvanrur,>6r. 
% a; if. Viventcs, cap. e: 1 5-., Salvantur , Epbeftt: 14. Salvamini, 1 Prfr. 3: 21. 

^IjU vivimus, (?{w/f. i 4 : 8 ,bis j «r ^\L vi ventes & ^L* riosfl*/ 
fumus com poft turn. * Hwc refer tint nomen partictptale ^Lt^ vivimos, 
2 Gr. 6 : 9. 1 3 ; 4. ^oA^U viveretis, Co/. 2 : 20 $ ex^JlJ* viven- 
tcs &? ,oAi1 vos V*/ efiecis compofitum. • ,. 

hifinit. | # hVt\ Salvari , A/4i\ 1 o *. 26. L//c„ 1 8 ♦. 26. t^#. 4. :^ 12. 

*j: i. Ad vivendum, 2CW.7: 3. .. "'* ' 

lwperat. oL* /».' Servemini y fervate vos^ /#?. 2 : 40. Futur. Vjj«« 

▼ivct, itfcrf. 10: 22. Vivcre, 19: if i hoc in loco eft futur um enm prafixo Math fee mfriuve. 
Salvabitur, Mat.141 13. Msr. 13: 13. Vivct, J0A.3M7. 6:5-1,57.^8. 10:9. n:fcF»&r* 
vabitur, /iS.i: 21. 14: K Vivct, cap.if: 24. iis: 4. Hem. 1 : 17. Scrvabitur,^!: # 
Vivct, ^.10: 5*. Scnabitur, cap. 11 : 26. Salvctur, 1 Cmt. ft f. Vivct,. GM&'lM 1 * 
Hebe. 10; 38. iP^4.'i. • -•• 1 ;- 

l^Z/! Vivet, M^r.9 : 18. \JLm.viwes, Luc.io: 28.;SeiraKti5> 

-^^. 11^14. 16: 31. Rom. 10: 9; hoc in loco inter praformawtem futuri & ftimam teJef^ 
ixfei turn eft OUpb yuiefcens. »■ - *&' 

1^1 e. icrver > ^4 ft. 16: 30. Vivam, ^/. 2 : 19. ^j w fc (erveator, 

Luc S; i2. Vivent, J<*.Jt IS- J&*1* »9- Scrventur, Rom. 10: i. Vtv«t, iCWv^% 1+ 
2 Car. j : 1 j*. G#A 2: 14. Scrventur, 1 7^jf 2 : \6: hoc im loco etiam inter pr^orml#mj*im 
W ftimam raditi invenUnr Olapb quiefcens. 2 Theft 2 1 10. 1 7iiW, 2 : ^1 ; imhii wofffcritMf 
Ittera fud emtftew inter pr*formsutem fntmi &f primam radicalem. vivaot, %Tm*$ • !«• 
lPrtr.4; 6. Digitized by Google « • 

^**L*t> vbfttts, M«5* 54* : Vivctfe, Jfafc 14: 19. Sgr v cr uMH , 
c^iSF. 27: 31. \^£ c\ x Talvabirtiur " f ^tl. 15 : 11. Vivemiis, 

Jt.m.ji 10. 6: 1.8, G»/.j: 2j. iTbef.f:lo. Tit.xl 42. llebr.ix'. 9. ^.4: if. i-Prfr. 

a : 14; . . ^ ■ . . • 

A\>hel ^J[ m. Vivificavit , in vifa, coniervayit, ad vitam relufcita- 
vit, fervavit, falvavit. Servavit, Matt, 27-. ^2. Marc. 1$: 31 \ 
jbut. i% : 35. v oa^>f vivificavit vos,C©/.2 : 1 3. ^I**T vivificavit 
nos, £/>£. 2:5. Servavit nos, aTrwr. 1 t£. Salvavit nos , tit* 3 •. 5. 
y&L*) 7 fervavit -te>/?. Marc, i.o, : '51. £*<:. 17 : 1.0. 18 e 42. 
.,oA.Ii f f iervaylt tc/. AfW'.? : 2 2 r W4r.cj •. 34.L*c. 7 : 50. 8 : 48. 
£W**c. /*<e/I V**!© >?/. ier vans > Luc. 9 : 24. Vivificans, /oik 5 :.2U 

.Am*. 4: 17. Scrvaas , Jacob: j : to. : i ' ; 

/fern. t>».S3 vivificans, ,/oA. 6:63. C**l£> vivificans', 2 Cor. 3 : 65 

legendum eft jlu^o : viife amwtatapag.. 16.8 4*/ Vorem ^$*» abortus , 

® /*!?• 1 o 1 ad lrocem l*Za»**o? . . Cot fir,: Al*i.so fervatrix , Tit. % : 1 1 : 

Infiritt. iri.uNriV fervare, M^ 27' t 42.Mrfr.3t 4. 15 : %i.Luc. 

o»M}<nVfalvare, Hebr.j : 25,- ckw 0/**^ characleriHko. Imperat. 
iLf m. lerra, //«<:. 23 *. 37. F«f«r.l*J m. Servare,A/<*M 6: 25; 

s4fctift8V3f. l*t.p: 24. 171 33. -Attlvf*. 43V t C»r.j : 21.' Jiw*.^: u; j» mtmor*tit foci 
ififMUtrmm (mm pr*fim.*kktb ket wfaitivi. .•Vivificet,, Muttb. 18: n. Scrvatct, Imc.tx 3, 
I9: l i<x 23':' 3f. Vivificibit, Aiww.8: W. iTbeJ:\: 7.' \ ' '/. ' ' 

UriKiJiJ lalvabk. eum , M*M : i 2 j } affixum bfc vxum^(. Vivificare 

cum , Hebr^ fi 7; tftbie jutmrmm turn frsfixa duLab Un inpnitivi. 

oumJ iervabit eam,A/<ir. 8 •. 35. LucX-j :'%%* ^u*J fcrvabit me, 
aXiw.4: 18. omouij^ iervare eunj> Jaro£. 2;. 14; fntnrnm cum 

4**Vjfw. fctvabis, i Cor. 7 •. 1 $ j c«w 1 ckaraSleriftico. \Ji falvabis , 
f 7cw.4*. i6. ^x^Alf. fervabis , 1 Cor. j' i6> cum Otaph chara- 
8m8k*t *kii&ammal*m eft ilkrtj*dparag%icum y nt m >i.^vZ in* 

t#bb ,' Mir; 9*25: i»*f c fer vein , M. 1 2 $ 47. Sal vos faciam , 

aiiaua; i^ ^ q^ arem , iCtr.»; 22. - ... -.-...<• 

]SumSo w* «pi^ Salvator , Servator , Cbnfervator, Vivificator, 

ViviHaa*- Efi ***** «x pwitipio Afbtl firm***. Senator, A3.f\ ji. Efb.f ; 23; bos Digitized by Google f 

y,;bri rwfkrtms &*&&« /^/W -&■*#*' tyjM** ;V% jm;U&i&t4JL 

ferv/ttaaa farticifiunf jam.A^M , ad iCw. 3: 6.. , iiiw.^ : io t 

exit ' iSo SalvatcJr ejus , Job. 4 : 4 3 ; affixam hklbuailat T y m*o 

Salvator nofter, #*M 3 : *o. 1 Tim 1 : i. 1 : 3. iTim. 1 : 10. iTtt. 1 : 3.4. 1: jo. ij. 

3 •• 4. 6. . , -.,.,..,/ ': 

Fam. emph. \h+±L*i£> vivificarjs ,' i Cdr. 1 5 V45 .' ! . '. ' "" '•' *. ' ' ' l 

' : ♦ "«n HebrJefcn^'^Jrab.&f *0 4£&f V* -? ? I&m fitf 
#r*r ,™ , C /*/</, "£ 9 Sjr. ^ viput, £*/or*« ifc <fc/tf>4 4 
»0W» HebrMcnm & Cbaldaicttm^ , Arab. £*. y fit Sjriacam \ 

' *Zm. Vivus , vivens. Maf. 27 : 6 5. Mar. i 6 *. * 1 . .Ldr. ryy. 
}*k^i fa »6t p. at 16. 14: 19k jWf.i : 3/ u>; u..Af : 49. JUwt^6t io^ ftf.if^u. 

lCw.7: 39. Air.T. 8. 9: 17. Apoc.i: \%. 3 : i. 4: 9.10. iq;<S.'i£: 7. hUrtbmp*- 
ttritijiimifiiationcm admit$t\ *t Mud Hebtteos. ^ Vivi, viventcs.H^r. ^0, Cbald.}"? *Apoc.i$i ao. ^jLJ Vij 
viraus,^.i7$ aS.tffcw. 14: 8. 1 Tbef.^'S .4* 15.17 j^VMfW^t* 9. xcor.4: i'i. iltnt.<\: i, iFrfr.4: j. /fpoc.y: 17. rr:6: nri.17/- • J ~:?~ " 

(Plur.fatn. emf&.ifcZZ Vivx, viventes. Chatty™ . Vivi femm, 
•" ^-fto.mtft. Vita,filus. .J&W*fli, CW^TO.- £>fkf£ 

Vita, ifottfr. 7: 14. x8: 8.9. ' ' "* " "" f - iA * 
lus,/<rtMi ia.3: if. Vitaj 7im; 2. 3:7. Salus, Hebr.n 14. Vita, ^P.^: 9. %l»«t 
lu$, vtrff.9. io-*?p*i: a. Vita t ^p.3^ 7.1a. zP^r^i: 3. t]«ki*si.ft. .i:ifv3-<4 Digitized by Google «8j. 

C«w» ^f.^e^ul* vita eja^j Job. ,6: «j I ; ^oc #t foco affixum abundatl 

AS.%% 33. Rtm.f: ia 2C«r.4: to. 11. 'E//&.4: 18 ; in hoc & dmbus frxttdeniibm vtrjkmhi 
«^ur«B «fMM0. Hthr,j; 3. ''. , , •. , . 

yll^l vita tua y£«c..i^*i2^. Efh.6 *. 3.. ^ vita mea , PW. 1 -. 01.. 
^<ft^ fatus'tofttfrif i&fr; 2-. 1 o 1 .' Vita fua, >. 1 $. Sahifrcbitam^ 

<caL^ *vita'veftFaty <#».W: '24. S'alus veftra , 2. Cor. 1 :-6; jfy£. 

1 : 13. PA&2: 11. Vita vcftra, CW3: 3. ' : ... 

k » LI ? Vita noftra , ,/£7. 27:20. Salus noftra , (HJom. f 3 s 11. 

Vita iMO&i'idttttii: Col. 3: 4. Salbs tiofora; //<£»•: 2: 3. Vita rioftra, )acob.^x 14V . ' ' 

|liy) yiyi^catjo }ft ref}ifci^ £w^.* 

ZA*J. Qonjtr'. \&cf A**, l-efujnrip&ia- moituorum , Matt.a 2 : a 3 1 

vi^r £«* in hto yar. Led. \ Cor. j j f i j. i J. i i. 42. 

}oJ^f. Beftia, fera, annual 1 , anraiatis. -Emph. f£a*»l: xoafer 

Crtwf. Harm J* Dicu pag. 97. iwta.' i flebr. 1 1 : 20, Animal., ^«*;4-. ?:, f*f«»'. 6 : J, f . 7. ' 

C«nflr. La+^'f ride Gram. Harm'.;Lvd, ffcpieu-pag. 1.02.104-, (§ 

*jn}dcm AaimaJv.ia/fpoc.6: 8. Ith'enitur etiam'hitc ionfirnilafurma , j^pw. II :' 7.' £* mafcu- 
fa(i tutfriiXur cty. 12: 1.2.3.4.-^12,'^, 14. *£./£«* 17. 16; 2.(13. 17,; 7.8, to. Hill. 
13. 16- 17. [18" 25 not in loco conflrn'ilij 'raafcul.ua non apf*rtt~\ 19: 19.20, his, 

Cum off. atloJ* arl i mat ejus, jpoc. i8:2j Arc qttoque mafculinl 

enmfimitnr: f^ t$xim eftvleomafiunm. 

(Phr. empb.flaJ^ ter« ; Marc.'i t 13. Animantia , Jft. 104. < 2. 
14 *- 6. Fere., 1 C»mj:. 3*. iSdlitij TA 1 : u. Animate, /Mr.ijc iivBeflise, J*cok$:j. 
AniiMQDa, iPetr.i: 12. Aniinalta, J*</.v. 10. Afof.^\ 6.8.9. 5 : 8. it. 14. 6: 1.6. 7: 
»i. 14:3. 15:7. 19:4. ' . V? 

sqt^ m. Scivit, cognovit, oalluit, (apuit, peritus,cautus, 

afkutus , faptens fuit. Chald. D ?D. Idem. adcaZ cogno~' 

•vtt«fam,A/<tf.i :'2t;. *Bmonfyiz»m. lciens,M.2i : 17. 3V*/ 

>o^»w.cognitui,L*c: ! i i ': t 34'.' i »'•'"'- ' 

(Pa&yx&m. Saptcmeirf i-cddi'dit. Futur. ySotcaZJ ^tpientem 

icdtkfCtO,"a Iflf. g l » f* fntm*m am frxfijcMuk )u» infmitivi. 
1 Cor. 1 : to- ». »f 1: 1,4.1.6,^^3., 1 j; 8,. iCof.y jj, ,£^;i: 17, C«?/.^: 3,23. 4a 
f. zTrm.il 7' Jttth.i: y. 3: 13.1^ i% *«*'• 3* ty."^*;^**!!. 7*. 12. 13; t8. 17: 9. * Digitized by Google ?$4 

11:31. lCor.i:io.%l. l:J. 3: 10. Efb. 3 : K>» .<&""» ~V> bi * J*& f^^Jk "**••■■'') 

yaio/» /». Sapiens, prudetis. Cbald. CWV t SapTcw^ i tof.j; 
18. J<fco^. 3: 13. £/»/>/>. lVi.^»* fapicns, Mat.j: 34. "24-45. 

Pjudcos', L*c. u: 41. Sapiens, 4&13; 7. *l«M^ %j:. iC<irl\ii>ial$A'io.>\%Jt{ ^— ^ 
F«W. licuo*I I Cor. 1 .25. f/«r. f^,.^£g^,pfi^t|& r V£pr. l 

16:8. Sapicntcs, Rom. 1 : 11. 11: if. 12: 16. 16: 19. 

jE*$p&. Uaia^ pfudcntes , M^. 10:16. -Sapieqtes, c<^;U.;.:j$. 

13:34. Xjv. 10: 21. ^W. 17: 2$. /tow*. 1: 14. iCar.i: *6.*> 3: 19,20, .4; IP. io:ij. 
X Cor. 11: 19. Epb.j: 16. • ■ w 

(?/«h^rm.^oXa4pruclentes,M^.25;» 2.. £tf^.1&&a>*prudeiite$ v 

• A.jVi.o>> Sapienter, prudentcr. Sajuentef, A/ar.itv^j 
w^x4." Prudenter, Luc.\6t 8,- ^W.* fc .' ' . "" 

• - r^^ Munxit,cmunxit * lac fuxft* *?0 Sf int^iel *™tyM>. 
Mulfit , lacextraxit ex mammis. Jj&, ?™ Arab. Mulfit titfndtit , 
emulfit, emunxit lac. Elicuit fargu'mem , tiauorem, &<£* t ';*' 

foV* m. «»/>£. Lac. Heir. a ^f? ^Chatd:^, /for*. J^ , Hrrtrpff 
apocopam Gr. TaAo. T<?«f. flW$/ ®r /jj.UMi : mt^ti Jjtfra Jftfl&m 

tUtram m, y«< *mb* f**t tjmJJtm cLffit. i Cor. 3: 2. 9:7. //<&■. j,: 12. 13. 1 J^i^' 

VL*. i». Suffodit, eftbdit, ferpfit. $eut, 33 -04, Jef^itf* 
Pail £m m. ingrcflus eft , irrepfit , infinuavit ie. Aortic. 
^[\»<o m> infinuantes eft, 2 Tim. 3:6, 

tkJ^&f. empf>. Gangrxna, cancer, morbus rodem . & Jjtfffti/t 

terpore. iTim.i'. 17. , . . 

* j-toi ^ Dulcis fa&us eft. [Exoda < : 3<.. CfaftS. ^iSh 
cuit. ^frab.jl^ iVn ita. **it? Dulcis , iuavis ^uif.. , v , .„ ^ 

IL* w. Dulcis, luavis , jucundus: Eippb.l^L. F$i&lf*$< 
$A^> iflfor. mtf/r. ^Am . £m/>£. |1^ dulces ay**, Jar. 3 *'** 12. 

t yC» .«i. Mi/cui^ coiyuoxit* copi^Iayit. Mi t l^tter^y|^. 

13:1.1 iPfiJ .A* m.mixtum *cetnm$ Malt* 17.^34*' 

Mixta jrtyrrita, MArh^Vx^.Eaij/k W^ftv|^*i** dji^tum ytiAiJfa 

15: aj ' " £tf/w^ Digitized by Google i8$ 

rium, comraupionem >fannliaritatem habutf:*, -&L& c.partic'f. 

cium habcntes , a Tfor£ 3 : 14. Futur. ^\UL cortunifcGatnini^ 
• 1'iaW> m. ?mp&* Commixtio , commotlio y ~? t tarifci i 4. .1 ..." . . ,.<• 

fotvk ,*flblviti<^ TFJ^S. JfTa^t^lvetMH^towjicrfit. 

♦^•W %»fr». flplluit > viplay jd , prp&oavitv)l jfrfeifr.. ptxfifl. ?i 

-Y-^ profanantes, Af<tf. 12:5. .- 1 . c< v ..„., f dmn, >; .../.. : . 

*U&» m.emjfb. Chorus. tyaVfA^ dptDmicWri ^^.ddmuiiiu- 

.j .#-,... guatusi confortatfus, robufttis wit. .Jwwy. vffl> » ij w. 

. , 6 ■. .. r » 'v. v. ... v !. :-(,...v;,u : .A r ':i/;,\. / i 1 l-\ 
fomniabunt , <_^# . 2 • « 7- . u j/ 

&£j*r7>o^Zl m. JJanatus, farius fa&us V<7 redditns , fanitari 
rcftittitus ?ft , convalu it , Jo/j.aV^ 2 . $ : 9 . Aio\»IZt /. fanata erat, 
'jffw:. 1 3 : 1 1 . , Porta. ^ V^? >»• ianabat u r , 'Joh. 5 ;. 4. partus fir, 
cap. 11-12. flitr*. m. ^. v nS >'.A!6 fani redderciitur , A/df. 1 5 ; 3 1 ^ 
i^*#. < : t*>- ■Futer..*i£&**Ll'f. (anabitur , War, 5: 2 3. >gV*Z4 w > 
ianus fias , ToA. 5 : 6. ^icl^Aj w: (anabuntiir , Mar. 1 6 -. 1 8 . 
jtyhd y£*A m. Sanavit , fanitatl reftituifc , fonlim , incolirftieift 
I reddidit" ois^f fai»vkteum,^5;i5.c^^i2 l 8: L 8: ^L«f r. 
„f * • ^ . J< 4 fanavc- Digitized by Google ?3* 

Efi nomt» formye FmYm\ Itwtl/rt. comma , incftlumis. 5anu^,L«r. 7:10. if : 17.Jw.fi 

W>it&apm(whbv.i. ~1,-- . . . ; : : ' • ,A ' : • * •• • '" ; < .'''-'' 

)o*V* w *? < ? ^ale i ^#- 2 3 ! 3°* ^^* m * flnAw fanus, Jafc$ttti 

ffiV* lani , MdirV*. 9:12. Mar. 2 : 17. i«c. 5 ; 3 1 . ; Tw* fm. 

j$.\^9\>a^..-jta&£i fonraui*mtuffl^K$r/37trj[i<9fJ .r<Hm^(i 
i^i^ ibmnia , «_^J7. 2 : 17. ..- : • ■. \/ ..•«:■ n/.o-'j l'-J». 

* 1^? He£r. Mutavit : <to»r ^ oww *»(&*&*.;*£ \ lm^tm\ 

tatus , innovatus fuit : praeteriit^ tranlivtt , pefiBeavit 1 .«aait> 

•sXJ !Pd^ ^i^avjt, permute vit, tranfmotavit, altemay f t^ <*&•' t, k cA^* w. Mutavit^pcrmutavit, immutavit. invertit. oti** ~ 
miuavcnmr, ^c7.,2&: 6. rarttc pr<el. .frS^art m. mntinsA. 

nerjit , Di veri us , V intio. rlur. ^w..Wi»*«Jo,diverii > M*?.^ Digitized by Google 


w&m&m&mi? i&tMXX? ek.-$8LJ*pm ^wty^*m! 

Jgfjlf*^^ 13- Pro, 

M«*»o, 1W. 7 : 1 1 . bis. 1 8. 1 * : 17. fmouiotio /fr«*. 1 : I7. . f ..;*<; ''"/ ' 

^^ vjt , denudavit. Yael Ai w. Idem. Z2& c. exfpoliavi*. 

' •■ *¥ Debilitavit ^%s j dcSili&ffs feit^ - w "£~'~ r 
)VSV m. empb. Deoilis Uritumus , 'W, 2 Wo. &fb . ^<< 2 >Qm Digitized by Google dffixiim b'u aimmfak Hot mmtniiujmt. mum. turn* Mxn , ( «rr <♦*• -i/juv i p*r/. >««/. **».) 
uniAn rJiit&fit hjhtito, &'r*ftlW*)» *%MmpMmmM* r qkiifttitem *JB&k V:m 

Ita ®fupra £>f Pater, pag. 3 f &<&f Fratei^/ttg. 11 ; • '*« ••'"''- 

oi&io*. focrus fua , A/<itt. i o : 55. Lire. 12:53. . «.-cr *'.• 

1 r ' * ' cepit , execpit hofpitio j coacervavit ; concltffifrycon- 
tinyAtti comraxit, cohibuit. !Bnu»ufl*r. mafc. .^AaZcaofpc. 
gWtt&.^Pr-f i2&. *„F»t? r * *$$»{ f« cpaccrvcm, Z#f. 13 : 17.. 

r >oSm >'i *<M* ' 3£ ^afoit i iricakit , cafefa^,-«*iiftSJ 
s. vrrr? .-^ j^^. . -ftojjjs^uhdavit , verrit , ieVcrtit^ 
r^^p^ w. IP**/ quadr&m Conftitit , perftitft . 4?&?fy> 
perduravit , perfc veravit , tulit , iuftmiiit* 'jtenuk , 
rctinmt, contiipiit fe former,, conftanter. rtirtfoi* <r: fcrftjtrtjr, 
1 7 W ;■■*>; «*»*-. . iftfn>* <*. fuftinebamiis ^ V. f ; ' vsycnkfri 10 ' 
/t?f >\tf , ^oio^ m \ conftanter perfifte V 1 T/w . 4' : i 6* > iin/wm.- oucto- «. 
fortttcr rccinctc , 3 T/fo*/! 2:15 ; x&rtm. Putur. ^o2j il$& Digitized by Google •*k-J fotewcrimus , Htbr, 3 z 1 4 j **#r**y*ym. Eerfcveremus , c^ 4: 

fZoiiaiSo#lso jf. f m/7&. T.ctnperantia , tokrantia , couftantia, per- 

fc veranda, 2 if<fr. 1^. 6 ', ,for, 1 vyk*yr**: ^itt^t^vckinhmciocum^ 

^i M *». Fcrmcntatus eft. Hebr.V?? 7 per comnintationem lite- 

.... ■ _ raruiujf .# y. . Fermcntaretiir,A/<tf !, 13:3 3'. Luc.13 : 2 f • 

-^k/ Ui&*f Fcrmentavit* Tartk. prdf. ttlc*kSo m. fermcntans , 

I Car. ft 6. GJ.f.p. 

' • CcuV »t. Acidus fa£hls eft. . fobpaatJcZQ w/.'Ewbait . vc± 
^'. recundatus tn , reventus hut , a fl(g. 3 r 14. • « - » 
i§&L£f. Pudor ,' vertcundia , re vereft tia. £»*/>& ' 14^Q»2 ve- 

rccundia > 1 Thm. 2 : ^. Hebr. 1 2 : 28. cooftr. £gcu*L \ yide Gram* 

tijrnt. Lmi.Jk Ditm pd*. lot. 163. 

.*■*?£ H^r. Turbatuseft , turbidus fait>r/ fa3us«eft: rubuitj 

vxit R. D. Ktmbbi Pfaf.yf \ $■ Et *f>uJ Jfrei'ftfa 'vfrbum ui I.JX& XlfOMffg^mukf ru- 
ftudk mAum* vtnit. ' . 

\$£>Lm: etnpb. Vitium: proprie Vtdetur deftgnmc VmuriiTubrura 

irr. it : i^jlfci: xx^tuucr. tfiii.Lnc. i :' ij., f :37y-3&30- 7* 33*34- J«*-a: 3,**. 
9-' <:"4<5. Vfav.14: n. JS^*.ft »S. iTftw.3: 3-8. si 23* HU:i: J; 2:3. Jtpt.&^b 
14:8.10. 16: i> 17: x 18:3.13. 19: If. 

feL* c. emph. Afinus.afina. Helr^, Odd.**™, J'rubr* 

ct>Ure : §mU *f*i %* orient* t$ mridi* plirmmqut rubtnt. Aftw* J4K*. %%t 6. Afina, ay<af: 
2,. j. 7. Aiinus, ilf*rr.<>: 41. £**. 17: 2. Je»*. 12:14. . , 

j*** ~w? Arab. Fermentavit. j+f* p; 1 ??? y^f. fermcntum. 

nyjw i# : . empb. ^ Fermentum. CbaldS'™*; emph:**yQn,Exod* 
tzz tfJ"miA^iy- 33- i6:€. u. n. AttrcZ* if. 2jw.u: i. 13:11. iC«^./ :6.7.S» 

oifaiOM fenncntum ejus , Mar. 8 : j 5J ,• affixum tt^^H^ 
' j ^aL' /iQuinque. H^ ^9? % (Md. »'pq. M4f. 14: 17. 

.*. . 4f : »\*«/.ty. t6.io,f!*tffr. LMt.-jX+i. ixifi. l*k.tl^ < M.ji i 14. 19: 

A/^/r. Ctfa4 Quinqiie , Ktf/i. 14 s 1 .^. .2 ? . .1 6 1 9 » fe. iw#T. <$ 1 Digitized by Google 
Q« . . „ - ... 

Qolrttutn fiiiRnm, Apoc.6i y. Quinrus, cap.g: 1. 16: 10. '" <-•*-*-. ^ 

- . « r _ l„.^«„ „li „. ,4.,.* .-,. C«.— »^«*/T* mOT^)l- 

i.uc.\y. 14. P/«rfwMyc. ^20^^ irafceh^ 
di^ntesitta, .^#.4: ai -:j' i'lm., , Ji ;".2/;ri"j i".-«::H ? — _, 
-•• 1&a*»ac. em'ph: Ira , iracuhdia , i ndi gnatib fogf is » trseaiffiffiffi 
f ia , iwr%, fortitudo , qMa.yirtm efi partis ,ati\W4 irafcwdki ^vepe- 
num. fiuxtoi-fius Imc nomen refert ad radices ffebr. D i£ v pub 
Htbrlr***, Cbaid. *«an, ihon m ^ .won ■ wrtarr. &io C W 
Jjg/dfiuit qMQckoyr. $ic% r Ira ,'IyLw^ i $. jLwv^ 2&. ; k^ .^ttjtt. 

9: 1. Indignatio, Rom.i: 8. Vcnenum, <w/».'3: 13. Ira/ i£*r.4 2;:. 20. (?*/.}»: *eiEi» 

oiA^exciiiwkicwttisiejus, Apoc.\<\: 19. i$v 1.7., 16:1. i£t*5; 

sgixuinm his b*if «fi pUouafliemm. ■■ ■ -. • <---•.,• 

P/w*. m^A. 14&»* : Vttfe G^c # Lexicon Hqttgtsus*. ." ' ^ *)A*^ 

.'-..* 1-7& *fr^-Xonfcdit •, ^refedjt^ 4craifli^e^iej&4^ 
dcpdt j manendi dttf habitandi causa, quievtt , anaotit , Kai^rkj 
%*od 2 Hcbr. Digitized by Google m£2 1mm1 «e* 

Plttr.f. cmpk ^ Mat. 3:12. 13: 25. 29. 3p.Luq.fi} 1.7.. 1 $•.£, 
~* ,T 5 V •*>£ ■I rf '«/:»T0:-(;irfr*ini»i^^:i;3J!-jO ,•-.••. .»« ut J 

r . -i f » « ^is, i Q^iami^ijC| t (^HiHt. ) ^ddidiC),^raha^ieat > 
. , igi&rkors > jni'if rtW) .bqncjficiMV gratioiiis flirt* gira^ 
Imperil. '^uiS** grat iofas eft p, mihj ; , -, .£*^ * 8 *. 13.. 'FitiHr.J>*$ m, 

ittbo,^. 9:15. ,.-.Y !-.,.. '.'.;.. 

Eihpiel ^4^4 *• Gratiam , miferirordiam .co nfccufus , adeptuf 
eit: precatus,.deprccatus , humiliatasxftt iappltcavit , gra- 
tiam. alicujns' imploravit: Aii\'/j[ f. gratiam «*nfcci^ttfs -ium > 
1 fer^'-J' 2$: 1 7W. 1 ': -1 3'. •^kiiitf**, g*^iii*«ifeufceftte> 

Sdpm^J\ Idem. P<«?«\ **«&£ prtcam ., %«- 1 ; 1 o. . 
Vxi** «.»»^.Gratiapni(ericord'ia,beneficentia;.. Miiericprdia) 

AInuA.o: 13. Hcueficcntu, t-y. iz: 7. Milcricrdi:i , oi/>. 13: 13. Graria, tjK.1.* 78, . 

ctxi« gratia ejus , L«c. 1:50. Gratia ilia, V. 54. 58. /it -t^etr, 

1 : 7- Mifcricordia cju* , }*d.v . u; kx » loto affixtu* *bu»(Us m : '- ' ' 

r Lx*» gratia tua , Luc. 2130. * ~ 4 

fr ■ ■ "^ /! f *»/►£. Dcprccatio , fupplicatio > obfecratio > 

♦ *!?} H^SimuIavit, diflimulavit > hypocrita , modiajjsiftus* 
iribdo impius furt ; dolose, fraridulcnter ,inaht»ofe>mw|l»£* 
-1 7 impte Digitized by Google t£t JU*«i COM 

jfuit , cum ad inammat* tHuafertur.SihittM. Jbktl^Mjf *fc< Awmsh 
tavit , apoftata cvafit. • ■ ». ; . . 

lioJ m. fli^/j. Gcntilis , ethnicus* profanusY.hypocrita, apo* 
ftata : A/45/ifcf itf fio peeu&o Syro Jkit [ Syfosyutidnum '• afcftdam'htc 
itftbctopityetHoinfdto'dre. Hebr. *$? adulator', Ky|&citiia. l £thrii* 
cas,. Matt. 18:17. . Fam. emph. fajZ gcntilis , Marc. J: 16, 
fflur. mafc. emph. \siZ profarii , Matt. 6 •. J. Ethhici, tap**** 5. 

Gcntfcc , J#*. 7: 5f . EthniQ , itf. t*8t 4- 1 7.- 1 Cw. f : «>.• 43emita > *«f. tdt ao. Ethoki, r. 

17. c4p.Ki:i. i.^rtr.4: ^i. ■ , . j ; .,, ( , ) 

fluatZf. <?m/>£. Gentilitas,|;emilirmus/in<}uinauivDtum ? poJ- 
lutio, obfcoenitas.' $!kf.mph.\L6e*Z. ci&sLuJ inquinamcntacjus, 

1 iV/c. 1:10; *$xmm tinuiat. ■ 

x r\^ m.Strangulavit, fiiffbcavit. Strangulavtfc, Mat.Vj\ 
If.' -.cnoDi^ (liftbcaverant kdfimen , Mat. 13 ^Afar, 
^'■".y.- Lwf.Bi:^. ^Br/f^r lorn vfitwftrangulabary M<tf*.'i&?'a#. 
0V«r. wa/c. v *n\>f fuffbcantes , A/*f . 1 3 ? 2 2 . !P/«r, /«w». ^aiul ib£ 
focantes, Mrt^.4: 19. ^**/ w/ emph.wl fmm. abftuj. f&» 
ftrangulaturn, fijibawim; 44 x \f 1*0.19. »'.if- ,;■;;.. 

fail *&n tfewiAf ftrapgulare fecit, : H^;.p| ? 7. ; . liJ ' ( ; f . '^,, • 
JZtffM m*&P\* . Str^yJa*Q& x fuff<ra{iu iui^V y * V& «*$$* 
cati funt , A/V. 5:1 3. -L«f . 8 v 3 3. 2VrtV. />/«r. majc..uty»A!f 
fuffocanttir , K 14. < -Lax^ ta fuffocamur , 2 Cw. 4 •. 8 j^bc^m**** 

, J^oju*jb /£ >^. St^angii]ai;i6, fuffbcatio • lacjoeui j^W 

]fr>^ w. Mifericdrs, phis ; ihnbkius ftiit yjSchinJt; Jfi&ifan- 
^usfuit, pictatc compiotus eft , mifericoV4em, ; bchi- 
^ cexhibuit: !D«xr. * ' i-.iiv- v?.- 

I?i»^ ^aB*^mi£xfiaxi^ y r fjjmgaiiiiti) <lptopW*Ujfmt ^ ;q^jdoi»avit, 

"5".' :i purifi- Digitized by Google purifccatus , infons , ijjfipxiu* , $*>f. 37:? 34. . ■ F#t». laj^] r. 
coodonabo, i&6r. 8: 12. 

Ethpaal >^Z} «.innoccns , innoxhw, iippunijfuit} expiatuseft. 
yfpfc/ ^au*f Idetp quod&ael. •■.''.. 

15: 4. 16: 5.- j4»**.bcnignus t»iiis^J r fifia:.a7< 13; 35. £/»•' 

men farm* &*fl @etl. JLffine eft Gr. tries'. & *£ Wc Sjaiaea Voce deducit 

Kicol. Fuller. Mi/cell. SacrJibSi .tap.%. p<g. c6 was ajmd Hefehi 

"■ XiounJ*' f. empfr, SanSitaS V' fan&moniai , puritas , pietas, 
Sto^*,^*</:4t>4- ••- ; — •-••> '•'.::'•': ; • •••-. <<■ j ;: - •''■» 

- ILdqj* *fJeOT/^. : Propiriator,prop\tiatio, expiatio, propitia- 

tori urn. Propitiator , flfcw. 3: 25. Propitiatormm, Hefo-.p:^.* 

Propitiatio, ij«£.i: %. 4: 10, vifr &J*pr* pag-ijl. .SfJfttHu bm nftremkm tji. . . , 

.. ~*o-. ; d». krifit y cbntumclif afFecit ,< semulattw efti /tow Mt-^ 
. fertus i amore , compkxus eft ,- mtfericordiam infflperti-i 
Vit. CaSkU. . ■ •:; ' ' ■ •••■ ••' » • -■ 

Tori fO&m. Probro , opprobrio affecit, probro expofiiit, im- 
propcravit , exprobra vi t , con vitiatus efy Exprobpy it , Marc. % 
\6\ 1*4. PfrtK* lF*f jjf^p f?« iw^ppcrans^ J<*a^.i ♦. j.* ~£tor. 
wm/c. ,.*m>tv> probro afficjentes , M<*>, <: 1 1 . ' Exprobrantes, 

stp.vjVlfa. mar. is: 3*. Conviaames , Luc 6: ix. 

Etbptd ^4 w « P'obw 1 .paflus , protons aflfq&u* eft. ,' Partic. 

ftur.nufc. ^S& ^yn . ^te o probris afficiamini, i Prtr.4 : 14. < .i\W>ASg 

t^a* m.-imfin Probruirt , oppr^rttito^icoWvftiarth^ontiiHie^ 
lia , etfprobratio. « Zteifr Gratia , btriignitas, 'rfiifericordia , mife- 
latio. H«4r.f?,C^/rf.>^= > n. r& mferttionis, M5: 2, 

eyaw probrum ejus y capA^>J i|." u^ opprobrium meum,X*c. 

pua£& m. emph. Crimiwitor /f6nvitiator. SsHmmen ex parti- 

<B b cipio Digitized by Google t$4 sa** 

tip® Paclfbrtkatum. . '-Wfcr. ^jJse*L*. ''Enfh. Uju>'to . Gwb ^: 
yfyn/.V) convitiatores tui , 7{ow. 15:3.' 

• 1^** w.Prohibuit, cohibuit , fubtraxit; continuit , immo* 
^^ jicro fecit.. H^r. *frn . ?ael t Idem, fifty**/ yiLlZl .«. 
Immuim ft»t, cvitavit , ibbtra&us eft. I'artic ptur. majc. 
_»ooi ^iW^ig fubtrafti fuiflfemus , i^frij :* 2 1 . 

sq^» jw..Zelavit.(.w^ofw» & malum) invidit, xmulatut, 
invidia motus > cojnux>tiis eft: Studiofus, fuit, ftu- 
diose , cum zelo fe&atus eft: fafcinavit. oVim.» m* invidia jgoti 
font, • <^y?, 17 s 5? Qtwm. ya& m. invideos , 1 Cor. 13:4. Fa- 
fcinan$ , £<*/. ,3 : i . Cum zelo fe&ans , 7if. 3:14. !P/«r. wd/c. 
<.iV>rn/» #mulaitte* , Gal. 4 : 1 7. Invidentes , cap. 5:26. 
Bipod )btt4A *** Zelotypia correptus , zelatus, whuJatu»«jt, 
myidtt. .fotttx. ^tomUL m. xmulemint, G4/.4: 18. 

l£o&»m. emfh. Zelus, xmulatio, invidia , livor. ' Invidia, 

AUf,i.7'. 18. JJ&rc ij; to, JEmuiatip, Xjk,6: n. Juvidia, j*S.j: 17. 13: aj. rtafci: 
*?• **• 13- iGw-iit 10. G4tf:'ii. PMi: iy. iTm.654. 7k.j: 3. 1 i^.t: 1. 

*J^' w. f rfvaluit ^ , toWaluit , prxvfeluit , vicit r Fortis , 1 «>- 

,l>uftus > pdtens futt^ttiunitus, fortificatus eft. ~^F&r'. 

^nim»i m. ' pravaleretf vobis.,' Matt/;. 17 : 20. ox-jgjubc^ in. 

prxvalebum ei, M*ttb. 1,6: 18. . , 

Ettfeel ^sa**4 m. Fbftis fuifcJ Imperat. oacculZl w. eftote ftWWj» 

Pdrf ^ m^f^ift^v^i^b^rayiti, cpn&Fta.vit , fwtny^ . . 

£4**' <£■$ ^E^tf.caflus* rabofiapK ..fwmitvM^.. . ,. ^ * 

qttj^l «: Forti^potcn^ vahdus, viokfttus , tobuftus , <iH»itp£ 

Et wwi /««»* JjV«/ PW. Validate Af<*4 3 '• it- Fowi^ Lnt . 1 1 j «. 

J5>»jb£. £i«&£ poferis , Mar. 12139, &*• Mar* '$-. 27, £<j. Foros, 
i.*C. it j a*. PlfK w^.^i*f^ul. ppt«n|c.s fumMf^ Cff. »(# .•?^* 
^»x*aul potentes & ^Ju* hos W fumus compofitMm. Empb. m'\*i& 
vhskntx wnrtw , 2 Cor. 1 : 16. PAvr. ftmL ^unZ XtkAx , r^^o-iio. Digitized by Google 21m -£Qm f Ad 

' )jttw m. evipb. Tuti-B , arx > munitio. 3¥*»v **$&. t^au* 

mairicnes, iC«r. 10; 4. ■ 

^m»^ciN Vix , ptopc, parurti J quin. Vix. y Luc t ^ -. 32. 59 i 6r» 
poyK. ^Iff . 27:7.8.16. (J^o/R.^ : 7; I SW; 4 : 1 8 ,• Gr. yjoMg. 

.t$w m..Dcfuit , defecit , dcftttutos firit , crfruit , eguit, indi- 

guit, penurla fu!t,- damnrim, detrimentum a«sepit*V*/ 

pailiis, multatus eft, amifit , ja&ut am fecit j <f amno aflfecit. De r 

fiiit, Luc. 22 : 35. Defecit , Joh.i : 3. £ t aL r.damnum fufti- 

nui, Ybil. 3:8. 2k«o//i ^7)/; pentfria efle, Lut.iy : 145 

Partkipint tie pro hifmitiw *e*rrit ; ifaie 6rhm:Mr*k Litd. d# Die* fop 4 id.- - ' ' • 

Futur. isLuJ m. damno afficiat, Matt.\6\ 26, Jtfar.it %6; Luc* 

9; xf. Jatturam facict, iCor.y. ij-. Dcfit, 7V.3: 13. r 

l m,»»4 /deficeret, Luc. 22-. 32. ^c au '4 **• detrimentuin 

aeccpcrius ,- 2 Cw\ 7 : 9. 

Tail jso^ Wi Deficcre fecit, dcftituit, mmuit-. damnum, detri^ 
mentum intulit. ylaZ detrimencum intulit tibi , Vhilem. V. 1 8 j 

fBuLtm *d Peal refettuit. 

i*saZ m. Carens , egens , indigens , deficiens, inops, deftitutus, 

raeuos/dacft. Eft women ftrma Pal Peal, iitdigens, Mtttb. 19 ; io. Carens, L*c.ti: 20. 
Dtffiastus, if£<"». 4 : 20. Carens, i Cor. 11: 11. Ddlitutus, Htir.11: if. Jae.t: j. 

Fcem. \U***> deficiens, deeft, Mar.to : 2i.L*c f 18 : i. 2. i27><^ 3 : 10. 
P/^.wrf/cv^^deftituti, fym,'p. 23. Jvko&.i i 4: Cardites^ 
c<jp. 2: 15. Co^/?r. »4*aw carentes, Luc. i'i : 40, 24: 25. 

Ddtftuti, Rtm.f. 36. 1: 10. 2 Cji\ ii: 19. Crf/ly: i. Epbef.f: 17. 

Xlo^aZf.empb. Vacuitas, pcnuria, indig€iixia > egeftas, defc&us. 
Parana, afor.j*: «2. Pbil.f. 12. Dctc&u&, C»/.i: 24. 

Conftr. lopsaZ defe&us , Marc. '6x6, 9 :, 24. 2 Cor. 1 1 : '21 . 23. 
Cttm ajf. c\l£}ssaZ penuria fua, Mkr. 1 2 : 44: Luc. 2 1 : 4'.\odiZ^au« 
anuria €orum r 2t"or,8: 13. ^Zoj^aJ penuria* veftra, V. 14. 
«- ^0Qm m. ew/^. Jac^ura, damnum , detrimenrum , inopia^ 

•Midf.<}«ftar>, A&.17'. 1a Damnum, v.n.J'iil.^i 7,8. 

#. Texic, obtexie, operuit, Vclavit,!obvelavit, ab- 
feondit ,celavi t, ob vol v it. . P<<^ ^ w, ^dem. Varticl Digitized by Google i $6 

fir*/. Ifiuite m . opetiens , Luc, 8 : 16. i Veto. 4 : 8. P/w. wm/c. 
< r *a*Iio Obtegere , A/drc. 14: 65 j parUapinm pro mfimti^o: Vidt 

Gr4m.tUrm.lMi.ii Duum.j^{6. 

0001 ^ift/nfn obvelaoant, L*c. 22:63. 

tfun«2 y. f*qp&. Velamen , operimentum, obdu&io. Velamen, 

xCor.y. 13.14.1jw6, Opcrimcntasn, iPitr.i: 16. 

^<?>^ m. Concitavit , incitavit , fblicitavit , urfit , hortatos 
eft, cavcre fecit j ftuduit , ftrcnuus, affiduus , iedulus, 
diligens fuit , fategit , foliate curavit , curam , diligentiam ad- 
hibuit, iedulam opcram novavit, efficax fuic > effecit. 2W 
I42Z m. Idem. Efficax fuit , Gal. 2 : 8. o^sw m. fblicitaverunt, 
Mar. 15: 11. Tartk.fr*]. +fcZia m. efficiens , Phil. 2*13. 
Ethpaal ,,gn»7l m. Idem. ^«a/» 4 c - iedulam navavimus operam, 
i T£?/! 2 : 17. Tartic. .^4»wMo *». diligenter fatagens , (?{ow.i: 15. 

Diligentem operam njvans , cap.if. io. Satagens, iCr.4: i». 

Fam.'fysiZ&a efficax eft , £/>£*/! 2 : 2. (P/«r. »w/c. exxn K *^^j 
concitabantur , ^ow. 7 •. 5. ^ujinAio fatagimus , 2 Cor. 5 : 9 5 « 
^■In/iAto fatagentes $,Jlw nos >*/ fumus compofitum. Infimt.o^^ 
efficax efle, iThejf. i-.y. Imperat. ^a*lZ[ w. feduluscfto, 
1 7w». 4 : jr 3 . FkAkK <a#a^ZZ m. diligentiam adhibeatis, 1 Tbef 
4 1 11. .ffil/^a c. ftudeamus , He£r. 4:11. 

iJjuAM m. «»/;£. Diligens , folicitus ? ftrenuus, (edulus , in/law. 
EH nomen form* Veil ?eal. Diligens , 2 Cor. 8:22. P/*r. •$.' 
^^ diligences , ^om. 12: 11. foliciti , Eph. 4:3. JWitf./«W. 
rm/?/j. tib&iaw affiduaj , v^/<*?. 26:7. 

Mjv*aw Prompte, folicite, accurate, feduld, diligenter, 

Matt. 2: 8." ' '•; 

Q(5,*a- /! Diligentia , fedulitas,ftudium, follicitatio,effieacia, 

Serleverantia,tolerantia. Diligentia, 2 Cor .8: 7. EmpkjQ&W 
Uigentia, fom.ii: 8. Studiutn, :C«r.i;d, 7: 11. 8: 8. US. Diligentia, xTi*A\ h 
Stadium, Htfr.6: 1 1. Qutmio Beth frcfytw foltt txfvti mtherkieliter , mwt< Hfbr*H4»H*' 
#», fuibm Btti turn ntmiut tonjnnSnm fiept fnipbraftM aiverbii fatit , ut z77m. vt-tj. . 

o^ m. Fodit, effbdit, perfodit. Metaph. : perveftigavit, 

per* Digitized by Google \JT • ■" • '97 

perfcratatus eft. Item , crubuit , puduit , pudore pcrfufos , pro- 
bro, ignommia afiedus, ant confufus rait. 

Fcdit, AUub.iy. 33. ajr: 18. Afore, u: 1. JL*f.6: 48, 

Futur. Joa*$ c. fodcre , Luc. 1 6 : 3 j futurum cum iprafixo loco infinitivi. 

i&» m. Fovea ; erubefcentia. Em^. ija** fovea , Mat. 12: 1 1 • 

qutdam Editiones He habent X+LL , Gutb.fi^y mutata litera & in o />ro- 

/>/w commune injbrumentum prolationis: Videfupra in ">?£, & v<*r. Le#. 

V^ Effodit , exfeidit , emit , evulfit , caftravit. !Bentmi plur. 

•S^ *»<*/?. —-li effbdientes, G4/.4: 15. Imperat. ouL* m. 
cmc vunoc*km, Mat. f. zy. 18:9. ^^.9:48. 

?y!#t. «»/>/>. Dorfum, tergum, lumbus, femur. oCS femur 
ejus, Hebr.y. $. 10 ;affixum abundat.£a*J» dorfum corum, 
Qpm. 11:10. 5>/*r. ^ . H^r. D'lfe , C&rf. P™, *«^ $y- 
ri<ic«m V«kf«r contraBum ejfe : 'Buxtorfius. EmphJCZ Lumbi , 1 Vetr. 
i -. 13. -*cto^*J lumbi ejus Vf/ fui , Matth. 3 : 4. Marc. 1 : 6. L»c . 

lit 37. J<*. 13: 4. 11:7. >#tf, 11: in hot i» be <$xmm sbmU*. 

y^Z lumbi tui, L*c. 17:8. u*#.i2:8. ^y! lumbi veftrr, 

Z«r. ia: 3J. ^p*.6: 14. 

5^ m. Mefluit , deme(Tuit. CWf. "IS! . o?y» w. mefluerunt 
5^ /<*•©£. 5 : 4. (Benoni ?21S m. metens , Matth. 25 : 24. 26. 

.Lar. 19: 21.22.Jti.4r 36.37. *C»r.9t 6. GmUt.6: 7. 

Flttr mafc^J^l metentes, M*f. 6 : 26. L«c. 12: 24. 
In/ink. iy*\\\ ad mctendum , J0&. 4 •. 58 . Futur. jo^mj m. metet, 
aCer. q: 6. Gal. 6 : 8. ?oylj r. metamus , 1 (V.q : 1 1. 
Ethpeel^Q, autEthpaal ^2^ Mefliis, demeflus eft. Z?*^4/. 

detnd& <&?Ape. 14: 16. 

|?y* m. empb. Meffis. Chald. **3S£! . Mat. 9 : 37. 38. 1 3 : 30 , 

M.39. Abr.4; 29. Xxr.io: 1, hi. J»*.4t 35", i#. 

o$Ji» meuis fha , Mat.y. 38. Z/WC. 10:2. 

©^ ». emph. Meffor , Job. 4: 36. P/*r. ««/>£. Ifo-i Matth. 

£~« w. «»/>#. Tefta. C/**W. •)?", #»/>£. **$?" lutum figuli., 

© ^ 3 argilla , Digitized by Google argilla/tefta argillacea , Arab. OjLfcn opus figulinum exluto, 

4 <S£L *0 Traxit. 
• KK rw <t. ^o** m. Pars , portio, bxreditas , prsdium, out fan- 
dus bxreditarius , agcr, out campus ab aim diynfut , 
pars out portio qua ex divijtone bar edit atis aut cibi alicui obyenit. Cbald, 

^fS\ , Arab. J& fen y£tk /tv^A : ^ , ab Hebr. p^?. , /*r mm- 
fltym ^ p ; &. Aor 4 r4flf/ce Hebraa P70 Divifit,diftribuit. Ager, 
.48. 1:19. Emph.Xp* agcr , ^/.tf.6 : 30. -War. 13: 16. Z.w. 

12: 28. 17: 7. 31. 36. ifrtr. I : 24. . 

t »^^ ffi. Peftruxit,vaftavit,occiditjtrucidavit: cxcifus. 
occifus, deftru&us , vaftatus , defolatus fuit. Vafta- 
tx iunt divkU , Apoc. 18:16.. ha^ f. vaftata eft , V. 1 9 . Bern 
AL001 •£>*» m. vaftabam, Gal.i '.13. Nomenparticipiale, fa^m. 
empb. Defolatus ,.vaftus ^.defertus, Hebr. *TQ . Deferta^- 
»!«*, M4M2 ; 38. Fam.Xs^ dcikrtum babitaculum y Atl. 1 : 20. 
Empb. lta»p» deferta, vaftata, Apoc.iy. 16 - t ita malo Ugere am 
Tarif. &Angl. De nomine participiali "vide Gram. Harm. deQieu p%. 
1 97. 1 98. Futur. vD^z/.vaftabitur, MaU 12: 35. Luc. n : 17. 

fat* /. empb. Gladius , enfis : (4 Vattando fie ditlus , Hebr. ^J? ) 
Vomer: deiolatio , devaftatio , caedes , ftrages. Gladius yMrf. 

10:34* Vomer x Lm(. 9: 61. Gladius, cap.it: 14, Cxdc$ r Htbr.j: 1. Stragcfc.»A*. 
2: 12. 

£b$5** /». ct»/>A. Defer turn, vaftatio , defolatio , fbl'ttado. 

Dcfcrtum, MM.y. 1. 11; 7. 14^ 13. if. if: 33. DcGA*t\o, cap. 2411 f. Dcicttasu **& 
Nsr.i: 3f.4f. 6.* 32.37. 8: 4. Dcfohtio, "?<i3: 14. Dclcnum, Ltu.\: 8a 3:2-4 
4; 1.42. 7:24- 8: 29. 9: 10. 12. Jc*. 11 ; 5-4. 2tSr. 11: 2& Wrfr. 11 : 38. 

ToopI w. *?m/>/;>. Ceratium, faba Graca, filiqua. !?/«r. afk 
IsofJ filiqux , Luc. 1 5 •. 1 6. 

» Tin U^m. Sinapi, tinapis, A?r£4 (£^4*4 ?/jm. Jjap&.ijp 

Afaf4. It: 31. 17: »o. 4-fo-4t 31. Lm. 13: 19. 17: 6. - 

. rv© Arfit , exarfit , ira accenfas fuit. Etfyetl 4*4 w « 
Contehdit, litigavit , lites accendit , rixatOB, altercatus cft'i 

pugna- Digitized by Google *99 

pngnavit, impugnayit , repugnavit. bl^ZA ^#.27: 41; Tremei. 
Vertit , intixit ie : (Z{g. illila eft: (farr/I w<*/\ & Angl. rcftipinata 
eft : ©tfxf.rupta eft. A4~4 «• impugnafti , jfpoc.2 : 1 2, j fa ^? m 
?<iri/. & .//wg/. £*/<*. vkie Var. Left, ooei o4»4 m. contenderant, 
Mjt. 9: 54. Partic. Ij^Aio m. contendens , L«c. 22 : 59. Con- 
temiofus , (^ow. 10 : 2 1. contendens , 1 Cor. 1 1 ♦. 16. jF<r». UjjSaso 
contendens, u^.12: 15. Qlur. mafc. ^^AioContendcntcs, 

/ft?. 19:9. i7w». 1:7. i7*ia».aMf. Contention, 7*M :. 9. • 

F»t«r. 1j**Aj to. litigabit, Mattb. 12:19,- &r. \^jv{. 

X^i** m. emph. Lis , contentio , jurgium , Htigium, altercario , 
controvcrfia^ontradidio^ontumacia^difceptatio. Conttadi&io, 

Ztte.z: 34. Contentio, ^.22: 14. /f&i; : 39. ,C©mtmocia, tap. 16 : 19} b« »»'Aw 4! 
raw* prafcf Bttb , &peripbrsjm facit advtrbii coutuiraciter. Contentio , R*m. » : 29. 13:13* 
iCw.3.- 3. z Cor. 11: 20. Gal.< • 20. Pbit. i : ij. 17. 2: 3. i?«m.6:4. Cootroveriia. 
tiebr.6; 16. 7: 7. Content!*, }«cob.y. x$ 16. • 

!?/«r. ?m/>£. lxl|t» Contentiones , i Cor. i : n. 11 : 19. Controverfix, 

1 Tim. t: 4,. Altercationes , 2 7*i»». 1: 23. Contentiones , 7»/. 3: 9. 

KcJi** per apb<ercfih1 pro ]hJ t *A : Vide hoc in ^A. 

* onn Jphel yoiJ( m. Anathematizavit, excomjminicayit., 
anathemate "pel anathemati , interneciom , perditioni devovit, 
diipewlicut, morti. addixk, viva interfcat ,, non viva pcrdidit , 
exciclit, deftruxit (opponitur rZ D ^), combuffit, devaftaviit 
(^njKeij^evertit: Deo dicavit , devovit, devotumeflfeck. Hcbr. 
D , "^f? Idem. cfcoJ*»f m. anathemate devovenmt ,0^^.29: 12.21- 
^o pA T cariathemate de voviraus , , V. • 1 4. (Partk. pr*f. >Oi**io m± 

antthenate devorerc, Mart. \$\ 71 ; partiripium ft* infinitive; viJtGritm. Harm. fjid. It 
Ditu.pe4.416. ... 

lttfmk. fo>j»»*n\ anathemate devovere •. tdttth. 26: 74. V ': 

*£»* m. Anathema > 1 Cor, 12: 3. 16": 22. G4/* t *. 8.9. Emph. 

1!iBn{flepfwGritmMarm.pa£$ifa^J^fl.22,i 14. ^1*9:3. 
u!^ *». Mobtlis , agilis , alacer , acris , ftrenuus , folers , foli- J 
chus,occita«» > incitatiU > aftatus fokt ScfmtM. Frau- 

<fewt : i/^M. Hf 4r. fK? , t w *>&+ trmt+tutm. Edp*«l «^4 »• 

Aftutus, Digitized by Google 200 fM 

Aftutus , vafer fa&us eft , per fraudem aliquid inftituit , ($ co- 
natuseft, Efih, 8. & Judith 5. x».-mro^\(t<r^u,Jmtitbio\ chant 
"bAaf. m Pec. Sjr. 

«J^ m. Alacer , agilts, ftrenuus., fedulus, aftutus > callidus. 
!§/£ nonuniform* IBertoni Veal, Hebr. T^ Idem: nomenfirmte ?a& 
%al. Empb. k^zitutusy 2 Cor. i-ii 16 ; Gr.iroMtzy's. 

fZoip? /. «qp£. Agilitas , alacritas , iolertia , aftutia , callidi- 
tas , 1 Cor. 4: a. ^ocnZoxjJ aftutia eorum Ve/ fua , Lire, ao : 23. 

I Cor. 3: 19. Efk+x 14. 

•2>^»* w. Acuit. Cbald. TO. , # in Fuel TO jd^ ,, ... 
«a*""i. Acutus, afper, penetrans, vehemeos. EH- mm 
form*. Veil Veal. Emph. fe4^ Vehemens , 1 Ptfr.4 : 8. Acutus, 

Afot. 1 : 16. »: ia. 19: if. 

Earn. fa+iZ penetrans, Hehr. 4: 1 a, 

A*k$4^ Acute , fubito , fcatim , ocyffime , 1 tor, 15 : 52. 

« Pill? H^r. Frenduit,ftriduit<fe>ffcfotf. Soletadjtcivox I? Dens. 
CtaW. PT. Idem. Vael *o]Z m. Idem. Vartic. praf. *opk> ». 
frendens, Mar. 9:18. I<»r . 9 : 39. Vlur. mafc. ^a^/jo frcndcutes, 

fcO^Q** w. Frendor , ftridor dentium, Matt. 8:12. 1 3 : 43, 50. 
ia: 13. 14: fi. is- 30. 

^^ ar.Liber fct.Jrab^pro'^ "TV? Idcm.Talm "™Perfo- 

ravit, excavavit. (Pail jfZ m. Liberavit ,liberum efFecit,flftnumi- 
fit, -hbertatedonavit, in libertatem afleruit. r }pl liberavit te, 
%om.% : 3. ^ liberavit nos, Gal.$ \ 1. Vartic. pr<et. *J*Iioi»Jite- 
ratus. JEwip£. 1>h^° hbertus, 1 Cor.y. 23 j p/trticipmrnmnw** 
degeneraYtt. Fam. Ij^llo libera fa&a, >. 39. Vlw.mdfc.em^ 
1>>Iso bberati y liberi , #{pf»*.6; 30. F#A»\ £3»*J&i m* libcros 

Etfcpaal &ZI] Liberates, ?Jiber fa&us >w?niimifliis, libtrtatedo- 
natus eft. Libcratus elt,%».6-. 7. 2^2? libera ft&a/cfcA*. 

7:3. Digitized by. Google *** 201 

£».;. £Z3iZZ{ m, liberi fzQk eftis, <fym.6\ 18. 33. 7^. 

o3^Mo\ liber fieri, 1 Cor. 7: ai. . Fw/w. o>p£lZ /. liberabttur, 
A«m.8: xi. 

yjjl** m. empb. Liber, folutus, ingenuus,nobilis, nobilior,iIlu- 
ilris , clarus , caodidus, candidatus , Princeps. (Pojfet etiam referri 
ad la**. Hinc dedutitur GrAcorunrvpue, Latinorum Hetus, TcuU 
S}m/ & !Belg. |m: tide & Nicol. FuU. Mifcel. Sacr. lib. 1. cap. 1 u 
pdg. 69* Fvm. empkXtilM* Libera , Domina. Galat.$,i 2 2 . 16. 20* 
91. &lur. mafe. ^fe nobiliorcs , <^#. 1 7 : u > qufedam ccutit* 
nes hie Uguvt <«£>l» 1 Vide Vir. JUetl. Empb. fob* . \#** # i</f »r ^«/ 
fcV? ,liber , 1 Cor. 7.; 22-9:1. Ingenuus , Gal. 3 •. 28. Liber, 

fyb.6: 8. C»/-3: u. ^Wf.tf: if. . 

1>l" Ja» i*/f/» qtiodfolum hy» , liberi , A/<tf. 17:26. Jo£. 8 : 33.36. 

lCw. 12: 13. Ingenui, i 7»i». i : io. Liberi, i Pttr.%: 16. .^fer-13: 16. 19: 18. ." 

ftoft* /I «ty/>, Libcrtas , a Cmvj* xj+Gd* 2 1 4. 5 ; 1 . 1 3. 

Jafb.WXf, 2.<J 12. iPrfr. 1: 19. ,: !_, ._ 

«J£>1>* libcrtas mca , 1 Co/, ip*. 29. ,qotZoHj» libertas eorum, 
lTetr.2: 16. ^oZoi^ libertas veftra j Gal.<$: i2, t . \ 
£^ P/. «.#»/>£. Idem ,.tf}«w.8: 2 j. ; . 

I]©}** m. empb. Foramen, M a( . 19 to ^iMar. 10 : 25 X«c. 18:25., 
•Jim »«Qbmutuit, obfiirduit. Hebr:**!*} . 4f i*Zm «u Jugm 
lavit, fif raucuit. Ethpeel **l~Q m. -Jugulatus eft: 
/&»»> Surdus , mutus %$us eft , obfurduit, obmutuit. '$ahl 
Chald. ^J^ Fafcinavit, incantavit. Etfipaal ^J»l\ Incanta- 
taseft. ; ' * '" : • T • * r 

. +^*>m. Tacitus y que nee audit nee. loquitur , Surdus & mutus. 
Hebr* Ityi . Mat. TO : 2 2. Luc. 1 : 2 2 .. Emph^X*p* 5 M*tf . 9 : 32. 
33« 12: 22. Mar.y. 32.Xw.1ii 14. Fowwl tpipfr. &«^ ^. 12^ , 
Mar. 9:25. !P/w. w^/c. «»/>£. U-^ Mat. 1 1 : ♦. $ . 1 5 *. 3 o . 3 1 . A/<h\ 

7 ;. 37 . L»c. 7 : 22. P/«r. fiem.empb:lfaif>l, muta ammant'tAy 2 ?etr. 

z:i2. • ''-* ■ • ' '•'" -' "-'-'•"•'• ;•' •.-".■•'/! 

^J >rf |*i- m; ei^&. Incantamentum T «agia>, vejiefickiim 
* Cc ars Digitized by Google 202 

ars magica, prxftigue.* iacajttatto*- .Vlinr. Jjicipl magic* ajtci 

fuse., o^*/ 8 : 9. i * i ^ooua?* incantatjoucs lux, ^/wf. 9 : m, 

lifw w. f«r^A. Magus , incantator , prcftigiator , pnelugits 

utens. Cbald. **?3D . <^tt. 13 : 6. 8." Tlur. etup?. U^> Ail. 19 :ty 
v(paf.ii: 8. «: 15-. 

ftomlZ f. etnpb. ]dem<imdtm i Zl>el frr*. Venefictum , 6a/. 5 : 

so. Incancatio, /^ir. 18; 13. 

t r^l^ w. Cogitavit , excogitavit, deliberavit , coofultavit , 
exifttmavit , putavit , computavit , difputavit, dHcb- 
ptavit, imputavit, reputavit, fuppotavit, xftimavit, cortfkk- 
ravi't , imaginatus , arbitrates , meditatus , ratiocinatus eft j rai- 
chinatusek, in malum. H«br. 3?n & CM4. wn idem. Imjmta- 
yit , %Cor. 5:19. Reputaverit, Hebr. 10 ; 29. cna**! xftimavk 
tpfum > P&7. 2 ; 6. <*j£a*i reputavit me , 1 T/». 1:12. toi* f - 
rcpuravt, ThU. 3: 7. oa<L». (upputaverunt , orf*. 19* *9- 

Sinew jmL' /». computans ,X«c. 14 : 28. Impatans , ^1.4:6. 
Rcputam , P*i/. 3:8.' 

Teil «&»**» ». rcputatur, 2 Petr. 2113. F«w. 1^.a>. xftiina- 
tbt r i_siif. 201.3a. 2o<w {xutt* reputabatur , ^ow. 5 * 1 3. . Sjftf, 
w^/r^.n^^yftjanentiir, 1 Tbejf.^ : 1 3 . ^oA*om ^auy* reputaki»ni, 

iP«4r.*;io. ? # 

Iwperat. ^ m. iraputa, Vhilem. V. 18. qsqam *». reWJtate, 
0{0fl. 6:11. JFutur. .ry iaw i ». imputatflt , flfyw. 4 : 8 .' 4f$f*' 
ret, v. 28. Repiitet, £&/. 2*3. £a*»Zf». reputabitu,*^ 

£fl&/>ei/*»%»4 **•' Imputatui, reputatus, atftimatus , anQHjnefoNJ 
eft. Reputatus eft, Mot. 15:38. tea^A/* imputatumeft, 

A*. 4: 3. bnpntua «ft. ^,9. ^ ig. Impmarameft, v.i*. Imputstacft, v.ij. lac- 
tam eft, G1/.3: 6. jW.i: 23. 

*?+»# c reputati fumus > (%». 8:36. 

2Wr. *a** ASo ». reputabitur > ^a&. i 9 1 27, Imputatur, flji* 

4: 4. F*»* |*i a .I/Nto impuogar , !2{om. 4* $. Vlwr^if* Digitized by Google 303 

^aaJAto reputamur * <^>«r. 9 : : 8» 

i^trAvr. *a*u»& /. imputarerur , 0^>*. 4: 11. Imputetur, iTim* 

Tail &u» m. %m quod Teal. Futur. «*W»i w. computable, ^v . 

13: 18. * 

Etbpaal *hmZL\ m. Idem ^m>4 3W. Cofgitavit ,' Luc'. 7 : 39. ^tf. 

30 r j. oaAZl\ m. ratiocihabatitiir, Mar. 1 1 ; 3 1 . Cogrtabant , 
Job. 11:53. Corifultavcrunt, ^&. 23': ^o. ^<j.V[ c. cogitavi- 
aWPfc o^ff.155 ?$. Tartic. ^si^Aio. »*, cogitans, L«c. 11% 17* 
3{©m. 2:3.1 Cor. 13: 1 i . Fam:'l6m l*aA*lAi$ cogkabat, Z,«c. 1 . 

39. P/*(v mifc. ^.*,nmZt&a cogrtantes, Mattb. 9:4. 16: 8. 

Difceptantes, M*rc%': 16.17. Dilputantes, Marl. 9: 33' 'Oogteimes, ■£«*. r : 66. 3: if. 
Cogiarc, L*t.$\ %\ t pfrtiftpumpto infyifjvpi •vitk Uram< Ham. JUtd Wr Oj<Hj^g.^i6. 
Gfagrtt'mcs, v.12. RmiocimrUcJ, iLw.io: /s. ir 4. Cogitamcs, ]tb. n: so. AS. f : 14. 33. 

. . T^^m.empk.C&gitxnoymctos. P/«r!^«^.'V^«o**cogitationc«, 

v n«oi» *; Coroputatiay (upptttfttio^ rxatio* calculus. . Ratio, 
PW.4M5. &^.Ua#aK, ratio, ^/«j/. iK:^^. 35; 19, L#c. 

'•' 1bam**iof. empb. Coguat'io, txcogitatjo,,ratiocinatio, difce- 

•tjfio. Hebr. n$jw. ** n^? v QM^M^^^im, 

,V<»f in. 1 r < r. 9 ; 4s. 47. , /f g. f ; 38, ,. ... - p 

aV*r. e^5. \&^»"nV) cagjratiQnes , at <#. i $ t 19. moT.*} t 2 i . X«£. 

*• 3f. 14: 38. &»». i : 19. lucr. r'6:'fl Pifccptotionc*,, i7»w.2: €. 

m^Tii^p cogitationes ejus ? 2 Cw. 3 : 1 1. ^onAaiu^o cogitationes 

<0<5M'wif<br Md.*: 4. 12? if. Lut.jifi. 6i t. iiri?. Rm.ii *k t; tf. tCk. 
^t 10*, *»* i» to* 40»ww»« tiundtti. it* (f iMfamwti «£. 4. v» j. 

jn^fej>ft^gna^op^8;Vcftrje > 0{ow. 14: 4. , ' ; . 

,Y f fi|— «v . Actus i cotnmpdus 7 *ongrocas r .urilw fbi$, pro^. 
* • 1 . •«* ■ - 1 «:?&tt y pfofcest j defkkf avtt: Stxonf «**A w, utilij 
C3dftemy £^rf . p : 6 1 .- Pfo/w. >. 1 1 . Heir. 6 : j. &**» £/>^I 

Etif4d/ »majI4 m, tJiua^ abulus, kec^mmodatus eft, quadf*vit y 

ulboi , ctofuctudincm j. famili ar i tatem , commcrcium habere 

/j^^^^^cOrtverfat^eft fat^Bianfer ,- participant. . Uilis eft , 

'« -^ •* 'Cf 2 Atl. Digitized by Google 2 o4 

AR. 37:3. A**ajJ4 c . ufus fum , 1 Con 9:15. oj^iJZl/. ulVfirot, 
OJow. 1 : 26. ^**a*IZ1 f . ufl fumus , 1 Cor. 9:1a. i T/#/. 2 ; <;, 
Pdrfic. . . »• / . & £> m. Utens, 1 Or. 10: 30. PAw\ mafc. ^m^Ao 
commercium habentea, Job. 4:9. Utentes , 1 Cor. 7 -. 3 1 . F«ttr! 
•**^£tf' utar, tCfr.9,*. 18. « 

X***$*>m.empb. Ufus^ualitas. illw.4: 3*, %Tm. 2: 21. 

!&*»*» /. e*ty>£. Ufus , nccciFi tas ; defidcrium , votum. Ufus , 

Horn. 1 • 2d. 27. 1 Car. 7:31. Co/. 1 : 22. 23., 1 7im. 6: 6. 

<*Aa*ju* Mimfteryoiife* ufus mei (^#* wi/^i */«i e#) PArV. 2 : 2^. 

Mecefttas jnca, f^p.4: id. 

?' o***ii / Ufus , titilitas , emolumentum, valbr. Utilitas, 2 Tm, 

x\ id. PHUm.y. t>. VtJoe, /Mr.9: 17. ... 

j**** . «. Obfcums , obfcuratus fwt » tcnehrcicere , tene- 
brofus, obtenebratus.fuit-, cenebre fueruat. 2-fcfo. 
W ^ & c^f/. *3tf n idem. Obtenebratus eft , L*c. 2 3 : 45. ^. 

g : 1 2 ( in P-uif. M«/.& /f«ji EiktknHm i wiJt vm. Ltfi.) 9 : *. ^ 

^a**i/.yf//5. tenebi-a: eGent , M4tf..i4< 23. Zcot &£*» teaehra 
fucrant, Jo£. 6 : 17. , ca«* m. obtencbratac funt, jfyoLti: 11. 
Infinit. .,.>., VtS ut tenebrefcat, Lkc. 24 .• 29. Fitfw. jX*j ». 

Obfcurabkftr, J*li>,24: 29. M^r. 13: 14. Qbtcnebraittttr, Jpoc.Hi i*. 

^qou&I ^iuij/.obfcurcntiir oculi coram, %». 1 1 1 16. ** 

Etbpa'al J4LI4 m. Idem qnod VeaL Obtenebratum eft cor r flfyw. 

1; 11. •, 

Apxl^mJlm. Obfcuravit,obtenel)raviL aa**»f m. obtenebrafunt, • 

JW>. 12:4^ . . . 1 . 

^ ^.Tencbrsc j tenebrofus , *enebricofus , obtettebratos* 
£w^. £&*» tcnebre , A/*f. 4: 16. Tenebroftwn cimr,'<9<6 : 
9.11. )md.v.iy. . v 

F«w. fro*b teaebro&; £««. 1 1 : 36, . iv»^A, ftp<W obteotljfl* 
- - . % ; turn, Digitized by Google 205 

turn* tenebricofuot rguicw, ytyw* 16 -;;*o.. , ?lqr.*uujfr ^*nm v 
obteoebrati, £/»/>. 4; 18, ■ 

V\ ^^ w. Conflavit: Exwf. 37 : 3. 1 9. 3* : 5. Incntftavic 
auro,argento>f. Cogitavit. 1 &«w. 23:9. 2VOV.6 : 1 4. 
1 6 : 27. P/Tt/. 41:7. Cbald. ^'H Dcbilitavtt , tfomuit , quaflar 
vit , compreftit , contrivit , contudir > €ontundendo extendit,di- 
duxit , dilaravir > ut plumbum , cuprum > S?c. Cogitavit > excogita- 
vit, machinatus, molicus eft', quomodo Hcbrto &**} & **$ f*epe ' 
in Targum rcjjxmdtt , & in malum plernmque fumitnr. 

l[£&jk>*f.emfb. Auriticium , ornmnentara ex auto *rgentti*e.ctot 
ftatHm> morule; incruftatio aurca *el argenrea. Judk. *8; j8. 
&iur. tmph. tf&Ltnonilia, 1 Tt$r. 3.^3. 

])qm^£> w. #j»pA. Tempeftas , procella - ,- flu&us omnia quatiens. 

Jon. 1:4. 1 2. Pro>. 23 : 34. &#>. r? : 7. '(P/»r. »ftp&. \Jq*j^So 
tempeftates* ftaQas, Lmc.S: 14. z;. - ndr& J«r.'i » 17. »: 4. jPy*/.4i: 'fi.dSj': 8. 

yjj^ in. Ccenavit.- Futur. y^X c. coenabo, Jjw. 3 : 20 j 

or Psrif.m*}.& Angl.EditAkmilm: viie vmr. Le£l. •■ * 

^«W >o*mT m. Idem. c&aAufm. coenaffent , Z»»r . 2 2 : 20. 1 Cor. 
t r : 25. F«f»K >o«^f c. coenem, Luc. 1 7 : S, • Coen&bo , Jpe*. 

"faSQ+nf, etnphi Coefia* Mrfr. 6:21. L,*c 1 1 4: 1 2 * 1 6. 1 7. J*£* 

ix: 2, ij: 1.4. ai: 10. y^w^. 19: 9. 17. " " 

0iA*kuu» coena fua , 1 Cor. 11.21. ^u5o*** cocna mca , L«c. 14: 
'24. P/irr. emph. &!&*»» M<tf. 23:6. £«c. 20 : 46. 

. A l, fc u^ w. Seftfit, fcnfupciccpit > exploravit, palpavit, 
contrc&avit > cura.vit^aotuit, iolicitiis, paflus, com- 
paflusfait. Cbald L Wn idem. Paflas eft, o*# 1 : 3. #f*r.2 :i8. 
13:12. Ami c. pafla fiira>iW<#.27 119. Sment *«UJ w.patiens, 
t Pef . 2; 2 3. 4: 1 $. 1 6. Vtux.mafc. ^Z compatientes , 1 Cor. 1 2 ; 26: 
I Pffr.3'.8. Pattentes,f4/?.4t l^.^-L^patimur, 2 Cor. t:6 ;ex^*t, 
patientestt^L* nos ve/fimmsttMpo/wiMii. ^oA**^ patimmi , 2 TA^I 

N Cf 3 i-.^' 'Digitized by Google so6 A*» 

i : $ ycon&xtrx^+Z patientes&^oAjl vos ?t*f eftis. Infimt. «*& 
ut patiatur, ^#.5* 1 6. Ut patiaris , Apoc.2 • 10. Ftftr. *•*!? m. 

ptterctur, iWan. i <S : ii^^tatur, ttf. 17: n. Patcrctur, Jtfer.S^t. Patiatur, r^.9: u 
£*(.9*. »i. 17: ifi Patcrctur, Mp.14.46. A8.y.\1. 17:3. Compati, /Mr. 4: ij. 5:1; 
tfisMbu dMobm loess futmritm emmprtefix0 ttoktb be» twfmtivi. Patcretur, taf.f): 16. 

v q*^4 m - patiamini , Pw/.i ; 29. 1 Prfr. 3:14- <ju!j c. patiaumr, 

Kam.%: 17. 

Aphel*mJi tn. Dolore aflfecit. Jf/!$3*. fo. # 

>■■•»■ w. Confcius , qui faucet fenfit rem aSlam. 1 Cor. 4. : 4 

Mmm /wW Pm/ fW. 

l!«&ul m. *»/»£. Paffibihs , pafliooi^us obnoxius » Jdcof.^ : 17. 
P/ttr. empb. XmomJ* pafiionibus obnoxii , Aft. 14.14. 

t+Lm.empb. Pa(fio,aiiinixpaffio,affe&io, Waflfe&us. Pafli^ 
Hebr. 2 •. 9. P/«r. empb. \i^L pafliones , 2 Cor, 1 ; 6. 7. Co/. 1 154 

AScehtt, 1 72k/". 4: j. Pafliones, Htbr.x: 10. f : 8. 10: 31. 

^ctcju! pafliones ejus , ?bil. 3 ; 10. Abundat 1x>c affixum in loeitfe- 
quentibm ,$ Cor. 1:5. 1 ?etr. 1 : .1 1 . 4*13. 5 : * • -*»** paffioncs 

me*, xTim.^z 11. 

^oh+* m ' Signavit , confignavit , obfignavit , notawit,ini- 
preifit , figillo confirmavit , occluilt , abfol vi( #»**. 
#e*r. DO!?, CWrf. n™ , Arab. ^ 9™ idem. ObGgnavit,M 
3:33. 6: 27. ^JtfZw obfignavit nos, 2 Cor. 1 •. a 2. QJota*. 
obfignarunt, A/<tf . 27166. ?etlpl*r. mafc. empb. lScuA**>oMigna- 
tt, «/4por. 7*. 4. 5. Imptrst. yx>A» m. obfigna, Jpoc.voi f 
Fitter. *ooA»4 «. obfignabis , /I/mc. 22 : to. >coZwi c. oWSgww* 
rjrnus , Apoc. 7:3. 

Etbpeet >oA**Zl m. VdJf.t>r£ced5&o&>*L\ m. obfignati fuerunt* Jyx> 
7 : 4. ,oA*>A**Z[ m. bbugnati eftis, £/>£. 4: 30/ * " ° . „ 
?ael yo&Z m. Notare , fignare , obfignare fecit ,• fignaVft j'fcon* 
fignavit. ^ioi«' f.conligjuvcro,0^ow. i«j: 28. *' ; ' . 

I'ioAw a. £oA*> «. f w/?A. Signiim , figillum , fignaCulumV : Hffc". 
D C rtr '. Sigillum, ^w-4 : 11. iOr.9: 2. Signaculam, ?^» 

.1:19. Sjjfintim, Aper.T}'. 4s vide -bit Var. Left. ■ \ * 

P/w. Digitized by Google •tp. 207 !?Utr. empb. t&A* a. l&U. Sigilla , Jpoe . $ \ «;, 9 ; vir/r var.- Le & 

. P?n . #£/W^lDefponfatus eft. Hebr.Hitbpail #™n $ 
Cta/j. Itbpaal IP!™** Affinitatem iniitjaffinitate ic junxit Vet Jun- 
ius eft. 

£wNj1 m. empb. Sponfus, gener, affinis. Sfmfus refteSiu Jfanfe y 
perfeptem nuptyrum dies : gener reJpeStu parentum Jponfo ^pejivuptiad: 

affinis reJJK&u cognatorum jjfonfa. 'Henr.VOQ, Cbald. |0D. . §ponfiis,> 
Matt.$i is- ifi i.j.6.iaiK*r.a : 19. 10. Lnc. f : 34. 3^. ]ob.x; 9. 3.: 19, £*. AfM. 

&** w. Inflatus fnit, intumuit, fuperbivit, gloriatus fuit* 
Ideor quod $** . 
Etbpeel >&*4 m ' Idem. oXL*l[m. inflati funt, iCor. 4: 18. 
Partic. 5&*ASo «». inflating 1 Cor. 13:4 Superbiens, Co/. 2 : 18. 
Ftttur. £lAZU m. inflemini , ./«■. 3:14. 

Jpbel i&»f m. Jnflavit , fuperbiyit , faihtofum reddidit. lPdr//V. 
/>r<«/". /(»«. IjAwio inflans , 1 Cor. 8 : 1. 

t*Aw m. Inflatus , tumidus , elatu$, fuperbus. Eft notnen foxpt* 
Wil beat. Empb. if-A*.. ?hr. ^4-A~ inflati 1 Cor. 5:2. £m^. 
?^-4*» inflate ^om. 1 : 30. iTim.y. 4. Cow#r..-J*jk», fupcrbi, 
Ltt**% t 5 1 j tf* £k /^/>»r inomnUm Editmibiu , prxterVartfienftm 
tmnanmyinquaeft '•T&n, f*6* obfef»atttmfifpra in *£* . 

flofjA^f. empb. Ad mi ratio j tumor , elatio , fuperbia , arro- 

•gantia. Elatio , 2 Cor. 12; 20. ^oaiZoj-JX** fuperbia fua , Jacob* 
4; 16 

* ™ t -H^r. Dcje&us, abje&us, ftratus , proftratus , contri- 

rus, attritas fuit corpore. Metapbome , territus, confternatus 

fuk^mente jacuit> pavit,expavlt, timuit amino. 

&ael Z4~JW.C©nfirmavit$ comprobav'it ,- ftatuit firmo confilio, 

accurate fecit, diligeoter cgit, claboravit. Poet quadratum 

AX m. Incitavit , perftiafit j pcllexit , induxit blanditiis. 

?2&a» m.empb. Pruritus, 2 Tim. 413. 7^v//Dcfiderium > cu- N 

pidita$> Digitized by Google a.oS ^ £4 U 

piditas , coucupifcentia carnis : indumentum, Manclimetmua, 
illecebra jucundi fennonis, voluptas ex lenocinio verborum. ^£>1 J m. Bonus, hilaris , laetus fuit. Chald. 3 ^jL Hebr.y®. 

. * Liter is auiefcentibits inter fe permutatis. yfpAA »al$f m. 

Bcriefccit. Tdrtk.pnef. plur. mafc. ^l^ bcncfaciejites , Luc. 

6: 39; conf. Gram. Harm. Lud. tie Qieu /><g. 205. Impart. 

02%$ m. benefacite , V. 35. 

t^^l . Hebr.^l \ocutus cft,muflitavit.^/. exhalavitXiVtrif 
ejufdem argard commutatts. Aphel*s$ m. Famam fparfit, divul- 
gavit, diftamavit. dio^f divulgavit cumfermonem , Marc.f.tf. 
*.<noa^f m. divulgarunt famam ejus , Mat . 9:31. 

ia^ m. empJj. Fama, rumor, knfamia. Cbald.***® , Hebr. P"HP. 

Mutata haguali Dalttb in Hnytdtm Tetb. Rumor, Mpt.y. X6. Mtr. 13: 7. Fama, L*-\' 
14.37.f- if- ^.4: «7- 

. oia£ fama ejus »«. Matth. 4: 24. A/*rc. 1 : 28. o\a£ fama ejus/. 
£«.7:j9. 

yx fol «?• Impreffit, (iggavit : merfus , demcrfus , knmerfus, 

fufrmerfus eft. Mer&s eft, AEl.io-. 9. Obugpavit, 

^oc 20 : 9. $W tUarf ai. obfignatus , jfpoc.^: 1. i^twf. 

tf^ViN mergi , Matt. 14: 30. Ut mergerentur , Luc. 5 1.7. :Vt 

mergeretur , sap. .8 .-23. • 

&ael \li^ w. Merfit , demcrfit , immerfit. Partic. pr*f. .^a&o f . 

demergentes , 1 Tim. 6: a. Tart. prat. tLAJAi m. demcrgatur , 

Jfotth. 18: 6. 

tLaj 4. |la^ ». *»p&. Sigilluffl , (ignaculum , nota. -Sigillufli) 

A»r. 6 : 3. J 1 . 7. 9. 1 1. 7 : 1- 8 : 1. vi* var. heS. 

Tlnr. Emph. X^l a. Ixa I figilla , Apoc . 5:1.2. 6: 1. Vtd. Var.Left. 

. T ? , Ethpaal quA m. Moleftus fuit , molcftiam cxhibuit , in- 

^ (blens fuit , ihfolefccrc. Futur. ^tyuU m. infolefcaw, Digitized by Google ■ ' • .one, Etfyed yxn^fi *^ Familiaritate, cognationc conjun- 
ct eft. . 

£ocno^ m. empb. ( L<tf . DomosJ Cognatio , familia , progenies, 
prqfapia, genus , ftemma. £» ^ocno^ & Films cognationis am- 
J>lae , Gr. tvytws > clar'o aul inaximo ftemmate natus , nobilis , Luc. 

*q : 12. Vide 8? i Cor. i : 16. otSoot^ cognatio e/us m. V?/ fua,' 
o4&. 7 : ! 3 ( '? ^°c V«r/i affixum vxeowlQ ) 14. 1 o : 24. cV^cto^' 
Cognatio ejus /. L«c. 1 : 58. jAooto^ cognatio tua, ^ft.y: 3. 
oiiociQ^ i*enUs meum , 2 Cor. \ i : 26. G<*/. 1:14, ^Scoio^ cogriatioi 

noGra, "48. t: 19- Progenies noftra-, cap. 17: 28. 29; »'» -&«' vtrfit affixum abnndat. r : 

J2ooio^ «lio filii cognationis , i.e. cognati , Vide frpra pag. 68. 

1q7 ot » Aflavlt. (Peil mafc.]Q4 7 empb. lloj afTatus, aiTus/£/«c.24: 
42 ; yide "par. Left. . Pael ^oj m. Idem quod Peal. 
Etbpaal ,*o^4 m ? A flatus eft. 

-*^l •£>% m. Bonus , tetus , hilaris fuit. Sic Hebr, tS Cbald. 
31D 363 Idem. (Pael ^ w.Paravit,apparavit,pracparavit,L«c.i2: 
^ 7 ('mV r ien.Trem.^£HmMrroji.Edtt.bkeji^y'^.)\CQr.'i'. 
p.Epb.2 iio.fiebr.ii : \6. A^/pr«paravit,^c.i9:7. Aeu^m. 
potato > ■£*?• 2:31.. 1 2 ; 20. Ga*4 w. paraverunt , A/<tf. 26: 1 9. 
i/4r. 14: 1 6. Z*c. 2,2 : 13. -4?of.8 : 6. -a^ /*. paraverunt, Luc. 
i^x $6. mi vS+% paraverant, cap. 24 : 1. ^oAsu^ w. paraftis, 
. <Rom. 6: 19. Pamc. /?r*/I *£**$£> m. pratparans, iCor. 4*. 17.. 
<PI«r. : «*/c. ^*a^to. parantes , (2^m. 6:16. iPdrt/r. />rVef. *aI$vo w. 

Ptrawm, Matib.ii: 4. £*<•. 14 : 17. Paratus, cap. 22 : 33. Paratum ttmpw y job. 7 : 6. 
PnepantBS, ififf.3: 20. Paratus, cap. 21 : 13. 2Cw; 12 : 14. 13 ; 1. Paratum vas, iTim. a : ax. Fcrwf: £a$So paratam prandiwn , Mif. 22:4. Paratum cotfmium ,. 

v.8. Parous *p»», tap. if. 41. Paratus, promptus %r/r*/, <«&. 26 : 4*. Paratum ttcnactt- 
Um, Mart. 1 4: ij. rarata, 2 Cor. 9: f. Paratum ptftattm , Htbr. 1.2 : 1. 

JP/w. iwrf/c. ^a*^j parati, A/4«/;. 24 » 44- iJf#. 23:21. Parata" 

w^Sr t - J?e».9*:;23. Parai,. 2 C»r. 9, • 3. Prsporata «(*•, if«r.i:j. Parati, caf.y. \f. 

i+zugie parati fiunus , <_^f#. 23:1 5. -2-Cor. 1 o ; 6 j ex ^9*^ 
. . D ^ paraci Digitized by Google aio oi parati & ^Ju> nos Vr/ iiiraus contpofittm/ ■ Ettph. ftu^ parati, 
.Lwc. i 2 : 40. Vlur.fwn. ^'^o paratx , M<rt. 35:10. 
Jmjxrat. *£»^ m. prxpara, L«c. 17:8. P&/ew.1i>.2 2. ca*j ». 

paratc, Mat.$; i-Marc. i: 3, JW.3:,4. aa: 8. ^7. 13-.' 14. /£»*». 6: 13.19. 

F*/*r. *»*$j /w. prapa^abit, Luc.i : ij.'ss^t m. praepares,V.76. 
*=4& c. parcm, M. 14: 2. ^*il m. paraveritis, tyim. 6: 13. 
*a*$j r. paremus , Matt. 26 •. 17. AlV. 14-. 12. Luc . 22:9. 
Etbpaal *su4l[ w. Paratiis,pra:paratus eft , prxparavit fc. aLj/I/. 
paratum eft , Mat. 20: 23. ^=^4 c. prxparavimus, nos , t^tf.21 : 
15. Fwtar. uJJAj w, praparabit fc, iCor. 14: 8. %alj^/. 

pararctur, /#/«. 16: \xi Juu j*d fsragagtt. 

*»£;». Bonus: & adVcrbialiter multiim, valde, vehementer, 

admodum > bene , optime. Sxpe, Scbindl. Bonus , bonum,Mrt. 

18: 8. 9. 19: 16. 10 : ij. Marc.y. 4. )«b.j: 11. iC«r.j: 10. 9: 8. G*l.6\<>. »7fcf. 
At 17. iTim.$: 10. i7"«».i:zi.3: 17. 7»< 1 : \<i. 3: 1. //rfr. 13: ai. iPrtr.i.-j. 

Jdverbialiter > & frequenter cum j pr<efi\D : Valdc , A/<# . 2 ♦. 10.16, 
4: & 8: 1$. 17:6.13. 1^:31. 19: ajv *6: it. 17: 44. f4. J&r. <S:ji. 9:5. 1&4, 
Admodum, £*<**. 6. Value, cy jS : 13. A3 : 8. d&. 6 : 7. zCw.4; 17. P/^imj. 
Valdc, a '/jot. 4: 1 j. PhiUm.v.\\. •w^.«(< Ilebr.f, 8. Admodum, «y. 10:37. line, 
«/>. 11; A4. im.itu. 

C«»/ ^o iVofc* Compar. gradus, Magis , potius , %(om. r : 25. 2 jRw. 
3 : 4. lUbr. 3:3, /-ii. 4 : 1 1. 1 1 : 4. a& 

Mafc. empb. ^4 Mat . 7 : 1 7. 18. 12:35. 1 3 : 24. 27. 37V $. 
19: 16. i7,*«.*y: 11.13. AiV.10: 17. 18, 4»>. /><•. a : r 14. &.*43.4?. *: tj. iftti&tjk 

*». 19: 17. A3: jo. J»A.t: 10, £». 10: 11 , bis. 14. Ail. « 1 : A+ Kom. it ; A4. »it J«/f* 

1: if. iTi.ylj: 6. iTivj'.j.-: 16. i7*<»*. 3: 13. 4: 6. 6: it. xlim.i: il xtjrmi: 

IO. )acuki: 7. / ; .-• . 

Fow. Empb. ]'&c4 » jV/W. 1 3 •• 8. 23. Mar. a: 8. 20. Luc.6\$* 

8: 8. is- 10: 4A. Ad.xy. 1. R'm.y. 11. 7: 13*. 18.19. n. »'• *& 9: n. ia:ai. 11^ 
if: 14. 1 T/'w. 1 1 f. 6: ia. 19. Pmiem.v. i+Uebr.f. 14. <5: y. J«o*. 1^ 17. 4J I7..|jw. 
*'. 1 1 , bi. 

v ^ bonum noftrum , %w. 14: 1 6 ; *id. Wr. Le8* 

^^a^ beneficium tuura, Pbilem.y. 14. 

<?lur. mafc. ^ia^ Co/. 1 : 10. Empb. V»i M<i«. 3 1 1 o. 5 : 1 & 45. 
7: 19. 13: 48. ia: 10. L*c.$: 9. 6: 43. /fa?^: 36. Aow.t: 7. j : 7. 13:3. J^pi.t:to. 
Phil. \; 6. ilim.i: io. y: aj. 6: 18. 7*r. a: 7. 14. 3: 8. 14. Htbr. 10 ; 04.. Jmt.y.tJ. 
iPctr.z.iS. 3:6.10.17.4:10. xPttr. 1:10. Digitized by Google &l - an 

««r. fitm. ^4 Ttt. 3 : 8. Tbitem.y.4. Empb, \%&i Matth.j: 1 i. 

ni 3f 3f. *». 1 3 ; 4j. Ltu, i: $3. 6:4*. 11:13. 12: 19. n: if. J»*. j: 19. ^. 14: 

17. A**. 2: 10. j: 3. 10: jf. 12:0.17. 13.- 4. ij: 2. t6: 19. 2C.w-.13: 7. CW.6.-6: 
ic. £/*.4.- 28. 1 Tkef. j: iy. iTbtf.x : 11. 2TW3: 3. Trt. 1 : 8. //(r^.9 : it. 10 : 1. 
tPttr.x: 14. 3: 13. 

C*m aff. y6&4 bona tua , Luc. 16: 25. -Aa^ bona raea, Lhc» i 2 1 

1 8 . j&£ bona noftra , fym . 14: 16 ; Vtde V<wv Left. 

•ifcxx w. fw/;/;. Boniim , , bonitas , praeftantta : fejicjtas , bead- 
tas, beatitudo , beatificatio, Hebr. n:a , Cbald. ntt , empb.**?®* 
Beatitudo, Luc. 1 : 48. fym. 4: p. J*a)&. 5 •. 11. mao^ beatitudo 
ejus, !fy#f,4*. 6 ,• affixum bic abundat . $2004 beatitas vcftra,£d/<tf. 
4:15. P/w. ^»a^ , empb. Iqo^ , foniZr. -Ipctf. In plurdi cum af- 
fixiiuju Tremt eo finfu quoapud Hebraos "l®* Bene, bcate , felici- 
ter .* . qmd reddit fomulam juaxae/c/x* , qua aliquis dedaraturbcatus : 
*cna$Q4 "Matt. 1 1 •. 6. 24 : 46. L«c. 7 : 23. 1 2 * 43. 14:15. <^tf. 

ao: 3f. X»m. 14: 22, Jacob. 1 : i». 

ctlao^ L«c. 1 : 45. 1 1 : 27. 1 Cor. 7 : 40. ylftQ^ M<tf. 1 6 ; 1 7. L#f. 

14; 14. ^oouoo^ M4W.5 ; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Luc. 1 1 ; 28. 
•i»: 37.38. J«*!zo: ao. Rom.4: 7.8. 
^jqusorfMii. 13: 16. Luc. 10: 23. 23:29. ^Qcuoo^Md/. 5: n. 

Lm.6: 10.11.21. iPr/r.3: 14. 4: 14. 

laicy i». empb. Beatus, felix , \j8. 26:3 .Beams , Jacob. 1:25.- 
¥l*r. empb. V-po^ beati , ]ob. 13:17. Et in Tit. Jblorum. 

t&aatm.empb. Idem. Beatus, jfpoc. 1 : 3. 16: 15.' 20: 6. 
22 : 7. P/«r. ^m/^.lj2o3^.beati, r^.14: 1 3. 19 : 9. 22:14. 

VsuQ£ w. empb. Prompti tudo: prxparatio, apparatus. <na!o^ 

Promprinuatm ejus, 2CV.9: 2. Apparatn cjik, -£/«£. 6 1 i'f < *flvc*m i» bis lota ahmnJtt. 

tioc^f. empkRomm , bonitas. C/*r/</. **n«B . £/>fo/ $ : 9. 
ca^ /.Gratia , bonitas, bencficentia. Gratia , fym. 4 : 4. 6 : 

17. iCtr.if. $7- iCor.»: 14. 8: 16. B«ncficeiKi»., <^.p: 8. Gftfia, v. ij. 
£w^j/j. l'Zoa^ gratia , L«rf . i : 28. 30. 2 : 40. 52. 4-. 22. Job. i; 
14. j6, Us. 17. ^2.4: 33. 6: 8. 7: 10. u: 13. iS: 27. 14: 27. zf. 3.9. /Jew. 1: $.7. 
3:24. 4:10. f: 2.17.10.21. 6: i.'t^. i;: 11: f. 6, f »«ttr. \x\ 3.6. iy: ij. 1 Km ; 
^. ^. 3:10. 10:30. i(Ur. 1 : 1.11.11,15-. 4: if. 6: i'. BencficetMia, "^ 8: 4.6.7.19. 
O'wtia, C<»A 1:3. 2:9- Honitas, f/^.j: 22. Gratia, Epbtf.i ; x. 3 : 8. 4 : 7. 29. 6 : 24. 

J)d 2 PM - Digitized by Google 2.1^: Q* 

PhiL\*x.y. CtKt:'*. 3: 16. 4: AiS. iT^i:i. iTA^iu. iTw.6: it. iT<* 
1: 2. 2: 1. 3: 2. 4: 22. 771.1:4* 3: if. PbiUm.v.$. T&fr. 10:29. 11:28. 15:9.15. 
Jacri.q: d lPrfr. 1; 2:10. 2:19. 4:1c. J : f. 10.12. xPHr. 1 : 2. 3: 18. 2 Jd.wf. 

3. 1 i^Afoc. 1 : 4. 4: 9. 7 : 12. 

mlozui gratia ejus vrf fiia. Luc.iy : 9. o*<5M4 ; 3. 20: 32. iGr. 

iy:io,*#i.G«/.i: 6.\$.Epbcf. 1: 6. 7. 2 :f. 7. 8. 2T^2:i6. iT/w.i:o.TA3;7.fl*. 
2:9. 4:16. //w ijj/*>» fffixmm eft fleonsjlicum in Ucss jif*e*t$lnu: Bencnccntia ejus, AS. 
13: 34. Gratia ejus, T.43.CV/?. 14: 2?.. 17:11.4a 20:24. Horn, ft if. 16:20,24 iCr, 
iy: 10. 16: 23. xCor.i: 1.9. 9: 14 6W.2: 21. 6.: 15. 1^.3:2.7. PM.41 23. Ct 
f : 6. 1 TJ*/: f : 28. iTbrf. 1:12. 3:19. 1 T/w. 1 : 14. T*. i : 1 1. Pbilem. v.2j. J* 

v. 4. Ape. 22: 21. 

/^i^ gratia tua, ^#. 24 : 3. ^Zoa^ gratia mea, 2 Cor. 12: 
9. ^osZosuJ gratia veftra, Luc. 6 : 3 2 • 3 3 . 34. Beneficentia vcftra, 

iCW. 16:3. 

* * pa . Vw »»• «w^. Lutum,argilla, limus, terra , cdenum. ChUL 

YP , empb. **?9 . Lutuin , Jok 9 •• 6 . 1 1 . 14. 1 5 . cnx^ lutum fiium, 
^^.9:21. 

. %2>a£ *&j m. Redundavit, fupcrnatavit , navigavit: fub- 
merfus eft > 2 flfrfr. 3:6. tBenom *s>y m. nayigans, 
Jpoc.iR: 17. jfphel *a*^f i». demerfit 

• fcioj m. empb. Diluvium, inundatio, cataclyfinus. CM</. 
M)ttB.^|te. Diluvium, A/^. 24: 38. 39^i^c 17: 27. aftfr. 

<. jol^o^ Topadium , topazium. Nomengemm*. Apoc. ai 1 20 ; 

• •j3Doa A iosQi Typhonicusjturbulentus/-^. 2.7: 14; Gr.it&h 
v/xoV, * tv$w ventus turbulentus , turbo , vortex. Vide mtitfre- 
meS. & Junii. 

fa) m. Mons, petra. Ex Hebr<n in >. Uttr*% in 4 ml*** 

Mons, Mat. i6\ 30. Mar. 145-26. Gd.^i 24^ .fifb 

$04 Mom, Mat. 4: 8. 5: 1. 14. 8:1. 14: 23. 15:29. 17:1. 

5.20. 18:12. 21: 1.21. 14: 3. 16. 28: 16. JM^r.s: 13. 7:11.6:46. 9:2.9. ": ! « 
^3* 13: 3x4. i«f.i:ao.6f. 4:^.29. 6:12.8:32. 9:^8.37- l 9>*9-37- u:% ^ 
22: 39. ^.4: 20.21, o: 3. if. AM. 1 : 12. 7: 38. 1 C*r. 13 ; 2. GaJ.4 : 2f. Htb&t 
u: iaix. 2P*/r. 1: i8> Afoc.il 8. 14: 1. 21: 10. 

Plur.empb. l>o<$> Af^c 5: 5. Luc. 3: 5.. 23: 30. Hebr. 11 ;^. 

^f.6: 14* ij. 16. 16: 2a 17:9. Digitized by Google &l *l &l **l al ai3 

*W3 Hebr. Ordo , feries. 

fet m. empb. Caula , ovile Job.io: i . 1 6. Hebr. "T 2 ?, CiW</. 
**T9 xdes , palatium , iapidibus aqualiter ordinate exBrutlum. Bux- 
torfius Syrum nomen deducit a U>ald<eo nomine ^T^ Habitatio , 
habitaculum , manfio, commoratio, canla ovium , ovile, caia; (£ 
hujtts radix eft nn Habitare , de auofuprafuo loco. 

»Aa£ **i>n. Linivit, illevit, Job.y, 6. n. PaeLso^m. 
Foedavit , pplluit , inquinavit , macula v it ,profanavit. 
o*oj m. pollucrant , Jpoc. y. 4. Etbpaal ^Zl m. Contamina- 
tus, pollutes, profanatus eft ; polluit fe. c*q^4 im. polluerunt 
fe, Jpoc. 14: 4. Vartic. fcem. fai&q polluitur, 1 Cor. 8 : 7. 
Fntmr. <Q*c^Aj m. polluerentur , Job, 1 8 : 2 8. 

J^l m. Moluit , coramoluit, contudit , contrivit. Heir. 

*^* m,Cbald.\™ Idem. tBenmiplur.fam.^ molentesj 
Matth.14. 41. 

•mi\$d2 Tertyywos, quadrangularis , Jpoc. 21 : 16. 

&»&£ Trr^yw, Tetrarcha , Mat. 14-. 1 . Lttc. 3 ; 1 9. 9 : 7. 

>&?. 13: 1. vidt mtmBtlg. adprim»m locum. 

Ucu^ Pretium , honor. 2^/f << Gr<eco t^*h\ Injingtdari eHfam.ge- 
Tter'tSi mafculimgen.autem eft plurale ^o tj , empb.V^4 )Conftf.J&4 
pretium , Mattb. 27:6". auio4 pretium ejus , <^#, 5*2. Vide de 

bmc vm$ Grim. Amir* fag. 71. fcf Gram. Harm. Lud. d* Diem fat. 421. , 

y| Idem cum Grtco ray* , Fortaffis , forfitan >femel ohiam^mm. 

♦ V&Cbald. Ordinavit,difpofuit, inftruxit, ornavit, accin- 
xit. Pail «mqj Idem. Coat, a ♦. 4. Partk. pr*t. >mnjv> ». Mo- 
derates , ordinatus, difpo{Icus > compofitus, 1 Tim. 3 ; 2 j Gr<«\ 

■ fba£ *• Tefe", feries, ordo, 1 Cor. 14 : 40. oiqnj^ ordine fiio, 

fAoaafaof. «#£. Idem. <oalaa&£2aordo vefter, Co/o£ 2:5. 

2><* 3 - '- 1U Digitized by Google 214 ^ 

. m m. Rccens ftiit, 3 Efdr.% : 1. TaelJ^i Puertim fecit. 
♦ Item imminutt, ob\im\\t. CafteU. 
11^ m. Infant, parvulus, pucr, puerulus, adolefccns.juvenis, 
junior , reccns, nidis,icrvus. Eft nomen form* Pcii Teal. Junior, 

J*6. 21: i§. Pucr, Gd.4; 1. Rccens, pucr diftiftlatu /i», iTim.y.6. 

Empb. tAj Pucr , Mat. 2 •. 8. 9. n . 1 3 , bis. 1 4. 20, bis. 2 1 . 18 : 

2.4. j.3fv.9: 1+36. Parvulus, tap. 10: if. Puer , Z.«r. t : 79 66. 76. So. Parvulus, uf.xX 
17.il* Pi*r, v. 27. 40. 43. C<^. 9. 42. 47. 4*. Parvulus, r«p. ib: 17. Pucr, J*A.4 :-49. 6:9. 
pucrulus, i/r6r. 1 1 : 23. 

cu\£ fervus ejus, Mat.fi: 13. ^*X5icrvusmeus,V.6.8.L«c.7:7. 

viJ.Gram. Harm. de Dit* p<n. if 4. Iff. 

F*w. £\$ , fw/?A. lAArf Puella , adolcfccntula , ancilla. Puella, 

Mi:tf>.cj: 24. 2f. jttov.f ; 39.40,4*;. 41, to. 42. 6: 12.28.fr/. L1tc.Stfafi.f4. AacSU, 
/W. 12: 13; Cr. mhJUmi. 

?lnr. mafc. ^\& Pucri , i Cor. 14: 20. Juniores , i J/m.$ • t. A(k>r 
Icicentcs, T/>. 2:6. £w^. X2i^ pucri , M4/M, 2:16. 11:16. 

14: 21. if: 38.' iS: 3. 19: 13.14. 2i.* if. 16. Infamuli, Mar. ic : i3. v Paw«rti, w. 14. 
Pucri, /»*<•?.: 32. Scrvi, «p. if : 26, Parvuli, <vf. 18: 16. Puerali, Jp&2i.-f ; Cr. 
li)fawc>, rudcs, Kom.i'. 20; Cr. »iJ«ki. Pucruli, I ]ob. 2: 13 a. 141 Cr. #««&«. 

P/w. faun. , »NJ Juniores , i T/w. 5:2. 11. 14. XHf . 2 : 4. 
ftaA^ / empb. Infantia, pucritia, adolcfccntta , juvcntus; 

Impcritia. Pucritia, iCtr.iy. it. Juvcntus, »!<«•.»: 22. 

ciZcu^ pucritia fua , IVW.9 : 2 1 . j2uAJ juvcntus tua, 1 7k. 
4: 12. Pucritia tua , 2 T/w. 3 : 15. ^ZqA,J pucritia mea, M*#. 

19: 20. M*r. 10: 2a Lme. 18: 2t. juvcntus mca, AS.x6\ 4. 

♦ SVa Prfe/ %£ m. Tcxit , obtexit,protexit,operutr,ci/i- 
x»t , obumbravit. Item Laqucavit , i Parol. 17:1. Aptdlfl*. 
Idem, t&ti f. obumbravit, Mat. 17:5. Z/«c. : 34. ?a>1.ft*f* 
fern, 'lorn IJ\$io obumbrabat, Mar. o : 7. P*V. jw<f/r. v ANfto 

obwubratuss", Helr.y. f. . „ •• 

ilSrf w. «»*£. Umbra, efc&j umbra ejus, Mrfr. 4 : 32. #■?> 
rm^.ll^ao & in umbris , M<»*. 4: 16. L*c. i : 79. 

&+x&if. empb. Idem, Hekr.%: 5. 10:1, Jacob.i: 17. «A^ 
umbra ejus, .^#.5 '.15. P/«r. ew^A. ftl&4 umbrae, C«/. 2*. t7» 

)&,$& m. empb. Umbraculum, nidus, tabernaculum,.fc&W> 

tugurium. Digitized by Google ^i 315 

tugurium. Noftwn firm* fvrticipii VaeL Umbraculum, nidus, 

fPlur. ^■...NN^jg tabemacula , Mattk. 17; 4. M<wr. 9:5. Lw.. 

9'H>fic in hoc loco in ?arif.t$ Jnol.Edit. Em ph. U-^^Lic? l^ r u 

feftum tabemaculorum , Joh.j: 3.^cn'.S>.jic tabcrnacula iua, 

L«c. 16:9. 

Ip^bow. e»#Jif>. Idem. Nomenfifm* participii 'Apfj'cl. Umbracu- 

Jum , Matt. 8 : 20. Luc. 9 : 58. *A^2o tc&um meum , Lnc.-j : 6.' 
P/«r. ^iVsjao tabemacula, Luc. 9:33} Guido'punFlaYit l??* 50 . 

.. VU,£m. em ph. Idem. Komen firm* participii Jphd dtfeStdrorum 
fccunda. .A^te&um meum, Matt. 8: 8. 

UA^2 m. «;#>£. Te&um, operimentum, umbraculum, Jaquea- 
rc, tabulatum, tabulatio , contignatio. Umbraculum, M<ir.2 : 4. 

Laqucarc , Luc. f : 19; vldt blc Comment, de Ditm. 

^rS^I m. Oppreflit , vi aut fraudc furripuit , vim , injuriam 
intulit, inique egrt, diripuit, violenterdetimrit, & 
fuppreffit Sc denegavit: abjecit , rejecit, iprevit, afpenaatus, 
calumniatuseft. o te^ m. rejecerunt , Lucy : 30. ^ioi^/.ab;c- 
cerant, 1 Tim. 5:12. <oASoS^ w.violenter dctirwiftis, J<*o>£. 5 '.4. 
(Benom y&g nt. fpemens , Lw. 10* 16. qnatcr. Re;iciens,Jo^. 1 2 : 

48. Gsin ii. lojuriaminferens, iThfllq: S t iu. 

Plur. mafc. ^ViNrf re;icientes>M<w.7t 9. Calummantes,i fttf.3 :\6. 
Futur. >oo^4 *• inique agas , Mar. 10:19. 

^csV? m. Defecit , evanuit, diflipatus , pefTundattis, deftra- 
£his , infumptus eft. Defecit , 1 Sam. $*J. fhren.-^ •. 
11* fBenorri *ai£ m. evanefcens ^acoh.^ ; 1 4. 
Paet+a^m. Diffipavit, peflundedi't , evanefcerc fecit, aWblvit,' 
1 Sam* n : 1 9. Job 3 2 : 1 1 . Ethpaal *a^J4 m ' Diffipatus , de- 
ftra&us, dtflokitOSjCOfifumptiw, peflundatus eft, evanuit. VfiL 
68t 3>. i!2 •• Ki.Hof. 11 •. 6. //^wtf.Sa^AVfllutdhTolverctur, 

*. Tto )£y w. «^n&. Calccamentum , fandalium , talaria , quod 

phtra- Digitized by Google ii6 ±1 icl' ^1 

pluraliter tantumLatini ufurpant : idem eft quod GfaM.^^7$> iQty 

2:5. P/«r. ffflftA. l^Q fandalia , Mar. 6:9. y *J^ fandalia tua, 
^3.12:8. 
. • vhta frla^ m. «»/»/;. Pollucio , macula , labcs, Epbef.$: 27. 

l7iM,6: 14. Hebr.-j: 26. ]ac»b. 1:27. \JPtir.i; 19. 

* ***!?*■? Heir, luimundus, impurus, pollutus foil. P«^ 
poj wi. inquinavit , polluit. Etbpaal V*&1 **> Pollutus, inqui- 
natus eft , forduit. ]oh. 1 8 ; 3 . Par//V. pluf, m. ^.fcfi^ASo inquinati, 

Heir. 9: 13. Dt hoc verba vide Gram. Harm, ie Dieu pag. 3f2-3£3. 

V&6 m. Inquinatus , pollutus , impurus , immundus, abomi- 
nabilis., <_x/#. 10 : 14. a 8. 1 1 :8. fyom. 14: 14. Empb. t-^j 
1 Cor. 6:145 Vtde ><*r. Lect. Fam. empb. XlV&i Mar. 1:23. JfM. 
r8 : 1 , fer. ?/«/*. md/c; ^poj 1 Cor. 7 : 14. Tlur.fam.emfk 
XL)&i fym. 1 •. 24. ^/>oc. 1 6 ; 13. 

Uotldif. empb. Pollutio,Hiquinatio/inquinamentum,obfcff- 
nita's , immundities : res nefaria , & abominabilis. JPollutio, Ml. 

if: 20. Inquinamentuin, iC»r. 7: 1. Obfcoenitas , iPrtn: 10. Immondirie* ,**£*• li:i 7- 

!P/«r. «*/«&. }'l°V&4 pollntioncs , Jpoc. 17 : 4 j W. Vdr. L?#. 
.^q7 Abdidit,abfcondit,recondidit,occultavit, inhu«wvit« 

quid am %efcb : ut & 4# Hebwo 1? filiusyfa Cbald<eum fSSyntm*** fc 
Vtde fupra pag. 65. Item Oneravit, obruit. Z£o3 /T recopdicGt, 
Z-«c . 1 3 •. 2 1 . 4*o^ *• inhumavi , Nehem. 13: 25. ojlo^ »M|>£ 011 " 
derunf, !?/*/. 9: 16. Ted pi. f. ^^oneratx, obrutJC"^^' 
3:6,- Videbtc\>ar. Le&. Etbpeel i^.di. abicondif fe. )<?/^ ; 
19. • ?a'el$ai m. Abfcondit , recondidit , occult^ v^ 'Qfyf 

abliqndit, Malt. 13; 33; ita in Vitnw.'tremel. Rc^. Httt$.& Troft. Editionibus % im tdcruf** 
&aUs coiitibm leiitur rx cotijug. PeaL " » ; "?■*•■ 

• JL£ *6 m - Invidit , xmulatus eft , xmulus , zelotypw* z£ 

latus -fait , zelitvit , zelo afFe&u* eft , cum «mttIariofic 

afFe6ravit. . Chalet. V$ Idem, atj m. in viderunt , o/flF. J : 94 ® f " 

nowi U\ yii m. zdotypus fum, a 'Car. 1 j* 2. tSorn ^y Klitoi Digitized by Google ;.4 :•••: ii 7 

Imperat. ^ m. jgemulus fi&, ./#*•. 3,: 1 9. oi^ w, antiutamini, 1 Cor: 
»<: t. 39. • , r . 

■jphd^'itti Zelum eoncitavit, ad semulationem , "Pel Zcloty- 
jriam ptovocaivit, aemtilari r zdari fecit. ' #awic: ^v*/! ^uj^aad 
Sfelocypiam provocattws , 1 Cor. id: 22 ,• <»x v »|^ w. ad zelotyf 
|N^«D- ( f>r<*v l (Kranf cs-GT ^ noq w/ CumuscpntfcfftML lnfinit.h±$b ad 
z^lpf yf iam pjpvocajie , /&£ F*f w. <jf c. ad xnuilaeiooetn pro- 
^peem ,.'2{o»«x » } - 14^ ,\oa*Sf ad ftwulationem provocabo vos , 

Jai^ w. «»/>£. Zelus , mvidia , annulatio. Zdus ,7(ow. 10:3; 
PM?g £ek& ejus^ Jbi. av*'7"i affixum hk kbtmdat. £01x14 zelus 
eoratri , !%w, 1 1 : 1 1 . - ' « 

foij m.emph. Zclotes. Relator, zelotypus, Emulator. Zc- 
iotes ;, Luc.6-/t<. Cjlt. i : 1 3. Zejator,,_^#.2 2 : 3. flur.cwpb. 
^iij zelatorei*, \^#. :ii: 20. j£mulatores, 1 Cor. 14 : 12^ 

i°>}i fft.'Ihquirtatus , pollntus eft. Patt *n\J ml Inquinavit , 
... * fiKdavitjdcfaedavit, polluit maculavit: prophanavit. 

pollucntcs , )ud. V. $. 

Bthfaal *&liL\ m. Inquinatus , pollatils , contaminates eft ; con- 

tanunant , ftedavit ie. &art . /«w: &1JAS0 contaminatur, 1 Pr&v 

fa%micinph* Imatundus>impim}s,rondidus > obioeemis,tiicpis > 
aboftioabtUs;: gen ti lis.: Impurum^twowin«,L«r. 4: 33. Im* 
purus 5 Q& /> * $• fw, &v immundus, iinpuru*jj&irif«*, A/*r. i Pffr. Digitized by Google ?t8 ±1 « - l d 

,/lf4*.io: i. AUr.u i-j. 3: 11. s : »3- 6: 7- £*M* 3* fe A^rffct^roTOtN* 

• ttaojf /) «»/*. Im^untas , ftnmiiriditia , fpurcitia J^oph 
tas» jjaqtfinapMDtum , contaminatio., poUatio y'abom'wfttib^fca- 
PUffciihid*.. . • Imptfritas* Mat. 4^:. vjsQg*. 6,1 *i}vft*f**t\ 

Ifljtwr. EtTavrt,abciravit,vagamscft:dtcej)t^/edttdw^ k , 
.<;/ *d<?cepit :oWieu»eft:--latttit.'CWrf.**??, *Fe*r.**&* 

™" . Aberravit , Matth. 18: 12. Sedu&ijs eft , 1 Tim, aujj. 
GUiiacdi, 74$. «: i+ \parnz9. ■ '"."••. ••:'.' v ■" ' ,5 • •'■• " : *r 
/2^/iedu£Ueft, 1 71m. a •: 14,014^ lati<teura,Z4lc.8:%. 
ol^m. oblitifunt, Matth, 16: $. Aberraverunt, i&i&ii^ 

QMiti,ftH^av,Afcr..)»: 14. Aberrarom, i75».t:.6. 6; io k »i.\»7S*.a:.i£,. > jj/JT" 

4fe»ow ^ w. Oblivifcens, P£0. a.^13.. ^Wr..3'.«..ij.V"^» 
iT-alrf aberrare , ^iti. ,ij >. 33 ,• £^ hicparticiptumfyttfntffo' >t* 
Oram, tiarm. de Dieu pag. 416,- Gh «xttw«i<. Latenis, 2 Yetr.% : 5. 
P/$V -WJ^-t^ errante* ,Mat. 3 3 •: 3-9. Jtfa:. 1 3 ;p4. a^^aSfe 

£^ f €TOfcfo\ M 7 : 47 ,• e* ^ erfantesftf ,&ut; \<# yftm 
MpU!&mK P/wr. jfcrti. orift: &£} dtcipientcls , "dettfife* 

**£; i7i«.. 4 .- ,. .f •• .\*? , yttmri 

Cii^.errantcs , JHehr. *i ; g8 ; kalmtor in PkikTjrlfWft*^ 
Troft.Guth. VnoSira } Verum in ?arij: « ^/g/. £c&. e/? t*?., 
fBequmpUr* mafc* «ppfr< Pbtr.fim. ^£4 latent** , : LAfro 6*. i 
Fxter. )^jw. abcrraverit , Jfrfftf 1 8 ■ I 1 3; ' Qblivi fata? .. 
^tio. Erravcrit , Joe, 5 : 19. ^i&Lfi Utcat vo« ^ jtytafA 
A^4 **• «?*«»> «^*c. 31 : 8; iX*-, 6 : . 9; 1 5 1 33^- ^ferf.d^ 

OUtrifo«woi,««*r.i3:i.i& Enxm, /«f. 1 1 16. - .«•«. 1 /rtrtmiA 

£rW ^w^.Se4u£his s oblivioiti datus eft: ; Rto. 'Mf 
Digitized by Google 
', fcduwt; ja&Hfam, dajpaftati? jjtulit. Scdjwit* 
F<r«r r jjfc^So .i^ducensu ^/w. 1 s 2 o. Pftw\ »fti/c. ^*s^So fechicentes, 

AwtitfFilTftctipicnws, ini*.4f *. ; ru etrorem inducemcs, *7i*.3: 13. Th. t: 10. 

Wu£#nas , J jfofc'i i 8 i >*■ ^So fcduccntcs- & ^&*t»os 
ittttf4py»/ JAM: di^Sc^ad*ftduten(Jui^; i^w.ao : 8. 

«. Rdtont,2lf4^. 24: k; "1 i\ A/#. i 5 ♦.'& 22. Epfa/tlzte. 
$/. fcrrpr, aberratio j 4ejce{>tip , fallacy , faty&io'§ 

,p -., 'Error, I^v.f : i8.\ar«w». if:.J4.ij.i6.'i7. beceptio\ JHilfc&.'ijj Vi'iV' Scdo- 

V*f-17:6 + JMif.4: 19: Error, qp(mfr>:4%3\Wi.*rw.\ftWt*,ffcJkiivt 
\arii. Vtdetur blurafi ideifT' IrvmiMVgfl^rjfe W6tet 

., U»r. 3 1 ? 1 3. Error , J«ib. j ■. Vx i Prfr. 2 : \& 3 : !7 }V x ; , A Ee 1 Digitized by Google xumaiutfdat. <om£a*^ error eornm, <^ww. t : '27: ■'•" "'.toff* 

tw^ ■*. "»/»£. Iiqpoftor , fedii&or , deceptorV Sit **iA& 

pArtk.prdf. Jpbc'l formation, frhpoftor , Matt. 27 i 6 3/ Sedti^b"^ 

2 )ob: V. 7. !P/«r. «»/>£. \£L$b fedu&ores , 2 G»V<H J, L&3& 

3: 13. i/»*.v.7. Sedu&rtccs/W,*, J*»Av. 13. ^ , >..^ . ^t ,«. I 

VZo*i^ic/ ew^ Error , aberratio x deceptio , i Job 4 to*. ^ 

y&2 w - Guftavit, deguftavit, corned it. Metaphnke '^ f 

? n fcrtw ad aiumum , cognovit , fenftt , intcll^itV^jJJjr*. 

tys fiiir,Judiravit, rentavit > probavit •. uf emi guftt* 0WMfc 

ros & dittiei y fulfos , & infulfos , i/4 mentefcu anmo resprt$ritw 9 ty 

Gtiitavh ,' JM^/: 17 ; 34.' GurtilTet , J«*. 2 : 9. Guftavit , A&'.xq' i i. /&&-.' % * 9. 11 ; £?/ 

cto^ w. guftarunt, Hehr.6\ 4. 5. ^2cy «/gfc^{tf* , ^Wtfi' 
"a': 3.* Tek^im. guftatmn , K^tftlifv^; Fubir. yatyffi 
guftabit, ( M.8*. $3. ya^i *• guftavcris, Co/. 2 : 2t.-ffi%ji'i; 
giirtaburic, MatiJ>,i6: 28. Mar. 9: t. Lucy. 27, ^O^: 
ya^j f. guftabitous , ^#.23:14. ••*.. * • »'. r • : J i > -^ 

fithpeelya^lX m. Deguftatys eft; Jnfitus eft: iuw^'^fj&i 
mtatheftn literarttm deduamta Cbald. ??9 immcrfuSj infixes ^,; 
V*7 aguftando , f W r*RMf aittfnrculm htfitHs fuccnm arborii gjjl$fa 
que cdatnr. t^^\ m. mfitqs es , % v * 1 £ 1 ^ Mt . • £*&|& 
c. \aferaf , V..19. '^om^ ^. mfercntor, ^.22^ 2,4. ^ufc 
; #^/ jo^f w. Infevit : cibayit , gwftare, fcc^ v^^Hpk 

^SJ m. Onuftus fiiir, tylit, iKwrtavit, geflpju CM&] 
* Hani &!*.$* oi^r^ 
Digitized by Google 3&&^ m £$£*? P^Acquievh^conTfinfitvttoiivciikiGWm aliauo ^ con- 

'qdietiis eft,ac<jitiev'it. Aflenfum prebiut ,' A4 20. 
^Aoojrfe^nf; } %k,Vi 'ft f 1 7 C^duferunt, '^--,8. [3 P' af 

; WHO or 0^/^/,/^?*^/^^ 

I **<r* Ee $ 1 Cor. Digitized by Google lit i& S - Z l&G 

V/o 1 fn ■ ri ,$&o j£ fm/>£. Obedientia. C«w adverbio m£un& 

Inobedientia, j£nm.ii: 31. JEjpir^^- aj GoOmak^^/fOrfidJit^SJi^ .»» .VA>' 

iJi ^ u$^ w * Pcpulit, impuut, aguayj^exagitavit, pfp- 
:. * . caffii; ^ . kaciawt; ;olioiVifc. ui* j&fttri /owi'lltf 

Etlpaal J^l{ ml Uftiiit, allifit , im 
fas : obd u ft us' eft. Illiia c ft plemt 

v »/. Depuutj expulit, rcpulitj detnuit, abegit, hijiavit, 
detruut , amajidavit , ^w?. 10: io. •.. 1 ; ,*. •»i.' 
.on.7 w. Pcrcvfiit , overberayit * «ronquaflavit v iurBavifc Pac/ k ©^ m.- Gontufbavit , exagitavit , excuflk* an'gofb, ij^ 
tatcaffeoit : tuty4it^ pulfa vic^laufa > cotriplfcfit vtrip ^lfrK 
fatigavit. , ?#&+#(&& •w.; c ^>" eVagi^a^H^.ff J^^ 
E/£/W.jjJ 1 $4fw. Agitata*, Concufbatus, odrwpttw,- "" 

^us^Aso conquaftamur , exagitamur^Co/-^ : 8. 

Put f ym$^:M<mj h w-. fift,^. feft "• 1 ? ,. %.,.^?c^ folia 
i»/^.2 4 : 31. ittdr i|: 18. » • 1 • ^ Digitized by Google / \k£jm.tmpk €ohhirbatio,MtawcfcB,crociatUs, calamhas. 

Amiens t fye-H 48- Cmciaros, R*m.i\ ^ 

wnjfmiiTtM. 5 : 25. F*f«r. \m$e m. latere fUtmx* vai. 

Mat. 13 -.^4, ct^u^j abfcondi idulpOmm, cdp}W$isft tyfixumboc 
i&.loco ***$$:■ fa^*i<abdidttaiif 3 -J^oc.6:.^; -c^cUJoccul- 
titan* eijm , £&fc j V: ^9 r ^ %#%; fctfjfe W^io'occultabat, 
•*£**W ?£• ti F*>*, fhis* fomtu&Q occultabatfe ipfam , £«* 

Imj&'tt. o^.^l abfcoridite, 4w;6% 16: £***»•. ]^Z w. ab(c©Dp 
ifi^wtf 4s4&"*< ^ocukatysiftbfcpqditiis jcft jrabfcpndH /pccul- 

. r 4S«w Abftooditam, abdittim , ocedtum, fkretuffl. £*a0p iii 
occulto , i. i>. , occulte jcIaroi/idanfciJluniViecretg. In abfcondito, 

-I«rf Idem. Eftnomen ej'ufamfohr^ 
ntru : V«k Cwm. ^«wr*/>^. W^I^^H^ muI antecedent £**o<» . 

£-£■#*> 4. a-^sd Occuhe,clain, clanoilum, fcctetb, ?*&*. 

afci, iifatt*. 1 ; 19. Clam, f«p. i:/7. v«. & '#. l' ,l:j ^ ^ '••/ , V Ocaaki •o 1 * * A Digitized by Google »»4 «fc h mo avi^appetiit, Qgguftjqqm bahetfumJP^&yohfaxwimoytQ- 
$cnfy ^§W 4&<5ga duftttW /ft* ^N^ilex/it: -; ;4fjww>fr 

*al£Zl © *al^l Idem. ^r/rc.^cn^alilAioWvCM.p^at, Lu(a6'.2U 
fui.t: c<WYfJOtf*ifePMM <&ftgriili*, <%«)*: fi|fc,<- *$rij$ffftlff 

IW.19: ic. ConveniuutJ.v*<»'.«, JE<^ 14: 9. Cony«pit, -M*-3: UJ- Pec?*, *£<*»/ 
1 3. Ep/ftf. j : 3. Comtfnit ,~ iTArf • i : t A* Decct , 1 7fc». at *a "Wah « .' "DecCM* 1 ,!** 

2VoV.. 1 5.: 19. . fWnfem* tmpk,. '^U fpcciofi ./w^, wigm^m \$ 
flo*t*f. ewpb.XZeccnmj decor , pukhritbio^' fpec'w**, viefl^ 

•ftast honeftas* tni&il clcgantia ejuFj'i'9*tr* * * 34..^ -•• } 
PAH ??. JEthiop. Acclamavit^vociferatus eft^ jifbtfaviXjfltf/ 

v'it'y clatfxit * - riibis cecirtitp<f>lat*fit y?e*tolatfkir &t*!»i 
dednxit , abdtixk , deporttvir, detulit , pcrtulit. /ate*?;" 77 *") 
CbaU. ^$* & ^V Idem, -^oof w. abdoxit me, U{pr«>tpty Digitized by Google 21 •. 10, olooV w. dctulerant , c^#.$ *• i o. ^o*&qof duxcrtint cum, 

AI*U.i6: fj. 17: 2.31. iW/«r. i^.- «; A«c /» kco affixm$ afiuulat. Cap. if : 1. id. Portfr- 
rerint cam, L*<-. 16: 11. 

!P<arf. />/■<*/! MboSo w. deferens, fl^om. 15: 31 . Abducens, ^Jw» 
13: 10. Faw. Ilooio ducens ? Mattb. 7:13.14. 5P/«r. »»<*/?. 
^iS-xfln deducentes , Luc. 2% : 26. Imperat. tiaof m. adduc,^??. 
23: 17. -moloof adducite eum , A/<*r. 1 4 r 44. Fw. Uooi w. 
adduceret , i^itt. 9:21. ^'sqj ducat te , Luc. 1 2:58. Job. 21? 
1 8. ^nNooi m. perferant , 1 Cor. 16 : 3. oij<&oqj ducerent eum , 

A3. i\ : 34. 

Jloa» «. *w/>A. DedtiSio, derivatio , feries , progenies, pofte- 
ri. Dan. 11:4. fflur. empb. JlocUVries , /dco£. 3:6. 

Uac&o m.empb. Onus, pondus, iarcina, Gal. 6:$. d&aoio 
Onus ejus f. ^#.37: \o y affixumbtc *>*&&(£. A^c&oonus meum, 
Mat. 1 1 ; 30. Tlttr. empb. U&iio Onera, Mat. 1 1 : 28. 23; 4. Luc. 

•J^» *». AruH,cxaruit, arefa£tus > ex(iccatuseft..H^.^, 
" * & Cbatd. fa] Idem. Exarait , Mat. 1 3 ; 6. Marc. 4: 6, 
Z,uc.$ : 6. hmsuf. arcfa&a eft , M.tf. 2 1 : 1 p. 20. Aruit, Mar. 
5:29. 11:21, oasu Hi. arucrunt , jfpoc. 16: 12. (Benoni **ai w. 
Arefcens, J/nr. 9 : 18. Fern. |!*al areicens , /o£. 1 $ : 6. 
.^W «Aoof w. Arefccit. Vartk.pr*}. «*soio m. arcfaciens , Jacob. it. lis*/. Arida Aw* , artditas. Hebr.n&T, Qbald. NM$. 

Arida, JElfatf. 14: 13. 23.* if. Aferr.6: 33. .L**.j: 3. ifltf.io: 11. 13. 17: 39.40. Jttth. 
3:7- . 

iiualm. empb. Aridus, arcfcens, ficcus. Cbald.^l. Ali- 
dum lignum, Luc. 23:31. Form. Juuol arida , Mat$b. 12: to. 
JUdr.j: 1.3. 11 : 20. .Lirr.6 : 6.8. Fw/>/>.$a*»I arida >Hebr. 
11:29. Vlur. mafc. empb. l^usu aridi , Job. 5 : 3. 

* l^T Hebr. Jec\t, projccit, jaculatus, cjaculatus fuit, fa- 
vittas out lapides mifit y impnlit. Vrapofita y pro more , liter a m , & mn- 

r j tat a Digitized by Google • 

tMifAHifrto$lb'*i»*-y fit <fua<1rat*m Wait ' jdrt: Mifttfifr, * 
line qnadrafum Btbpaal j?b£jrt m. Promifit , pollici.tus , criafsflus, 

wo&fiiis ctt. roillckoycrat,/^. 7: j. 17. 13 : 13. Promifit , 1 Job. 1 ; a*. 

Yartic. plur.mafc. ^oA^ioproritentcs, 1 71m. 6:21. 2 Pctr. 2 \\% 

Vide in Inc Verfu \ arm LeSliones. Vlur. focm. ^Ijo^aioprofitences, 
1 Titt.i: 10. "• •" 

¥er metapboram Hipbil Hebraicum^y^ , CbaLLJpbcF**^ Sjiuktm 
••jof m.j(pl)cli?rojecit feu emifit Vocem, libere faiiiis, confeiVus,pro- 
fefllis eft , Vet beneficia accept a , & pro bis gratias egit, ac Penm«ratt 
ammo celebravit , laudavit •. Velpeccata commijfa , & horum veniam 
petut, deprecatus fuit. Gratias egit, Matt. 26; 27. A/«*rc. if. 

13. Luc.ix: 17. 19. Gonttflus eft, )th. 1 : so, bit. Gratias egit, A3.zHt tj. 

*&Ljc$ f. gratias egit, Luc. 2 ; 38. 

Vartic.praf. V?cio /«. conntens , Mat.ix -.25. Gratias agens*£»*< 

10: 11. 17: 16. 18: 11. Fatcoc, A3. »4} 14. Gratias agcus, /C«wr. 1 : 8. Confitcns, «f 
io: 10. Gratias agens, tap. 14: 6! 16:4. 1 Ctr. 1 : 4. 14. 10:30. 14:18. 

P/«*:. »m/c. ^.:oio confitentes , M«tf. 3 •. 6. M<«\ 1:5. J0&. 12-. 41 
odrtf .' 19: 18.23:8. Profitcntes, Tit. 1 y 1 6. Confitentes , iM 
V. 7. ^i^o&c confitcmur , gratias agimus , 1 Job. 1 : 9. ^>oc. 1 1 •. 17; 
«r ,^(20 confitcnres,gratias agentes^f^u* nos >?/fumus Qomfnfttm. 
Infhii. qJ<££\ gratia* agcre , Eph. \ : 16. Ffltar. ??oI »/. tonfite- 
bitur, M.1M0 .-32. Luc. 12:8; bis. fym. 14; r 1 . )}ol m. tiglftj- 
iiis fueris , %om. 10:9. )}&( c. contitcbor , 'Matt.j : 2 3; f oVji. 

^» c\ _/«/ fan. fepitu. Manus <//m jacitur , ant projicittff'fifMi 

Hebr. T, Child."*!, Arab. a*. P-. Metapb. Ripa, inargojJnfc 
tragus , via : vis , robur , potcntia , porcttas , dominiuflfr^W' 
xilium , conatus , opera, machinario , confilium : plagiitap* 
mentum fortiter mflicium : prophetia, Spiritus prbphefleus : #• 
cus , fpatium , terminus &c. Scbindlems & CajicDn*. \ : ;.,« 

Y r AJ\empl\ Manus. Cbald.**T.. Mar. J 132. ^0. 6\ 6: Ppttif^; 

cap. 7: jv. Manus, eap.i : 17. 18. 19. 9: 11. 17. 13 : 3. 19: 6. Vis, robur, potowjV*?! Digitized by Google $f:$- JPf/- Vt*j9*J$-; *XV* J^?™? 50 ^ VJr 19 s-.** MmtmSj *g.ao: 1.4. 
Cwfir.p* Cum a& ^yidetiir ^ Per,M#. f 

I ; 22. 2: 17. 3:3. 4: 14. 8: 17. 11:2. 12: 17. 1*3: 35-. it : 4. 27: 9. >f<S.2: 43. 4? 
*f« 7""f3* 11*50- »i*s i» 17: 31* is- 27. •/£«»< v *. 1: 16. 3; 22-7: 11. 12, **. 1% 
21. 7:7.11*25*. ^13.37. 9:4 1, 16:26.27. iCw.rc:2. 11: j*. ijt: 21 , to.^. 2C«r. 1: 
j. "4: 14I 1*5-. 12:* 17. &2/.'w 1. 2: 2i. 3:' 19. Ephf/ii 6. 3: 6.10. ^4/6. ro/,4: 18. 
lTjvt.2; if. 2 7i«*2: 2. 7i/. I : 3. 3:6. Pk-Jem.v.y. Htbr.x; l. 3 : 16. 7 (9, 11; %i* 
i|:iu I*****, iriz,* 2r5:.*4:!M' 5- 10. 12* j^/jm; 3; 4* i©. 3:*5v ijub.fi6. 
xjob.v. iau sJoLv. 13. J*J.v. 13* Apoc.it 1. 4: 11. 21: 24. 

^Jfcl Juxta, iccus,ad. Ad, Mitf.4: 13. Jiixta,V. 1 8.(^.13. 
1*4. 19. 20: 30. iW^r.4: 1.4. if. ft 21. i**^': 1." 8: 5. 12. 18; 35-. Job.xt : 4. yfd.ioi 
(1^2. 16: 13, 21 : f. -..,.;. r i, - • ■ 

CumAffixh, quibufeurtttiitmfxpe TrXsovof £ oyl Manas ejii * «. W fiia* 
Af**.8: 3. 12: 49. 14: 31. 19: 13.15-. 26: 51. itf<*r. f: 41. 3: f. 6: 5% 8:25* o: 27* 
10: 16. 2.«r. 3; 17. 4:>4j. 5:1 ^ 6: ip. 9: 7.62. 12; 48., 13: 13. 17. if : 22. Jo*. 1 : 
3.7.1a 3:17. /W.2: 22. 3: 7, 7; 25. '8: 13. 9:41. 12: 17. 13: 11.16. 19:33- 2^ 

4a 53: 19. 26: I. 28* 3.4. J. S. Kom. 1 1 : 56. 2 Car. 1 ; 20. Col. 1 ; 16.2c. 3* 17. I Tim. 
3: 3. TiM ; 7. H<.br. $l f. 7:25. 13: 15-. ! JPr/r.i: 21. I Jafr.4: 9. ifjpw.i : 17. iot& 
Afiucmm hoc eft fUonajitcum in hw fej/wtiMtw , Mat. 3; i2« 12: ia 18: 7. 26; 24. Afar** 
3* 1.3. 8: 23. i4:Vi/JL*r. 1 s 66. 6: 6. 8. 17:1. 22: 2t. Job. xo.iy. A3. 11: 21. 12: 
il- 13: 11^ 19; i\., iC&r.a: 9. Htbr.n 10. 1 Eetr.fi 6, ^<v.8: 4. 10:8. 10. 

cri'Io per cam, Mdf.7 : 13 ; ur. ATavnic. oij-l manus ejus /. M<tf/> 

8*. If. 9t^^. itfdrr. 1 : JT. 5:4; &>** in loco a$ xum abuttJat. * 

y^-3 maims tua , M^/A.5 : 36. 9 : 1 8. 12:13.18: 8. Mar; 3 : 5, 

j: 23. 9: 43. £*r*.6: ia J*A. 20: 27. Ael.^i 28.30. * " 

*«£.] manus mea , 1 Cor. 16 : 21. ^ccyj manus coram, JFfr^r. 8 : 9. 

. f ^per oos> 2 Cor. 1 : 19. 5 : 20. 9 : 11. 

P/*r.^f4 Manus , Mar. 9 : 4 3 . Co/* 2 : 11. £w/>/>. ]!%*] Marc. 1 4* 

46.5-8, M. Lmcxo: 19. 21: 12.25-. 22: 5-3. J**. 7 : 30.44. ^.4:3. 5 , :*i8. 7:48. 12:1. 
it: 27. xCor.fi 1. £/>£.2: 11. //fJr.9.: 11.24. *3 : f- Apoc.j: 9. 9: 20. 13: 16. 

Cart/?, «*£•? Manus, A/<tf. 1 7 : 2 2. Mar.y : 3 1 . Ltfc.9 : 44. 1 o : 3^. 

*a; 7. -45.2: 23. 7: 35-. l>: 25-. 19: 26. 21'.* 11. Rm.91 i6 y ter. 14:4. tC*r. fo:ia 

iGr.9:8. ' ^ > 

C»» «^-^<?o^!l Manus ejus w. ^el fuac. M^ 1 5 : 20. Mar.6 : 3; 

iW.24.^40. ^o^ Jtky. 35-. 11:4+ ! 3-3- loi'ia if. if^f.9: 8. 12: 7. 21; ti. iCpt. 

i<S; 2. 2CV. li: 33. £pb*f.4? 28. Co/ 1 : 20. :T/w, 1 : 12. Hebr. 10: 31 ; h*c in loco af> 

fixmm abtwdat. y*L| manus^tu«,L«r.2 3:46.7^.21: 18. Hebni v 10. 2 : 7.^4 

maim mc«, Mat.%: 9- f**-T* *• * 2 # : 3^ J ^ I0: l& *3 : '9- *©: ^7* ^20^34. 22; 11. 
i^p, 20^21. Gal^l 11. 2 7ii?/'.3: 18. 2 7*w. 1 : 6. Pkilem.v. 19. • 

^ai^l mantis e6fufri W fu^c. A/^f J 4 ; -^ j i$ ; : i. 26: 50.^ J^wr. 
5ii.^/ 16: 18. i«c6:.ui^to: 39. ^.4;. 16. 7:41. 14:3- if: 12.13- 2 41 ! 3> 
r * pf 2 lTim * Digitized by Google 228 yi: 

t pvi.z : 8. 4fixum hoe tkmuUt in hcii f^nmdUm\ Matt. *6 : 4f. i Or. j&f. iTAui* 

^0u£ *la; per quae , 2 f*rtr. 1:4; w/ww S? affixmh Mnoulaitt. 
^0^1 manus veftrx, o*#.$ : 39. 1 Tbef.^i 11. Hcbr.iix n. 
J4C. 4 : 2. 8, ^.jL? manus noftrx , <^#. 24 : 7. 27 : 1 9. 1 Cor. 4: 

t*. iTAr/2: 9, 

ttulolf. mph. Gratia rum a&io, confeflio, celebratk), larnia- 
tio, benedictio, profeffio. Gratiarum aciio, 1 C$r.io •• 16. sGr. 

4: if. 9: 11. Epbef.f.4. C*L%: 7. iTief.y.9. iTim.z:i. 4: 3.4. Confdfio, Hth 
10: 23. 

^y^+lol \ix ad gratiarum a&ioncm tuara > i G?r. 14 : 16 ; f# hk 

fffixi frfeonafmut : Vutefupra i» \L? 

{Plur. em ph. ]h%ol gratiarum a&ioncs , 2 Cor. 9 : 12. 

£»?oo# m. empb. Promiflio , promifTum, pollicitario , padua 

Promiflio, AS.xx 33.39. 13: 32. 26:6. 0W.3: 14.19. i7n».4: 8. 1 J0A.2: if. 
C«w 4j/f] ol^oq# promiflio ejus m. Acl.i: 4 ; affixum hie abundti. 

Pollicitario fua, Hebr.61 ij. ylSoom promiflio tua, Acl.iy. 21. 

&far.emph.\ t $o&prom\(fo>Heb.8:6. 2 Tetr.tx 4; Gr. iTrocyy^dn'. 

vide in pofier fori Uca vsrim L*&i*>nes : vide (fm^me nUm Pocotk in cH*d**n bemm. 

1?oou Juda, /f/ia* ,/dc©& ftatrutrcb*. Mattb. 1:2. 3. 2:6. 

L*c*y. 33. i/Wr. 7:14. i^*\ J : f . 7 ; f. Etymolo^ia Jkxjui mmstm exfonkur Gem. 29 : fy 
*Ak Mo ]uda mxtti alti nominali jhntl vide M*Ub. 10: 4. 13: ff. L*cy. 26.30. )d\\y.& 
JmLv.x. 

. jocru Judaea > regto^ Mat. 2 ; 22. 3 : 1 . A/V. 1 : 5. G<*/. 1 : 2a. 

J6<L Jucbeus. /&£r/™^ a^/™\ Em ph. &<^Judxus, 

^.3:25. 4:6. -4#. i^. # 34. ^m*3;i. Gal. 2^ 14. ¥vm*wjb' 

ibif?c%ru J udza, multcr^Ml. 16:1. £/*/r. wa/c* r m/>/\ lU?o<?ij J«fe*> 

Matth. 1:1. 27: 1u29.37.2S: iy. Alsre.-j: 3. 14: 1 2. i j : 2. 9. 1 2. 1 fc. 26. Lur. 23 • $i$- 
J<k>8: f2. rp: 19.31.^^.2: 9.^3; 9. ^ ' ^ 

Legit ur quoque f*pe V^Voou , prtcipue vt Tarif. &^f^t. Edit. Sis * 

>*.2: 6, in Vienneuji\ fie & ^7 1 4 : 2 wr MS.Cohmenfi ex f*o JUfbelenprn vati* l^ 
nes cofya; y y(pw-3 : 9 inPsnjl & An^L Eda. % 

A*] ?oou J udaicc , C?«i/. 2:14. . ^ 

fi^ocia /. ^w/?^. Jiidatimus , C?^/ % 1 •. 1 3. 14. 

Vslft in. Scivit , novit > agnovit , cognovit^ intellcxit. Nbvit, 

TT Maub.y: 4. 12: if.25 1 . 16: 8. 22; 18. 26: 10. JMiir.2: S. 5-: 30. 8;i7- '^ ; 
if. Ijrr.f : 22» 9 : 47. »3 : 7- J«*-4 5 i.J3- ft 6. 6: iy.6i. 13: 28. i<r: 19 *#,**• Digitized by Google ^ 229 

Prt&Mt, Jt*m.%i 29^ Nwit, 49.10:19. it: 14. iC*m:2I. arid 8:2. Purcogno* 
Yk, C4A3; 8. CognoVetat, PbU.%ij6. t]ob.y. 1. Afoc.%%: 11. 

m^I novit cum* ,/oifr. 1 : io, 1 Job. 3 •• 6. oJLp cognovit earn , 
1 Cor. 2:8; afjixum bic ttasovo^ yl^l novit te ^ JoA. 17:25. Ah*/ 
fciebat, Afar. 5 : 33. Noviilct ^Luc.j : 37. ***k4? w. novifti mc, 
Jwh.i^x <pj ^A^f. nolens , Luc. 19 : 44. £v^ f . no vi, £#^16:4. 

/o&. 1 7 5' 7. -**#. 1 2 v 1 1 . <nAv£* nov ^ eum > * J°^ # 2 : 4* >^*r* n<> ~ 
vi te, Jo£. 17 : 25. ^aA^* novi vos, Matt.ji 23. Job. 5 ; 42. 
ox^j w. cognovcrunt , Mat, 24 : 39. A/<*r. 12: 12. Luc. 2 •. 43. 

91*11. 20.* 19.70^7: 26. fc: 27; io:6. 12: 16. 16: 3. 17:8. 27. 2-1: 4. //A 14:16. 
17 : 13* 19.: 34. Kom.i : it. 3 : 17. 10: 3. GmLuq. zTfafii:*. Ucbr.y. 10. Ap$c* 

2: 2£ - , . /^ ? .. ' 

^ctq^^I agnoverunt cum , Mat, 17:1 2/ ctiq^ cognoviflcnt cam, 
1 Cor. 2 : 8. <oA^ w. cognoveritis, GaL^x 9. iJo/j. 2 : 29, 
^qyJoA^ noviftis eum, Jo£. 8 •. 55. 1 Job. 2 : 13. ^* c. novi- 
mus, ^.4:44. 6169. 8:52. iCor. $ 1 16. i Job. 4.1 16.. 
UcuJk^ novimus cum, 1 Job. 2: 3. 
(Beim* t£I tn. Scicns , cognofcens, Mattb. 6 : 8. 33. 1 1 •• 37 , bk. 

17: IX. 22: 3t *4 : 36.43. 70. **: i*- 2 4- a6 - 2<5# 7°-7*-74- *7S 4-*8. k 28:5. Aiir.i: 
124. 4: 27. 6? 20. 9: 6. 10: 19. 13: 32. 14: 68. 15-: 10; Lus.zt 44. 4: 34. 6: 8. }: 
39. 9: 33. 10: 21. 11: 17. 12: 30.39.46.47.48. 13 t 27. 27. 16 : if. 19: 22. 22: 34. 
5-7.60. 24: 18. ]ob.x: 31.33.48. 2: 9-24* i f- 3* 8 - IQ « >"• i3*3*- 6 »^- 7: 27. 2$. 40. 
8: 14 J7-fft*"-9 : *V2Jt**.iO: 14.17,^.27. 11: 42. 12:35.50. 13:1.3.7.11.18. 
if: if. 16: 30. 18: 2.4; 17.16. 19: 10.37. .21: if. 16.17. AS. 1: 24. 2130. 3:17.12: 
9. if: 8. »8; 2f. 19: 15.37. 20: 22.27*29. 21: 37. 23: 7, 24:10. 22. 25:10, 26: 3. 
2,6. fani,x: 4. 18. 7: 17. 18. 8: 27. 14: 14. 17 : 29. 1 Cor. j ; 16. 2 : 2. 1 1 , his. 3.- 20. 
7: 16. 8: 2. 13: 12. 14: it. 16.38. iCor.f* 2t. 9: 2* 11:11. 12: 2, his. 3, Ur<Ph% 
1 : 19. 22.27. 3: 13* 41 Li 1 ,* **** * Thif.4: 4. 1 Tim. \ t 9. 13. 3 : 7. 6: 4. *7#*. 1 : 12* 
if. x: 23. 3: ft. U.I4. Tit. 3: it. Pbifrn.vtrffl^ii.Jacok^iiy. iPtir.x: tk. 2:9. iJe/& 

2:11.3:1. 4:6.8.^.212.9.13.17.19. 311.lVf.tJ. 7: 14- 4 

l!ib.Jl nofco , 2 Cor. 12: 2 ; * x K^l nofcens ft? J!j1 futti compofittm. 
Focm.l^ feiens, J^.4: *q. 25. 10:5. n ; 22. 24, 20: 13. 
,14- AR.y. 7- 1 tor. 7:16. ^A^i cognofccrcs, Luc. 191 423 
compofttum eft ex Jljl cognofceps ^ ^M' tnf.'vjpies. 
9lurfm^.^^Ccientcs\Matt.y: ii. 12:7. 15 : 17. 16: 3. 

20: 22.27. 22: 29. 24: 32.42. 27: 13. 26: 2. 27: 6f.Mm. 1 : 34. 4: 13. 7: 18. 8: 17. 
9:32. 10:38.42. 12: 24. 13: 28.33.37. 14:40. i«r.2: 49. 4:41. 8:73. 9 : J5- ■»• 
13.44. 12:76. 18:34- *3*34- MU26. 2:©. 4:22.32. 6:42. 7:28,1^.8: i4-i9» 

Ff 3 *ff- Digitized by Google 230 • rt^ tf.2: 22. 3: 16. 4: 13- 9« : *?• >°: A 37- >?• * W 3. «7: fcf i§V?j: 19: $& 
.0:18.34. 21:19. 26: 4.5- **m.\ :.32- 6: ^16. 7: I. ii: i. iGr.j* id j : 6. 6:2.3. 
9. 9:13.24. 1 6 r 1 5*. 20.1:13. '8; 9. Epbef.6:$ Pkil. t : 16. 4? if. i f rAr/; S ;:^ 
2: i.j. 1 u 3: 3.4. 4: 2. j. j: a. 2 73k/; 2: 6. 3: 7. jTiiw.4: 3. Tii. 1 : 16. /Ur. io: 
^4. 12: 17. >f. 1 : 3. 31 1. 4: 4. 14. 1 P*fr. 1 : 18. 2: 1 j. 2Pr/r. 1 : 12.20. ir-iii.^:). 
jFWil%iitcs, v. 17. Sticntcs, 1 J0A.2: 21 f &/. 31 j. i-j, 2j^.^ j. 3^..v.rt. t /*iiT..j. 4 
9. 7: 14. 8 : 22.26. 28. 1 C«r.8 : 1. 13 : 9. 2Cor. 1 : 7. 2: 11. 4.: 14. j: 1.6.11.16, 
*;/. Gaht.i: 16. 1. 77v/T 1 : 4. 1 Jfiar. i : 8. llebr. 10 : 30. I J«i.2: J. 18. 3; i/14.16. 
4: 13. j: 2-18.19. 20. . . ' \- , ,N , 

^oAa^I fcitis, eft ex ^^ fcientes & ^aM vos Ve/ cftis compofitumx 

2 Car. 3': 3'. £/>&/: 6 : 8. /*4i/. 2V 22. 1 Ticf. 2. : 2. ~ : • 

ConHr. liodioS ^^ a*/ lit. fcien tibus legis , i. e. 9 legem , fym. j\ i 
^aiaLfl eognpfcentes ipfum , A£t. 24:23. 
Tcil tiL-rt Notus, cognitus : in nqmen quoque Jegenerart iVnlatur \ ma- 
nifeftus , jcsrtus >t peculiaris , notorius * nobilis , inGgpis , fa* 
mollis, cekbris. Qui fPrrfcognitus/irtf ei , fym/i 1 : 2. Notuffl, 

l Cor. 9:26. . ' ->_«**•- 

J5w/?A. il^ m. famofus , Mat. 27: 16. Certus , Mar 6 * a trJ$. 
12:21. Ftzm. jl*** notum , 1 Cor. 9:10. 15: 27. Scjtor 5 

xC#r.3: 2. Notutn, 1 T$m.6: 7. ManifeAum, /iMr. u : 16, 

F&m. emph. 1&^ Celebris *<r£j , ^fff. 21:39. — * 

(P/«n mafc. r^li notzfepuUraj Luc. 1 1 : 44. Nota opera , A%!5: 

18. Nod , /tow. i6*r 7. Nota */*r* , Gal. j : 19. Nota /*«*** , i 7*#». j : 24. fttatiftftfjfcij. 

£#//;£. l^^certi^ft.id: 12. 18: 23. Noti, 2 Cor. 6: y.jnd&t. 

flnr.fam. entpk. ]bcL^ celebres , ASt. 1 7 ; 4. 1 2. <• -;• -^ 

Infinit. ^4^ Scire , M^. 1 3 -. 1 1 . Nfnr*:. 4 : 1 1 . Luc. 8 : iV>. W. 
14: j- >A9.M7 # 17:20. it: 34. Ad (cfeadum, r^.22: 14.- Scire, r.30. A£ftFN*> 
'*/• ^3 2 28. Scire , trfp. 24 : 1 1 . 1 Car. 8:2. . . y r 

Imperat. \s] m. cognofce , Hebr. 8 : 1 1 . c±] m. (citote, MntKifc 

*-' - ** * " J * -L- — _._«.. Qigiwfcilc^ ^. 24? 35/ Scitffci 
Digitized by Google r* *.* • 231 

sAsl'fi, fd», M*rj£ : 3 ..$£-»». agnofcas, Z«ci : 4. Sciesrjok 
13 : 7. i Tim.^r i$. ]ac. 2 : 20. .^r.3: -j. : 1$ r. nofcam, Lfcr. 

,1 : 18. 1 Corj4; 19. ; ij; 2. 14: zCor. u 9.G4/.3} a. 

^.^j m. cognofcerent , "fl^w». 1 : 28.' 277/», 2 :' 25. Apoc. 3: 9'. 
duc^j .cognofcenent ipfym fertfiQUfm, Lmc.$ y/fi. ^oyi cogno- 
fcant te>JoA. 17-. 3* *4**h£ cognofcentmeji^fo.S ; j 1. ^i.X 
cognoicent, ^/*k\,2.;,2 3: ^Z m cognoicetis , Mftt..y : 1 6„ 20, 

9; 6. 13.: 14. 27: l4.M*r.i: 10. 45 13. Lhc-S'- .24. /«A.8; 28.32. lot 38. 13: 17. 14^ 

20. 19: 4. /kw. 1: 13. 11; 2y. 1 cV. 10: 1. ii r 3. 12: 1. iCcir. 1 : 8. 13:6.^6^.1:' 

lS. 3: 19. 6: 21.12.^.7.1: 12;. Co/. 2: 1. 17^.4: 13. 

q t \ c. fciamus, i Cor. 2: 12. Cognoicamus, 1 jo^.<«. 20. . • 
Ethpcel vjJ*Z1 . w, Inpotutt* notU3, agnitu* ,.cognitus fuit ^ Vfj 
^Z^Mf. notum fa£hio* eft,' ^fi.i v 19. Innotnit, o^ 4: 16; 

9:42. 19:17- Cognitum el\pfce4tMm r &**i*-y. 20. Innotukv wjpv *6 c 29. .Cegnitt d\ y 
x'ftm.y^. . . • , :.»...-* 

£^J\ c. cogqitus fum , i Cor. 1 3 : 12. '^c^^m. cogniti fids ' r . 

Tartic. ^LJSq w. cognolcitur, Mat. i 2 •. 33: Lut.6 : 44. )!ft -ft^ta* 
cognofcor, )ob. 10 •. 14. y f '*Aio cognolcetur, i C«\ 14: ^9. 
Fcow. &,!&£ inriotefcens ,_ 2 Tr;;/. 3: 9. 1^.4:2. 
Futur. i£*Aj w. cagnofcetur, M<tf. id*. 16. Lnc.%: 17. Innote- : 
fceret, Job. 1 * 31. y,44 /• notum lit , AH. 2 '*. 14. 4 : 10. 28:' 28, 

Cognofcatur, 2 Cor. 7: 12. iimotcicat, Epbej'.y. 10, Noiafit, PbiL^if. Notum fit r i7*»*. 

^zw^IAj to*, cognoicantur ^ JeA. 3 j 21. Innotefcant , 1 Cor. 11:19., 
^l&jf. 'mnotefcaftt, P&/.4: 3. Qvidamea qu* adprimam radica? 
lempetbobho babent conjigat'umis Etbpaal ejfe Volunt. 
Pael qnadrattmi «?o» i», Nunciavit , fignificavit , annuit , fignum 
dedit. ¥r*pofito *> pro more. Notum fecit, mapifefhvit, Jpoc. 1: u' 
JFiw&ttyaal $o$m) m. Nbvit, agnovit, cognovit r cogjtitam 
habuit, recognoviti, iritellcxit. Agnovit, Ail.^2 ?n. 14: 9.. Digitized by Google hZx>&»\f. agnovit , Cict. t '% » 1 4. . tt^bSst\ m. agndvcruat y Mm. 

6: 33. IwUey^m* hnt.x ; so. Agjoverunt, A&.$ : ia 4.- .13. 17:39- i7ty.\:t. 
Cognovcrlnt, xPetf.x: n. 

uO»kjo^»i agnoverunteum , Luc. 24 •. 3 1 . oiou?ol£«1 ihtellexcrunt 

cum frrmvutm , Zw. 9 : 4f '; affix*m boc in h(» abundat. 

^oA^jo^l m. agnaviftis , 1 Cor. 1 : 1 4. Cognoviftis , Col. 1 : 6. 
Tame, ujo&^o m. cognofcens , o/#. i^». 15. !?/«r. mafa ^?o&!o 
agnofcentes, fCor. 16: 18. -2 Com : 13. g . Lyo&io cognofci- 
itius , i ,/o/j. 3 : 1 9 ,• fx^k^oi^aiocognolcentes Sf^iu. nos mTuibus 
empofitum. ^A*yoi«So cognofeitis ,2 Cor. 13 •. 5 ; cwfiktf «r ^^o^o 
ty l o£ul vos Vf/ eftis^ ' ' . 

Futur. $odm\ c. cogndfeam, Thil. 3 '•♦ 10. £*jo&*j m. cognove* 
rint , 2 Tetr. 2 ♦. 2 1 . £k?o&Z w; agnbfeetis , 2 Cor. 1 : 13. 
jfphel «?of /». Notum , Vel fare fecit , indicavit , declaravit , fi- 
gnificavit , mamfeftavit , oftendit , paisfccit , Luc. 2 *. " J$. 

Mmifcflabtt , >*. a ; 1 1 . Nowm fecit , AS. y :. x$. 7 ; 1 3. 1 1 : 18. Significavit , c*p. 24: 1. 

«*jta^of notum fecit mi hi, 2 !PfA*. 1 : 14. £0$ man ifeftavit no- 
bis, £/>/^/ 1 : 9. Notam fecit nobis cbaritatem y Cot.i : 8. Ay°f r. 
notum feci, 7o£. 17 ? 6. 26. <Qs&>Jof notum feci vobis, M 
15: 15. exfof ». nianifeftatunt , A/rf. 18:31. L»c .a : 1 7. Indi- 
caverunt , o*#. 25: 15. -iai<kjof indicavetunt ei , <^/<£. 25 : *. 
(ZV/ic. />r*/ Ojoto w. notum faciens, A/*f. 2$ : 73. ./oA. 17: 26*. 

18; 31. /I5. it : -16. t C»r. 11: 3. ij : 1. G<rf. 1: 11. Efk.6: xi. 

Fam. ]l?oio notum faciens, Hebr.y: 8. 2V*r. ma/?. 5**?^ 
notam facimus^ntf/diw , 2 Cor. 8:1. Patefaciraus, 1 Joh. 1: 3 ^ cwt- 
y?irt .er ^*£o notam facientes , patefacientes $8 ^u* nos Ve / imQuS\ 
jFWwr. ufai m. notam facere, <?{pw. 9:22. Co/.it 27 ; eH whitlow 
futurnm loco itifinitivi. ^oraJoi nota feciet vobis , )ih. 16*. 1 3. Cd. 
4 : 7. ^Qa^?of c . oftendcrem vobis , ^alf. 20 : a^, Dcclatan vo- 
bis, 2 !Ptfr. 1:16. ^aa<k?oj m. notum facient v(?bLs , Co/. 419. 
licy m. e;^A. Cognofcens , notus , familiaris. . &iur. turn $- 
xo pleonaJUco ^molcfji noti e)us , Z>m. 23 : 49. . ,, , 

- *r Digitized by Google &!* /• Agaitio, cognitio , notitia, fcierrtia v i^tclleife > pritr 
dentia. Smph. lJ^ t cognijtio, Luc. i : i j.Scicotta/qp* 11 : 5 2-oA& 

. 17: 19. Coguicio, Rom.i: 10.' Scicntia, cap. to: i. Oognitio, tap. ij: 14. \Cor % i: f. 
Sckraia, *ap*$ : 1 , £«. 7. ip. t % :,8. 1 * .• 2. 8. Cdgniiici, o». 14 : 6. ff r 34. iCor. 4: 6, 
Stientia, ^6; 6. Coguitro, <*/>.8: 7- Noatia,!^^;-!*. Cognkib, PM.4 19. CW. ! :p. 
10. ScitDttt, tap.*; 5. CogoiUQ, <*A3 : 1°* * 4W>*- 4*' Scicwia, cm{>.6: 20- Cogoitio, 
Vbilem.v.6. Htt>r..\oz 26. Sciemia, 1 Pctr.i ; -14. . 3* 7* xPttr.i ; j. 6. 3: 16/ Cognitic*> 

Giw <*^C cnA^ cognitio fliay 2 Or. 2 t \±. AgnitiafuVE^.r* 

17. jfjfaxkm but abnndut m jtquentihus , cognitio cju$ t Phil,*; 8. tV.212.' PrvrfciciKiaeju^ 
1 /Vfr. 1 .* x. • . : 

ylL? ^Jj fcientia tua > I Cor. 8 ; 11 > Vide fufra in JL? .<*AkJ* 

Conftr.&Lf . $lur. ^1, em/>k ]^I: V/^ Grd/i Hrfrw. 1 <# £/** 

/jj. 104.107. * . 

1 fc<a^»f± /. emfh. Idem. cnZou-^ notitia cjus,fym.i : 9 ; affbatm 

. &k>o» wr. fw^ Nimctatio, fignificatie jtnrtw r fymbolutn, 

tcflcra:promifium: agnitio^cognitip, iPtfrii *-r.3.- <nyoo* 

cognkio ejus, v. 81 Agnftio ejus, <*/>. 2: 20; affxnm in niroqut l*$ abtmdm. * 

fPlur. em ph. vJoo* Gr. lirctyye^fMra promiHa ,' ^2 4W. 1*4/ vide 

*mr. Le£kt*€t\ ¥idc&4t kdiove kmjafvocm Gram. Harm, dt Die*pag.j$aj 

V^c m. Scienti a /cognitio , mens, intelle&us, intelligentia / 
conicfentia > Judicium. Hehr.-*& 7 Cbald. JHD; £^ : ^ 

cognitio 1 Luc. x : 77. Cr. yi*#»*. Mens , A«i» f 1 : 28. Scicntia, tap. 1 1 : 33, Notitia, ij^ 
S : 20. " ^ * - * . * 

^20 mens mea , 1 Gor. 1 4 : 14. 15. \$. tide Cram. Kartn.de !Z)i<* 

!?/«r; cum ajfi. ^ouv^o mcrites fuac , 2 Cor. 3 : 14. IntelleSw Tui,: 
«^&. 4* -f 8. : l|ietitc&€oruin, Hefo. 8 1 : 1 o* 1 o % f6 ♦ ^a^| ^ <% ^. 
rocnew , confci<ntia; veftr* , )Cir. 5 : 1 1 ,• .eJihk'affbb^lepm^ 
firus* indefufrd in U.*? . ^oeu^^o intcllc^us vcftri , £/>^. 4 : 2 3. - j 
% Arn I '»• Oedit , dona vie ; , largitua eft, cdidit, indidit , red-. 
. _- • iT . didit /tradjdir, tribuit, att^ibuid, porrexic mwwm? 
eAm-nomihefe&B pax, ialutavit,'valedixit., ChatdPV, . fiocypbum . Digitized by Google A»«iii ;' ^^o»d^i/f '^jM^i tenia rafcatisflftto^ 

toedia mlwtalemflam V irwfa* iripfmam , G* p/imtf ^j£tf* %$ 

Tto/i moVeturi ^de Gtw* Harm* de Dieupag. 348 # 349*- ■ * 

Jbediilict, AUMb.Q: 8L D*dk, m. 10: I. 13: 8. 14: 19. if": 36. 21 : 23. if: tj, «$ji4 
W„ 48. 27: 14. Mann 26. Edi4it, ^.4: 7.8. Dedir, Ap.a: 7. 18.41; tft^. 1 tr; zi 
13; 34- 14:12*23. iy: f.jft.*LMt.6: 4. 7:21. 9.* 1. 16. io: Jf. rtk 43. 4$T 1^1% 
20: 2- 22: 19.47. 24: 30. JW. 1: 12. 3: 34. 3f. 4: j. 12. f: 26. 6: 3i.3*.37«39*7?9 
\oi 29.ua,; ,49. 431 3.2*. 18] m.. 19:91 it: 13. /*S.iJ 4. si 32. 7?frv.iQ/4£fu 
|8. 12: 23. 13: iy. 20.21. if: 8, 17: 2f. Dcdk p*ctm< i.e. vsrtcdixit, 0^.182 18.D& 
**» r^.23: 2f. 27: 24. /tw».i: 4- 3: *6. 4: 20. 11: 8.35-. 1 (V.3: f. 9: iS. unj. 
12:24. if: f7. *C*r. 1: 22. f : j. 18. 10: 8. 13: 10. Tradidit, G*/. 1 : 4- 2: 2a At- 
#t >**/>• .3 : * Dcdit, Epfc/^rS. 11. Wrf. 2: 9. 1X^4: 8. itbef.i: 16. ThiSr; 
I T#«^2: 6/ Dcdit, ™/>.6: 17. iTim.i: 7. Tradklit, Tn.2: 14. Dcdk, Hih.^:^p 
<**.4>6.. iPrtr.i>>i. f ; ic\ 2pr/r. 1: 3. Danatk, v.4. Dcdit, iM$\ H-?4 : MM' 
it»2<x ^i^.i: 1.13: 2^4. 17: i"7. io: 13. ' Tf 

oujnl dcdit cum, -^^-4: 20. 7: 15. 9: 42. Pedit id judicial, 

y&.f\ 22; *#***# bic abm'dat. t>cdit cum, £/**/ 1 : 22; & &* imtocoaffixmrn *** * $. 

disml dcdit earn, o*#. 9:41. Dcdit id domm y cap. vt tip 

<4^tic\*jLtfw^ iC<r.7:a6. Dcdk id JlmdUm^ iC*n*:%i(V 

bit afiixttm aiunda$* ._ . 

kbou* f. dcdit ^A/^rc. 6: 28. ^#.3-. \6.]ac.$i i%i JjpK*tfy. 
AdoiI w.4cdi{ti> A/4/.25: 20.22. Luc. j 1 44.^15: 29* I9\ft3* 

H- «7- *-4-^» Wi.7.8.9. 11. 12.22.24. 18: 9. /W.13: 3f. Htbr.xi 13. ^oci6:6. 

A^cn^c. Mattb.iy: 10. jfl£. 13:15. 17:8.14.22. 1 Ccr;|j2. 
jtf/w> 2\i ?i. 3: 8. qskjuj*. dederunt^ A/^i5?36» JET* 

recti* 1 *j/>.lo; 3c. Dcdcrunc, cap.\J\ 34. 28: 12. iVfcr, if: 23. £«*. 24:42*,/ 
A3. if s 3a /b*. 16: 4. Dedcrunt, GW. l: 9^ Rcddidcruw, A^r. 1 1 : 3f. Do 
n: 13- #>* »3* * " , „, 

^fipqu ifr." dediftis , A/<tf. 25 : 35. 42. ^idou dedimns />*<*« 

filatavimiK* /f«?2i :.7» 19. Tradidimw navim in vim ejm, nim.v^nti^ ^.27^8 

!|k/i<w«r iiqif' ;»♦ reddens > A/afc .13 : 2 3 * Dans , op. t^ 1 24. i 

JW.4: tf. 10: 19.3J. if : i<5. 19: 8. J**.>i: 10. 14. 6: 22.3^ t <Qf A n^ 
28. j+ i+xrittft.* RctWcks; r^.18: ii. Ttidtorfus, Aa.i:i$. Dnnr, ^.'Jl 
20: if. afs- 11. Aow.2: 7. 9; 20. Loqpcos^ r^.ia: 8. Reddens t cwp. 14: i^ 4 gnnfe 
iGtf.-ji if. Tr^dcns, v.$S f ti. Edcn^ f^p. 131 1. Dan*, 2(^.9; *o. J^^. Uf»4^ 
i^rtr.4: u. f: f. At/i3:9. Rcddans^ iMf.22: 1. -*:£* 

^««, )2wu ft«4d^m> J«^. 1^ t a; Dxi$s ^* ? * *29- ' 

3 p. 20: 224 tk bkj*rtici*Hm pro infltithni vii* Cram. Him*. &&&&&*& 
&. l : 4W^a Mir. iif iV: ' : WT * fc 

Vi&.Mft. ^Oftiieef) M</Mn 41. 141 )8;-ElMW 


Digitized by Google ^M^om Pagftus , 2G<»-. 1 ; ao. '5 : i 2. Attribuimas,'J««rl 5: 1 1 j 
cwfrtf t^^^oeu ^ante^i attribuetiees ® ^L* nos Vf/ itimus, 
P^/if».,^c3ueae?i?cs 1^.^4:7. j,,,,,-/^,-^ . .... . { 

fpfetf/texm. Datum, Mytt. 13 .si. .1 9£'m. -Mar^.j \«L*C\ 

t)avamcidtttm,\ Cor. 7 -,'■}. t>pLtus/er>no\cap..i2}^. Vlur.mafc* 
*iO*a«*-Traditi m foment + JH, 2 a 4^ } +id*)m<Txemd. . . , 
ijijterlf/iQm w. Dai , #/»//£. 5 >.• 42: 6*w**i4%fii Rcddc, ,«p. 

la. Kedde rattonem, cap. 16: i. Da, <-<p. i$: it. J<*.f. tj-6:^ A8.fi v). Dif*e*i*i 

/.*, «uta,.iT»/».^ , 9 . , • _* ~ * . ' ' * . • . ';' , ~ * » . 

«*&£/. da ^ Jo£. 4: 7. 10. ooIot w. date, A/<*ir. jo: 8. 14 : 16. £»c. 

jafi^3-TJlw4». ra: 19. Vorrigitc manum, cap.\^\ 1, Date pdeebt; *'. »., fitutate, cap. 16: f. 
**\% «$* »4: 7- »»: 7- - ;• . . 1 ♦ -Ai - -■ . ; '' " "-- /* 

^racqot date ipiran, £»c. 11: 41,- oioaend*te id tftUntim , Matty* 

^^•:^jrcfatcVv:8. fr:: -- 41 ' : • ; * •■ .• - ; - 

IW^^rj/ jfoc Verfow* C4Wf > />ro »o vfitrpatur fittyritlH ywrhity&i . 

«Aqu^) *». Datus , dpnatusyredditus, tradkus eft. Datum 

ittrti. 14: 11. Dmpt&fpirjhsi <*pii8;iR. Datos eft, JUr.4: 17. Datum eft, 

ft,- Data eft/**, Jaki: 17. Datum oft ,¥<?>> 3 :&?» »»tf. ^.4: 12. Data eft 

'*&l*| 1 J,rD^t» &kx*4ial.y. ijk*i. Data eft fromifo % $$}*}'.$: 6. Rcddkus 

-J Jt:»»9» Daws' eft, iPefr.ai. Dm eft t«ro** t dfoc.fr: z. "Datum eft, v. 6. D» 

, AfaftDtoa eft/afrjfc*;, t>j$. Datum fait, <#. 7 : a. Data eft clavi, eap.y: x. Data 

«**/!<«, f.a/Damm eft, v. j. Datos eft, cap. 1 » : 1. Datum eft' <m, ay. .13 : j. Daa eft 
ir/fc/, »W1 qy.7. Datum eft, Aid. &v. 1 j-. cap. 16: 8. 19: 8. 10: 4. 
% **« ••» <• C^ V./- 1/atum at, i*w. c? v. if. «/. 10; o. 19: a. ao; 4. 

j^itaeft, Marc. 6: 2. Datas^rat Sjmttu y Joky. 39. 
eft; ^12: «.&, u: it. *Gvj\4- lUo. aCV-1: u <^t»:^ 

m e^*g«w», ,»'..% Data eft' *»."8. Oy- 4 : T> ^d- > : *J ^jft^latum ert iepamentum, Hebr. 8-: 6 ; yide \tar. Le8. • - 
fc$*t* funt difhibutioms , Hf^r.'^': 4., Dat* funt ^<e,' 
Digitized by Google i%6 -O* ** o\* 

ly. u. Debitor, t*t.6: 38. Tra<&ttr.ftrf.ia: 19. DAat*v'5AR4? |j. Carta r j^; 
16. Dmur, 1 Gw\ 12: 7. uata eft vhtms^L\ ; 29. Doriabor, Pkhm. '**.%%: «■ * 

Faw. JlbowAio dabitur , A/<tf . 16:4. Darccnf, v^#$* l $« D*- 
turn dmnm > Eph.6: 16. Dabitur, Jac. 1 : 5. 2Ptff.1t u. 
JP/*r. »*/£. ^jocuASo dabitur vita , 1 )$h.$*i6. 
Infimt. odoLa^ dafi , Marc. 1 4 •. 5; Futur. &**&! m< dibit*, 

Al**7» 7* 13: 12V 14: 9. if: z^Dari, ^.16:9; ejl bU f**r*m tw^kdrfrtumhi 
*x frtstdtnte m*mbn> fao wfmtiivi. Darctur, otf>. 27: f& Dabuur^ar.^; */, JUf.SJ.'.ii 
ti 19. 19:16. A8.y. 14. 2j: 16. GW.3: 22 .4^.13: i<£. ' % ' ' 

^oquZZ /• dabitur , Matth. 1 a: 39. 1 £W* 1 ; 10. JhfqMtpH 

P&*OtW i*vatit» m hcfl«i*t&km\ Math.ui 43- Jtf«vg: 12. Lm. ikl^J£t*{4i» 

Jf-S* *3- ~* * ; «1 

(fl*r in b*c ctnjnyuume pefko^h b*b*** ddffimsm rtiOdm A ftihf&m rtf ftmt* «tf>» 

/W:* <v*/*r Gram.Harm.de Dun fag. 182 tf 283. /\ 

&ooii m. empb. Dator , dona tor, largitor , 2 Cor. 9*7. 
|2somQ5© / e mpb. Donum ^ munus , donatio , largitio. €l$i. 
^H 10 , ""/;£. KfaniD . Doi*»m , M. 4 : i o. o*5f. a : 33*$ 

id: 4^. 11:17. *7^M- Jfc».i:ii. j: ij.i6,*». 17. : iCw\7: 7- £/*tf*;A:lt7- 
4: 16. Donatio* PM.u 19. Donum, Pbrf.4: 17. 1W4: 14. 2 7iw. t;6. iP*;}:/?. 
4: ia ?'*/ 

Co/iftrl A6cK2tt dbnam > ^3. « • 1 1 ; j^Kc m«l^e ;/arm* rtw^w 
/r* dbfiduta Vel emphatic*. Cum aff. mtpatti^ donum ejus yet ftp, 

Www.j: if. 11:19. * c<wr '»* l! - 95 "f» A$*wm Im fUtmsfbtmn tfi tm but fifNft** 
jtH.H: iO. Apm.6: 23. * Donanocjuf, kfhtf.q: 7. . , ;->V 

flP/w\ ^//- I^Qcncio dona , M'at.jx 1 \ . Luc. 1 1 •. 1 3- 1 ^'Qig: 
1^:4. 9. 28.30. 31. 14-. 1. 12. -4poc.il • 10. on^aaofka«i& 

ejus , I C«r. 1*7. ■ v' : 

^d^ Jud .,. ?tJm ; detima ® mtnima dphabcthi Iktra , A/^^ 1 ?^ 

' pj* b?! .^4*. I^cr diem extitit , dies fuit • • }• ififl^ 

' ydo*m. Dies lucwrdfif. HrAr. » ChalJ. C* 1 +.Jr&-tti& 
. jcq* ^10 y^Qji de die in diem > indies ^ 2 C*K 4 : 16. 2.?<p;. **• ?• 
^ooAp Vf/ i/^w >0Q4 ^ Omins dies , & fubhttcSe&a /T^FjJSj ' 

opuiWic^ttjocidiCjiittir- 26:^5. Afcr. 14:49.1^.9:23, 11:3. 16: 19. I0:*47i^: 
iivijim inrtmur. Cs^xzta.Ad.xl 46. 47, 3: 10. * :4i.OmDisdtei^^.4Xi^ 

£^Sr. I^ooi Dies naturalit. Ut &om empk faoat. OM^ 
^•6:34.7:22. to: if. 'n:*2»24. 12:11. 13:1. 17 : 23. 2oii.Grri?iy i -^ 
4<t 24: 36.38.fo. 26:17.29. 27:62- Jfir.4: 3f. 6; 21. 8:31. 9:31. 10:34. u* 

ui3 : Digitized by Google VK *3*3* M; l**f* Jf**: afrffrfo^r^H^i&rfM; *3- r- U-:9* n«**37. 
ro; 12.1435- "! 46. 13; 14. 16; jr. 33: 14: i.fr. r J7: ^,^27*19. 3a 31; 18:33. 21: 
34. **: 7. i3r. 11^54*24: 13.19- /p*. 1; 29. 35*. 39.43. 2: i. j.: $. 6: 22. 7-s 23. Am. 
37. i»: 9/24.53. _ix: 7.112148.' 14: xx 16: 21. 23.26. 49: 34^1^. 2D*; 19. *f<2.i: 3; 
ix. it 4JJ 4:^5. 713.26, 8: n 10* 9**>24. ,11 : 21. 13 : 14. 14: 49. 16 : 1 1. ia. 
17:31- *9* 4°^ 10:7.15.16.18.16. 21; 1.7.18.26.27. 22:6. 23:32. 2f.-6. 17.23.16r 
13.H. i7f>9fc*M^*JHfr s *3r l §<*£ Jtim.%: p*6. *ox xu n: &.J4: f,*«. 1 Or. 
3: 13. 10: 8. iC#r.6: 2. 3^.4: 30, Mil. 1 : 5, CV.i : do. 1 Tbef. 5: 4. i»*J. 1 : 10. 
iTiw.i:u. 4: 8.7/^.3; 8. 13^ 4:4^7.*) 8; 9. iovtf.yint.i: ty: 5: 5. iPat.x: ti, 
2>PKr. 119^5*17. 8,A*. 1 j<Nk 4 ? 1 7. J^Lv.&Api*. 1:10. 6;i7- fc: 12. 9: 15 16:14 18: 8. 

£*/» ^ otiool dies ejus Ve / fuus* £*c. 1 7 : 7 4." jfffixnm hoc dbundat 

m hcis jtqkcwtikmi A8.x: 2a iC*r!i*8. 5: 5. 11 : 10. %C*. 1: 14. P&/. 2: 16. l7%*£ 
fix. xTbefxx 2. iPrtr.y. 10.12. , 

^aBsool aires tiiu* /. ' L*c. 1 9 1 42* JtooJ dies «ieus> Job. 8 : 56^ 
<Wir. ^to di^s v A/^ v i'5^.i r . 171 i/26? 2,61. 57:40.65V 

64. Afcr.8: 2. 9: 2. 14; KjS. 15:2$, l*r.2: II.4& 9: }S, 13:14, 24^7.46. J*A.i: 

1 ^.20. 4 : 40.43. 11:6. n: 1. 20 : 26. A&.$\ 9. 10 : 301 124 : 11: 1 j : 1, 17 ; 27. 33. 

Empb. liool dies v (?*/. 4 ;■ 1 Q. */f}*<K\ 2j iou .ij.:^ 1 1« 9 

Cow/2r. ^5ooI dies, A/<tf. 2 : 1. 11: \2. 231 QQ^Ac^.i.f.'zj* yrf&ji; 

^rakooldics QjuijXa.j :^ he in loco affixum abundai : non abundat 
fiebr. 7 : 3. ^oaisool dies veltri , >#?. 1 3 : 41 • 
ZTfl^.lftsSQJdies, •# terminationh ? fmrnmn* , attarhen ma/culmi geni- 
ris eft r t$ mafculini 'cmftrititur l . . vhkmtur \ 14 at. 3 : 1.9: 15. 14: 

19.22.29. 28: 20. 4fcr.1-.9wi3. 2: lac 8; i. 13'. 17.16.24. Lmc. 1:2425.39.^1: i.li* 
43. 412. 5: 17.3^. 6: iv 8;i». 9: 36. ji.' 15; 13. 17:1*. 119:43.20: i.'ii'tia. 
13- i3*7«*9> M : *8. J*»,x: ii". ?: 14. /*«?. 1: 15. 1: 1.17. 18. j: 14. 5.-37* 6: 1. 7; 
41. 9* 19. 13.37- »o: 48. 11: 17. 11: 3-' 13: 31. 15: 7. 36. i&: 12. 18. 18 : 18. 23* 
20: 6,i*r.2i; 4.5. 10.15.38. 2^: 1.24. 25: 6.13.14. 17; 7-20. 48: 12. Ram.141 5. Gat. 
1 ; iS. J^*.f.:i6. t xlim.y. t. ticbr.x: 1. 3: 13. 85 S.10* 10: 16.32. J^^.5: 3. iPetn 
3: 1a iPrtrJJJ. Aft*.*: 13. 9:6. 10:7. *l'6;y. 12:6. 

oiA&qI dies ; ejus w. Z-wc.i : 5. 17 : a6* 28. 1 !P*fr. 3 ^ 20. dt&SooI 
dies ejus/ vW fui , Lirr. 1 : 1 8. 2 : 6^36.^001^400! dies iili, Luc 
nj* Q^AieswftriyLuc* i* 7^ 

ZJui ^ Arr# «wtftf Amifw* Aatft , pbtraltm turner mm Strptitstioni mafcmlsm* Jki it diibwpam* 
en mfqne *4 Jesem t & plurakm terminatioms focminm* diplurtbus jmdm decern ; atUmen tdrinjl 
qu* Urmi*&ti**u exempt* conlraria ( occurrunt: pfuraiu teminatvmu mafenhn* de fbnikus iiehmt 
qu'am dnewi lci*ttr , Aa.y: 45. 13: 41. 24: 11; 27: 27. 33- : Hebr.^x 3. Apoe. 11 : 3. fcf 
pb&jbt termiM^ionis fctmiui** de paucioribui dietm iwfoa ^decern occmrrit , JW. 7: 14: Ait. 12: 
j. io:6»i*n it^f. I4M. Xfl6. 28; |2. videGram>hsrm*ikDtiHpsi,ii9*liP>l*l. 

G» 3 liJcd Digitized by Google **•• 3*- 31- J9J JSjUi*: 3* *3* 43- «*&»: >9« -4: &•• 7 J* »3 ~33-.*oJ&»$- *j:u 
«j^i. »9- 47 ^ Anw6: ji. 8: **. 11: 8, jCV.3: 141*5, ZWn 1:7*3: 7. ii»«* 4: 

7- S i .*<-i3tT.d<u.ol>.4: 13, . ... i .1 ... j .1 - .. .;?.: ,*. . ■ 

teri.tenc..<juoq*ie vfurpAtur'-jtrt Crida t Jonui. . " '} \M-./- ; .. ! i:*>»?«1 
; ' £fel >». raftt Gr*cuv Beb/.X^'bald. '£ ,' .««/>*. ?™£. :tfc 
3 •.. i ».« -^M* 9 = 11. t ffur.empb. }jQl'Cxxci y JH.6* ~uA ii'20'. 

14: 1. 17:4.12. Am. 1 : 14. " ., . '-, ■■•. k ,. ;• .-. \ ■; .•■( 

: llfcjiccu P/w. Mafc.emph. H y acnrchmae /or/^ ! , *<^x'. 9: 17. "^ - 

w •£J^ Mutuatiis eft , 'mutuum pctiit , accepit. Kutnr. «s$i 

m. mutuum fJetet, Afatf . 5 •. 43 . «js>flZ ». ■ rautuaberfc) 

mfetu&m'actipief, Stai. 151^. o^tii. ; - » -;•;«.. <•• 

/J^rf/ »sidf w. Mutuavit , mtituo , fButuum dedit. Pjrt.pjf 

^sKiio «. mutuum dantcs, Luc.6'.%$)bis. fmperat. <ie^t% 

mutuodatCjV. ^..^ ' \ ... . V 

' ~*a* "Univit , un(ioi cflEccit, coniociav.it, conjuaxit/xoiKW* 

' , T - fit/ jinitus fuit. 'Helr.yx, Cbdld:™. Item Ari^f* 

Sjros/Hebr.^ arfit, tbald.yi ®Syr.&. Eft tic » tev p-j|$ 

^di »*. Accendit , incendtt. o^fw. aceendcrunt, £*<:.:** i 5 5. 

. jj^- m. Dnicus , unigenitus. CWt/. T^.- E»^. l^a^^ 
cusyi***./: n. 9: ^g. •Unigenitus,^. 1: 14.VS:. j: i^t6. fc fSp 
4:' 9-. G'tecttf texins mbisloctshabet^oykyQi-' < :,:i ••;' ^.'.(mW 1 
Ftrw. &»r~ft unica, unigemta, Z/*rc.#: 42; '& bfc~fattya&' f * 
. l^ Abortus, Wm*.^**. ...".- l,.I')f,v 
Digitized by Google *«r£* 23? 

aQ* ptt*tifl?t em., Malth; 1: 2^j m fte*. &Tr<$, Edk.eft 
cii^V in ( S s ev. 'Edit, cnQL: pm&atio tn'bti Editionfbus jnertdofa Vi- 
dttur*. affixumfirhua^. r^L r. genui , PhiUm. v.. 1 o. r '^At ge-« 
nui te> -<*#. 1.3; 33. ■ Hthr'. 1 -.5. 5 : 5.0JI3.M. pepererunt, Z-*c, 

&emni /«p». t f \T parietis , Job. 16 : 21. &neransi Gdli % 24." 
Pariens-, •>; 27 y in'tecvfrfufoftegis efi^l y ex lj^-ttf )M\fed 
apocopato* : pt ceteris Editimibusefl ]^1 : cottf.Cravf. Harm* de piett. 
pag. 373. Pariens , Jac* 1 : 15. Teii fA* m: generatus, natusy 
Jo£. iS : 37. jt&.% !'•. 39^ .22:3. Gd/. 4 : 29. ; 1^(^.4:7. 5 : - 

I . 4. 1 8. - P/»r. wrf/f. ^^V nati ,v^f. 2 : 8. fwj/rr. )ikj ag.V;> 

inter natoslriilHenim, Mtttk lij «r, Ajw.J : 28. '' " . ..?•.-•*■ 

btfvitt. £$x& adparicndum , ^/w. 1 2 :• 2. 4. F*/«r. J^U /.* 

pirict, jVtiub.ti it; 13. Zjk-. 1; ^-Parcrtt,-*'. $7. '■&»/. i-: 6. Pepercrit, vtyor. i&: 4; j&w- 
$* he* ejl Ji»e jmJ parigogif, .. 

r 4^U paries >£*«•. i •:• 3 1 . 'ij±*f- pariant , iTtm. 5 » 1 4. . 
Ethpeet^l] m. Natus, genkus v generatus eft. Gwi-^j?^ 
demi0, e# Regenitus , regeneratus fuit. Natns eft >Matth. 1 ; 16. 

Gcnitumprt, v.ao. Natas dice, <v»p.ij j. z. i<S: 14. Aftw. 14: 11.. Zjw.iju. 7*6.9 : 19; 
ao. jz. 16: li. A&.7: zo liemtus dl, Rom. 1 * 3. Natus eft, G4/.4: 23. /Mr. 7.: 13. 
rt.'ij. i|«*, 3J9V**. <3«*»tt» eA,«yfcj: 1, - • 

**\ 4* 1 ratni.es. v J<>£. §r*. 34. ir*4 cnatitstlim, ^#.23: 28,.* 
c^N.^j m. nati fwnt , M<tf. 1^ «. 1 2* GeniiUiui£*,J«k r ; .1 ^,Hthr.\ 

I I, •; 1 a, ^4^$,^? ^ regenerati efti*, 1 Vetn v. 23. 

&4rtic. fV4*£ *•"•. nafciturus eflet > M<tf . 2:4. J«JL 3 •. 5. ^o f^d^9 
*^2fr^gc.QPtattK r >.3. . .... . 

i^»tf.\«*ij ^o OjlL^NiQ^ regenerafi , >«/ 7* 

i^irijWfl *»• fta^eii,. J*A; $i$ijiitwrmyCW}tr*fixo dokib loco 

pt/jttitfrt. . Nafceretpr > c^. 942. ^A-A^ w. nart eflent,^o«.9 : 11. 

Qm4 i* iac csmpythne ftthodto kabatt ad frimttm radicakm <i fH&nfihm at Etipsai rtftrnn- 
ftr\vidtGtamM<lri*.tU Ditu fafriS*. x%$. ...... 

Jpfxi £c$ wu penuit, gencrayit, parere fecit ,obftttricemegitj 
6artam^uylt/ i6ii» ^j? ^o ^cfiiip,^ regerieravir. Genuit, («r. Digitized by Google 140 * —* 

***}? ^io ^ f iiol regenerayit pos, i fw, i-s 3. ^E^yjer^tte 

£orftf . /&-*/! />/«/-. w<t/c . ^J^oio generantes , 2 Ttm. f. 2 3. 

t£I m.emph. Nattis, pucr i in fans j -filias , ptolcs, pr&geniesy 
partus, nativitasj natakt! j £cmflien , pro$u$umjstf#... ^^«i<[ 
jww eft ^ . jf/^r. ^ . . Progenies. , Mat.. 3 ; ^ is : 34. 1 3. : ! |£ 

Gcnimeo v»*#7, ilfcft. ^rf : i^t'Mtr. 14 ; if. Progenies, £*V. 3 : 7J Gcnimcn vi«w, f^. 
2«: 18. Finus} narfts, PAthm.*. 12. - v 

crC^I nati vitas ejus, Matt, i : i8 r Natajes eju*, ctp. 14 1 6j 

affixum ii btt & 4*KceJe»te bto gbmut*. hfarivintf fit},. ATjt.6: 2i« \. 

2Ywr. _.^i Tiberi. cl^&I liberi fui , 1 Tiw. a 115. , \" '.' ' " 

l*&. »i. tfe^, Parvulus , natus, pufrr V puerulus > irtfans, \rticr 
1 Cor. 13.: 11 9 quater. <Plur. emph. I?a2u,parvulir, fyfaq£;xi *,af 

Infantes, wp.ai: t6. L*<mo: 21. 18: if. iCer.$: t i. 14: 2a Parvuli , Gal. 4:%!$ 
.4: 14. Infinites, 1 Petr. x : a. 

C«w 4^ ^ou^inati , in&ntes. e*>ruai,ji^tf< 7-. 19. . , ..< j f},.. 

fto^/i ^. Nativitas,progcuiWj «?g?atto,j^^a^^ 
yiVrf ; <n^o$»^* generatio ejus , Mat. 1 1 1 1 affixum bfc *r>*W£v 

Jjkcio m. emph. Idem. Partus, generatio,. 0*» **-j> ^ $Re- 
**generatio , Ttf. 3 •. 5. m^oip «ativitas ejui m.Xwwri^ nc£&fi ' 1 •• •!.!•.<■ 1 •; • ,.« a partus ejbs/. M» 1 6 :. a 1 . 

♦ ^ CkW. Ejulavit , ululavit. Gr. £>*0^&fa>^*3fyt, 

pr<tf. ^Y^ m. ejulantcS) AlV. 5:38. Imperdt.(£&4 mJi 
•■ .°fts» ».' Didicit. (CbaldiM . : Idem ;««* H^.^fiSl 

mutatis. Vael Chald. *|fc Docuit) A/^a'-. 7. M»*. 1.5 i 45^/^^ 

if.. if?.t»; 29.-, 231 $4. : . "*^:v *■>* •"•ivy.*' • ' '* ^ 

cia^I, didicit earn , Hcbr*'< : ,? I affixum, ntyMmcuh &&- ^e 
fym. 7 : 7- A r /. 2 $i 37. c^aiu djdici wu£ , Off. 1 ij^aZ ' ^ 

r die 1 Digitized by Google dididfti, aTm^x u£, ha. ^Adk* ml d&lfciftW, dfcat. t£ : 17. 
Ephtf.^i'sv. (PMJ 4 i 9. Co/. 1 :.7« 2:7. 2 27#£2: 1$. t&^**« 

^dicimus, Vfff.*8: 1. ., ... , *" 

£ta$pf ^a^'*, m. di (cens, M. 6 J 45 • ff«"»« &^- 4ilcens, i Tim. a : j !. 
F<rm. /7/jrr. ,££ diicentcs , Vd/>. 5 s.i 3. . " y . . , ' . , , 

tpeil «a^l w. Edqftus, fljow.a :,i$. Edo&us « , jTMw.4: 6. a7p». 

3:" if. '- % " '■ ■ . * ■ - 

Infinit. cum aff. cnA|Vi\ difcere kllud Cant'icum, Jpoc. 14.: 3. 
Imperat, os£u m. difcite , M.at.pi 13, 11 v 29. 34: 32.M4r.13: a8. 
F«f«r. »sl113 m. dtfcat, r Cw. 14: 31. \, 
Ethped « ,r>V./i iff. Doctu*, edoaus/inftru&us fiiit. Partic* 
^StAto ;». inOru&i , /-/a. 2 1 : 1 4 j quidam hoc ad Ethpdal referunU 
fi^Na. w. «•*»/£. Inftitutio, do&rina. Mat. 1 6:: ia,il/<*r.i: 27. 

A0t.%\ 41.fi 17. iy : f. 17.* «?.;H : /* , 4- **U' *&\ **• ^«»'6: 17. if : 4. 16:17. 
I Cor- 2: 13. I4r<5:a6. &JLir 14. Sjrf.O: 4 iTiW.r: 10^ 4:1.6.5:17. 6:3. xfim. 
3: id. 4c ». 3. T*. t : 9. u J' i/W* f 1 n. = titf . aiJ«$. v«sf 9. »*• .. ■ - 

ot^&<£ dodriro c^oi^/fua. -.Tiifat.yz aft-aa, » 33. it/or. 1 : 33;.; 

4; 1. n't j8. i*,-s8. Ltu.4: ii.Jokii: «p. Am*. 12:7. i7iw.6: 1. ijtb.v.y. Afc 
jcmm b^ sttmdat imlocis ft^mcntibui y A&. 13:.$*. XJ\ 18. itU.i: ia 

'.lA^r do&rina tua , i X?«r. 4: >r6; .>.w\nl do&rina roca , /oA. 7: 

1 6. 17. a Twr. 3 : ip, ^ain\a> (fodrina veftfa , J&t.$ ; a8. 

?>/«r. rm^. I4&CU tlo&rinx , A/Vf. i 5 '.,9. E/>/>« 4: 14. Co/. 2 >, & 
»a. i7#*». 1: 3. Wr*r. 13: 9. 

IVn^ w. Juravit. CfaW. **£* . AfftneGr. l^<* ojun^u. A/<tf.i 4:7** 

* AUr^tf: 13. I*c T * : "j\.. t A&.iz 30. /fojr.3: 18. $; 13. 7: xi. ^r.10: 6. 

A^c. Juraverim, Hew.^iw', .',' '.. 

$o*mt jsoi ». jurans ? M<if. 23 : 16, Wr. 18 ,i«f. 20, ^«r. ai , ^ir. 

ii, i«; Jurare, iBw. I4: 7* J 'ft bit' ]>apirifi*m fro imfatitlvo': vuk Cram. H0rm.i1 Dicu 
^- 416. Juians, 1 C«r. if : 31. 9kr. mafc. ^J jurantcs ^ Hf ih 6 : 1 6 . /4f ok 5:12. 

lnjimt. UoUflX juratei ^Matf.iS: :j/^i ifaex'brtimmaticto analogta 

Ufftm m Par^AwglGmti. & *o(tra cttstitmim; in tcttrit fux&mit niitibtuftb Jibm Jtrtjki 
n*Mi fcfrion *fi.Rr*«* >vide& <h^H*w..&ton{MA&* ■.„ • 

Futur.}*6\{l m.jar3iTct \Hebr.6 t'l 3'. lsol| w. jurams ,' Md<.$«3^ 
<&oU m. juretis, V. 34. 

V """ Hb Jphri Digitized by Google Jfrkl *3cof •*. jurtfc &ci«S afljuravi*, obteftitureft. •'■'ftifir; 
ju*f. Vacua m*. adjurans, Mdtt.ai6: 63. Mar.^-.j. ille/1 
5: 57. !P/«r. w4/c 4 ^ 'V*^ exorciftae., adjurantes d<tmones } 
Kjtit. 19-. 13. /*V*r. ^qLoqj?/w. adjurare, ibidenii eft htt 'futn- 
rum cum pntfixo cblatb loco infimt'M. 

I&tao / *»»/>£. jusjurandiim , juramentum , execfatio. Cbald. 
^9to,*w/j£.^?P to . Syriacum regttariter ejfct Ifoooio >(uti& reperitur 

in Griiftjii f Traftit ijfCafltBt Ltjcirix; ftdbtc ipjjtm ntmptftettiianttrjtrmnnm bobttflurdu aMim, 
JijujtCMnn* tamtn eji JiMgafrrt I & qmuid»qu*ftrtbit*r abfqut diukm fmm&it fhtrakm uitminm 
dtnota»ubtu : Mt , litbr.it: 16. 17. 7: iO.il f b». Jm Htttru loeis imvtnttur turn duobut fn. 
an: vid*l:ttt t M*Hi>.s: 33, kit. 14: 7.9. 26: 72. M*re.6: »<$. Ltif.i: 73. /M. 2:3ft 
7: 1 7. 13 : i£ » TVar. 1 : to. ]aM. j : t x. mbi Umt* Jjt*ifit4ti»*t*$ haktt JmyiUrm : "m 
if Ji*i*Urtter euajlrHttttr Ut»b.-fi n. Viit & dt Dit* Gram. Hmm.fay 113. ' 

t ! Yajp.pro ry In mare proje&ife eft. 

$d tn, empk. Marc, He brP^ , Qhd4**& , 4rab. 1* P! . Mtf. 

4: 1 ; ij.18.8: 14i26.27.32. 13:1.1. 47. 48 1$: 29.. J7: 27- 18:6.21:21. 23; if. 
iV/jr*. i.:.i6, A/*. 1: 13. 3:7. 4: i./<r^9.4t. jy: 1.13. x 6^^j. 7: ji. 11. • 23. £*,$;). 
6: 17- '8: 1;. 17.* 1.5. 21: is- J«*.tf: 1. 21: 14.7- A&.t. 36. 10:6.31. 13:4.13.14: 
^ ij: 39- '7: *+ »8: 18. ix. 20:6. 11: j. 27 :j. 9. 17. 18. 27.30.38. 39. 4c. 41. 18:+ 
A4W.9: 17. iCw. 10: 1. 2Ccr.11 : 27.26. «rMti : 12.29. ./orop.t: 6>3 : 7. JW.v.13; 
/f =f. 4:6. si 13. 7: 1.2.3.8:8* *w. 9. 10: 2. j. 6, 8. 12; 12.18. 13: 1. 14:7, .ij{ J, 
bn. 16: 3, bts. li: 17.19.11. 10: 8.13. 21: 1. 

Wirr; fw/>^. iSaioi maria ', ^fif.4 j 34.' i4 k . 14. 
* ftsd f. empf.' Idem. Jtem ; ftagnum,lacus,pifciha. [LwH; 
« Dieuinftta Gram.Horm.pag %t$pomtformamabfolutam&Q([2&p\w.'] 

Muc % Lxe.f: i. 8: 21.1333. Stagnuiti, /^ww. 19: 20. 20: to. I4,*i/.iy." 21:*.'. f 

l^o.? w. empb.D'ieS)pec*liariter<irtificidUs : CafteBus.ChaHtfify* 
P/«r, ^io-1 Dies , Matt. 4:2. 1 2 : 40 

£/i? }R ^r*£. Indextro corporis ) latere collocavi t w»^W 
in iepulcro. 

1W m. *m/>A. Dexter. J^^r.TC, C^^.p: "JWrre^ft 
^. D. 'Kimchi Vtdt ejfe attjetlivum C? cum eo inteUtg "« lattw. tf£ tfA- Digitized by Google *f MfPfi k 4*9**b2&'jte** » •• MS- -PtfeMjfil***** Sj/fd ttxou- ktabrt: Mutb. 5- : 29. 
3a 39. X*r. <> •• oT ' xx : f(T J»i>. iS :"io. ii :'<>. ^* «flF. 3* : y. \^/w. i : 16. 17. " it> J 2. y; 
jmvtkitar prtttie* Malik. 16 1 64. Afcr. 14: 61. 16: f. 19. Zjw. i : II. XX : 69. H8.JZ ff. ■ 
f& ttom.^:^; xCor. Ci 7,. 0"l. 1 r. 9, CM 3 : 1. iiti>r. i : 3. /f/w. 1 : xo. hi. .13: 1^. _ 

oijuVoI Dexcra ejus Vcl ilia. M^.25 ;. 33. 54. 27 : 29.38. Mar.. 

ij : X7. Law". 13: xj. >f«». x: 33; fa h h& 4j$K*m jthmsht. 9&. , S1.3'!':-&H'> % \ %9'Xp*., 

5 i. 1 * 7 ; ' . •» ■ v * ■■ * 

/j/gl dexq-a ttia, M<tf. 6 : 3. 40 • 2 V. Mar. 10 .'.37. *o«icu dcxtra 

mca, MattS.'io : xj. "air 44, ./Mar*." 16 :4a ix: 3$. I^r.io:^*. <f<5f.-x": 33.34. ttttr. 

iiscuim. emfh: Aufter , mendies, mccrdionaUs raundi plaga; 

faoJ ft* <w/ Oritwtem je verttnti dtxtrafti. htm, Vemut auilnUi*, Meridionals mundiplapa, 
Alaitl.11.: 41. 2.*ii: 31. Vcquis aullralis, Mp.11: yy. Meridionals mundi plaga,«t/.i3: 
29. yf#.8:i6.' 17 : 1 5f. x$: 1 3. vf^w, xl-: 13. ' '.:•".•>,/ . "■' 

* rv£ Hebr. Opprcffit, .cuseutayenit , sjipnjm fufrftantiam 
cepit , ignoranter, dutjeienterj 1* <$c Violently fcU. emendo % yettdendo, 
rapiotdo ypopulmdoipte, yim intulit. Hiphil *")£*) Idem. HincHibr. 

JWarc.Kio. Luc.-).: X4/3: xx. J0A.1: 32. • - .,.'., 

P/wr. emph~U m Gu Mat, icx: 1 6. 2 1 i ii.;M«ri. i \ : i$»Jo& 2? 14.16. 

vit. oriiu^w; lafhrvef unc } X*e. -23:29. yoaa^f la&a* 
veront tt , c^m 1 : 27. Par/ir. fntf.-ptnr.fim K A'Llf> la&aatcs, 

* *lS He£r. Addidit, adjecit, adjunxit, auxit ,• pcrrexit 
pntferttm fequtnie infimttVo. jphel ^a«gpf Idejji. H/^r. TP* 1 , CW^. 
*&?** .^jeeit, L«c.3 •. 20.: Iterura , wp. 1 9: u ; /^>c m /«f /»er 

sJuerhitm ftJJdtr y at afudlltbr«os frpe hoe vtrbum fxr qdvtrbium expntiitr , fna»do aki- 
mm v*&*m*qft i» infwttivo: vdi h*#.Tbt£Ab.x eap.\6. Sic tdp. lo : it. ix. Permit, 

48.*%;$ • ■.<'■■ ; ■ " '"' ' 

<suipef w. addiderant, Gal. 7: -6. 

"Partie. pr*f. Tom *fiapcio w. addebat , ^ff. 2 : 47. P/«k, ^aapoLo ».. 

|4dpu«i PW.i: 17." - ' ^ . . , . 

Infitat. QTxr^V^adderc ^ M^. £ : 2 7^ Lwc,,'i 2 : 2 $.. 

Imperat. ^uoof m. auge , L«c. 17.* 5. Qaaof m. adjicitc > 2 Petr. 

* : * t-'i ' t '■'"■''• ■ 

Hh 1 Futur* Digitized by Google 1^. »• in i£Q» *-. 

f(iO<r.£s&Qjm: adykieot, 37wi. a vi6. 3M3/^urk*! «r;«Jjteie&, 

17^.4; i. • . .■«.," 

Ettaphal *aa>oul Adje&ns , ad Junius , additus eft , k*jM 1 04. 

Afljuoctus eft, op. 13: 36. Addka eft /ur, G<rf.3> 19. • ' ' ' ; 

cafifcliiw. a^italunt«n0M,t^&2-.4r. • " »' ' 

?4r//V. •aao&ic «. ad;icietur, Mar. 4: 24, <ZV«r. mafc.&bao>hto 
pool addebantur , Z4W. 5:14. Pl*r. fiun. ^aooZ&o adjickntur, 

Mat.6: 33. Ltu.it: 31. 

F*f*r. »mc2Aj m. addetor, A/iff. 05 : 29. Ampliu9,HeliM2i 

i^j Afr fxfffiw for vtrbtmftr *d%*rkimm txptm$t$r > t* f*fr* i* *j*t fr*tmH» AfM. 

J3^ w. Exivit,prodiit, irqprit degtrmmbts r tor* exeuntihm 
* ufutpatur i ideo & reddendum eH , germinavit , progermi- 
navit, puUulavit, floruit. Htb. *£ , CjU*. **£ . S*/* j ifc 
hrtiwum apud Cbaldtos & Sjw/ 01 * mntatur. PullolaiTet , Mat, 
13:26. progerm'rnayit , Lire. 8 ♦. 6. 8. aL m. germmamnt,^. 
Aph4 oiof ar. Exirc, germtnare fecit, protulit, produxit. bZstiff. 

.P50*»xerit, //«*r.6: 7. 

■* -"*!£ He Jr. Goridixit , indixit , conftituit certum locm? tA 
ttmfttss d* > ^ tpHtodo alkjttid fieri debeat. Mutatojod vk wttfitjSjh 
mem \&atl fj? Idem, CanftUuerat , A/«*f. 2 8-. 16. 
v .^o ». abpb., Coogrc^acio, cpnvcntus , coetup, ecclcfra, ten- 
pus coriftitutum : portus, refugiumt pa&um. C«ctus4^por* 
13^,^^20:13. Vide & fipra sn o. ■ •' .-'•• 

I^a. ./! " r»#>A. Ccdcfia , coetus , cdngrcgatio , <*ott«ett- 
tns , fc Synagoga. HeJr.'"^ , CA^. KTjr , e»pA. £»!* . fecci^, 

*!/<**. iS; 17,**. Casus, AS.ix 47. j.' u. Ecclcfc, «p.8.*'i. 9:31- ti: x^a^ltl 
1. £ 13: 1. Cains; tdp. 14* 22. »6. Eeclffia,'M/.if : 3.*4-a2. icfii. *©: *7-.*St I - 
1.^.23. |Cer. 1: 1.6:4.11: iS. 14:4.;. (1. lC.13.iS.34.3f. 16: 19. iCvr. I :|6 W;'tJ 

a». 3 : 10. f : 15. 14. 17 .29. PW.3: 6. Ctf. \\ \%.x^. 4: ij.ttf. iTi^t: 1. »X** 
3i»f. f : i<i %>a Utb*.\% 12. QoantngB, .^4/. 11: 23. Eccirt*, J««*.^..l+ 

\Job.vtrjf.6. 9. 10. 'li. y^>w. 2 : 1.8. 12. « 3. 3: 7.14. • « 

<ni^ Ecclcfia cjtus Vet fua , 1 Cor. 12:28. Eph.% : 2 1 . 5 1 «5«.J?» 

iJie'tfixMrn abtmto in ttti ftjitttitibu/y Ad. to: 18. ifrr.io: 32. ttt !«.»». C4jt«t3> 

;Tw. 3: r. • § ^ *. J.,. 

a4 : " ecclcfia xnca r ^/^. 1 6 •. 1 8. Digitized by Google 


fihr^emfbJlffScelefUf^jatii $ : 41 . t6 : $. 1 Cnf.4? 17. j : 

17. 14: 53. i6t t 19. 2.CV.S: 1.18.19,13. it: »8. QriU * l.u. PM4: if, i»^ 
1,* t'V >?£•«. i : 4- 1 1. aa 1:7.11.17.13.29. 3:613.1*. 11:16. 

ciZj^. Ecclefte ejus , fym. 16. -. i6,j affixum hie -km ewi£</. " 

. , * pr». Eibpaal ^4 Avarus,avidus, edaxfuit, iuhiavit , fraw- 

davk> expilavit , 2 Cor. 1 2 1 1 8. 4*^1 r# exoilavi , V. 1 7. 

. . ftcuJ f..eupb. A.vantia, eupiditas , & guU vitiQBtyiBgluvics. 

Avaritia , Luc. 12:15. 2 Cor, 9 ' $. I T^ 2 : 5. ^ooiiQu ' 

eupiditas fin, Efhtf.+l 19. 

|a*« Affine^r<*£. ^ Abfolutus; perfe&us, impletus fuit: 
mde sUj mors. Conjug. V.^^S mortuus eft, 6f mori fe- 
ci t , quod folt Deo tribuitur : ficut jx* occidit , bominum eH. Aphd 
-©of m. Dcfecit, evanuit , emarcuit , confumtus > deftradus eft, 
periit, defijt , ceflavit. Deficit ,.Jud. >. 12. Tartic. prtf. 
la^So m. cefl'ans , Jacob. 4:14. (Blur, ^soio ot. definentia petcata , 
2 ?efr. 2 j 14. Futur. \aol f. deficiet, Apoc. 21:4.. tfetbum 
&« coHtrdrue ffgupcatmnis eft cum Htbt. T~*$l Specioius, pulchcr fuit : 
tprsewm deficiunt &rVattcfcuut omnemjjwcimacpulckritutknem amittunt. 

* >*£ H^ Exivit, cgftffus eft. JEJiwc H^. n&^cbaU. 
***$&> Sjmaeiw . 
■*' - ^ / ; **&- Etfcwrentum, fordes , 1 Qetr. 3:21. , 

^«./rf«r.^.Sordidi. Hebr.B*** .»"' tffc* veftes fo*. 
&dx*J****i 2. Heh&** O'lJf V eftes fordid* , Zach. 

^d? m. Anxiu*)ft>llicitu9 fait,curavk,curamhabuit, ad- 

. & hibuit , cgit 1*/ geffit, fategit , anxie thnuit, vermis 

eft ; "foUicke perpendit* contend*, 'bemm^. m* coram habens, 

Mst&A: 34. SoHicta* «ft» XiV. 11 : 25- SoUkitudinc itnetar, 1 Cir.7: 33. Conmgeiens, 
2££;r X?.' Comas, P*»A»J *6. Curaaa habens, i7«w. j-; 8. 

Fcm. *J&J. follicita es, X*c. 10 : 41 ;. co^fci^ fx )S»j! ^ -Aff, 
•WW*. «m/c. '^b^ folictti , Mat. 6 : 28. Luc. 1 2 s a6 k . Curam ha* 

Hh % bentes, Digitized by Google 246 * fi*'--^*- 

bcn'tes, i Cor. 1 2 :• 25. WnL 4 : *t o* ^x»*^>Cfaaifetts, .a&r ( 8».«ii 
ex ^*Ojl curantes & ^L/nos >£/ fhtaus etmtpofitmn. !?/<&% fom.$& 

euram habcnccs, Ta.ii j. 

Infinit. «£^V?^ curam habere, \>#. 20 * 35. QbiL^} 10. 
Imperat. *»^*w. Cura, JL«c. iq: 35. gsL ». curate^, iPtfr. 1: 

10. S-uagitc, v. ly. Curam adhibetc, tap.§; 14. ' ■'•' ! -• • > . 

J*V*r. **J^j «. folhcftus fuerit, Mat. 6'. 27. Curet, PM, 2 : 4. 
^oa^Uw. tbiliciti litis ,'A/<tf. 6-. 25. 31. 94. 10; i£. Mar; 13: 

11. Z.«f. 11: 11.11. Cunm hahcatis, Rom.xy. 14. Solliciti (his, Pi*/. 4: 6. 

'-'■ Xbolf. empb. cura,follicitudo ? anxietas. Cura,A/<tf.22:i6. 

.SojKcitudo, «*p. 18 : 14. Cura, iH*-«. u: 14. Sollicitudo, Zw. 11:34. 

...AsT cura mca , 2 Cor. u : 28. ^>te>$ cura veftra, 1 Petr. 5 : 7. 

flosuZf. emph. Sollicitatio , follicita , anxia , molci\a alicujus 
rci petitio, importunitas , inftautia, Luc. 1 1 : 8; Gr. wmtm, 
quod Chald.us proprie eft **$P Vel ^fi^n . Cura , Jud.v. 3. 

AjLa-y Solicits , anxie , exa&e , accurate , Luc, r : 3* , : 
i&* m. Arfit , exarfit : Lot. canduit, incanduit, aceenfus, 
fuccenfiis , uftus, combuftus eft. Hebr. "*ȣ. , Ckdd??.., 
Arab, jj£ !P±, mutator in 1 . Ufta eft pars, Apoc.% : 7. Arfit , >. 8. 
©^0* m. tertia pan arborum uftae funt , V. 7. £imw ty$im. 
uror, 2 Cor. 1 1 : 29. lotn ,0! comburebatur, IHWr. 13 : 1 1. ^ 
accenditur, /<«■©£. 5:6. Ardens, jfpoc. 8 1 f o. i*W. I^&trdote, 
^tf. 7 : 30. H^r. 1:7. 12: 18. Apoc. 2 1 : 8. P/«r. msji^ 
comburuntur , Mat. 1 3 : 40. Ardentia element* , 3 P<?Av$s. 10« 
1 2. Ardemes , ^oc. 4:5. .Eo^. 1^ardcntia;/ar«£| , E$,6: 
16. 2V*/ -loot ^ «. ardebat , /,«<:. 24:32. Infinity ^elfck'tJri , 
1 Cor. y : p. Futur.fbA.m. exuftiun fuerit , 1 Cor. %\ i$L ffyf. 
comburatur, Job. 15: 6. Ardebit ^ j^poc^tH : 8. ^oi* 4. 

comburantur,.iM^«. 13: 30. ' ' *'*>;'• 

^^/ jocf Acccndit, inceudit f liiccendit , inflaitimavit, a/B^ 
combutfie, concrcmavic. Accendit,iV^r. 22 ; 6.:. Combu^> 

2?ch\ Digitized by Google G* 247 

a EWr. a: £. o^ w ; concremartmt, <^£.i 9:19. f*rtk. prof, 
gfte m. comburens , Mat . 3 : is. Inccttdcns , Jacob. 3 ; 6 . Farm. 
IJooSo inccndens, V. 5. F«f«r. fOoi w. comburet, Lucy. 17. 
,6,0a* m. concremabant , ^/>oc. 1 7 •. 16. 

^Jol «r. emph. Holocauftum. &lur. emj>h. tjol holocaufta, M<»\ 

li: 33. flr*r. 10:6. & 

Jj£qI 01. ew/>/>, Inccndium , conflagratio, combuftio > Heir. 6: 

8. Jnceodium, ///w. i&: 9. 18. « 

* Ijpr . Hinc ymlgp&cttuunt ejfe Aplxl j&fiifed hoc pot'tUs eH <J *sai , 

qmid vios infra [mo hn i iff *»*frr Altiafti ftmdamtttUi fun&Mnms lingua {uvflfQatMH. 

jcu m. Grayavit ? oncTavitj oneratus, gra vat us, oncri, gra? 
vis, gravedine oppreflus fuit. £i&*c. Oneravi, 2 Cor. 11 ♦. 9. 
Oncri fui , cap. 12W3. 16. ocot 0|0* m. gravati erapt,/,*^ :3a. 
F«f*r. jpl f. onerem , 2 Cor. 11 : o. ; oncri (tin, op. 13 •. 14, vO^ w. 
grayentur, Luc. 21 : 34. ^o^jyioneri fintj 1 2Mf..5*. i6.jcjjf, 

oncri ttrcmus , 1 T^/. i : 9- a Ti 0^. 3 : 8. 

(P^el^olw. Gravem, pretiofum reddidit; Honoravit, honorc 
afnxit, in pretio, & honore habuit. ^ol w. honorarunt nos , 

Panic, pt*f. fQiSo tu. honoransy Mat. 1 5 : &. Mtffr.7 : 6: Jo&c;; 2 3, 
£*f. & : 49. P/nr. mafc.^al'sci hortore alficientes , <%«. 12: 10. 
Vartk. pr*t~ jalio m. honoratus : & ib mwwm degeneram\ honora- 
bilis, honeftus, vcuerandus, gloriofus , prctiofus. Honoratus, 
Luc. 14: 8. ASt.^.i 34. In pretio habit a res,Coki : 23* In prc- 
ttohabttus, 1 Petr. 1 : 4. opllc honoratum, honorabile eft aw*. 
jugiutttj Hebr. 1 3 : 4 ; c<w/?itf *x >oio ® 001 : "tide Gram. Harm 
dt Dieupag. 1 36. & 2 2 2 . Emph. m. Jjoic honoratus , honora* 
WU»* Marc. 1 5 % 43. Pretiofum tigmm , -^fw. 18s 1 3 4 F<r*fc 
V*oIlo pretiofiis /W/ , v&af. 21: 19. Emph.Ut&o pretioius lapis, 
>. 11. ' Vlicr.majc. ^{ftSn honorata, honefta membra y 1 Cor. 1 2 : 
24. VUtr. fotm. emph. Xl^nWt pretiofi JapideSy Jpoc.ij-. 4. i8«. 

tX. 16. • • * v . . '• ■ ; 

Impcrat. Digitized by Google &4? •**• 

XmpiW. j& m. Mat. i^.f r 9 : 1 9. ^'..7: *^», 1 * t^>£*6 
8: 2,0. .Epbef.6\ 2. iTm*.^: 5. o^I nrl in Itonore -hibete ., 
tPttr.i: 17. • ■..'..'•■■'■ 

"Futur. i^li m. honorabit, A/*ff£. 6: 24, ,1*: ^.Xj^.i^vij. 
^qp-Pilj honorabit cuiji,7oA. ij2 : 26. ... ..' 

Bthpaal JuR Honoratus , in honore habitus, honore afteftis fuit 
Aortic. PJ&G.HL honore afficitur , Job. 4 : 44. 
Jphel jcof m. Aggravavit , gravcm, prctioium , hcmorabiletnier 
Ut lW reddidit, ojodl' m. gravem reddiderunt, o*#. 28 '.27. 

i*&I m. Gravis , difficHis porratu , gravatus, onerofus,p«- 
derofas ■; honorabilis , nobilis, earns , pretiofus. "Bflmt^mpfnut 
<PeU *Peal. Carus , Luc . 7:2. Emph. lf*al pretiofus ^ Matt. 2 j : 
9 . 1 Petr. 1 : 19. Farn. emph. f4*£* gravis fimmu\ ^Jcf. 2 1 £. 
Pretiofus fc/w, 1 !P*/r. 2:6. Con/h. 4*al gravis pret'to ^M^\-. 
46. lP/«r. «<*/?. ^J*9* gravia ma)ietata> 1 /«&. 5:3. Eniph.wu 
honorabiles , nobiles Vet graves , 1 thf. 2:6. Pretiofi ? Ucwfy 
7. Confir. ».{*a! graves corif ,/.*., ftupidi , Z-*c. 24 : 2 J. * r *1m . 
fdm. jj^fil gravati ocuti^ Matt 16 : 43. Marc. 14: 40. Cray&> 
a.Gw. 10: 10. Emph,. f^qi gfaves, onerofe , pondciofejibt, 
23:4. oi^*oI gravia ejut %tf , yrjiZiaffixumabkndat. . .y 
. A.j/*oI Graviter , lente , Mat. 13*1$. o*#. 27:7. 1 

io.] nt, Gloria, decor, decus, honor, ma) eft as. Hi 

Cbald^ & y:, . Honor,i 7wi. 6 : 1. £«/>*. fcLl , Chat 
Honor, Rom.x: 7.10. Decas, tap.y. xt. Honor, «p. 13: 7,**- iCV. 1*.; 
Gloria, WA 1 : n. Honor, «p. »: 19. Gloria, ffp-4- 10. Honor, iT^tf.'^ll 
i t : 17. j; 17. Gloria, t*f- 6 : 16. Honor, »»».»: io.at. Bthr,x* 7*-&\.3^ 
i^rtr.i: 7. i: 7. 3.«7. 4: 11. Gloria, «p.r: ii. Honor, xPttr.i: 1. 17. <5* 
,*.aj. Honor, Apt. 4,'. 9. 11. j: 11.13. 7: 1* ,o: '• *»•*+*$• " v " 

ajo-l Gloria ipuro, £/>£. i : 14. Ww. wpi. l^aJ ,b*a^)ft 

Aa.xi:, tot jtfttr. 11 4. . • ? ; ^.-c#i 

; );oo*^». m/^ Onus ,pondus, G^df. n F.,j>^ : ?^^GS|f i 
gra vitas. . Onus , Joh. 21:11. ^a&'.i $ s 28. Gal.6\ ?.vfe^a*# 
n^co. pondus e)us ^Af^r; 20; 12 yaffixumhtcoimniat', x Onu$4jfc 

i6r. 
Digitized by Google *4? 

fZ$piio/.«»#. fcioifcer, vcncmi*,' prtfcioiitaSyaf^ig : ip. 
r J?°Sf "S ^"gnn* > magmfi&ttb , cxcclferw , pneftans frit ; 
•.**•: r ^^^l^ftkris%At;^^r.i •: ki 'iBeiim'fwm. &'' 

^Wi*^:Mjj8nificavit,. magnate,, prolixum fecft, pro- 
duxitf ctcfccri fccrf ^ Jcl. 13117. Piwto, />he£ .aSoso m. magni- 
flcao^.^Jp'1'3, 8:9. Far«». fefcfio magnificat, Z,»c. 1 ; 
j$>'iW^mdfi. ^&<£a jiroductntcs , Mdtth..2$\ 5, Piblixst 
-: . »* "X" " J/ » pro;ccit, ejecit. Ufurpatttr de projttlione 
P&t** >7*T'*> J^puiis , plttyif, & VerhrHmjjJeo^nejnro cerum natw 

.* -! at %? ® f*/«»*ftrr , 4oc*uit, indifuit , /g^gpfaaifg^ 
t., -BiniPtyn Do&rina, infttauiaV .^x^ qmmonflratm' 
\wy& ' ChU<U & Tflmudiftk hw*i *^« . N^fo, $ 

-g-d&'g&r tcx , Pcnbteucbus, t^uro'vctus Tcj^mcntimi/ 
ratjbcucAUS , Gtnef. Tit. Lex , Matt, it'xn.' 12: <. a i • a« 
*£> jffiU?: 3. /*»*, 5 * ij^JZmPh. &i Luc. 1 ..,24. 56. 
Mf^:* i8j u. 19:8. xS: u. &/. 4 : 10. *Wr.u: «. 4*9: c. 19. »:*. 

J principia mpnfiuni , i. e. , novilujita \ Col. 5 •. 1 6. •- 
, .^^^f^r.Spoit^exfpuit. £%5f/*4.£ Attcnoatus eft , 

macruit. Jpkel&fii Pallidum fecit. Eccl. 2$: 21. "' .» •• ' ' 

•r^o* «. Idem? Itmi cxAot viwdjf, diijitttsy ?**& eft olemm 5 . 

V* \ '. viridis, Digitized by Google viridis, viriditas herlfce. Olus, Loci 1 1.42* Buffi. &$$• Afttsfe 

.fg w-Kxrcs 4iic«/w ejiecfcus fait ,. iurc ha^q^tajio pqjTedjt , 

in foeadicatem fucccflk, hx^itac^adtt^h^cpii^, 

poilcdit. ttebr. ^Z, tf » Z permutatti , C/mW.^ , i*U. Ofcy-irw. 

Hxrfdirari6obtinutt,tff*r. 1:4. fBenow £ w/ Wecfitansi 
Sf i'i »»»f<»Jt degenerate haeres. Hxreditans , 1 Cor. 15 f 5a ' Bmfi t 

\'Z { 1 hxrcs , A/4/. 21:38. Mar. 12 : 7. Z,*c. 20 : 1 4. tftwnis i ?• 

cw.^i. /M/n: i."»r: 7 . v 7 '.;• 

P/w. /«<«/?. t^-4^. hxreditantes , 1 Ctf. 6 : p. f o. ' £if. 5*: q& 
Hw/»A. jZyi hacredcs , flom^ 4 :' 1 4. 8 : iV , te. Gal! 'i ; 39, 4"j« 

Pfirr. /aw. ^ hireditatites aut haeredes , 1 Vetr. 21 7V 
'i^rrflaei hxrcditare, 1 Cor. 15 : ^b.^^ ^itt«& 
ditifhi" poifideret earn , ^#,7: 5. Imper&t. oZ^ w. po^Slfe, 
Nto. 2^: 54. • ifyhrr. Z5t| *rt. jixrfcditabit, r^. 19 •. *$JBfit\x 
50. Hfir. 12^17. Jpot. 21: 7. Z'iU.poffideat^M^/ioAy. 
Lie. »! 13. jo: *+ AdtfXf. Gd.y. 18. £^*. 1 : 19. f! j, ONL« itf 3:'WJMl$s 
ciZoif*' hxrcdira* cju^, M<f^. 2 1 : 38. &>£. 1:18. i*ox** 

UiviJefi.prdpig.63. Ajjwmm he ahimUR«m.%: i 1; -'-f-./i 

^4* hsreditas nOitra r '.E/>£. 1:14. ' " 

&1>q* m. emph. Idem. ./*??. 7: 45. 13: 19; 30:3a.. 
l^v-jUo m.empb. Merum, muftum, ASl.11 la.-He^n. 1 ?)? 

CfcW. rn» i-vtd . • ^w^uiS?' 

* tsvr Jphfl^ot m t Extcndit,porrexrt.H<^^#*^C8i 

*#*. Extendit/M*. 4 96:<f. Porcexit^.oVi* <p6*0t& 

c*tcndiftts f Lnc.xi: 73. il^/— 

?4rtk.pr<ef. *4#oifr *t. ptirrigens, MWtt. *: 9; io^Lac* *iwt Digitized by Google *^W Hdfr. €k>rmiricpix>funde & continue, obdormrvit, 
k&ohffitf* Hfrr.fjUfc..'h#, OW..**#, a^/wy, 9 

. r *T ; tyW? T 1 Salvavit >. frWfe : Hta.tfr* Salvator r 
Servator, f*r«, Jefus , : .M*LM3tiMefc^. 9 .:Jrai.'gJ&» 
y **% |iv ^Vrt/»: W™ B'abjlows.® Tdmudtcis 8fc Som^ Salvator 

H-eh"' Cl&uxt. Nomejt tfa«* ocamittn Eywwbty qutittof fepttmen* 
^f&j?$ s *"?"* 1 ®l n ^^nUKlfjcrtpth' ier eeniies deem mvies , «£ 
/rfgl^fr <i$tf *r h«j £****£ Mcflias, X^#& , £hrjft us , Mntyas: 

^feuiol Hofcmna , Hofianna , «*•*»»* y M*f. 21 : ^ , &*, t $. M^ 
m^&o. ^Jafc.^asig, £/ -toxfkuft* $ Jtw* *tUm*tum-'dc 
^.'^f^.faha nunc c(u*fo.P/3/. 1 1 S : 35 /^.v fife Gf «»* 
&i&^firtycr$w TrmeDm tunotis Mat. 1 ti '£, JngelusCambtV 
ctpj Z&faisS. Scripture Hebraicisy thufius aivocesttdrxu N]*Pj 

"lS5*rf4f«cc«iatW!'caius. H^™,Cfc/***. mP^f.Srr. 

*££# f». $eo?t >. aMt , confedit d? fedi*. j refcdit * raanjGt , 
*,^ habitavir, iohabttavit. H«kP€ , ^^/PO! . . Sedit. •M..-'?at"-» «' v "' •'•'•'• ,•'•* ^ ■ ' i\. ". -m. .- ■ <f, -r.Mii 
****** *'39> Refcdie, Afaifi 40. A»L *; fedi ^ Digitized by Google a$2 «4* » *• 

,cAaA* m. fediftis , i Cor. 5 •. 2. ^u r. fed cicliwM , o**« 1 6 v 1 3* 
3: 19. »: 2*. 23: 3. AfWens, 1 C«r. 14: 30. Scdcns, 4^.4: 2.3.9.10. f; *»7si3. « 
2.4.7.8. 16. 7: 10. ij\ 14:14.1)-. 19:4.11.19.x!. 29: 11. 2i:>\ 
SW. femi Qom ^sAi / fedebant , Mat'. ij\6i\ 

l*/imt.. J>Ma± federe, Ape, 3* at. .' :*.. 

hnfatat: %o£ w « fode > W*f . 2 2 : 44. Mdfzt 2'-%6* l*c s 16:6. f. 

20:42.^*2:34. /frJr.i: 13. JW.i: 3. .* 

op£ w. fedetc , A/<tf. 26:. 36, A/<i>r, 14^ 32. .. ^ • 

Fujtor, if £>fyt w. fe^cr^tjiW^..^: 2.rSedebit,c<#.25 .% ^i.^J^ff^-. 

i. SeOcac, <vi/. 10: 37. zTitf.ix 4- ' . 

;oa&j ». iedcant , i Afa/. 20:21. ^oiZ ^- fedebitis, ttjp.'tg ; 2$. 

Sctfcatit, «f.to: 23. Afor.'ior 40. £.'«<•: 22: 90. •■*.■ ! : 

^f»M *3^>V jw; Sedere r -tobitarc tccit , cojlocavi^.coiiftkiirt. 
oualof &derc fecit cum , Efbef, f :' 20. &k>t colk>cavit nos* 
nMtftJ : & £^/I 2 v 6 . I m per Jit. oa$»)* »* «*• <jm fuWCtfnifl 
in Ecckjla cofifticuitf Vofo ; mjudicu > 1 Gr»&: 4.; F.uU*r* «p5#<V 
tfollocabo, «_xA#.2 t 50. i . .■ ' » :-. . 

dteejUi $cdcs > cathedra , rhronus , habitatio, hajxt#fl&f n > 
feflio,confc4Tus. Hek; af&, OW^™. -.Efhph^&abriw 
bihk 'STtbibae.. Vbur.tmtf). |bZ& cohfetltis; -&rt.a£ig.'3/«tei 

39: JEjKrf'i 1 : 43.'*20> 4<£ .Thfonr,-CW. w i6. ' ' " -J ■ ' « " ' *• ' ' J ' 

',. &2o2. tUol.m^ipK Incola, inquilinu?, advcna',#tifc?9?i' 
CM*/. 3^, «w/>A. KMiin . (nquilipiim /^f?w , ^£,7 -.,£♦ Ittjaf 
linus , V. 29. Hebr. 1 1 : 9. <Plur. cmp>, Uj2ol liTCcriz,y$M2> 

... *"•'■-'• * ' na, Digitized by Google j A*' :3-53 iPttr incplatus. '.CbtU:. W&0** ^arfficia* ihcoktus v*{fer r > 

ji£ *?0! Jrab. Orphanus, paremibus deftitutus fuit puer i pe- 
culiarittr , m bomimbm v orbus patre j in bmt'is^ orbatus ntttrc fuit 
puUm\ iinieus 5? folitarius rait : pari iimilique caruit. Etbpad 
yf&lA Orbatus , pupillus fa£his. eft. . . ' 

' yo&m. Pupillus , orphanus , orbatus. Hebr. °^l 9 tbaU, 
on; .~ Empk. Uc^I , C/yald:^^: . (P6»«. ewp/>. tfbAu orphani , 

J«3. 1*4: 18. Orbati, i tttf. 1:17. Piipflli, ./««*. 1 ; 17. . 

^s, »• Superfuit,rdiqaum,refiJuumfiiit,abundavit,Iucr»» 
* tus cftjlucfifecit, profuit, profecit. GWtf.*^ ♦ Lucratu* 
cfl: , Mat. .25 : 1 6. &&+ in. lucratus es , c<#>. 1 8 : 15. oik m, fu- 
pcrfu^runt, .L«c. 9 •. 1.7. ./oA. 6: 12.13. %**oni >&L m, proff- 
ciens , 1 Car,. 13: 3. (Blur. ^jA* lucrabtmur , ./dco^. 4513,* con* 
flat ex ^.jAJ m. lucrantes & ^ nos/ erimus. Futltr. >2jj w. lucre 
tur , liar. 8:36. Z/«^. 9:25. j& »/. Kicrabcris, Mrfr.7 .: 1 1. $fyf. 
^bundayerit, Matt. 5 : 20 f abfijtie jud paragegic*.. j'ij r. lucrifacc- 
rem * 1 Cor. <p 7,19. 20, fo. 2 1. .2 2. tbiL 3 •. 8. 
^atf &I /»* Abundare fecit , auxit. Fwt*r, &u m. aitgeat j 

*Cw.?»8. Abondarcftciat, i72»<r/:3; u. 

EtkfaaL &I4 w - Abundavit, redundavit /fuperfuit, praeftans* 
excclluitjcxccllcns fuit,fuperabundavit,cxuberavit. Abundavit, 

Rum. 5: 7. Reduodavk, iC*r. 8.- 2. Supcrluir, v. i /• • 

&tsJ\f. exnberavit,tf(o/». 5: 20. £/>£. i*8. P»**r. falitemi 
s&uridans, iCor.i •*. 5. Excellent, Gaf. 1*: 14. Foww. tfAlAXb 
abundaris, 2. Cor. 4 * 15/7:4. War. maJc.^A&AiQ abundantesy 
2 Or. 1:5. 8:7. ^u^Jajo abundabitnus, 1 Cor, 8 -. 8 ; ex ^AJAto 
abvin4*rttcs-Qf ^L* no&Trel ennuis comptfitum. 
Fiitkf.i&to m. abundabit , M<tf. 13 : 12'. Abundet , P&/. 1 : 9.' 
E'xutoefe'i";* V. 2& ! ItZLL'f. abundabit , 4{?/w. 5 1 15. 6 :" 1 ,• fine 
jud partgogco. JfoUlf. excellet , 2 Cor. 3 : 9. ttlfij c. abundare, Digitized by Googk <Bewm>a& m. fcdens , Mai. 4;. f' ^?W» »^-« : 7- 9' « ' ^*- 

^;*9t **. 13': ai. x6; fji*»j69. f &'''sfp> / ' * 
16: s- Lk- I'-'tf- S *• 3- *7- « fc^*" „, .0s?'"' *' 
Mjt. z I r> V W*'* J ' ^T^ "•• j |'«y"«w»| trip***/ . *{, 

£ : 24. ]!j1 iZoi» prodero, 1 Car. 14: 6, 
Mm '^fc^s. Farj*. too juvansVito/. ■ P/*rWc. 

* &J&k**'**K ■■."■■■.,■. .';; 

ffi } f%xlk' ns 3 p r ^ftans^ eximius , abundaas, exuftcrans, 

r^J/ * ^HuusjfupcransVnimius , gravis, gravior, 'inagnus, 

w*#^^ multus,plirs. .AdVerbiditcr } 

fn^^pfiisx^o^ luperabundanter^fupra fiioduin./Amplittrr, 

tflf^'^jtoBtKtai, v. 37, Eximiwh,v47* Migts;>^. 6 : 30. Ptxlhm.cap. 16: X4-'AlnpiHcr f 
Mf : * a gxecikt&, **'p * 1 1 : 9 12: 12.42. Multiim, <vp. ifc: i}. Pfus, atp.iaiio* 16: 
yiiP"** -M ,Io; l0 - P^ius, r^.12: 43. "Phte, <*p:u: if. Pottos; **<5. 4:19. A 
i/ii. M^S ( 'f 5^ M* Fori us, v. 29- Ma&is, ap.y: 22, ao: 3$. Plus, #4/.* 23: 13. Am- 

' plius'i v i0 - F lus i v - 21 - M* l! - Potius, f^.27: 11. Mqgisj k*m. 13:11, Pips, i«CW. 

/ 4: 6i Magis ♦*«/>. 10: 13. 14: 18. Poriufc, 4/. 19. Plus, «/>. iy:6 Amplius,v.io.Mjg« f 

Jftr. 1 1 8. Plus , «*. 8 : 3. Ampliu* , **f. 10 1 8. Plus , v.^ 3. Eaccllcns . **/. 1 1 : ij. Phis, 
trt.ix: 6. Magis, G4/.4: 27.. Supcrans , cxccllcip virtw, Efbtf+y. 20. Plus, jW *fegk» 
JW/.3: 4. Afmndaas */ awii, "f. 4! I*. Eicclicn*, PbiUm. v. 16. \Plus, v.if. AfV^ 

£^. 1^1 Major, Matf*$ii6. Ma jus judicium y cap.iy«*\%. 

Major, Atarc.i; at. *Majus jndktmm* cap.ix\ 40. L*r. 2b; 47. Gravius omm % j1^.\f\ A 
Excctlcns, /bm.3; 9. Ampik>r f iCimi: 23. MifOr, v:24- Eximia ckariu* % iOr.i: + 
Abanctaus* ifibf.fi 13. Majusy^r^w, jwto4.jt f. :, f .*,.:'. 

Fff/w. 1^4! prxibos , M4*. ^ : 25, Magnum , M#r.f a, ; 33* Prfx* 
ihns^ Lw. 121 I3^pxccllens r < %if^3: 9. Empb.f.U^Jfr 
unUans^vehemcnVibry^iiijia, ^Cjor.5: 7* iupcrfluutr! > <^95 

1. Aniplior,' Jaaoi^l 6 f "* .; . r .' *" . Digitized by Google * « 

9lur. mfi. ^A* Prseftantes , Z*r. 12 ? 14.. Magna op&a , ^ 
5; id. 1.4: is.- Excellentes, x^#. 17* 22 r '£w^. T£j£l 

cotnplurcs, ctp.-xj: zo. ♦ - 

Wur.fam. ^IaI prasftantia^WjM^: 31. Exuberantia, 2 5V/r. 
«?v&. £«y*. ItyiAi phira , 2 Corn is 28. 

Ho-fJ^f. empb. Abundanti a , afflucntia , fuperfluitas , capia ■> 
excellentia , prxftantia. Abundantia, Lite. 12*. 15.2 Cor. 8 : 2. 

Ex.cc! lends, <*f. ii : 7. ^ ^*#./«r » fmbmjJam EAtiomiiut fybtf, 1 : 19. *>/<& w.Ltd. 

oiZ6|*a! exctllciiua ejus, 3{ow;. 3*15 6f. to i^<rirc\ , affixnmkU 
abuiidat. \octZo^aI abundantia cprum, 2 Cor. 8v*. 14. ^£>£)i*Al 

Aondantia rcflra , v. 1 3. 

A4i»Al MuHuoi , pi iis , ampliuy, excellenter, excellcntiiis , 
magis, potiiis, pot illinium , precipue, praticrtim , maximc, 
abundanter ,abundantius, vehewentcr. Potiiis, M<*/. i o-. 6. 28, 

Magis, <<£. zo: 31. Amplios, cajt.iy. 13. Maximc ,*'.y/<SF. 20: 38. if. 16. 16: 16. ExccW 
lfOUFf'CUr-7: 38. •FutiflSinam, iCw.i: 11. ExocHuuius, Mf.3: ti. Aboodaatiu*, ^. 
7: ij. Prcfcrtim, i7V*»./j8. M4xiinc t 2?W. 1 : 1*. Mukuut, <v^,»i id Amplus, 
Htbr.y. »j. Magis, »JV/r„i: 10. Procipuc, prefcrtim, c«p.x\ ia Maximc » $Job.v'.f. 

. ^wo.*. Utihtas, commoduni, cinoKijnentum, lucrum. Hebr. 
1^!, OWtf..lT ir . Urilitas , iTmu 2 * 14. T*. 3 •. 9. J&£r. 7 1 
f$. • •F.mfh.'C&LQu lucrum , Aft. 19:24. ?hil. 1 x 21. 3:7. ctKZo* 
urilitas cju» ,'^lm. 3 1 1 j «ffixnm icxtvnQ. P/«r. aq& l&o* hicra,' 

1 7W3: 8. 7>*. 1 ; 7. 11. 1 Petr.f : 2. )*i.v.\6. " 

&uio ». Exuberans ,' prxftans , cxccllcns , bonus, virtute prx- 
dicss, magnus , honorabilis , cximius, przfbntior^excellcntior, 
potior. BJl nomen forma partieipii Pa*/. Excellent , Aft. 26: 13. 

LAtt^t4i. ExnbenHK, tCr.o: is« Prxftaos, JtttAi! 3. Excctknc, v. 9. Ptogellem, 
Mtir.x: 4. Magnus, ^.7:7. Pnt&vn. *-, 19, Potior, *^uiq; 34. rafhnf , *y. 1 1 ? i& 
Excdlew, iiV^. «:7vE^Uw»<x, *^M:*' . » 

2T*»/^. m. lfruso exccllens , 2 Ur. 3:10. Eximia/«JC, 1 Pr/r. 2 •. 9,. 

Fem.'fi&Q exeelfentior , 1 Cor. 12:31 .Prxftantius Teflamentum % 

Htir.yix*. Eicdlens, *y.8: 6. Excclltnthn7V/fcM»«**«»,«*i^«. Boons ^ «fp.ti> 4. >■ 

Effifh.fi f^^Iso excdlentior, V. 3 ^. PAr. w^.^^Aio prxftantcs x 

Mttth.6% x6. 10:31. JUr.11: 7. Exce!l«me$, a Or. 11 j j. i*: ti. Escelkntcs, //r*f. 
gril FotWes, ^.9: i> _ f Digitized by Google *54 ** 

Exubcrctis, jWij: ix Exirllatis , iC*.**; i*. Jfewfetis, i£*r.8: 7. 9; £■ Eat*. 
rcris, CV.i; 7. Exccllatft, ilUf.^t 10. 

&L& r* redundabimus , 3 Cor. 1 o •. 1 $. 

ApkethldHm. Abundanteip fecit , lucrar* fecit, lucrifecit, ju. 
vit^profuit, profccit. Lucrifecitj^r.ip: 16. 2>Zol*/. pro- 
fuit ^ Hebr.q. : 2 . !Pdr/if • />r<e/! jiolo »• proficiens , Mat* 2 7 : 54, 
Lucrari faciens, \^4tt. 10 : 24. HA iZoSo prodero, 1 0^*14:6. 
iicio prodeft, 1 jfiwi.4: o. F<*M. fiZolo juvansy/W. Ylwr.mafc. 
^^cfio profieientea, M. tit 19. 
£opi< 

major, ampius,ampjior, venementior, muitus,pi 

multtirti, plus,magis ,valde, aihpliter,amplfu^abundantcr^^ 

Icntcr/piU9.xquo 9 iuperabundantcr,Fupra modum.. Ampli^f) 

Jlfc.jiio.Abftncfcttis,^. 37. Elrrtiium, v 47. VA^is y cap. 6:^0. Ptxihm.cap. io:'i4*Afcp6kr, 
v. 37,6*. Exccttcr*, **p. ut^, 12:12.41. Nialrdm* <vp. 1&513. Plus , • *qp. 20$ ia X« 

SMagis,J(f^.7;»36. Plus, «p. 12: 45. Abuwfajjs, v. 44* Plurjs , **p. 14: iL Arabics, 
<*. 3: 13. Prcftaas, ttp.6; 40. Exccllcns, r^.7: 26. Plus, v. 42, fK*3* Ao^Tttw;^. 
10: 3?. Magis, wp.n ; *ji ExceBciis, ^^31,32. Amplius; c*p. .12: 4. M«gi* t tM& 
13: 2.4- Copio&s, sap. 15-: r7- Potius, ir*/Mtfi 14. Multum, c*p*x% X 3.'AUiOdaiis/i^ r 
Praertans, Jok to: io. Potms, ^.12: 4|, Pl*s, <^>.2i :' ;f. FtuJtts; /ML 44 49. Anws, 
V.22. Magis, caf.{: 44. Pectus, v,29- Ma&is, r«j>,y: iju *o: 3 j. Plus ,44/; 23 : 1 3, jtof 
plius, v.20. Phis, v.21. 24: 11. Forms, f^p.27; 11. Mogisj A**. 13:. 11. Pips, fejpir* 
4: 6. Maeis ,*«/. 10: 13. 14: 18. Porife, *. 19. Plus, «/>. ly: 6 Ampfras,v.ia*ffif t 
2C«r.i:i Plus, csp.t: 3. AmpKut,*p;ios 1 Plus, *mj. E*celUfts,*«p. u.'HAj, 
*a. 12; 6. Magis, GW.4; 27. Supcrans, exccikasf/Viw, Efb*f+y. 26. Puis, AjOfefjW 
JW/.3: 4. Abundaiis eft mibt, cap. 4* iS. Excellent, /***£*». v. 16. Wuf/?^|Wfc 
i*S* Val^t, 4p*f,i8: 12. - • • . v . ;-.**.* lfc ** v — w<**\ 

£^;. 1^> Major, Mat^yz \6. Majiis^/a*«> r^aj^t^ 

Major r Marc. %i 2t. 'Majus fmJkimm, cap. 12: 40. L#c. 20; 47. Graviui o*a*, iA£if;'&. 
Exccllcns, /t*>*. 3; 9. Ampin*, 1 C#r. 12: 23. Mtjur, v. 24. fixiniia chariu*; iG&tX^ 
Abondaus, i%kif.fi \%* J^jw ><&«•» t .Jw^k,3t t. ;,, ,.',-* s # . : •-" 

Fff/w- lj^l prxftan« , M4*. 6 : 25* iS4agnun^ M«r^A v33ift^ 
ftans^ Lw.i 21 1 3.* Exccllens ,^oii^ 31 9. ^m^^tl^J^^ 
undans v vdiemciifibry#iiia r ?(>r.a:7» ^P^^W^^ff^ 

1. Awplior,' Jot<^.4: (J f \; w * I '"'..; Digitized by Google * » 

Plxr. mdfc. ^<*& Prsrftantrs , Z^rr. is t 1 4.. Magna opera , ./»& 
$ ,* 20. 14; 12. Exdellcntes, \^4if. 17*32. Emph. Tj*Al 

complarcs, r^.17: zo. ♦ 

Wwr.fam. ^IaI praftantiay/jj/MjM. 7 : 51. Exuberant! a, 2 Titr. 
t.v&. jEmh. )'2ftAl phira , 2 Corn 1 : 28. 

Slo-fJ^f.empb: Abundantia , affluentia, fuperftuitas , copra - f 
cxceJicntia , prxftantia. Abundantia, I«. 12*. 15.2 Cor. 8 : 2. 

Expclicnrk, ttf. 12 : 7. iyi f»»7*r ** fl*l>MJJam EJitiomiim Efttf. 1 : 19. f/<& V*r.Lt8. 

otZo^Al exccllcncia ejus, ^{w;. 3 » i j Gr. to .«fcw» > affixnmbU 
abuiidat, ^ooiZp^AI abundantia corum, 2 Cor. # w : 14. ^aiojJS* 

Jbondnntia Ycflra , v. 13. 

A4J-AI Multum , pliis, atnpliuy, excellenter, excellcntiiis , 
magis, potiiis , pptitiimum , precipue, pra&rtim, maximc, 
abundanter , abundantius, vehementer. Potiiis, Mat. 1 o*. 6. 28, 

Mogts, <■<*. jo: 31. Amplios, cap.!?: 23. Maximc ,*//<?. 20: 38. 27: 26. 2<Jt 26. ExccW 
Icntqrv J C«r. 7: 38. tfabflStnam, iCar.i: 12. EsoeHcmius , Mf.3: ti. AbondaatHk, r*p. 
7; 13. Prdcrtim, i7uw./s 8. Mwiinc, 2?W. i : )8. Makiiw, '<V,2J>6. AmpJius, 
Utbr.y. »f. Magis, iFetr,i: to. Prsscipuc, prcfcttim, r^>. 2; ia Maximc; iJob.v.f. 

. S£Lm. UtiHtas, coramWum r cmohunentum, lucrum. Hebr. 
fw?, CUtf..r^. Utilitas , 2T/»a 2 .. 14. Tit. 3 * 9. Itar^ : 
to*. - Ejh^. #Zo. lucrum , v*#. 19:24. ?htl. 1 1 21. 5:7. ctKZcL 
utilitas c;tis ,*?{*». 5 t 1 ; afftxtm trh&wtfjl. P/«r. aq& l&o* hicraj 

x Tm*y. 8. 7i/. i : 7.11. 1 Ptir.f. 2. JW.v. 16. 

^io ». Exubcrans, pracftans/cxccllcns, bonus, virtutepras- 
ditus, magfuis , honorabilis , cximius, praeftantior^exccJlcntior, 
potior. Eft nomen fama partkipn ?&ei. Excellent , A&. 26: 13. 

%JStMtlM- Exohwns, 2O.9: 12*. Fprfhms, JHtf.i! 3. Excriknc, v.9. Pra0ellen$ r 
Air. 1 14. Magnu't, vf.y.j. Pntftans, v. 19. Potior* a^l 10; 34. Praibac , *y. 1 1 •• 26 
Xjnxilcas, 1 Par. 1 •• 7- E*»MfVW» 4t t*y* 4- 
^inr/^. jk. l^Aio exccllens , 2 Cor. 5:10. Eximia/«jc, t Pf/r. 2 •. 9* 

i^rw.^Aio execlTcnttor , 1 Cor. 12:31 .Prxftantius Teft'amtwtum % 

J*fe 7 > a*. Eicellcra, ttf.Z: 6. Ei<x\\*rtmT*jUmn**m,ikU*m. Bonos * *-juuj 4, • 

Ewf&.fi f&ilzp excdlentior, >. 3 ^. P&r. mafc.^At^o prxftantcs x 

Mattb.6: 26. 10:31. L*f.i2: 7. Exce!Ientes, 2Cw.11: j. 12: tt. Excellcttcs, //r^r. 
tr* FotWes, «f9t i> _ f Digitized by Google 3$* _ ID Qfc A* 

Bmpb. Hklzatn. ciceUcaitiora Xtftimenta ,- i 2Wr.<j-v9, v : » • " 
floitiio f. emph. Virtus moral'is, prxftirifcia •. meritum. Virtas, 

iPetr.i: 3. j, **. _« • 

jZoio a* Utili* , commodus , ditaiis. Iffintmntfimtmitcip 
Aphel. W*r. f*m. £teo utifea ,> T^sti-.- J$«r^J**MtMi 
mmert : ' -v . 

fylccom. empb. Idem. Utitts, i'Tww.^ : 16. 

i£oi*j». Abundanria , redandantia , fupcrfluitas; yt**«<f«. 
!P/«r. *>»/>&. \&>£ abundant!*, Mif. 1 4 ; 30. 1 5 r 37 ,• Gh ■» «fcr. 
«"&v. Aif4rc.8 f 8 ; Gr. t^<r<r«u)u*ra.. G»j/?/\ *»&o£ abundance, 

Jlf4fl6.11: 34. L*e.6.-4f,Gr. «feW^t*. Rim Tartirmmm firm Tatahn m ffttM ump m. 
tsm ejji vtbmti vti* LtK.CbaUL& Syr. Bm*. t* f«* ato gm t m - Pb&f. A$*+m tikjimriu- 
#* wAj. CbriJLpag. f\6.& Nvoi. Fabrm Miftel. M.l.tap.j. 3 @r<tfixitm pr*figit«r pafticuU £o , >«fe &> . M /!•> . 

JVj Hie. Hrfr.niB, 0<iU.M9. taX Hue j M*. 8* 3947s 
17. ai: ^KjiSl. 82:17. ta&^jriki/^a^. fcfitfHifec, 
Mat. 17 : 20. Zwar, I <S ; .26* Je&a : 16. 18**36. .fc^ ^1%^ 
unom nine akerura ill inc , Job. . 1 9 1 .1 8 . la*f Jwfe />4g* ;i 5. ■ < - 

. Uq w. Vemit, increpavit,objurgavir,cohibuit 3 ' prohibit, 

inhibuit , rcpreflit , reprehendit , corripuit. £jg&^|P 

nns, (fo/</. 2>^/ Hnz t nnar Rep^ffit , coercuit r « 

lUp^dTit^JM^.S: ,16. ' \ .' " .' "' ' 

Inhibuit, A/tff. 9: 30 j £/c « (fyg. Q dw<??l. Syr."] Trofi; 
Edit, eft lk> i i» Pi«w. <wttm , Ttimet.%^. frharafiXbatd;') Qb*> 
in 8° & 1 2 \ Pari/, nun. Hutt. Pari/, ma). « ^/. &fo. W*f f*{ 

RepoBfiHj "f-4* 39- lohftok, «$>. 8: 30. Reprehends, v. 33. Objurgmrit, «p.£S*MJ* 
4 : 3f- 39* R^pwfl"! «/.8: *4- 9 : »«•*»• Iwcrepavit, v. ywObjurgarit, ty *&.'&' 

o\$m. prohibuertint, Af^M^: 13. Objurgarunty Mint. wH5* 
®f«on/ loq» Worn, cohibebat, Mar.% : 12. Incr^pabat, ,Li^4 u Digitized by Google *57 

Plttr. rndfc'.-xxxn ^\p increpabflut , M^t- QA?y.' Rcpriijifcbant, 

Mtr. 10: 13; vidt hoc i»l*t vsr.LUUams. Vtrf./ijil Ob)orgabtW t :i*c 18: 39. * " 

Infimt. )£a&ol increpare , Mat. 16:22. Mar. "8 •. 3 2 . : 
Imperat. J\jzm. increpa, Luc. 17: 3; Objurga, cap. 19: 39. 
yiftja/I f«pA. Inerepatib r objurgatio , cprreptto , 2 Cor. 2 1 6. 

Vitk& Dtvt.iA: 10. iSam.ii: \6. Jtf.30: 17. j#4i6; 11. zMacc.j:$y . 

:«fJ ^ m. Doluit, cbndofuit, doloire 1 affe&us eft. Hehr. 

m ?**, Cbald. i**\ Arah.^f^ p. Doluit ,Hebr.io : 

g^v. Condoluit, i Sam. 2.2 : & v - iSotami .sj^ m ,- oolcasy .iCw. 

!#*f/>©lsf t». Dolore affecits afflMit. Beti.*^ Cbald. a*?*,* 
^A £&??*?**. J farttc^trkti^rl-mafc.empb. IqlaioDolorc 
affe&i , affii&i > £,w.' 14:21; v/«fe Var.Lecltones •. jfftn& txemplum 

en fupra «^.... .. .'"„.•.• ; "; .;. ,;• ;," .;:■;.■.. ' -. 

. > «ais *». Dolor, languor,- morbnsiv?pafiiG, affe&usy &. *.-, 

perturbatio ammi ex corporu i affetlu \ nata. Languor 9r Mati.^.'.. -2 3. 

Dolor, £^ M -»o: i. •&& .2*3 dolor vi&erum , i. ' e. , fwowrs&w, 

i^*7. 2 & ; 8 . £»/**. kte morbus , Jo£. 5 : 4. Dolor, Q(om. 9:2. 

^af. 1 6 -. 1 9. 21:4. Tlur. ^>]xi Dolores ,Mat. : % -. 35, Empb. 

tj^, paffioncs , !3fy»i. » : 26. 7 *• 5 * £#• 3-* 5m.« -4^* 1 £ : 1 1 . 

**oi561d paffiones ejus , C4/. 5:24. ^aia dolorcs noftri , A&M&. 

**"**'/ ' *' • * ' ■ 

ixafc* m. empb. Dolorificum«/a* ,•/*£«•.■ 16: 2. . 

,* ?33. Rebr. Graves ,. aggravatus j ingra vastus ^i.it.. Higbil 

"**$& yigravefcere fecit ,. aggravant*. H'tthpael^^™} aggrayfl- 

ijaa a. ]';£& f. empb. Jccur, hepar: Tremel. Fe\. rHefrr.?V$+ 
, Q«& 2??.» ^w^.^?3 i f, omrium ytfceruw'gaYtffimuf*;. yukQale- 
* nmte • *jfr JP#* V^l. ••! 7. -'.ti/^ ? 2 3 i- .«& s^/tf ^i^r.fefeo tn rcl fe ; Digitized by Google IHix, ml' Comptfdmt, ligavift , vinxtt OM; Mf, M 

Uaa m. empb. Compes, ligamen, vinculum. Hebr^^ 
> 4 ^3^» fa? & jj£» fe? . Z,tf. Copula: Vafe Lex. Am. 
¥ lut. < em ph. l&£ compedes , L«c. § : 29. 

.A^ Au&.us, magni ficatus eft > crevit in opibits y Gen. 5 5:11. 

48: 16. Arab.Jj£=> Magnus fu it quantitate continual 

tftfaretai grand'rs, muhus, crebcr, copiofus fuit. Aphtl-^jdl 

Awk * accumulavit «/w, magni fica vie, Gen. 17-. 20. 29:5, 

H^Ai/f Hf£r. T9?n Multiplicavit } multum,copiofum reddidit. 

jao Forte , forfan, fortaflls, forfitan ; jam , nunc ; olim/anta 
Hebr. "°? jam , temporu ptrtiada , & fere prtter'tti. Olim , M<tfiJ. 

11: xi. Forikaa, M0t.11: 6. Luc.^i 13. Olim, taf. \o: 13; v»4£& vsr.LtQ. Fcrfan, 
M^iio 1 : 13. Jam, WS. ti : tS. Fortate, «>/>. it : if. iSS^ Jam, /fc». ji: 19. tft ; iyt 
Fortaffe, 1 Cur. 16: 6. xCtr. 11: 16. Bbtkm.v. if. Olim, Heir. 10: 1. t 

• QJ&fempb. Sulphur, Bebr. rs^a^Cbald.^y-fxs^Liteni 

mtunJkm. 9rgamr*m y Jtf D^'fitfD* i*t*rft nmmmMm. Luc. 17: 19.J /fjNr.9?fV*& 
14; 10. 19: aa .10: 40 it : & sMparif.&4*gL Edit. Chupb pumdMam cU utm Ktm^tk 
Jtacvocf vid* LuJ.de Diem Gram, t farm. pag.$\f\$i Ml & /inimadv.ejtn Ayoc.<)\ 17.^ 

t^J^D nu emfh. Sufphureus. Viw. tmfh. lA^tk faJp&fltx 

tfujaa f emfh. Favus. CtaM.**"^ ***ro?, Vfd.i^ 
VroV. 16:24. 24:13. Denominatio eft a multitudifie foN(j&&* w 
fatn> , juxtd Lex. SchindL Syra Vox in N-. T. nm legitur , jd^lfc. t 
24: 42 ,♦ & qnidem in qmbufdam tantum Editionibus , qtt'm'MM 
Lvftiombus recenfentur j in atiis, ut fif in noHra, eH Vox &4&> &' 
qua infra in "OD. "— ' 

ia A^ m. Subjecit, fubjugavit, domuit. < Benom\^n. 

fobjiciens , i Cor. 9*27. Vlur. mafe. ^I^aa £dhjQr 

gamus y 2 CV. 10:4; ex ^**oo fubjugantes © ^1*, nos Wiiifflus 

compofitum. Infinit. e\mj\*^\ domare eum > Mar. 5 r 1£. * ifofcr. Digitized by Google *»oio**a6^ m. fubjugaue ^tm %w» , J^ f , j a Hi fi*&r*m cum 

froQ* m. empl>. ScabcJlum,Tiippcdaftitim. Mat.^r^Mar. 
ix : 36. Wtf. *; 3f. 7 : 49. Hebr. 1 : 13.- 10 : '* 3. ' J*r/*. z : 3. . • • 

«3 Cnnvquum, quando, poftqinm ; dumt et{i,«ttamfi, 

tTr fteit; qliamvis •, quanquattt, -Ghatd; ~®y "»? , (^. $?, » 

tocValet idem quod Hebr.^^P . Quum,Ma*.i:i8. 20. 44. 2 : 1.9, 

if>. I3~j4 i^lV. j: 6.7.J6. 4: iz f rS.zi. ?: 1. 7: »8- 8: 1. j. 1azj.zS.34; n : utie 
/rdjww <U*£ ?*«**& . Z4: 3. AS. z8.: 17. J<*e*. 3 : 6. »Prtr. 1 : 4. J*i. v.3, *#. I>im t 
A9.4f: 3: £^.2: z*.*V : 4- » &**■?'• 9- zi»*»r.z:l.jc. Jud.v.xi. QuaB<juwn , vie. 14. 
id>'-a8: 17, tpar.iz; ix, x Cor. 4M7. PM 3;. 4, Htbr.f.Z. u: 17. Efl jMajmfmti. 
/&~i2k>r*>j,(*ftmtixi lompletiva , «/ Itttf . 18 r 8. jtf*r. la ^ liv y^K 19* 44 . 24 : 4 *. fe Cor. 7* 
i«. Pw.3: 1. llei*. loi j. Vf/>«£.zi : u: >1tk- ctm.ftartkifh t dtfyums hut iffmm, tpmtrt . 
finifc«tu>*em Dmpsipii ,' »/ i)/*/. 9 : 1. ./for. Z : 3. 7T7- A*, zp : 3 1 . »6 : hfv/(p*r.^I « 9. to.&«, 

? jo Ofeit, 'j6bicun(jue/>rft > p /» qmbujdam. Edit. Imtur , of#.io : 

13.* »8: 13. JlW. f.« zt>. 9: 16. iy: zo. Cut. 3: 11. Htir.6: zo. fwfrc^ imjrm/mt bto.. 

S Tlj> C&M. Mcntitus eft , abiiegavit. Hrfr. 3!?, fifcr* <*V«- 

=n* '» -.' ' .'"' .'. ; '..:■' ':;' " 

\fal •ty»,i<fcin.: "if«ii mendacem fecit. Gkifcf. ^^ . 
IMft/r*/! •ofiom. meotiens, aCr."i 1:31. Gal. 1 : 30. ' 
-. '##►'*.«*& Meitfax. . Cbatd. a l?, «i#*. **». M. 8 x55V 
flosyS /. eafk Mendacium. CWM. **?**». Jo/^.B ; 44.^. 
1^2$. 1^.4:25. 1 71W.4: 2.1-Qsyi? Ua» prophets maatbeii* 
pfcilHppropheta; , Mitt. 24: 24. M<rr. 13122. Gr. ^uWe^pirty 

" '■' yffi qs eft, fufficit , fufficiens eft. Idem quod *?? «^^- 

' ^ Unos'vox compofita ex TerYdi 5 Qf Hebron *! . Z.«f. 4 2 x <i. 
jmf&iiC^kw. >■ r ■«.' ■ ■-■ ■ / 
jrrr,^ ^ f# ,I» fet>Wfem redigir p fuj^jgavit ,^unxit , alligavk 

btduti maocipatus , in fexVitutcm rcda&us eft a fc fubjec'ut.' 

i(,A 2 Futur. Digitized by Google *66 z OO $ȣ> Ji . 

Fktw. ■ £*pll nt". fubjfcieti» vos , '&rf.- 5 : jv 

. *-pp ^gw m.tPael Fun&us eft officio ecclefiaftico vta politico^ Mi- 
ni ftra vit i» /ttr» ant politick : infacris , Sacerdotio j « polhicu, 
Magiftratu & dignitatc fundus eft. Hebr. li??, CW</. ]D? ,,5Vfcc. 
pr*f. ^xJaom. facerdotib fungen*:, Lttc.% ': 8. . JfirML ; l*oia&ola- 
cerdotiofongcns, i!Prtr. d; 9. • /.-• 

\oio w. Minifter /» /Smr aut politick : infacris, Minifter Dei, 
Sacerdos; m politicise MiniHer fygis > Dux> Princeps, Confjlia- 
rius ,. aut in quacunque dignitate conftitutus, Vir magnus. Hebr. 
fi 3 , Chald, 133.$ Arab. Qj*Sj£=* J*?**?: in omnibuihts Unguis eft mm 

firm* parficipii conjtg. prima. Emph. j!»is m. Chald. .'**JS* Sa- 
cerdos, Luc.w 5. 10: £i. t^tf. 23 : 2.4. 5. . Tlur.^Lxr&yentyh- 
Ijdia Sacerdotgs , Mat. 2 -. 4. 8 : 4. 12:4.^. 16:21. 20:18. 

11 .• if- ^3- 45- 26"* 3- 14- 47- f 1 * 5% ft S9-6i. 63- ^5.. »7 J »• 3- 6. 12. ** 4'- 
62. 28: 11. .Aft*?. 1 : 44. 8:31. 10:33. 11:18.27. 14:1.10.43.47.53.74.57.60. 
61.63. *f : i-3- 10. II. 31. L*e.f. 14. 6: 4. 9: 2a. 17: 14. 19: 47- 20: 1. 19. ij«i 
4.50.51.54.66.23:4,10.13.23. 44: ip. J«A. 1: 19.-7 c 32. 11:47.49.51.57. u;io. 
18:3.10.13.15.16.19.22.24.26.35. 19:6.15.21. A3. 4 : 1. 6, **>. 73. 5: ^ 7:1. 
9: 2. 14. 21. 19: 14.' 22: 5.30. 23: 14. 24: 1. 2j: # 2. 15. 26: 10.12. \Petr.x\ yip- 
5: 10. 20: 6. : ' • , : . * * '*' 

f*jou> m.tmph. Sacerdotalis. F am. emph. &Jcn5 lacerdpCale 

return y Af*t. \ : 6- % ••' 1. 

- \'£oxjiof. emph. Saccrdotium , munus faccrdotale. J^nc. i • 9* 

]&£ m. Adaflit, inuflit,cauterio notavit. .^r<*£. c£^»*v ^ 
/>/«r. f«d/c. ^90 aduftt, cauterio nqtati , 1 Tim. 4 .;.£*<> 

• J,\.£= ?*5 v*r<*&. Bibit ex fcyphoym cantharo aanan&tp* 
]Lqo m, emph. Urceus , eiijpa : stoftSptna. ^imr. empkgfo 

ipiD« > Ato.7: 16. 13: 7.22. Mar,4:y. 18. 15: f7- JL«r.6:44. 8:7.14.^.19:2.5- 

• mXbZ fi emph. Feneftra. Chald. **£> emf>k*<89 ,,M- 
j£=> ? %jd=> ® »j4=» feneftra , foramen in domns paricte jado?ic- 

tens lucem. jicl.iQ-.y. i Cor. 11:3 3. 2V«r. emph. 1&3 fencft*> 

«^-*:4> '•"■• "i'" *">'••>* >U- Digitized by Google I OP.. a6i 

• -So Hehr. Capcrc , continercj compje&j. Cbald. l?D ^5 
Menfus, dimenfus eft, liKnfuravit, liquida , Vel arida . Arab. 

J^=» ?*?. Eibpeel M*r>Z4 menfus , dimenfus , remenfus , men* 

furatnseft. Cbald. ^^ . Parttc.ViMzl&nm.mttictur^Mat.j: 
%. Ein n aicn y, Jfar.4; 314. Mtnfoqbitur, Ltu.6-.jfi. 

Apbel \Lof Menfus eft , meniuravit. Aortic, pter. mafc. ^V--^ 
jnctkniw, Jldto.7: ».jtt,ir. 4 : 24. £^.6: 38. 

(La Componitur cum particula \m , & ?///o \fit ^L*-3C* , ^*o</ jfofo . 

pag. 1 3 1: fif coalefcit cum prafixo So , Vwfe foe //>/kw : concrefcit etiam 

cum particular ,Vtde in\£.. 

■ VL^m.emph. Menfura >Jjfec. major. Cbald.**??, Arab.^sa 

PP. Job.y. 34. 

ftlia/. empb. Meafura , ftec. minor > Mat. 7:2. J/*r. 4:24. 

JUw.6: 38, *#. 

^os m. *«>/»£. Area , A capiettdo die! a. Hat. 24 : 38. JLuc. 1 7 : 

0.7 . f'jom. I^gj. & Troft. Edit, in priori loco babent ]}<&& ,inpojleriori 

Ifcal; attamen in %eg. [Cbaratt. Cbald.^] iriVenitur *r?l?c: in Tre- 

meU. Edit. **^2f , in Parif.Jhgl. Gutb. & nojira Edition? yoa^ utro- 

f*e m loco tegitttr. 

,gO ^ w.Coepit efle. p Hehr. Difponcre^aptare. Job.^w 15. 

Jnth. u«» l^PtNipkal t°lpar2Lt\x$JicutJtabilis & firmttsflui nee everti 
out tmpediri queat, prxparatus , rattis , eernis , re&us, veins , fa- 
cWis , poflibilis fait. Pail ,oa m. Arguit ,. redarguit, reprehen- 
Atj-corripuit, correxit, accufavit. Portia pr*f. fdur. mafc. 
^^jGato^^oA-ooi *fftr. fuiftis redarguentes , i.*., eftote redarguen- 
tes , Vr/ redarguite , Epb. 5:11; )wfe fapr*j*g. 129- ^lur.fmn. 
^toaEo accufantcs , fl{ow. 2 : 1 <. Imperat. ^oa m. argue , 1 Tim. 5 . 

"ao. Repreheade', *7»w.4: a. Argue, Tit.i: if. 

Ethpad gpi\ m. Argutus, rcdargutus ,- teprehenfa$,culpatus,cor- 
reptus , corre&us eft. Aortic. ^oAs© m. arguitur > 1 Cor. 14:24. Digitized by Google *6i 

Ephef. 5 : 1 3. Ajf ^ofeo argueris , J&£r. lit 5. y Mkr?bufc. 
£ta1 ^XDtfSc rcdarguimini , /*«& 2:9. 
Afhel ^of Hanravit ; rirmavit, ftabilivit ; naturam indidit,crea- 
vit, natural ejuldem confortem fecit. &artic.pr*t. ^om. na? 
turale, I'd utjic dicam , naturatum ,*'. *. , atfK/4 ^Hj4wMfi»i»%rt« 
i : 26. Vide dc Then Gram. Harm. pag. 301. 302. ' ' 

£up m.empb. Eilentta ,generatio, natura. £«<i/i cujufque rei opt- 
Wo& dijpo/itio. Arab. ^j^issP]?. Natura, flfyw.i '.27. 1 O.n: 
1 4. 2 (Prtr. 1:4. 2:12. otilo nacura fua , 1 Cor. 15* 38. dula 
natura fua, fl^ar. 2: 27. ylia nacura tua , <■<*/*.. ii : 24, fo. 
^ocuia natura fua , tbidjrm. ^-qulo natura fua , oi/m : 26. 1 **>ai j 
^or w /oco cfoo pttnbla impoftta funt. ^io natura noftra , Ga/. 2 •. i 5. 
/rtfoJ. 1 : 21. flur. empb. \&> naturae , J*cob. 317. ^oolIxIs 

nature fuse, Gal. 4: 8. * 

|UId m. empb. Naturalis. Fotm. empb. ftulia* . 

A*t&> Naturaliter , ./*«/. >. 1 o. 

^s Dcin , dcindc , poftea , quomodocunque. Oftm. 1 1 •. 35. 

^*V? m. Juftus , re&us , probus. Re&us , Luc. 2 *. 2 5. Juftom 

judicium, Jo*. y: 3a Juftus, Row.$: 4 Juftum mtniatmm, cap. 7; 11. Juftus, Jki:8. 
Nome* hoc iw fmrma abfolma habct imj'ertmm jmd , amoiimtmfbatica cuukM', vnU Je DUmQrtm- 

£»^&. m. J'4-2 Idem. Juftus, A/<*f. i : 19. juftum judicium t Joh.y- 

Xf Juftus, m*. 17 : if. Am jultum «/I eoram Duo, AS. *' 19. Juftus, cap. za* 11. 4)ml£ 

*7. Jnftum/Mfouu*, f». 1: j. Jalh»,x«p.3: ia>& Hue jwttani 4I, 4ft^ 6tfefo Juto* 1 

jidiamwy xTbtf. I : f. lurtum *fl f«r«w 0*«, v. 6. Juftus, 2 7/*».4: 8. HfBr.wy.HL US 

4. jHftois <#* «*»!» vukhWy- iPttr. 1 ; 13, Juftus, f^,*: 8, w$vw.i; 1^4. „vff '^\> . 

Pkf. im*/k ^Ul* jufti , tym 2 :. i 3. jufta judiua > *4pK r \\$*& 
Empb. Ijla jufti , 3/4r. 5 : 45 . %^<, L*c. 1 : < 7. . Jufti, ^^^4: 

if. /iw.f: 19. i tW. i; 9. /fcir. 11: 13. • V""" 

P/ar. /i;n. ^b jufta , HU. 4 ; 8. £*/>£. ^B )U<ta, AfOCA.^ 
Ai£$3 Re£te , ;ufte , meritp. Jufte , -Lwr . 2 ^ •• ^f 1 v ?{w». j jw 

lTbef.il {a. •.'..-•. ■ ••* 

oils/. Jrtftitia,re6iihido, xquitas , jfUfttficatkx' -J<riticSw,l^*. 

• ' ; ■ " • ■ * lEmpk Digitized by Google J JUttiauku X«r.i:7f. Jtfifs*, .41. 10: 3f. 17:$!. *$: 4 *»»».3i8, 4: 13. j; rj-iS, 
at. 6:16.18.19.20. Juftificatio, *£.8: 4. Julliiu, v. 10. 9: 30, fcr.31, bis. 10:3. 4,7, 
6. CdL<|; 1. 1 Tim. 3: 16. Rc&cndo, ^.4: ?.<L jftp«as, ^.6: 11. Jutlkia-, iTm.%% 
aa. 3.* 16. 4; 8. Ti*.i: iz. Utkr.x: 9.. 2: 2. $-: 13. 7: 2. 11; 7.33. iP<(m: 23.3; 
14. jfw.i; f. 

Cum *0C ot/ool* juftitia fua, ^001.3:26. Affixum hoc vstwd^i 

im fa pumik as t tcQatado ejus m. Ijv. i : 6. juffitja ejus, /tow. i : 17. 3 : j. »j. 22. jq* 

ot264s Juftitia e/us/I (^dw. 4 : 1 1 , & #c affixum abundat. ^oZojla 

Joftkia vcttra, Msub.f, 20. 

. £jooa /». a»^>. ReprehenGo, rcdargutio , incrcpatio , 2 T7w. 

3: f6j & jmxtt PettdmmHytmm AUfiikxcwx mtndne fcripia <Jt 1 Cor.C. y uivutyttit Ubrit 

^fidocujoo «. Xmm£ Choenix , mtufur* nomen >fextarhs duos , y£« 
cotyUt quatuor continents . jifoc.61 6. Vlur. ooXxb Choeniccs, 

ibidem: viA v*r.Le8, 

* WDackaltl. Arguit, reprehendit. Idem quod VDi in Jpkcl. 

Xm£ in. «u^. Calix, poculum, Gr. <r^icypbus. i&Jr. Dta, 

CJbaM. &?» ««/«&. **?? ,^4$. JA£=> P«? . Mtf. ,10:42.20:22: 

*3: a*»6. 26:27-39-4»- 9 : 4 l - 10:38.39. 14123.36. £*r. 11:39. 22:17. 20.42. 
JfktS: ft. iCV. 10: 16.21,**. li: 2/,*». 26. 1% Jpae.l6: 19. 17:4. 18:6. 

oidp poculum ejus, i Cor a 1:27. -oi poculum meum,A/4f . 2 o: 2 3 . 
P/*f. «»/>jL i»a pocula , Mar. 7 : 4. 8. 

|io*» m. *»#>*. Loculus , roarfupiura , crumena ; cifta , ciftu- 
la. He^r. D '?, [AbtnSfr a deduct 4 °?? numcravit,fupputavitj 
tfwwf ptdefemper depnmantur rmmeramU & exfohend*] Child. Qy ? , 

*»fl*. **r? , ^4*. lt*^» > Or. x'en * »c* , *r* i3W , T«rf.Sifr/ ®f/g. 

Wfl. Crumena x Luc. 2 2 ; 3 6. P/*r. ^*oua , «»/>£. laiij crumenx , 

Luc. f o: 4. 1 2 : 33. 22 : 35. ,oou£*s crumenx fuac , Mar.6 1 8. 

-oaiLo cromeme veicrg > 3/4/. 1 o : 9. 

. ,0^^ »a» w. Incurvavit, flcxit.CA^.I" ^5 ./^fw quod Hehr. 

*|f>3 , CA4/</. *£? : S? wffxwr c«w 6>. ^»s . 
»»t» *«us/^ Lapis, pctra, iaxum nfimm. Cbatd. 1? 1^. *_»tj 

fLntpb* Digitized by Google i6% Oft 

Ephef. 5:13. Ajf £&te argocns , £fr&\ 1 2 1 5. \fkr:*ufc 
^AjI ^*jq»C4c rcdarguimini , J4H& 2:9. 
Af&xl ^s$ Mantavit ; firmavit, iiabilivit ; naturam indidit,crca« 
vit, nature ejuidem confortem fecit. (Panic. j>r*t. ^£j&/a. na* 
turtle, Vel utjic dicam , nacuratum ,j. ♦?, , -Mftu-4 4r^:<ta***«U%>i« 
* : 26. >«*V deDieu Gram. Harm. pag. 30 1 . 302^ * * 

. fclp m.empb. Eilentia,generatio, natura. *2*f^ cujufaue mopti~ 
tudo® dijpofitio. Arab. y**==>P]-?. Natura, flfyw.i : 27. 1C0r.11: 
1 4. 2 (Ptfr. 1.4. 2:1 2. ouls natura fua , i Cor. 1 5 : 38. ci&> 
natura fua, l^om.2: 27. jjila natura tua , cap.. ti : 24,^. 
^oo-uls natura fua , ibidem, ^quia natura fua , ra/M : 26. 1 h*2i ; 
wr m /wo </ko /wm&* impofeta funt. <Ju9 natura noiira, Gal. 2 •. 1$. 
/<*£->£. 1 : 21. Tlur. empb. lila naturae , Jacob. 3 : 7. ^cjlIjus 

nature fust, Gal. 4: 8. . ' ' 

llLk m. f /»/$. Naturalis. Fotm. empb. fkALar . 

A-^lId Nattiraliter, Jud. V. 10. 

^s Dcin , dcindc , poftea , quomodocunque. fym. 1 1 •. 35. 

^\q m. Juftus, re&us, probus. Re&us , Luc. 2 •.' '25. Jiiftnm 

judicium, }</h.f: 50. Juftus, Rom.$: 4. Julium maniatmm, tap. 7; 12. Juftus, Ik I,; 8. 
Nomem hot in terms abfolma habit injertrnm jnd , tmodtmtmphatna amitMi vidie dt DitmQrtm- 
Jiartn.pag.1it}. * , I , . .. 

£w^A. m. 1'4^ Idem. Juftus, Mat. i •. i ^. juftum judicium t J&.j : 

24. Juftus, cjp. 17: 25-. >/» jultum aft coram Deo, A3. 4: 19. Juftus, **p. 22*11. AkI' 

17. Juihiin;*^.-i*/» t r».»: <f. Jalhu, .*■**>. 3: 10.26. Hot juftuni*/J, -^^^<SJiJ(^.J u *■ ^ 

judicium , 2 7%*/: 1 : f. juflum «/? wm P*« , v. 6. Juftus, 2 7i«t. 4:8. rtWr. WKJ* ttt 

4. Jnftan <$* *»*• vidttnr ^ xPttr. 1 .• 13. Juftw, r^,2i 8. ^Kx.i;:^ . v .*f , 'Vr . 

Pkr. tftd/r. ,-IjIs jufti r fymii :. 1 3. jufta judkia y JtJMK,\*$y-3? 
Empb, lila jufti, AfV. 5 -.45. %#<, L*«r.i : €7. Juili, ^f.3f 

t f. Au». y ; 19. t 2W 1 ; 9. //rir. 1 2J 23. • ' ' *" 

Vtur. fern. Jb jufta , P/»/7. 4:8. Empb. )lSih juita, df*aL$ty 
A4A9 Rc£i:e , ;uftc , merito. Jufte .; \LAtc.^\ -. £kVflf^.jrw» 

oils/. Jftftitia,re£Htud'6, xquitas , jruftiiicatkx' -J-u«iciw.!^<» 

•4:/. 9. 11. 22. 13: jtiMdnaio, *»/.{•;-& ..." . » r ' . • Digitized by Google 14. ^Pstr.xi f. 

Cum *jf. m/oJ^o juftitia fua, ^on. 3^.26. Affixum hoc **»»a£| 

im fetfmtm^M , rc&uudo ejus w. £«. i :.<5. Juttityi ejus, /bw. 1 : 17. 3 : j. 21. 22. iq« 

ot2£43 Juftitia ejus /I (^w». 4 : 1 1 , & tik affixum abundat. ^WojJo 

Jaftiria teUra, jlfarl. j : 20. 

jjooaw. ««^k ReprehenGo, redargutio, incrcpatio, iTmi. 

3: MS, %& jmxU PttnlmmSyrmm Alafiibjctwx vuudtsi feripta tjt i Cor. 6: $ invmlgatuUbrit 

^tDOOftJOd m. XoThI Choenix, meufur* nomcn ^ fextar'm duos , y£« 
cotyUi quatuor eminent U. Apoc.6'* 6. Vlur. ocuxia Choeniccs, 

ibidem: vid$ v*r.t*3. 

* OBD*CBalJ, Arguit,reprchendit. IdemquodOtemJpbek 
' X*& m. empb. Calix, poculum, Gr. «^fcyphus. Heir. Dte, 

Chdd.to'empb.+H&yJrab.iJ*^ P*?. Mat. id: 42. 20:22: 
»3:x**5, 26:»7-39-4»- 9:41. 10:38.39. 141*3.36. Xw.ij.-39. a*: 17. 20.41. 
/*6.i$:fi. iCV. iom&ii,**. 11: ij,*«. 16.2S. 4>w. i6r 19. 17:4. 18:6. 

dl&£> poculum ejus, 1 Cor.i 1:27. **a£ poculum meum,A/4f . 2 o: 2 3 . 
P/#r. «»/>Jk l»o pocula , Mir. 7 : 4. 8. . 

|£a»s m. *»#>£. Loculus , marfupium , crumena > cifta , ciftu- 
la. Heir. D, ? > j[^« B/k* deduut 2 D ?? numeravit , fupputavit j 
<tw<k* indefemfxr d efmna ntur mmerantU & exfillvntU] CbdtL D "*? , 

e»p&. H^? , ^r<i*. <j**£» , Gr. *W , *k* , *r* i&* , Tcut.W 1 Belg. 

**t. Crumena , £*?. 2 2 ; 3 6. P/*r. ^*aua , tnyh. late crntnenx , 

Luc. io\\. 12: 33. 22: 35.^ooui*»crumenxfux,Mnr.6:8. 

^aaSaLo crumemt veftrac > 3/<tf. 1 o •• 9. 
' . % ?)V* •*# »». Incurvavit, flexit. Chald/i *J5 ./<&» quod Hebr. 

*\P2 , CfoM. 1$? : & wtf*wf ckj» 6>. rfos . 
Jt »»Ta •**%£ Lapis, petra, fexum cufpum. Cbtdd. *& V?. *«s|j 

1 ipf$, flCut.z^: %M Mm. ty. x, *«/. Int. 19:44? '*>*» :#.**••■■'. Digitized by Google 264 **° °° " ,' 

Empb. ]4»lo lSa^ Tdetft/ CfoW'. >*^ 4 Lapis y AT«tff .^ S. j : ^ 

Rrtri, «to*'.L»pt», «f.*i : 41- 44. P«ra, r^.27: 60. Lflpis, v. <ft op* ftlfct. Jhrr.u; 
10. if! 46. 16: 3.4. Lm. + i 3. it." 11: 11. zO-.17.j8. 21:41. 14: 1. J«*.i:6. u: 3& 
3>4i. 20-: 1. yftf.4: 11. 17.-29. Petra, Jtm.9 : 32.33. 1 Cor. 10 : 4 , *». Lapfe, 
2 Car. 3: 3. 1 Prtr.z: 4.6; P«n», v. 8. tapis, Ape. 4: 3. 9: 20. 18: in 21 : 1 1,^.19. 
f)einde eonfiituit momen proprmm Simomit Petri Apolioli Domini nofirijefu Chrifli Mattb.+X 18. 
10: 2. 14: itf. 29. if; is- i6\ ti.%%. i^^aiih , {ejespes inviej. «**■», qmiammmnti 
eli , wsftuliue emftrmtur. 

fjNur. ^a'l's ) <?w/>/;>. lots lap'ides , Mat. 3 : 9. 4 : 3. Petrx, cap.ij: 

ft, Loptdcs, J*w,f : 5". 13 : v- Xiw.3 : 8. 19 : 4a 21 : 5. J«*.8: j?. *o : 31. 19: 13- 
>*<5f . 14:5-. iC*r.3:i2. 2 Cor. 3: 7. 1 Prtr. 2: J. Ape. 17: 4. 18:12.16. 

. * "VO Hebr. Fodere, perfodere, excidere. f?ael>& Pudefc^ 

cit. Etbpaal 5# sZJ Verecundatus eft. & 'x&Q ^ftuavit,.incaluit. 

. Joo m. Kopos , Corus, men] ur* genus ^aridorum maxima ^continens^o 

Sat a y feu 1 o Epba. Hebr. tg Qbald. "to .Nomen habet afjgurafoVe*, 

\>as excifum (8 capax. Idem eH quod "9° , ut probatur B\ech. 45 : 

j 4 i bocfolum in loco , & 1 fl^g. 5:11 Itqtudorum men fur a. eH. EH 

ejufdem capacitatu in liquidis , cujtu eft in aridis. &lur. ^jfe 
JL#f. 16: 7. . . - . . ' 

too Gr. X«^., rcgio', A/*r. 1:5. vide "par. LeBiones. "Sjrifm 

Grater urn Omega filenl ttti Watw turn Dfikopbo pr*cedt#te 1 vide de Diem Aninmdv.AfoC]: I. 

Igloos a. l)0O3 w. ««/>/>. Pudor , rubor, erubefcentia , i Cor.6i<. 

vide var. Left. 

. *JtOD ^ m. Collcgit , accumulavit. Prrt». 1 1 : 29. 
•' " *•&> Ethiopia, K^tSi. 8 : 27 , itadifta a *& Chutes fifo&m, 

Gtitef. 10:6. 

j.'*#cb w. wp&. iEthiops. 2*/«r. «ty>£. U«oo iEthiopc*, ^ 
8 : 27. , , 

ZoO Zoof Zqsot" Sicut j fie , ilimliter , itidem. Chdi. **$' 
16^ inVenitur cum ^ffixisv vide fupra pag. ij. JLo&fifinem 

VidcMfitb.lM 30. 36, tf fifT4f4£ 131. ; . 

• -ma PielHebr. *™3 Celavit , abfeondit. E/^4/ ^1 Abf- 
cpnditus . fuit prx pudore, reveritus fuit , pudore afFecjtasiult , 
puduic , formidavit. Tarttc. ^t&toa w. revereni , LmcA 8": 2.4. 
.J^*^. ^r*^i \ m ; icvcrebuntur , cap. 2p : i 3.,. . -_ % ^ f 

\L»*D Fucavit;, .ftihip pinxit> tipxir,..ih^xh"5a%^- 
* " tlthr. Digitized by Google M&:/^> Chdii'htf'i Jrd/l±&±m\\t, linivit; collyrio, 
fit. fftbk> ocuktfios , 'purait foi^rto Wj.- Jithiop. frftxft : Cohol, * 
Ifocabulum cum re ommbui Orientalibus Unguis commune eft : Ixrtitpr Sti- 
bium yfyeAntimonium, fucus ^collyrium : (Hiftani vocabulumboc 
txJbktico r&iimt, -Ai-cobol ■lliceHtes.) ftfiif\ : Cohole oculos tin- 
xit Ve/ fankatim/ flici cXn&MeLfuklfiLex.jEtb. ImperatM**»m. 

tinge, jlpi.y, I 8. , , : : , 1 . •- ~ . . ■ ,m. .., , ; ,. • • _.*... .., ;. 

Itaque, igitur, ergo: ne, an,num? boptamisi nam ■ur txplttivMTn in quijham , quidnam .\ &f i/rttldum abundat. Nam /« qxifuam ? 

MxU*..i*i 1. Igitur, <*£. 19 : 2y . x 7 . Nam in quidnam ? <£*r. 1 : 66. 4: 36. Nam m 
fmtfmmMl cap.%; ij. 9; 46. , An? *^>..|8 i 8. \0 pftantis, cap. 19: 41. Nam /» qxifium} 
taf.lil 23. An? ttp.24: 18. Abutidaf, JeA.7: a'f. 8: 2i. PartituU bums Mj'w frtqstni eji 
m $Htemgati<mib*s , &j> v*&«/W ? W */*</ Gr*iotZ&. • > . - . , . 

, r'|2c%». K*y)uoi.y«ftus,:^/JOf.7.S!L6.'Vtt/e : V^..ifc^, , .. 

- &*Aj*4 em pb* X^^^/ChiliarchayTribuntiSj^^ii 131. 

J*- 33- 37. »*: «4i»6.*7:at 29. 23 ; ic. 1 f. 17. 18. 19,22. 24: 7- . 

. '\i&upm\ empL Tfempjeftai^^&iVt i'& L "Gr. Xipiuwi " : , ". 
mj^ ^ *• H^j^ Cr. Xw^rewa, impofitio manuum, electio, 

ordinatid', confecratio. OtturrA, b*c dtilio non in if Jo texlkfacro, fed intitntti 'quibns He in 
ftmt iitsx4i$i*avf eft, k± qmdtmJoL 10 fcr.i Aw. f ; utrtbiquf tnprindmi vide View. Ret. 
PitML « 8° e-f 1 2° , iV*/. »,». Porif. maj, # An$. Edit. . ' * 

♦i^j^s^H ??]3^ r ^ # Stellavit > m'icuit, fulfit. 

>^ ^^4=» V0&biop,'v -O'n; ^ i ; ^. i^d Stella; 
fydAs. C/W</. ^??^ . Stella, Matt.2 : 7. 9. 1 o; Sydus , o4«?. 

JX 43. Stell^ iCor. if.4i,*»V. 4^ *- ?&• 8: 10.11. 9: *. 122: 16. t . ..... _ 

34; »pt .flfcr. 13: 2f. X«f.2i : 2f. WS. 27: 2a 1 C«r. iy : 41. Htbr. 11 ', -\x.- ]ud.v. 1.3. 
^ <; i;^.ja,|« 2;^,3;.i ; . 4; 13 .^; 12; u; i. 4. ,. , '. 

. : * ^VP 1{4? /♦ «iyA. .Taleatum : gejteratim.eft majfa in latum d'tdu- 
#*•. • \pf4 cum, $& metdJh. confiatur , T alcn t u ??( f ,Y^?t> ; cum ex farina 
fingtur , plaqenU eyadjt. Talentum Hebrmrum triplex fair.- n Com- 
IMine, cmtmens 3000 Jiculos communes . 2 . tJtoium, Yatens 3 000 Jiclot Digitized by Google %<goi. ,31 Sacrm ypmdtrm 3000 fitter fatm % %T«gK^ 
« tur ex Exod, 38: 25 Taientum Syriacm firit auadtm t4aA 
communis HebrAorum. vide Wafer, de numnus antiquis Hehr.Chdd, 
&Sjr.lib.2.cap.i 7 : Hebr.^,QJ>dd™,emfiy<y?* Ma. 
35; 24. 28.. y£s> talentutn town , V.25. . fiur.^fio Mtf.i&; 
34. 25 : 15. 16. 20,£w. 23, Cum off. ^qptfo tbidi 

)lipam. empb. Talenti pondo, Apoc. 16; 21. 

ifcJfisf.empb. Favus .* itadiflus>qttia/igHram placenta aliqudtms 

hmitatMr, mtptle latnr quam trsffior. Ex»i. 16: 31. I &w». 14: 27. i^i/. 19: II. Proud*. 
24. Efdtfiafl. 14: 23. L*<-. 14:41; vide hie vat, LeS.i^ Lmi.it DitM Commttxtmmm : viit 
5y A/iff/. /»!. w«y*W. /ji . 6. cap. j 6. {y 1* bot Lexii fmpra fag. 2 f8. 

Ylur. empb. )&(& favi, Cant. 5:16. 

|]rN ». Cohibuic, proh'ibuit, vetuit, interdixit , uVgimrit, 
♦ coercuit, compefcuit. Ilebr.**?S > Cbald.* 4 b?. Vta- 
hibuit, y^ta. 27: 43. 2&»/. prohibuit, <•<$>.» 6": 6. Compdcait, 
2 Prtr. 3*. 16. c& m.' cohibucrilnt , Aft. 14; 17. ^CTtooUapro- 
hibuerunt cum , cap. '.19 ': 30. ^oA^ /». prohibuiftis , Z,«r. Ifi: 
'52. »ct. u!^a f, prohibuimus cum, Mar. 9 : 38. ' .Luc. 9 : 49. 
ztoiojff lis m. prohibens, Matt. 3 : 14. Luc. 2 2 : a. Prohiberc, 

i#tf. 10: 47; ejl/iic pardeipimm pro imfimitiw. viit it Diem Gram. Htrm.pag. 416. ProMbeas, 
ZJob.v. iq. • .^ 

P/»r. m*/c. ^ia prohibentes ,' i Tfcf/I 2:16. 1 Ttmfj^. : 3. - . 
F»Mr. UoZ w. prohibcas, L«c. 6:29. -*noA?Z prphibcas cum, 
Matthr 5:42. ttsl f. prohibcrcm , i_^#. 1 1 •. 1 7. £&£ m» 

ptohibeatis, Mm. 19: 14. Jtf-w. to: 14. Lw.9: fa 1$: 16. 1 Cor. 14: '39. ' ^ '- 

^cfUJO^oZ probibeatis cura , A/^r. 9 : 39. #■*.'■' 

•Etbjnel ^pGpn. Cfchibitus^prohibkus, detentu&efl. t£f&*> 

prohibitus film, Rom. i: 13. :•..•'■ 

^3 w. Prohibitio , tnferdidum , obftaculum , ok#,i% .- Jt* 
ftAa /. empb. Idem , >4&8 : 36. ^ nomenfirm* StewnftftW. 
t r^^ i m. Rabidus fait,' iSam.i^: 35 *bt ratten -re/frod* 
m HeJr.^Calebita. ,*/•*$. J^ kabiofwiTlit^ 
w«r , rabic canina conrptus fuit bomo. * ' 4^a Digitized by Google a$7 

Ig&cmksyMati.ji 6* i$> 26.37, Mar.j: 27. 28. Luc. 16'. 

♦ f«ro i& £., Confumptus eft , tofcas , ex tot© confummatus 
c/t'j defeat ; ceflavic bmnino. 

: jLloa/ «»p£. Ren. ?lur. ^os, >m/?£. tiuSoa tcnes, F/«/« 
principi& confummationis affeSluumJpfyoc.ii 2%. Hehr.^^ ,tW<f 

^oJA^, Gr.XaWfcw Chalcedonius> lapis prttbfr* , ^}w. aii 

* ^^Hek: Confummavit", perfceit, ablblvif. VecuLdt 
ronavir fe. P*r/ic. %S5Ai§ m*. eoronatur,,^ Tww. 2:5 . 

ttAo m. ewy&. Corona. C/W</. ^7? , cm/w&. **??? . A/rf. 27: 

j: 4. ^jp*<r. 1: 10. 3: 11. <5: ». .9 : 7- «*: '1. 14: 14. ' 

C*m ^ ,A.\a corona raea,P&/.4*. 1. P/wr. «w/w&. l£\s coronx, 

Ml. 14: ra. v^f.4: 4.10. '..J." 

lA^o ^ ^w^. Sponfa , reflvpn fonfi •. nurus , rejjpHu focert 
auffetrm. Jfcfr^fe»<^^» 5 ^.HP?? .juxta%.7>.Kjml,i 

im lib. Untie. aftrftSo mat* fc Jifl*. Noras , itt»#. 10 :' 3 f. ' Sponft , «p. if : 1. ]*k. 3 : aj>. 
^£wc. 1^:23. 21:2; 9. 12: i 7. ..;. . • . : - ... .. '.' •• . .; 

aA&murus fua , Z,*c. 1 2 .; $ $, u . ,P/*r, e*#&. 1^-^A fponfi , mm. 

f ■ JU»M* r*4w 1* fl*rttH txfrtfi* otcutstitr ; v/4 Gr«M. i/urp*. 4 Die* fofy i 2 1 . 

(is «*. Uni verfitas , Ve/ harbor* omneitas : rtdditwr autem adjeSTt- 
'+ W , Omnk> onuie , oipnes , omnia , tqtgs R npiyerfus $ & ^iwwfo 
*£ cvinabxrhiQ ntgmdi wi/j^i^,, jjlja* , a , um, quifj^uam, flefr; 

Omnc, ^13:44. Oronis,M5: 4. Quicquiin,.^. 10:14. Omoia, a^. 13; 39* yiln Digitized by Google s 68 ^ uo* *rbir,1b\d. Ullum /tffltfaw, <*p.2l : 17. Ullum tktiduum , «/». XX : 3- 

7 s»&ol te Quotiefcunque, i Cor. 1 1 •. 25. 26. vide & fan ?<%.$, 
dul Jii » .jifca Unofquifque , quicunque , quifquis. Matt..iv. 

11.3V iz: jo. 19: lis vidt fHfra fag.tf. • -\ •' ■ 

Vt^O*,*/ H^?omni$J^mo,%i. l 3 V4> V"H* flfr?****}f*. 
^91 \£ao 6? ,.o£bo omni tempore, temper. %•.! 1 : ?fM a : *f: 

^ \Id ;Sf. ,^0 Uriufquiique , quicunque , quifquis , &*&. 1 1 : 
a i . iT/w. -2- : a 3 j Ytdefuprd pag. 161.^^^ Idem ,ffo/. lj« 1j» ^ 

unaqucque, /f/w.4: S. •• A . ' '■ v. 

y&te#>o<^ omnia dies: & dMta Vel fubtnteltetla ptpoJUtQ- 
ne o, Omni tempore , Temper : Videfupra in >oo. dies, 
jl'ib \BS? ?£a£> Omne id quod , omnia ea qux. M*tt* 18: 18. 
/M>: ix. 4: 23.1S. u : 19- "• " t .. • * _ MM , 

y^VqJio & Vo f9^ > *l Ver£. Omne quid, omne aliquod, omne 
ullum, 1. e. , quodcunque , omne , omnia. Jo£. 4 •. 2 5 . 13 *• 3f4 : 

? y£o IS? 6? j >o'Sc&o <w* Vw£. Omne quid quod , J. f . Omnc ki 

qttjd..ka»l$:. i l i*Ci. M4J ** f : xo, 10: 41. 11:46; ><> : *» . . ' ■ . 

. io U» ® r Jc&a *£/tf . Omitis quis qui , t. e» Omnis is qui. 

jly. 16-8: 34.^37- I9*. «*• M.io:^. ?C*. S l «7- W.3: 10.13. «*«M:«- 

^^® M \S>« Omni tempore , Temper. M. 7 •• 6. fi/w.o- 
iS*. iThef. y; 6. Vide infra ^ ' U« 

'kmpb. \£EccL'6i 6..Chdcl^^1)an^ 40. HekM'- 
tumajf.c^ad(tt.um\crCitzsc}asm.^f£f.i$-. ia.aoviK 
o*J3 Us prorfus , periitus, omnino. ijittnj: ao * ' ' ^ J ^ r 
6cLS univerficas e/us ./. Mat. 2 ;. 3. 3 •. $. 1 $• Mar. i <-&. V*. 

\6<M=> hniverfttas ebrum, M^.2 •. 4* 16 jhis. 1 ^ : 4.1.. - . . 
iot^ uhi^^fitas carum', •M'M 1 : «7- IO: 2 3- Jf 4 *-^ 

S!Z %*»> 1^ '* v*"* ** nnn,m tMvtnit ** m M Digitized by Qoo ( ' « m . M?S-> XacijkiV , CJhfcufiys ^Viftitmi re£i*i , J/a&2 7 i<&.$i.' : 
' • 'twa (P^lklsw.Dealbav'ic. Jphel\£d(:m. Idem, 'ftorir. 
/>r*f . plur.mafc. embh. | a \ a ^o dealbata fepukhra , A/<i/. 23:27. 
feolndefu in va. 

• c£jp° »• Latuit/infidiatuscftjabiconditjrecoiididit.C^aW. 

^ • &to3 m. e^/>. Infidi*,. >#?. 23-. 21. 25 : £ GW</. **5£?'. 
3p/«r. ijr^. IjU^p J«rf/r. 9 : 25. 

. tjatoo m.emph. Cyminum, mjujwi. Hebr.P?, Cbald.**$®3, 
./ww. y^^ss p^a . m omnibm tm menfdibw <pi<on occijentalibjf 
Unguis fere idem fohat. CaSM'us. }efai. 28 : 27. A/*tt. 23; 2.3* 

^vc^ w. Triftatus, concriftatus, mceftus fuit Vel faSus erf. 
"F.ikpeet i&al) Idem. Macftus fa&us eft y Mwc. 10:21 
Ihfimt. o^r^ol MoeftitseiTc, Mat.i6',^y.-Mar. 14: 33. 

\J*»03 m. fw/>£. Mceftus., triltis , tetricus, morofus, atratus. No- 
mcnfamA. Teti feat. . flur. mafc. ^^p triftes, Luc. 24: 17. 
Empb. %£tp atrati >Mat. 6 : 1 6. 

AJ^V.a* Moeftc , trifte , Matt. 16:3. 

ftiooo a. tjicoa w. empb.*" Sacerdos, Pontifex. facrifi cuius gen- 
tilis & idolola'tricus. ChaM.™ , emph. ***?*. ' Sacrificulus ido- 
lolatricus 5 A&. fy: 1 3. Sacerdos hpus, Hebr.$ : 6. Pontifex AV 
"yispx >cap.6 : so.Sactrdos Upv<,cap.j:'i.\ ;li 5. 17.21. Pontifex 
AgggfgfuV^V. 26. Sacerdos iVf«vV, r<jr/>. 8^4! 10:21. ' 

j^onr. «»/>&. I2fto03 jEditua , inmofos, cultrix faeroram,^F?.io r 35. 
?/«r. majfe. emph. I^coa Saccrdbtes , Pontifices. Hebrtomm plnra- 
le &pia tantum nfttatum eft 4e atratis td«l<tlatri<is ficrificulis. Sacer- 
dotes hffisy Hebr.j': 21.23. Pontifices Af£fff& 4 v.2 3. .Sacerdo- 
tcs &p&, oqp. 8 : 4. 9 : 6. 
jfsooo o> S? l^ouco? PrincepsSacerdotum A\ytif%vs, fiebr.i : 17. Digitized by Google &i&f A'^i^. op..8 i .1 * 3*. 9 ; 7# i#r 1 5 . wd : n / j* if. 5. ainim 
hoc inVerju eft A^tfpw. Cap. 1 3 J 1 1. 

fZofrioco/. ew^A. Pontificates , facerdotiura, IjkAr. 7 : 5. 1 1 . 1 2. 
1 4. -<nlc>£oQ2, facerdotium ejus , Hehr. 713.24. 

U£a> **}? jfrab. Appellavity^ (jgnavit nomine per fe ftgni* 
frcattfe rem aliam. £o/«tf. . &ael *od ». Cognominavrt : , Wtitulo 
appellavit , ticulis ufus eft honoris vel adulations causa, Hefo\ r, P, 
Odd,. **? . . Etjppaal -oa4 *»• AppeHatus, nuncupates, cognomi- 
natus'eft , M<tf. 1 o : 3. ^#.4 : 36. 12: 12. 2^. 15: 37, (?«tic. 
^o&c »». cognominatus , cap. t2t 1. 

jkia in. tmpk. Confervus, foci us, fodalis. Confervus , Jjw. 
19: io. 22:9. cn^io confervus ejus, M«tf. 18; 29. yMa con- 
Jecvus tuus j V. 3 3 ^ja confervus nofter 9 Col. 1:7.4:7 r "iP/w. 
*/«/>£. YZdui . ci2&is confervi fui , Mat, 1 8 :. 28. 24 : 49. ^oenZua 

cdnftrvi corum, Mattb. iS: 31. Jp«c.6: u. 

vbif WD ^dwdnV.HumiliavitjhumUiatus eft. gl^=>???>i. 
Lenis , demiiTus , humilis fuit. Niphal ?3?? Deprefflt , buaa- 
liavit ie. , 

• ^-xAi* Canaan , w/wv TSLotex Chanty Gen. 9 : 1 8» .10: 6Y4W 
Terra Canaan , quamjpjecumpoftemfuis ocatpavit. Canaan, ^#7; 

ii. Hf^.wa?. ;. # 

r&LSptn. emph, Cananxus. H^r. ^? . Fvm*. e&pl>M±& 
Cananxa, Matt. 15: 22. r 

* WChald, CoIjcgit,congregavita 5^.4.1 -.7. NipMtf$ 
Extrem* or* ioclufus , aut alacus fuit , avolav.it, alis aufugU > 

uas c.fed f. fepius , Ala , ora, extremitas , fimbria , pinnaeu- 
lum, funis marts. Hebr. *|3?, Chald.^K Ewpl). fejus a . lioa . 

PinnacUlum Tfnpli, M«»b.^\ f. Extremitas, fimbria vejlimenti, <*f. 14: 36. Jlftrc6:}tf> 
**& A»V varXLed. Pinnacuhim Ttmpli,,' Luc. 4 j 9. Fimbria vtjhmeHti, tap. 8: 441 Sntf Digitized by Google 10 n* 

is *». Collegit, congregavit^ eo^efttvcpegit^coacer* 
vayit , comportavit , fafciis funeral i bus collegk, con^ 
ftrinxit : congrcgatus eft , convenit. Hf£r. M? , Ckald$& « W, 
«4*f£. TM: : Congregaretur»ooiiyeniret, I»«c.5 •. i. Congregata 

cflctf«r*«, ^8:4. Convenit, A&.116. 

haxxqf. congregata eft , Aft. 1 3 •. 44. qaIo w. congregaverunt , 

Msttb.vji 27; Ha bu eft in Vienm.Trtmtt. Kit. Hmtt. <& Tftfi. edttiomskw; 'jeai* Pari}, map 
*UgLG*i*.& mfifitdu. bgi**r «* itmjmg. PaU. Congregati font, Mtre.y: j. A&.tai i<$ 
Coogitgaflent, v. 26. Congregavcrunt , cap. ij : 30. Congregati Mint, <^>. 28; 23. . 

^cno&io fafciis runeralibuscol]egerunt,conftrinxcrunt cum, A ft. 
5: 6. *uuo f. congregate funt,convenerunt, Aft.y\ 5^. ' " »■ 
!Benani+aup m. Cogens, colligens, Matt. 3 : 11, Gongregans , 

Matt, 12: 30. Colligens, L*<\ 3: 17. Congrcgans, ftftii: 13, Colleens, Jab. 4: $6. Cow 
veoiens, «p. 18: 2. Congrcgam, /f<S.-i4: it. 

«F<rw. £12 congregans , M<rf. 23: 37. Lac. r 3 •. 34. 

??</ &£ locn uuao? wi.qui congrega verat aquas ji.^hydropicus, 

.Law. 14:*; Peitjaft agtvi famitnr , (jf idem Jiwtficat <{n*iBtmm » vufc it Diem Cram. Harm. 
ftfg,i8t. i>*£W, eoHe&M, kgstmr m ttt*k A&*r. Apift. "'' 

Form. la. in congregata, Mir 1 : 3 3 . !P/»r. mafc^^jL+xo congregate 

l&aai. t ft 10. »i : 41 . 27 : 17. Congregate *«r£« ,- Lut. 23 ,• 48. Cougrcgati , . taf. 24 : 33 . ' 
A&.i:6. 2:1. 4:31. f. 12. 12: 12. 20: 8. Apot.t^i 19. 

^fp congregati nos > ^ff. 15:2$. Congregati etiemus, «/►. 
2 o •. 7 ,• conflat ex r ajux^ congregati & ^u* nos yet eiTemus. !P/*r. 
^Forwi. ^vs congregate , ot/>; 16:13. 
Etkpeel . ■ tnft m. Colle&ns , congregatus eft. G«t. 25*17. 
(Paiel +aup m. Collegit, congregavit, congefllt, coegit,coacer- 
vavit, comportavit • execpit hoipitio, Congregavit, Matt. 

1:4. CaU^git, L*c if.* 13. Congregavit, Ail. to: xj. 

hau£f. cbegit, M<tf. 1 3 : 47. qajlo w. Congregaverant , M*/f.» 

12: jo. Collegerunt, J«*.6 : 13. Comportarunt , /ft*. 19:19. Congregaverunt,/^. 

si/Stl* nit coacervaviftis , Jacob. 5:3. ^uoAajls excepiftis mc% 
Mrf.35 : 35. 43. joaio excepimu9 te, V. 38. 
&artk..pr*f. *»rjift m. colligens, Matt. 25 : 24. 2-6. 
Partic. prat. pi. m. ^•inya congregati , Ail. 10 : 24. 

lnfinit. Digitized by Google ±J1 ^ -13- * 

lnfimt. cmlx&& ad cbngte^andmtt v jfpoic 1 6: r 4. to : %\. *^ 
Imperat. omjpm. colligite, Mdttk. 13: 50* )*h.6\ 12. 
Fufw. iini m. congregabit, A/dr.13 : ij.Joh.i 1 ; 52. tAxo^r. 
ut c6ngregarem,A/rtf. 2 3 : 37. jaiaj at. congregabtin^ap^^i. 
Efbpaal uua4 m. Congregatus, £pUe&us eft'. Congregata eft 
tar^t , <^# . 16: 22. QjiIo2j[ ^n cpngregafi flint. MaL 13:2.22: 

34 a6; 3- 27: 62. iS; 12. M*r.x\ \*y. 20- 4: 1. y ; n. 6: 30. .14: 5-3. ijK.12: u 
xi: 66. J*fr. 11: 47* /f#.4'. j. 17. 11:20. 15 : 6. 28:12. 19 ; 3*. 21:3a 23:12. 

^tV* 7 ' • 

4*&£l c, coruzrcgati fumus, ^sitt. 1 9 : 40 ; bic ultima rackets prdter 

mercm voCnttm fctbocbt aafenptum babct: vide Je DicH Gram. Harm, fag. \$f. 

Panic. •aldAJs6 9*. congregaretar > Mar. 9: 25, Luc.yi 15. Col- 
ligitur, 1 Cor. 16 : r. (P/i/r. wd/c. k i«ifl/Nto' congregate iurbk, 

Lac. 1 1 : 19. Congregantur ,. )oh. 18:2a Congregaraini , 1 Cor. it: 18. 20. 33. Congrc 
gemini, v. 34. 

Imperat;Q*ApL\ m. congrcgamini^ Apoc. 19: 17, F*«o\ ^mlltij. 
cbrigregetur. ^qaj-oAj m. congregabuntur, ^^,24 : 28.25:32. 
Luc. iy\ 37. t&kxpLLm* congregemini , 1 Car* 5:4* ...•': 

umx^m. empb. Congregatio, coetus, confdlus, fynedrium, 
concilium, cpncio> tynagoga , populus , turba, Matt.iy 33. 

33-. '?• M- *9 : 2 9- * l ? 26.46. *6* 47* Congrcgatio, r^p. 27: 24. Turba, Jffitr.i:* 
13. 3: 32. y: 24. 7*: 14. 17-33- * 8: "•*• 9- M-»f- to: 4*. 1*2:37. Congreg*i6, Z«. 
1: io. Ttorba, *$>.y: 1.3-29- 6 - *7- 7:9*HJ*- 8:4.37.40. 9: 37.38. 11:27.. #: 
13. 18: 36. 19: 3.37. 22:6.47. 23:4.18. J«*.fS ij. 6: f.22.24. 7: 12.2b. n:ip. 
12: 12.r7.a9. /fS.ir if. Gcttus, wjM'. 27. Congas*) » v. 32. T«rba, ^ay'i+Gpq- 

frcgatio, r<#>,6: 2. Synccjrium , v. 12. Turba, f^/>. 12 : 21. 13 : 45*. 14 : 4. CanpcgsuQ, 
. io. Coctus, «i/>. 1 j: 12. Congrcgatio, rap. 19: 40. Turha* *s/>.2i : riJOcettA^u* 

30, ConfcflS*, <-<*/. 23; 6, Cwgrcjatio, r^p.24 : 12. Turta, v. 18. Ccetws, iftfcitJ- 
^^.7:9.19:1.6. ; ' \ + 

^gqiaio cqngregatio epruni, Luc.iy. t i. ConcjUtfth (uom,^ 

4: 15-. Coctus eorum f cap. 23 : i # Syncdffum eoruiri, v\ 20. "Cotifi^s'ifohjniV^^ 

Tlur. empb. Tjjip Turbx, Matt. 4 * 25. 5:1. 7: 28. $> 1. 10. 
i): 8.23.2^.36. 11:^7. 12: if.23.46. 13223436. 14: 13. 14. 15-^19. ii. 23. jjpfcQj 

31. 35-. 36. 19: 2. 20: *i. xi : ^.,9.11* 12 : 33. 23 : 1. ad; yj, 27 : 20, #urciy t l 
9.20.4:1. y: 21.34. o: 344f. 8: 6.34. , 10: 1. 12:41. ifiiuiy. Xjw.^ 7.1a .4: 
42. 7: 24. 8: 4^.-9: ii.i2. 16.18. it: 14.19. 12: 1/ i4> r 2y°i^^9. ipi&jAte 
2. 7:32.40.43. u; *i8.;34. /fAi8« 28. 1^; 32, Coctus^ J/*fr f 1 * ; i»^ I^fe»4F 

i 7 :i f . • . • • "' ; . Digitized by Google 


COD'.: ID ™ 

%mj&m. *Mph. Idem; :Codcio, xj#. 19 : ^.Synagoga, 

rrfp, 26:11. Coetus , 2 Cor. 11: 28. Congrcg^tio , 2 72*/! 2 •. 1 . 

JC **QjLD congregatio noftra, Hebr.xo : 25. 2r/«r. ^lidiD fy nagogx, 
Aff.m 19. 

^aoos /^ ^*. Idem. Synedrium,A/^5: 22. Congregatio, 

lyifaknim , tt^p.26 1 j fc -Sytiagoga , iW*. 1 : 29. 3:1. fiii. yf* 36. 38.. 6 : x; Coogregatio, Ap. ifi.u Sfmu&t, i«^4M<S.2o.i8.j3.3&. 6: 6,8. 7: j\ 8; 41,49. 13: 14. fih.6: {9. 
9: xxl ia.^i.'iSr'xa vfc?.6: 9: Cotigregatia, fyncdriam, v. 15-/ 7 :3s. SVnagoga, cap. 
13: 14. ij-. Congregatio, v.43. Synagoga, caf. 14: 1. 17: 1.17. 18 : 4. 7. & 17. 19. 26. 
19; §. Synedrium, ^.23: 15. Synagpga, Jpoc.i: £. 3: 9. 

.apAaaio coetus vefter, ]acob. 2:2. ^ooiAaois fynagoga eorum, 

M&ab. \ 2 : 9. JWtfrr. 1 : 23. Cengregatio eonmv, Die. 12 : 66. Synagoga cormn, A&vr. 

Plur.empb. Y&bqId fynagogae, M<tf.£: .2*, 5. 23; 6* Af/irc. 12: 

39. £^.4:44. 11:43- »*:ii« *3 : 10 - 10:46. 21:12. ^,9: a.*p, i£.*j. Ij:2X. 
17: 10. 

^or^Aiojb fynagogae veftrae , Mat . 2 3 : 24. ^ooiAiats fynagogx 

eSrum **/fiix* Maub.4: 23. 9^ 37. 10: 17. 13: 74.. Jttur. 1 : 21. 39. Luc. 4 : ij. ]•!>, 

• XsUb m - Abfcondit, texit, occuluit, celavit,operuit, amicivit, 
* - induit.H^r.HDS f Arab. C£=> «?'? . ?«/ ]sdd m. latens, 

.Afitf. 10 : a6. - Occultum , I«. 8:17. Opcrtum , «/>. 11:2. Abfconditum myfttriim , £/*. 3 : 9. 

Emph. m. &oo , & nominaliforma^usuq', nt ejloppofit* JkmficaUonis 
tL^emph. £\I, & nominali forma £^J* Vtdefnprapug.yo. Occukdnjj 

Afe.6c^,*'t6,^. i8,*i Ablcoodiiunii X«. n : 33. Occultaiu, /tom.2: 19. 
P/«r. jw<*/c. ^»mo abfeondita Wta, C0/0JC 3 *. 3. !P/»r. yirw. r JJaa 
reconcliti thefanri, Col. 2: 3. £w/>A. l&uios occulta; Matt.\^\ 
35.'Q(Mf.2-r 16. 1 Cw. 14.: 25. cnAiso. occulta ejus jot.- (2{om. 1 : 

abi t'Gor. 4. : 5. trauma occulta ejus/* 2 Cor! 4 •. a. Jffixa b& 

am ****&*.- ^. ■». . . 

&ai/*s££ Idem. A*a» w. abfeonderis, Mdtt.i 1:2$. Luc. 10: 21. 
om^^oo "^. amicivemftt eum , JoA. 10.2. aiJoA*ao w.operuiftis 
mV,Md&25 : ^6*. 4.3. iP<tmc. /?/-**. \»a>io m. Abfcotnlitum 

?»rii»w, Aow. i6r if. Twum f^w^j i-Cer. 11:4. Opcrtum rw**ffh*m v iJGvr t .\: "%. AMcoaimm tityjlerima , C«/. i : z<5. 

^<i?/^l!iflii3to^&rcdndituffl Verbum, Lite.$i'j$\ \%i 34. ..1 A/ m Imperat. Digitized by Google $74 *^ 

Imprrat. ^Tiao /. oper'tte no», X«c. 23-. 30. Fmr. . V^i^jtu 

lit ccgat , 1 Car. H : 7. , , 

Btbpaal ^api\ w.Te&us,opertus,coopertus,abfconditus, occulta- 
tus, celatus, ami&us fuit, Mat. 6 : ly.Luc. 12 : 27. Occultatuscft, 
./fflfa ; p. o>ffia^w. te^Afhntpeaata^om.^\j.^sasl]f. abfcondiu 
funt,L«c. 19 : 42. Partk.fam. £aoAio tcgitur , 1 Cor. 11:6. filter. 
lao'ZZ /! operiretur, Mat. 8:24. Tegatur , 1 Cor. 1 1 : tf.'laa&jf. 

coopericmur, Mattb.6: 31. 

Avisos Abfcondite, clam ,clanculum, Job. 11:28; Gr.ki&p 
1 %soslf. empJ). Pallium, velamen, tegutnencum , operimen- 
tum , indumentum , veftimencum. Velamen, 1 Cor. 11 : 15. 

Teguineiirani , 1 Tint. 6: 8. Operitnentum, Htir.it ix. 

yb&zl pallium tuum , yjt&. 1 2 ♦. 8. 

• &?.? Cbald. &Talm. Mafticavit, corned it , arrofit: item Ar- 
guit , increpuit. Etbpeel +sBsaaA ». Reprehenfus , argutus , rc- 
dargutus , accufatus eft. Par tic. loci aoaoAlo «. redarguebator, 
,L«c. 3 •. 19. F«r«r. ^QanaaAj «;. arguaiitur , Job. 3 : 20 j qiriiiM 

mtmo ptOavi* ejjh futmim Eibptal; jtdufm perhid-tet tjft Ethpttl: forma <•*»« ill* fkraSi *ftv 
y*# (QHJHf/tihMi eft c»mmu»n. De Dieu Gram. Harm.fag. iff. 

^/^f/aosfw.Arguitjredarguit^eprehenditjincrepavitjadmonuitj 
(pre vit. o»4|s»Sjf c. redargui eum , Gal. 2:11. Partic. pr<ef. *scaio w. 

Mguens,Ja£.8:.)6. Fmijii, i. e. , r/?e iucrcpans , incrcpa , Tit. 1 : 13. praterttxm verb f i t j U H< - 
yi , pr*}'trtim jecuttJa epu perfona , frequenter Mjttrpatnr pro impo\Utv« '. vidt jmfra p*y \2tf. i** 
fjiOK^Apot.iX 19. 

Infinlt. oa»&& arguerc, 27/. I : <p. Imperat.^stdfm. arguc,?72w» 
4:2. «*oumsf argue eum, M<tf.i8: 15. /•"ftfwr.uaali w.aront, 
.JW. >. 1 5 ; exprejfo \ cbaraclerifiico. *»caQ*fipai arguet eum,/w.i6*. 

8. A8.xf: 16. im priori bco affixmm eft pleanafiitum : vide Gram. Harm. it. Dit*p%\l+ num. x. Vjubs&o m. empb. Argucns , reprehenfor , correptor, refellens, 
coufqtans. Eft nomen ex partkipio Apbel format um. f*m. emj>h 
tfuuicAoarguens, 2 Petr.2 •. 16; Ytde bic not* Potock. 

ftoxaastof. fw/>/>. Rcprehcnfio , confutatio , correptio , rcdar- 

gutio. Digitized by Google ao la coo 2 ~c 

cotia. • <S«f w//w & prhdtm* m'agii 'yMmn liooa , 2^g. 1^:3. 

* *$2 Hebr. Defideravit, appetiit ex toto'animq. . - 

*acpw. Argetitum,pecunia,c«y/w^f/Wmo omnes tenentur.Hebn 

*£t ,C**W. *SP? . Samarit. 3&s t)D:>. tfu j duos argefttum caprtale, 
c«ttfii*, *toutunt, •jM*«£.i7;'34..i5-: ax: 17.19 Jfcrc.ia: 14. Lm.xo: aa. 13; 1. Af. 

«fi>^&. Jjmqs M<itf/>. 25: 18. 26:15. 27:3.5.6.9. 28:12. 
if. iKw. 14: it. i.w.9: 3. 16: 14. 19: if. aa: f. A&.i\ 1.3. 7: 16. 8: 18. 19; 19. 

aot 3J,> aa: 28. i.Ttm.^i 3. 6." ta '/isfrr. 13: j. t PrtT. 1 : 18. 

r syx>3 argentutn tuum ,, ^£f. 8 : 20. «isas argentum meutn , s 

Mtp.xs: 27. Luc. 19; 13. 

* pyD Etbpaat '*&&) m Volutatns eft , vofntavit le. P4rtfc, 
loci ealsAlo volucabat ic , Mar. 9 : 20. W«fc & fupra j^st • 

w. Efurivit , famelitiw fiiit. CArf&l. I*?, &*/w. !kw Jto- 

Mauh.^x a. 11: 3. it: 18. M*mi xp uj it. £^.4: a. 6: 3. vfAlof 
10. Rom. ia: ao. 

&u&3 f. efurivt, Ma«.'2^t 55. 42. at&a «. cfuriebafit , Matf .- 

Fro Semni ,-a£ ufurpatnr mmen participate ^30 efuriens , M<tf* , 25* 
37. 1 Cor. 1. 1 .: 2 1.. 34. , Emph. £»»' efuriens , ,M<tff£. 2 5 : 44, 
P/«r. mafc . ^isi efprientes, M<tff,5 : 6. Z-wr. 6:21. 7 Emph. liso 
dhrientra, Z*c. 1.; 53. ^Laso/efurimus., 1 Cor, 4 : 1 1 j ex ^*aaa 
efericntes "€? ^L* nos )v/ fumus compofitum. Hujufmodi nomina par* 
tiajxatia Vide etiamfupram ^o , & in yioj ; Of iw^4 «r ^ic&. , Sf ^s , 
F«fttr vc aaj jw. efuriet, JoA. 6 : 35.^ 0^01 m, efurient, Apoc.j : 16. 
^a*&£«§m. eiurifctis, Luc*6i 25. 

^&3 k Fahies. Hebr. $?, Cbald. 1*9 . Emph. jlliso, L*c. 

4.«i/.*iy: 14- j/5.7; 11. .11: a8. A<w».8: 35-. aC0r.11; a7- PW 4 : ia. ^w. 6; 8. 

18: 8. . 

P/«r. «»/& lxa=> Mat. 24*7. Mar. 13:8. Lwc. 21*. * 1 . 

.o^osA *as w. Cur\ r avk , incurvavit , Mexit , inclinavit : in- 

curvavit , flcxit fe;« incurvatns eft. ^aoo /! & inclina- 

mht>-/>«Ci"<4~: $ j yide-Yar. Left. 5k»im ~Cxz>\£ m. ficQa , Epb. 

Mm 1 3 :I 4> Digitized by Google incurvatum tergurn, <fym. 1 1 : 10. Ftm. jsuaa incurvata, ii,. 
1 3 1 1 1 . F»>«r; *s>oolf. fle&et fc > ^ !%«r. 14: < 1 . #R -2 : 16 ; 

.>» w. #wpk 4/w. 14:1 o j Grvecw #jtf/*> Wc jy^.We/9. 
poculum. /</?/» /;«: e//e videtur, quod (Betgce dtatwfy m%% 
^cavitate. LWe SSHehrAis 1? Curvitas, curvatura, L<tf. csfvotn, 
vola manus, pars manuscava, vel pedis , accerra , cochleare, 
vas concavum. Nj/9 /orff bic mendumfit pro &o , quomodo de'mufs 
in Apocdlypfifempn tertii Syriis lnterpres T & wnie/or. 5**^ ■& M; 
Efit, 'ttiamhocipfaxih loco fro &s 4*£cnr ftaSj »* in ><»% Z*#«wfr 
obfer^atumeH. 

r<ao in. Ncgavic, abnegayit CMO*?, Arah/JS^^P.. 
$f<ut!t6: 70.-7J. Jf«r. 14168,70. ^w.i*: J7. J»*. i;ia 18:27,17. i'fw.f:ifl*. 
1 1 : 24. ' ' . 

Ifea'rt. alanegafti,.^cyr.2.ij;3, 3; 8, o^w. negaverant* .uJfc/* 
35. ^jpa ». abnegaftis , *vi/». 3 : 13. 14. 
©mow jas 1 w. abnegans-, L>ut.\i \ 9. Negans, \)ob. 2 : 2 2, /fr.25. 
?/«•. maf. ^.Jai negantcs , L*c; 8 : 45. Tit. 1 : : 1 6. 3 5Vta 2 :.l. 
./«*/. V. 4. Co/j/?r. i. Jaa negantcs , '2 Tiwr. 3 : 2 . • '* ~ -" f - -» • •'■ • m . - . . 
Futur. jo&aj'm. ncga verity Matt. 10: 53-. Abaegct ,xap. 16:24. 

Mar.%: 34. L*(~.$: 13. Abncgabir, i7m».z; ix» Negate, v. 13 { «?,.*«* iffftifi/al/ff*. 
tarn pr*fixo doUtb ht* infyitivt. _ ^ '" 

toaaZ w. abnegabis , Mot. 16 -. 34. 75. A/<«r. 1 4 : ^6. 72: ^32:' 
34.61rj.A- 13J 38. •■•:-•*. ..« a^.v". 

josol c. ncgabo , Matt. 10:33. 161 35* Marc* 14 : 3*.. $#>£•, 

Neatrc , /W.-4 f ,6 > 'J* *'* /"'*''"» «"» /r<*/£x» <wiit* tea i*finitiv,i. t ^Vboegwniiws, 
i7iw».x: ix. Aboegcmus, 7V/.x: ix. ' ' '" ' •' ' ';f- 

Etbpeel itn/\ m. Negatus , abnegatus eft. F«/«r. jasAi ni. ab« 
negabitur,L«c. 12:9. fde/ ^aa Abfterfitjpurgavit, 2?«>>. 2 q: 20. 

- 1>oaa m. empb t Negator, abnegator.,, fciur. empb* .^05a4>J c ' 
gatores ,X«c. 6 ; 35 i-Grac* iyo^jx-oi ingrati. ; , . ,» " 

• ^oo w. c^. Piaculudi, flagtiim expiation? dignum> i.Cor^- 

i3> Digitized by Google *° cP° 277 

1 3 j tanquamab Htbr.^P expiavfc. V; QgUanf rejduat ptugamen-. 

otftergtMr <* < dtfrieatwr 

f£>ip&ilm*. i empk. ! Villa »!•. viculus. , DimmtiVum a feo Vicqs ; 

y*cn* ^.l^rVir'l^isJ^y^raifc^las ,• 1?A# puer ■• ££»!£.- pMelliw. 

&ebr h "$ ? h Pfa.-empk ~\?o&c> >iculj 3 Luc. $1 1 2 j %jc/«ffe D/e» 

Comment* m Aikw leam. 

.r\ Ubi, tifricuivque, conflrtftumcum ;•. ^. 10:23. 28: 23. 
' v ' •: '^pw.^.'l-f^:^: 5©.. , ^a!i6; C5: 2o.C0Z.3i ir: A^f^tso,. 
Qtfoedam Edltiones pro ? -p'-habent ? p r >«/* fyfupra in J> , - 

]V> -p m, Triftis , contrittatus ftiit. Mjs / trifte fuit w, 

». *., triftis fijk, Ato/. 14: 9. Trifle ftiit «», ».«/, trifles fttcrant,«*.t7: 13. v8: 
31. 26: 22. Trifle fuit i/>^, Mar: 6: 16. L*c. 18: 23.24. J<*.2< : 17. Trifle frit vtb^ix.y 
triflejfoiSis, 2 Cw. 7 1 9 , **. 

(Benonifitm. £^£ trifte <*# >oto, *.*., triikeseftis, Job. 16: 22 v 

•J^jft trifte *«*»/*.*:, »«*j&£ trfefes,- tfr^S: 13. •'' 

(?ei/ /fo». ^ ^ qiuittt tt&e : ejfetftk> i.e.,quum triftis cfietyMat.19: 

o> 2 j xfofy&Hi. Mar. t} •. 5 i <tuaau mtjUf v« £|» tri fte eft ipfi anim* mc<t,i.e^ 

mmm**fl trifti* , Mp.2<6 ': s8.iM«r. #4: ^./^^.ifci^wi^wwAifiwrwef^ji^Aiw^. Trifle 
$£, «. *., jipyi triftisW?, >4 16: 21. Trillcjfc nob«\ ».*., triflcsjuwor, 2C<w.<5: 10. 

W/iirr. K&lf. Vobts trifte crit *.».-*. y1*w triiVes erjtis , /«&. 16 :20. 
f*rtf/ -.js w. Abbrcviavif , decurtavit, contraxit. DecurtaiTet 

i« coobsxttfet, ,M*r*,. ij; 20, *»• 
^^^^^^.Abbrevjatus^decurtatuSjContradusfuit. o-p4w, - 

deq^tatl dU^t ,j^/<*f .2.4^ 2,a >;f ;f Futur^^pb* m. decurtabuntur, 

A$k\ -pf^.'ti'iiHtta^mderorb^ffecit, contriftavit , 2 Cot. 2 ra 5>. 
A*fpf r. : corrtriftayf , V. ,2-. G* <•*/>, 7 : 8 •, to, fartic. prof. lJaSo Jtf. 
contriftans , r^>. 2: 2^ i'jtfwr. ^pjm,contriftarent ) V. 3. 
. fj&tpj j£ .,flj$&. T ; t$it ja ,. jpoeftjtia. . Job. 16 : 6. < %ot».$ : a. 

2.C«r.2:' V. 7. 7:10, ^w. 9:7. iitir. ill H. ., , ' • * ' 

^ooZo«p triftitia veftra » Jo/>. 1 6 : ap. ( ,^ Cor. 7 ♦. .9 v . ' . 

' JDjSSm Acavit.i dritb.'^gs* *1Q- Futw i .a)o i z$m.utaxct > 
tC*. 9 :io. Mm $ £>op % Digitized by Google 278 *3 ' 

- Vbop m. f&^/j. Arator , /&/. • v " . • . ■ '*- •>' '* 

faoizm. ^.Cherub. HfAr. 3n 3. Wirr^ w^A.iDo^Chetubim, 

/Mr. 9; f j Xffvjfcf^. £rj* Jg*r* y^i^r animalmm in rnnmm €mf**n m j : *a ntftdistjjcM 
viimUmiy mamas human* , w/w f7a«; fades QfatmoTj lein$s % fyyu, ££**/*, bomims; al+tm* 
Una infnfer. Hoc emblemn fnit in iemfh fitp*+ &4k < *%A &*m Mc4baMr^ba3itm +u*ertxan % 
bym ) tfjm adflo pofnerat Sabm dua aks paffis parsers tan^eutts^ Parjelibns & auUk lAu fo- 
rt wcramt. Probabile eji lotam fifuram demtminari abanimali ***, nemfe fov*f wftore. 

OijO w. iEgrotavit. >4r<*£. y£* tTS . . Eihpeel a\£2\m. jf> 

grotavit , debilitatus , infirmatus eft , %pn. 4 •• 1 9. A- 
grotaflet, Tbil. 2 -. .2 6 . itgrotavtt , v. 27. 'lxyyU\ f % «grotavit, 
o#7. 9 : 37. Tank. oipAio w. iiffirmatur ,2 Cor. u ; 39. V4 et&to 

iofirmor, #*W. 

co-Jaw. iEgrotus, morbidus, infirmus, debilis, langtridus. 

£/}*»»>€» firm* Pttt Peal. JEgtonx$,Mit,if :$6. Infirmum «»■/<«, ^.26:4 r. 71/^.14:33. 
jEgrocus, 706.4: 46. 11: 1.1.3.6. ja.xH: 8. Infirmus, /Cow. 14: 1.1. 1CW.8; to. »C« 
10: 10. u: ia Languidui, i7sm.6;4, .AEgrotuf, j7*«w.4.- zp. J;««*. j: 14-15. 

JEw/^. loujo aegrocus, Mat* 25 : 39I 43. 44. jV^': ji, Infirinus, 
of^f. 4:9. 1 Cor. 9 •. 22. Fitw. fo^ 3 wfirmi^v\.^or.8s7. 
!P/j»r. ^-oiuja m. acgroti , Luc. 4 : 40. iq: 9. Infirmi > . 2 Cor. 1 3 ; 
9. £>«/>/>. louja aegroti , Mat. 16:8. A/arc. 3 r 1 5. 6 5*5. r}. 

f$.. 16: 18. i*f-4: 40 9: 2. M-Si 3- >**f : if. 16- >9 ; **• ^J ?. Infirmi, iCtr^Sr 
10. 8:9. 9 111, Us. lli 30. tf*br.f. 11. 7.- 18. • ' 4. " • ' • 

^.rtoouja infirmi ejus , 1 Cor. 1:27,- hie affixum TrAsova^. Aiuct^ 3 

^ioti corum, ilf««*. 14; 14. '•.•'« 

1'Zooup /*. empb. Morbus, debili (as, languor, infi nniras, $m.6: 
19. 1 Cor.15 : 43. 2 Cor.12 •. o.Hebr.^ : 2. Co«jf?r. ioouja infir6ft», 
Ctf/.4*. 13. mZoot-Jo infirmitas c)us,^OTv8t 3. 1 Coni: 2^ jN#x*« 
oi^ hisinlocis irAftw^. ^ooufo infirmitas t iioftra, ^w..$ ; 6. 0*26. 

ifrfr. 4 : If. . 

,<?.&> m. Morbus, invaletudo, debili tas, languor, infirVnitas, 
dicitur de toto corpore , ut js\z> de parte alima f. membro: CaHetm. 
Morbus , Matt. a, ♦. 2 3 . 10: 1 . Bmpb. Vioiioa invaletudo^- Luc- 

1 3 : 1 1 . Morbus , J»A. f : j. 1 1 : 4. Infirmiras ,' ^«"». 1 f : 1 • 

Cum aff. ^uo6qq' invaletudo t\h ', Luc. 1 3 *- 1 2 ; • J ; - . * • -■ 

Tiur. ^^oo'morbi , Mat . 9 ♦. 3 5. Emph* V^^ 3 WPfht ? M*tf. Digitized by Google *° 379 

4c x+ Marcii 34, Z^.4^49.. 7; 21, 8. :.i. y. 1. /*<!?, 19: 12. Infirmftatcs, iCor.n- 
f. 10. /few". 11:34. ' "•<-•- • ' * 

,-J?feap morbi tui, i Tiw. « .. 2 ^.J^k^o infirmitatcs mea;, 2 Cor,, 
11 : 39* }? x 9- ^*J«n>os morbi fui, Luc. 6-. 18. _«Jof!ta3 

infirmitates noflr*,jl!Ei&. 8: 17. . ' ^ 

\jp m. Prbclamavft, praedicavit , praeconiavit , concionatus 

-„' • >. cft * ^'ti^ "" * Jffi nia f™t Grtcorum x^«, xh/kWw; 
,t£> e. pradicayimus, ^#. 15:36,- m Pari/, maj. tS Anvl. Edit, 

btc eft Jpttl^mctttrfi omuibut eft Peal. ■ * ** 

Ethpetl ip4 th. Proclamatus, praedicatus, praeconiatus eft; 

Pnedic*asi eft ewM&bmm , Row. 1 6 : .if. Pecdicatus eft, . i Cor. » : 19. Pwdtcatum ell 
evoB^eltum, Col. 1 : 23. Praedicatus eft, 1 Tim.y. 16. 

2ip4 / praedicaretur, <^#. 17 : 13. Praedicatum fuit, Co/. 1:6. 
Vartic' ^ottom. pracdicatur, Jft. 13 •. 38. 1 Cor. 15 ; 12. 
Fffw. 2o<nKpASo praedicabatur, ^#. 12 t 2.fg Qua pethocho ad 

frimam raditaletn babent a nomm&i$ ad Etbpaal refer untur. 

Futmr. tJaAj m. praedicabitur ; Luc. 12:3. 2 4 : 47. (fy«. p . x 7. 
Pfcif'.V. 18, i*o&/. praedicabitur, Mttf. 24: 14. 26: i2..M<*r. 

13: 10; sbfifnejud faragogico. 

jipbel^m. Idem f«o</ Peal. Cbald.*™. Praedicavit, in tit. 
Evarg. Joh. Prxcedente >ojo praenunciavit, Aft. 3 : 1 8. ipf pr*di« 
cavit j <:<#>, iq •.. 37. 2 Cor. 11 ; 4. 1 Petr. 3 v 19. Zipf f. praedicavi, 

A&.xoi %f. 26: 20. 1 Cw 9: 27. 2 Cor. 11 : 7. (7««/. 4: 16. 

txiqftp. praedicaveruqt , Mar. 1 6 : 20. .«#?. 3 ; 24. ,jpf c. prae- 

cticavimus , 2 Cor. 1 1 •. 4. 1 7%ef. 2 : 10. 

Part k. prtf. i^jip m. praedicans , M*». 3:1. 4*23.9:35. M*r. 

U 4-7i2f39- . Pr*dicare, v. qt. f. 20. ^i» bit dnobwheh tmicip item pro ittfinitivo; vide 
Gram.EJrit.dt Die* fug. 41*; PfadiCMS, 1mc.^. 3 . 4: 44. AS. 8 • s . 9. 2a „ . l8 
19- a*:ii»- *•**•** »«> G4»5 *• J": 11. *7iw.2: iy. 4w.y: 2. 

PAav mafi. ^jjrio prxdicantes , Mar. 7 : 36, A9. 4 : 2 . 2 9. 8 .• 4. 
1 6 : 4. 2 1 . PW. 1:15. 17. ^jujiaio praedicamus, ex ^.jpio pr«- 
dicantes Sf ^i« nos V«/ fumus compofetnm, <fym. 10 : 8. 1 Cor. it 

23. 1$: 11. 2Cor.4: f. Col. i; 28. ija8.i,:2> 

7^?wf. ofcs&i pracdicare,. MtfW. 4: 1 7. Ad praedicandum, cap, - 

11: 1. Ltv.4: 18. 9: 2.yf<9.22: 21. 

Impcrat. Digitized by Google a8o & . 

Imperat. ijaf m. prxdica, iT'tm.+i iv bjafm predicate, jMfyt; 

10: 7-tf- M«r.i6', •/• , . •..>'»' 1 !"" < ■ 

i^War. )p] m. pr«dicat>it ~ } Matt. 1 2 : t "8. \1h&. i 3V24. "26: if 
ijif c. prxdicabo , Afar.i '.38. ^Sf.20 : ao.'^i\ i^^oi^m. 
cator , 2 !P#r. 2:5. onop prfcco ejus , 1 Tim'. 2 :' j\ 

imdat. (Blur. empb. \\op prxcones, A9. 1 5 ; 2 1 . 

: rZotopy! emph. Prxconiuni-, praedicatio, in tk.Bvang.M-attkei. 

In pn* buJM Evany hi. In tit. Evattjjeiii Joaumw. In fine tjufJem' SLvapgtlii. tCtr.till 

\Tim.y. 17. . ' •• 1 * . •;..!,■ '( j .^ ;... . 

ctZojoj? praedicatio ejus, A/<tf. 12: 41.4LjVf.tr. 32 ,• <ffixHjH<n^for : 
dat. \*lo\6p pracdieatio mea, 1 Cor. a : 4. ^cw^pracdicacionoftni) 

I Cor. lj: 14. 7»*. 1 : 3. . 

. &f j^ w. «w/>/\ Idem 7*0$/ #?*? . ^ w*»#f. fx par tic iprtj.jjilxl 

formation. Predicate* , Rom. 10; 14. • .... . "... ....••.• 

l!ou|fO e.g. Epbrtm, al. f. XafTnj, Charta. iJtb'A^ii. 

^3 w. Convolvit , involvit , munivit. CjW</. T5? . Con- 
, vql vit , Luc . 4 : 20. map involvit ipfiira , M*t. 27 1 59* 

JWV. 1 5 ; 46. Z/«f. 2 3 ; 53. ctAsJo f. involvit eum , £>«fc.2 }J. 
»*qta3jr> w. involverant ipfum,./o£.f 9 : 40. "Beily^ m.mvofoius, 

Lw. i : 12. Gottvolaeam fiubrium, Job. iot 7. 

Ethpee j4=>4 OT - Involutus , circumdatus ,. citcumvagatus eft> cur 
cumivit , peragravit , circumluAravit , perluftravit , cin^^ 
bulavit. Circumivit,^/f7. i8;t.23. 19:, 1.-20* '1: >&&$.(> 
circumivi , V. 25. oopZI m. circumiviflerif ,' './f#.*4': 2 r 3". v <Dw* 
cumdata fuilTent mania , Jr/^. 1 1 : 30. Cireumiverutit,'v.37. 
CTQspZlcircumluftraflcnt ezm.ASt.fi -. 6 : affixum abnndat.^h^ 

drcumiTimus, Aa.if. 4.7. 28: 13. 

Aortic: fr^ m > cireffmiens , A/<tf. 4 ; 23. ! j : a* : .Mr. 6 'V j^ ^w"* 

8: i. yf«3.8:4C. yc 3*. 10: 3$. 13; it. 17: 13. Involvitur, stpoc.6'; ij. •'••"*' • Digitized by Google jp c *8i Js^JPia^ejnaimai^^ 34. 

8 : 4. Circumvagantes , cap. 19: 13. . 2Y«r. /arm* s y&g cir- 

cumeurites, 1 Tiw.^ •■"13I" 

F«t«r. j*aAj? ut circumirefj^ff'.iQ: 2 r. "^oifl <*. : peragraVfriitf, 

•^•""•"rfl.^k \Q»9^botb^ad^H^Mm.KaJiv^pi p/iptA,a qntft(fckfH attEtbptw reftruntHr. > 

./^w/ 'jlpf »r irivdlvit ; circumduct., '..^Infinit. . .onffinN citcumr 
ducendi^i Cat. 9. 5; ' 

Xt>£m.empb. Munitio, arx, oppidmn, nranita urbs. C£<iW. 

- jbjiw. 09/7A. -Involticruin j'farcicultis,-! jRi»»,i4 : f 3« ^ww. 
TVww/.- %. H«f f. 5? Trojk'editi bifakt £>£ V P^n/: ^g/. Gtf£. Of 

,- .^pp m. ; Amputovit, j^eci^it^^^: 1 p f 2 a • ) ' 

" .."jSsjp.w. fflpki Vjnea. " Jtem^pjgutatio. flfyr. Q, J3 ,' €£*/</. 

oto, ^A- K ^V>4rJ%i p l ? - '.'Mi. aei:" 4. 7. 8. 31:39* 

4P-.4J. iWJ»r.i»: 1.2 8.9. Z.*<.2o:9. 10.13. 1 j.i 6. 1 Cor.^4 7.. . * 

oik>ji vinea c)us tyi'W fua , 1 M<tf.'2'6:'i. vSLitcty : 6. cilci f o virtea 

• -^Sb{/:'Vchter5iiterti*. ^^^^wif^J^lrir.^iiigli^ 
: :.r -vies. CA«W: 0?a ifett tjnodSyr. JBtb. t\CPK V&. 

£,*£. |2»fO. CjW</. i H * ' ? 3 - Venter, Matt. 15:17. Uterus , cap. 

io: iS^ftnto, iW.'i :' »*• tJtdus, 5 ^.*5r: zi.'Vcate} ',''*?• >*" *7- J«*-3 *•> » CW\6: 

ausjd venter €Jtts?4*. V^fuus.* Af<tt. 1 1 ':, 46 j affixumbhvhxmQ. 
Mttr.fi 19' £**. 1$ *• 16' 16*' 11.J0b.71 38.! gup venter ejus/. 
SSMe/fVAt. /«M venter tuusw. (Ute.-at %Q,-jfyoc*io : 9. -sap 
tit£fttf ! tu<&X'£«f. r^'c. o^atefu'^meus,V. 44. A ooi»p ventar 

epfum W &us * /?«». 16:18. PM3: i£. t . ,» 

ftifritrnfi. &»p u%i, L*c,*23 ; 39- Venfcas^ T/>. i* is. Digitized by Google a8a 

«&& m. ^atkcdra} Cedes , thronus , ftdtan. Vtyi*t4$«fa 
JuSum ab Hebr** **?? , ittferto J. Otf/</. *qr»- "?> W> A*. 

&J£* ■j^V^fe.fp-p. EmpkX^^XUdWW*- Solium, 

Maub.y, 34. Cathedra, tap.xy. 1. Throws, Htkr.y. 1$. 8 : t. Apt. 1:4- 3* »»*«• 

Ckw 4^ ouaijQs folium, thronus ejus , A/4/. 33:22. Z#«c.i:p. 

Wrir. 11; a. Apot.i: 13; *§ix*m im bit #aw»«# • ■ 

ylwhzp thronus cuus , ^8. 2 : 30. Hebr. 1 ; 8. u&oa thronus 

metis, AH. 7', 49. thtmotmm in form* fimpliti vthtttiam *jfix*mpriw* ptrfmtl vUtGrtm. 
Harm, at Dub pag. 1 5-3. 1.54. 

P/«r. ^jScojod folia , throni , M**. 19:38. £»^. fZo«>as cathedra, 

AUtth.zi: 11. iM«r. 11: if. Throni, L«r. i : ja. aa! 30.' Apoc.^i 4, to. UM& »1+ 

t'^sp^ X^icw*, Chriftianus, ^5. 26 : 28. llu^n-Ja, 

I IV/r.4: 16". ?lur.empb, UA$»^> Chriftiam , ./#?. 11 : 36. 

it tie Gram. Harm, at Diem pag. 411. num. 3. 

uocuflpGMDJa Chryibpofius , ,/^w. 21: 20. Nomeft getimut. 

II.^ ib. Offcndit, impegit.'HeAr. ^5. M/ve/tod 

Offenfus, icandatizatus eft. o\anZ[ w. offenfifimt, 

Matt. 1 5 : 1.1. Par/ic. ^UaAio m. offenditur, Maf. 13 : 31. a&r. 

I I •. 39. ; P/«r. q»\aoA!jO ijr. ofFcnduntur , Mar.4 :,i 7.X1W.8 »ij. 
0001 v *\«a&o offcndebaDtur, Mat. 13: 57. Mar. 6: 3. iW« 
V^l *'• oflfcndetur, Matt, 1 1 •• £. 26 : 33. L*r.7t23.J4&9(. 
oftendar, Mat. 26: 33. <&*a^ m. ofFcndentur, Maf.24:io. 
Mar. 14 ; 20. <q!aoZZ w. onendemint , M<tf. 36 '.31. Mar^ty: 27* 

jtpbel \Uaf w. Offendit, fcandalizayit. fart, tr*f: ty&.f- 

otFcndcns, MaU.fi 19.30. 18; 8.9. il^r«. 9: 43.4547 .fri.6161. 1 Car. 8: 13. 

F*/«r. \UaJ m. offendet > Maf.18 i 6. Mar. 9 : 42. Z**f. I7*?*<4» 

\U£f c. oftendam , 1 Cor. 8:13. \U£J c. offendamus,, Mat.ij : Vf. 

IUd ». SxomJUam, icandalura, offendiculum. Bw/4. J^ 

1 ?etr. 1% 7. 1 >&. 2 : 1 o. 4"*v a » 14. c*V? Qflfendiculu»<#w> 

yoaaio«.^. Idem. ' Heb^**?. ^9^3. £fefi# r Digitized by Google 


U5«a£ offcridicnlaj fcandah, M<tff, i^s'4f t ; \fcy;Luc. 17* 1. 

if»ri6: 17..." ''''' "' i ' ' ■ 

* H«o fithr. ^^?Pixftiff^,maIcficia,rf<rfiBagiaiiiexcr- 
Cfittt, mutaVtt aliifuulnaturule adajpeftum oculi y ut aliud dppareat want 
eft. In bonam portent futnitur Syrorum *a*o j Ethpad %&*&! irt. M&<- 
ditatiis eff , muflfitavit, oravit, pnrcatus &fc,^iectovk > fttppft.* 
cavit, feat facram peregic, facrificavit : ficut pr4eftigidtores y qu<e- 
d*m muffttant ant gefticulantur : ScHndlem. Confiruttur cpn \ „ 
qo*a»fl 1*. obfecraflcnt, 4 ^/cSF. 4 •. 31. farpic. <&*&&% m. Me- 
crans , P&/. 1 : 4. Co/. 1 $29; Vertitnrhk enitetu; Jed vide Var. 
Left. § W*r »m/£. ^aasifc? oMecrantes, '^S.- * 3 : 3. I$W&. 6 : tf 8V 
^LsmZ&c oWccramns , 1 T&/] 4:1; co^r ex ^&a£A!£ pbfccran- 
tes ^ ^u* nos Vet iumus. Futur. ja*s2v3 f . ob&cremus , 1 Tbejf. 

tsmolf. Preces, deprecatio , ob&cratio, fupplicatio. Emph. 
¥te*s£ trrpplff cat'ib, Hr£r. $ : 7 . Cd/^r. deu^h "Vide GftmMtrm. 

it fiftffJRg, lOi. 

' . j»j\ rv w. Scripfit, con-de-m-pcr-pwe-refcripfit. ^/rfr. 

3ro ) CMrf. 3na } ^, J££» : G^i ^ Tau po- 

mud % euphonic caufa , «/ y^0w , & L<tf w* prapomido f cttcmrt Scri- 

6b j j# TVw. W<*m/ G? &f /g. ^tBnjtoen ', Scripfit, M<*r'.io 4-5 . 12 1 1^. 

£*<-. i:<>£ 20: iS. J»*. 1:4*. j: 46. 19: rs>; xi i 24. DcfcrijrfitjAow. 10: f. * 

AaA^ c-. feripfi, M« i 9 • 22 , bu.*4cl. 1 : 1 ..flfyw. 1 5 : 15. 16 : 22. 

vC<v.j:$wii. 9«: Jf-, aC»/,i: 3.4. 7: n. &/.£; 11. Efb.y. 3. iTbtf.y. 18. Pbilem. 
vcjCj9.11. Htbr.iy. 22. iPirtr.j: n. i J*fc 4 : 14 , <«•. atf. yi 13. 

i^i^.fCTiperuht, v4#. 15 r 23. 16: 4.7*$ s 27. <oAo3to »i. 
/&•»$#&, iCori-j'. 1. ^ac. fcripfimus , Aft. 21: 25. 
&bjon?^>&£ m. fcribpny, Jo/j. 8:8. iCor,4? t4» 14-. 37. 2 Cor. 

j: I; 13.J to. G*A 1: 20. 273^/3: 18. iZVafcj: 14. jPnrij: uij»*.i : 1.7. 8..H. 13, 

?/«r,. vr A*aAs icribimus , 2 Cor. 1 ;. 1 5. 1 Jo^. 1 : 4 * ex ^q&l m» 
/criBemeS 6^ ^I*» nos W/ fum,u> comptfitum. ' • 

fffiPjodfami fcripta^, fcrijptumi. M<rf. 2^: 5 .4 : 4. d. 7.10. 1 1 '. »o\ 

N» 2 iI,, 3- Digitized by Google *8 + ; , &b 

xxi l3 » »4:*fji.A^*x. 7^6, 9:^13.? w:i*'i4: xt.vu 'Lf.^ixy. 4.4.,,. 
8.10.17. 7: 27. 10: 26. 19$ 4«T 21122. "23" {38." 24: '44. 46. :/«A.it 17. 6: Jfi.^ftTlf 
17. io.- 34. 12: 14. 19: 19.10. 4&- «' «>• 7: 4»- 13: *9-33-4?. 1 J'- if- J7-*3- »3tf. 
torn.*: 17..*: «f.,»4. 3:4.1a 4: »7«'8. 8:g«M«:.«3«33- Ip^.if. ■IiHi&'um^ 
14: 11. if : 3,9. iCor. 1 : 19.31. 1:9. 3:19. 4:6.9:9. 10:7. 14:11.17:3.4.^. 
2O.4: 13. 8: if. o: 9. G4/.3: io,*». 11. 13. 4: 22.27. Heir. 4* 7. 7:& 10:7.^. 
a: 8. 1 P*r. 1 : i6..4fwf. i: ^. j tjc^y ; 8. 14: /. 17: j-,8* 19: 12. *o; ij. ; 

F<m. llxL£p jfcripta, lyl^rc, T 5 : 2^. L»c. 20*. i7 t 22*. 37I Jof), 
if.ifi iCor.^:'i. 3 . »••••■. J ... * . . . . ',*;, j..-, 

P/«r. wto/c. ^*a*Aofcripti, ?W/. 4 : 3. jfyoc. 19 ; 12. 16. 24: 12. 27. 

^/^.^w.^aiAalcriptx^c.iS: 31.^.12 :i6. 20: 30.^.13: 27. 

2 4 : l* 4. Scripturx , literx , Gd/. 6 : 1 1 ^ Gr. y^yamu Stripta , 

4j»tt.'i I 3. 20: 12. Script*; #^.2a: 16. Scripts, v r ia j 

7^«tf. .,flw(7^ViN a4 fc.ribendurn., i Tbej.^yg. 5 *-f .. 3/«£. V.ta^ 
%Job.V.'i%, J«d.l>.%, Scribere, /&/. Futum eram fcriherc, 

Iptperat. .aoAo m. fcribe , Lire. 16: 6.7. ^jpor. 1 •. 1 1 . 1 9. 2:1. 
8.i2.rik 3:^1.71*4. -i4^Jt i9:'9.;at>f. . ^ - v . «.: 

Futur:.jza££& m. fcnbftsjjqk. 19:21. taocbl r. fcribam )r Lw.i: 3. 

4£.2f: 26. Pkil.y. 1. $)ob.verj[.<).i$. Aput.y. n. " '"'"-. 

**cndkaA?[ fcribam earn /^e*« , Hebr. $ : 1 o. 1 o •. 1 6. „ <oa4a£ «• 
fcribatts , 2 C?r. 3:1. .JooAoj c. lcribamus, A/dr.io: 4.^.2^: 27. 
&tbpeel&£ift «.Scriptus,corifcriptus,de{criptus eft.Scriptumeft, 
^w»..ig : 4,>p, ( ft Tint 1 . 3 :i6. hatet\f; fcriptum eft, *^«. 4^23. 
1 CW. 9 : 1 o. Scripita eft , Co/. '4:16. ooAaZJ w. icripta funt**»A 
w<«, Z/«t. io : 20. Scriptt (urn, Hebr.j\ 3. oo A a fl ftf$.pt* m 
fenpiicntnt'} Jtul.-Tr.f. «ia^ZI /J Icripta funt, iCor.imti. 
Qartespluf. . w<r/c . ^*o2J©AJ§ conferipti , £t76r.i2 : 2 3^ poqt ^^ 
fcribere.ntur, M. 21: 25. Defoi&bantur,^&5;3'7.. $&)&*• 
^Qc^i £&&&d fcriberen tur , /©/>, 21:25. Firftr. *aA3A| tt.W 
beretur, L«f. 2 : 1. 3. 5. .^aAsAj /. fcribantur, 2^.3: 1. 

InVitw.Rei.^tbart&.Syr.] & T^roft. edit, ad prtformamem futuri eft Cbtvou; muHtmfm- 
ddi 4*U&hu( Mevotf j$i *m,*tftrHur^ \ \ ■ . \ - t ^\' 

Aphel *»Aaf i». Scrkpfit, conferipfjt j icriberc feck, f'frtk* 
prttf. ;lcoi>sAaio m. fcribebat ,- Job. S: 6; Jtc l^tut in fiS^gj^^ in Digitized by Google , h*{Mkm$ti*m>ot£to')** caqtg&ajtl. Ftttor. ^pteJ m. fcribcre, 

iff. It liJ#»*mf *m profit* Jok&hc* iitfmtivi.. 

\£&* ni, Liber, Iibellus,"fcriptumj fcriptura,o , e{criptio, in- 
uxnSgfofcriptaqus, ]oh..$ : 47. \o9u62a Libri fui, -<#?,iq : 1^, 
* }«&d /I Idem, Scriptura ,. 2 Prtr. 1 : 20. Emph. ftafta. 
CfaAr; A6fa> fcriptura , 1 Cor. jo* : 2 1 . a T/te/ 3:18. 

<£&>&£ #r.: Libellus, i^w.iot 2.8< 9. io» EHnomen dimitm- 
titnm fj&um *x mafadim empbatko ts>bo , infertis , «/*«»<€ fyUabx 
Uteris jo : Vwfe Gram. Harm, de t>ieupag. 71.72.- 

Xb&J&f. etnph. Scriptum, fcriptura, defcriptio, infcriptio. 
Eft mmen form* $eil. Infcriptio , Lite. 20 : 24 j Gr. Utyjm^i 
TSkt*t*f*m hit m Viitmwft edtime dHPpwRtfiperne, ucfi ejjettm- 
tAem >p t mdu v.#fi® TremOm baht fimmth*dm**f&f9 ;v*r- 
tit imtnjhgulmter dcfcriptio : Crinefius «a fito Lexico pmSlat ex 
forma jmpbatka plnraU tfsQto .^O?" 1 ^. & htterfretatur pluraUter 
fctipta # yuemadmodw legjtur <Htfa, 5; 1 2, . . -• - ■<_ 

. Xtasktetn f.empb, Scfiptio, deftyiptio, jUk.2 ; 2. , l . 
■ ^cfcb- lifc:.. Cicatrices impreflit, figjiavif , J«r*«: a ; 22. Digitized by Google a86 *» 

PmlfAzm. Foedavit, inqirinavit, CQtttafmaevit , macttbtir, 

commaculavit. Partk, pr*/. )oAsto m. maculans, Jacob. 3: 6. 
Partic. pr<tt. foAaV> /! contaminata. , J*</. V. 33. P/w. im/c. 
^■V>A^V) inquinari , V. 12. £^>/>. ^aAata foedati , 2 Prtr. 2:19. 
l^oZoa/. Macula, labes, turpitudoj nota , fignum, ftigma. 
Lakes, iPrtr. 3: 14. Macula, J*/. V. 34. Emfh. &to£b. 
Ylur. ^&&a , «w/>A. l&eZoa . Cum 4^ onS&Zoa ftigroata ejus , Gd. 

♦ jro £2o ot. em/>£. *0$o'wo», linum, linteum, ltnteamen. CM, 
?9 3 ft 3 ' ^ KJFD, 5^. *&# n}ra> 4,^ $&* PHfl3 } £,J, 
I? 3 . ^#6.27:59. A/rtrc.15: 46. Luc.iy. 53. o^^.iotii. 
lit 5. ^/w.15 : 6.!P/«r. em/>£. )jftoL*<r. 24: 12. 116.19:40. 20:5.6. 

£xJ.oaf* Tunica, lineaproprit ymdufmm, interula, Gr.Xm*. 

«rfr.n^?» n ^?» OWWLP». l*** 3 ' l** 03 ' TunicaJ^.23. 
oix»Zoa tunica ejus Vel fua, 3/oy. 14: 63. JoA. 19: 23. 21.7. 
^Zcb tunica tua , A/df.5 : 40. Lnc.6 •. 29. P/nr. ^LuZoa-mat, 
Af<tf. 10:1 o. A/<ir. 6:9. Luc, 3:11. Emph. &!i../q;> tunica:, 

<jU£» 10 3 m. Jrab. Pcrcuffit in fcapulis , in Icapulis dortb^ 

left /*#*« jmmtmtmm. 

tbt&fi Humerus, fcapula: latus : littus. Hf£r. *ft?» Tf' 
GW</. I 1 ??' ***??' Sawwr. 3A« «jro. Humerus > Gen^i: if 
!P/«r. e^6. iftaAa humeri , A/<t/. 2314. oiAsiAo \Sx fuper Jwmcrw 

flics, Z*<\iy: y. 

}£& «r. P<*# Exfpe&avit, manfir, permanfit, perfcvera?ic>ii»* 
ratuseft. Matrfit,'J«A. 11*. 6. o&ow. pevmamKflt r J^ 
$ ; 7. ,oZ&d m» pcrfevcraftis , Luc .2 2 : 38. ?4rtk.pr*f.!ii* * 
jKffnanens , 2 Prtr. 3 : 4. 1 JoA. 2*10. P/*r. mafc* ^AtiAc rw* 
nentcs,<^#.27 : 31. Permanentes. ijrf.2t 19. Wur./am-^o 
manentia, iCmm^m^ : tyfeif* &ot$tal£manere, .^jBw.t/tio* 
Ftitu#,4t&*mi maaeWV#W. 13 «. 1. v oMoi w. man&ritu, J^.lk? '• Digitized by Google 1) ^ bo 287 

•jfcs ^.Cbntcndit,certavit,akercatU8cft,pcrc«(fit,fcriit 
(Bemmi +»&£ m. pcrcuticns, fcriens, 1 Cor. 9 : 26. 
Etkpeel .a AV }, »• Lu&atus eft , pugnavit,agonizavit , £xo*/. 32* 
17. Contendit, conatjiseft, Jw. 1 : 13. Viribaa defeat, id\&. 
itt : 26. Affli&atuseft, 2 Paral. 16:12. 

Ethpdd **%&} m. Ceftavit , decertavit , contcndit , pugnavit, di- 
roicav it , dig)adiatus.> lactams fuit, helium gcffit , preliatus eft ; 
pugoax^contentiofus/ixatusfuit : anxius/ollicitusfuit.AjiAoZt. c. 
certavi, 2 T/m.4 ; 7. Parf/V; +»&Z&!g m. certans,Cc/.i : 2 9 ; mm. in 

M.S.ColsM-enJi , fmb Hafbtkngim mfiu tfi: vidt bit vw. Lt&(00*j. Ceitans, i7,w.2: j,*w. 

TiHr.Ui^fc. ^AiAJo coptendentes, ]oh. 18: 3.6. Contcntioft, 

piignaces , '/»/. j: i. Alixii , Hof. 7 : 14. Partuifitum in nvmtn dtymtrot. 

InfiiHt. c*2\3&<& ad pugnandum , f>reliandam , Luc. 14: 31. Di- 
gfad'iari , 2 T<w. 2 : 24. hnperat. **As4 **•' certa, 1 7«w.6 ♦, 1 2, 
oifr&l w». contcnditc , Luc. 13 *. 24 j £dc ^/«m IW. de Dint ad 

MHpetl nfirt , i» Graft JUrw. peg. 11 f : . 

•■ Y^otel m. «»/«&. Ccrtamen , ppgaa, , lu&a , collu&atio, digla- 
diatio, helium. ^a»o£ol collu^atio veftra , Eph. 6:12. fPiur. 
emph. \mo&£l certamina , iXm. 2 : 23. Tit. 3:9. 
Ok, PWjptei, >$«r.io: 11. Faft»>4Sf.a4.i7. Pro, 1 Cor. 8: 13- 14. Super ,Mr*r.$* 
75. PkpBpniCDm,7*/.v.7,*». 

£ f^oLL" 1 &yl Ufqae ad > 3/<*f 1 m 7 , ftr, Qfc. vi<« t^/fa ^ m ^ . 
. A Non> hand, nee , nequaquam. Hebr. •&, GW. **> y JraB. 

J **^. AiW.1-.19. 2$. 2:6.18. 4 -.7. 16:9. 19:18 , &f» 

Ne Digitized by Google a88 "D 

Ne, cap. i : 20, 3: 9. 1 Gr.41 5. £§^.4: 14.fi©. .Mdeif&m 

In negatiMum & priyathwm, ut ffi 1X^.^0 y iricorruptibilitas , fljo*. 

2 : 7. >o^ y infipiens , Hof.i^ : 13. . y? Quod non , ut non,ne, 
JM*/.i-: u. 4: 7. 6: 1. 10: 3,3. 17: vj. Ablque, fine, Matt, 12: 5.7. 1 3 :■ 34. Zw.6: 
49. 10:18.29. 12 : 3f. J«fr.8: 7. 15-: y. 19:23. Aihw. 12. 14:16. .19:40. £pi. 
2: 12. H*br.T:j. . 

y£ £« qui non, Marc.7: 37. |<n y Annon* nonne > Mrt. 
5 *. 46^47 . 6 •. 26. Hebr.i ; 14. Ipdi 1J Ideal) /*o£» 2 : 5. 
21. 25. 4:1. Non, nequaquam, neutiquam , Matt.y.^. 

d&. 19; iA. Ram. i: 31. 1 Cor. 2:12. 13. 7:35. 2P/lr.i:n, 2>&.v.l. 

y^ Antequam., priufquam,.Af<*tt. i : 18 j Vide'jL. « 

jj ». <£gr£, molefte fulit, labbravit, labore, fatigatus, defiri- 
* gatus eft, feflus, defefliis , laiTus , laflatus fuit, corpore , «wno, 

H^. n ^ , Cbold. "«h co«v««> <*» Hfir. nnV ? a*W. w# * *#, 
Sam.. %Al &. mvZ . &/y /. laboravif., <J{om.j6 •• p". u» A-y W.fifr 
gatus es, Apoc. 2:3. Aly f . laboravi , 1 Cor. 15*. 10. laboravenn, 
■Cal.^. : 10. a*y m. laboraveruntj Job.4: 3H, ~B / laborafuntjJW. 
4: 3. ^iy f. laborarunt, ^om.i.6: 12. ,gAJ) w. labonrvtfcj, 
Job. 4:58. ^U c. laboravimus , Luc. 5 :. 5.} ita& punfiatJe $it» 

tn Gram. Harm, fat. 313; atamtfic malim tie noftram editioMtm cvrriyert : vim & «r. !<■ 
i3im««. mVum. Rti\tbaraS. <Syr-] & Tnfi.^dit. nulla punda aMta fimt. 

(Bewm Xffm. laborans , i Cor. 1 6 \ 1 6. i Tim. 2:6; vide bk Wr, 
LeSi. Tlur. ^Llf laboramus, 1 Cor. 4: 12 ; ex ^^ w.labpran- 
tes & ^L* nos Ve/ fumus compoftfum, ^lur.frm.'^\)'\^?omi€s, 
Matt. 6 : 28. L«r.i2: 27. ^</1Q *». fatigatus ? defatigatos > 
feflus , defeflus , laflus, Job. 4 « 6. Qhr. mafc. ^ labon#es, 
1 T/fe^ 219. 5:12. 1 Tim. 5117V V«^ /;if «i lock V4^1<*& 
JSw/?/;. }:;y fatigati , laffi , Matt. 1 1 : 28. . "*^ ' j 

j&5^««f. Illid laborare, c^?.20:2C, F«/«r. 1U-» w!-tabowt, 

'jpMj$m. Laborare feciti fatigavit , defetigaVitr/ttbleftam 
cxhibuit , vexavit. Particpraf. iuUso /. molcftianV^xJuBens, Digitized by Google V 289 

JLucaS 1 5 j adLomad G(eVwq> jxmo ^juxta e*q%* babet Gram. Harm. de 
Dien pag. 205. confer ^i$o benefacientes in ^4 & fe\z£o dolore 
aflfe&i in *olo: funt autem hie Varirt Lefliones. @lur. mafc. ^Uio 

moleftiam exhibentes,A/rff. 26:10. ; Futur. ^U-'if. fatigemus te, 
^£.24:4. 
. tZol) fempb. Labor , opus y fatigatio , defatigatkv moleftia. 

jLobor, iCor.6; j. 11: 23. Fatigatio, v. 27. iTbef.3: 8. 

A/NTl H*^ Aitbiop. Mifit. Arab.Conjug. iv »*» 1*?^ Idem. 

'C^bom.empb. Angelus, nunchiSjlegatus. Hebr.^? 1 ? 7 Chald. 

ivfoyempb. ****!&, Sam. ti/iVH ybo, ArabA&o P^.JBtb. 

*i*f9. InTeftam. Antwerp. Marc. 1 •. 2 /^ffirr fejlio, quodfecyti 

Trent. & !Boder. femper fcribunt ^p**?? : ^rr editiones Viennenfts & 

Cothemnfis ibidem loci S? pafjhn babent l^lfco: quam punSlationem , quia 

& apud yfmiram repent nr , fequiturde Dien in Apocalyft : Wf ejus not* 

Apoc .\\ 1. G/w /mc ipfa punSlatione conVenit quoque punSlatio edit. Qari- 

Jiaifis , Anglican* , Gutbierii & nojlr*. Angelus , Mat. 2 : 1 3. 1 9. 
.Zjftf.i: 11. 13. 18. 19.26. 28. 30. 34. sy- 38. 2:9.10.13.21. 22: 43. Job.;: 4. 12: 29. /U. 
/: 19. 6:if.?i 35"- 38 8:26. 10:3.4.7.22.11:13. 12:7.8.9.10.23:9. 2Car.11: 
14. G*/.i; 8. Af\x. 1: 1. 2: 1. 8.12.18. 3: 1. 7. 14. 5: 2. 7: 2. 8: 3. 4.5.8.10.12. 9: 
1. ii. 13. 14. 10: 1. f. 7. 8.9. 10. 11:1. if. 14: 6.8. 9. if. 17. 18. 19. 16: 3. 4, f. 17:7. 
18 : 1. zi. 19* >7; 2 °: «• *i : n. 22: 8. 16. 
Cum ajf. ciolLio Angelus ejus Vel fuus. ^tf. 12 : 11. 15. Affixum 

toe abmndat in luh fejtuntibw , Mif/A. 1 : 20. 24. A3. 7: 30. 12: 23. 27: 23. iCir. 12:7 

***4&o Angelus , nuncius meus, M*tt. 1 1 ; 10. Mar, i ; 2. Luc. 

7:27. y? 

Vlur. cmph. lollso Angeli , M<tf. 4: 11. 1 3 : 39* 49. 22 ; 30.24: 

36. 26: 53. Mnr.i: 13. 12: 25*. 13: 32. Lnc.i: if. 16: 22. 20: 36. 24: 23. J*A. 20: 
jx. A3.T. f3- 23: 8. fom.%1 38. 1O.4: 9. 6: 3. 11:10 13: 1. (?*/. 3: 19. Col. 2: 
18. iTiefi + i 16. 1711W.3: i6Jfr*r. 1: 4-f«6 7. 13. $: 2^.7.9. 16. 12: 22. 13: a. 1 Pett. 
i: 12. 3: 22. lPetr.i: 4.11. ]*d.*erj.6. 9. yf/x*. 1 : 20. 3: f. f : II. 7: 1. 2. 1 1. 8:2. 
6. 13. 9 : 14. if. 12: 7.9. 14: 10. ij: 1.6 7.8. 16: 1, 17: 1. 18: 2a 21: 9. 
Cum ajf. ^K»tfio Angeli ejus Vel fui. Matt. 4: 6. 13; 41. 24 : 

31. 25: 31.41. "-Afcr.8: 38. 13: 27. LHc.41 10. 9^26. iTbef.txj. iJjm.ftii. Heir. 
it 7. Affixum hoc **»r«$f in locis fyucnUbw , Luc. 12: 8.9. If : 10. Job. t: fi. 

^cnldtibo Angeli eorum , M<*#. 1 8 : i o. 

o fta.USo Digitized by Google l&ajfio/. */»/>£. Collegium Angelorum. *i&>4& colle^tttrt 

«rjus angelorum, /£or. U : 7. 

* sU & J£ Jrak Polluit intelleau. Hebr. NipM tf>) 

Cordatus , fapiens , prudcns fa&us eft. 

(Pde/ jaoS m. Cordatum fecit , animum addidit , confolatus, 

hortatuseft, corroboravit , confirmavit. Cbald. 3 ?r. Imperil. 

<££& m. addite animum, i Tbef.$ -.14. 

Etbpaal . VtSfl » . Cordatus , confifus , confortatus eft , 

bono aninio fuit, animum fumpfit. 1 Sam. 17 *• 52. Jo£. 11: 

1 2. bnperat. *rr&l\ «. bono (is animo , A/iff. : 2. AiW. iot- 

49. , *s>£lUI f. bono (is animo , Matt.y : 2 2 j /xx: <*V 2>iw» <ui £*&• 

/fe/ r^/irf i» Cr<«w. Harm. pag. 215. L«c.8 : 48. oaa£4 *• 

bono animo eftotc, Mattb.14: 27. M*r*.6: jo. Zjk.ii: 28. JoA. 16: 33. A3, if: if. 

l!a\ m. Cor, animus. Hebr. ^7 , Cbald. etiam *?. , emph ***?)£& 
«~*J jy £ ^. *vn :: Cor , A/4tf£, 1 2 : 34. 15:18.19. A/4rt.7'. 

21. 8: 17. 12: 53. Luc. 4: 18. 6: 45. 8: if. 14: if. R*m.i: 29. 6; 17. 10: to. Hi 
If. 1 Cw.2: 9. iC«r.ij 4. 3: 3. j.* 12. Epb.6: f. PbiLi : i. C«A3 : 22. iTii».i :*-. 
iTtm.z: 22. Htbr.^: 12. 4: n. 10: 22. iP«(r.i: 22. 3: 4. 

019^ cor ejus >*/ fuum w. A/<tf. 5 : 28. 13:19. 24: 48. Marc. 

7:19. 11:23. JL*r.6: 45 , ,i*. t2 : 4f. ^#.7:23. iC#r.7:37. 14 : if. Janb.iiti 

Affijtum bee xMmfy Matt. 13: ij. &*/«?. 28: 27. 

dio^ cor ejus Vet fuum/! Luc. 2 : 19. 51. Apoc. 18 •• 7-. Jjjlxiat 

toe tji flfMtaJiitmo AJ4tt.11: 4c. A3. 16: 14. 

j*al cor tuum , A/rftf. 22: 37. Mar. 1 2 : 30. Luc. 1 o : ij.M^ 

3.4. 8: 21.22. Rom.i: f. 10.- 6.8.9. 

oai cor meum , Mat. 1 1 : 29.^/?. 2 : 16. fym.y : 2. 1 o-. i.?W. 

1:7. ^ooial cor coram W fuum > M<*r . 5:8. 15:8. Mar. 2 : 6. 
31 f. 4: 1$. 6:"j2. 7: 6. 16: 14* Jjk. 1 : ji.66. 3: tf. &: 12. p: 47. J»*. 12:46 
^#.2: 37-46. 7: fi. /tew. 1: 21.24, i: *?• '*: 7« *C«r.3r if- Epb.4: 18. Afixm** 
abuxdit liter. 3:10. 

^acA cor vcftrum, Mat. 6:21. 9:4. 18: 35.19* 8. M«fr. 2 : 

%. Lue'f. n. 14:34. »i: 14. J«*. 14: 1.27. 16:22. 10*17:34. ifetr.f.i. 

^61 cor noftrum , hue. 24: 32. 2GW.3: 2. 6: 11. 7-. 3. ilfy£ 

2: 17. t/»*.3: 19. 20, li.it. 

P/«r. Digitized by Google $kr, cmn aff. £&& corda veftra , Jacob. 3:14. P/«r- cmph ter- 
ptin4twms faminin* U62& corda , Luc . 2 : 35. c<*#. 1 : 24. 1 5 : 8: 

JLow.S: xj. 16: 18. 1 C<w. 4: s- Afoc.x: 23. 17; 17. 

j|OaiZo$il corda eorum W fua, o*#.7 ♦ 3.9. i 5 : 9* &/• 2:2. Hebr. 
ot 10. 10: 1 6. ^o5Zoa\ corda veftra, Luc.i6\ 15. 21 •• 34. 24*. 

38. J«*. 16:6. G*i.Ai 6. ffki" 18. 3: 17. ft 19. 6: xi. Ptrf.4: 7. (W.3: if. 16. 4: 
8. iTbtfo: 13. iHef.zi 17. 3: y. //^r.3: 8. ij. 4: 7. J^.4: 8- y; 8. tPetr.3; 
Mt. %P*r. 1 : 19. 

j2 oo\ corda noftra, tffcw. 5:5. 2 Cor. 1 : 22. 4: 6. 1 Thef.i : 4, 

/?<4r. 10: xi. 13: 9. 

fcool m. *w/?/;>. Fiducia, cxhortatio , incitatio , confirmatio , 
promptitudo animi , alacrttas, confolatio. Exhortatio , 1 Cor. 
14 : 3. ^iL? ,-iioQ^ promptitudo. animi noftri , 2 Cor. 8: 19 $ 
eH hie affixi pleonajmns : Vide fupra in \L»? . 

AN^ lit. Tcnuit,continuit, retinuit, cepit, apprchendit, 

comprehendit. Cbald. l?f Idem, oiaa^ apprehendit 

cum , ^w. 20:2,- affixum bic tsmovxH. Veil y*2& m. continens ? 

Tit. 1 : 8. Rctincns, Heir. 6: 19; Peil in bis ambotus locis aflivi fumitur , £j? lira* otmitn 
fgmjkM fM»J Btmmi ; jtf «//«; /^p* : «m& Gram. Harm, it Ditu fag. 181. 

• Irv H^r. Lateres formavit fubalbos ex argijta & materia fub- 
alba, qualts in Mgypto & terra Canaan. Hipbil Pf 1 ? Albuit, albus 
cvafit i dealbavit. \t? albus , candidus. 
. tfvn\ f. Aifaws »T hus , a candor e. Hebr. -H?* f , Arab. w Cj . Em ph. 
l2u£a\ Matt. 2:11. Cbald. **$p> . 

^ftaiN Idem , Apoc. 18:13. 

\'~li*\ m. empb. Libanicus. Libanicum <ts >Apoc. 1:15.2: 
1 8. tide)/ar. Left. Videtnr Interpres yaj*c*$wv fumpfijfc pro *rt 
e monte Libano aBato, Vel pro tere candidijjimo S? nitidijjimo, quodfue- 
rit inftarmontis Libani , qui circa altijjimajuga media etiam aftate nfoi- 

itu teStus proctd fieSlatur : wide & a candore injacro Hebr/eo/ textu 
P*l) [Cbald. **»S Sjr.Jz&Juditb 1 -.j^diSlus eft, quafi ]?? albas. 

De Die* in Animadv. adurfpoc. i : if. • 

00 2 Digitized by Google +* w ma db» 

£" m. Veftivitfe, veftitus, indutus, ornatuscft,vc- 

fti vit, induit. Hebr. «^ , Chald. # ??, Sam. «*ai, d? , 

y£f£. A'Art : vzb. \om ut&± indutus crat , JSl.i 2:21. ^*ai m. 

induiftts, Gal.^x 27. ^9^ c. induimus, 1 Cor. 15: 49. Induti 

fucrimus, iCor.j: 3. 

iB^wwi .asK m. induens fc , Luc.%\ 27. 16 : 19. Induens, 1 Cer, 
15 : 54. &e'iluus& m. veftitus, indutus, Matth. 11: 8. 2r< 

i)r. Af<»r. 1:6. j: if. £«r.7: 2y. 8 : 3f. ASf.io : 3a Htbr. j ; x. 7. J<w#t.»: 3. 4*. 
1: 13. 

Tlur.mafc .^*ȣ& veftiti,induti , A/rfMi :8. i Thef.y. 8. Hrf.u: 37. 
Jpoc.i^: 6. 19: 14.^0**^ induti nos,H^.i^ •. 13 ;fx^*A^ induct 
&,J^nos. Imperat o*al w. induite, Ephef.6 : it. 13. 14. C»/. 
3 •. 10. 12. ^moAool induite cum, fljow. 13: 14; affixum vxmJ^l 
Fntur. uu&jw. induat, 1 Cor. 15 : 53, bis-, Vtde Var. LeBms. 
^j m -iS} m. induerent , Mar. 6 *. 9. ^qas&Zot. induetis, A/<tff.6'« 

zy. £*<. 12: 22. Induamiai, r^.24: 49. Induatis, Epb.^\ 24. 

**£&j c. induamus , flfym. 13: 12. uu&j induemus , 1 Cor.i$* ^9. 

Induimur, 2 Cor. j; 2.4; va& var.Leit. m Uribiv pofltrinribm locis 

Jphel+ms&m. Induere fecit, induit, veftivit alium. ous& in- 
duit eum , Luc. 23*. u. ^j&as^' m. indu'tfti me , Hebr. 10 •• v 
^cnoaa^s m. induerunt eum , Mrff.27 .28. 31. Mar. 1 5 : 17.20. 
Tarti^. pr*ef. .mriStim. veftiens j Matt. 6 : 30. Luc. 1 2 : 28. 
Imperat. -mo^aSs m. induite eum , Luc. 1*5: 22. 

tfak m. enipb. Veftis , veftimentum , indumentum ) p^ ora ' 
oiao\ veftis fua, Matt. 24: 18. Mar. 10: 50. 12: \6. , 

£oal /». emph. Idem-. /Mr. **? , Chald, *» , ««^.^- 

Vdlimciiram, rcflls, jlfetf*. 6: *j.2£. /Bar. i : & Z*r. 12 : 13. AH. 12: 21. I'li**** $• 
///**• 3: iS. 19: 14. . ; . 

e\*c£& Veftimentum, indumentum cjus^Mat.^i 4. 9:20* 14^ 

xH: 3. Mar.fi 27.28. 6: 79. 9: 3. 

***qs1 veftis mea , Job. 1 9 • 24. ^n#oa^ Vcftimcntum conimi 

1^.24: 4. 

*Ptur. eMpb. Uff& veftrmenta , vcftes , Matth. ~j . 15. 22 :»'* 

Xw. 7 ; 2f. //A 1 : 10. 1 Prr. 3 : 3. Afoc. 3:4^4:4. 'u Digitized by Google G^k Ol^k y^fc 293 

* uV 1&^ f. etnph. Pelvis, paropfis y cajimis, Red. 3* ♦. 17. 
Mat. 26123. Mar. 14:20. Plur. X'^l pelves, 1 Paralip.2% : 16. 

^OhA Legio, xtytw. Talm. fl^ $v . Pox origine Latina , a de- 
left* militum diBa. Quidam Volant contimiffe item cohortes , nnmerum- 
que milttum 1 2500. Vegetio Legktefi militum Humerus 6666. Vide 

& Lex. Philol. Martina. Mar. 5:9.15. Lm.% : 3 o. P/«r. ^oo^A 
JHattb.16: 53. "X" 

«-^ *J)7 Jrab. Arfit , flamruam extulit , inflammavk, accen- 
dit y inflammatus. eft. JEth..t*J(\ : ?0? jEftuavit.H<r£r.® Cbald. 
*i? Flarama/ Hinc aftita-Hterafcbiu Chtdd. Tael quadratum a! #£, 
fimiliter Syr. 

woqi^i tn. Inflammavk , accendit , fuccendit , combu/Iit. 
•Partic. pr*et. *ad^fco m. accenfum *s\ Jpoc. 1:15. 

tiuscgla' /. emph. * FlammV Hek. nanw , CM/. 3*lV*, , 

rretaby . ^of . 1 ; 1 4. 2 : 1 8. 1 9 : 1 2. . 

♦ jn? j^oi^ in. ^w/7^. Vapor , exhalatib. Qfal. 39:6. 7. 12. 
94: 11. iParai.19: ij. J,*™*. 4: 14. 

q^ Non. Ltf/ iaterrogat y Noonc , nt Mat. 1 3 : 27 >, tide hie 

%-aruK.LtBioues, Non , job. i : 1 3. Nanne, fttp.7: ij. Non, A3.\<): 26.17. 
A»w.8: iz. 9: 10. 14: 13. 1 Cw. 2; 8. 4: 4. 9: ij. PA1/4: 17, 1 Ptfr. 1 : iz. 

]q\ -<A Adhxfit , comkatus eft, deduxit. Gra. 18; i6\ 
EceUf.ii; 18. 3£/<M: 47- 
Tasini Idem. bZ<£Lf. deduxit, ^#. 15 : 3. ^ena»c&;*. comi- 
tate rant eum, o4f7. 20: 38. EV/rc. />r<e/^ ^*c&o w. dc- 
ducentes^ £*rc. 7:12. Comitantes, ^(f. 21 r 5. Imperat. 
.ootoIoS w. dedticite eum , 1 Cor. 16: 11. JF*f*r. ta& /». dedu- 
cas , Ttt, 3:13. oajoq!^ ». deducetts me , <%om. 1 5 : 24. 1 Cor. 

j6': 6. iCor.i: 16. 

Ettyaal^oHQ m. Idem . cuo&l w » deduxerunt , «_^jf. 17: 15. 

-ok Levi , .film Patriarch* Jacob , Hebr. 7:5.9. Ajpc. 7 : 7. 

&& wi. r »^£. Levita , Lnc . 10532. %^a. 4 * 36. 9kr. emfh* 
]Zo± Lcvitx, Job. 1:19* Hefo*. 7:11. 

Oo 3 && Digitized by Google *94 °^ 

tiu&f. empb, Gomitatus. otA*<&«2i9 filii comkatus ejus,t/., 
comites ejus, Aft. 19.1 i$i affixttm bicahunddt. ,ooiAjck ila 

filii comitatos ipforum , i. e. , comites ipforum T Luc. i .• 44. vide &f fupra pq. 68. , 

l^A^ m.empb. Tabula , tabclla. Hcbr.®Cb<ild™,M. 

£_r I n ^* Res lataac plena <?/«;/« yrt^lijgnea^Veoflea. 
Afler. Tabula. Scapula , omoplata. fP^«A cai inferiptum quid. 
Tabtlla , Job. 19:19. P/w. e/wpA. |1q1 tabulx , 1 Cor. 3 : 3, £0. 

/fcir. 9:4. , , 

*£oi^ ^ rn. Maledixit, execratus eft. Cbald. WW. 
A^S m. execratus es , Afar. 1 1 : 1 1. 'Benoni *$L m. malcdicens, 
Mattb. 5: 44. !P/«r. wm/c. ^4*^ iaaledicenoes,Ls<:.6 : 28. 
^}'j^ maledicimus , Jacob. 3:9; ex ^$,*X malcdicentes <$ ^ 
nos W fumus compofitum. <freil +fr^ rn. maledichis , Gal. 3.10. 
1 3 . Tlur. mafe. ^ A malcdi&i , M. 7 • 49 . . Empb. \$1\ Mat. 
25 : 41. Futur. *4&L m. maledices , [Aft. 23 •• 5. ^jg&L hi. 

malcdicctis , Rent, u: 14. 

)k&& f. empb. Maledi&io, execratio, diras, convicium, 

' Imprccatio. Mafcdi&io, Ram. 3:14. Gal. 3 : 10. 1 3 , bit. Htbr. 6 '. 8. 2 Petr. 1 : r4; wi 
A«V V4T. Z.*<5. 

flur. empb. 1^<& malcdi&tones , Jacob. 3 : 1 o. 
• ^oisx Utinam. H^r. fc, Cbald. ^S V?> ^. ^ 3 . If 
T&usol/*. fw/7. Lancea. Videtttr effe ex Grtco *oyyy. Job.xy : 34. 
Tdmudici dicunt **?P- 

SiV UA T , £iA , l^lw. «wM. Nox. H^. ^CWi 

JUL ' . - .t-L . ..L.L* . , »'< :L.L . . 
f- 7,**- 

21 : aj. 'li - : j. 

(P/w. . <&£i£ no&es , Mat. 4 : a . 1 1 : 40 , bit- 

2g^ w. Conjunxit, coefociavit. Etbpeel &£dl conjon- 
&us , confociatus.fuit. ScbtndL . a Digitized by Google Z<& Ad , apud , verfus , advcrfus , contra, ciim , erga, in. Ad, 

Mm.xt 12. 3: 13. Ap«d, ctif.6: 1. Ad, tap. 16: 18. Erga, A&.xt. 3. Advcffijs, Rum. 
8: 7. Cam, Epb.f : 11. Ad, iPetr. 1 : 3. Advcrfus, Afoc. \y. 6. 

Tr*epofita prapofttione ^q -wAa>ra$ , ut *&Y Iq\ ^c a Patre meo , 
Mat. 18: 19. Cum aff. oiZo\ ad cum , Mat. 5:1. 13:36. In 
co , Acl. 23:29.. Contra eum , cap. 2 5 •. 19. ciZak «;io ex fe, Qfym. 
14:14. ct'Zg! erga earn, Z,«c. 1:58. y 2^ apud tc, Mat. 26 : 
18. -*Zobw ad me , A/*//. 3 : 14. In me, Marc. 14:6. Erga me , 
1 Cor. 16:17. a? 01 ^ ^ ab ipfis , Luc. 8 : 37. ^os&Sl apud vOs, 
M*tf. 26 •. 55. iCor.i : 18. In vobis,, 1 .M. a •: 24, £tf. 27., 
,caZol ^o ex vobis , fym. 1 2 •. 18.. ^Z<k apud nos , M«tf. 2 2 : 25. 
Erga nos , Acl. 28 1 1. ^frm. 5 : 8. ^Qlk ^ a nobis , Jft. 1 : 22. 
Lj yS^ m. Delevit , dtlutt , abfterfit. Impcrat. ^jl m. dele , 
P/<f{. 51:3. 11. Futur. t**^j w. dclebit , Apoc. 71 17* 
ll*& c. delebo , cap. 3:5. 

* *^n? jq*A ?o*A6 Tantrum , modo , tanrummodo , foliim, fo- 
lumraodo , dummodo , feorfum . feparatim ; for fi tan : Solus , 
a, um cum affixis. Chatd. *^ n ? * "^J? - Cormluw'Bertranws infinejust 
Grammatics ynk cmi/iare ex duobm prafixm fBeth © Lamed ac nomine 

"T? Tantum, Maub.^:^. 7:47. 14: 3d. 11 ••* 19. Mtre.f, 36. L*t.H'. yo. Storfim, 
~'<*p. 14.- i». Tantum ," ./AS. S :i.i<5. 9: 7. 19: ad. 17. 11 : 13. Jimt.i t 3*. 4:5V 
1 Cor. 7: 39. Jaroi. 2: 24. Crintjim in Jko Lexico Sjriaco notat , (emits dtties mtvitf im novo- 
^efiamento Sjro obviam ejfe. ^ 

^0umit afjixa fuh forma mminnm pluralium ; «f, *oto?o»A£> folus 

tpfc, AtrttA.4: ia '14; 13. 17: 19. Mare.ji 33, Ijrr.9,: 1-8. J&d: »y'. Hebr.9: 7. Jik£ 

.• dugo*A Tola ipfa , M. 8:9. cru?d»A& Idem >c^.t 2 t 24. yJcimSft 
•.•' fbJus tu , iW. 24 : 18. Job. 1 7 : 3. .»?a»A6 folus ego, JoA. 8 * 
i;' 16. 16 : 32 , &f. joufo^N^ foh ipfi , M^. 1711. M^rc. 4 ; 10. 
Ij": 9 .* 26. ^4^4* foto nos > i Thef.%' u 

y^* m. hat. Lirrxit. H^r. lf^, Ctmtd.y^ , ^4*. ^jf^V: 
J A merit cum Hehr. PPZ » ® ^rrfi. J^ i^i : affinitfunt Gr. a«x«? ® 1 Digitized by Google Teut. &f<n/ Bel*. %ttbm. Futur. ^oomIj m. lingent, P/i/. 72: 9. 
yf. 49 : 33. Mi$. 7 : 1 7. Ptfei ^*fX m. Linxit facpe, Partic.* 
^r.e/! ^sj^&o m. lingentes , L«c. 16:21. 

vqJ^n^ w. Impugnavit verbis , minatus,minitatuseft: Al 
Infidiatus eft. Hebr. D D7 Incidit gladio , vel dentihm, 
qui injlargladii , Vfal. 57 : 4. Comedit; Pugnafit, impugnavit, 
oppugnavit. Veil 'Lorn jVti.A/. impugnabat, 4. infidiabatur, 
A/<tt*.6-. 1 9 i Caflett.in Lex.Hcptagl. expomt Minax , adverlariaerat. 
Etbpaal *>oZ£l\ m. Idem quod Veal. aAa.ISfl w. minati funt, 
yffl. 4 : 21. Vartic. yzZ&toq m. minans , 1 Vetr. 2 : 23. F«t*r. 
>o*I^Aj c. rtiinemur, ^3. 4 : 17. -• 

*Ji m. Panis, cibus. Hek.ad?, Cbald. °"? Ve/ °& 
&<w. ««Z on^ : ^*. JiJ .!»* caro. Empb.$a*± panis, cibus. 

^^.4:3.4.6:11.7: 9.12:4.1^:2.16.33. 16: f.7.8. it. 1*. 26:16. Afar, a: 16. 3:10.6: 
8.36.37.44.^2. 7: 2.5.27. 8:4.14.16.17. 14: 21. Luc,4>. 3.4. 6:4. 7: 33. 9«3" 8 : 
3. 14: 1. 15-. ij: 17. 22: 19. 24: 30.37. J0A.6: f.7. ti. 23.26.31. 32, its. 34. 3J.4I-4 8 - 
jay 1 , /«r.f8, *«. 13: 18. 21:9.13. ^5.1:4.20: 11. 27:35". i&r. 16: 16.17, *«-" : 
13. 26. 28. 2 Cor. 9:10. 2 TbeJ. 3 : 8. 

Conjlr. U|f ^a^-A panis facierum , Hebr.y : 2. Cum^fo- 

o&a*A 7 panis ejus , M. 6 : 33. 1 Cor. 1 1 •. 27 ; affixnm m his dnok 

locii eU pleonafkkum. ^oiSd*A panis fuus , 2 T/;^ 3 : 12. 

!P/«r. ^Vx»A panes , Mat. 14:19. 1 «j : 34. 36. 16: 9. 10. 
6 : 38, 4i>. 41. 8: f.6. 19. Lucy. 13. 16. /«i.6: 13. 

1W»5S m. empb. Minx , com minatio, odium , indignatio. Mi- 
nx,^*!?. 9:1. !P/»r. c«w ^1 ^oo ilv -i ^ minx eorum , cQ4' m ?9* 

1 1 r y ,\ m. Incantavit. Hcbr.v™® Chald*V> Mutfnvit, 

ad incantatores refertvr; f§ cmfdiarios qui confdidfua ct- 

lant: Sufurravit ; clam & filenter aliquid dixit. &ael **Aw. 

incantavit , muflitavit , fufurravit. Jttd. 16:2. 2 Sam. 1 2 ; »9- 

7^/1 26 *. 16. £&**£ m. muflitaftis , Luc. 12: 3. 

^aaJu&oA Libertinus , Aj&sqt?vc$. 'Blur. 01 »^ A : Efinmen 

ft 8* , .4* Jtgyftia'a vote I<ubritenu , JP^/or : vide & Martin. Lex. PhtU. De hup* v*» <«■ 
minatioHt fluraU ctxfule' Gram. Harm, de Diem p*g. 422. 423. Digitized by Google foA Gr. Ait^ , libra. P/*r. ^»^ A Jo^. 19: 30. We <fe /w/w 

m mi mit fiexim* wdi tttatsm Cram, fag. 43, i . . 

£iS. Non eft , non funt. Chald. n 7 . DiBio compoftta ex 1} Vf/ <& 
non , & AJ[ eft, funt. Utriu/aue mmeri\ Singularis , Matt.ll : 20. 

10: 14.16. 13: 21. 57. 14: 17. ij: 42. Htbr.\\: 14. Phraln , jW<ttf. 1 1 : 43. 

*Seijuente \ornexprimit imperfeclum\ ldcn AA non eiTet , A/dtt. 1 3 : 
x fy. Non erat", V. 6. ^4ffixa ftbi jungit fub forma nominum pluralium 
mafcutinorum ,{$ cam ii/dem accommodattir omnibus perfonis : Yidejupra 

: ' * SVV EthpaalV&ZA m. Stul tus evafit , fatuus , infipiens fat- 
&us eft: Caftettusin Lex.Heptagl. 

X£± m. empb. Stultus , fatuus , Matt. 5 •.. 2 2 ,• Gr, fwfi. ConVemt 
Gr<ecum xolxqs, ^^(abb. \\hh y "Pocabtdum inirrifione & fannis ttfurpa- 
ri folitum : 'Buxtorfim in Lex. Chald. Taint. & fybb. Col. 1132. 

Xlo^f. empb. Stultitia, fatuitas , I Cor. 3 •. 10 , Gr. {jLvyUt 

» 4>7 l£c£ a. l££ol m. empb. Ephippium, cliiellae -. Artifcx 
ephippiorum & phalcrarum j Vel conopeohim , tcxtor aulxb- 
nimyrJcuvoTro/cs fcenofaSor,conficicnstabernacula. Plur.enipl>'.\£Sx& 
4.1££aifcenofa&ores,^#.i8 : %.Yule deDieuJnimadv.in bunc locum } 

vqV^ Varticula completiva : bis in N. T. btvenkur , Col. 1 -. 21. 

*^ l Tbef. a : 2. reptritur ttiam 3 Macb. 4:15'. Amira in Cram. Syr. hi. 4. c/ig. y. earn 
«<*«»** autem,vero. Lud. Die*,t>t Gram. Harm lib. 4.^.3. M*»rrt&*iiempc, Iciticct, videlicet. 

ftfcbl Gr.Aiim pbrtus. ]«d.^ : 1 7. Vfal.ioj : 30. 3 Efdr.y. 55* 
%^A&. 27 : 12 o.^*- ?fo r ' em pb> lil^A , >. 8. 

vpS^ m. Didicit. [CaUeUus , exponit jErudivit, docuit: */* 
* * 2>/>« 'Benoni fiai ro/<ftf difcens , w G>vf»i. Harm. pag. 
$a. j Hebr.^i, Chald. I9f didicit : hine per apb<tnfin p.*$fa. 

• Xv&s&L'm. empb. Do&rina, difciplina, difcipulatus ,- Secfca, 
ccetus. rt^o^oZ difciplina fua, i'T/w.3 » 6. 

r ^^ ;n. Difcipuius , /uaSnTnV , f«i ah alio difcit. Empb. Y^Ac&Z 
Matth.w: 24. ]oh. 18; 15. (?/«r. ^J-i^li , rw/»A. V^ig^ 

Pp ' Mat. Digitized by Google s 9 S ^ sk* *£^ 

Mat. \-j\6. ]oh. i 8 m «J. u^#. 11:26. ^moJ^lQui^difcipaH'BJus, 
Mat.$- 1. 8-. 21. 23. 25. 9: 10. ^«i&2dilcipuHcui,Aftf.i2i 

"1. 1 5" t 1. Ex hoc r.c;t.'t>te $yii formatit vcrbum q:tadra:u»t 

ft&L m. Tael Docuit , cdocuit , -diicipiilos fecit, juadtrriw 

o f lcl2 ;//. difcipulos fccerunt, o/tf. 14 ••20. Prfrtic. /iraf t 

"ji-klNic /«. cdo5tas, /#?. 18 : 25. Imperat. o^Jc m. docetc, 

Milt. 28: 1 9 ; Gr. fju/Jhrriwrocn, 

Etkpaal ,&2Zi w. Difapulus fuit lWfafhis eft ; edochiseft,difci- 

pulutn le prabuit. \ocn fE^lQ, diicipulus fadus fucrat, Mffoy: 

157. Z^^i^ /«. cdocVus iuiiti, Luc . 1 •. 4. P*rftf . ^VASo edoftus, 

fl/.rf/. 13: ji. 

' -*IoiD^ Poftca , Lw. i «| i : 9 j wi P<uv/I & Jngl. Vide Var. Left. 

l'tTiV-X 1f*aic^ c£ )|a&c!£ Auy.iroU , Lampas , luccraa , fax, txda, 
titio.' Htir.'-nki CLld.ipf? & •**$. tf^icSfax, ^.8:10. 
P///r. w/i/;. fesSo^ faces, J«i>. 1 8- v 5. LuCernae, ^#.20:8. 
l>laic£L lampades , Aptc.^-. 5. ^qufcSnX lampades fua: » \Aat.i\. 
1.3.4. 7* c*??* ^ lampades noltrc , V. 8. 

wj^x^L m. Yael quadrat urn Furatus, latrocinatus eft: Cafuhs. 

JtL'fsa^m.cmph. Gr.An^s, latro,ficarius,pra;do. Tahn. J "H$P 
Vlur. em ph. X^ia^ latroncs, Mat. 21: 13. 27 : 38. Marc.i 1 : 17. 

, iyi J7: Lac. ic; 30. 

J# ??? Arab. Rifit , lufit , jocatus eft. Sam. ^vZ DJ?V rifit, 
fublannavit , Gen. 1 9 : 1 4. 26 : 8. 7f/;/w/ n ? °?^« irri&ront 
in ea , J ttdic. 19:25. Etbftaal *£x£LL\ m. Laici vivit „ Ifgtiriv"it,ga- 
lafus, avidus fa&useft, inhiavit, iSam. 14 t 32. jf£$7 : «4' 
^///or. 6 : 4. ^oAa^4 w% lafciviftis , Jacob. 5 •• 5. 

*a&^k «.C£!b£i h m ' Edit, comedit, mandit, raandacavit, 

* mafticavit. %abb: »??, C/mW. W?. ■*«£ 

edit , Lhc. 4: 2.vtftf. 11:3. iBenam *oL!£ w. edens r Maf<9*. 11. 

M<u\ 2 : 1 5 ,6w. Plur.mafc.^stiS. edentes, Maf . 2 6 : 2 1.2 6. £Edere, 

Mir. 6: 3~; P.iriiapitim hoe in hto poniturpro JnfmUivo '. vidt Gram. Harm it Ditn f^.^6.] 
J!/.*-. 7*3-4- '4 ; »S.ii. i*f.io: 7. /,^/f. Digitized by Google r 

!r lnfinit. fc flos\v » N ad edendum , Mar,, 5 : 4 3 . 6 -. '3 7 . Edere , JL#c. 1 2 : 

#. Ad edenduin , >i>. 21 : j. 

lmperat. uo:I\ w. cde , ]oh. 4:31. caull m. cdite, hue* 10:8. 
x y Fntur.*sc\\i m. edet , M<tf. 15:20. L«c. 7 : 36. £Edcre. ASl. to-. 

to; «r/l hoc iv loc» fuutrttm cum prtfixa iamb bco iitjimtiv*.'] I Cor. ill 34., 2 Tbef. 3 : to 

■J* r uw?\( . ot. cdas , Mrfft. 2 6 •. 17. . *a»£^ c. eaero, Lw.17 : 8. «.«£u c. 

OOC cdunus, ldv.22: $. . ; 

PaeijaX'm. Idem. P<*rftV. />n*/I s; *gaJ^o m. mandentes,\^j»oc. 

1 . !, 16: IO; »» PariJ.&rfugl.Edit. 

.1 /f/>£?/ „m\^s /«. Idem. Panic. pr*^*spA!o w.mandentcs , Apoc . 

r l6c 10. vtite var.LeS. . . 

*&L^ w. Legit, collet. He6r.*& 9 ChaU.toib,jiralJb& 
fBenoni <-*,$*.al w. colligentes , Matt . 7:16. Luc.6 : 44. ' 

j«A. 1 s : 6. 

Prf*/ k^aS Idem. P^r/zr. /»•*/] lliao *4Q&o w. colligcns, colle&or 
r.'l leruaonum, A. f. gar ruins, blatero, ririfnoxoycs , Act. 17: 18. 

*aqS. w - ^ ri ^ Tardavif, fcrptinus fuit. <//aavr tkplnvia , ^r^- 
1: * . . **£«* , pecudibus , femimbus } &>c. • He£r. ^j?.? Collcgit 

y^w ^ftf///y , vindemiavit. 
f ila*a^. w. <•>»/?/>. Serotinus. i.***a!io V^ss U4±? pi u via tempe- 

rs /frva&fcrotina, ]acob.^ : 7. Hebr.^F?® . 

1: *(y^ I 1 ?? ^<*£. Prehendit lingiiam.4#f«/W j inceffivit, profci- 

: ditlingua j lingua vicit : uta/m fo/rdte , lingua diiertus fuit. 


^ c . Lingua. H^r, 1^ , CbaU. \$ Jrab. ^ P# aut fa 

X*w? , JEth. ■A'ft : ft? . ^*1 ^»lingua lingua , i. e. , nnaquaque 
'u- lingua,^ diverfis linguis , Jcl: 2:4. id: 46. t<p.6. ^*1 lin- 
' ' ' giia, j^om. 14:111 1 C»r. 13; 1 . &h&. 2*11. Empb. i**k> 1 Car. 

0^ ; uiml lingua mea , L«c. 16:24. ^-i*^ lingua e;us Vel fiia , M<?r. 

?. - : '* ?:3- 3 f- ^* < '- > : 64. ^<S. 2 : 8. J*cob. 1 : 26. Affixum hoc *Ai»»«^ ^AS. 1 : 19. 14 : 10. 

}fc Tiwr. ^V't^N linguae, A^f. 2 : 11. £w//>. li»l Mar. 16'. 17. ^f. 

.//? $f 3- *C?r.;i2: io > *«,28.3o. i3:8.i4.-j'.6.io.22.a3.39./^»f.7:9.it:y.t6:io.i7: if. 

a*- yocjuail lingux eorum V^/ fuae. ^Sf.2: 6.(^0^.3 : 13. 

!?/» 2 2*9 Digitized by Google 1 3oo l>© io 

!bo 7*r<efixum non ufkrpatnr nifi cumparticulis quibufdam, & nmat 
1j**: rrf l^io Statim, vide fuprapag. 162 in fZ .£&> Hinc, videfifn 
in & . \S*3to [ \Lo V/'^t' fnpra in 7^3 Nunc , jam, modo > uiox, uncle, 

proinde , ergo , dcinccps , ultra, porro , amplius , quod lupcrcft , pofthac : imtio oration* ctitmiuh 
tivacjipjrtHfiUj pollquam, in poitcrum, itaquc. Quod fopcrett , Mst.x6 ; 45- , t)emoeps,v.6f. 

Nunc, Poll hac » iW*/r. 11:14. Quod fipcrcil , cap. 14:41. Nunc , Lar . 2 : 49. Pofthac , of 16 : 
2. Dcinccps, cap. 11: 16. Modd, Job.i:*. Dcinccps ,^.4: 41. Amplius,^. if: if. 17: 
11. Proinde, ergo, /t**f.S: i. io: 17. iCor. f : 16. Dcinccps, 64/. 2: 2a 6: 17. Quod 
lupcrcft, Epb.6; 10. Proinde, Pbil. $zi. 4: 1.8. Polihuc, i7ii».$: 23. Pbikm.v. 16. 
Atr.plius, //c/r. 10: 2. Dcinccps, v. 13. 1 Pr/r.4: 2. 

>ooAboio Unquam , aliquando ; V/afe «j/5yi iw ono . 

|^~ Qua: , quod Vel quid : Quam. H^r. ™, GtaM. **?. 

Qgani, Matth. 7:14. 

^1 lis ^ quid ad tc ? M. 21:22. ^X £0 ^£ quid ad nos? Mat. 

27:4. y Ko *M'ic quid mihi tecum? Marc.*} •• 7. ^0^0 Jijio 

quid mihi tecum ? Jo/?. 2 : 4. ^Lo ^ tfs quid nobis tecum ? UnU 

8 ! 29. Marc. I : 24. 

l3c qutd,4>fff relativttm } quod^/g/z/yfotf id$ id quod , Mat.j: 12.28: 
a o. v£fc. ? £io etiamfepiffnne Valet Siyciim,qunm,quando,poltyuam, 

utMit.i: 8. 6: 3. 5-. 7. 1 7. 10:11.23. 13:32. 21:40 24: if. Afar.q: 19. 2*r.i6:9L&'« 

? ^cd( Ad lit. juxta id quod, quemadmodtim > ficutjofd.U'* 

2 9 j Vtdefupra in ^j . 

Cumpr*fixoD) *&c& Quantus , a, urn, i > a: ,a , Mat. 6 : 2 5.27:15. 

Htbr.y. 3. 12: 3. 1 Prtr.4: 2. £* advcrbiaUtes , Qusnto, Alau.7: 11. 12: 11. lWr-9* 
14. 10: 29. Quanto irwgis, 7**« 13; 14. /toe.f : jo.. 11 : 12. if. 1 Jtofc 3 .• 20. C^m» 
VAir. 7 : 4. Quum , tap. 9 : 17. Inter dum eft numeral* , Quot ? ** Mattb. if: 34. 16: 9. AS. 
2t : 26. 

j &» Quanto magis^ Hebr.\o\ 25. Quara-y aTJw. 1 118. 

Quamdiu, Matt]y<}\ if. Lue.fi 34. J^.9: f. Rtm.j: 1.2. 2 Cor. y: 6. if^.i: !> & 
cut, /Ipoc.ii : 16. Quando, quoticicunquc , Matt. 2f : 40. 4f. 

Iko? Quanta wm/^, o^^7. 9 : f 3* Quam , i J^. 3 •• i . 

v Vp{ ]ico Sxpius ,• quotics ? A/d/f • 2 3 •. 37. W* & fupra pAg-i*t°> 

tkiD jj! Qiianto magis, A/rt«. io-. 25. ^bilem.v. 16. t]ob.y.$> 

Quant6 minus f //^r. 1 2 : 2f . 

Cm Digitized by Google Cum pr<efixo \ , && Ad quid,ciir,quare lLuc.13 : 9 ,• Wrflf Vwr. Z/fff. 

Ne, jl/^.S : 4. 1 Cor. 16: 11. Nctbrtc, .Afar. 2,-: 9. An, nam, nunquid? Marc. ;: 19. /(««. 
3:.*-. 29. 31. 1CW.9C4. 

lVi\? Ne, ut non , nc forte, Mat.ji 6. i 5 ♦. 59. 27 : 64. 2C0;". 

12: jo, *«. Si fortfc, /&?.£: 12. Si quo mudo, i*kLy. u. «2. An, puni, noting ,jumor 
nunquidl+Afou. 12: 23. /tow 3: 3. 9: 14. 1 C»r.<j; S. 

fociiS?? Nc forte, i The/. 3 •. $. 2 2Vtf. 3:17. 

jlio '^Centum. Hdr. ™D , cWrf. *«? rwo . Mot. 13.8. 
23. i3: 12.28. Lite, if : 4. 16: 6. 7. J«i. 21 if. A£t. 1: ij.^fw.7: 4. 14.- 1. 
»i : »7 
j£c ft'io Ccntcni, M<»t.6:4o. . 

%\£i> fZ ccntuplum , Mat. 1 9 *. 29. 3/<wr. 1 p: 30. .Lot. 8*. 8. Ut 

Syri nnmcralia proper tionalia exprimant t portunt ttumeralia cardmdia y 

cijjue pneponuut ^ uims^equente o : vide deDiett Gram.Harm.pag. 132. 

it* t&l Trecenti , Mar. 14: 5. )at>. 1 2*. 5. ?£o ttotf V<?/ ItfcwWf 

Quadringcnti , o*f7. 5 : 36. 7 : 6. 1 3 : 20. Gal. 3:17. Rio a^aj 

Vet $a*ia^ Quingenti, Lfrc.7 : 4 1 . 1 Cor. 1 5 : 6. ?£o A* Scxccnti, 

^0 Ducciifu H<?*r. orora , (&*/</. !>?«? . Mar.6-. 37. M-6 : 7, 
2i : 8. /ftf . 23 •• 23. . 27 : 37 ^/w. u : 3. 1 2 : J5. 

Hoc notnen eft unum ex quatuor qu<e apud Hcbrtos in dttalem ter- 
wnattoncm D \, & apud Syros inV .. finimtur \ reliant triafunt ^Wo 
iEgyptus a »T*D , *sL duo * en* , ^l du* 4 ow> . 

R p m. Molcftum, txdiofum, taedio fuit, tseduitjpiguit^ 

* cum txdio quodam ac faftidio piger fa&us eft. Contt. 

cum o ® ^ . Tiel Heir. \$9 Renuit , recuiavit , denegavit. Sj- 

riacum non ufurpatur niji imperfonaliter: idane,primo in tertia ftngulfam* 

prattrin , ut 001 l££> .A Aj|io txduit me generatioms illius, He br. 

y. 10. oiik hjfec ^*Vl6 quorum txduit ipfum > V. 17. Sectmdb 

infxmjmBnioiu, ut ^S V»Uo V non taedet nos , 2 Cer. 4:1.16. 

>Z ftfcouiooi 1J ne fit taediofum nobis, ne tacdeat nos , Gal. 6:9. 

^1 Ij^So U non eft mihi inolcftum, Qhit.3 : 1 . Tertio in tertia JuiffJ, Digitized by Google J}02 \ AO v^G U*C 

fitm.futifriy at ,00k ^W taedcr ct ipfosi Lnc.S : i. <n^ ^pc^pigetet 

cnm,c^c? 9: 38. Cum duptici Olapb^ ^c]L X) nontaedebitnos,GdJ. 

6:9; f«f« /oc«m Jmira in Grammatica fua titans fcr'gfu ^aL, 

.A ^UoZtaedeat me , Ej>b. 3 -.13. ^o^l^Z y ne taedeat vos , 2 Tkef. 

3 : 13. Scribitur tranjpofito Olapb ^A ^ioU 1J ne fie vobis tacdio, 
i/^r. iz: 13. 

^/7/W ^Jof Txdere fecit. CeiTavit > deftitit. 5V/<V. /«*/ 
|ij ^jXGio \i non ccflans , non defiftens fum , 2 !Pe/j\ 1:12. 
£jpo Vas , inftrumentum : vide 19 . 

ILyjio/. Falx , falcula : vide infra j^ ^jy 

!v^ Gratis, fruftra , immerito , fine caula. Cbald.]®. 

^^s Gratis, jlf<*«A. 10: S. lmmcrit&, Jj&. t?.- if. Gratis, Jt«w.3: 14. 2O. 
It : 7.- FruAra, GsJ.n xi. Gratis, 4 7*^,3 : 8 ; [ bet in lot ejl to>/Jir*dio JubjlantiM am 
adverbio ; tonftratur Hcbraui textus t Reg. 2: 31. Pruv.x6: x.]/1j>ot. if : 6. 12: 17. 

• t*3s^o w. «;//>£. Maiyos , magus.' Tlttr. empb. \mq^> MitA. 

]Vq >***> Aphel Jfcfi m. Fugit, effugit,evafit, Futur.^a 
m. effugient , 1 Tbef. 5 : 3 . 
Vq Tail ^ m. Salivit,condivit , afperfit. Pjirtic.put, 
I'of&of; conditus fermo ., Co/. 4:6. CoHVenit cum *>& 
Uteris j & ^ bomogeneis inter fe permutatis. . 

Aoio Q^*^> aliquod , quicquam , ullum, res. Vtr'mjft 

* "> genern& numeri. Aliqua immiatia , Mat.f. 23. Aliquid, cap.xo:iC.L#-7 : 
40. Aliquot, <*p. 9: 17. P«ri aliqua , «/•• 1 1 : 36. 

icyin >o~io Aliud, diverfa, varia : partim,ex aliqua parte. Divcrfa, 

>fJ2 ( 21 : 34. Variae qtuejliona , m/>. 2ft 19. Ex parte aliqua, 1 C#r. 1 1 : 19. • 

lJlo^o & jojliolf Non aliquid,nulluin,hihil,nihilum,nil qoicquaro. 

Nihiiuni, Mails: 1 3. Ni} •qutequati) , «*p, 10: 26. Nihil, «/. 17:20. 23: iS. Nullum, 
«». 26: <Si. 27; «2. Nihil, ytf<<r.6: 6. Lut.y; 3. Ja&. 16: 23. Nulla e*HJa > A8.\\\ »• 

KV-sttit Omne, omnia, quodcunque,quicquid. Omnia, Mdt. 

11:27. 17:11.18:16.29. 19:26.27. Omne, Mitre $ : ij. Quicquid t Joi. 16 : 13- 
Omnia , 3 jo^. v. 2 ; *•»««. . , • . . • ■ 

>o^ *p° omni modo, ^ow.3 ? 2 j G>'. xam hbcvto r^WT 
j yo^D Id quod , NW. 1 : 1,2,2. 3: 15. 17. 23. 4*. 14.5 V ^71^*17.. Digitized by Google 


n; 27. 12 Jjj.i7 ja; i}. ,iy: 5.H.J7. »6x 19, *«. 18: 11. 18. 31.-3,4. 10 : 6* 20: 7. 
if. 23: 3. 2$: 1 ,. Mar.l: 24. 6: 22.23. 1 Cor. 1 1 : 23-. 16: 2. ' * ' 

LiOjlo /o£.p : p , Gutbierms in Lexiciftti Specilegio feorfim rpofnit ,(£ 
reddidit, Omninoj fed hoc in loco eft ]$ci i'iOjio, anod ad lit. \>er- 
tmdum eft , Similem efle fimilis eft , i. e. 6 ^rorfus , omnino- fimtlis 
tft'. Vtofio WU e/£ infimtivus , &» Uo? ^>aw» Pw/, a radicefcey* 

Cenf. Bext.toef. lib. 1. cap. 1 6. A tg. 2. . 

* pa ^.JioErgo/idcircOyigitur, itaque, quapropter, quare. 

Matt.j: 20. 12: ii. i 7 .- 26. 19 : 6. 23: 31. Luc 16: 27. }<>b. 13:9. 18 : 37. .fc>V. vidi 

iS tone vocem jtpra fag. no. 

j**"~V® Arab. Lutoobdux'tt locum jfolum : luto qbftrii&is la;- 
pidum commifluris concinnavit locum aquatori urn. CwyVg. II 
Idem. Conjvg. VIII Ccfxt fruft a argtU^ylutiWglebas. 

tf^io ;«. «7w/>/;>. Terra, gleba terra:. MdfM.13 : 5. n 19 Glcba 

■terra *. £or ^/«<£ «^f ex °Vtj^ rrnn. </ uw pip j ra ^ Glcba fru* 

ftrumve htti, /vc. {icci, «f *# rfft»£/»r muri conftruuntur. */>*". l^fTDD 

€s? *r*^ I n T!9? jfrab. Locus e quo argilla pura glcbxve luti 
cfdiimuntur. 

^CaLo m - Vitium, labes, macula, nxvus. ltd 8? Hebr.tg 

Chald. op .. Macula , Uph. 5:27. 'Phil. 2:15. Co/. 1 : 

1 2. Naevus , 1 Tim. 6 : 14. Eniph. i-'iooto macula , 2 Cor. 6 •.' 3'. 

8 : 2a Vittum," i Ttm.y. z. Macula, Heir. 91 14. 1 Petr. 1 : 19. tPctr.^ : 14. Kaevutf, 
}ttJ. v. 24. 

*Plur.empJ>. tfboio maculae ,• 2 (Prtr. 2 : 13. ^»oc. 14: 5. 

l|a*tfxio m. *w/>A; Muficus. tflur. emph, £a»a>al0 mufici, ^/>oW 

•j3; 22. ' * 

* pra pb C^W v Tabuit,contabuit. ?ablCMd.P£&Syrorum 
*Qs£o m. Deride , irrifit , illufit. Vartic. pr<ef. ooen ^tiffrf) m, 

dcridebant, ,Lmc. t6: 14. 2.3: 37. A3.x: 13. »7\3*. * ' " ' "' 

]!ia*ioiD mi emph} Derifbr, irrifor , iubfannator. Plur. emph', 
j£ yoo2i&o irrirores^ P/»/* i:i. : Homen exparficipto Yaelforniattohi 
f iO>&o Gr.Mupe»> uDguentum , ; ballamum, Apoc. 18:13. ' Digitized by Google 304. c&o 

•jiO^o **5o m. Palpavit. /ton Scrutatus, perfcrutatuseft, 
(2{o»*. 1 1 j 55. !8c-noi« .^fco »/. icrutans , (2}om.&: 27. 

• niD teem. Mortuus eft, obiit. HcbrSS ChddP^ n P, $4in. 

A**3 niD. y/r^. oU> j*ikb, /£VZ>. <*$+;niD. HtfVerbnminto. 
to preterite kabet jud cjniefcens in che\o^o ; in reliquis autem temporibm 
fequitnr paradtgma >coo : Vide Gram. Harm, de flieu pag. 288. 

Maft.lt 19. 11: if. Mar.i)\ 16. I2t 20. 21. if: 44. Z*r. 16: 12, £i/. 20! 29. 3a 7^. 
8:72.73.11:14.19:33 /f#. 2: 29* f! f. 37. 7: 4. If- 12:23. 14: '18. 2f: 19. ft*. 

S :6.8.6: 7. io, **/. 7:2. 8: 34. 14: 9. if. 1 C*r. s : 11. if: 3. 2CVr.f : if , hi. QL 
2:21, iThtf.^: 14. f; 10. 1 Pet. 2:21. ^/w.S/.i;., 

5&uio/I mortua eft, Mat.y: 18. 24. 22; 27. L«c.8: 49.52.53. 

10: 32. AQ.e : »o. 9: 37* >//>«<:. 16: 3. 

ZAisoc. mortuus futu, (l^ivi. 7 ; io* Gal. 2* 19. oA*So w. mortui 
funt, iUd/.2: 20 8: 32. Lucie: 31. J<?A.6: 49. f8. 8: f3- R<m.$:\f. Ildr.u: 13.3/. 
37. )%d.v. 12. /<p<tf.8: 11. 

^o&uio m. mortui cfti&, ${«ff. 7 : 4. Col. 2 ; 20. 3 •. 3. ^ior, 

mortui fumus , Ram. 6 : 2. 8. 7 .* 6. 

(Benom l\^c c. moriens, Job.^z 49. 1 1 : 21. 32% 12 : 33. 21:23, 

to. Rom.f:-j. 6:9. 14: 7. iCor. if: 31.36. f3- f4- 2CV.4 : n. llcbr. 10:28. 11: 
21. 22. ? 

A^ mortuus, Hebr.x 1 : 4, habetfe utCbald. (Benom A 1 ?? aufcukans, 

Prov. 17: 4 n ** Venetis\ eft autem JigtificatioHis Pr//< out fwtuts nomtmsTodr. 

Foinu tfuio moriens, Af<ir. 9: 44. 46. 48. Job. 1 2 : 24. 

Tlur. mafc. ^^ moricntes, 1 Cor. 15:22. Hebr.j : 8. 23.^- 

14: 13. ^1*4^ morimur, rc^-A^io moricntcs & <JLm nos *rf 

fumus comfofaum: Rom. Hi 36. 14: 8, Ur. 1 Cor. if: 32. 2 Cor. 6: 9. 

(Peil , Vetpotish namen Toar> A*!o /it. mortuus , t^tf. 2 o *. 9. 28 : 6. 
ftom.% : i o. Jtc. 2:26. £////?£. l2wic mortuus, Mar. 9:26. L«c. 7 : 

12. if. if: 24. 32. Job. 11 : 39.44* Emortuum corpus, Rom.4: 19. Mortalis, of* 6: i*« 
Mortuus, if/w.ir 17. 1$, 2: 8. 3 : 1. 16: 3. 

Faw. 12u!d mortua, ^#.5: 10. J^ro^. 2: 17. 20. 26. £>«/>*• 
1'ZA*!o mortua 1 Tim. 5.6. 

$lxr'mafc. ^#&o mortal ^ £/>ta/ 2 : 1,5. Col. 2 :, 1 3- £^- 
lAito^iibrtui; M^. 8: 22. 1 1 •. 5. .14: 2. 17: 9. 22:23.30. 

31.32". 23: 27. 27:^4 28:4s- Ahr.6l 14.^16. 12: 2f.26.27. L*c,7: 22. 9:7-60. ^ : 
30.^31. 20: 3f.37.38. 24: f.46. j(nA. 2: 22. f: 21. 2f. 12: j. 9. 17. Afl.4: 2.10. io ; 4 If Digitized by Google K 4*- >3*3*34-. «7? 3»-3*- M< »f- 11 - *°^ 8,2 3- &f*i: 4- 4 : 2 4- <**+9- »3- T- 4- 8.- 
ll t ter. 10; 7.9. i 1 : iy. 14:9. lC»r. iy: 12, tis. 13. 16. 20 2!.2?,ftr. 32. 3f. 42. 52. 
(m/.i: I. Efb.\\ 20. tbil.y. 11. Co/. 1 : 18. 2:12. iTieJlt: 10. 4: 16. 1 iVfr. 1 :ai. 
4:5.6. ^»*r. 1 : f . -tt / 18. 14: 13. ao: ia,^»...»3i **• 

^u£ulo mortui fimus, 2 Cor. 6 : 9. . Mortui diemus, 1 $etr, 2 : 
»;. 54.. cvfiat ex ^..A.ig mortui S? ^i»* nos v?/ fimus out eflemus. 
*: ffjub&q mortui ipforum yd fui , Mat . 8-22. Luc. 9.60. 
r. :.' /^«rf. Aioio mori , M<tf . 15:4. 1 Cor. 9 •. .1 5 . ^o&c^I moriendum, 

Jib*. 16: 3J-. Afar. 14:31. Ad moriendum, Lhc.-j-.x. 8: 42. Mori, <v/>. 20 : 36. Ad mo- 
Vtendum, Jafr.4: 47. Mori, Rom.fi 7. /«/«r; */rw ad moriendum, *<#>. 8 : 13. Ad mo- 
«iendum, xCwr 7: 3. Qm fi*uri font *i moriendum, dpoc.y. 2. Mori, c^.9: 6. 

Futur. Z&oi m. morietur, AY<tf. 22 : 24. Af<*r. 7: 1 a. Luc. 20: 28. 
,^ : /•*.$: jo. n: 2f.26.37.fo.j1. 18: 14.32. Aow.7: 3. 

Zoiol c. moriar , ^ff. 21 : 13. 1 Cor. 9 : 15 . ^oZoSxu m. morientur , 
Mat. 26 •. 52. cxf#. 12: 19. Hebr. 9 : 27. ^L&oLrn. moriemini," 
Joh.S '. 21. 24 , £*f. Zoioi c. moriamur, Jo/;. 11:16. 
Apbel A^of m. Mortificavit , morte affecit , interfecit , occidit. 
Tartic. prof, ^.A.v>V> m. .mortificantes, (^ow.8 : 13. Imperat. 
o&«2d? w. mortificate, Co/. 3 : $. F«r«r. ^duioj w. morte affi- 

cient, Mat. 1 0:21. Mar. 1 3 1 2. «*qi*JoA*iaj? ut morti traderent 
cam, M*.x6t 59. 27.* 1. Afer. 14: 5/. 

rZoo m. «»/>£. Mors. Hehr.rya 9 Qhald. nto, em/«&. **0 to , 

S*». a**s rno, ^r*k o^ |n]D, ^fj^ <p* ; n p. j^# # a . x ^ m 

4: 16. io: 11. 16: 28. 10; 18. 26: 38.66. Mar.y: io. 9: i. 10: 33. 13: 12. 14:34. 
£4. 16: 18. -Lw.i : 79 *: *6. 9: 27. 22: 33. 23: 1 jr. 22. 24 : 2a Jot.; : 24. 11 : 4. 
10: 3*. 19:7. 11 S 19.^.22: ^. 23:29.2*: u,£*/. 25-. 26: 31. 28: 18. Jiom.ix 32. 
j: IO. ii y bis. 14.17.21. 6:4.9. 7: 5*. 10. 13.24. 8:2.6.38. 10.3:22. 4:9. if.26. 
54- ST- 56. iCor.i : 9. 2: t6, £j/. 3: 7. 4: 1 1. iz.PM. 1:20^ 2:8, *i>. 27.30. xTim. 
1; i<x Hebr.i: 15*. f: 7. 9: 16. 11: f. jacub.i: \$. 3: 8. s' ^o. \Job.y m 14, *//. <: 
36, r<r. 17. yf/><^. 1 : 18. 2 : la 11. 23. -6: 8, bis. 9: 6, £*/. 12: II. 13: 3,^//. 12. lS: 
8. 20.* 6.13. 14, to. 11: 4.8. 

cnZoSi mors ejus Vr/ fua A/^f. 27 ; 37. A/^rc 15:26. Jo/^. 11:13. 

Xmm. 6 : 3. f. l Cm\ f i : 26; ^r in loco ajjixmn abnndat. Phil. 3:10. Col 1 : '2iu Hebr. 2 : 9. 
H 9* if- 

^ooiiiflio 3^o ^opoft mortem eorum , //^r. 9-27? 
&lur. emph. Uoio mortes, 2 Cor. 1 : 1 o. 1 1 : 2 3. 

Jlilcto m. empbi Mors , mortalitas, peftilentia , peftis , clades. Digitized by Google 1 
!?/»r. <»w/>£. Ijioio peftilentiae , Matt. 24 s 7. Luc. 21 : 1 1. *i<j? 

Nittl. FuH, mifctll. Saer, Itk i . tap. 7'fag. fo. 

U6lQ»ao f. emph. Mortalitas , am 1) tmmortalitas, iO.i^ 
53.54. Deducitur a Uq*±£> m. mortalis, arm Q immortalis. 
\'Lo&*So y! «»/?£. Mors, mortalitas, mortificatio. od©A& 

monificatio ejus, iCw.4: to; affixum bee ha D-tity. Mortalitas ejot, ttf.fi 4?" 

vei^o m * Mifcutt, temperavit, contemp€ravitV///wo 4jJiJ4 
^s> <*£«* , infudit , libavit , de Itquertbut diatur. CbM. $ 

* + * 

%abb. ^Idem, Arab.-py* *9 mi&uit re alia, tcmpcravit,X- 
««m, Gr.ixiayw, Hebr. *P? mixtio , temperamentum, potusin- 
fufus fif mixtus , Cant. 7 : 2. CoriPenit Hebr.19% , & T(?«r . fcanft* 
cn^gom. temperavit id corpus, 1 Cor. 12 : 24 ; affixum hie abulia, 
2w£o/. mifcuit » ^/w. 1 8 : 6. !P«7 *\t*^£ m: mixtum Vmum^cdfi. 
14 : 10. Imperat.Q^p&c m. mifcete, c<^. 18:6. 
fPatf «-^io w. Idem. Mixtura adultenavic , cauponatus c(l 
'Par tic. faf. ^j^o m. mifcentes , 2 Cor. 2 : 17. Tartic. frit. 
'Aoqity&D f. contemperabatur , Hebr. 4*. 2. 

11*^0 m. Sequente atcufatho e# Percuflit: at Jequente o in, 

e\8 percujfit , /?« injecit , w al'tauam corporis partem id tpk 

f4»i /ge* aut conftringat : <sfe Z>*>» Dan. 4 : 32. H^r. ^O?, Chdl 

KnD nna ? S dm . ^«j iri D Ejco</. 7:20. Percuflit, Lttc. 22:50. 

Accepit Uuttttm, Injccit /» lumbos fuos, atttpt* Umteo tonjlnaxit eo lumbos fnot, J*A 1J H- 
Accepit tumcamfuam [vel itubijium] , injccit /» /*»£« /*« , **i*teEigefolMt*m, fm/^Mf& 
oMigatam lumbis, f*4> W Amviw percutfam, ponitur cnim pro l»{tlr*T» , f«/>. 21:7. 

oouAio percuflit cum,M<». 14:47. .M. 18: 10. 22. 19* 3V 

yf<7. 1 i : 23. /» <«'£» prioribus lousitffixMm «>mm£«. 

y*llo percuflit te , M<tff. 26 : 68. Luc. 22 : 64. ^j&uJso m. per- 
cuffifti me, M« 18: 23. a»Iio ». percuflerunt, 'Marc. 12:5. 
»*otoI»Iso percuflerunt eum, Mar. 12: 3. L*c. 10: 30. ao: io.u. 
^.qioUllo? <t^//>. quern percuflerunt eum, Matt. 21 ? 35 j ^gjSxnw 

m Aer /wo #/? fltoMJlicMtm. 

'Benoni \J& m. percutiem , Mat. 5 : 39. L*c. 6 : 29. ^#.22 tip. 

2 Or. Digitized by Google 2Cw.11: 20. Vhtr.mnfc. ,^d percutientes , Matt. 26:67. 

17: 30. Afcr. if : 19. Lhc.h'. 64. Jat.19: 3. ^ft?._i8: 17. 21 ; 31. i7/»». 1:9. 

?eil U*i£>m.($ ab/iergtbat linteo > quod inje&um ctvi* tn Umbos ejus, i.e.^ 

fu etwfiriQi & jiggi *rsmt lumbi tjtUy Job. 13: f. 

7n/wtf. l^*ioia\ percutere , Mat. 24 : 49. L«c. 12 •. 45. Ad per- 
cutiendum, 1 Tim. 3 : 3. 77*. 1 : 7. Utpercutiant , Apoc. 1 1 •• 6. 
Fntttr. \*^oi m. percutiat, jfpoc. 19:15. y**>ioj pcrcutiat te, .//#. 
23:3. U*SoZ /• pcrcuflcrit , ^/w. 9: 5. 1*^1 c percutiam, 
Mat. 26 : 31. M<*r. 1 4 : 27. ouqm&u w. percuterent eum , Jft, 
23*. 2 j affixum bk -orxajvo^i l**ih4 c. percutiemus, Luc. 22: 49. 
p<»/ ^io w. Percuilit , verberavit. Vartic. pr<et. ^Zla&o m. 

percuflus mkeribus , Lw. 1 6 : 20. 

ld-io/. Percuflio , verberatio, plaga, flagellum , • vulnus. 
Emph. fZo***o plaga, Jpoc. i 1 • 6. 13:3.12.14. 16 : 21, bit, 
Qonjtr. ZcLio. C«w <*^C <yr£o**io plaga fua, Mar.$ : 29. *oZd»*!o 
plaga tua^, V. 34. P/w. *>»/>£. fi&& plagac , M<*r. 3:11. Luc . 7: 

*i. 11:48, bis. Afoc.y: 18. 20. ij: 1.6.8. 16:9. 18; ^.8. 21 : 9. 22:18. 

Cum ajf. cnZo>Iio *=£. obligavit vulhera ejus , Luc. 10 : 34. 
£*lq ftatim,M4f.4*. 20.22.8: 32.9 : 30. Vtdefupr -a pag.\6 2.300. 

« £t*> f\ffo jfrab. llConjug. Euiedullavit w. IV Medullo- 

fam fuit «, fubftantia farinx pulpofa evafit feges , fucculentmn 

fuit %»w«,obefa fuit ovw. V. Q? VIII idem W«if quod 1 1. <?©//*«*. 

tiioffr. emph. Medulla, cerebrum: fi? quod in re aliqua pr«- 

dpuum </?. Hebr. ™ D , C^W. ^°, <vw/>A. **rrtO } Arab. J!> 
*v Cras.' H^r. "HE, Chald.™* ™?. Mif.6 •. 30. 34. 

27: 62. JLw. 12: 28. 

[' Av^ ^io m. Venit, ad venit , <de venit, evenit, pervenit, 

fupervenit, appropinquavit, inftitit, aflecutus eft, 

contigit, pettigit. Cbald. **??» ™?» &*w. nr^a • '•bd. &20 

Appropnqnavit, A£»«£.2t: 34. 24 : 32. 26: 18.46. ^Hirr. 13: 28. Lnt.io: 32. Advenit, 
J«A. 7 * 6. Venit, f^p. 16: 21. GaLql 4. Appropinquavit , iTm.4: 6. 

Q^q 2 ^OU^O Digitized by Google 308 &>o 

rtdu^io contigit ei, Lmc.x \ 0.15 ; 1 3, A^lo/! a tjto appropinquavit, 

Ma~t.j..y. 33.26^47. Afar.t : if. 14:41. Advcnir,.L«r.ai : 9. 306.13: i.Penrcnk,i Cw. 14: ji 

&J$&f.a ^io, pervenit,iCor.io : u. Appropinquavit, 1 ?etr.^:y. 
(Benoni <n£&-44-?l$£ m. ad /tf.pertingens in manus Domini ejus, 
i. e. , valet, poteft , facultatem ,-poteftatem habet Dorainus ejus, 
<%om. 14:4. -otoJ*Io l&b veniens in manus ejus , i. e. t poteft, 

1 Cor. 16: 2. Farm. t*g£> contingens,L«c.i5 : 1 2.*-cto^Is tytb 
poteft , 2 Tim. 1 : 1 2 ; in ( I(egia eft bic U$o ***^?9 , quod eH feil. 
foi^j -oio^lo )L$6 Deus poteft , Hebr. 1 1 : i o ,• affixum hoc 
in loco -wxsmoi^i. ^oa^alLs t^ioU nonpoteftis, ^3. 5: 39. ll$cj 
^oa-^l? in quorum manus venit , *. e. , qui poteftis , cvar^. 25:5^- 
fixnm boc in loco abundati conf. Jnimadv. de J)ieu in Van. 4:6. 
$eilfam. loi^s J^Xz *»cn ]!^io poteftDeus,2 Cor. 9 : 8. ^oot-^V? &$o 
yeniens in manus eorum, i. e., poflimt, ^#.24: 13 j qu&dm 
editiones boc in loco babent &^ j Vide "Par. Left. ^mJ^o ll$oj in 

quorum manos venit, i e. y qui poflunt , a Tim. a-: a ; affixmrnbicejlpleonajiumm. 

Tael^om. \fem quod Teal. Deveniflet, L»c. 19; 29. Advcnit, 

^.aa: 7. Perveniflct, v. 40. Aflccutus eft, cap. 14: if. Advcniilct, /W. 7: 17. Pervenit, 
tap. 16: 1. Advenit, «/.ai : 17. Pctvcnillct. v. 35. Appropinquate!, 1*37. Perrcoir, 
l7*£«/. a.- id. Appropiuquavcrit, iaftct, iTbef. a: a. 

j^-ffi pertigit vos, 1 Cor. 10: 13. o*^So *». pcrvenerunt, Job. 

4: 3^. yf<ff.8: 36- Adfcnerum, cap. 10: 17. Pervenerunt, cap. 11: 19. 18: 19. 

^6A*$ow. perveniftis, H^r. 12: 4. ^|io c pervenimus, l/#. 

ai:3. a7:3.5"-7-8. Pcrtigimus, aCor. to: 14. Pcrvcniinus, Mil. 3: 16. 

5Vft'c. /wve/l l^ioio *». appropinquare,<_^<!7.9 *. 3. 2 2 : 6 ,• ^«^/> 

fait participium pro imfmitivo i vide Gram. Harm, de Diem pag. 416. 

(P/«r. wa/c. ^a&o perventuri effent , o*#. 27:13. 

Futur. \$c\ c. pervenire , $bil. 3:11; Futurum pro infinim. 

Ethpaal »$oA m» Pertigk. Partic. ^L$o6io m. pertingamus, 

2 Cor. 10:14; ex ^i^^ pertingentes ST ,_L* nos Vel fumos 

ttrnfofitntn, 

♦ Scdd ^ Propter , pro , de. Cbald. Swp, Swtti, K^jpH- 
Propter, M<jf. 5 : 10. Mar. 4:17. ^w».4*.25. Jjoi^Jo^ Digitized by Google E tjot^aq ad *e*b. propter hoc , propterea , idco, Matt.i a>. 27. 
31, 23: 34. 4ft. 26: 19. a Cor. 4: 13. 1?cn ti^So Vf/ l?oa^^2o 
Idem : Wdfe fefuprain <cft l!!wi . fi^nN^^o propter quid , cur •, quare ?• 
%£-io rav/>/> affixainjiar nominum pluraliumfom. generis >■ nto&L&iq 
de ipfo, A/4^7 : 2 5 . */&£»!& propter me , Mat.y. 1 1 . \p<nti££3ci 
propter quos , 2 Petr. 2 : 2 ; affixum hie irxwyct^ . ^coA^|jio propter 

t^ vos,i>M*: 19. a Par. 3: 9. * 

? ^-io «<w fequente ? Vd/ff Propterea quod , eo quod , quoniam , 

quia , quandoquidem , cum , quo , ut. Propterea quod, Mat, 

»: 18. Qud, ut, ilf«w.3: 10. jMfr.7: 13. /Cw.4: 2f. »Cor, 1 .• 6. 

jk*~Mb Arab. Pluit€ff/«wi, compluit. Tael i^o m. Pluit. 

F»f «r. f^-ioJ 0*. pluat , Jpoc. 1 1 •. 6 ; Vak Vdr. Lf #. ^/;c/ jjlof w. 

^ Pluit, depluit, pluviam demifit, fecit, fivit ut plueret. Hebr. 

Vppn y Cbald. ^9?^ , Sam. <yp*3A- T3DK . Pluere fecit, L«c.i7 : 2 9. 

^io'w.^. Pluvia. Hebr.yZy Chald.^y empb.**™*, 

Arab.j* 3 * P?9 . Mat.y : 25. 27.Lwc.12: 54.^.14*. 16. 28:2. 

• iUiir 6'. 7. Jaeob.f. 17.18. J«<£v.i2. Afoc.w. 6. 

l.aVV V-'r^P^ A -? pluvia tempcitiva Ve/ primigenia &' feroti- 
na , )<k:o£. 5 : 7. <*h$^ pluvia fua , M<tf . 5 : 45 . 
'•fc oU nKD^, ro *** Jtd ^ r4 £ # Aqua fcaturivit W abundavit /w- 

^ tens. Medial idem. 
I 1^*^ <plur.rn.emph. Aqua,aqux. Non?uftbac forma emphatic* 

*\ ufurpatur. Hebr.&V, Chald.V*, empk^^, Jrah.%^^' 
\ Mat.y. 11.16. 8: 31. 12: 43.14." 25.16.28.29- *7 : */• *7 : "^4. Afcr.i:8.io. 5:13.6: 

j 4*. 49- 9 • 21. 4»«* x 4* 13- iir^3 : l& 5*- 3- 7* 44- *: 2 4- li: 2 4- >4« *• «*5 24. 22: 

wx M it 26/31. -33. 2.- 7.9. 3: 5.23. 4;A7t*" . tan. 13.14,^.15.46. 5 ; 3>4*7-9* 
1 1. 13: 5. 19 : 34. ^#. 1 : j. 8: 36.38.30. 10: 47. 11 : 16. Epb.ft 25*. iTim.f: 23. 
/fc*r-9« 19. 10; 23. J*c*£. 3 : 1 1. 12. 1 Pttr, 3 : 20. iPetr. 2 : 17. 3 : 5 * **• 6* * J** 
5; 6. 8. Ap*. 1: 15. 7517.8:7.10.11. 11:0. 12:15'. 14:1.7. 16:4.5.12.17: 
1. 15. 19 :6. 21:6. 22; 1. 17. 

\% M ± m. emph. MillforCjinteryaDumtmllepafo^ 
JraktyfiV. Matt. C$:41; 

Qjl 3 y^o p;^ Digitized by Google jto ^o l,Z&o ?&**•' Stratus , deje&us, fobimflus , homiKatm eft. 
^o m. humiliatus eft, Hcbr. 2:9; punHatur cum Dfehjht 

he* Petbeebo, «x forma quitfe tntim m media Warn. 

9 ail y&ow. Demifit , fubmifit , depreflit, humiliavit,ftW. 2: 8. 
Asaio c. humihaverim, 2 Cor. 11*7. @artic.jn of. ^vfro m. hu- 
milians , Mat. 18 : 4. /<*«>£. 4 *. 6. Fitfw. gjaaioi m. humiliet rac, 

xCor. 11: 21. 

Etbpad y&ol[ m. Demifit, humiliavit ie , ftratus, demiflus , dc- 
prcflus , humiliatus eft. lmperat. oaaJoZJ '». humiliate vosjac. 
4.9.10. i?etr.ty\6; i 7 «/«r. r aioAli«.huiDiliabitur,A/^.23; 
1 2 . Luc. 14:11. 18:14. y&oL\} c. ut me humiliem , P&/.4 : 12. 
^oaaSoAj m. deprimentur, L«c. 3:5. j 

^£1/ j^of m. Idem fW 2W .aquAsiof m. humiliafti eum, Hebr. 
2 : 7. Fwfwr. jial m. humiliabit , Matt. 23: 12. L«c. 14.1 1, j 

18: 14. Humiliarc, Hehr.fi 2 s ?/I hit fmturum cum prtfixo Math toto infinUivi. 

ylzko m. Deprefliis , demiflus, humilis ,manfuetus, mitis,lenis. 
Cbald.T^ • Humilis, M<tf . 11 -.2 9 . Manfuetus, r <*/>. 21:5. Humilis, 

>C«r. 10: 1. Lcnis, iTim.y. 3. Manfuetus, i7jj». 1: 24. 

Empb. fainfto m. humilis, /4co£. i •. 9. Fcem. Vo »aPo manfueta, 
f^>. 3:17. £m/>£. Jtaua&o/ manCxictofpiritu , 1 Cw. 4-. 21. Gd, 

6:1. Manfiieta, /*«*. 3: 13. Manfucto fpiritH, 1 Petr. 3: 4. 3 

P/»r. wd/c. ^ijftrtn deprefli , (fym. 12: 16. Manfueti , 75/. 3 : 2. 
1 Pf/r. 3 •. 8. Empb. ]y-*o manfueti , Mat . 5:5. Humiles, Luc* 

I.*j2. iC*r.-j:6. illef.xi 7! Jae«h.^:6. Manfueti, lenes, iPetr.zz 18. Wunffcs, 

fega>aao/l empb. Humilitas, humiliatio, manfuetudo, mo- 
deftia, lenitas , demiffio , depreffio. Humilitas, A&.io\ 19. 

Manfuetudo, Gal.;: 22. Humilitas, C«/.2t 23. Manfuetudo, i7m».6: it. i7m*.2:jj. 
J<ko6. 1 : 21. 1 Petr. 3: 16. 

Cow/fr. Zaaoio demiffio, Epb.41 2.Lenitas,P&/.2;3. Humilitas, 

*C»/.2: 18. 3: 12. iPetr.f: S- 

jxdas^aAQ humilitas ejus., 2 Cor. 10:15 affixum hie vteamty. 
^pZoaJaio lenitas veftra, P&/.4: 5. ^oa*aSo humilitas noftra, Digitized by Google - Ift ^ io ». tmph. Idem. Humilitas, Luc.\\ 48. cra&o dc- 
prcflio fua, J&.% \^i. Humilitas fa* , Jacob. 1 : 10. ^asoio 

BomUitasjjoftni, Pbily. it. • 

* SsD ^^qVtde fuprapag. 300. 

^_JmSC« P?p ^t4^. De pretio detraxit emendo, ftf vendendo, 
6? rem venalem vitii arguit. Cow/wg. II Obtulit pretium inem- 
ptionc , licitatus fuit. Tributum collegit , cepitVe , kd & de- 
cimas , Q? ve&igal. 

Xa&om.emph. Publicanus , telonarius. fybb.^P . EJinomen 

farm* Btmmi Kal vet Peal. MtUh. io: 3. 18. • 17. L*t.<: 27. 18: 10. 11. I J. 

P/«r. *»»/;£. \a&£> M<*f. 9 •• 9. 1 o. 1 1 . 11: 19.21:31. 32. Marc. 

»: 14.IJ. id Lucy. 12. jtx7.29.30- 7: *9-34- ijs 1. 19:2. 

tao^o w. emph. Ve&igal , tributum, cenfus. fybb. D ?9,ew/>£» 

**?=>? » ^4 h J*>~» ! D ?P . Tributum , Mattb. 17:25. %». 1 3 : 

7 » **• 

o!^ m. Defpondit, defponfavit. Hebr.™ vendidit, 

Ckald. "*?? idem </«ocf Hebr. & Syr. ,ooZjio c. deipon- 

di vos , 2 Cor. 11: 2. ?eilf<xm. 1|*dio defponfata , M*M : 18. 

Z^*r. 1 : 27. £«;/>£. ?Z|*ato . Cum aff. ci^*aio defponfata fua, 

rap. 2 : S' 

« #». Plenus,impIetus,completus fait^de tempore; compleviti 

*"^*° implevit,replevit. Haufit [jmplet enim V&qut haurit aynam c 

yidejimmadp. Lud.de Dieu injef. 2:6.]. Locutus eft, f .f . Ulio <r. |!a!^> 

locutuseftadcori.f.confolatuseft. HebJ^ 9 Chal4J^ ty'Sam. 
A2SJ K^D,^r^.Su *^P, y€^.^^v\ : kVd. Implevit, Mar. 
15:36. Acl.$\ 3. ^ouXio implevit illud tkunbulum, Apoc.%\ 
5. du&o implevit cam, Matt*. 27: 48. h&c f. impletumeft 
jrfe, tip. 13*. 48. cu&o m. complett effent ofifo «foj, Lwc. 2 : 
ai. impleverunt, cd/>. 5:7. ]oh. 2:7. 9. 6 «. 13. 19:29. 
^a f. completi eflent 4w», Acl.y. 30. ouoA*S£so replevilus 

dm , tap. f : 28 ; affixmrn bU eft pleonaftkum. . 

2fclMf» Digitized by Google ^ 1 2 ■tSSq- 

Benm\ocn\L\£>m. implcrct, «_^j?.i4*. 16, Qlur. mafc. ^00x^*^0 
^a;«As> m. loquchamur ad cor veftrum,/.?. , coniblabamur vo% 
i Tbcf.i : 1 1 ; boc Trcjhm injuo Lexiconfert ad USio. 
feil Uio m. plains , cxplccus , impletus , rcplctus, Luc. $ •. 12. 

11:39. J*b.t: 14.19:2;;. /iH. 6 : y. 8. 7: jj.9; 1. 13; 10.26:11. xCor.-j : 4.^/. 4:1b. 
Faw. V'Aio Jo/r. :i; 11. «_^tf. 17: 16. Jacob. 3 •. 17. Confir.t^a 
L.HC 1 : 28. £/?/;. 3 •. ? o. SVwr. mafcJ^a Mat. 14: 20. 23 : 25. 

27. 28. Msrc.6: 43. 8; 19.10. /Ytf.6: 3. Jiom.i: 19. iy: 14. PkiL 11 11. 

Coo/iV. ^*> pleni maculis , 2 Prtr.2 :■ 1 3. Plur.fotm. ^2o 1 Prtr. 
1 : *i. if*. 2: 14. ^f.4: 6. 8. 15:7. 2t : 9. 

♦ //j/r'w>. IjViViN implere , -L»c. 15: 16. Imperat. o&o m. impletc, 
Jo/j. 2 : 7. F«f«r. Uiaji to. impleret, L«r. 16: 2 r. ^aAsoi im- 
pleat vos, flfctff. 15:13. 2 7*f/I i : 11. ]Lcl f. haurirct , Job. 4: 
7. s^AvoZ m « replebis me, i^itt. 2 •. 28. ^qp\o <&&u Loque- 
rcntur ad cor carum , /. e. , confblarentur cas , Job. 11 •. iqihoc 
TroJlitM in fuo Lexico refert ad ttfco . 
Etbpeel . iVo L\ m. Completus,expletus, impletus, rcplctus fait. 

Matt.n: io-Lhc. 1:67. Job. i»: 3. A?. 4: 8. j: 17X13: 9. 24: 2y. Apac.if. 8. 

AI^oA/* rcpleta eft, L«c. i : 41. 2 Cor. 10:6. o/Ntofl w. 

tcplcti funt, Lw.4: 28. j: 26. 6: n. Aa.-$ : 10. 4: 31. 7: f 4 . 13: 4 j>. 19:" 28.* 

Imperat. o&ol{ m. repleamini , Epb. 5:18. Futur. Vtol\.c. implear, 

i Tim. 1 : 4. 

Prfe/ Abo w. Implevit,fupplevit,complevit,perfecit ,-pletuis fuit. 

Iinplcvit ' Ail. 3:18. Complcviflct fibi dmot <w»w , <*p. 24 : 27. Impl^vit, fiom.\y. & 

oAiow. fuppleverunt, 1 Cor. 16: 17. 2 Cor. 11:9. 

P*mr. pr<ef. UioSo w. fupplcns , 1 Cor. 14:16. 2 Cor. ^ : 1 2. Co/. 

1:24. Plnr.mafc. ^A»V&o impleads , G<*/. 6 : 2 ,• «t ^Aicfio 

implentes ® ^AjI vos Vf/ eftis compofitum. Panic. pr<ct. jam. 

1'Aicto implecum eUgauSum^ Job.% *• 30. 

Imperat. <&o m. impletc, A/<tf. 23 •. 34. Futur. \£m m. impfeat, 

Gal. $.•." 3. P/*7. 2 : 30. 4 : 19. tfol f. implcam , A/4M&.5S 17. 

I^oot. i^: 19. Uj&j c. impleamus, Mattb.y. 15. Digitized by Google ) *&6 313 

Ex Pati ^c y afcita pro more l\tm * yfomatw.PaHqMctdratum -lie* 7* . 
Implevit , adimpkvit , replcvit , complcvit ; perfccit , abfolvir, 
confumma vie. oi^ai comple verit cam promffionem , Aft. 15:53. 
Partk. pr*f. fyViifro w. implefts , Epb. 1 : 23. C0/.4 : 17. Plnr, 
mafc. ^oAAJcaio adimpletis, Jacob. 2 : 8 j, fx ^ i NSn « y> ad impl en- 
res ST ^oAjI vos )W eftts compofitum. Partic. prxt. .. Svi a V> «; Plenus, 
completus,repletus,perFe£tos,corifummatus. \jift\\ : 24. 1 J0I.4: 
1 8. .M**/?. *w/>£. V.\ViaV> [yelper Mbagbjono V*lJc«io] J<ifo£. 1 : 4. 
1 Jo£. 4 : 1 8. Farm. VAjqa^o job: 1 6 : 24. '1 7 : 1 3. 1 Jo&. 1 ; 4^ 
a Jfli. V. 1 2. /"Fceta. e tnph. &+&&& Marc. 4: 28. J<*ro£. 1 : 17! 
Plur. mm/c. k iVn«V> jfpoc. 5 : 2 . 6 •. n. £w/»A. f.SSi«y> Col. 4:12. 
^oA.VnaV) impleti eltis,fl{<wn. 15: 14; con&at ex k *Vn« V> implcti 
ST^oAjI vosV«cftis. F«f»r.llio*l. f. implcam, Co/. 1 : 25. 
Ethpaal sj&ol[m. Impletus , computus , pcrfeftus eft ,•' perfe- 
ftumle reddidit. Impletum eft, Matt. 2'. 17. Impletus eft, 
cap. 22: 10. Impletum eft , <*/>. 27: 9. oAio^ «. impleti font, 
Luc. 1123. 216.22. <^#. 2:1.4. Partic. l&c&o w, Impleba- 
tur, Luc.i : 40. Completur, Gal. 5 •♦ 1 4. Plur. mafc. <_AioAlo 
implerentur , Lkc. 9:51. Pfor. /«m ^Sst& o implcbuntur , cap t 

■% i XO; h* & tU Ethftel rtftrri ftfiit. 

Futnr. XEc&im. implebitur , Matt. v. 22. 2 : 15. 23. 4: 14. 8 : 17, 
«: 17. 13: 3f. ii : 4. L«*. 1 : if. 14 : 13. )*b. 17: 1 j. 19: 18.36. A3. 1 ; 16. • 

\Vh?.^f. implebitur, A/<*rr. 4* 37. Luc.11 ♦. 37. Jo£. 1 2 : 38.J 5: 
p.^.-^m. 8 : 4. Vboll m. implcaris, Ail. 9 : 17. ^q^sdAj m. im- 
plcbuntur, Matt. 16 '.54. 56. Lw.3: 5. <§XcZL m. implea- 
rriini, Epb. 3 s : 19. CW. t: 9. 

1 

Ethpaal quaJratum «AloA«1 m. Expletus , impletus , adimpletus , 
repletus, complecta, perfe£tus, abiblutus, confummatus eft. 
(Partic. la! |1v* t aVq m. confummabor, L«c. 13:32. tLioA*l$ per* 
fc&a eft xhmtfis* 1 /e/;;4*> 12. 2Vor. ^*^cA-*-io comple- 

^r * ti Digitized by Google 8»4 "«• 

/wjfckifcjr. ffimfaty, \t\\t\tuin conwoxnaei /iiwtr !jfi mit'ond, ! 
j(pw:ii6\*j? ftttm.\k*idt»Lfi impleatup, Lncn: 50: Jofc, 
^^ii 1 ..-^iXtc&Aj/ explcrentar^^JDtf^i-5 -.8.- C^mplebuntui-, 

Jb .fy Pfe oigKlo, $jt m enf 9 rm* fetl Veal, . #<«Ufe. 37. ; 
p*«*l»!£> lisO ctiam non plenitudinemiiorx , Gd/. 2 : $ i'Trctnetout 
reddit yminiitam horx. ll.An ]1 v>fl 2 iPrtr.i: 18; prajpergoi- 
cjump j£» ut. £t^eL oranino modicum. ifo*£j eodemfenju.\* ,$$,• 
Vterqite interpret yidetur exemplma JecudM qua Ihryj^feu eAiy«e /^W, ; 
»<m ovto^ : . Lie Cl.fofock j» notis adbuncjocum. Pari/. & J^.edtt. i 
&4Mvif WrV^S ll&p paucis verbis. 

l2\Aio Complcmjpntum ? fupglementum, plenitudo , ejcplctio, 
impletio. Eft notnenfornf^^nipbat^ font. Veil Vytl. ', ,cn^*^o (upplc- 

mcntam Ilium, Kur^a;^!. ,...'./ , ; ' u 

' rt^o m K empb.' Plenituclo. .<jij£c£ cumplenitiidine ejus, 1 O. 

to': 1 2.6. H<t( vox Uftnia eji mk>jo » 7«*<« anmetat* ad vottm ftqutnttr*. 

• iX&£m. empb. Fluxus, 1 impetus aquarum,inundatio, iHtivies. 

fetfft&ttfQ, L*t:6: 48, te Ltp»dkm$tu mime* xtiste'io;. won Olapjk, fr*tldtm* vtlfift* 
U alto VUpb r proHumciutur utjui\vid* Graft, llmnm.de l^ieu^pa^^. ■. f< | 

fZoAio /! ?m/>£. fdem quod priced. tfui^Q- '; .<n£a*&Q plejjiolclQ 

ejus , ]oh. 1 ; 16. c«2o*^io fuppjemcntum ?/u«y«tof#T.ft.V-*^*,-tf\«\ 

A*lI^io Plene , plane , perfeSe. Plene , <^i<t.i% : 25. 3^.-24 1 

ai. Plane, Epb.y. 3. . • ., .,_ .j . f , ( ' /*<jj 

t^oio m. empb. Idem, quod priced. UpASF)..' CompIemcOpiftj 

artft^'li.' Explctio, f^.-xr: itf.'Plcnfcudo, /faHr.ii: if.; T^rV^^M: 1 ^'^, 1- ' 

**M : £. . ■ • - '• . .;- ; ;--^i • • ~ •' : /^ v ^''- »<* T,,i 7 s "'V"'i 
oi-*loio impletio ejus, fym. 13: 10 ; : affixum btcttbu^m }1 

^oou^oio plenitudoeorum, £/>£. 1: 10 ; & Ijoc in tocoaffocum.f 

.: i^oQ» w. fl*§f*£. Pleuitudo , complenpenfiBaij jB«ccfe£riot,*fini$i 
Compkmentum , Eph«\\ 23. Uebr.611 w nr*^Wii> ^lenitudo 
ejus , Eph^ : 1 3'. ^bqu^ei plenitudo dprum.y^m.'l 1 1 t-a. Digitized by Google EH nomen form* participii prtfevtft tfpfol,y[M9d>mhQm»df£twr<ft*t': 
Trxfttt** fS Otttbimm in fuv Lrfx/cw refernib ad VJJso . 

- ^?S^Tv. qv<d>Qhd&i : k§ Di^»iftVi<5vd9piijjE»a.vit ? evwlfit pi^ 
Jos,pimnfls >lfetasW, abra^fit adhibici-aqui fqrve«fe,, CafteSw.' 
Hfonenk^Qtbm. vellfcre, .A/**. * » •* > W? bhpartkipium pro irtfinitiyoi 

^\ vide Gram. harm, it Ditx f *&-4}$- ycHfiK^S, Afc*/vi.:a3. L*e.6l I. 

. H ^Ss^q w. SaUi,vtt k fallit,r^lexpndivtc. .Heir ; ^ y Cbald. 

if&yArtf: &Jk$^th&Qiforfo, -Pf/7.»..Vnw. 
{alliens , falfu's. P/jw. f w/>£. ^2£W~falfx *f **, J<w£. 3 ; 1 1 . -* - 
Ethpeel .u^CTi Sallkusj fale conditus eft. fa-to . ,j*&oAio wi 
fallitur , A/dr. 9; 49. Futur. ^^cUf. fallietur, Matt. 5: 1 3. 

. *~&o/.. Sal. A6r. nfe[ ,« Glrttd.pfc > 4fe»fe ^f ft*P . ; £^. 
1!»^Sd, Cbald.**$9 J . Matt. 5 r 1 3. M<*r. 9: 49. "50, fo. Lfor. 14 \ 
54. oul^ fal ejus , M*f . 5 : 1 3 >• affixum hU abundat, 

\L&om. empk. Nauta. Vlur. ernpb* X^hASi.'xjy^j^o. .: 

" .•X.v^ w. InteUeSuiii j cortfilium dedit^ ;.></ iaivit, fconfiil-i 

? tavit , confuldit*. Promlfit* pollicmis eft. Hehr.JQ 

Reg&avit ^Rex fiiit, Regem egit. Nip&allTp Consilium iniit, 

N.ebem. 5 ; 7. ^r^. }*$* T?? Pofledit , dominio tenuic, con* 
trnait, compos fui t,regnavit. JEtb^t\X\l "fin. idemquodHebr, 

ConfiWandedcnt, JofciS: 14. Proihilfr, pollieitus eft ,• R*m. ti 2. 4:11. Tit; in. H*tn 
6: 13. lb: 23. n ; 11. u; 16. Jatub. 1 : ii. *: f. , " . ■ 

(Benom j& m. conlblens, ASi.'i 7:9.22.-2 Cor. 8 *♦ 10 . .djpoc. 3 •. 1 8, 
F(tf/'yi\V> w. promittens, Epb'.6v% y 'Peilfiepe aSitVe fumttur , &? 
idtmojnnino fimfaatquod/Bmmi. Promiffa j^w , Hebr.6 : iSi 
^opot, &*^o promifilis opiritus <x Epb .1:13. Infinit. -/&*% confu- 

(?^r 2 Etbpeel Digitized by Google -$i6 

Ethf#el ^*>4 «. Pf omiflus eft. Promifla eft pmmffioy Gtil.% : id. 
/&Ac£\f. promifla fuerat, Hebr. 1 1 : 9. '• 
Etbpaal j^SoZi i». Confuluit , confulcavit, conftlium iniit/dedtt- 
>*. oa^oZl. m. coniilium inierunt , Mat. 26 :' 4. v^af. 4 : 26. 
Jphel ^o\m. Regem conftituit , regnarc fecit ,• & fmpliciter 
Regnavit, < I(om.^i »4» ! 7* «^«r. io» 6. b£i2c£ f. regnavit, 
V. a 1. te&cfm. regnafti, cap.iwiy. on\Yfl T m. rcgnarunt, 
cv^. 20 : 4. ^oAnViol w. regnaftis, 1 Cor. 4 •. 8. ?drf/c. v .niVrtn». 
regnantcs, Apoc. 5:1a. Futur. ^dm. regnabit , Luc* 1135. 
19 : 14. jfpoc.i 1: 1 «{. y^oif. regnabit > ^om. 5 : 21. 6*. 12 ;abf- 
quejndparagcgico. y^Sof c. rcgnabo, 2**c. 1 9 ♦. 27.^0^01 m. regna- 
bunt, ^0/7.5 . 17. ^/»0f.2O;6. 22:5. j^aic. regnabimus, 1 Cw. 

4.: 8. i7V».a: 12. 

jxc m. Rex. Hebr. ift , GWrf.l!?», ^r^. «& pfe- H,k 
7:1.2. £w/>£. fciJiSoRex, A/<tf. i *6. 2: 1*2. 3.6-9. 19.22. 

J : 35% 14:9. 18:23. 22:1.7. 11:13. 15:34.40. 17: 11.19.37* Aiar+if: 16 I*. 
i.*f. 14: 31, J*. 19:38. 23: 1.3.37.3$. >fr. 4: 46.49. 6: 15*. 12: ij. i8:37»to-i9 : 
3. 11. if. 19*11 , to. jUkj: 10.18. 11: 1. 13. 20. 13: 11.12. 17:7. 15:: 13,14* 24.1& 
26: 1.7. 1 j. 19. 16. 17. 18. 3a 2C0r.11: 31. iTim.ii 17. 6: 15. Hebr.y: i f Sis. 11:13. 
27. ApQc.y: 11. if: 3. 17: 14. 19: 16. 

ou&Rex ejus > Mat. 27-. 42. JWar. 1 5 : 3a- Jfof. 1 : 49 ; 4$?xiw» 
iw Air tods vAfota^^. ^aaa^io Rex tuus > A/*itt. 2 1 1 5.. Job. 12:15. 
£crtt&0 Rex eoruin, Job. 18 •. 33 ; affheum bk obnndat. ffnVfl 

Rex vdtcr, yp^. 19: 14.15-. 

War. empb. ^&!o Reges , A/<tf . 2: 6.10: i8.it : 8-17: 2$. Lw> 

7: if. 10: 14. iV\ 12. ><S.4t 16. 9: 15. 1 7*i *r. 2: 2. 6c if. Hthr.yt t m iPdr.i:i3r 
17. /^#r. 1 : f * f • 10. 6:15. 10: u. 16:12.14. 17: 2. 10. *i r to. 14. i& 18: 3. 9- 
ip: 16. 18.19. 11: 14. t 

^ooiikso Regcs eorum , -Lw. 22:25; affixum w>jova{<f. 

. 1*^/ ™/>A. Regina. Hebr.ri^n , 0Wrf.Hn|te. jft& 

iit 41. £**. 11 : 31. ^5.8: 27. /<p*. 18: 7. 

|^\v.f.i emph. Coniilium, conlultatio. Mat. 12 1 14. 21 -.fy 

27: 1.7. 28: 11. Xbr.y.6. ij-M- iC*r.7:*j-. 

£&io \ka Confiliarius , (2{oi». 1 1 : 34 i Vide quoaue fupra pag. j& *UP Digitized by Google 'i / \ coniiliumtuum, Pkkm.v.i+ 

L % oz&&f. Kc^num^MatA2\2^.Mar.i^:S^bis.Luc.i 1 : 17. 21: 

\o>bis. Empb. VlobliSo Mat . 3 : 2.4: 17.23.5 : 3.10. ip y bis. 20. 6: 
. 13. 7:21. 8: 11. 9:35-. 10:7. urn. 11:18. 13: 1 1. 14. 31. 33. 38. 44. as. 47. 16: 

•»- 19. 18: 1. 3*4.^5* '9- **« «4*M- * o: f * *i : 3M3» ** : i. 23 : 14. 2;: 1. Marc. 1 : 15. 

^ 4: 26.3d 10: 14.2f.13.24. 12: 34. 15-: 43. Lnt.6: 20. 7: 18. 8: 1. 9*. ii. 27. 12.* 

32. 13: 18.20.28.29. |6: *6. 18: 16.17. ** • 3»- ** 2 18. 29. 3a 23 : 51. y«*.3 : <, 
IBS- ^A 1 J 3* 8: ii. 12: 21. 28: 23. 1 Cor. 15: 24.50. Efi.f: J\ Col. 1 j 13. Hctr.xiliV. 

i > J*™4. 2 : 5. 1 fV/r. 2:9. 2 Pr/r. 1:11. W/w. 1:6. 11; 15. 12 ; 10. 16: 10. 17 : 12I 
»* 17. 18. 

;:! Conjlr. loa^o Matt. 11:11.13:52,19:23. 

x l Cum ajf. ot/q^\Vo regnum ejus Wfuum. M<tf. 13: 41. 16: 28. 

j JL**. 1 : 33. 11: 18* x7i*f.2: 12. iThrf.iif. 1 Tim. a: 1.1%. Hoc itf*m affixitm eflpUo- 

j{" majlscum in locis fc^HiXUkPs^Mat^:^ 26:19. Mar.%* 14. 4: 11. 9: 1. 10: 25. 14: 2f- 

L'| JLjw.3: 1. 4:43; 8:1a 9:2.60.62. 10:9. 11:20. 12:31. 14:15* 17:20.21. 18: 

J 24-25. 19: 11. 21.* 16. J^.3: 3. A&.xi: 20. 14 : ii. 19 ; 8. 20 : 2$. 28: 31. Rom. 

^ 14:17. 1 C*r. + : 20. 6: 9. 10. Gal.;: 21. C0/.4: 11. 

ylcT>\lo regnum tuum , M*rt.6 : i o* 20 : 2 1 . Ltfc 1 1 : 2. 2 2 : 42* 
Hebr. 1:8. u^cbN^ regnum meum r M<trr. 6:23. ^. 10:36* 
J^ ^ZonNvf) Idem > ifo/. £tf ; */? /?ic pteonafmns affix* : Vtdefupra in 

5Y*r. «»/>£. fZtalso regna , M*tt. 4:8. «L&. 4:5. i&£r. 1 1 : 93, 
jjj fia\nv> >». <w/^. Promi flio ? promiflum : confihum, coniultatio: 

Promiflio, Z.*r.24:49. A>*». 4: 13.14.16.10. 9: 8.9. Gal.$: 16. 17.18. 11.22. 29. 4:23. 
aS. £/>£.*: ia.. 3: 6. zTtm.t: 1. JMr.4: 1. 6: 12. 15.17. 7: 6. 9: if 10; 36. 11: 
S> I7-39- iP*tr.^: 4,13. 

v oon^NoV) camj adcpti funt pronuiTum (11111117 Hf£r. 11: rg. 
$,{ (?lnr.emph. U^cio promiHioucs , ^o«. 9: 4. ajCor.7 : 1. J&fc 
•■*. ' 11: 5 j. owioialQto promiffiones ejus, 2 Cor. 1 : 20,* affixum hoc 

fr'l jj in kto thnndat, Promifla fua,2 Ptfr. 3:9, 

I * '?? J/^r.Locutus, erocutus,effatus eft,verba fecit. $o». 2Z^» . 

^ ^Sfco «. 2W Idem f«o^ Htbrtum l^al. Matt.p: 33. 1 3 : 34. 14: 

!' "* 17. 23: 1. »8: 18. Mar.6: jo. 7: 35. 16: 19. Ltu.%* sf.64.70. 11: 14/22:4. 23:20. 
1416. Aa,$ixi. 7:6.44. 8:26. 9:17. 10:7- 17:2. 21:40. 23:9. 25:12. 28.- 
,» ( ; , if. Heir. 1: 1. 11: jj. iPrfr.3: id. Jpoc. 17: l. 21:9* 

+ " XStolf. locuta eft , 2 ?f/r. 2 1 1 6. A^o «r. iocutus es , A8- 4.^ 

^' 35. A^So c. locutiw fum, L»f.24 : 44. M.12 ; 4-8. 49. 14.1 2 5. 

y ^3 '8: 20> Digitized by Google 318 j^o 

18*20, Air. ?i. 2^.4: 13, ^», Iocuti Iitttt^i^r.2;j^ 

24: 15-. Ad.\^\ 1. 16; 32. Hekr.iy. 7. J0c9b.fi 10. iP<^i; xu.J*ti.y**4. jf<XAQ\ 

,-i^o r. locuti fumus, 2 Car. 7:14. 1 7M 2:2* * 

(Prfr/zc. /»•*/; VUi^o m. loquens , Matt. 9 : 1 5. 12 ; 34. 46. 13 : 3. 

10.13.34. 17: f. 26: 47. Jlkr.*: 2.7. 4 : 33-34. f : 3f. . 14 : 43. £**j^2.i. 8.:# 
9; 11. 11 : 27.35. 20: 21. 22: 47.60. 24; 32. j^.4: 26.27. 12- 10 ,.£*.. 19: 1a ifftx 
38. 9: 28. 10:27.44. T2t 21. 14: 9. 17: 17. 18: 4.19.25.26; hoc m Ion *fl partiftptmt 
fr$ infinitive : vide Gram. Harm, di Dicufa^. 416. cap. 19 : 8. 9. 20 : 7. 1 1. 22 ^2. 9. 24 Ml 
25.26. 26: 2y. 26. Rom.y. f. 7: 1. 1(7^12:3. 13*11. 14 : x^amatar.i.^ f. u, Am. 
13. 16. 18.28, 2 Cor. 11 ; 17. 13:3. Hcbr. u: 4. 12 ; 24. ]*d.vcrff.<). 16. 4&<*.i:i2. 4: 
I. 10: 8. 13: 5. 11. 21 : ly. 

Far/». ljVo*ft Mat. io: 20. MUr.9: 17. 25. L«c. 2 : 38. %^St.6 m . 10. 
5V*»\ aw/c. ^.A\\Q.io loquentes, M<tf. 10 : 26. 1$ : 31. 17 : 3. Mar. 

7* 37- 9*4* *3t ii- i*«M : 36. 6: 11. 9: 30. 14: 1415.17.36. A&*n6. 7- u*4 ;l * 
31. 5:40. 10:46. 11:19.20. 13:43. 14:3- 16:13. 19:6. 26:31. 1 Cor. 12:30 
14:9. iTiw. 1:7. 4:2. jaeot.i: 12. 4: n. iPrtr.i: 12. 3:16. iP^.i: 18. 

Gw/?r. l&aaaio ^VnV> loquentes perverfa , ^ft.ioi 30. 
k i\VsYto loquimur, con/tat ex k »\Vfoo loquentes & ^x^nosvd 

fumus: imvenitur^ i Cor.2:6.7. 13. 2Cor.2:i7« 4:13.12:19. i7te/i;4. Wfir.2: 5.6:9. 

tPlur.fam. ^NsVo loquentes, Luc. 6 : 45, 

i/^wV. oNNViV^ loqui , Mat. 12 '• 34. Luc.i : 20. 7 : 15, -^#.2; 

4. 6: 13. n: 15. 20: 7. 21: 39. a6: t. 1 Cor. 14: 39. 2Cor. 12: 4 PM.it 14. Adto- 
qucndum, C0/.4: 3. J^o*. 1 : 19, 

ctZqNSvoV^ eloqui illud , £jp£. 5:12.6:20., 

Imperat. Ufco *». loquere, c^fif. 18:9. Ttt.*2 : 1.15* ol^So m. 

loquimini, Atar. 13: 11. yftSF.5: 10. 13 : if. Eph.^z 25. f: 19. 

Futur. U&ai m. loquetur, Mat. 12:22. Mar. 12:1; eftjxxh* loco 

fitommcmmpnefixo dolaikhc* kifmtM. Lmc. i : 22. A&.y. 22. io : 32. J 1 : 14. ifit I 4- 
24: 10 1 Ct. 14: 27.28. 

ttj&l c. loquar , L«d : i<p. Johl 12 : 49. 14: 30. i£: 3. 23. J&. 2\i 

37. iCor ; 3;i. 13:1.14:6^^19.21. *Cor. u: i. ; T "i 

^chqASs^I eloquar illud, Epb.6: 20. Co/; 4 : 4. ffiVk ffl. 

loquentur, jM*#. 12: 47. Mar. 1: 34. 7: 37. 16: 17. L#f. 8 : 19. ^.4 : 17. 18. *3 $4** 
16:6. 1 Cor. 14: 23. 27 , bit. 29. 1 7W. 3:8. 

'^&&tf. loquentur, i Cor.14: 34. 3$. iT/m. 5.: 15- 1 (Pr/r.3 tio. 
^nVMnl. J*, loquemini^ M<tf.-io: 19 ibis. Mir. 13511,' \£w.Utf m $» 
\U&Lur. loqaemur , 1 T^ 2 : 1 6^ » J^ ; V. 13-? 9 ^. t V. 14* Digitized by Google .:■•' - . NSo - 319 

«>fo*N&Qj loquamur id ^ JSl. 4:20. 

Ethpad^^Ql\ m. Idem quad Pact: & di&us, fcrmo fa&us )>*/ 
habitus eft. Di&um eft, L«tr. 2 : 20. ASl^ 27 : 25. Hebr ah 7. 
Panic, farm l&ioASo 1J? ineffabilis, inenarrabilis , 2 Cor, 9: 15^ 
iftor.t i 8; &lur.f&m.Zoa} ^2&cA!o dicebantur , L»r. 1 -. 65; 
3: 33. . 18 •.. 34^ ^XS^oAio y? ineffabilesj inenarrabiles, Q^om.Si 
16. 2 Cor. 12 : 4. Infinit. oHlcAiQl dici , Hebr. 2:3. 3: 5. 
:il Futur. \1&oAj| «r. dicetur , M<tf. 26 : 1 3. -A c /. 9 : 6. 22 •. 1 o. Hebr. 

llAio »*. emph. Logicus , rationalis , rationabilis, vcrbalis. 
Nomen form* Veil Peal. F<zm. emph. l2s\i\v> rationale minifierium y 

A&m. 1 in \vidc not, Tremel. & Jun. fcf not. Pocock in 2 Pttr. 2:12. confer ttiam Tarytm Onkci. 
£< Gex.%: 7. , 

Jiio /! Verbum, diftum, di&io, fermo, eloquentia j ratio : 
res y opus > negotium , caufa , ut Hebr.**?*. Hebr. i"wp ,Cbald. 
*™. Verbum, M<*tt. 4:4. 5:11. 12; 36. 18: 16. 27: 14. 

2 Cor. 13: 1. Sermo, Evb.$: 29. 

fim/^. l&iso caula , Mitt. 5:32. Verbum , cap. 8 : 8. 1 6. 1 3 •. 19. 

if.' 6.12. Res, cap.\4)i 11. Verbum, v. 22. Cap. 11 .-24. 22: 15. 26: 44. il&rf. 1 ; 4<f. 

2: 2. 4: 14. is*, */>. 16. 17. 18. 19.20. SJ 3^ 7- *3- 8:32. 9: 10, £//. 32. 10 : 22. 11 : 

1$ 12: { 3. ¥4 it 39. 72. A^.i.\2. 2: 15-. 17. 3:2. 4: 36. 5: 1. 7.: 7. 8: ii.i2»to.i3. 

14. if. 21'. Qr" 4f- n: 10. 18: Q4. 20: 3. 20. 26. 24 : 19. Job. 1 : 1 ytcr. 14. 2 : 22. 4: 

37. fa 6: '6b.6d. ^:3<5.' »2: 38.48. -14: 24 if t 3.20.2^ 18:9. 19: 8. 13. ^1:23. /f<2. 

u <4>^3i •>'&»* 4-f. 7: 29- 8; 4.14 2f. 10:36.37.4$. 11 : 1. 19. 13: 7. 14: 3. 11. 24. if .• 

. j ^.""7; 27.* ji.36. \6: 6.36. 17: ii. 18: f. 11. if. Eloquentia, f. 24. Verbum, ^.19:10. 

20: 9.32.38. 22: 22. 24: 21. Res, tt/7.26: 26, Verbum, c t tp. 28: 2f. Rom. 9 ; 9. 28. 10: 

*>. 13:9. 1 f : 1 8. 1 Cor. 1 : 1 o. 1 8. 4 : 20* 12:8. j 4 : 9. 1 f ; 2. $ 4. 2 Cor. 2 : f • 6 : 7. 8 : 

7. 10: ii. Gal.f : 14. 6: 6. £/>£.i : 13. f : 26. 6: 17. -ftW.a: 14. C*£j: f. Ratio, r^.2: 

23. Verbuto, ^.3: i7« 4- 3- 1 7ir/".i : 6. 2: 13. 1Tbef.11, 2.if. t Z/».i:if. 3: 1. 4lf* 

; 9.12/^:17. iTifn.il u.if. 4: i. Tit.i: 9. 2: 7. 3: 8. Hebr.i: 2. 4: 2. f.* in 3. 6% 

y\ f- 7-* 28. 11:3. 13: 7- »*• J*«*-"i : 1 8. 2 1. 22. 23. 1 Petr. 1 : 23. 2 : 2.8. 3 : l t f. 4 : 11. 

j irPrtr.iiiy. 3: f.7. 1 Jo^.f : 7. ^r. 1 : 2.9. 3:8.10. 6:9. 12:11.19:13. 10:4. 

^ 4 Ctm <ijf. oiAl^io Verbum ejus w. Vf/ fuiim. Lfcc.i •. 29. 4 : 32.6: 
- u 17. 21: 38. J04.4: 41: f ; 38. 8: ff. sia.i: 41. 8 : 6. 10 : 10. Tit. 1 : 3. Htbr, 1 : 3, 
1 " f Afibntm hoc tfi ]>leo»aJlicum in locis fejucntibus , Matt.'^S I 7f. i«r. nVi8. 22: 61. M. + Z 

v : 13-f 6^7: tr: i& 13:^.44.4449. if : 3f. 16 : 32. 17 : 13. Rom. 9 ; 6. 1 Cor. 14 : 36* 
Idfo/ 1 2Cbr.4: 2. Ca/.i : 2f. 3: 16. iTAr/.i:8. 4fif. 2T*//3:i. aTiw.i : 9. T'/. 2 : f. 

cm&sp iermo e)us / . Jo*. 4 •• 39 ,• affixnm hh^ v^ovkN. y&^JQ 

fcrmo V 

V. 

*1 : 

•I 

Digitized by Google fcrroo tuus m. L*t. i : 38. »: 19. Vcrbum muni, «£. $ z y. Senno one, Jtb. 17 : 6. 14. 
17. A8.4: 29. 

s^Alic fcrmo tuus/. J 0^.4 '.42. ^A^ofenuo meus, Afrftt. 13: 
13. J«A.y: 24. 8: 31. 37. 43,*"« n- fx. 14:13.24. ij: 10. 10.1:4 20.11:6. 
^oiA^io iermo cor urn , 1 Cor. 4: 1 9. 2 Tim. 2:17. ^ooAiio fcr- 
mo vefter , A/df.5 : 37. CW. 4:6. }acok.y. 12. ^So fcrmo noftcr, 

iCtr. it 18. 

2Y«r. ^io , <tw/?/\ ll^o verba, fcrmoncs. Mat.j: 28. 19: 1. 26:1. 

i.*f.i : 4. x: 19. f 1. 3.4. 4:11 7:1. 9:18.44 14: n. 17. J»A. 3: 34 6:63.68. 8:1a 47. 
10: 19.11. 14: 10. 17: 8. Atl.i'. 21.40. 4: 1. f. f.20.14 31. 33. 6 : 11. 13.38. 10: 
44. 11: 1418. 13:42.4*. iy: 24. 17: 1 a. 10. 10: 2. 21: 12. Kom. 16 : 18. iGsr.i: 
17. 2:4.13. iCur. 12:4. Eph.f:6. Co/. 1:4 i7*f/Ti;f. 4: 18. iTm.i:d iTw. 
1: 13. 2: 14.16. Uebr.ix: ty. iPth.il 12. iPttr.i; 3. 3: 2. ij«6. 3* 18. 3J«A.v.io. 
hJ.vtrJ[.lf. 17. /f/Wf. I t 3. 17: 17. 19: 9. 2i: J. 22: 6.7.9- IO.l8.i9. 

Cottftr. ]ij* ^'io verba vcritatis , i. <?. , verba vera, <^#. 26 ; a$. 
Cum aff. *o*&q verba ejus Vel fua. Mar.io : 24, Luc.io : 39. 11; 

73. 24: 8. 7«*.7 : 40. M.jl 12. 28: 24 Affuam Im iAnmUt m Ucit j*imti$Ubm,M 
10: iS- 27: 11- /taw- 3*1. iCw.x: 17. IMr.fi 12. 

yl^io verba tua, Mat. 12: 37. ^ow. 3 : 4. .liiio verba mea, Mat. 

7: 2426. 24: 3f. Afcr.8 : 38. Ijw. 1 : 10. 6: 47. 9: 26. 21 :33- )»b. 12: 47.48. i;.'7. 
yM. 2: 14 

^oeru^o verba corum , A/<irc. 1 6 : 20. ^#. 1 5 : 1 5 j hoc in locoaf- 

pxum abmidat. fym. 10 : 18. Tit. 1 : 10. ^riiflftn verba veftra, 

Mat. 10 : 14. ^io verba noftra, iThef.%: 14. iTmw^: 15, 

Ulioi£) <i. Il&oio m. <•*/?/>. Locutio, iermo, oratio, loquela^ 

elocutio , eloquium , loquacitas , CkalJ. ^7^9 , tmph. **????. 

Loquacitas mmi:a ftm multiloquiutn , M*ub.6'. 7. Elocutio *»<£», ff*mdts y f*m magaitopen- 
tia, grandiloqucntia, 1 Cmr.i: 1. Scrmo, cap. 141 21. Locutio tmfujem turpitopmai, Ctt 
3: 8. Sermo, 1 Thtf.*: *. iTuw. j: 13. 

y&lc&o loquela tua,A/<rf.26: 73. Mar.14: 70,- Gr. a«W«. 

<\y Utriufque generis & mm. interrogativum perfon* , Qyis f 

qux ? qui > qu* > i^^/P , Chald. l» ,T<i/m. |«9,>A<y* 
Is qui : eft hoc qvoque comm.gen.fing&pl per omites cafw. Quicunquc, 
qui in am : five internget five non. item Aliquis: Jcil. incertus &«• 
defimtm. tyn. 14:4* Jpoc.ji 1 3. ®c. caJo qais eft ? Matfr 

*7< digitized by Google &o ***> 32* 

27. 10: 11. 12: u> i$ % . 1. 2t : io. 22: 20. 43. (8c. comph 
jitumefi ex £0 (£ cxji, Hoc ^/aw cot i«. hac cotnfofitione <ftn>que 
<v*eow$, ut Mat.% :j. 1 9 * 25. 3 1 v 2 3. 31. Aftfrf.5 : 3©. ./4J>oc., 
$•.2. 6 ; 17. 13^ 4..&fc. -OT^o^quac eft FA/ar. 3 : 33. ^oquafido- 
jtu etiam de te 'iutevregat , qt y io* ^o quodnatn eft noraen tuum ? 
Z*c . 8 : 30. i&fequenteseletilw ? V<rff f i$ , ipfe A/4/f . 5:19. 22* 

28. 3 1. 32 , bis. 39. 40. 4 1. 41 v bis. 4^. 7' t 2 J. 1 : 1 4. 28. 33. 37 , *»'/. 39 K bis. 40 , bis. 4 T, 
*//. 1 1 : 1 j*. Z.**. 14: 9. X*t*. 14: 3." 1 Cor. n: 29. Gfr. • '• • - : 

<q £/? qtttKftteconjunfHo , ^»<e Vtdetur or'tgimm habere ex Cr. p«V 

•**■» C*ftttu>i»luoLtxitoe*pontt\ qoUfcmj ijPfrt-. 1:3. }odx.v.\o pomtsir frttGr^ 
fut in Syro AkeH , tit CI. Pucock ibidem rtotat. Lud .d* Die ileum Gabriel* Sionita, vu'.t cam farticu. 
t*m quoqnt Itgndttni r$ rfpoc. c. 4. f, S'&cap. 1 1. *. 2 1. * [ &V ** beo fuMt var. Ltil. ] «• liferent 
imfortart vd <vtfirvut.Qntm , ** quidem, t i;)fK>gn>tcd6; ^w/M vn*ir,ycr6,qqrt4ttn; &fa«T 
«a/f/ conjunSionibut fmbjunfiivts , f*.r <m oratione fmbjicinntur fim fofifonmUHr ; quai & exple- 
tive votat, qtui i* ofMitme inXirdum vtl ehyxnti* cans*, vtl melrt mcttfjitati , net uhSmik ha-, 
beant fem'um , eottoentnttr ; tam^ut ftndammwu exfbtnt: vide ejiaGnun.hkr.^.e^f.6. vutejtu- 
fMeGrMm.hamidtDieiflib. + cip.j. ». < : • 

^p A\ ab , abs , de, e , .ex , J p>f« , prdpter. h\ "sh , AAtf . t : 

17, <«•. 1 8. 2p; 2;. 1. 9. 1 7: 2f^/rr.2<5. £ , e*, jM*f.i if , kii.,6. «#>, |>»pter, 
i Cor. 5 1 ,4. Vidttur ejfe pkonajlicum Mutt. 1:12. 2:9. 

} faf ^o o$*v unde , matth. 1 2.: 44. ^r-^ ^9 ^ Tore a tunc, 
abco tempore, exmde, Mat 4 :17V 

C«w ajf. cuiq a 1c, M^r. 5: 30. uruio ex te/! L»c. 1 s'3'5. «*a!o 
px me, Mrf/V 3 : r 1 . -^xto ex vobi* , Mir.' i 8 ? r ^.- »? -_" 

^ Quid , quod ? H«ec </>/tf "Mox eaie*i ftvntftcetttonv rcfmtnr ht 

Hebraa textu Exod. 16 •. 1 5 ,. uh* legtmw, lfraelitds , ^««»| 

eibmn iUum cpjeftewpriipd l/iderext, djxijje ***"i I?/rr K^ynet^fubn* 

^4 tejpo/idet tyrcrum « : reff^ Stftu^nta^yertermt , rt' f r> wro : & 

ffleronymtts*^ V? inqmt , fignificat y quid eft lioc? ^»#e expofitio 

^maetiraUofe t qmadditeo^dixip^ n "5 ^ ^ '?• iiiaquid 
eft? Lkc. i: 29. quafi oait&} VtdeMc Mtar^Leilj. ■• <fBm,^of^m 
nfoptur . - ,* r . . :.-,.' .". 

^iS5 (dem, afdt% temintfwie Vfoipro £fiequeQtuis r occttrrit.'fax Hic3 
*Klatx%^6. 6 V3. 8.25 ,r«-. 3 1 , #er. o •. 4. 5. 1 p :, 10. 17:10. $<v 
l '.; 6"f Jumitttr Digitized by Google 3*5 : Jio * l 

}u)vzkurinafcUtiiM & fxmininis j Wr'M^rt. i ; 27. '£tSai> quo , 1R 
quo, per quid, Mat. 5:13 .Luc. 11 •. 19 . l'i*& ad quid , cur, quare ? 
TvM. 27 : 4^;M««r.i 5 l . 34, &&.' Jo*o quid hoh raro fumitur pro \ f £& 
qu.ate^ Vide deDkuCwtmetit.in Marc. i< 24. oi^qiiid eft? Tfi 
ftinptkiter quidnam $ ' eorhptftium eH ex j-iio & be* , Mar. 2 1 1^.1 2: 
9, w $* «fooW for *r 0*iwj». 'fl^g. 7ty*. ® Gntb. Edit, habent ofi) 
tint Vocal* <, in fine , nt confiet k*c non iQtuponi ex ocn ille, quod pkri- 
que exjflimarunt y fted ex oct: awd enim precedent Nun habcat *-, nm 
eft ex ocr ,fed eU pro •', quid it "Hcibnt terminal u in l' , qitandS ftfyi- 
(ur oei., >*7j(i hoc ipfum 4'tfo m m w coakftcit , femper mutatur in*, 
ttatpie <*&> est ^om^, <i oei £i2oi VideGram. Hnrm.de »©«• 
/wg„ 145. //i /vwi /oco <y? ^iKr^/ix ^ , »4W ohaibi Verteiulum eft. quarc? 

# 19 Cfa/</. vW cwm'niMCrt leMonis* 1**?. Vas > inftrtsmentum: 
Vfftte, vfiftiu^ptimr. j&tw. Jj*$t \VD. Generate mmiu f#, &i/wk/- 
}># HW-, mHrum&HUm ; fuppetie&ikm >f/ utenfde comprchendit , $«i?- 
avid in kminis ufum parxtnr & perficitifr , «f HeW^unx ;$*•■ t £*'* 
<&f/w dtducutu ab Hebr^a ^P? i«: !?«■/ *""'$? parav it , preparayit 

^^.^^/h^;^®'^^ ./ ; : ■ :\, . -. ;,.". 

[ y^ Idem ^*arf Chdldaum, Emph. (#0 vasr T * A</<frc. i 4 1 1 ^ 

S .. veflimentum, Lue.fi 56, &n Vas, (ap£i 16. J4..is»->9. -*?«9ft if- W? "• 
16. u : j. 2CV.4: 7. 2Ti*». a: it. zip*. 18: ra, £«. V'ctlis, <*/>. 191 13. j& ■.*•-.:• 

C»m 4^! oulio veftimentum ejus , Matt. 9:21. Lirr.8 '.44. V» 
fuum , 1 Theft 4 : 4. uij^ vcftirhentumihbutn., M«^5 * .?o. 
S'/ffr; (W»/^. lillo v'afa ,M'4f. i 3 : 48'. 2 5 i ij.. : M4r.11 •. 16 :VettilMeMe^ 

X«r.8.- 17. A8.1Z: xo. .Vafi, ^.a? 1 : 1^.19. jRoml^m i;ii. 131 z!T/i*'r'i"*io--^WwS l * 
ai. Vettimcma,y<»<-«^.i: a. 3. Vafi, 'ijPf*r.3: 7. •4P w ' ,a: *7- Veftcs, caf.}6: ij. , 

Corftr. ^$l!& vafa , Mvir. 7:4. Cum off. ^rnol]^6 vafa ejus , 'Mif. 

ia: *9- V;<iiim»nta fua, r«/>.^: df . Ydfi ejus, ^fiAf.f : if; VipfKracma fa», *af*if:*& 
•VaGi ejus, £«. 17: 31. >f<S. 18: 6. . • 

Jfcfi veftimenta mca , Mur.^t 30. ^oou&o veftimenta fiia,^^- 
2 t : 8 ! M<trc . i 1:7. /-«c. -^0:35! 36. !<> \J0. 22:23.- ^^ Digitized by Google V. c ■' 1-l S fe W'-Niwewvit^a^ dour 

■. * mcravic^ iap^tavit., di ftribufc* ,£&&% fW, 66^/. ^jl 

/«>tf c<## j M40A. 1 o* 50. Luc. 12:7, l*fim> <n<iVftrft? <o/itf. 

gucm oumcnArc ^cun^^w/7 :^ «**» rfldtiviwdoM bicju m cafk^bhqm^^jfKfn (****<* e ejh 

i?/tyeW v*fep4! >*. 'Nuraeratasy AnrttittiicratOs, c^nUftie)rart»'cftJ, 
kJ4#}h&6: Ektwr. \^U\ ?> ttflmir^r^ltirfJixr J7*- 1 ^ 
^liio #!• SP/w. Miauta* mmtiffim HM/wlt^a nuinerando itfldiEti 
Indent ur^$Jiar^ 12 ^42. jbtferpres $yrui Luc K . 2 V:' 1. fee tycemjyr 
ViQioji chalci exftwt :. Wfifc j>j/r<i ?/i ^ic# XldficUw referi ad dejfeSfiVa 
fecunda y ® : ejus<ftugHUn * pqmL \^o y e&ph. ?Kiio, ; •P//<r, r ^-i.Vo: 

. aUamcn »uta Iditio ad pr imam tadicis vocalcrh revu&o exprejjam baBct ; ;/c'</ quotquoft pun&atx ^un$ , 
cxbibttt earn abfque vocals , vei-febeva J'uppojkervnt; 

^IjlSo m. Nunicrus. CW4» K$ • °&£*$ «^§? C M* JW'.eft nu r 

7; 14. Rom. 9: 27. Jf/tf.f ; 11. 7: 4. 9: i6,£tf. 13: 17. i8,/*r. ,14; !, jy: 2, 20: 8. 

. fuSo jw . emph. Gr. MȣMina > /Vfcw quod Help. HUD , Chdd\}$* . 

JEubx ' hmjm vocu Hebnca in Ral Jijjtificat rtumeravit , ibpputavit, ifr Piel definivit: £/** 
its*U&* aft Mwa ,' yur/Vi defimtum numetnm huf*ifm*t*m xokinebat** **d* & Qt*ti (3 La- 

MipaGrfcoruM 
Jifafin libra print 
% JJ jp'<ijttA. r Mf 6Mtn (jrtQOrhm'Mwa btpgexmtnarihfint Awvt- 
uiret , auatHwdraibm 1 * 4d&t4*f*n$ , cf #* etiam fa£a -eft centexaria. Mina Hebraiermm etiam 
SMliqtotyiriit fc? Jtivarr antiqn* 100 * eommnntr & *jo l jacr*j fobs contlnebM z boc' itmflai }x 

rA *£*% 10; iT^c$tmxClir9*.$:\6;ii4eJ{.I^ib*m 

EtMhUUs di^fa ^contitut Jichsfacros 20 , {5* if, 6^ If* bbc eft ^ 6ofacros^JiveprofaKos 120: 

j. iudm^m^fikmM$wam EsUtMcap^^ 12/ Jhtom JMt S&etbttbs <dd Jiciis faxrU tntvtitgen.. 

^gfmgMff^^ ex verbis w e+dem verju immediate* prx<edentib$sy ul$ ficbts dkit*r effe 2Q 

j£- tfatiH fyrldc plMr'a de x Mina inWaftro de afitiqUis nutnmis Hebfiorum Cbaldxorttm & Sjrtrrum 

fr EbrtfqPiaf. i<5^« - . / : Ijk. 59 : 24. . ' "5 ; t . . * / f \^ . ) • * 

(J^^Li^ mina tua, L»r f i^; 16. 1$ 20. ?/«r, ^Iiip L«r # 

l ^6 X fi emft. J Pars, portio. Hi*r. HUD^ c/W^ ^9, ^1 
**9?9 : jnxfal^formamenipbafc titer eget&jiia i : rih£L'\b&Dpqg;. 7$. 'Lfar. 1 6 : 4^. 1 1 * 5^. 24 : 42. 

JW. 13/* 19: IJ; /f<3.8.' II. 1O.6: if.. Ccf. I<J It. jfjlbc:20&'6. • zj : 8. ■' ' *. '« •S^ 2 CTtfoiO Digitized by Google 324 Bb* ***> 

<js$& parscjas, Mattk.mi.$i. Luc. i/i; 46.-' Apm: 3^9. 
fptkr, ,aiio /«A."r 9^ 23. j^dc. 16 » ix?. rtu&fepW Vwifoir, omni. 
feus partibus, ,«.»., oraoifamm » laulcfariofii j :HrAr» 1 1 1. j ?Gr**i 

• * pD UiSo, ». ztopb. Motw*, Mamia, Man , wtow cfftyto 
Jjraelitarumin dfferto yerjantium , f« appellor imt turn "pace Sjriacji 19, 
£xo</. 1 6-: 1 $ . 3 1 . .ty/t /«/V4 w ^> . ta?/^ *^» **& $ K $ . 

J«fr. 6 ; 3 1 . 49. j8. heir. 9 : 4, i*^ . 1:17. 

X^cf. Pilus, cap ill us. ' Bmpb. l£u*> Matt.^i 36, Lue;%i>. 

i 8. kA&. 27 : 34. IPfor. f/w/>£. ti£ A/<tf. 1 o t* 30. L»c. 12 : 7. 

V^llo w * Devcnit, pervenlt, pertigit. #<*£/ uoSc Idem. 

^.Jso r. pervenimus , ^ff. 28 •. 1 3. F*tf*r. ,q^jXcj?«;. 

pervenire , cap. 27 : 12; futwum cum prefix* j /oro itt/imtiK 

^1 xi£a}f. quod pcrvcnicnt , ft#>. 36 : 7. 

L'xLo w * E^fe^* > condenfavit , Job: 10 : 10. Ettytd 
^ol\ m. Intumuk » confumptus*cft> 'Partk. lafloAJbin. 

inturncfcens» W<9 v zg: 6. 

)'£ia&c f. empb. Libra [&figmm c alefte} , ftatcra , bihinx, rruti- 
na. Sta*cra,.i>v. 19: 35. 36. Bilanx, TfaL 62; 10. Sucera, 
JFr/T 40 : 1 2 . 15 . Jpoc . 6 •. 5. !?/«r. «*/>*. ftloSo bilancfrs,'$V9V. n :t. 

* "H?a Hebr* Tradidit. jfpbel fate)' m* Contempfit? i»mmm^ 
confujtom , opprobrio ic tradidit , cxpofuit. jiiiof XZ1<jx^&L oppro- 
brio fe tradidit > /JrVir. 1 2 : 2 j Vide TremcBitiw in htnc locum. 

* nDO Aaio w. Sufiictenria, fatis, fufficiens , abufl&ns. 
Cfa/J. n ?? . Sufficicntia , £xW. 1 2 '. 4. Sufficicns , quod vfiflfc 
ciat, Lf>.25 j 26. Cum cpenched ? A»Ua fufficientia >'£**£ 
1 6 : 16. £«p&. l&aBBJ, (batd.**™? . C«w af.yfa&o fuffic&fr 
tiatua, $Vo>. 25 : 16. ^apto fufficientia noltra, 1 T/w : 6:£ 
Qvldam fat nomm referunt ad radkm D! ?? f & yolurit fichramw- 
men ^^R "Deut.. v6\ 10 iden^VaUre quod boc igfum Synacumi dt 
HebrdO "vide Lexkou Cecai in TOD . Digitized by Google 


* r^D C^g m. emfj/). Verifer. Jftfcr,: hernia. (Blur. emph 
Uib vifeera , "intefrina. H*£r. O^? *£ w«/tf. ^° . fc& ^ 
dolor \ifcenrai , dyfentcria , <^tff. 28 ; 8 $ Gr. JWars-e/a. 

]ISkO *r l^f»tu<c yvaluit jpollaic , faculcatembahuit , pravaluit, 
. >2k potis fuic /Jape-b^pofife mmen \^Z . Wil }£o tn. potens , 
$fk$i,i& MtL+i i& \Tim*.6 ; j6» &<&.+:*$. Jf#, i: 1.. 3^ $,6: 17. 7 <: 9. -13: 4, 

!?/*r. ^se pbtcntes , 1 Cor. 10 *. 13. -^fwc. 9 » 20. 
Et1>peetJgcL\ m. Idem. 0^4 *». prxvalucrunt, j4jw.i2t 8 
Prfrf/V. Ipoi "QioAig m. poterat >c^>. 5 : 3. 14: 3. Fjtfw. l!ioAj»|. 
poflit, c^>. 1 3 ;,i 7. |XmI .<§y&LL m> pollebitis viribus , Eph. 6.1 16. 

• * VX^Cbdld. Dmii'diavir^rrduo 4ivifit,per medium partitus eft, 

Scbindl. Etbpaal UjVoZJ m.dimidiatus, in medium divifus eft, Cufiei. 

■ X^x^f Medium , medietas. Emph \hL^oMhr.q:i;. 9:36^ 

■4:j6q. Zaf.4;^. j; 19. Jo*. Ss 3,9. j^mS.'jo: a6. ^2.i: tj . JEphtJlx: 14, .<?<»/.2: 
14. i"7>r/.2: 7. v/jWf. 1: 13. 2: 1. 4: 6. j: 6. 6:6. S: 13. 11:1. • ( 

Conjkv Av.Sn A/*r. 6 1 4^4 .Litf. 2«: 4.6, -6-'j -8. 22:5 3. A7. 6 :. 1 2 . 
-^flf. 1-9 : 1 7. eiA^t-Sa medium ejus Vel fui , Lkc. 2 3 : 45 . -<4#. 2 : 

l.ii. y/.«r. 7: 13 ; hot in hco affix um ejl pleotsajluum. • 

i'.sVc w. e/;^. Mediator, Gal. 3 m 9. 20. 1 Tim, 2:5. //*•&*, 

8: 6, 9; if. i>: 24. ' ..... !•'■-'• 

^y^/. Aiyt^k , iEgyptus.. • fitb: R'T$ Mitmim , films 

Chatf+Qen. 10 -. 6. bine & terra qui* ipfe pojjfedit onxn cU cttur¥ 

HoCwmm eft mum ex qaatuvr qn<e apud Hehrtos dualcm ttmina* 

tixmmJB^ kdhtnt , & apttd Sjros m f,. definnnt : \ndt fupra- t~J.V& 

WiW± Mat. 2 : 1.3. 1 4. 1 5 . 1 9. ^§8. 2 ; 1 o t j:^. 1 o } bis. 1 1 ; 

l».!y,II.i8,34^j6.3Q.4a H*br.$: 16. 8: 9. 11: 26.17. 3H-v.f. ^/w.ii: 8. 

11L^> wi emph. iEgyptius, <^4£t.j'. 24.28. 21: 38. Vlurl 
f^^.^^o ^Egyptii, cap. y : 22. Hebr. 11:29. 
. iitfo ^£jte GrMfLcsMw, macelhjm, x Cor. 10: 2$. 

'' ' fi • w * Dominus.i C^d/rf. "® . Emph. |J& Dorainus, Mw«*. 

i>: if. L*c to: xi. 14: zj. <f<J. 17 : 24. C»/.4 : 1. iTiw.d; if afrfr. 

5i 3 oiJjS Digitized by Google 526 • A*~> , 

c$& Dominus cjut.nb. >/ fuus. ArfWtf 1 & v 25. 1 &tjj$: v*Wft 

buc affhcttm im l«eu ftpum&W , ittrttf. TftT 2J« *« J 4& Mtrt.x-' 2*. ,13: 3f, Jtowi7& 
n: 11. i7!*/.3: i<5. ' • 

<fi£o Dominus ejus /! Luc, 6 : 5. ^d#; 2 1 m t. 27 m i. i Cm"-, a? 
8. ^oc. nt 4. affixunt in hit abundtt. ^ } ia ¥>ominiis iritis, 

MaUb.7: »!,*». 18:2^22:44. flfor.ll: 36.' fjX.i4.-11. >*.is: .)i..4f.2: 33. 

^Q3j<0 Dominus veiter, tffc*w. 12: 1 1. Epb. 6* £. ^o Domtnufr 

noiter, M*tt.is; 1 1 , bit. 37. 44. X.«r . 1 3 : *; , to. Jo*. 11 .- 12.34. 1 Cor. 16: %f>.mTij, 
3: 17. iPetr.i: 1.2.8.11.14-16. i: 20. 3:2.1s. ]Md.v*rff.^. I7.a1.ay. >^&.ii: n. 

T4 ^o Moran-etho, /.«•. , Dominus nolier venit, iCor,\6i 21; 

bit if,u extrema anatbematis jpeei$s Jefigkatnr: v'UU tnUt Ttemellii inhmu loemm. 

Fceni. emph. 1l$o Domina.. Hoc ipfo nomine dppeU&uf La^ari ft 

Atari* firor, Luc. IOZ 38.4O.4t, to. Jab. t i%ii. 5.19120.21.14. 30.39.- • : • 

'Blur. mafc. ^o , emph. %\o , conjtr, J£o Domini , 1 Cor..*i 24 
o\,£e domini ejus/ Vel fui. A&16 : 30. " *»£o domini meijXgo. 
,oou£o domini corum Vf/ fui. Mat. 10 •. 25. A/<*r, 1 q: 45. 1 Tun. 
6 : 1 . T/>. 2 : 9. ,oiu£o domini veftri , Epbef.6 : 5. O/. 3 *« 22. 

iPetr.i: 18. 

£$Jiow. ew/?&. Dominicus, Apoc. it i'o. 

Vv^> m. Dominus. Cbald.**J? "?*• Matt, o •. 3*8. 1 2, : 27. 

» j-2. 20: i.M. 11. 21 : 33. Mar. ti: 9. 14: 14 Lute. io: 2. 11 ; 39. 13 : if. 

14: 21. :2Q.* 13. ty. //#j4.- Ilii - 6*«''-4-" *• ..... 

&o^ 1>o dominus debiti , /. f*. , creditor,* L«c. 7 : 41. 
p ^ lifi) m * DOMINtJS. Hant formam empbatkamSyn 
^ ' Vwr^/rf «owie« Tetrag-ammdton , f »m qnatuof h\&#m 

eH. Et per liter as hujus nominis atiquid myfieriofum defigiariaphmt: 
Se ipfis denotat fZo^o Dominationem , 5 fZoo> Majefbebt /*» 
Magnitudinem , - & ? TZoA-j Eflfenkiiim , Sitbftantiam wt5E- 
ternitatem : ideoqne banc hnjui nominis formam emphaiicimferi 'nan 
niji Joli Vwo Deo tribumt). de aim enhn Domihh ittwitur nbmmcfyo 
Dominus., qnod,lalm patet , & tarn Dei) qttam hombubus cbuVewti 

vide Amir* ft xf at', ad Gram. Syr'am. Ifiv&litur, Mitttb. i rio. 21. 24. "X- .* ?3« I^PJ-JI^. 

iti 44*, iM«r. 1 2.: 36. /*f.:ij: jf. /Wf.2: 34. not 36; /tow. 10; 13. 24 .* 19. 2^>/3: 
i6.i},£//. 18, Ar..C<»/.3^ 12. iPttr.x-.y. 3: 8.9. ioVi'/ J*<iwj9:iV'^««'«C*-V 8 - 
11.6:10. i i: 8. »j< 17. f/: 3 4. 16 j 7. i8< 8. -19: 6. It 11 : 22. ij,v j. 6. 20. {?« 
aliu hci iMHumsiit. .;**..• ■..- • i* 1 .* • 

. !P/tfr. Digitized by Google .is ***• 32.7 

?/w. e)#ph:&l&' Dbmtm > Epfof.6: $. ' CW. : 4 : 1. iJiw.'^V 2. 
lfrtr. «Jv!ji' QlHr.-termmatiifM r fitmmri* ,o£& Domini , A4*f. 6: 
24. L«c. 16: 13. £mp/>. fZo^c Domini , 1 Cor; 8:5. 1 Trm. 6 j 

f&j'p f. epipp. Dominium, dominatio, dominates , 2 Vetr. 2 ~, 
wo3*J*d.». %. Qliir. empb. I'ZoJio Epb. 1 ; 21. O/. 1:16.. 

^•^ns.' Pae/ -j5o »i. Imitatus, amulatits , affimilatns eft* 
Im per at. o£o m. imitamini., Hebr. 131 7. ' 

)o^&o «r. rw/7A. Similis , conformis, imitator. Women ex 
n \ partkipfaPaet firmatknt. P/«r. empb. lil^cte imitatores,He£.6 *. i2t 
.1 fb+^cfyempb. GrMoifypizJ[me> Margarita,nnio. Chate. K 9 y|"??' 

~ Liter a n dcvtalis comma tata wm itngudibus !>yj. Matth. 1 3 '.46. 

yf/wc. 21:21. Pinr. empb. Xbli^ Mattb. 1 3 ; 45 . 1 7?/». 2:9. 
wfpflf.17.-4. >8:. 12.16. 21:21.,. .^ 
:- ^o^Ii^io margaritae "vcftrae, Mm.'J:6. 

- %Lo m ' '-RcWlavit , rebel) is fuic, defcitfit 5 defecit, prxva-? 
' . jtcatus eft. Conjuravic. Munitus eft. , 
.§o£o m. empb. RcbcJlis, contumax, apoftata , prevaricator. 
Qbald, **3T5?r': P/»r. .ertpb. $>£o rebelles, 1 Tim. 1:9. 
1J4vo m. ;/if^. -Rcbe)li$^. mutiirus. ; P/*r. empb. \^o l*«u» 

ff .« fe^io /! fw/>&. Rebeliib , contumacia , defeSio , apoftafia , 

1 •jJ&O ' Jfftol +»&$ **' Aufiucft, audax, impudens fuit, 

i% }\ 'audactcrcgitj impudenter fegeflit, audaciam,cbn-i 

l *' fidenttam-f ainhoritatcm fibi fumpfit , uiurpavit. Aufusieft^ 

lp. Ab&.%x: 4$ liftmr. i»? 34. Conficjcntiam fiimpfit, »/. ij: 43. Aofus eft, J?ow.. 10:20. 

Qwitof f»» auft funt , Lsc. 2 o : 40. Hebr. 11:20. 
'* : YarUc. pr*f.\J$d& m. nudem, JoL a-i .: 1 2. ^#. 5:13.7:32. 
!^j»'«*.-4* 15: iS. iCor.6:i. 2 G»\ 1 1 : 2 1 , bis. Vlur. m. 
^f-$y& audemus j c<#M.q : 1 2 ; wnftatex ^ . jW audentes & J-» ?> 

^ Digitized by Google 3?S Ao 

lnfimt. ouJidSo^ autfioritatcm ufurp»rc*i Tim 2-i i3. . ■ « . 

£>££ m. *»/>&. Audasc, arrogaou , infolens , impudens. #fcr< 
e /»/>A. l^^ audaccs , 2 5V/r. ii 10. , 

A*\^y Audentcr , auda&cr, audacius , tftyw. i $* 15. 

* K® Cbald. i^Egrotavit, aegcir, 'intimitis » infi.rmatofiiiit 

u*r<*£, VV* *grotavit. 4>/*>/ C/W</. y "P»* ajgrotare feck , f infli- 
xit. fyicf m. Infirmatus eft. 

tjji<3 rf. $0 w. Infirmus, segrotus, morbidus, valetudiftarius. 
Infirmus, 1 Cor.8 : 1 1 ; Videyar.Ltcl. Tlur. m. emph, Jju^Soscgro* 
ti , cap. r 1 : 30. Ylur. firm. empb. \hlfh infirmae , cap. 8:12. 

A jVq £0 nt. Amarus fuit, amaricudinc affc&usje'ft.. Htbr. 

T«? , CW;/. "H? , &*wi. <yys vra, Arah.j*, jEth.^jx: 
VO . 2£o /! amarus fuit Center y Jpcc. 10 ; io. Ojic w. amarx cflent 

Yael quadratum $cjx> m. Amaricavit^ exacetbaVtt,*irritaw(/fo- 
ccflivit, provpeavit ad iram, Vel furorem 1 , eKagitavit , mcerore 
affceit, amarum, moeftum reddidit. EtJypad £>$&& m. Mur- 
mnravit , acerbe tulit,moerore, amaritudtnc affcvhis eft. " ?arm 
\6fsi fSofVsAio m. amaritudine afKciebatUr> xj/et. 17* io\ - 
ApJxl £o)'m. Amarum fecit, excruciavit, cxacerbavit, trfojfftia 
aflfecit. Futur. jioi m. amarum reddct, Apoc. 10 : p. 

Xk^m.cmpb. Amarus, amarulentus, accrbifcV Itemffiftft- 
t'toe amaritudo, amarum. . Ainara tmtdath , Jacob 3 s 14. *««. 
emph. i'i^Jio amarum bepar, y^t&. 8:23. VluY. mafc. ^<j& ama- 
f ulenti , Col. 3 : 19. Bw/j/j. l£»*io w. amari aqu<e , ./4<ro&. 3 : tt. 

fioj+'^o f. empb. Amaritudo, amarulentia, fym. 1 : 2fl,. 1 Cor. 

~ Ai£4&o A mare, Matt. 26: 75. JCuc'ii '.62. '•*;* ' '" 
' 1?Jk> w. f;;jp/>. Amaritudo: *P/»r. ew/^.' lyfso Hthr.ti j r«f. 
tiijio '/! w.^. Amaritudo, amarufehtia ,• ^bllis^^ff^Mw 

fc Mia, Matt.17: 3+ fZj^S Digitized by Google tl#q(.emph. Idem. AmarulcntisK,%ir.5*-i4.. .'.... 

ifibc m. emfib.Mvtfot. myrrha, <pt*ejl AWtra y & deftflat. ex arbwe 

terebinth fmili, Scbmdlerm. Hebrrtto , Cbald.'VQ , 4W$.**'? D ^Arab. 

j*. Matt: 21 u\Mar<\^ii'$. Job.vyi 38.' . • . 

Msofetfi mi emph. Exacefbator , irritans,' provocans ad if am. 
*Nomn ex pdrticipio Pael juadrato formatnm. P/wr. ew/^.ljfiojJcto 
exacerbatores , Hebr, 3 : 8. 

»m#Sq w « Unxit. .tow menfus, demenfus eft, raenfuravir. 

Tntf. nflcn. Menfus eft, -tf/<&:; 31:17 . ou**^ Ic^S^em 

Dens Unxit,c^#.io ; 38;^:ro»wA€<to^'m£'*io menfus eft earn, 

JpoczKi6i &kic affixnm abundat>. j^U^unxit tc^Hebr.i i 9. ,ii»»rto 

unxit me, L*c.^\ 1 8. ^*l*io unxit nos, 2£or* 1 : ai. U^tiq f, 

\Sn*it y Luc. 7 : 4-6. JoA. it: 2.1 2 : 3. Amj^o ;/i. unxtfti ," Lw. 

y:-46. t^#. 4 : 27.' !Bendm fam.fc*4& ungehs, Lttc.jx 38: 

P/«r. im<//£. ^ijjrtn ungentes, Marc. 6 ; 13. Jmperat. ■ *a*o^o m* 

ting? , .£/*#. 6 : 17. Metire j .^oc. 1 1 : 1 . F«/«r. cw*iaj mc- 

tiretur earn, Apoc.2i\ 15 ; aflixum abtmdat. ol^mjcI metieris 

i<j[ atrium.-, Apop._ 11: 2. ouq^aioa w. ungant sum, Jacob. ^'.1^. 

aoifi»ificy^ ungerent cum, A/Vc. 16 • 1; . ,.., 

"iTu^V) w. fl^.. Unctus , Chriftus , M E S S I A S. H^r. 0^9 

CU*. **iTDD . Atott. 1 : 1 . 1 6. 1 7. 1 8. 2 : 4. Gfc. l^)l**Js 

pfeudo-chriftus , 1 M. 2:18.22.4: 3 . !P/«r. ««/>/;>. Jl^Ty V* JL^d 

, pfevlorchniHj A/<tf(. 24: 24. 1 Jo^. 2:18. „ ; 

{**!*«& «. ew/>£. Chriftianus. Farm. #w^aAo fax* annus 

Chriftianus , occurrit in daufutis Mattkai , A/<rra & Johannir 

E'vtmgthjbrxM , *{ ^ Epiflttt ad Hebr&t , tiitionit Vi*w—»fis. . • - - . 

Vjx***2c> f.emph. Unfti©* i.jfak.3: 20.27. 
•■1^o«;m^.' Ungnentum^oleum. Oleum, MW.23: 9.4.8* 

TJeguentipn, r^>. 10 : 7." Olefin, Mire. 6:13. I** 1 .? : 46. 10 : 34. 16 : 6". y^**- 6 : A 

♦ . }2Ud«id f..ewph. . Mcnfura, dimenfio , metrtup , modus. Men* 

Tt fura, Digitized by Google $30 ££*>' aW" 

fura , M<*#f. 2 3'V ^ 2. ^ifo i<2 : '6". E^A. 4 •. 7'. 1 5'. itf? ^fb.i 1 : 
i5.^u*o*so menfara noftra , 2 Cor. 10* 13. 15. •PAfr;^. 
1&ioiio menfurac , -./ijwc. 21:17. 

1^9 .fifc&\ Traxit , pttraxit , extraxit, protraxit, proftfodit. 

&*$j,w. «»y6. Pcllis, cucii, fic4$U p quod fttpcr corpw Jttfla 
fit,® de cm-pore ammalk detrabatur , corium. Cbald. 1#9 , mfi. 
KS0D tf MS0Q: ^ ^ Grtampim: Pcllis,M^3: 4. M*. 
j : 6. iP/w. «»/>£. Vaio pelles, He£r. u ; 37. ^ 

^^JN^ w.Tctcndit, extendit,cxpahdit. HebrWb^Chdd. j 
ri{}9 ; ^oiQ**Aio extendiilent eum , odtff. 2 2 : 25; ®r* 1 
«a»< ■ < * T .jAVrt extend imus , 2 Cor. 10:14; r«MJfaf ex ^Aio exten- | 
dentc&& T J*»nos Vf/iunius. \ 

. +*"?&?. Chald* Parahala , ftnailitudinc ufus eft, paraboliztvit, j 
parabolice locutus eft , coniparavit. Ex Htbr^?9 , muUtto tin j 

n, Arab. $.' S?P. JpbelCbald.^FR* & SjrA&d Idem f»J 
Peal Cbatdaicum. ^AioV IJ&o parabolam propofuit, M«*f. 13*24. 
it. F«f«r. cfiAAicu comparabimus id regitum^ Mar. 4: 30.' 
. Xuscsm.empb. Parabola, limi3itudo,(lmileVproverbiuai,3|m- 
gmi , fabula : exemplar , typus. Hr£r. ^P., £&*/</. ^?', *iy&. 
kVhd^ ^ r4 £. jjU Lj^q. ' Parabola, Mat. 13: 18.24. 3 f *j?'J^- 

i*r if. 2t: 33. Mjr.4: 10.13. 7 : '7- li: ,4 * Proviibium ,•.£.**. 4: 23. Paraftoia,*^ 
<: 36. 6: 39. S: 9. 11. 12: 16.41. 13: 6. 14: 7. ij : 3. 16: 1. is : 1.9. 20 r# tp. 
xi : 29/ Exemplar, H*l>r.^:g. Sinrilitudo, top.-u : 19. Proverbioia, 2f»«r.2:tt- 

Viur.empb. 1JA& parabola;, M<*/. 1 3.; 35. 53. 22; i. M«r.3*ft$l 

4:2.11.33,34. "12: *• X*f-8: 4- Fabu!*, iPetr. ii 16. . ..'^ /.' 

^cnc&A!£> parabolas ejus, M*f.2i : 45. v . ) 

• onD y3o^to,>oo/SJo^,>ooAioioUnquanv > aliquando. V'r*. 

cedente velfeauente \} Non unquairt, nanqaam. Matt. 7*2 3. 9: 
39. v: i&4>- »«: & il&r.i: 12.2;. Xw.i* : »» *«« i 9 j 3d 2 £4 $4. Jtf.ij-t&f 1 
37.. 7 : 46. » : «• 4tf, 10: 14. 14: 7- Cil j : 16. £/*. jl 29. »f «*. 1 : 10. 21. , 

ino £*A» f. Mcrpuni, metreta, cadus , bathus , ntenfrrA^ 
quidorum. ' flur. ^Sobathi, 1 fl^.7 : a6. 38. *£4W. t6±&jtf Digitized by Google t 

r ,r jocp* jrrddphimt , % a$. 4 ; 5 .?/foprt $wV l^J ."JS^ar^Sa nf. Vatkhiatuscft, pfobheuvit, Pr<6*phe. 
taoiegit. 'hetn pafjhe propfretatus'dft. tMr'.'frlipftal **?J, 
OWW: 7^ra/ '?_Jn« idem. >;& t5 Nimtiav.it , indicavit$.fero« 

phctavit, 1 1 , 1 V & V c<mJ4gat . idem.' : Vajicinatusfuit , S M4#. 

»j: > AJw.^: .6.. PtophctOTit, Uu. 1; 6y. Job. it : ji. 'jW.v.i^„'. f, „ . \- . . . . . w 

«waJ4 <"*• prophetarunt >. M'*t> x x \ '. 1 3 . ^alffi c/ prophetoiriius, 

^.'7:1 ». ^ ;..' ■•""•' . v >' 

Vartk. lai^o /w. prophetans , 1 Cor. 1 1 : 4. 1 4 : 3 . 4. "5 . c*=uA& *r. 
prophetaikcs., .^££19: 6: 1 Cur. 14:24. jF()em. ^Iaj^ t rfff. 

fvfiifit. o*aJAlo\ ad prophctandum , 1 O;. .1 4 : 39* P/ppbetafc > 

linfKrat. ]!b£n, w. Vaticinarc^ Mat, 26 : 68. mar, 14.* 65I .X«£ 
^%'Chall^Wy m^^y/Jrab.^%^ . BAtt.i:aV 

a:*, if. 17.43., 3:3. 4* M-. 8: *7- 10:41;^ "•.ftx'"-,*** '£. 39« .'3*f7- H*f- 
rjfV is: 4.H.Z6.46.' 24: if. Tjx.&MeK-A'-l'i. ifipit; 7*. 6.W: a&-*i : 32., 131 
^^jfumiax^f^j>Je^pTpphcti, ^/w.i<5: 13.1 I?: 20,20: ,}o./; .' 
./. fjP8r.it*t. jt *i/a».4: 1. ,Hp«f.-io: 7. 11 : ia 18. »6:6. 1B1 10.z4.1z: 0.9. Digitized by Google Uk*fi ^atffayVroplkctmim fuen?m fah&or&ft, Lnt. i : ^. 
tfuaj/ wij^. Prop hem, Prophecy ^Mc.> i*g6-:tyH%vw> 
YlQ&f.cmph. Yancinium, prophet ia. %»M2t6. i Ccr.u: 

to. 13: t 14: $. iThef.s: io. 1 Tim. 4; 14. »/ J «r. 1* 19. jo. ai. /f/nr.i: 1, n:4, 
ntParif.t»*j.& Awgl. tdtttoHibw. 19: 10. aa: 7. 10. lS. 19. 

(jiZq*^ yajeicinium ejus , A/Wtf. 1 3 : \^ y affixum abundat. • 
flm't empb. 'ftola* 1 Cor.x 3:8. 14: 22. 1 Twi. 1 ; 18.' 

i^<m «. Scaturivit, QtuSnyitydefotitibttsdicitttr. HtbrJ^ 
Chald. ?V. y jfyab. £*S ??J . 2few»»^aS w. feat urteutcs> ^,4:14* 
^f/ tL»f w. Idem. Fntur. tfjof c. eru&abo , Matt, i 3 * 35. 
- '&&*& «r, fw^. Scaturigo , fons. ff dr. *«?, & OWd. f«9,«H^ 

Vj w. Traxitjabftraxit , attraxit > extraxit., pertraxit, 
*^ duxir^fubduxit^cxtendit. Chald.^.Sam Tift, ft*^ 
fubchtxtflet > G«/. 2 ■•. 1 2 j in Trent. Q{eg. t$ Hntt. edit, eft hie Hettim. 
oilo cxtraxit euro, Marc. 7:33. Traxerit euro , Mb. 6 '• 44. 
Subduxit eum,o*#. 22 : 19. otJ^ traxit id rete-,Joh.i'i < 1 1 ;<»/. 
ykc»/* hie -mtoowttf. . q^frJ w. pertraxerunt ? «^ftf. t6 •. .19. #«m« 
lP/«r. iwa/r. ^u trahentes., M. 21 : 8.. Jacob., 2 a 6.. /jj/fctf. 
n|i ^^ trabcre i4 >**'> M- 21:6; affixnm bk eft pkon$iw> 
Fntur. ^jll c . attraham , M« 1 2 : 22.J We lw. Lettioncs. TrojHw® 
Gutbiertui in fuis Lexicis habent ^ attraham , Futitrum ex Afbel. 
Ethpeel fhl\ m. Tra&us, abftra&us, attra&us, cxtra#fo> du- 
ctus, fit§<Jii&uscft. IPartic. ^icm. attrabitur, Jacob, v. 14. 
$hn mafc, ^n^? tra&i,du&i , 2 Qetr.i : 21. 
KPail £ m. h lagcllavit , verbcravit , cccidit , percuflit- Vcrbe- 
ravit ^ Matt. 27 i 16. (n^d flagellavit turn, ]oh. 19: 1 ,- ajfjixm 
tttw^tomtf' o*um. verberarunt, .^tf^ .40. Ftagellaflent,(/p, 
16:23.. ^niagellarunt nos , X 37. f artic. prtf.^ho «, 
ftagellans, Hdr. 12:6. Tlttr. mafc. ^r^° ^'S^^I^H^'* 

• .' :•■'.•"■* ' 23: Digitized by Google oiZoplxlo^ flagellars cum,i^*. 2 a ; a 9. • Futmr. ,o,<vIj ». flagella- 
rent, 3ffl.i6 : 22.^^io rv Jjflarg<Mab«nte«n^ A/itf.20: 19. A/ar. 
10 ; 34. Lw.18 1 33. ^o^f V vL»flagcHat>unt-ve^A/'^. 10:17. 
Ethp*d r^M\ni. Cgius jint, vapuhvic i faptatus eft , Z^5Z| a 
caefus firi , 2 Car. 1 * : • 2 5 ." fnmr; x^^U to. flagellabimini , Mori 

Ip^j m. emph. Tta&iis,attra£Ho, flagclktio, verberatio* fla? 
gellum , plaga. ^oey^s ^9. a plaga corum , +4$ 16*33.. (Plur. 
<^»£jU..v«ffat*ra, dtp.411 134. .Plagae,,, *£#. 6^5.. Flagella, 

. . r^'.w, enipk- Dux, duaor- CWrfiS,.^..^. !P/«r. 

onph. J^OyJ du&otes aecorum , Matt. 15:14. Da&ores ««' , cap, 
»3 : 16. 14. 
. JjJ^U.Vp m. #np/;.. FJagclJator , tcytor, , ,!P/»r. empf>. Xs^JLio 

KWtores, iW<»<. 18: 34. Eft name* eje fartnipio ] rifiuti Pail for ta*tBm. • . 

o^Lj m.\ SplendiHt, fitlfit, luxit , ifluxft. Hebr. *&• Talm. 

• ^^"Moratuscft, tardavit. ? lat^f. illucefceret, Lue:6? 
13.21:66. 23:54. iBenomcilJj m. <iim iWaccCcens ej/et dies 
primu }, M*ttb. 28 \ 1 ; , cqmmunttcr exponmit fuhftanth'e , Lux, 

iblcndor, aurora , mailc , difucultrar Fcem. l \dt^3- iliucefcens , 
>*. 19.31. -• •• • . >■ '' •- • •■:_.. *■«• i >.: . .' • \ 

JphelmJX m.- Idem. Item,. Perno&avic.loq? oiyjf pcrno&averat , 

* ji*??- ^'^' Jccit , projecit* Cp««^.IV.Mifit. 
' .UvjJpiw. fw«/>. r Falx , *><* diild qmd\mmhtur hi meflem. Hebr. &" 

tAl&. ^£? y : : jA-4&< j.3^» •; M<*« 4 * 2 ^>. ^/K*. 1 4 : : 1 7..1 .8 T &*. I <^ 

4. La #• ^^» quod Hebr. Tlf , Traxit , attraxit, detraxit, pro^ 

^^ traxit, Sch'mdl&ia, Moratus eft ,. tardavit j protrac):u» 

cfy, Pplayic , fecujt , jcrra^ it, CaJhqu*.Xhatd. .?*L tjraxit;. ^Irrf^ 

£< 'jii *3S Afciavit , dolavit. Attraxitf attrafftu* eft. (Petimafe* ,.V «^. oi^ ($£b j>r<M»tahA» ^irftdoi ftitim ^ i.e. , 'fongariioiis , Digitized by Google Moratus .eft,, .*«« £*& ; Attract , protract fpirif pro,*^ .^. , pa^ 
jVtftetites&is 

turnitas 1|^Q4 «f. emph. Protra&io , longitudo , Jierttm , temporh , 4.iu- : 
.rnitais , tcmpus longirtft.' t^Joi £b a longd tempore ? #&*& 5. 

Protra&ior , Cftnjiruitw cftwjj^cb Cpititys^ut ^oj.Zpf*^J,pr«ifaa'io 
fpiritus,/. <r. , longanimitas ,. patientia* a Ca:.j6 : 6. £/>/*/*. 4: 2. 

C^: 11. i7»w.3: 10. H*br.6: u. 

£m&. Iwjjfaber, Matt. 13: 55. NW. 6: 3. ' ' , 

jj^i fi Protra^fio. Eft mrnen firfax&artiapii Apfal , \qMtut 
Jtruitur cum nomine ^qi > Vel empb. |LoJ >ficut anted Uot^^dax^^ 
fxgnipcat^ ut l*o> Z(^o protraftjo Xpiritus^. e f /Jonganifeas^ 
patiehtia •• cum pr^fixo o fumkur etiam ddvcrhialiter ,' 1bngam|»tcf i 

ptfkhter* Loiig*»irtnttr^*.a^l^; &->^<«^ui Xong*^ 22. 

G«J.£; u. Co/, 1: iuiTjiw.k 16., .2 T#». 4«-»r Pyemia ^oroA. cmc* lxwpnipjtei Digitized by Google V oCs, low f-Jj H t Ji? quod' votum votum crat ei , /. e. , «ab ipfo , AB. 
18: r8. ^coil t+'j> qui bus, h. e. , a quibus votum eft, fub'mteU 
/^■^jj votum , cap. 2 1 ♦ 2 3 £ */^-v' ^cot AiV ?i£ pieonajmtts. 

i#m. ttofh. Votum. j&fr. *™ ^ ,'CW/j *™ , <w/& >*!!>, 
Mkfttni. o**. 18:18: ^ 

^qjj w. Rugiit, frcmuitjcemuit ,/ro, w^rf ,/^oi»o. .HfiKr* 
°™ , G&aW. »" ? , ^. j*S TO • !Benoni yxnJ w. 

^jU »»1 Splenduit , refplenduit ,. fulfit , luxit, illuxit. Qhald* 

deilgnatprogreflum cum curfu,qualis eft flumims fluxus,^D. 

IQmh.Tf. 34.: 6. ^fr^. J^> T^ f lucre fecit; f luxit copiofe „ 
prof luxit. Splenduit , M<rt. 17:2. #oij / refplenduit , A/w; 
18:1. -Fttter. scaxj m. Iticeat , M^. 5:16. ^knaj w. fulgebunt, 
«*•**: 43- 
P*# >oU in. Dilucidavit , in lucem protulit , expofuit. Futuu 

jctjIc. in lucem proferam, Ephef, 3*. 9. '" 

Bttyaal 5oli4 m. Hluminatus y illuitratus eft. Ftitur. 5ctjAj c. 

iltuilraremUr, 1CV.4; 6. 

Aphelysw m. Luxit, eluxit, illuxit, fplenduit, refplenduit; 
illuminavit, colluAravtt , illuftravit; accendit, t_^#. 16: 29. 
'Jaodf /Iluxit , L«c. 2 : 9. mZioiif/. illuminavit earn, wdjpoc. a 1 * 
2 3. Yarticpraf. >oui£> wj ' Lucem , M<Jtf . 5:1$. Accendens , 

£Jk'ft^)& n:"4i. Lncei»y»«r«^ielidcn$yflltoii«uTS,'v.36. 17:1a. Lucent, J«6.i :y. 
Uluiflwaqt, v,9. X«*S»«> *^". f- 5j. -Spkiideijs, **y:r. l: 19. MuflaWftij, Afot.ixx f. . 

jfiay». #puio accendens , Luc. 15:8. Lucens _, jfpoc. 1 ; 1 6. ?htr» 
mafi. ^teuSe accende,ntes T tyl<tfr. 5115. Vartk.prat. Vkr. mafc. 
«&H)p accenfx. lucjer^^Lnc^ r i 2 1 25;, ifa/foirf. ojduiol ad ilrumi- 
nandum > JUrc. p : 79. , r ntwr. >cxjl> ot. illummabit , Epb^ : 1 4^ 
JEl^icejiat,.^ fftr.11 1,9. Lucerct,A ! /'t>c.8 *.; 12. ^oioui w. illuminent^ of*?*:** Ijoii Digitized by Google / . tfcu m.emph. Flumen, fhivius, rivuJ/73Wr .**?$. (HiAH'lty 

• 5 c / • 

Ail. 16: 13. ///w.9: 14. 12; if, to. 16. 16: 12. 22: 1.2. • 1 

(?/«r. ^.fcTii A^a inter fluvios a u e. , Gr..Msov7row^cit., Mcfopoct-. 
inia, [InHebrao fexfv appellator a "!* .H5 campus Sytf^jfa^y- 
ria campeftris , Gen. 2 15 : 20. &OVHHDT* Syria jduonitia.livt; 
viorum,«tfer quosfita eft, c . 24 : 1 o ; fiuYti autcm i/h fmt Bupkates^S 

Tigris r± i^ict. 2:9. 7:2. Ex tcrminatione fxm. emphatic* ftofou 
Af<jf. 7 : if. 27. J«*. 7 : 38. 2C0r.11: 26. Ajw. 8; 10. 16: 4. 

fondi tm. etnph. Lux, lumen, Iplendor.. .Lumen, ^^4: 

16, to. 0: 23. Lux, <•<«/>. 17: 2. Lumen, Z.jv.2: 32. ti: 35-. Lux, tap! \6;t. Joi.Siii. 
12: 3f. 36, to. 46. A£l.g: 3. 12:7. 13: 47. 22: 6. Lumen, ^9. ,Lfcs;, *-. 11. cap. id: 
13.23. Lumen, Rem.i: 19. Lux, (-4/1,13: 12. 20.4:6. 11: 14. £/>A. j : S, iu.9.13, 
to. CW. 1 : 12. 1 Tfaf.f. f. i7«w.<5: 16. 1 ]»b. 1 : $•. 7, to. Lumen, <•<»/. 2: X Lux,v^. 
10. Apoc. 18: 23. 21: 24 Lumen, cap.iz: 5, hi. 

eikndi fplendor fuus , Af<tf. 24*. 29. A/«ir, 13: 24. Lumen ejiW) 

£#<•. $ : i6. 11: 33. Lux ejus , ]ob. s : $f. Lux fitt,' i Pttr. x 5 9. Affixum hot tfipltvitfi 
cum in hex fe^uenubm , Lux ejus, JMaukf. 14. J»h.%: 12. 91 j- 'A I 9«. Splendor ejus, 
i Cor. 4:4. " 

^ajoioj 5ouJ luceat lux veftra , Mat. 5:16. 

t *cni m t Splendidus , lucidus. Item fubftanttye , Lux , lumen, 
luminarc. Lucidum corpu? x Mattb.ti : 22. Luc. 11: 34. $6i 
Bmph. )i*ou lux , Luc. 12; 3. Jo/;. 11: 10. <_,*#. 26,: 18. 2 ur. 
£: 14. Jpoc.n '. 1 1. Fam.emph. ]'l- t *ou lucida-, M&tk, *7*'$- 
Vlttr. mafc. empb. l£.cnj lumina , A/df . 10:27. Luminaria j PW. 2 ; 

if. Lumiaa, )<u'J>. i : 17. . ... 

A.{^qu Lucide , dilucide , clare,'.Mdr. 8 525. 

y&y £ m, Vagatus eft, erravit, niigravit, motus,. agitates 
eft. Hebt.® Chald.™ *«• .<f/wW ^J( m. Movit , commovit,4gi- 
tavit. Particpraf. ^*£o m. agitantes , Mat.ij: ^.Maf.i^i^ 

Vjxn Or. Naya>«a , naufragium , 2 Cor. 11:25. . * r " " v" 

».«aJ -**^'*. Qukvit, fequievit,, ceiTavit, deflrHt, tjjffc 
Hebr.® Child.™ W. aJ'w; quievefunt ? £«c: 8: 24. c 'f ,:: '"-'. 
£f/yv€ / ^* *ZZI ;a. Qgievit , acquie vie , rcqaievit ^t-<equlfe <ruW Digitized by Google fftgipfift*, ttfocillatti* «ft* A/Q*t£« 7... fteqofcjit , H<&%4? 

j*focUJ#a fw^ v$m< , ,W«p. *<?., Qflicyifient , A i&&\ 1 o : 2. 
(Porte. A*«jZAio ». requiefcens , L«c. 1 6 1.2 5 . Acqukfons, fljaw. 
^tdbeY&wc.t2 : tp. Qi^Z4»fc fcqaiefdtfcv A6W.26: 4$. 
AWfcB'f '£*; 14 •. 4 1 : Futur. q*..tZAj m. reqtAefcer, Luc. 1 a 6. 
ftefbfciHaretitf , A& . 27 ; 3 . >xajffi c. refociRabbr , 4$m. 15:32. 
ifiWiafc* iuao. ^&jIaj w. qhiekerent, 'Jpoti6-i <i 1 . R<quieitaHtj 
Tra»f/.m/*//>,faciles eftis;^ro/*/e;qoiet»fa&i eftis^&dwr nori a'aAf* 
tatifamplius inorem 'genre infijnenttbus. Hfimt.htJbx&fe^tiricteyJtiEl. 
of 4^.' tmperat.**^ m. refbciHa;P&/em.>. l 2o. auujV-m. depotute, 

yo$,Matt. 11; 28. ^q**jZ w. deponatis , Epbef.^ 2 2^h»T»]j> f y 
ri frcrfwmy , foau 3 r via.. .;;•-•"•!.. i .•.•.-• -'t.*'^^ 

v. : &a£ m.ewfb. Qui$s > cdfatio , tranqgillitas, Afar. \V^§7 
toknbilis, 

*w ioaIr.Qy^JES , requies , ptjnrti"; cellatio , tranqi 

jqt&ufctio^. recreatio. • Quics,, sCor. 7-. 5. Emph. t**^ m. 

tffHC*, JMtttfr. 1 1 : 19. 1 a : 42. £*f . ! 1 ^14. Quics , Ail. 24 : 23 ; b U eft cam prtfixo Setb, 
jfc j | tfffi ittop#» yt^w^ Wf^^ qqiett/^pbcidc , tranquilli , loiucr. Quics , 1" Car. 2:13.- 

j}-^> rc|ocrIfatio c)u?,a tor./: J. ^*11j recreatio n(Mtra,i i wt.6 : 17. 
fs^fcj&^^w^ricfem quod priced, mafi. Tranqutflitts,,^#."3i20. 
'**'•' VY Rcquics, Digitized by Google 539 . <^ 

ftrquics , 71&f. 4V \ 1 : vt&*lij rcquics ejus W/ fua , HAftSfilJk 
4:1. .i&Jj rcquics inca , o#£. ? : 49* /iM*. 3 * * * •" *$* 4» * as 
2V*r. /it*, ^j , rop£. tf&j . ^omiwlj rcfc&ioncs ipTorum WWost, 

iPttr.t,: 13. Jal.-r.ia. '.Alt . 

. )'ti^femph. Leniras,ounfuetudo > £/4.4:a. Lenitas,& 
£• i^* <*W&."> Icoitas ejus , 2 Cor. 10:1 ;ajfixum abuftdat* 

. ^OOJ **> w. Dormituriit } paululumdornuvic,dorintCa3(k} 
W*£«m </f inckaatiyumf. defideraUVnm. Hebr. &(bM, 

BM »2 , .^ivifc, j.Vi QW , ^ro ^3 po . ^f/jt. ^o» ; DJ . Jfci/. dqCBU- 
tarunr,A/<tf . 25:5. 2te*wi >o^V ». dormitans , 2 Tetr. 243. 

pooj , g^ooi , Joqj Gr. N&f*n , paftio , ulcus carnem depafcens ,/. 
pafcendo lerpens. CM/. "P^- UooJ 1^2£J cancer paltionivA, 

depafcens , iTim. 1 : i j. **'<fr PA». xx. 9. & xxi 1 1. 4. 

' . * fti £qjw. *i^A. Piicis. £bdd;\V>empk. **™- Matty to. 

•«* : 40: >7 : *7- *•*«• 1.1 : U • *4 ' 4* M- *' J 9» 

g P/*jr. ^LaoxMat. 14: 17.19. A/ar. 6 : 38. 41 , fo. L«f. 9 : 13.16. 
Jtb.6 : 9. Jsm/nfc. X&Mat. 1 5 * 34.36. Mar. 6 : 43. 8:7.. Luc. 

j:6.J*b.6: it* 11: 3.6.8. 10.11. 13. 1 C«r. 1^:39. 

• du .fro* m. N<bV , templum , *des facra. £V**v «tyk l*5» 

tcraplt, /f 47.19 * 14} Cr.NMf. . . . 1 • •'•, 

,c»^i .ft'iw Incurvatus, ihclinatus eft. Jphel *uJ( t*. Aqf 

tavitj annuit, innuic,cdidit lignum nw«», iMJ&w* 
fer fefittttr. Annuit , ,^7. 1 3 : 1 6. 1 9 1 3 3. Agitavrt,c«$\2# : 5 
fcartk.prdf. ]otn .noV) w. innuebat, f<*/>. 12:17. ' ' ' "? ' 

teprofjj -MAnd. Luxit,fp!cnduit.Co«yig.I[.^IVl f lkm&yi« > 
fpkndcrc fecic CM*. &<j(abb. "M n Mravit, oovellavkyajrw' 
*/r novo frofddit , & <pw/i lucidum reddidit. Hebr. HipUl T3 ? W8B» 

' ioi/ Ignis. CUUlM^W. Jaf«^ 1*7*4*$;'*. 
£w^t. fioi/ A/rfi. 3 : 10. 1 1 . 1 2. 5.: 2 2 v7 1 1 9. 1 J-: 40. 42.5°* 

17: iy. 18. • 8.9. *r; 4'- -»"■•»: »\ 47-49> »4= f4- ^« f -3 J ^ '*•.»?• 9; Tf, t *iff 
jr:*9. n: ff.j*. >«•- if:«- iS: il <*3.i: 3.19. 7:30, 20:8.. »: ».*,*&.;.*"* Digitized by Google J **4 OJ zip 
iceitox ignis eoruin, liar: 9 ; 44. "4^. '48. ' Tti&.ehpk. fto&i. 
vJ*?^*-'*"^ Igneus^'.. .P/nr v «»/»A. !*#%' ;p t "igneaj &#«* 

-4f*^*J*-? ««5p5. . Jiigimi dratwum , tentorium , fehtler-Hebr.?* ara- 
tid^ tloyile , agcr ciiltus ,larvum ; fulcu& OW^. •"«., <w/>£. **TJ 
araifo V/tem , rugiim. . o*tf. 15:1 o; 6a/. 5 : 1 . 1 T/w. 6.1/ ^ 

• Wtofi ^^..LychiiuchijSj^andglabruiii. H^r.^^D,^*^ 
**™, ew/f. ^51?3. Matt., £: j^V Mjjr. 4 ; 2 I . Vw. % 4i 6,'. 1 1 : 
33. Hf#J.y v2. 4}0c 2.5. Pfor. >w/^. I'Zjivo.^'. » . 1 2 '.' 1 2.20. 

2..-L \\l+ '"'..'. ; * ' ' : 

* <&tr ' fr** w. «///>£. • Srgnirm. Wcbr. ® CbaU. °k Item, Mcta , 
fink* propo4rtuw , icppHs, HiL 3 : 1 4. ci**j fignuiH c)us,M^.- 

1*4 • 30J ajjixum ah an Hat. 

•-. * ^.O^HfAr. Pbtljbdit, hsefediwrio actcpit: . .' : ...... .'; 

P«r. fro/*. U**j £«c. 3 : 5. 

•'5oWS^*f*a( Raforreait. ,Hefr\; ?iHP^WCbald^?ad^i 
. •;. * .'$j&laats^Qofolatujeft4/««. H/ip*a/^J4»n Revixiti 
r^rrexityexcitatus'eft * mortuis y ')oh: 42 : : <$', i^aftiUta. Bebr. 
KiJ&^'W??® CbalH:' hfyaal »rWW Coinfolatidtiem acccpit Vf/ 

fittipffttR^ M 1 '^ I**/* per fe ft am 

Jt#htffl& ' gaudium afferei t'pnsj :1>icte not a* Tremeflri. 

^'iltfift' '*&' Ailgyitus-, onMoactw eft » curioie, ac callide ob- 

.':.* V-t>. .%#* v i*J* c Xf* fm ¥W dicjicjr ; magi am cxcrcuir, 

* f -:' ' * f V 2" pire/ ■ Digitized by Google Jfrtf *$ whgal&jft: : H//ir Hebr.v™ Serpens, f» «i fa^o ^ 

<&w aneicoims Itmolas babtt>, & nome*<accepti ah tutgtrns y •adjmaui 

enim f*furp4tnr in auguriu : ^fvenarius. 

t t!»2j w . */»/>£. its , cuprum , chalybs , Jj>ecies metalli habpttisct- 

tbrem fubrujfum bftar linearuminferpentibu*: jfvenaritts. Itmnit- 

trmjmice Pe<hinia ', proprie exArefafta^ nt & xsapud Latinos. fumym. 

Hebr.W n h Ch'aldWlemph..**®™. iEs, Mit.io: 9 Mw&\%. 
7: 4. i Ckr. 13: i. jrf^r. 1 : 15. 2: 18. 9: 20. 18.* 12. , 

^ J m. Defccndit. Hebr. n ™,Chald™,Sam.^ 

Maiik^: 27.2^. jk-i. 14*29. 28: 2, 1^.2: fi. 4: 31. 6: 17. 18:1^ 19: 
6. Job.i: 12. 3: 13. 4: fi.' 6: 33. 70.5-8. ^#.7: 17. 8: f. 9* 3*. *o : «• 11 * 5^19} 
Jf. 21; JO. 24:. 1. 25*: 6.13. Kom.iox 7. £f>l>.4} 9.1a Jacob.fl 17, 

°&&*o/! deiceudit, A/*r. i : 10. L#c. 3: 22. Jacob^: i£ f ^w. 
ao: 9. ZAa1j| c. deicendi, ./o£. 6 : 38. 41. 4.3, 51. oA*»j «. 

dcfcendcrbnt, ifo/v.3: 22. >A.6: 16. /tf<2.8: 17.38. 13*4.. 14: 10. 15; i« £Mr.tf:+ 

$.&*** jw f defcendiftis , 1 Cor. 11 *: ; i 7.. ^j^ deicendimus, 

Ad.xoi 13. 27: 2. . 4 . . 

fBenoniJ&Ji rn. defcendens. y L«c. 10; 30. £l. J0&.5: frfrrTbtf 

4: %6:JIpm.\q: 1. 12:11. 1$: i. 20: 1. • . 

F«w. )2U»j defccndens, A/*r. 3:16. /o£.'i •. 2 2 .o*tf,8 : a& J4fl#i : 

17. Afoc.y. iz. 21: 2.10. 

£/«r. «M/r» c *A**i-Mrt«.i7t 9. : W<jr. 9:9. 2-rtc. 9: 37* -/A Art* 
ia/wrr. A£^.dt&endere,^/*tf.* 3 li 3. Imperat. t&*k. dcfcenflc, 

AfcM.27: 40. Mire. if. 30. L«f. 19: f! Jo*. 4: 49. yftff. 10: 20. , • ? /'[,''., I V 

JFW«r, /ja»*j «. deicendet , NW- 24 : 1 7.. 27 : 42., Mir. j %£$• 
if: 32! i,»f.9: 1-4-17: 31. AQ.x-j* 14.Jacob.1-. 17. ,':'»♦, 

Aphd L\4 m- Defcendcre fecit ydemifxt ;fubmi(tt ^ dep0fi£tyd& 
jecir , deportavif j dteduxit , Lrtfc 22:90. oiAi»f dcpfethit*pftp* 
A/>. 115; 46. "Lmc.'-ajt ',53.' oA»f k. demifcrunt , t^fffajrao; 
*cnoA»f demifef unt ciim , r <*/>. 1 3 •. 2 9 . ^oiJA**f fubmifimui W 
MHtennam,, cap. 27 ': 1 7 i affixum hoc «mon^}.' Tartic.prjfi 4^Sk 
detiihttns ytflat.y. ft. M4K15: 3^.^^14:1^' ls P*tukujh** 
deducrrcs , i^4f?:%$.:"2'6 ; f<ww charaBeriJlka \nnjtyitmb. <o^»fo 
dcp<aricrciit,Mi9s3i- -' ^ , »'-« i »; Digitized by Google b o 4 1 w%^Mtmpk?- V<flMo«t^UHl, veftis , kt^^fnropHe ad talds ufque 
itfiodtiis , ^aiijum. , Veftis , Matt. 9 : 1 6 j Bis. <nA»*i veftimcn- 
tum' iuum ,' Uuc \ 211 36. $lur* empk. }&»! veftes , veftimenta , 
jeJXuj'k ii: 1 a. tw.7/ if- *3/ "«■ ^ »9= ii-*ao: 33. 1 7«*, x : 9. /Mr. i : u. 
«jo»^»vdMriienta cjusV<?/fua,M<tf.i7:2. 27*. 31. 35. Luc.^. 

■fr.TS veftimenta mea , Job. 1 9.: 24. ^o<*uA>ii veftunenta eorum 

vti fio. 'Mttlxi : 7. JWar. 11:8. ^f<f.7 : *8. 14: 13. i<J. ii,. 

flA»& /*. fw/>£. Locus decltvis ,defccnfu$ , pwecipitium.De- 

fcchfu's , Luc. 19: 37. UfiJ?»oiZA^o in prxcipitiuin ejus maris , 

uJ0. 27 : 17 j aflbium abmdaf 9 OK «* tw evpa. 

' *&J w.Servavit,affervavh:, conferva vit,obfervavit, referva- 

■ ^it ^ikodWit.'Bekt.^y^uodconlKnkcum^Cbatd^ 

Sam. «Hfo •n&J , Arah/J££ TJM ? 6V. T*i f Im. Servavit , 2 Tetr. 24 5 . 
ReieriaWyV^.V.^. oi/j^i fervavit illud, >&. 12: 7. 4^1 w. 
fervafti , Jpoc. 3: 8. ip. -01*4^ fcrvaflfi id vinum, Job. 2 : 10 ^ 
affirm mc -arAsovo^^. Z*$j c. fervavi , M^. 19:20; M^rc 1 o t 20. 

JLk.i8: at. JoB.is'. »°- >7S »*• aCw. u: 9. iTim 4: 7. 

hffi'fh. fervarunt,, M. 15*- 20. 17-. 6. ^#. 4: 3. Cuftodive- 
root , Jud. V. 6 . ^buioif^i fervaftis earn /^m , JH. 7:53. 
£$$mw ji5 m. fervans , J0&.7 : 19. §: 51. ^2.$<, 9 •. 16. Cuftodicns 

jamitHbi^.iO'^. Servans, eaf.14: ai. 23.24. 17: 12. Cultodieiw tarcerem y d&.i6:i$. *le ?? I 2* W » '<#->»• 14- CuHodicas, cap. 13.: zo. 18: 16. Servans, t Car. 16; 2. 2 Cor. 
11:91 QHlodiett, v.31, Gal. 3; 23. Servans, J««£.a: 10. ijw&.it 4.7. 3: 24. /fpoc.ii 
%6. 3: 10. rf.' if. 12: 7. 

Fmm. .$4* cooiervans , Z*c. 2 : 1 9. 5. 1 . * Cowifc'. liiZ ZJ44 cufto- 
jjlsibHfaiitttt foftii.,.*; ;r. , janitrtx , oftiaria, ]ok. 18 : 16*. 17. 

iP/w^mafi. . <;*& forvantes, Mdrt.27 : 36. 54. Cuftodientet, 

qttfflr fcflMto»*e<i Mr.3: 2. CuAodicofet, Z^.i: a OWemntts, tap. 6l 7. Cu- 
noQnes/^ii : 18. Oblcrvantes, ^.14.- 1. Cuflodientet, yftj.j: 24. 12: 6. Servan- 
as,«ffkif: 14 16.-4. 21: 2f. ^pw.i: 3: iz; 17. 14:12. i*: 9. 

JTnli. 1 . o^fers\amus ,i J^. 2 : 3. 3 : 2 2ixonflat ex^i obiervan* 

tcs 9 Ju* nos Vf / fumug. ^A*^ pbfccvatis , ^^,4 : 1 o^ *x ^$» 

ob/cr^afitti^ ^oAj! vos >«f eftis cmpofitm. 

r> 3 JP«/ Digitized by Google £rfpoi/ ^Jit w. Idem tynotf : £<%*/, . £«*' « Bs^f; 4ty** 
flo^j ». wpb. Culic* ,fenraftor , obfcrvatots'ivjg^ $■&"#&} 

* % 'flMhbm Digitized by Google hfinii. i£& ad fervanchjm , Eph. 4: 5. Servandf, 1 aTWr: ial 
Ut icrvet, J<?co£. i : 27. Imperat. $ m. icrva, M#t. 19.: 17. 
]bb.iy : 1 1. 1 Tiw. 5 . 22. 2T/W. 1 ; 14. : Afic+i : 2* 3> q^w. 
lcrvate, Matt. 23 : 3. Jo£. 14: 1.5, fuftodite, altyf^H^. 
F«/w\ ^4 ot. cu ftodict, Ltfc 11 : 21. $?. 16 • 23.. ServetijO. 

7: 37. Cuftodiut, 1 ^rtr.3 .* 10 ; vide tic var. Lt&.- Scivabit, i.Petr.i: 9; vidt\$ bk. 

J/4T. J>#. ' ' . . . • . ,. . - <» .. 

uno^j cuftodirct eu»> , ^Sf. 24 > 2- 3 ,• 4fljxmkfc^'t**lft* <&ft 
fervabn canijjofc. 12: 25.. ^/ «fefcrvct,%i*.>2%3&j fim..}4 
paragogicQ. \^Lm» ferves, 1 Tim. ft 3i. u«nc.i^2 icrves iinmoidd- 

- turn, 1. 7J«. 6> 1.4 i afiixmn TffXu*l?4. ,o*£j »i lbrvcfct!, M^.^Si 
20. Obferycnc, M<wr. 7-. 4. Scryabuitf, J,«j>. ig.e&fe-. .«**# 
culcodkent cum > Aft. 12^4. 33 ; £5- ^^ *i\ ier\¥rtis >; Jy^/, 
23: 3. Jo/;. 15: jo. ASl.i.^: 2£. *$j c. iervemus, 1 JffA.9*3> 

Cullodiamus , J«iv. i*. . < .- - ■ s 

Etbpecl &L\ m. Servatus , aflcrvatus , confervatus^ obfervattfr, 

- refer vatiis dt. Garlic. \$m ^jt&ont. ctjftodiebarur,J[*w.*8 , i : 2^ 

^.12:5. j^tofcfvatMr,"c^.25 > -.4.'iJo*.3. : H- . { l luT ^' i 
^j'Aig.coniervartcur, M^.9 ; 1 7. Z,«f»5 x 3^. Rtfcrvati^ft*'. I 

3:7. F/tfw>'. *&&**». fervarctur, A8.i<$: 21. '2 5:^0^*. 

fcrrarentur, zPWr.a: .f - ••*• 

P^ .^i 7* Ideit* f »*l IW. • Ptir/ar. pr^fAbm JSiaiw* wobferw- 
bat , M*r. 6:20. - Futor. ^i m. custodier, Pfc/i»4 * ^s«Co«fet« , 
vit, iTA?/«5: 13. ^4i> i€CwWtv«,2urA«/:^4 3. (Bnftfdi- ! 
re vos > W. V. 24 ,• (ftttcfutftrnm tubt pr^/Hxo Aolafcfaokfi$&< 
yjo^ojutcufcodiant tc,L»c.4vio. v • ..■•*• r^.-**"?** -Vlwr.'empk fco^Jcuftbde*, **#.$• 23. 1 2 : i£. \ 

ft^if.vfnph Cuftod'ta, obferyatio. Cuftodia, Apoc. 18: 2, 

fer. feo^a A*s> domus cufrodia; , /. e. , carper, ,/f^oc. 2 •. 1 o. 20 : 7; 

P/*r. * mf>L 0Q& obfervariones , Lm » 1 7. •. 2 d. 

. Xlffo^i fi ewpb. Idem. P^ «^. ftoy«3^J obfervatiowcf, 

*' l^l'/jempb, Cuftodia, vigilu, excubix-H^.n^a^to/,/; 
**y& , «w$6. **(™??. Vigilia , Matt. 1 4 '-. 25. 24: 43. M*rc. 6 : 
48. £«r. 12 s 38^ 39. P/«r. */«/>/>. fZj^io cuftodix , c<*/>. 2 1 8. ' 
*sDop£u Or. NutohKof ,\N icotaus. Time nomen plurale profefftonem 
$mt fetlam demtans ^,Ac»j Nicolaitx , i^jwc.2 1 6. 1 5 $ to& V<ir T 

' {*o |J«.X<<r,Nocuk,hefit; adverfotu»jcft 3 repugnavit j. vehc- 

menter oppreftit *. Cd/Wto*. Jhik »i £32 Nocuit, 

r*frt?,percUffit\ Belr. nsa vi fty/W fon -percuflk. Smotd. |aj /». 

fithfxd «*aa4 m. Lxfus , damno aftc&us eft. o^sx^ m * kfi cranr, 
M.iot 38. . 

.^BiAe/ ^ ; «f . Idem good ?*d. Vartk.praf. ^o m. nocentcs, Jfpoc. 
9 -. 1 9. lnfimt. q*££± Ixdere ^jfpoc. 1 1 ; 5 ,£ix, 

AyAi »» Fraudavit* fraudolentcr , dolose , infidiose cogi . 

favic , egit , trafta vit , roach»»atus eft. Hebr. ?iei ^-£ , 

Ckald. Kal '?J . £?*<»» ^Vij infidiose agentes, Z-«f. u * 5 4. ^i\N^i 

dolofe tra&aujus, a Cm*. 4125 «c <T\r/t dolofe tra&antes* Of 

^Iw nos v*/ fumus compofttnm. l ' 

Ji3> rt> *m/ȣ. Dolus, fiwsiverfutta^iniftdut. HthrsQ Cbald* 
y&, e»#£. **?J. Dolus, Mat.26 1 4. Fraus^M*^ -.22. Dolus , 

Uf,u^ i.A&.te**. ladiiim, fty.9: ij. *Q.* }. bolus, op. 23:, 90. Rvn.i: 29. aCer.6: 

6. x*: »<5. iP«r.»: t.it. 3: ia 

;5oCi=u dolus eorum , Marc. 12:15. l Pibr. n »\a» doli , A3. 1 3* 

i'o. ' jou^aii infidiac eorum ,'«^. io •' 19 ; tffixmt ahmdtt. 

tt*aj m, Ftaudulentus , dolofus, £/l »owfw yirwrf Prt/ Pf<«L Digitized by Google EtjChald. ^ . EraiiduUs&a w,^*. i^i^/Pc^&ii, 

tttkaaj » ; emph: Iderti.' ' £/«r.' -JuE&oai w' 1 <ErfWfc %tf?J 
1^.3:13. ■■ »■ •■:■•■ *■ * !'•*••! :^.'-'..'iuj7^ 

~f i3.m.« Ma#avit„ jugulayit , occidit , ma&atmb toB^ 

yitl &'CbJdP?h &&*>». ju^miX^ifk^m 

x V ^% m. ma&atum caput 7 '4f?pc\ 13 1 '3. ; Entp I. jiuaJ w. nM&$to£i bcfcidant, Ytpoaw. 4. •■ .* •" .-— ■ - <-••-■•• — .-■. .«. 

£M^eW «jaq*4 w » Ma&atus, jugulatu*> occifas-,imiii(>lal«M eft 
Ma£faturcft ? i<w,^>. j.- Ada&*A ^ «Ri&b^cJvM!tt«&9• 
^tfl^./u)Qaijtfu<-**; 4na&aretur*J»«t:. a^.**^.,^ ^ -vjw-.v ■•? .. 
. i.«b| vitmpk Opcs7J5bAsn6a , diyiti* , &u&tM,ffff$g4 
pof/idet homo ^fiyefint res fundi , jGv* mobilia bona > ^ft<siii 'Slfto*- 
lia. Ck A U:^empk«V$ . flkr.^J Jfefr«*E?. --«^P 

divitte, iJfor*. 10 : 22. 23. Faculties, Xjw. 12; /jr. Opes,^. 18,24. ^&4* 3» ; J 

^iai facilitates mefeY-k**'- r 9* : 8. ^ou^^virifeftueS #<#. | : 24. jaiffrii facultates veftrae , Hebr. iqi 34. : l 
.tifflsu // ewjwC Maaatio;viaima. "CWW-HfOpJ nJftefcSMft 

Viflima, <5#. 7 : 42- Maa*io i *y . 8 / 3*. il** 8 : 96. >*A. * : . jv • ■ » « • . 

>.S10J w. Erubuit, verecuodus, modeftus, cathisytofrr'w 
; r * 'foit -abftihui^L^cayiLt/ovk. ^Erabuit; *&fr4*;$ 

C?r. €ir<«<r^uv«T«f. • -; -''.' -V-V.l.a.v. 

brium fecit. PJticipr*/: pktr.fiem: ^^ofeddefct^ f fo$Mj 
Trf . i : 4 . (P^rftc. ■/***; »fniio #. 6>br ius i*ddi«»^u»JflBW» 

pnedifcusy *f*v5 • . W ^*°* ? ; 35 \Pr*»«$1W#h Ta f $ ' i&£ 
£^^w *^V,ra»: • Verecpndqs , .radeftf^, c?$us > J££$£W. Digitized by Google ;Jtf>J -.sal ... ^ 4 - 

.* • %soi». Verccundu9,fQbriQs-, oaftus, hboc(h4,',.c$rirideiti£ 
teoiperans. Sobrtus, i 7f*i. 3 : i.Ttt. 1 1 8 ; Gr. '*»$#» • *F*w. 1 
jSa^J caftus &*&/«* , 1 TVJw. a : 9. Caftusyfrwtf , T/V. 2:8. #/»■* 
mafc. ^^J fobfii, rctopcrances,77r. 2 : 3. 6. ftur, fitm.;^&Si 
honefta,P&/.4? 8$ Gr.VquMt. Boneft*,i Ti», 3 •. 11. SobrixjTrt.a't «j; 1 
' .--. Irt&Stif m. wi/?//. yerecundia > modeit!a,temperantia , continent 
tta , pudor , caftitas , fobrietas. Pudor , 1 Cor. 12:23. 
i fiosai f. .empJ*. Idem. Sobrictas, (%w. 12: 3. Vereauiidiay 

I 7»w. i : 9. Caftitis , v. 1 f. $ot>rkia*, T'V.i: 12. Caftfras, lPtfr.3: *. ... , .. 

. -.♦ Ps£ Hkbr, Ht$d. Difcreteagoitiw eft, -P/eP£! Difcirevit, 
dijudicavit cuin diaeriG. Hiphd T r^ Cognoyic cum diacrjfi^ 
difcrete -agoovit. ^93 Difcretus , difcriroinatus., feparatua a no- 
ftra religione, b. e. , alienus: A^eiiartui. Et ab hnjmnonum radict 
per tranjfofitknem lifer arum deducit Qr< x&m &? Lat. cerne, -Notyen 
hoc Chaldaict ejfertur "VI */ ^ , emp6.nF&*tl Htt^i SjriW 
' JJs&j ifer. Aiierius , extrancus , pcrcgrinuS , alicnigena. Ahd 
iium, 1 Vctr. 4: 1 2. Empb. V^oj altenus^Liv.^: 18. Extraneu:?, 

f<f. 14: iS. Alienus, >*." 10: y. Afccnigcua, A3,\o\ iS. Peragrinm, iC»r. 14: ii. I 

/ 7 «n. empb. ifcufsai aliena, ^#.7: 6. Alicnum fund amentum, 
Q(om. 15 : 20. Alieria, Hebr. \ 1 : y. P/w. wi/i/r. ^^£201 alienr, 
Epbef.'i*. \i. 4 t 18. £/»/>//. V*f»^ alieni, Matt.ry. 25. «6; 

Peregrini, A8.if* i$.»t. Alieni, CW. j:»i. i7Viw. f.iz, /Mr. it: 8. Peregrin* A&rius, 

&lur.fa:ty. empb. ttuya&JllSo peregrini fermone$ ,.i^<!?: 1 7 : 20. 

AfiU ». Mopprdit. Ex Hebr.^\,,mHt4t\denififa $chinty 
... , • tingtalem Tbau , S> duabu* JHfterioribw.rtidicalibits tra$ofiti*> 
Chidd. n ??,^?/*. VWl : -jot '^ /I raooaordtt , ^#. 28':. 3.',-] 
^ IW Asa ». Idem ^W Pen/. Hebr.XW * Part.prtf, ^A-Aa^o oin^- 
dciatb , <?^. 5 •* 1 5 > or.^oL^9i. naordentes ^ ^AjI vpt iW (itti 

^ ♦t^ i ^d!^j».Gr.N^,Lex.a^>D^,^^^^^ 

*"' « O^r-9' *i, **• 2P<#r.i:8. 3:17. tfi Digitized by Google 7 

^6 CQJ I IS 1DJ 

£mf£. lio^soS #**. 5 : 17.18. 7: 13. 33s 3&.»3:'&$tfLiK)v 
1*. *> 14. 39. to: id. 16: 1617. 24: 44. /•*.!♦ 17. 47, 7:-t9 1 4Ari3v^.firtmi 
19: t. yfAy: 34. 6: 13. 7: 53. 13: 15.39. iy: i.f.14. »8: 13.15. 19:39. itflAU 
a+itt. 21 J 3 i». 14: 14. ijprlJ. i3t 17.13. iW-»: I2,f»i**.i3ii*l4,f*rtr.ifciflj 
18. 10. 23 , to. 15 , to. id. 17, to. 3 : 19. 10, to. 11 , to. 17 ,to. i!i-,U » to. 4: 13. i*k, 
frr.1d.-5: j3.to.14.10. d: 14.15. 7: i,to. 1, to. 3.4. 5.6.7, <*.&> (i.r4v&tt9$ 
**p,i6,to. 8: 1,4*1,3.4.7. 9: 4.31, to. 31. 10:4.5. 13:8.10. 1 Cmr, j;&. 9; S^,jjx 
fter.21. 14: 11.34. 'J : fd. Gskt.il 16, *r. 19, ton. 3: 2.5.10, to. li.t£ljLlit£ 
•9,to. li,<m 13.14. 4; 4.5.21,**'. 5:3.4.14.18.13.6: 13. fyh/.t: if. tWfiJ:*, 
6.9. i7i«r.i.'>8 t to.9. thbr.T. 5. 11. 11. 16. 19.2b, to. 8 : 4. 9; I9.ii,.i0j: ;i.C4. 
J«a4. 1 : 15. 1: $.9, to. 10, to 1 1. 11. 4: II ,fmr<r. 12. iPrtr.i: 7. . * * 

euNtoi lex ejus Vr/fua. (^om. 7: a a". 1 Cor. o ; 21. £*/. 6: a. n 

nMtjft* Mxil 00ucum $pUo*sjiitiom ; <atf *•• wAimtQf 1 7mr, 1:15. •*.' 

*i»ate» lex mea, Hebr.%'* 10. 10 : id, ^oouooloi lex coram, 
J©A. 15: 35. Kj&.iy. 39. vaaaxaioj lex veftra,^.S: 17. ioj 
34. 18 : 91. ^pqIojIcx no(tra , M. 1^ : 7. ^9. 24 :6. 
\Hur. tmph. IcDQioi leges, Aft. 16 \ 5. - """ 

y** IP? ^r<ii. Maculoius ftiit,maculispun&isVe refperfusfe 

pec. qux colore pardi eflenr. Chald. ?ael V\ Variegavijt » yw 
vit > varium fecit. Ethpaal j!ojZ1 m. Coram inatusclt,infrcnii^ 
• ijtaj *. «»¥>/>. Pardus. Heir. ^ , CM£ VI , "O? , t»p* *$: 

Arab.fi P*??' Jpoc. 1 3 : 3 j V*vfe><*r. Le#. • 

* yu VLx* Menth* v /kri*«Trf/». K ^ . Mtf. 3 3: 2 $ t pxAi}$ t 
n r-\fTM ». Ccpit, acceptr, obtinuit, adeptus, coniecotWirft, 
execpit > reccpir, fufecpit ,iumpfic, alTiHiipfiCjtjjJf j portavit, abfoifit, iufculit, ampuravit, prxcidif* tS*Pi 
iixof ctoftjM&um, Duxit uxorcm. Cum voce laf >el ^rff'M^ 
facies vultus pr<ecedente brtfixo o pleothifticOy Accepit vultqs*3gj 
ionas, irpronrotoprlm , iimulayit , majorem perfonarut* OS ka\ 
aHimVeti kw&itecm rationem babul t. Acceptt , Matt. ifjt\ 

thttikwnreilr, t. iti-^if. AccepitiV, 15? id. 19. 10. 24. M*r.6: 17.' 41. 8."? d." 9* «jT* 
*uw*»,*. 12:1a Accepit, f. 14:11.13. 15:13. £*r. 6 : 4. 9:16.47., 13 : 19. 
Dutit«xw-M*,'r.io: i9.Acccpk, ^.21:17. 19. 14:30.43.^.13.:^ 11 :> /*A.-^| 
3.17. 17:35. B«epft, i?#«. 11 : 35. Accepit, iter. 11:13. Aflu«npfi»j4*iRff.^fin 
1: 16, to. Accepit, ^,9: 19. ■'* 

01&GU Digitized by Google £ta* *ec«fHt curia , vijwc. 5 v S. 8 s 5 * <*$&*& vfonifytl exam 

w #** sjp*mm tjl ftrom^tummi '-' ■ 

$£aa ^. accepit, L«r. 7 : 37. .13: aw Hdrl 1 1»; 1 1 . Aaai w* 

aifictpfiVi) > Cor, 4^7, ^pr. ^w. 3 ; 3.. 1 1 ; t^." 4o<£j c . skctpi % 

.9&fc 3 7 : .£* -k^"* 1.4 *' 2D." 2 Cor. I l i*8. ^//>0f, 2 : If* IQtl o. 

<$*£*** acccperunt , Man. 16:7. ao": 9. . Ceperunt . cfittftUm\ 

dtp. «T 'I *.' Acccjtenrat , cap. *5 i jz. Ceperunt eonjtlifm, cap. 27 : 1/7. %K : 1 2. Accepifc 
*2*» f. ifvCcpcoint «*#>*», A&W.3.6. Aoccperanr,,rap. u: 8. ^5.17:9. Amm.;:^ 
JAtr.6; 4;. j]«fct/. 7." i^of. 17; to. iq; 20. 2©f 4. 

oiSotol jdnxerunc cam, Matt: 22 v 28. A/*r. t2 : a 5. 23. Lw.20: 
5*^. 5d&i/3 accepcrunt, Matt. 2$ 1 1.3. ^aaJtn. aceepiftis, 
jfeftff. r,os 8. 2 Cor. 11:4, te. %w. 8 : 15 , bitt G$l«y. 2- t aou <r, 

•ecepimus, J«A. i : 16. Km». i .• j. iC«r.2:i2. ijwfr.v.^i 

fBewm *aoai ». Accipiens facias f.imkus , {insulator, nypocrita", 

ilEwt4-7 r f. Accipiens, v.8. 10 : 41, to. Aecipiens v*Jw/, fdp.n: 16. -Accipiens, 
Ura te ? *». Aqq|»fp»- «V'*» . i«.6:4i. Accipieo*, «*^M;ify.Ac^i«is>tf» i <<«. t J3: 
ff.Dikcofrffxwrw, r- y. ,6 .• 18. Accipiens v*iw, «£.io :'it. Accipiens; J^.4: £& 
fjmtifi. Totals, •V-io: a+sAcdpiciK, *?.i<Sj 14. iy., T*H*«M «*.**.. Accipiens, 
48i*8fJtf'- ' C V'9 : 2 4- iCw. 11 : jo. Acggieiuvn/tiw iompntm, fprvnAfVfcj £ali;A, 
***» «*f r - J:* Accipieos, ^.7:9- J««*« 1 : 7- »*. ;: 7* -^v.i.?^/.* 14: p. , 

Aft.tastti tollens, A/$r. 2*21. JlbflJ.^ lg&N°P accipiens vultiM, 

pmt.y. 175 GF.*nxiMc£&. 

P/*#\ wi/c^^oiSDj accipientefr, Jffat.ij-. 24. 2^ 20: 7: Pocentes 

■u i» Wv «i^.t»: 3c '24: 38. Accipieiiies, Mw. 11 : 14. DaeenWs nuwvx, ufciii xf.Luc. 
»>8j*?» .20: 34.3J.Accipknte»,//*i»'.7:8. Ao«ipien«sv*iw T iI».»,'A; &.» <f f f .^ l « v ^uimt accipimus, tjob. 3 : 2 2 ,• f* ^doQj'accipientes fT«JL no* 
g^^-4«u accipi€«)es yuleu*, f .e«, ^wwira^irl^, hypocritjt, 

^ t»!)d • J • - • : ' I 'V . , »-,■» 

j£i "aflumcrc , it/^/f. i : 2^ Accipcfci f^p; 1 $ r'lo'. 

s t ctflts: 24. Ducere mxortm, cap. 19: 10. A3 aecipfcriduftY, vi^.24: 17* A4 ai- 
n. lafti ...at Accip«re, >*.j; 27-, yl&g: f .,J)om»My*»», Jl.O-7 : * •** 
WBu ^rw», ftnqj^rc, GW. 2 : 13., Accipete, Jfo<*. 4 : 11. y : 9. 12. 'Aufcrrc, 

*^t. J^Vfi'. cai «/• aufcrte > Matt.2$* 28* Accipjtc ,.r^t atfi Digitized by Google 348 ml: 

ii 27. itffr.'Hf ix. Auicfte, L«r. 19c 14. Accjpite, nfru: 17. tCtr.iu u. S«Kt, 

^.6: 16. Sutcfpitc, 1^:;: 14. ' ' " "*«*** 

F»/#r. *aou w. fufcipict , Matt. 8 : 17. Recipere , cap. 18:23; 

r,I hk/utmrum tarn prefix* d>Uti Itn iitfmitivi. Ducat Mimtm y cap. 21 : fcf Afatt. 10 S tl. 
Accipcrct, fa/».^i: ». Ducat Htmrtm, v. 19. Accipcrct, Zuc.19 : 12. Ducat ux*rm,tm. 
23: iS. Acdpiai, qp.21: 36. J«*.6:.7. /ML 1 : 10. 1 C*r. y y 1. Heir. 11:8. TdUtttt, 
ij^\ j: j. Accipist, /(pw.3: 11, a»; 17. . 

»a»4 w • ducas uxoreniy Marc.6i 18. i Cor. 7 ; 28. *»»! f. acci-- 
piam , Mtf. 3 : 14. oi*9u>1 aflumam cam , Job. 10 : 17. 1 8. ^au a. 
accipcrcnt, Jtfiif. 16:5. Afarc. 8:14. 1 Cor. 9.: 25. Hebr.j* 5. 
9: 15. ,aa»4 w. accipictis , Matt. 2 1: 3 2. Job.t6: 24. Heir, 
1 o : 56. ^/>or, 18:4. •£&; c. accipiaraus , A/dr.7 : 27. Ga/. 3 -.14. 

Obtinsamus, conlcquamur, Mtir.^i \6. ' > -' 

Fthpctl casaU.\ m.TafftV. priced. Futur. waaaiAj m. aaferctur, Lit. 
19: 26. Sumatur, 1 Tim. 4: 4. *aau£l/! aufcrctur, LttcAo:£l. 
•a&o m. Acccptum,acceptiO.£y? q.partiqpiumpfrtteritm Jjtbel, 
qwd & in rumen degenerat-it. Isli %aofio acccptio vukuum,perf©tKH 
rum, Gr. wforwrexn^ia, , \&nitvt<ns hypocrifis , (imulatTo: J/jtf&. 
£r. 4fc Aoyov (JbV«Otf XS 1 / Adv^SW. 

• ™lBebr. Idem quod **®A Elevavit. P/tf^Tcnfcw£ 
probavit,expertuseft. Cbald.&aer&y&Sjr.'Paet 
<*$j «i. Idem f«o</ £fcjr. !Pi#/. A*<bJ m. tcntafti, Apv.in. 
o*ou w. tentavcrunt , r Cor. 10:9. >*jo*a»J tcncaverunt me,#«k. 
3 : 9. (PMc . ^rk£ Itafo m. tefttans , Afrf .4 1 3. 2 2 1 3*j. :J E*f*i 
riens, 2 Cor. 8 : 8. Tentans, Jacob. 1 : 1 3. ?/«r. v >wiVii. 

ttnumcs, Mat.16: i. 19.' 3. 22: 18. Afer.8: 11. 10: 2. 12: If. Lav.ii: 16. Mil}, 

fttr/ir. prtt.^mte m. tcnratbs "Vet tcntatur, Jacob, i : r 3. ~? . 
7^/ifi Q t< inV{ ad tenrandum , ^tf. 5 : 9. ^w. 3:10* . Ftttk 
•j*Q*Qijim. tentarcc eum, Luc. io>. 25. fcaJZw. tentabis , J^tfT. 
4"v 7. L«<^. 4:1a. %Lir.. tcntemus, 1 Cor. 10* ^; •••... 
Ethpaal *ujt\ m. Tcntatus, probatua eft. . P^r/i^lauAto w..tcn- 
" tarctnr, Digitized by Google raretur^ Mw. i : 1 2. Tcntatuc, ,/<*<*£. 1 : 12,. £rt lauA^o-tcntor, 
iftrtf. r*tfw\ Imvfri w. tentarenlr, M «#//;>. 4:. 1. L*e. 4 ;' 3. 
^aiiZ w. tenteinini , ^oc. 2 : i o. • * v 

jfpheltxoim. Idem quod VakL. Jntperat? £») 7 m. probate, ten tate, 
2 Cor. 1 3, : $ j w fl{fgM , Pari/! »m/ . & Awd. edit. Ver$itw % curate ^ 
yufiejfet ttoperdthtu VtttfJ r adhered , * •■■;•.• " ' . 

Alflu w. emf>h. Terttatio, prdbatio., cxperhnchtUTn, 2 Qw.x-9» 
tfo*ou *». wj/7*. Idem. Chald. ft" » fl?? ' «>#. »W • Tentatio, 

MMt.6: 13. 26: 41. ilitr. 14; 38. Luc.%: 13. 11 .'4. xi : 40.46. I Car. 10;'. 13- Cal^l 
14. Htbr.y.X. Aftt. 3: 10. "' 

ouQ*»jp in tentatione fua , Hebr. 11 iij. iPiur. eniph. Ij&xij 

^ncjQ^oj tentioncs fua: , Luc. 4 s 1 3. ntB»m»- tentationes meac, 

frifio&o m.emf>b. Tentator, 1 The/. 3:5. Eft Hor*rnix fwtkipio 

puftxti .Pad ferttaiitm.. • , .■•>•■,. 

«£Q3J Wt Zwtf. Scandit, afccndrt > cqnfceiidit. Hehr.V^l 9 

Chald. pw. Sfww^^w, afeend^ns, ^jw. 14: ii« 

Z^»>. ...anoVfc j.^. futurum ^/?ut afcendat, r<*/?. 17: 8 T 

hiperat. jaa> m. afcendc, cap.qi 1 . oai w. afcendite , Joh.yt 8. 

Jpoc.11 * 12. Fntur. *omj w. confeenderet ," Matth..i%\ 2. 

Afcctxfcra , *»/•. 10: 17. Confccnderet, jMarf.4; t. Afccndcret, /<2.8.*3t." 

v ca£cjw. confcenderent, Matt: 1-4: 22.M4r.6t 45. 

^ftfef *oqpf w. Afcendcrc,- contendere fecit , elcvavit , extulir > 

iiiftulic y attnlit , extraxit , eduxit , adduxit , fubdnxit, obtultt 

Sobdujit, M*ttb. 17: 1. Mar. 9: %. A3. 16 ; 54. , Eduxit, Rm. 1017. Ekravit, obtajity 
Ittbr'.m 17. Eduxit, f*f. 13: 10. Obtnterit,, J«»rtJ. at 21. Sullulit, ifttr.i: 14. 

biaaf fhbdtixtt earn , Luc. 4:5. ^moasbt adduxerunt eum > Luc"* 
2:22. Sabduxeruht eumyf^.22: 66. ^f^.95^9. xnopa^. 

fibduxctxmt q>foffl «**, Math. 13: 4S. 

ri ¥artk,pr*j.*a&£> m. extrahens, Luc. 1455. Offcrcns, Hehr.j : 2 5 . 
v. bifmt.QD^£i\ ad afferenduto, i Prtr. 2:5. Fntur. j^ c. oftcramus, 

^fflA «. Incidit , iccuit, diflecuit , ferrayit. 'ChaU'J ^Ti 

Xx 3 ' ^r^. Digitized by Google Digitized by Google 34$ col. 

1$, x}. Mtf.'iiiii. AafiStr, Lir.19; 14. Accjptte, <au: 17. tO.iu u. Safe 
%»b.6: 16. Suicipjcc, i7*#y: 14. . • . »«»-* 

F«r«r: waij w. fufcipict , MWr. 8:17. Rcciperc , «/;. 1 8 : 25 { 

tjl bit fuimrum cum prefix* dJuk kn itjmitM. DflCtt utmtm y cap.%1 : t+ ifon. 10 fit. 
Accipcrct, eap.fii: 2. JDucat **«rem, v. 19. Accipcrct, Zue. 19 : 12. Ducat umm,tM. 
f.o: 28. Accjpiat, tup.n: 3$. Jo*.6:.7. /#& 1 : ao. 1 Ctr. f ? 1. /to*. 11:8. Tolkrtr, 
ijȣ.j:j. Accipiat, ^^.3: lit. a>: 17. 

«.a»4 * ; • ducas uxorem , ^/artf. 6 1 1 8. 1 Cor. 7:28. *sa>\ c. acd»« 
J>iam > P&/.3 : 1 4. cusort atfumam cam , Job. 10 : 17. 1 8. < oaaj «. 
tccipcrent, A/<tf. 16:5. Afnrc. 8*14. 1 Cor. 9 : 25. Hebr.y- 5. 
9:15. ^idZ w. accipietis , A/4/f. 21: 22. M« 16: 24. i&k 
1 o : %6, Apoc. \ 8 : 4. *amj c. accipiaraus % Mar.j : 27. Gal. 3 :u, 

Obtincamus , confequamur , Heir. 4 : 16. 

Etbpetl sz <n\ L \ m.<PaJffo. priced. Futur. fcamiAj w. auferctur, lift 
19: 26. Sutuatur , 1 Tim. 4 : 4. * na\)L lf. auferctur, LucAOitf. 
•a&o m. Acccptum>acccptio.£^r q.paxticip'wmf&iteritmjjbd t 
qttod & in ttomen dtgtneraYit. l£t£>%safco acccptio vukuunijperfoflSH 
rum^r.TrfortttroXii^ioc., \^rw<^t<rr f hypocriils , flmuktro; i/*rf. 

g:i3. L«r. 21: 1. J*b.j: 24. Acccptio pcrfonartiiii , aowm^, A»«r. *:n. Mfbef&fy 
1/.3: if. 1 7iw». f : 21. J«^#* 2: 1. t / J «r. 1 : 17.22. Jmnu!a;k>, kypocriiis, tap.i: \, 

Emjth. M t tt£>oXxxc£a ^>oi.o in rationc acceptt 8c dati ^hil.^i i«j 

• ™lBebr. Idem quod **®l Elcvavit. P/c/rTOjcptavk j 
probavit, expertusdt. Ckatd.&*al^i&Sjr:'&a& \ 

«$j m. Idem quod HeU\ Qiil. A*ai «. tcntafti, jtpv.ii.i. 
o*m m. tentavcrunt , i Cor. 10:9. ,*jq*«j tcntaverunc xwty&Af. 
3:9. (PUrto. ^^ ]mfo> w. tehtans > Af *f .4 * 3 . 2 2 t ^.-®K^c* 

rtero, 2 Cor. 8 : 8. Tentans, Jacob. 1 : 13. !?J«r. ^9^4 
ttataracs, Mat. 16: 1. 19: 3. 22,: 18. Mar.S: 11. 10 •. 2. 12: if. £«c. 11: 16. M£*3. 
5Vrir. pr*t.*JiLc m. tcntatas Ve/ tcntatur , Jacob. 1 ; r 3. r '' 
Z^/MTi n.miVi\ ad tenrandum , ^/<7. 5:9. ^Jw. 3:10. ram* 
'JnshsQum. centarcc eum, Luc. 10; 25. IkjZw. tcntabis , J^tf/. 
4'* 7. Z*«^.4'5i2. Irniir.. tentcmus, 1 Cor. io« 9; 
Ethpaal ^ajt\ m. Tcntatus, probacua eft. . P4 rftf .4 m .1Aag w. ten* 

\arctnr, raretur, M*/\ i : 1 3; Tcntttuc, ,/«*<*£. 1 .:. 1-3*. &J ImfA^atentor, 
#Jitt/. jFWw. |y»A* uf. tentarenlr, Wiattb, 4:. 1. JL*c 4 *•' *• 
^aJZZ w. tentemini 7 ^jMxr. 2 *. i o. N 

Jphei^aim. IdemqwdPasL. . Jmperat. s&f m. probate, tentate, 

2 Cor. 1 q: 5 > w l^u , Pari/] m<t/. & Angl. edit. *evutur % ; curate j 
fuft ejfet tmperathw YaetA radi(e\& ♦*"•"; • . * ' 

talau w. m/>A. Tenfafio, prdbatio;, cxpet imchtuni, 2 CW.2/.9. 
£q*ou m:em/7}. Idem. C/W</. TO' f ??> r»»/>k *?** . Tentatio, 

M*u.6: 13. 26: ji. ili^r. 14: 38. Irfv.S: 13. 11.-4. 22 : 40.46. 1 Car. 10: 13. C0/.4: 

ouo^ojp 111 rentatione fua ; H^. 1 1 : ' 1 7. 2V»r. emjdL li<£aj 

tcntaiones, ^.*o: »9» v7im.6% 9. Ja»f'\i4 2, .1 ,P<*r..i .\ <£ 4: .iqt'., . 

s*oiojdkfloj tcntioncs fuse;, jL«c. 41 13. «Jo«&) tentationes mex, 
LiK.ix: 28. • - ... 

VoiflOAio m:mpb,- Tcntator, 1 77*/ 3:5. EftnotHfntxpdrtkipio 

t prpi »j. Z^f. Scandit , afccndit, cpnfcendit. Hebr.t®l 9 

Chald. pw . (Bfnoni *a»j m, afcemfena , ^w. 14: 1 1 « 

iiyfeif. '...fiiioVi^ ,—Ai. futurum r/?ut aicendat, r<?/?. 17: 8, 

hiptrat. ^Qic wi. afcende, c^.4; i . oaaj m. afcendite ^JoLyt 8. 

>*/«*•. 11 4 12. /v</«r. *aaoj w'. confcenderet ,' Mattb.. 15; 2. 

Afccftdcrct, «/>. ao: 17. Confcenderet, j!Mar<.4.- t. Afccndettt, ./<3.8.* 31. 

v ccccj w. oonfccndcrent, Ma/f; 14: 2 2. Mar. 6: 45. 

Jpfxl uxd} 7 m. Afccndcrcy contendere fecit , elcvavit > extulU » 

(uftufit y attnlit , extraxit , cduxit , adduxit , fubduxit, obtultr. 

Subduct, JfjfrfM7: 1. Mar.gi »'. AH. 16 .• 34. .Eduxk, Rtni.xo'.^ Elctavit, otajity 
JiebA 1 1 i 17.' Edurit, <ap.\$'. 20. Obtnlerit. , *)tttob. a i 21. Sulhilit, 1 Pttr. 2 : 24. 

bifljaf-ftbduxit earn , Lire. 4: 5. ^maW adduxerunt euro, £/*r: 

3 ; 22. Subduxerunt eumV cap. 32 * 66. <_^tf. 9 * 3$. ^noaooj 

fcfcdmowit ipfiirt «#*, Afortt. 13: 48. 

Vartk f praJ. ! ju^o m. extrahens, Lkt. 14 : 5. Oflferens, Hebr.jx 2 5. 
l»/riikooafi*kad offerendutn, 1 Prtr.2«5. Fwfwr.^cajc.ofteramus, 

Htbr.xy. . tj. '"."., < 

1^' «. . Incidit , iccuit, diflecuit , ferravit. C^4W. *^f , 

^x 3 ' ' ' «/r<»^. Digitized by Google 350 aj &* acj 

da&fti font, A*r. n:^.' "* ••■•'. ■ ■ t «; 

%l^?P.\At*b. Crocitavit wxiw. » .. ^ »y .. «. . 

IssJ m. irm/>£. Corv'us , Lev. 11*14. P/iinj^&fcgjScfih^ 

*Ui ***3 ^r<i*. Repwlit , expolit , refccit , dttjeefe - = ^ 
i&Lif.etnph. ^xci^entumrpurgawpntumjtcje^sioKaaj^ 

. «^*aJ.?*» JEkvit * ^flW* > wflayit ,f>erffavit , fufllavkt ,jg£ 
ravit. * /frfc *H, 0*ld. n*? , ,***; ^ 0$2^&itt 

nfcj. • Fltfir, >*.*»: »».... i ..!'». - ;V. . :i'*V«f> 

* tottXt*&gk* m. emph. Lucerna, laterna, ?lur.emj>h \tf* 

Itfcrna,./«£.i8: 3. ..*..>- 

\S&\\ m. Cecidit>cXmcidit,decidit, excidjt, iftcidtt^ffp- 

cidit,Tuit, irroki comiiti conic&asy'projeftttgijft- 

je&useft, Odette l>UwDm;^x-i^ Hebr.^Q CbJd.^tyyGt. 

0xaa«, (ki>s*o[Mi>Ttttt.frtm) <Belg. toMtnf prima radictdiTttin At 

Cbtfuk, Maiib.-j'. if.17. Cecidit, *y. 13: 4.^.7.8. Ptodi«,'«f. 18 : t6.% 
Mr. I; 40. Cecidit, «p. 4 ." S- 7- 8 - Pro«d«tt t*p-S • "• Cecidit , caf. 9 : ia Pe 
io: 17. 14: 3J. Iticidit, «m : 44. Proctdit, *y. y:-8. 12. Ccfrwit,- «qf.6s j 
*//>.8.- f.6. 7. 14. Ptocidit,-f.»8.4». Cecidit, r«p. 10: 18. Incidit, V. 3d. Ccciflil 
4. if ; io. Procidk, ^.171 ift C«cWit,<^i.24C44..'Injcaas.«l>,M,^;.»^i0r^ 
Procidit, cap. 9: 38. Cecidit, ^. 13 : »j. *t : ia .AS?. !..• 18. s ■ S- 9* 4-*« 
I»Kkidit, v.iy. Cecidit, cap. 13 r ti. Ptocidit, ftp. 16: 19 Decidk, «/.1«:%*| 
»j: 7. Cccidjf, ibto.Xf.; 3. 4f«.8: »°» **• 91' »• 11**3. .-«.: fctftu-v* 
Si 

tu , 

A\ai m. oectderil , vdJpecC 2 * 5. A^su c cccidi , o*#,;2*t 7. j#*» 
J^bjjf. cecidcc«nr,x^^. 1 2 : 7, ^oj ». 'exadiftit, &£$*4 
^^jf. cccidimus, ^a. io* 14. -• ■ • j^Jpj Digitized by Google mdicp pmrndtti £UUhmB*~* /•*/«• Gi*hr «»i fim*mM*t*xim*imm» tttiwfe In- 
pqam % £»*.• x&.«ri»». 6 : $o. Id qm»d tncidebat , fafis faKvi , id «u»d uyicidwur* M>. 
&£*i %«*{#& <**«»» *?,,&; fi..J$n>,ii : •+ MW i (^, i 3 Yg*fr. £££. 
BkBDafffeu Mf«*.tr n. . ' 

ii^^6»<gidfeitevM4W;ioj 29. /ok 12: 7^* Vhr.mfi.J^l 

SBtS&t&ft}* 1 ** kPXK&iMvcy. 10. PracWwic*, *.tu Iiwentes, ta*.J i7 . 

Ii$&* Jfa$$ ; 1&>5s .^44 \XfiSo Icct y ncquaquam prot/us excidit 
vrrbum Dei > ^o« $\6; tmf. Jofu* 21:49.23-. 14. l V* o N inci- 
4erc> Hefe. i :. 3 1 . Imperat. %$ m. projieitor r Mm. 21:21. 
^4^n:i^Gr : /5X»id«\ <£bm.cadite,JLw\2g; 30.Jpoc.6116. 
fntttr. Hfti m. projiciatar , Mrf . 5:29.30. Ceeiderit , c. 2 1 : 44; 

ft£kkt, !•«;. 14: j-. Cccideric, <•«</>. 10: 18 Incidtrct, vMf.17; 17, Gadat, tCer.io?i», 
Prockfct, «^p. 14: i/. Incidat, iT/w 3.- 6.7. Cadet. Afc.y. 16. . 

" — i&si &* £. M<r„ 9 5 45. 47. j Gr. jSAn&nw^.. • 

'Xjcadent-, Nta£. 24: 29. M«r. 1 3 : 25. Z,»c. 2 1 : .24. 

^Apw.ti; 11. ^ar.4: 10., . . 

% excidatis , 2 jVfr. 3: 17. ^ f. decidamus, /&iy. 2 : f. 

fympk. Ruina , ca&s. >Mf. nVteg deciduum, cadil 
*ajB. •. Cafus , Lkc.2 : 34. ciA^aio ruina ejus M«*>7 • 27. k»d 
d; '4$j i kfjbcm /a>*0ia$. Lud. He Pje4 in Gram. Harm. , pag. 1 0% 
fyttf^4m*bf<rfHtamft!%Hlarem bftjus mw*^& : r$wkrHahifi)k- 

••• Aj h*. -^mavit i diffipatrit, difperfit aim fta&iorfc, fpar- 
.r.rJ!T"/w» mfrflfe fi»'*t-. eflGadic x «xprciJit ^exeuffit, conn* 

JWWpirMfc W; * ; ? »' -^r's * »*.exia}tientea& ^u* nos ve/ fuaos 
anf ftuM . Imperat. o^m. cxcutkte , Mar. 6 : 1 1 . hue. 9 ; 5. 
P-rffc&J «fc S^on find''***- ; £xcuffit : ; ^.18: 6. oiai /». 
Digitized by Google %j: 'fj .Mar, i : 29. 3.* 6.21. f: 13.14. 6 
I**.8: ^ 33- 3T- 3^- 9- 
i+ji> 14:13. if : 14* 

* 3- »f:©. f ,. ' Z**.'8~: a^ 33- 3T- 3^- 9- 6. M4: 30. 11: 1^18. 11: 3. /f&f r*i. : 4i." t*r hxfiftj: 
«ji> 14:13. 1^:24* 1^:8.40, 18; tf.tUir.}: 16. II :uf.'J^*2 : i$*&>!?Jtt 
*-7- 3J«*- v -7- ^-9:3- 'f- 6 -, , .•.'■,"* Lj/ exiverunt, A/4/.5^: i/A/V. 16 •. $. <oAni «t.cxivi/Hs, 

JUW. nt 7.1*9. 26: ff. Afor. 14; $.£**. 7':' 24. if. 26. «•* 5"*- * f: 

^jou f. exivitmis, o<f#. 16^13. 20:6. 2^5.8. *t8rtk; 
(Btnoni *oaj m. exicns, A/art. 1 5 : 1 1 ; i 8. f 7 r 2 r* 24': >27rM**rt; 
7: if. 20. Lm?.6; %<^ a,i:j7 ; .Pjoc^dco*, 7^.47 ;■*& -AAx6': \u <$":}- *Jf&. ip: if. 

21. 22.' I. ' * ' '■ ...'.-.-■-■''• . .^ 

V^oj i'4 *aaj dcfcBfioncii tor ,0^.24: 16; ft*foto*J$i^sh$tv# 
J^oit tide ktcvar Leflwies. Dcfcnclainmc,crt/>.^6i2; in<i&mtmt)bfc 
ftaliscodiciiw*£ftlx)ciximX*& .X»&1^*^fefe^ 

Fan*, jpa&j exiens, M*tt r 3^*jPr^dfns > f^.4:^ £jy*^ 
A/<or. 1:5. -4^"' 9 ; ! 7- 1 1 : $• ^'" r - ^/^ *-■*«* *%ctwife$, Digitized by Google x ' i '- \ dfrfftif & humanism cjriaitavit. Jte/», cje3u£e(W W*/c «{f 

- 2>*«* i» pr afu m w nd Apkdyfjin. * Cfa/.£ W i §#*&& 'pS%. £& 

J& ■ R$? Exittypro&it ciatibttfo fuo wiW cathpeftfu^t^M 
Expendit,ef ogavlr, <#w/«#f fw w **/ w^^m fan* &E/xpentUfyw4- 
gavit pecuniam fuarn aasumrm »mmm? &o> >e/ l^oj ^Dcfem$i?& 
dcfenfionem habuit , dcfcnfioncurusef^caufam dixit, excofjivk 
"fc , (jttomcfto rejfondet* Gr*co ^mf^Uyj9\. Extyit, M#t(hg vis. 

"3*- 3i- ^3 :, '-3- MS »4- if": *«■' »7"« «8! t8: 18. xo: 1.3. y. 6*9. 11 :• 17. 24.- liif: 
,7*-7f? A*?- «:.*8.'4;- *' •a-'.'J- 45 3- ***•$>> 6": «-34> 7= *9- «:i?.'-9:-i6.8e.'i*: 
46. nf 11.11. 13:1. 14: 68.. Luc. 1; i Z . i: 1. 4: 14.3f.37.38.4a. j: ly.^.ii^ 
#; $.17146. i»: 14. if : 18. 17J 19. 19: iS. 11: jy.Ai: JW.4: 43. Hi S9-' io\ 39. ii: 
44. Proccffit, ««/>. 13: 3.. Exiit, v.3o,4». 18: 1.4. 16. 10.38. 19; 4-1.34, aoiju^Mv. 
ii. 7:4.10: 13. 11: iy. ii:9.i'7.i9. 14:19. 15:40. 16: 19. 17: 33. 18I 1.^4 
act^iu 17: ^. iCir.8: 17. Htbr.w : 8. 

2^035 / eyivit, A/tf^ 8: 54. 15 vaa. 28^ i^.Af^r. i-*^6^ 6\ty. 

i*f.7.- 17. 11: 14. J«A.ii;i3.' . . ..... iU 

Aaa» iff. exivpris , Jo/S. 16 ; 30. Aaajf. exivi, A/"^.i2.'. 44.>lf. 
11/14. «6f 4- J**-8:«|i. 16; 17. 18. 17: 8. iCor.i: 13. P-(>j/.4: tj-. ' * '• v-V 

gceu m. cXivcrunt, Mat. 8 : 32. 9 ;• 5,1 . 1 2 : 1 4; 2 2 : 10. 2^ : |p. 

': 11.' H- 8: «i.. >»: 19. 1*4:16.16. lofjo. if 353 

«**•• 3 £'Jf9* t iL+-1H3£ Afcr.6; tan. Xw.4: 41, 9: ^ <Afcij: 41. 17: i f . 

? n. £S1 16. JawK^: xa Afot.4: j. 9; 18. 

& ^LaeS nag excuiemtis ? a Cor. 1 2 » 19. 2¥«r. /a»w. ^£aa ' 
4*tVKes» JV^y:^ Ifof.^ftt.i^ Ptocedeatas, 1*4.4: »*. fin««H t «. 36.41^:7. 
J?£mX (moj ^joai excufantibus feife inviccm , Qtym*. 2:15. 
$txl .a*&j w» egreflus , Mar. 7:30. 
Frt/fwV. «o&& exire , M<rr. 9 : "2 9 . Ut exi ret , jL»c . 8:29. Exire, 

]*». 1:434.44 //a. 16: 10. iCor.j: 10. ■ ■ - ■ 

<£. Imperat, *oca m. exi, Mar..i : 25. $ : -8. £m?.4 t 35. 13 : 1. 14: 

-,j 21.23. o*#. 7 ♦ 3.22*. 18. •asoaf. exijMdrr. 91 2f. QOOOOT. 

'. ««c Matt. if : 6. L*c-9: 4. 10: ia A8.i6\ 36. ///w. 18: 4 

JFtfftor. fcpcay m. exibit, Mattb. 2 : 6.'. Job. ipi 9. o*#.4 t 17. 
|Sc^ |l*oj fcoosj; locV'lgC volebat defenfioneip habere apud po- 
pulum , c<#\ 19: 33. t-101 #oaI?. j!«x» ^ &>o> *ocs»j? v ii»»*w>y> 1J 

aon potiumus defenfionem habere de congrcgationc diei bujus , v. 40. frodiret, iCV:8: 
19. Exiret , //#*r. 11:8. Exibit , /jw. 3 : 1 1. 20: 8 

»*£fc»Z/! exibit , A/<tf . 12:43. £/>£. 4 : 2 9. %fiobZ ». exibis , A/<tf„ 
5 : 26* £ta. 12: 59. ^-*9»4 /• exeas , (,>#. 1 6 : 1 8." t-oocl f. 
excafm, L/nr. 14: 18. ^ocsu w. ejiclcntur, Mitt. 8 : 12,- Gr. ix- 
jSfcdvroTWf. Exibunt, cap.t$i+$. M-$ •• 29.0/^.l^t 39.18 : 2. 
23:23. Eminent , M<^. 3 : 1,1. ,oa»Z w. exibitis , Mat. 24 : 26. 
»oooj y: exeartius , Hebr.i^: 13. 

&ael ^aaSw, Exire, egrcdi fecit, ftuduitjexereuit. Ethpad 
•bEUX m. Deprorhptus , afltiefa&us , expeiditus , exercitatus eft. 
fc : cs&4 w - cxpediti , exercitati funt , Hebr.$ : 14 j Gr. y^uvew^&a; 
Jfihtl l&d ht. Exi re, egred^ fecit , ejedt, abdnxit, deduxit, 
edtrtit , prodiixic ,fubduxit, extalit^protulit^etatfitjdeprotnpftt, 
exeraxit,cxtrufit': expendir, impendit, lnfumpfit.Cww www £»ol 
de&ndit fe , defenfione ufus eft , excofavit le. E;ecit , Mat. 8 : 

«**"' 16. ,9: ij. n : 11. Jlfar.i : 34. . Exirc fecit, *#.?*. 4% E)«*cwt, ftip.16:^. Deprompft, 
tjj I*r.io:3f. Eduxit, ta P- M- f°- Ejcdt, Jo*;*: 19. Edusit, ^.10:4 yft7. y: 19. 7; 
36. #3*. 17, "Dcduxit,M7M6: 30. ; 

c «« pwofrfubduxit earn r M«r- 1 > 43. Eduxit eum r ^ 8*23. /©^ 

» *^ \$iiy,Jw&kco4fam»*Jlfteomtfitim.Efaiitma>,a'#.i*it-f. >. ■ i 

/ Digitized by Google v 354 4U ^o©l' cduxlt nos , ^a». 7 : 40. iatif. infttmpfcra^Mto $1$ 
.Impcftderat, Luc. 8 * 43. Evnifit , )dco^. 2125. <ntetf di&uat 
«om, Mtfr. 1 ; ia, Acaf j*. abduxifti, ^?. 2 1 : 38. Aoa? cvtdt 
xi,Hf£r.8 i 9. ooaV »«. ejecerunt, /#?. 13*50. *naatf ejecerttft cum, ilf.iMi : 39. Marc, n : 8. Eduicrunt cam, «p. if : 20. Ejeecnmt cum.'!*^; q. 
20: u. if. J#A. 9: 34. 5f. Eduicrunt cum, «fr. 19: 16. Ei 
runt cum, ^^-7; Jo. zo: 11. if. J#A. 9: 34. 3f. Eduicrunt cum, «p. 19: 16. Eituterunt com, yfS.fi 6. ffysn- ^f w. c;ccimus,M4tt.7: 22. Tartic. prof. *cd!£> m. cjk'itaa, 

'JIUa.Z: 31'. 4> .- 34- u: 24.27.28. Profcrens, v.^j,bit. Dcpromem y cap. %y. ft. Ejickn, 
^Jfjr. i ; 39. 2*ij. 9: 3S. l?rofcrcns, L**.6.* Af. Ejictcn«, "^.9: 49. it : 14.tf.t8.tf 
20. 13: 32. Extrudcns, cup.xi: %6. Educcns, y«*. 10: 3. Ejicicns, 3 Jo*, v. to. 

(P/wr, f»rt/f. ^—aaip cjicientes , Matt. 1 2 : 27. Marc.6 :. I2,.L«. 

•6V z 2. it : 19 Ert'ercntcj, AS. f : tf. Ejicicntcs, cap. 16: 37. 

(Partic. prat, ^.oaio w. eje&i , L«c. 1 3 : 28. 

Lifimt. onitiS ad cxtrahcndum , M<*/.7 : 5 . Ejicerc, M<*r. 3: 23. 

Ad cxtrahcndum, Luc. 6: 42. Ejicerc, cap. 19: 4f. 

oi^GDiiol cjiccre iplum, Marc.y : 28. 

Imperat. *o»f w. cxtrahe, M*w. 7 : 5. Z,«r. 6 : 42. JLxpende., 

^t7. 21 ; 24. Ejicc, ^/w. 11:2. duaaf ejicc cam , Gal.41 30 ; 

affixum bic-wtenxQ aaof w. ejicite , M<tf . 1 •. 8. Profertc , L*c. 

i 5 ; 2 2. ^OToasf ejicite eum , Matt. 22:13. 

Futur.'jaoj m. cxtrudat, Matt. 9 : 2.8. Proferat ,' ,c<//\ 12; 2.0. 

Ejiccret, .flf4*rr.7: 26. Ejicerc, cap. 11 : \$\ «Ji b»c m hot futurni* cum pnefixo dolatb Unit- 
fiutivt. Emittat,, Iw. 10: »• Pwiiicar, MAr. ti: 1 y. 

**a»2 /. producat , Heb.6 : 8. «£»2 m. impendent , Z,«c. 10: 55. 
*aaf c. extraham , Mat.y : 4. Luc. 6 : 42. Impcndam , 2-60 M * 
.15. ou»f ejiciam cum > >£. 6 37. ^oosj w. ejicient , Mat. w* 
1 . M«*r. 3 :;| 5. 6 •. 7. 1 6 : 17. Educcrcnc , ^#.4 : 1 5. -^jumom 
ejiccrent euin, NW. 9:18. L«f .9 : 40. Job* 9:22. «ajaoaj;cfei 
rent tc Acl.z, : 9. ^oaioosu cedent vos,Jo/j. 16; 2. ^oi^oaaZW 
qoomodo depromccis lpiricum Cdefenfionc uccinini^ Lkt.u %\y t 
in Tarif. Aigl. ® noftra edittone hie legitur ^oo^, in ceteris penthttv 
codicd>H4 eflt &&£ y exnnj.Peal. *oaj? ut ciferamus^r. e. ,effcttt, 

JAooJ Digitized by Google fbaaif. emph. Expehfa, expenfum , hnpcnfa , fumptus, CajltBiti. 
C&altL**?*) **?&>empb. wnpw Eft. 6 : 4. P/*r. «»/>/>. &&b inv " 
penfx, ^.ai: 24. 1 C#r.-o* 7. Sumptus, V. 1$. ftoaJ fumptus, 
a Cor. 1 1 : 8. I2-. 15. cnAcaj fumptus fui , L»c. 14 : 28. 
.. *nsio w. Exitus , egrefliis , prolatio, educHo ; cgeftio excre- 
mentorum, cxoneratio ventris. Eft mmenfirnut participii prtte- 
T9tl Apbtl. ll»o> .n^ prolatio ipiritus", i.e. , cxcufatio , apologia, 
defenfio > Luc. 2 1 ; .1 4. Bt cum a , *»op ta&o defcnOo, A8.221 
1. Excufatio , tffyw*. t -. 00. ■ Defenflo , $bil. 1 ♦. 7. 2 77m. 4: 16. 
£*o*£> «^o dcfenfio, «_^tf .2 5 : 16, Excufatio, fl{w«. 2 : 1. Dercnfio, 

»CW- ; 7 : 1 1. Pi*/. 1 : 16.. 1 Pttr. 3 .- »,-, 

|Aaaio y] «w/>/>. Exitii9 , egrcflus j editio , edu&io , translatio 
ftc una tbignain aliam j excrenientum /"ftercusj pufi;ula , vomica. 
Hoc nomen eft form* part'tcipii pntfentis fiJ prateriri Apbtl. Edil&io , 
Hebr. 1 1 ; 2 2 ; Gr. ilo&* (Plttr.^hsAo, ^w/j/;. ?&o*ip . 

VVrr.V^ m. fw/>A. Exitus i> exodus. Anus , pddex. Chald- 11^9 » 
«»/^. ^*3R?P . Exitus, 1 Gr. 1.0 :_ 1 3. 2 2W. 1 : 1$. . ouoaio cdu- 
5io, exitus ejus, Lw. 9 : 31 ,* Gr. n»V$o$w «w£ 5V»r. *»#*&. 
liaaio exitus, Matt. a2: 9. ' < 

*.tfW CM*/. Auflaseft, crevid, in abundantiatti erupit. '"*$) 

«W Sam. Dilatavit , ampliavit. % ^ i $Pl Jrab., dilatatus fuit. 

itifhA?&} anitmtus, recreatus fuit, refpiravit, animum rcce- 
pit,animo tranquillo fuit. Bthpctl **$j4>». refpiravit. VmI. 
•*£*•«>. animavit, animaar vitaJem dedit. - Ethpad+As&\ m: ani- 
matus eft , dicitur de ammo. , cum primum infuudthir. 

ut&i f. Aniraa , animus $ animatum 5 homo : vita. Hebr. ^ » 

Chtid.*to'Jrah.J&P&> JB'tb:^SfiX ta). Anima,^&2i46\ 

4: 3». it<ntr. 13 : 1. iCor.i'. 14. 15: 4^4;. PM. 1.-27. l f *• 

,^t y..A una anima junanimiter, concorditcr, y#?.i: 14. ^1:46; 
fiwpil 1!a&j anima, Matt.6 ; 2 5 . 10 : 2^ , bit. Mane. 3 •. 4. 1 2 : 3 q . Digitized by Google L*f(6: 9- >o: 39? i»: 23., ^,3; 13. 17: if. xj : ax. %Or 4 i4i 7. flfifwfc,: H^f* 
14'. Aniira, tiebr.^: 12. JW.3: ij. 4: 8. t Petr.i: 11; „ % 

Cum affix is fitpim **det Ipfc , ip£, ipfum : [ouum anittiam Ve/ Vitam 

ejus, Ma/t.i; 20; ttfuamlmi* be* tiioU*.] &eip&ni, Afea.12: 26; «Wr y r^p. 161x4. 
"ay,*;Ai6.' 18: 4. Aow. 14; j-. iCir.j: 7. iTwr.3: $•. ijri.y, 16. iPrtr.i; 8. 

diASti ic ipfarrijMtf.^: 2 x.Vtde^S cap. 12 \ 2$,w: ^fcjtetaiuBf, 

Matt.4* 6. 8.< it. 19; 19] Aninrt tua, oy.xx; 37. Te ipGun, V.39I 27: 40. Awrr:44 
Anima wa, 3Jei>.v. 2. 

Uaaaj anitna tua, Lw. 2135. ***&! Anima mea, A/4tt. 1^.; 38. 

Ego ipfc , y*i. 1 1 : 49. 14: 10. 1^.4:3.4. 

^oufii icipfos , Mat. 9 : 3. V/V/e fif 2 JVtfr. 2:1* )ud. >. 1 2. ^oaaaj 

yos ipli,jW4*.3J 9. 6: 2f. 1 Cer.6: 1J>. n .♦ 13. iPrtr.j:,^. 2>kv.8. ., * : 

^iai nos ipfl , 2 Cor. 5 ; 1 2. JmJ. V. 2 1 . 

?/«r. ^a&j animse , ^a. 2541. 7:14. 27 1 37. Empb.\bi& 

amine, Lmt.y. f6. 21 : 26. 1 Pttr.3: 19. iPttr.i; 14, 4**- 6: 9. 8: 9. 18,: 13. 20:4, 

^ociAa&i an una s fuas , t_v*#.'» 5:26. 1 2Vff. 4 •. 19. <-- mA*eu It 
ipfas , 1 £rfr. 3 ; 5 i "Gr.gauraj. ^Aaoj aniinx veftrae, Matt. i.j ,• 

29. Ad. ij : 24. iCw. 12: If. //rM 13: 17. Jacob. 1: 21. Voupfus, v. 22;Gr.Wrw. Aqj- 
mscvcltrtt, \ l'<ir.\: $.n. x: if. 

^*sJ aaunx noitrac , <_^#. 27 :io. 1 Job* 3*16. • «•» 

Xte* m. empb. Refocillatio , refpiratio , 'Phil. 2 :. 38. • * 
£u*ai m. emph. Aniwatus, animal is. 1 Cor. 1 5. : ,44, ,46. 

?/«r. w<i/f . «wp£. iJiiu animalcs, ./w/, >. 1 9. . : •,-.•■ v i*U; 

|*j m. Contendit, diiputav.it, litig»vit, jurgatus, rffcattis 
o eft, (^Mif/f involavic)Hefcr. n *2*"*?J Volavit, evplavit, 

/«?m. 48 : 9. N#>/W n V 3 Gontendtt, rixatas eft, certatk, cob- 
concertator. Litigiofus, 1 7iw. 3: 3. £jn/*&. |1£j .' 

l^o Jtp ./I «*/>&. Contentio , ;nrgium , lis , rixa. H efrr. ^?P9, 

t o | w. Plantavit,confevit,infevit. &Cbold. ttfySm.'m 
^ asj, ^r4^. «J«^ Aatuit , pofutt : plafitavk. Wanttvit, Digitized by Google »s if- tavit, Aftf.15 : 12 j 40far« w*«*£f; ^/p|an>a\if, Stfr.gT**- 
Btmm *y m. pkntam , v. 7. 8, 9 ; "7/ #/,,. „. cc v oi _^LT plai>- 

W^i ^^ ^-^ ^^4 feu3,%,; 

.#©£*. ftqy/: ew/»i. Plantitio, planta. GW</. .a?J. . Nax} 

engb. ***$$ , Matt. 15:13 . « Tarif. 9 JngL edit. eU &m , ' . 

^j ^h Vicatj ftiperavun friumphavit : excelhiiciV.-jQW//. 

- 4 . rna u^ i mp aH^ ; pn»AiKV 1 fA^*usiuit: vicit * 

iupcrawt , finirit , ad ftnetn pcrduxit. H^r. #*'# W Idem: 

£%r/ ^j4 m. Idem. Item Celebris fa&useft: CafteS. Tartie. 

t^=$ jkZtftoo, TremL 8? Troft. decertetis fimul : %. fupe- 

rtiues fimul tvadatis ; Parif< im^-Viocaci« fiiriol: Parfimm ft 

-<Agf. celebres fimul evadacis, Philip* 1 ; 37 . ; 'w^L*Ja& ^-Q? cAj} 

cvifafitum. Crimfiu* 6? T»^?w« *d £/£/W r</rr««/. p^/ ^ ^ ^ 

Vlicere , triumphare fecit. ^ 

t5^^* W *' via »"o^s, optumw; prsfiamiffimus,*xccl. 
Ie£ijfcmri, Celebris, nobiltffiams 4 vi^or, trinuiphatar Ufa 
tf^mtompefiMt perfms ftiapia* ; $ 4? ***, f nod Gr*c. Kf ^ 
teAcdrtfi. reJJHmdetGr. x***^ fplcndkdw, clartis, nitidus' 

«fe.#i*. *»p4. UuSyi fplendida, cf, iS: 14. rule ie Vie* 
;$j£*v Iftfudit^nftiUavit. J&^.>f. Z«c.io; 34. 
jw? ^ S»j lodiv ' t * ftrvayit. , i^iw ^i furculus , 

^mM^^H^ienwlisCaUU^^inauKhrmuseducatuseA ' 
1^4*13 *i: u.ilftr.i:?. 14..67. Z*r.£,aS. 4; ,6. i 4 .., P . J*,:^ / 47 ; ■ 

^ wv tmpk Nwrcnus, Nazanws. Nazai«ms, Afof. 2 *. t ;. 

r ;3 jdi Digitized by Google 30 ia*~ 

19. Au.mi. y.6. 4: 10. 6: 14. ai: S. 16:9. . , .» • 

Tlur.emph. )J£ Naxarsci, ^#.245 5. * '■*' ' 

|Jaj w - Jugulayit^ ( fybpeel *&Q m. immolatus ,'facrifi(a. 

.tils, libatos.cft.'/P^r^w, ImmoJavu, facfi^caYrt, 

lib'avit. EtfoaaI+attlm..l<XcixiqM4£'tfo'ee!. t>ar}ic< Jj|' iaiASO*, 

uwnolor, Pku.i: 17. z/»w.4:6. . . 

tlaj / O vis , o*#. 8:32. P/w. «»/^. #&& . s^Zoai ovirinfce, 
. *jafiJi w « £*¥'*>. ttfimfeMt, pssferavit , T pcrfbdit. fldr, 

: m, a*u. mi&mi&h ivujtrab. ^ m . <;*" 

. j!»o*£ Foemina , fexusnowen, tm ni hnttts , 9*4* w bmbakuL 
Hehr. ™$ . G«t.- 1 ;. 27. £wp£. I&ooj M4f j 194-4. Mar< 10: 6. 
w Vartf, €£ ^^. £f/iiv' ix utr&jue- loco eS ftse* . „ PJttg* anpb. ft&j 
3(w*. 1 : 27. i ^ooiAefiba femiraae corum, V. 6. . : .. r >.;■ 

* "*$ • £frir. -v Pun&avit j piin&is nota vit i . <&#z , ■. Expimxif , 
emundavit. *"; 

ijoi m. emph. Mpndus, purus, Mat. 27: $9, 1 Pefr. 2:2, 

* *&V I ypy£tb, • Hifcere , dchifccre, fcindi", rumpi, pcdEoUti. 
]loj m. *w#£. Foffa , foveas ii<£ira terrx.C&»/<J < .yp3 Sa^Mb$:i' 

MW. J£»f . 3. 1 . P/»r. ewp£. txoj-.fove#, Ma/ifr: 20. &*eipt$8. 

^osr>i w. Adjunxit fe , adhacfit, cohaefit, contre&avfr, /e- 

cutiis eft. Adhatfit , Marc. 9 : 38. i>c. 1 5 u£ ; &- 

cotns eft, j*/w. -1*4 : 8. 9. <naaj adjanxtt le ci. Mar. 3* .7, jai^i 

adhaderunt , jfSi. 1.7:.^. -qjQstfji fccuci funt eum , M*fc8:lj 

Trtmtt.Parif.mik. Troft. y C»/S. cinxcrutK dun : tog. citcumdcdcrunr «n : Ifc^AfW 
>/*•/. adhsfcrunt ci i Gr. «*jA«*<r«# »1S. Adbzd'iunt ci , yf<2. 1 7 : 34. Secaci fiuHCWa-t^* 
14: 4; affuim tic ell pU<m*fli<vm. :' . 

yiaoj c. adhxiimus tibi , Mar. 1 at 28. !Btnmti «a^j w»«dfafr f 
rens, t Cbr x 6 •. 17; Fcpw. TjmS fcijaerts^ Jpoc;&i&. :1 P/«r;*ii^W 
fequcntes ,c.i4 ; 13. P«/ ^cpm. adhxrcnSj^^.Su^.'i'^.^^JK 
P/*r«ttf4/£.^4B*a> adlv.trcnrcs,^.ii-. 2 3. 1 3 ; 43.14 l . 4.Se^u^»£CS, Digitized by Google F*/«tj «*<jp >w. adhacrebit > Mrf/f. r ^.; 5. Marc. 19: 7; Adjungat 
fe, ^f5. 1 o : 28. Adhxrebie , Epb. 5*3 1 . -ooi )C adhfcterit^ 
0?ow. 7: 3. *apZ contrc^avcris , Cot^iy 21. . . " \, 

EtfifAal ju&LX m: Idem ^wotf P«i P<*r//<r. ^nfoo adhserenccs', 
^#i% 1 ai*. 9 . lnfimt. <yyv»Afr>\ ie ad jungeve ,~ ^Jc9. £ * a 6 * • « • " 
Aphel Jaof w*. Idem quod Veal. //^Exorlus eft, cgepit , incepit, 
£?«£r, I'W Amhivit, cinxit/circuMegit, circuroivtt ,»f ioawik. 
xallavrt. Chald. Vi^? Id«m. i**w eotijenxit cqualitcr, eompa* 
mit , contain intcc ft* lt|cepic> >*#. .4 4 2 2 . 5 .: . a 7 . 1 1 : 4. a 4 ': 
aV'27 : 55. -^aol /".inccpit, cap. 10 : 37. A^b|' c, coepiV^. 1 1 : 
15. g&oVjm. incepenmt , ca/>. d : 4. Adjunxeruot (e> 34M7 • $* 
.oAaofiw, coepiftis, RMfy.4: iq.. Vide fupra tp . ^ 

I pt **. Fodit, effodit, perfodit,^vavtt,excavavif ,e^ci- 
dit, incidit. Htbr. "»j» , CiU/. T», ^..JO^ . 
Pfif/^Ai w. mafumy^«fr£riNii, Mrf.27 : 60. M<ir.t5 * 40. Eulph. 
ftaiideoi, £^.23:53. 

■ .i^&i *J». Piilfavit oStium tCrtharam. Qf CWdf.'^i?? . 2-*f.i2 -.26. 
• '■' : : .//??. 12 : 13." Benom *moj m. pulfans, Wiat.j : 8. JLW.i 1 : 
io. AS}. viz \6J Vfor. k »«nS w. puifahtes , Luc.i 3*-" 15. ^w; 
1 4. : a ! linperat. o*ao w. pulfate , M<tf . 7 : 7 , L*r. 1 1 ; o. Fir/wr; 
^aS^r.- jmlftbo , ^or. 2:26. 
B&jtot .'•*dj4 jl . ^ulfattas eft. P*r«V. ^aifto WijhirfattiV^ 1' Cor,» 

% ** tit* .*• <*P*- Afcia, fecuris. OM. TO, «i^. HH2-. 
; . ^..TV lf»l OJ ^Hj Nardus , Gr. ^«^ ^ wtg<JW«. Hebr.*p3; 7 Digitized by Google 3&> +* 

•"- fcki «. l jBbmift&.---H<fe ^'&€*d». v ^# f. V • 

*XkxM:f. ^& : -Foemitwd,mtiliercs, mnV^ra&l^^x^^Klf 
itlivifi &U ' Heft: BtyfCMd: fa? , «0fc ****. Moliercs, 

jlfatt.t-i ! it; .14: it. 1 5>: 38. Uxofes, tafK 22 J 30", Mr. 24: 3S. Molierct, rv^.18: j. 
Uxoict( M*r.%i: if , Mr. MuKcrcs, r«^. 1 j : 40. I«f. 1 : 28.42. 7: »8. 8: 2. Uwfa, 
op. 17: 27. zo: 34, M/. 3f , tis; Mullens', rap. 13 : if. 49. 57.' 24: 1:22.14. A?.)Ui 
82 '**»• . ,P- VJifi -^;.«3- «7i 4- '»• «: 4- Uxongtj. •• Or. 73 8. lo.^Mfc 
12*4. C#a.j: 18. iTim.z: 9. 10. 3: 11. Mulicrculx; 2V7W.3: 6; Gr.-rm-**)*- Mfr 
Jieres, Hebriu ; a*. . Uiarcs, 1 iW.3 it; Mulicrti^^f.9 : 8. 14: 4- TWiwtJtfc 
[eharafl.Cbald^)$ Hmtt. edit, fubinde J*b Ntm jihtva babtvt, ex CbaUaifmo, fKtm,Vt m 
•in Tejltmento' fttttti J'mmut mjjmt ad A3. 8 1 I 2. • • 

jOOiLu nxores eorum lW luge, v<3Sf. 2 1 5 5. Ephef. 5 : 28. <&& , 

Uxorts V<}fts, Mattb.ipi 8, MaKptt v^Om, tCtr.,^ .34. Uiorcfc^oQi*, ff^fiif 
3P«r.3:7.^ " ' *__ ' . * (j ' , .. , } . . t 

*£ujj mt Fla^t|afflavit, effliviLpc'rftavi^, (uffitf&j Tpi- 

; : "ravir; ififpiravij:. Hehr.^h ' CbaU;^*? \~' 'conlmi 

camHebr.m & «*M. *)^. -j£j /. perffaverati Johlt: A 

Flabat, o*#. 28: ;, i 3. ucmj/ flaverunc, Mat. 7 ;'2<$. 27.' fo*w 

&*$/! flans/i^f/idr^/^iratlSyy^.^rS'." iW.^w. 

. &a!o m. * mph '■ Flatus , infpiritio., ventus, isi&; a 7*- 14^ 

..oij w. Ofculatus eft. H^r. p«, C/W</.. jflft r &fc H) 
\ - . pttO-- Teut. $.&fim '&(g..lhijita/ a ./j/ei£ Hflf ^^fSJfe.^ 

itf'abtts pjleriorihuj radicalifats tranjj>pjit$ r , <^*J r o(culacii$ eft jxtm , 
MatfL %6 1.49. Marc. 14:4$. £*«^i$ : 20. 2^47^ ;$€?«» 
^akj.m. ofculans j Matt.26: /fi.Mar. 14; ,44. Luc. 32% 47*- .. 
;?*& *fiy w. Idem f«w/ iW. o<rt7, 20 -.. 1 . . >. l i^n»J^ ! ofcyW&fi* 
es meX«c : 7:45.^045 f x ofculati famm t j$.%ir.6j \^0(0f* 
2oot ^o*io / ofculabatur , Luc.y » 38. ^/w. ooct ^^oailiw*. 
ofculabantor, c^<»?! 2 o •. 3 7 . J>^Fmi>. ooaioii ofcufai ?,• £«rf7 %fa> 

Tfwf.'flit 5«fl/ !Bf^. ern Hiujer. ,L«ci 22 1 '48. 7jow.' 16 ■ :' 1 ^! ' jur.«^J 
2o,.*!5«-.» , 3&i>.i7*'/5 , :*«. fJW. f * 14,"" • : .' V >.'-«"«- l : * r ' .'. ; *"-' 

P/«r. ewpA. 1Ao«qj ofcula , CW. 1 ♦. 2. * ; ' '..•• ■•* V; . •^ Digitized by Google & * * J^l^l ^&*£. Roftfo ixio viilfit carpfoqne acfifitef c*rnem. 
Afcrafit,etafit: : vulneravit. Conjug^X Evafit vulcuri flmilis. 

Ar^jA P?? ^quila , vultur 5 ^^.*JflCJ T«p aqaila. Apoc'+ij. 

J£/«r. rigf#>, ^.aqailae , A/<*tf. 24: 28. Z/*c. 17 s 37. 

' .S^l w. Dedi^ediditjindidit, reddidit /tradrdit , tribuit> 

impertitus , largitus eft, tulit , cohtulit , protu Jit , ex* 

ffi&fot. " 'Btbr. 1~ , «*H. I™ # Sw. Utmsjjufdj>m ctaflis mttf 

fe per mutatis, fton ufurpant Syri hoc Verbum nifi. w mfinitivo fc? fyfuro. 

Jqfinit. tft&o^ dare ,Matt. 7 : 11,52; 17. 26 * 1 y.Man.i o '.40. 

i»; 14. Zj«<-. 11: 13. 14:6. Ad datiduai, £^.4: x8. Tradttc, ivbef. x : S.'Ad dan- 
dim, i71«w.6: iS. Ut flaret , ■ Aptcl i o .' p. Ut d«', ^.n: iS. Dare, tap. 13: iy. Ut 
i fcm i u ,,^,^: 9. A^dJoddqu y. ifrjUfcttayont, taf.xy.-i^ .- ; ... , 

ifWfrr. &4j».r /dabityMrttt.5 1 31. 7 ?"n. ■* 6: 2<& i8; 30. .ao»: 

*8. JParc-.A^M.:.^; «^*<* ffi hnfifHurtm t*w profit* <frli£-L>cir ngbgfw*. dp. 14 c 45-. 
to^S"!'^; 10 :"4f.'i3: 14- *.«•»•• 32. 73. 77. 3:11. 11:8, i*>. 13. ii: 31; <•/?!»&* 
vttfmfmtMrttm (mm.prufvco. doUtb pr» Hf/mttivo. K41. 16: t*» 20: t<5. fob.y. 16. 6:a^fX; 
&** bot loco ell fmtmrmm cnmprtfixo doUtb he» imfiMitsvi. Csp. 1 3 : 19. 14:16. 1 j : 1 6. 1 6 : 
»£ J**-*. Aa.+t 3«. "7 , - v '39.' 9t *•.*•*• 8: 31. ry: j. xCW-.^tib. Bpfuf.M i-j. 3: 

jrnft^NAji <Jabit earn V/nt*4W , M4r. 12: 9 i afjixum hie abmtdat. 
«A^4/ confcrat , Epb. 4:19. tJZZ? f. edere , /o£. 15:4,- abfytte 

jmJ parsggitt , & {/? bit fulmrmm turn prtjuc ioktb hco+nfiaitivi. 

' Villm. da,t*ie > M/'f- $ '• 2 ^. A/^.6 : 25*£«c.i 2:59. \Cftc. dabo, 

Jl3S*J?4? 9. ~»6J 9. Dare, tttpTiGX 14; ejt imbot verfuf»t»r*m turn pr^/uro Mathhct it^m. 
*h^fl r -i3-M<irt.6;i,%.x y $.\L*c.4i 6.- Dure, r^Jtii 75 *$t£ mi* verfufrnfrum cum 
pr*jj+ JtWb pr<>\ t^buiiv*. C«p.i\:\j.]tb.4i 14.-6: y 1. /*^ 2 • '^ 13:34. M : *7- in»per- 
^c, tamar, A<w». v: n. «Dapo t aC^r:ii5 •»/. /Air.8V 10: ite:i6. i^w. i: 7.MP. 17,** 
ij.i^J»j^3 .• i^ 11:3, 21 1 6y , / '. ' \ '. 

UmaAZJ. indam cam^w,H^r.8-3_i0. ip't i^> ftffixumahtmdat. 
,aL^ ;w. re4dent, M^/r. i 2 •.'a&iQabunt, ft£. 24: 24. >/<»•* < : 

' • r~>£±f> tribucnt, L«f.i :^8: iPtkbeanti, 1 juw.^: 14. 

1 & ' Jprffi f dab It'll , Mrf*.' ^ V 6. ! ' l Edatis-jf Oralis', proferati sfrittium, Digitized by Google %6i • 4ao 'Ai 

%& c. dabtmus , &W. 1 9 : 71 A/<iiv. 8 : 57. i*j : 14 ,.&;■' iie. 10 : 

ii. iJ:i.JAj:h &«*iins, A**. 7: 7. EtMbetcrois, atM".?: a. Dautt, JU*« 

16. /^«- v i9:7- '- 

IJASo m. tmpb. Datum , datio. UAioo JraAo acceptum & datum 

W//.4: if. . « . . ■ . » » 

u <*}\ t *». Traxit,attraxit,circumcgit,impnlit. i&Jr.T!}, 

wfoii. JUi *j™ £ vulOt piles, )>i 80s, plum* Xonp l\ Traxit 

fnptfas. Mtb.H-t<£: t\N Difcerpfit, dilaccravif., Futur.ysv&f, 

fttrahst*. aut'crat, itfoo^.9: \6\ahfjmejud paragagico. " " 

Etbpeel voAjZI w. Tragus ,attta&us, circuma&us, impulfusfeit 
Etbpaal ^sAjZI Idem. !P<*r//c. ^JAio/circumaguntur^/iicrf.g: 

4; bo^giimm qmtqut sd Eilftil rtftrri pettji. 

$j\j i». Influx it , decidit , excidit. CW</.™? . j^&Z itf w. 
Decidcrc fecit , dejeeit, decuflit , excuflit. Cbatd. ***, 

\\ti m. emph. Dcfluxus , deciduum. Chtdd. ***^, <p*dLeOt. 
19:1a refiondet Hthrt* &"$ , Jignificanti particulars ilfc grana 
decidua, f»* w Vmdemia de racemis deriduut. Quum ergo JpK.ii: 
1 aftum jh de tig* \>ita fitvydis menfihm fruSium fmm Utwo , vik- 
turSyrm^. 5 wt-rtwtt&f^a ftmpfijfe pro depofitionc , drjedioae ac 
defluxufru&uumarboris, ideoque 1'ertijfefa* . De Dkuinfancbcm. 

• * ■ • 

. «2f-m ». Senuit,confcntiit. ^Hebr.y^ t 9CkaU % y\0\ji6^ 

• Van inOUffh. AciapM. fenueris ,/a/&. 21 : iSL &W 

olffif »j, Idem f«od( 2W } Hebr.&i 1 5 ^ W& >«r* £<&.. .", '".. ; 

ta» ;«. ?>«/>/>. Scnex , fenior , canus. Hebr. a ^, ^«prf efi'Bmn 

%al a yfr , Cbald. 3 ? 3 empb.**??. Senex, jLkc. 1 : 1 &. /ok a : f 

fPhilem.lr, 9. . Fa?w. ?*£&,' 1&a»'Matrona (enex, vetula, arid* 

Tl*r. empb. l2&» . Vetul* y \Tm^ : ".7. , , .; 

. itiuu*»f. cmpb.~ Seneftus., icnium, cankies. . Chdd* MO??' 

Senegas , H^: 11:12. m^oeutta in ieneiiute fua , Z.wc.4 : 36. Digitized by Google * ^S favlCfaldi Immundum > polUttumteddi4»t-) poll nit, 
^wttamjjaavic , profanavit > vitiavit* inqtsnavk , pollution pro. 
nunciavif. Syritce ».";.••'. 

-«^>.^ w." Idem. Mutato Aleph in juet, oi ^ . re polfuit eym, 

contraum, Jfaift. i; : ,.,,&,. i& Potion, JKV.7: 1 j; kk fmtkttim tffri imfiHUvl 
•S9* G***.H*rm.de D,tm tmg.Axt. Poitaeni, «*«£ PollutK, v. |»; P*rtk»mmpn i»jb$iti- 
'*t > mt«rf.ij. Polloeiw, v.zo. •.''*••- , » 

CParHt.prst. ,Aw, coritaminatus,\irt?. 10:14. 28. lis 8, 
tffcw. 14 : x 4. /*#/>/>. £uao&o w, pollutum , ^/oc. a i ; 27. PAw 
^i^t5ubo.ff. polluti,V. £.' 
Ethpaal ^L&sx)\ w. YaJJhum pracedentis. Vartic. +sZJ>s&a m. 

comaminamr, J/w/.ij-: 10. • .. ., . . * 

talottOT. nr^. Pollufio, contaminatio , inquinatio, Ptur. 
emfh. t^lcb ihquinationes , ^/wc, 17: 5* 
, ,*. pHD f4l*P /• ^w^. Sea , facum^ modiua", metford arqlorttm* 
trigtfm $<¥* <Cw > terU* . Bpk* , comtft fix- otfas , fen 1 44 y*. 
Hffe n $^Gfa#,P?P> . vMcxbKftj.Ma/tAi 5 v 1 $. M<irc. 4: a*. 
I,f«Vl I.; .5 £.. , P/v, ^» f*ta , M«/*. 13 : 3.3. Luc. 13:31*. . . . 

*Ja> m, Cakcavit, calccos ihduit.; .lmpernf.. ^ow.calceaj 
o#7.n-.8. QJl£Dw.calceatc,£/>A. 6:15. F«f»r. .qjJjxuw.* 

calMMtiJt, jWj#.6: 9; m</* Gram.<Narm.aeDi*mpa^.io'f. a6B.' r 1 ^' :**' 

.4^ <la>l' *r. Idem f i(W Pm/. • ln>ptr<$» *p$&4 cal$cate eum , 

XJ*r^l|:ai; r/Jr m«0 rifctf. Grant, fag. . j8q 381. .',".- 

\joiaw. Cal'ceus, calccamentumV C^/a[. t??* Empb.Xvkn 
# C^:^^t;fe//^uri/'^r^cftwiV Vtuf.empb.XiskD cal- 
ccamftita , M<tf . 1 6 : i o. L«<r. i b ^.^ .Cajcfi , c, 1 5 -. 2 2 . 1 1 -. 3 5 . 
w»eyii T mV> calceamenta ejus, M<*«. 2: i 1. .Marf.i •• 7. L«c.3: 16. 
Jo&.i V27. ^ici. i 3 . : 25. yVmV> "cafccamenta tua , c.7 : 33. 
. .^^^Saridqn,W<fe?j«p. '".. ''■•!', 

i| y •"•••■ • ••- :,i f . 

VU&v m. .TulitjportflV'uS.fuftintfit, petpeffus eft,, perme-] Digitized by Google / 

Digitized by Google 964 £*» : 

t<*h. Lrf.haiulavit. hi^f}^,CftaU}^Sam: ls£ fc»j Saftmrit, 
Hehr. 5:8. &&* f ] perpcfla tiiwat, Mari^ : 16. iBwKwi^aiiw. 
fuftinens , 1 Cor. 13 ; 7. 2 iw». 2:9. F*r*r. ^a»Z m - fuftinebitb, 

ifrfr.3: J7. 

^.idl A^ai w. Portarp , tolerare fecit.; intulit. 
^fpbel ^»f an* Idem. Inttifertf , o*:7. 9:13$ Vide ><*r. Le#. 
-' \$a&to Gr. 2*0ac*; Aogufta, veneranda, ^tti.ij : 1. 
v^cyn w. Safiatus, ftturatus > fatur , cxpletus fait. Hebr. 
y?? , GtaW, *?? . qwmo w. farurati funt , ilf <rf. 1 41 30. 

if.- 37. Jl&r. 6: 4 ». 8: 8. L*c.y:\7. Job.6: 12. /W. 27:^38. I 

^ijsaco /. iaturatae fuerunt, Apoc.xy : 2 1 . v oA^>a> m. faturati etiktSy 3 

>J.'6-.i6. 1CW.4: 8. "'.'.• 

Inftnit. ttaaVol quo faturarcntur , unde cxplcrentur^ i^ift.j: n. 
Imperat. cu4>a> w. facuramini , /4ro£. 2 : j 6. Futur. ^os^vmi «♦ fa- 
turabuntur , A/*tt. 5: 6. Marc.jiij. ^sx&Lm. faturabiptni, 

!Prfe/ oao5 w . Satiavit, faturavit , L«f. 1:0. Fufw. U5»j& m. 
laturarc, Marc. 8^4,- futurnm cum prfpxo dolath.Uco mfimt'iti. 
ttrimwr. uc faturemus, A/^.15 : 33. 

tt?a> >». Satur. /& Jr. ?3F . ft«wf it participiaU : <o«£ Cnw». 
florin, de T)ku pag. 1 yy . i^8. Bmph. &»». ftfw. «ty£. |ux» , 

fcattSatietas,faturltas. Hebr.m m.®r\$w f. 5>Aif.4*i2. 

. Ajj «. Cogitavit,putavitjOpinatas, arbitrates 'eft, exi&- 

mavit, judicavit: Lat. Spcravi't,cxl]pcftayit ? pr^fto- 

latus, confiius eft. ChalJ. "*??. "Putabat, \^.J\ 2$* •.$?$/' 

putabat, V^. 2 9 ♦ ,J 5r :4$» .«*• |>utafti, <J*#,'#: 2Q-T o££*£ 

arbttnut &m, 3f<**.2o: ta ' Pitaitoit, Mated : 49. Jo*, n 5.13! 31. ■ 13 rip. 'ili'-;tf : 
13. 17- ■ ..'..«.. ! ' 

2tewow f6»w. putan$ , Matt, ,24: 50. .26 : 53. .Exiftimans, £*. 

7: 43. Putani, «p.8:i$. 12:46. 17:9. Opinaot,/»^.2i: *j. EiJpe&ao*. /Ut.$tS\G f - 
4BOrJv««r. Futans, cap. it: 9. 16.* 27. Spcracis, <■<»/>. 24^.26'; (>.i#n*i^<». Art>itrans,«(f.2JJ 
i8w 26: a. 16. Puuns, iC«r. 3: 18. Arhitnms, ^.4:9. 7:26. Put«n$,*«*^3<5. 40. 8»i. 
15; 22, 14: ,37.. ^pcq«$, a-C^. * 5 «iv(>.ifw^,£iii4Hnfliis t <4^V3> P*W»U.!&*3-'+ 
Exiflimans, 7«"«*- « J *6- Arbittans, 1 Petr. jj 12. 

■ "- flur. $>lur. ^p^.Jfti putantcs, A/itf.6 : 7. 24; 44. Exi&imautcs, L«<*. 

i; 44. Spenuucs, «/>.6; 34, Putautc*, c<ip..u: 40.fi. igj 2,4. SpctaiKcs., op.**: it. 
Pittances, v.37. J«A. f : 4f. 11 : j6. ^<ff.a .• if. 13 : if. 14 J 18. 21 .• 19. kom.i ; 22. 
aCW.8: f« Atiitrantcs, jf4^. 12: 19. Cogitaata, PWLi : 17. Pupates, 1 ttw»6: f. Htbr. 
10: 29. Jstob.^: f. 

^i»i^co exillimamus , i Cor. 1 2 : 2 3 $ f.v. ^p» exiftimaoies & ^x*» 

nos v</ fumus comptfit»tm. 

Infitrit. t&a&& exiftiinare , ^f8. 17:29. • f«r«r. ,Ci»»4 w » exifti- 

mabitis, Mat. 10: 34. 

Ettyetl j6^»l w. Putacus, exiftimatus fuit. fartlcjoen joAodSo w . 

exiftimabatur, L»c. 3: 23. Frfjnr. jo^al ty nc exiftimcr,- 2 Cor. 

10: 9. ».,•■.. 

&ael ijo&m. Laf.- Speravit, exfpc^aVirjprxftolatus^'confifus 

eft : Putavit : Nunciavit, annuncjavit^pr^dicavitjcvangflizavit, 

AS-.iQ'. 36. Antt nunciavit , Galy. 8. Ar.n'uiiciavit , Epb.il 17. Spcui Tiabuii , lUbr.n: 
2,7. Etangclhavk, /^wr. 10: 71 TV***//, fullinuit. 

^pi annunciavit nobis, i T£r/ 3 : 6. *Z { T am / nunciavit, Man. 
16: 10. Job. 20 : 18. <0i>Zi9tt> evangelizavi , prxdicavi vobis, 
1 Cor: 15:1.2. Gal. 4:15. -mosaic annuncia vcrunr ei ,7«A. 4 • 
51. ^oZfixo w. fperaftis , M. 5 : 45. ^a ^cjo r. priiis (peravi- . 
mus, Epbef.t: f2. ^caj^i cvangcnzavimus vobis , Gal. t-. 8. 
t $etr. 1 : 12. !P<*rftr, praf. ij£x& m. annuncians , Luc 2 : 1 o. 

EvasufclitMs i <^p.?. - 18. St i. 20: t. Ad. 'a: u. Etangelteatc , v. 3f ; */? bic pmiclphm 
tiro inf&itivo '. vide Gram. Ua.rtH.dt Dieu pag. 416. Ev angel ream , v.40. Predicant, Afp.17; 
1%. Sperans, fam. ift 24. Evangcluans , t Car. 9? 16. lH. Spcrans,«p.i3:7. 16:7. iCtr. 
ia_f tf. Evangdiians, Gtt. 1 : 9. Praaiicans, v. 23. -Spcians*, .Afrity. x : 26. 2.-2:19. 23. 
xThm^y. .14. zj«*.v. 12. ijob.v. 14. . _ 

Farw. £aa&o fperans^i^.8 : 19. ^P/w.wd/c.^pafio evangclizantes, 

l^tf.9i<l Putantes, J«*.f: 39; videvar.LtS. Evangelizantes, Ait. ti : 20. 13 : 5-. 14: 6. 
ao..«fia/. 16: >?..%?pntc$,.f^> r 24: if. • i 

Iwlfo ^^afflfc evangclizantes, V(o^.io : 15,^. ^i^osoio^ex 
'J™?^ evangelizantcs , aimunc'iantes , fpcrantcs & ^i*. nos V*7 

fcmn»rt»*e/&»»»Ocvangelii«nas, ^.13:32. Annoitdfiipus, ^.14: 14. Spasmus, R«m. 
£t if. 1 fci. 1 ft «9- xC<»". 1 : 10. 1 Ti*. 4 : 10. Anoanciainus , 1 J«f. 1 : i. y. 

&hr: fori. ^&o -ffrctantes , Aft; 16:7. 1 Tetr. 3 •. ^ . 

Xitfimti OfaotoiT'jKl evangclizandunl , Z,«f. 4:18. Evangclizarc, 

■tt.^.-ifS.s i 4* Adscvangclizajidum^ 2 Cor. 10 :-t 6. ■'.///»<•. i4:«. • ■ > 

Z^. 3 Imperat. Digitized by Google $66 Am 

Imfterat. *$» m. cvangcliza , Luc: 9 : 60. o^a m fpcnttc, 1 Vttr. 
1:13. ^ftw. ^K>j6(aa «. . evangelizaverit vobis , £*/<**. 1 : 8. 
f 6ai c. cvangclizcm , %»* 1 : t$. Prodicarcfe, ^0*. 15 •. 30. 

Evyigclhavero, iCw.9: 16. Epb.y. 8. Aonunciabo, litbr.x; ia. . 

r ^il nurtciem tibi , L»c. 1 : 19. ^jam* », fpcrabunt, M<tf. 15: 
2 1 . 5{ow. 1 5 : 1 2. ^jaiZ m. prxdicetts , -i Prtr. 2 : 9. . j '^™u, 

evan^cluarcmus , 'ABJxO: »o. ' 

Par/ cptactnttitm *=»*» *. Poreavit, tulit , pertuht , fuftntit, futtt- 
nuit , toleravit , perfcvcravit : ccpit , continuit : cibavit. * 
Suliinuit, Hebr. 1 2 : 2. 3. Zja^ic. luftinui, 2 Tim.y. 1 1 . 0,0*© #. 

fuftinuerunt, H^r. 10: 3 •$. Jacob. $: 1 1. ^ojJj6*» ». fuftinuiftis, 

G</. 3:4. 1 TV. » : 14. #<r*r 10 : 31. 34. 

Pdriif. /*•<*/! jsusfiSo m. fufferens, t Cor. 1 3 ; 7. Softincns, 2 27«. 

1: »j. SntFcrcns, **/. z: 10. Tolcrans, ]*cob. i : ix. , 

P/»r. i«4/r. k J>rfro tolerantcs , 5{ow. 12: 12. Continences , 1 (or. 

7: 9. Tolerantcs, iC«r.u; i. Epbtf.^: 2. CW.3: 13. xTttf.i: 4. i^ft-.i: i 9 . Sullj. 
neoies, »».ia 

yLp^P fuftioemus, i Cor. 4; 12. 9; 12 j c.v ^^tfca iaiti- 
( ncntes & ^** nos vel iutnus compofitum. - . . 
7/»^«ir» ojcuaaoil fuftinere , 1 Cor. 10:13. Hfir. 1 2 v 2 o. . ■ . 
lmperat. gu&m. tolera, 2 7*»i. 2 : 3. 4 : 5. o^uso «. fuftincte, 
He£r. 12:7. ^i^ua fuitinete nos , 2 Cor. 7 •. 2 ,- Pari/. & ^/jg/. 

eJtt.Betb vitiose euim pttbicho ftmSarunt'. vide Gram. Harm. J< Ditu fag.'fio. gb't 

Futur. &*sca m. perfeveraverit, Mtf. 10; 22. 24: 13. Mot.r}: 
1 3. Suliincret, L«f. 24: 26.. ^070.^0*011 fcrct id judicium^ Gd. 
5 : 1 o.j affixnm ahundat. ^oq^uil fuftinebo yos , M<*w. 1 j.vjj. 
Tolcrabo vos, Marc. 9 .'19. hue. 9: 41.; jOjsuaZ «u toicrcjk., 
2 Cor. t : 6.' Suftinearis, P£//. 1 : 30. ^fuaa r. toicraverirbus, 

*7i'w. »J ia» Suf.inucrimus , \Pttr.f. 10. » ' » i . .. 

Etbpaal gSwlm. Putatus ? rcpUtatus, exiftimatus eft: vi(urffi^: 
anounciatus,evangclizatus eft,accepit, recepit, evaqgcl«*ii^Cijf- 
tum nuncium. Eyangelizatum dt, i.pEfr.4; ^. "ZpAo^/.anDUiV 
ciatum eic e^anjreUu^^Cal.i'. 1 1. .Vilbmeft, 2 P^/r.u l^-.o^itt^if. 
'- " • cvan- Digitized by Google 3 6 7 
evatigclizatHanr, Htbr.^i 6;£lt&a\ w. evangeKxati cftis, iVetr. 
i : 25; GrrwyytXfr&h «s vfj&i. \&&>\ c. cwangcltzati furous, 
>. 3. P<«tf/c. V^ato/. aflnurrciatur > L«c. 16: 16. Exiftimafcar, 
HebrA 2:11. P/«r. m«/c. ^.JoWo accipientcs. c vaogclium/I I actum 

nuncitui , Mattb. 1 1 : y. Repotamur, jftmv. 10 : 41. Recipieutcs l«oim ooocium, Z*r. 7* 
ix -I^B aDta Si «Cr.»»:M.,IUp«i»bM«i5, G42: ».$.>.. • ;.••■• 
Etbptou quadratum ^Ji^ m. Cibatus, fuitentatus,nutritus , alitus 
efb>cibufllcepft. P4//tt.^£Jtato/^€tbumcaperet, ^#.27:21. 

llsilbssiq m> alantur, I Cor. otii. Fxtttr.- foJ^sw #. Vibfetur* 
x7^».2.^<s: ■ • . ^ ' v. .'..• . * ■ 

^/pWp^sp) •*». Cogitavit, opinatus, arbitratuseft, putavit, re- 

putavic , exiftimavit, Judicavit : Sf piitarc fecit , iuixit , prcfe 

culit: Exfj*»&avit,fperavit, ' «• - ' 

I-*<<Mi\ /^ve/. icado j*. exfpeSans, Li/f.3 • 15. Spefrans f. 23 .*$■/ 

^JMpe fattens , i. e. , fingens , pra: le ferens , cfy. 24 : 28. P/«r, 

»/w/r. ^[rtetf-n artitrantes , 2 PtfK. 3 ? 9. F/rf*r. ^aou rtt. arbitretur, 

J w.rtf : r. ; Ptltct , 2 Cor. if: 16. Exiftitrfet , Jaeob'.i : 7. ^ofsmL m. 

cogtabms , M*t. 3 : 9. Efj/KirabitU, *>$>. j: 17. 

ja» w. Spcs , fiducia , cxfpe&atjo. fr Chatd^f. $pts,Epb. 

Gztf^d.f- 26. 16: 19. 13: 6, 24: 15-. z6.-6.f. 27; 10. 28: 10. Rom.^: »8,&*. y: 
-*-. 4.* •'&: n*4> "*■ *r- 4-iJ- i&r. 9 : to. 13 : 13. rCtr. 37*12; 10: if. Gat.f: 5*. 
-fc/^r I : iS. 4:4. 6: 16; **& &# in bc$ var. Ltit. CW. 1 1 ji ^3. 27. 1 W^.4 : 13. f : \+ 
* */*/: 2; f^ Tu. 1:2. 2 ; 13. 3 : 7. //«£i>. 6 : 18. 7-19. 1 1 ; U 1 PHr. 1 : 3. 3 ; 1 jv 

cnja® f j*es ejus *i. fljojw. r 5 : 15, H^r. 3 : 6. ot^i fpes e;os/! 
^ Tipr.^* £. fgoi^flb fpcs ipforum W/fua, Ept>ef.4{: 19. ^oafwB 

i/2g£*:j9t iTm^tl: 1. /*Ar. 10; 23. 

V£oa>m. f«^. NuDciatio^nnunciatio. cr^attannunciatk>e)us > 

jjfr. «v I^L^«g. X«f ^ , «» Kto». A^. Plant J*% ^ 1 2. P<jr^. upmt. P^ri/. «T4/. ^ ifrg/. tditkn&m ; 5i sir 
/. r^p/\ Nunciatip ^^Riiunciatibj prxcohtum , prxdi- 
ca'cro^^vahgelizatio, evangelium, Matt. 4; f 3. 9: 35* 24: 14. 

Annorici»o^ #» /#i* £v«*S- Afara. Evangclium , Aiif^ 1 ; 44^ if. PraBCouium, pradict- Digitized by Google 368 s^oo £U& 

Prxdicario, A»/». 10: 16. Erangclium , 1 Cor.4 : ly. 9 : 13. jC«r. u* 4. <%i:6.i't. 1: 
a. y.7. ifA.i : 13. 6: 19. Vbti.x: 22. 4: if. Anmiaciaiio, i7«6. 1 : y . 

c»&£a> evangelium ejus, 1 tor. 9:14, bis. 1 TAr/! 2 : 4. #«c 

jg/iww mfixmm akutiit in locis fcjatntiim; Rom. if. 19. 1 Cw.9: 12. Prxdicajio ejus, v.iS. 
Evangelism ejus, 2C.V.1: 12. 9: ►3. io: 14, 11:7. -GaL 1 7. fhil.i: 17. iTitfr.i. 
8.10. 3: 2. i2i^li;S. 1 Prtr.4: 17. . 

\»Zjiso evangel ium mciim, Mat. 26'. 1 5. A/<*r.8 : 35'. icr. 2$*$. 
IO. 14'^. 1 6 *. 15. flnr.empb.f^ad). f ., T ". 

tysJio m. empb. Evangel ifta. Nomenex participio PaHfimd- 
tum. In tit. Evang. Marci fif L/itoe , & fmjtis /jnoqite fine . "JVjjf.'l'i • 
8. 2T/W. 4:5. Tlur.empb.\£Zt£,)£>Ef>b:+:.iit 

l?a^s*&.Vo/ ««p&. Nunciatio,annunciatio,pr*4ic^tto,eran- 
gelizatio , cvanselium : exfpeSatio. V'***«io? oiffiitrriifvX ad cx- 
ipe^ationcm Chrift'i , 2 Tbef. 3»5; quidam codices bic it a kabeiit) 
yide-Var. LeSlioner. Vide & max mfr.4. ajJixmvrH&itfJi. . Pnedkfatioi 
rT^/3 : 14. ^oijaoio prgdicactp nortra, iTltf.ii $ t .-.;„ 

(Zj^.cr a. fLglnf. empb. Efca , cibus, alimencuin , prandhun. 

Efca,cibos, Afattb.6: is- 14.* if. 24: 4J". ^*'-3: i,;. 9: 12.13. *»: *3- >W;xJ 4&-9<i9- 

*7: 33- ../*?*•*: t/. • .... .-. '.'"■* 

oi^su&ILa 001 lo« dignus eflupperaruis ciBo fuo, A/Wlt: i.o : f o. 
a4»*coio' oj|a*£Bio /) Patjentia, tolerant la. .Patieutia, adw. 

11: ii. Toleraritia, (?«/•»• u. » 

Empb. Uo4a*&o ftc^a*^ patientia, Lkc,8u<5. Perfevcrantia, 

Aom.z: 7. Paticntia, "»/>.*: 3-4- 8: ij. if: 4. f. Toltraiula, 2C.V.6: 4. FmteMJl, 6W. 
j: 22. Tolcrarata, iTtef.i: 3- Paticmia, 1 T/w.6: n. Tolcraroia, 7a *• JlWo»m» 
/Mr. ick 3$. Toliwntia, <*p.ii: 1. Paticntia, }*c»k 1 : 3.4. 2 far. i:4,- A *Hp* aow » 
Hfx. t: 9; viJt bof in\<Kov0r.UHi'Mts. C*f .2: 2.3.19. 3: ia 13:16. I4;i2.. ; 

oiiojja*£^o paticntia ejus , 2 T^r/i V. 5 ,• Vide Vair. LeZi. TbJctaqti* 

ejhs, ]cu*b:f. 11* i* w«i»t loe* affixm* t£ jAr»w*fiicum: *■■■ ' * 

../nf.mVi patient'ta mca , 2 TJw. 3:10. ^sZcJ^iic patterns 

ireftra, Ltv.xx: 19. 'Tolffauria rcftpi, xTitfli:^ (V .. *^j 

l^'^-co nu Crcv »t> muitus, magtras, mtiiopIicjB, 
i-x^- >^ auftus fuit , ahundavit , exuheravrt. % ^#fr. 

vcrat , Digitized by Google y^m ■* Oaf*?.* -%7« ;&*«./, wau&»* eft pic***, 9pm. K \ 20. 
^.19 : 20. 'Thr.fwn $oc\ ^&aureb^ur/<to/^i£i.$.'. Futur., 
1^4* cieifcat:', £&/. 1 « 9I MuJtiplicetur, 1 Pea - - 1 5 2. iPetr. 
ujltinit^/^f.g qui nuilrumliutulit, 2 Cor.b :jcj,; oiic^iD} s*£cd1 
afLyerk jjiagpificavit ^ exaltavitctim",^ *♦ , i^ujtwm , idmodum. 
ex^cavjt; euni,,!P/>/i 2 .-9 ; fo/»/*. {Bw.v/. •Tke^fjb.'}. cap. 16. %g. t. 
yUrucl.jx^^uMsto iiiuftipj»camu£ v 1 Cor, 1 2 v 23^ ^^oto w^ 
p»u}tiplicaptes .. ^ ^ju> nos. -p?/ (limus ^pofttmn^ .,'•/.., • 
h\fmt. yt^ci cu^tia ad lit. muJciplicarc inulciplicabo te, /'.<., 
adtaodum moltiplicabo te , Hcb. 6i 1 4 ; confer B*xt: Tt&f. lib;i\. 

&X6.*t£i.&Glaf.Fhlal.f.!it>.3.Tr«a.3.C*M.37. - •* - . . r •. r • 

F#$r n j&*l m. nj.ultiplicet , 2 Or. <}\\o. Angeat, 1 Thef 3 3 1 2 . 
y*itf ?; mir{tiplicab<> te, Hebr. 6 r 14. ^stim. mnltiplica- 
6rot^2tpirf*4i 3. t-*^" f- multipJicent, iTTra.^i 13. ' " \ 
. jX.ff) -V- Mulcus , magnus , coplofus, abflridans, ampins : 
"\ -VTvTS\ & adyerblaliter , multiim, multo , plurimiun, iatis , yal- 
Se^ajfiinodum , yehementer. Cbdd^P '. Multtuai; .MV- 9 "i-.V^'i 

<&JB$(ii*!MC0u, fc. 37. Multum, ^.13: 3. »6:ii. i;: 11.13. Magnum, aj/mGjjj. Mulf 

Win, "* - »••>--—-- "■' - -' - 

Molt 

<-f.»fj:i. Maltom, '^.ii.;^***!^. 10, ^». J4&.»6':.i,« ^frf. |6:*3.' C^^b'^ 
Digitized by Google 97P ■ • ^ -• 

<&ur. *af*. imfi. X^ xt*x\W Mb* , MM^'f^fm-Vwm^ 

Uitc m. Multus, magnus , copiofus, abundans, atnplus. #<fo 
^ GMA .Wfr, **» . E»pA. £1£ m, Multa %««**, 

Mm:6\ j. Mikumtrwfw, c*f*iy. 19, Akr.tn *f, ^Multus, /^:f:j$vMflka**r<*wj. 
6: 17. MuhumjrjNpJU, ^.23: 8. Multus, ^£7:37. Magna jUW«*, 20.8:22. Mu. 
tumJeMptf-* Hebr.^i 7, Magpa /*rAi, Afoc.^x Q. 19: 1.6. 

F<rro.tf^£ magna, Hebr^ x 3. Multasy*r«o, c.5 :iu JE*^j2U*a 

multum ^qbiJltrtMrn , JUf. 10 : 4a Malta* yftfr 1 5- : 7. Minui fM*fe jL ug* 16 ;H? 
Multa, ^.20: 19. iC«r.'8: 4. 7:4. Magnum gaudtMm % v.7. n&m.v.f.M!ifit*vf1g± 
gna, t/.8. 

Canflr.^m mbtcols* i\l^x> prove&a in diebip fuis eft .> .Ztfc.1 *4$; 

a*/, ulaf. PbHokf, kb. 3. trad. i> Cam . 3 1 . Ssw$iHnr, v.7. - . . , 

2V«r, m^.^4*^P ipulti, M0U.261.i6. 22 1/14. Multa (frw, 
^/w\ 2119. Tsw/^.ll^i multi jMatth. 3 1 7; Multa yWi, 

ftp. 14.^24. Multfc/«r&r,Af*T.6 : 14^ Multi , rtp. 1 1 : 8. 14: y£ /A 1 1 : j jv Multa/*. 
^| Zif.7: 47. Multi, iPctr.i: 2. 2 Jo*, v. 7. Mult* */«*. wf^r. 1 : if. Mflki. <*fa; 
11. 8:3.11. 9:$. 10: 11. Mult* sfM*,eap. 14:2. 17:1. 19:6. Muha 4*4*4*,* t)j, 

Cmiftr.tm ^oo^oSlo^U^sprovedi indttbus fub ctant,L«c.r?7; 
ron/!v.i8, P/*r fom.^p multi dnni yl ^t£t.i 4: 1 7. MultstVib, 

A**.i:i3. MuhU*w, r.ij:2^ Multxwwr, 2C*r. 11: 23. zfiw.i; i& Hr*r.6:i 

fotm. emfh. )2lL^& multa: , A/*ttA. 27 ; 55. Malta , A/^rc. 6 ; a©, 

34. 7:4. 1 5- .• 3. LotSy. 18. Mult*, ^/».8: 3. Multa, r^.9: 22. 11:^4. Mujti /*•*** 

ft«, rrt.iz: i& MukaZft^, 4^9. Muli? f 

J^m, )•*. 1 1 : 47. Multa, cMp. 1 a: 3a Mu 

*y.2? 4a Mutual**, v.43. Multa /f*A# 

r^>. 10: 2. 24.* 3. Multi njwr/, v. 10. Multe 

9: 12. Multa k*»tra, t*f>. 1 1 : 16. Mukfe, 1 * 

f*Vr/, H*br.?\ 25.26. Multa, Jjro*.?: 2. x]t>b.v. m \i. 3 Jt*.f. 13. . / ■ ; 

jUofiD a \%s£&> forma \£q? y m. emph. Multitude^ magflM>* 
jplu3ilitas f aftindantia. C*i^™? D »^»- Multitudo^Mat, 

ii : 8. I«f. j: 19. 6: 17. 12: 7. 23: 27. J**.2i : 6. yf£. 19: 26. 24: 5. 18: $ L Ai*$fc 
17.18. Abundant ia, <ap.j: 17. Magnitude), ftp.9; 22. iCpr.y: 4. 9:14. Moltpflpdo, m 

folljj> f. emph. Idem. C*^. Mrw», nnrap. Ckflr. 
^oJ ZoVU* abundaiuia iniquitatis , M<tff . 24-. 12. -.-A- 

tr^ w. Adoravit^incurvavit ie fotm^ feu akrandittu*. 

AAxnrk, Mtub.lix. 9:t8. 18. *6. M*c.j:6. J1A.9: 38. <f«.ro:i#. fUr.iJtu» 
^..4:9. 2/^p Digitized by Google I * I* 2jv^ £ adpravit , Matt. 1 5 » it. o-o ;? 30* £*r. 8 : 47. 0^9 *. 

^Afwmt, AM.iMi. 14:33. »:,i7. Z*r. *f :**.,./«&. 4* »«• A1MN1S4. 
t.J^W.j: 14. 7; 11. 11: id. 13: 4, 19:4.20. *o: 4. "vf 

^^o>/. adoravcrunt, 3/4/^.28-. 9. 

tiJtMgi ^^m.adorautesj Mar.i$ * t^Joh^.% 22;2fy Ml.j \+%* 

fci%i^ t j49ra mu$ , M. 4 ; 22 3 f .v.^^0 adopntes & ^ tios V$ 

Iltftirt.^t£& ad adoranduip, Mat: 2:2. A dot-are, Job. 4 i 20. 

^ Ad adorandum, v>i> 12: 20. 'A3. 24: n. Apci.19: 10/22: 8. 

Imperat. \<\& m. adora^/w. 2.2 -.'9, c?o^a> m. adorate , c^.14: 7. 
JS> ? >Q. £{«»'. ^v^n w.addtabit, 1 Ofr\4 : 2$.- ^a>Lw. adorabir, 
&4itJ>'. 4 i '9. i 6,' lA*. 4 : '7.' 8; ?6^*4 c; adorem , M attk %i 8. 
^Ojs^QJ m. adorabunt , Jih. 4-. 2 3. 24. Htbr. i -. '6. dpoc. 3:9. 4; 

••>* ?Oj^9J 2a 13: 8.V2ity. 1^:4. t • -■ '• - • • • 

^ r ^JK.44fM>itisVM4: 3(. ...... 

4^. >&»', HbwV p/„r. rjtyft. t&^> JpSt- t^ : 1 8. * . ' 

., ^o yr^ W Afflixitv cowppciit, laefi*, pffendrt. P«/ 
-1 3*^ *^^^*o.V5m wa^» w." aiBigcbatur^, mueilus erat pe- 

dibtti fuis, m. 1 4 : j/?tur;emph. 1^*7*. artfe, Lttt. 14:1 3. 

*lEihpecl J^bab m.. Mutilatus eft. 

faM<&tm. Idem fife* P«/. P**r. W ^&o / ■affligentes , 

Jjrip*/ ^»1 w. Lxfu* , offenfus eft. CajirtM. 

' * o^fc'Jw. Obftnlxic Ham. Obturayit amfwHam. • Occhifit. 

. j&*. m£h. ■ Cigpus a compes , numclla. Hekr.^Q . Numella, 

, '. S' jjip jjiq^j ,#. ?«/»£. Sindon, linteuin tejuiimmunu. Hebri 

>*4* 2 Teut. Digitized by Google 

Digitized by Google 57? Olso r& 

7e«l &***q Beg. &*&u Sindon , L«c. 1 ^so. Job. 1 3 1 4. $, . 
' LcZai m - ' S^idit > diicidit , fcdit , feecravit , : diriipit , diftupit. 
Chald: P*!? . F«r«r. duo* au leindamus cam,- /ot.19 : 24. 
Etbf>e€lSybv>\m. Scifliis ', difciftus , fiflus, laccratus,diruptus, 
difruptus eft.' o&jAcol »i. fi/fi Tunc, A/<irc. 1-. id. 
*Pael kojflo ». Idem </««* 2W. o©Ja> *». fciderunt , laceramnt, 

Ad. 14:13. DirupcruM, *jo. 16: 2J. 

Voyfip m. empb. Sctmira , fifliira , ruptura ; riina , pars abfcHfc, 
fchifina,fe&i. Chald.?!?.* P7?> emfib.^lP- Seiflura,M*v2:2i. 
Tlur. empb. \qq» fchifiiiata, fe£tae, Gal. 5 : 20. ~ , 

4*<^ w. Oidinavitjdifpofuit, direxit , paravit. Cbatd.Pk 

; ™ Idem. 

Xhpm. empb. Ordo, feries, cfifpqfieio. Hebr.^lP, & CbM, 

* 'l5?o» w. ««/>/>. I*f. Sudarium , liqteura t panm* .Jitytetft^e* 

lom , velawen. (bald. T!^ , e mpb. **TP . Sudawuai , Job, 1 1 : 

44. ^o* : 7. 2V*r. eijtpb. E>mp fudaria , ><& 19:12 jfifc ,eJ*y»> 

yj\m m. Te(Meatus,te(tatus,contefetus,obtdla$iis ) pi$' 

teftatuscft. GW#™.T9>>4*.^:W/T 

eft, /<>£. 1 : 15. /?r^r 9 11:4. 4quo ar. teftatus'cs/ Jo£. $ 
c?qjflD m. teftati fant , %_a&. 7 1 58; fB^Mwi iqvx> m. teftans, 

37. 8: 18, A*/. 11: 17. AS.xx: j. Aow.7: 16. iC«r.8: 3. GW.4: ij. Co/. 4 ;lj. 

£tfp£. ljcu» , hoc fere degenerat in nomen y Martyr , teftis , t^#, 

11: 1 j. 26: i(J. iPttr.ft 1. ^Jfef. 1: j. i.- 13. 3: 14. "■ 

j^oud teftis > martyr tuus, ^.22120. F^m;T?qU» ^ftaftj, 
£fe£r. 10; 1$. Tlur. mafc. ^oud teftantcs, teftc*.^ Tefti, 

JMjtffciig; 16. Tcftamcs, L^.4: n. 11:48. Tcftcs, >A.j.m9. /Trftmrtt, £P>t\& 
39. 10: if. AB.ii\ n. Tcftcs, 1 Car. 13: j. iTiw j : 19. MrAr. i#: 18. ^JIMRS, 
i>».;: 7. Tcftcs, *\8. Tclhuitcs, 37«A.v.> 

£w/?A. t^na) ^. tcftes , A/^* 26: 59. 60. 65. Afcir. 14:^. i%* 

Lmc.ih-]X. 14:48. if&i: 8. $: 31* 6:13. 10:41. tCW.if: ty* iTJ^.6: 1% ;& 
l ; 1. //r>r. 11; 1. ^W, 11 : 3. ...aim, 373 

^Ljoufc Teftamur , r job, 1:2. ^M« V. 1 2 j tar^auS ttft antes V 
^iw nos vW fumus com poft turn, ^mdoin teftcs ejus , <^#. ? l 3 2 * 

3: if. 10. • 39. 13.- 31. Jpx. \j; 6; hot im kxu sjjixtm tfi fUottaJiicum. 

Futur. jdiau w. teQjiretur , Job.,? : 25. ^ouo^.w, tertaberis v A/<tff r 

19: l3. ilfor. io: 19. £«*. 18: JO. A3.*y. Ik 

^pjoiau?*/. tellari , c. 2 6 ♦. 4 j futumm cnmpr^fixoddlatbpro infinlt'm. 
&ael jqja w. Idem *2««/ 2W. ojqji ». coneeliati eflent,.//#.8: 25. 
^icni c. teftati fumus , 1 TbeJ.q. : 6. fartic. f>raf. ?qjoiio w. teftans, 

jfS.i: 40. 18: f. 20: 21.23.26. 26: 22. 28; 23. Cowpftaas, GW. j: 3. Teftans, £/>A^ 
4: 17. Obtcflans, lTiw.f. 21. 6; 13. /jw/li cornelians, />., «/?o cornelians /«»pQoteltarc> 
3. Tim. 2:14; vidtfifrapa*. 1 29. &Gram. 7fa<m. tk Diem ; /*». 1 79. Obtcftaas , «p. 4 : 1 . 

ffYw. ^otoLio obteitabamur,. 1 Tbef. 2:12, conUatex ^custom. 

obtcftantcs & ^i** nos V*/ cramus. 

Futur. knbjj?. cQntcftetur, Z,*r. 16: 28. joyai £ teftaremur, 

/f<2. tot 42. ■ 

jfphelrap* tn. Idem ^ fed & PaeL Chatd™* . Tettatus eft, 

jit***: 3* ft J3» ij: n.'ip.-.Sf, *i : 24. M i|* 2*. if: "8. j7lw.6: 13, Tc(t*a eft 
/inftura ," /fc/r. 7 : 8. Teftatus eft , a )oh. j : 9. 1 c Afrc. 1 ; 2. 

i»ou»f m, teftatus es , ^a. 23: 1 1 . ZjduojV. teftatus ftim , Job. 1 t 
54. ojqtcofm. teftati funt, '^#.1-0243.. 3 J«l.->. 6'. £9&f f. 

tdttnur, t Car. If .- if. . ..* 

Par/fal pr*f. iqju&m. tettare , Job, 3* 3 2 . 7 : 7. 8:13.14. o*#. 

jo: 4r\H : 3-. VC«»»i 5^ 21. 9: 1. 10: 2. Hcir.ls 6. 7: 17. Apt. IX: 20. 

Foog; J&duiQSo tcitans, flfcm. 2 1 1 $ . . 8 : 1 6 . ' * pefr. 1:11. 1 Jo^. 
5 •. &., . P2*r. wm/2-. ^*?oufiJo tcftantes , A/<tf. 23: 31. 26: 6.2. 37: 

13. Afkr. 14: f6.6o. if: 4. //<?,4: 33. 16: 2. 
i $.: ad; jojaof c. teftarer, JoL 1 8 : 37. A&. 20 : 2,4. ,o?oudZ 10. 
eftarenuni , 2 G*r. i a 1 1 1 . 

ofrntif. Teftimonium , tcftificatio , obteftario. ' Cbdd?V$ • 

'Ar4.l$& l n 1»^ . ^14 •. 17. $Mpb. ftojoii , Armke **™$ 

&en«p% ^jjCixddMce fcribitur WTO • Teftimvmum,MatAc •. 18. 

*4.« X4. illirf. 10: 19. 14; ff. /4V.9: f. t8 : net. 21 .• 13. ]»*. t : 7. iffl.6 > 3/7: 4^; 

' u ^4d 3 iC "« Digitized by Google + 7 a QXB*-< Xf\£Q 

'kCor.M ii iT$m.xt *g: 7. f4 ip. *i i* T$t.i mj. ««j*r.3f *'ftffcfci:*io*H 
11. 3J9A.V. ii. ^/w.i: i.9. 6: 9. 11: 7. ix: 11.17. ij; f. 19: io,**fc 20:4. 

Cwiifr. l*oo* Zo?ma) tcftimonium falfitatis, iVe., falramJ'Xfiito 

ij: 19. 19: »& # * 

C«w 4^] oiZojctu^ teftiraonioraejus, ]ah. 3: 92.-33. JffixmhK 

«am>«(4 J» locu Jejuetttiiui , >&. 1 : 19. I C«r. 1 : 6. Z'/wa. a: & i/«*. j : 9, **.^ " 

y £o?«n» tcftimonium tuum , JoA. 8:13. !/#?. a i : 18. JKjcrqp fo 
itimonium meum , }oh. 8*. 14. ^tnlojcii tefomonium'eorum', 
jfm.8: 4. iV«r. 1:44. 6: 11. 13(9. 14:5-9- Z^-j: >4- • •• •''* 
Jojoia teftimoniuai noftrum , J«kj * 1 1 • * Jw/ 1:10., 
p/«r. <$?qw>» cmphA'Lojovii, Cm n/T^o^cjffl tdtiwonUwcum, 

* j4~ TP Jrcb. Vigtlavit, vigil fuit. ,« . 
• Hoiin c. «»#>£. Luna. QujuUmdki vdimt a r& tm tt tfM e: yiQtom 
Hebrtis mmditatem fegificat. Ij&bb. "^9 lw» , j^Efr*(fantJ}i 

3 , Odd. *™ , >«*.J£ NT «^ f™ • Mak 34. : 4. 
AUn.iy. 14. Zjw.ii: *r -<*£.*.• *a 17: *<x iCor.ij: 41. ^Wf.6: 11. 8ttx; tJftl. 

11: 13. „ • ■ '' :"' • *•-" 
P/«r. ^m. cupidi , iThef, 3 ; 6. <i-a» cupidi fumu^i^*.^ 
2 i *x ^-o» cupidi ST ,Ju# oos Vr/ fumus comjpfttum. *.* . "3 
•^nco* J>w.Scpivit, Ettyeel ~^*Uini. Septws.dfc.P4 
^ C&M. « Scpivit. ^<^»sIUfewfe&.-. 
^^qjd ». Voluit,defideraYit,cupiv!t,cxojptav^,p< 

vit, acquiev.it, delegatus <rft, Cotipe&C cm 1<W^ 

exoptavit , M*#. 12: 18. ". fBenuiflnr. «^efl w.d^fif 1 '" 
Digitized by Google oro 37 5 

B«i/t*o£'W< Idem pad Peat. P«f to; j^^t<W **»&!£**. deft* 
dcrabat ,. JoA, 8 : $6. P/«r. gL»*Q&o defideramus , - a Cor. 5:8. 
Cupidi eramus , 1 Thef. 1 : 8 ; ex ^ . jQt&o w. deiiderantes , cu- 
pkntcs & ^u, nos >r/ fumus • 4*c cramus? compofttum. 

t»QQ&m.emph. Voluntas^ an'uni prompt rtudo , dcflderium, 
amor, cupido. Ariimi promputtido , 2 Cor.' 8:11. 

" yOffl Prff/^iw, Finivit, terminavi^determmavit, pr*fi- 
nkvit} corttinuit. • * Ethpad yl&oim. ?affi*.pr*ced. 
. yi w. Smnma, colle&io, complcxus , invefrigatio j finis > 
terminus » ©mnino , Mirf , 5:54. £iw/>A. £a» w iumma , 1 Cor. 
5 : 1 ificlrertitTreme1liu4)®cufa eoTroft'm: Q(eg& Farif.miri. reddsmt , 
emnino : Varif.maj. 6f J^l.mterpretwturjzndcm. Finis, 1 jT^i.i *. 4I 
£m» $ fine fine, inveftigatione , i. e., tofinitus, inveftigabilis 9 
i Cor. 4 •. 1 7. oiaa> finis ejus, fljw». 1 o ; 4. 1 Tim. 1 ; 5 ; affixutp 

bit*, hti almniat. ... 

""Htaai m.empb. Ramus. Hehr. "po [y'td'e Jlting. Fundi punffl 
IkgJ/iftke 5.76.3*1 yw Sepire,obfepire, Chald.ipo ramus, rw/>/>. 
J9&, K3fc* Bebr*isf*m.ry?V > Ckald*u*±&>, r^.HroiD.fc 

£?r*r ftaae &/>/. tioott tf»o^w ttfitatafanti Evxttrfim major & junior 
deduamt has Chdd. &Syr. Vocts a radice Hebraa ^?9 Texitj ot- 
texit s ftT toluni ita ranmffai ah ohtegptdo , ®fe inVtcem , & /rutins 
fuos , & tenant: Vtdet»ex. Talm.'Buxt. maj. Col. 1474. & 
Lexy'Qhaldaico-Syr. jm. fag. 37 1. Ptor. rw/>£. taa» c. rami , 

jjfaftgai : fc- JAr. 1 1 ;&/•*. 1 4 : 13. Rmr. u ; 16..HJ.. litft he mntm i trj & Wi otm «#- 
Jiifli»*Jf, tarn** feminine t»mjlrmiftir t Mattb.l^'. $%. Mare.+i 32. fom.ti: 17.19.II. 

ofebaiD rami ejus/ Mtff.'i 3 » 32. 24: 32. EmoMtus eft auifam 

ranwium ejus, Afjr.i^aS; it* 4e Ditm hm fxitm exptmti* Cnm. lUrm. fey 416. £y/*r 
ftnJmm ejMfmedi txpofitiontm hoc m hf mmtnm*fcmlinf (omfimitmr : vtttxfnifottjl teacri fwfti 
»am rami ejus .- vidtGbf. fhiM.S.IU>.$.tra£t.$. can.fi. Rami ejus, £«c. 13; 19. 

^OOCD 5001 m. PofuVt, appofuit, compofuit, depofuit, ex- 
poiutt, impofuit, projpofuit, repofuit, fepofuit, fuppofutt, 
itatuit, conftituit , pirxconitituic , deitinavir , prxdelcinavit , 
• .•''■ pr«- Digitized by Google 37-6 cud 

prsfiniyityiwfidit iMwr^vfl^it^^^^^ptavit a^fc^ 

vie;,. pcpigit/adiw, ian&vic , tulit %w, jecit fa*kmtnt*m. 

lmpofuit, Al..«/.Mj: iy. Ujdi(iit»»w«, Mar.y. 17. lnipofilit, cap.6', <. Si 13, Poftir 
v.if. 10: 16. Z.«.6.- 4 *. 13: 13. t'lcxit£««; 21:41. Lnpofuft, JoA. i<j; I9 ; Vo&fe'A 
1 : 7. lone ./«*», ^.3: if . pqfij,t, f**.*:.^ y ;*. Flaxnfet^«,» r ^z:io..hta*k: 
«/>.yt 12.17. Appoluu, cap. 16: 34. Fofuir, ^.17: 16. Impotuit, cap. 10; 6. Propdh?, 
^:n. Poluit, r^.jS: 3. Impofiil*, v.|.JV*dfllittavn,'fylw».8: 28. Wftir , ' i*br tkA 

Propoiuit, 2P?;r:2:K5. Pofuit, Apoc.i: 17. io:-2. ' 1 ' ^f'^f ^5T 

jDi^apppiiuc cum, Af</tf. 37 : 6o.*,Mar.\f. 46.' Impdfmt&Hn, 
Z,w. 1 o * 34. Pofuit eum,cap. 2 3*4 3. ci^so^o* quem|*aecpni3&- 
tuie,%w.3 •. 2$ j affixmnbk -km*<Q. <-kxm^mt eanfc, M&37: 
48. uAio»conftituitme,'f77/».i: n^^^pfuicitoftjifrr^io; 

Arfoptavitjios iHfilios, Eph< 1 ; f. Pofiiic ao$, 1 Tbef. f. 9. . .»<-•/ . 

&o» w. pofuifti , Z,tff . 19:21. Propofuifti , i>fr $' ? 4. Pdfui- 
pofui vos , 70^. 1 $ : 16. oioaj m. appofuerunt , Mattb. } <i£ y. 

Pofucrunt, eap.i.t:'y. 27: 29.37. Marc. 6: 29. Appofaeruot , cap. 8 : 6. Ioipofl«rt&«t. if: 17. Poluchmt, Lw.23 : 261 JaA. 19*: 1.29. A8,6\ 6. 7 : j8. 13: 3. 
I Cor. 16; if. 

-OTQiofiD pofucrunt euin,/o/;. 19: 42 , affixtm hh vshsmaJft.* ftfifae- 
rinteum,w/>.2o: 2. ' '" J '. ' ' * *'"V* '■ 

^mo?« >o|.a ?». ponens , L'kc. 4: 40. 8 : v i6V 1 i 5 :' s^;' Hejfoherij^ 

cnp.ii: 21. Romi; f. Ponens, cap.$\ 33. Scponcns, i'C<r.i6: x". PrafinicnVft^M- 
7. Conflitucns, JmqA.AX ix. Ppoeiis, iPetr f j,: 6. . . . , ■> 

&Iur. ^Ji&Jb m. ponentes, Mattk$ : ..i$. a 3 : 4. . >M^.&^& 

Cornponcntes, Jok til i8. Poncrc, Atl.y. 2; </l hk partici^ium loco infimitiiXi vSkGwf, 
Hatt* de DitMpa^^i6. floncnte$, cap. S: 17* $9; j2i -"• '«•* *'. . f ? .. **n;*i iL 4 -v!p 

&eilycum-m. pofitz featri* \ Mat.%\ ic* ^Pofitus ? ^rft> &: ^M* 

16:6. £«r . 2 i t 2. 1 6 : 34. Potiufecuru , f^. 3 : 9. * Pofita facies K cafiy f^i> *Rbfit#)if^V 
tqp. 19: XO, Pofiwm f<«, J^. 19; 29U Pofita Bfceflitdij 1 Cor. 9 : 16. 4 > ofitaf4rjc, Gifif^3- 
ConQituHtf, PhiLx': id. Po(iw /ff i7/w/i : 9. >2tf*u*i *&**(£{ 9- JPofi^a, Jatftjjgrtip <^ 
cap..7i!n. Cxinftkutui^, cap..y: 27. Propofitum lekhifon y cap. 12; V.Pofiw^TjiMii^ Digitized by Google 


rtf* a& -i<£*f. 3T 'i iv Pofita , j^r i** i<6. §U»r. mafc. K kia*m 
nos W Annus.- . ^{ur.fam.^^poGtZjji^fjotdamnta , A/<*/.7 : 

ay. ftcpofip &>**, I.**. 12: 19. Pofit*, J»A.z: 6. ii": 9*. ]*d.v.ji 

In f nit. yagfraS ponere, 1 Cor. 3 : 11. Rcponere , 2 Cor. 12: 14. 

Imperat. )Q+s$ m. Hoc Verbum in Imperativo & Futuro Teal babct + 

quicfcens m*;in c^ferk ttmporibut fequitur paradigma >ooo ; yu4e Gram. 

Harm- de Dieu pap, 392.293. Similiter ^oio in pr<eterito -. . yide fit- 

prapag 304. ?onc>Mat.<p ;: 1 8. A/ar.^: 23, Repone^otaS :u. 

G5o*» w. reponite, Mat.6 1.20. Luc. 91 44. Ponite^cap.i^: 32. 

$qponit«, «p. 21 .-> 14, Imponitc, Efkrf.6: 17., . .. , 

Fufar. >o*a»J w. poncrct , Mat. 19: 13. 24:51. Mar..y : .3,2. L«c. 

H9t 11: 4$. Jeccrit /**<&»»*»**»»,- <*/>. 14: 19. Ponat^tnuht tmmaip y }<J>. ij : 13. Po- 

$*>£ w. potm , *%#/ ; 1 4 : « 1 3 .• 1 jRml 5 1 ^^.icuOT c. ponam, A£tf . 

11 v*. 11: 44. iWlwr. 12: 36; Appoiu^m, i.«f. u .6. Po&cro, «5».iq:,4J. -«*J.2; 3f. 

^wjcu m . apponercnt , A/ar 6 •. 4 1 .'8 : 6. 7. Ponenr, A/<trc. 1 6 1 

Jfc-App9n«cnt- L**.^.- t^Pourtcnt ««,«^*<«wt»«,#.*. v $**iwtt *w., ^4:11 yttnf.b'w 
AS. 11: y. &Jitbr. 10:29. Jaciant/*»«4»w*»t*»» , i7iw.6:i9. 

t ^^j^jni ppgerent cum , L«r; 5:48, .<&g**/ w. rcponatis* Mtf. 

tfM9. Pooaris, yft?. 15-: 10. " _ ' 

Stbpecl )a+wLL\ m. Taffhuni pr<ecedentis Teal. Pofitus eflet , Marc . 

fi *$': 47. Pofitus fij«at» L*l 23: 53. Poluam effct virpw, v. j-j. Ppikus fucrat*, JaJ. 19:41. 
J: ^pfifc-eft, /iS.7: 16. v 

"[ A&otn&ELc. fconftitutus {urn , i7/w.2t '7. 'a Tint, i : it. 

£%4rtk % ytoaif£>i& m.^ appoficum fucri t , /if|c. t o •. .8. I Cor. 10: 27. 
* Iitfinit. 9Viti>ZASQl poni >.jfpoc. 1 1 : 9. F«/«r. io*i»ZAj w.ponatur, 

Mir*! 4^. 2 1 . lniponeretur , ^jn. f 5 ■ 28. ^cudZAj m. ponantur, 

• ;lflflp.t»/. ^/;. Pofitaj poGtio : .Thefa^irus^' arg^ntum , pe- 

ia^^J/epqnendo.XhJd.^P^c^ 

fti *otm* de'tnerat*.- Thcfiurus, J/r*A. 13:" 44 19: 11. ■ 'Mart. 10:2V £*f„i2:33; 18:22. 
4iim'i;/. *-e?or.4:7. ,f " ■' ■• -w. ■;.«■.•• •' 

---..' _ 'Bhb Conflr. Digitized by Google £#$*. ftfofrn . tt Gr.u*^f<0tk , petition foil, adoprio&torutMfoi, 
8: 1 5. 2 3; 9 ; 4. G<*/. 4:5. di&c*» thdaurus ejus, Hdr. ti*%6 > 
affixum hoc m loco •nrAeo**^. .oaAicucD thdaurus vcfter , Mdf.6 \ ai. 

£V«r. r/w/w&. I&ioltt thcfauri , 'Mat. 6\ 19. 20. t 2 : 3$>fc». L»c.6i 

45 , ,*». 11: xi. xC«r. ii: 14. Co/. 2.: 3. 

cn^flitt thefaurifui , NW. 1 3 : 52. ^otA&so thefaiiri fui,c. is it 

)£o\sd m.emph. Argcntum,pccunia,thciauras.^ repouewio'.)ndt 

Nicol.FttS.Mifcell.f.Ub.^cap. 18. OfciW.=»?,«^*. fr W- M* 

10: <).A8.y. 6. 17: 29. 19; 24, *w. 1 CV.3: 11. i7iw. 2; 20. Jfoc.pt 20. ii: *». 

^eoia^a argentum a/eftrum y Jacob. 5 : 3. 
. yaitt w. Pofitio , impolitic. ^1 ^do» impofinomanuummea- 
rum, 2 T7w. 1 •. 6 * 1j*1 >al» impoficio manus , He br. 6:2. Et \^iaa 

idem, rTi'w.4: 14. - •••-*' 

V2&0 m. Idem. &lx^=> )ako flip pofitio in mente , i.e. , fufpi- 
cio, 1 TflWi'6: 4. fr^ya&a pofitio incapite, i % e. y concknw 
tio, fupplicium,tormentumi poena capitalis. ^/tf.22 : $j pBtec- 
for^w infuoJLexiyrCbaldaico-Syriaco bic voofto Vfr//>^propoGtwrij& 
V«// e^ Qartkipitm prttetitim Afhd ~\ Et VmJpbuka idem , J9A 

10:29. vuk hU vmr. Lr0 s * ! • 

* po frlm m. «^£. Goenam,luttJm. ; 0W<1 I?? .-• 2*£Wf74*4r*, 

* (jlA- ?ND p ro ,j-^~ 01D ^ r4 £ # Rcxit proarbitrio jr^«ii :1 /i& 
W//toV? adminiftravit. Caftigando fubegit. Laboravtc tinck /*- 
»4, curcuUon»bus/r«w«^wi,ped^culis^v/f. iC^'fg.tlt^H? 

Idem. E* 0***** ??? Idem. : &artkipitvnftimActyjtogaMwmHt* 

men degenerans <j*«C jctkd fte&or, adroiniftratqr. S/*c,£quife, 

qui curandis regundifijue praceftju mentis. ■ _ 

lorio f. «■;»/;£. Tinea yhXzttz^er^icidks ^uiv}Ues aUt Ukf^^^> 
'Hebr. °?, Oifi!. ™ y emph. W, dicitur etiam^ Tlnca^fe 
ta, curculio, yermis corrodent %«<*> frumenttimy^'.alki'SJrJ, • Digitized by Google ^jL^TffeD Tinea ^ ^jow ^kr4«»t(^ll*fiii3fijf .Cunculio ,fwmmta y 
ory%am>&c. exinaniens. Gr.<n\s.. Mat. 6 : 19. 10* Lite-. 12 : 55. 

Syr*y~& Qbal«Li«^irmitfpflthr entybaiica (td aflitmpjit. Jfp$t.6\ , 7.. 4. j.g. 19:11. ij.ji, 

* >J*-yi6l!)bicftari: in Avicenna. Stbindl. 

%dH.*ij&m. ''AuxTha^o^iblati^cTO^cratiwfcft, juvtt, ad-* 

javit. •$? C&tMv^ldem. ■ >&Ldf.- atncilkMfuit , y*c^. 2 : 2i« 

ItfydJCkatd. ?!*&* adjtmis,*fele&atiis fait. 

• »gion> Jba>w. 'De&cit, deiiit, cefTayit^finitus > 'complecas, 

d>niii*in\atus\ coni\iiijjn«s efft ■ Hehr^° *)? & QJ>ald.*W *k 

ldemr. F»rw. ^qsgssZ w. confuma'mini , G4/.5 : r 5. 

dpbel *AMtt>f'm. Deficore fcck, confumpfir, confecit. F»/«r. 

JM^jEWfe^tt&u ^^;qncm Dominus noftcr Jcfus <TQnfumet, 

%Xhf. 2 •. 8 ; affixum Verba htcdnmxum TshtoviQ. *suatlf % coniuftjaf, 

\4ktf^dfi*LP*&'4tfc'. ■•!., ■ . .''. ■> ... ■"*,'"• 
...,*M»m. Finis ,.£xrreraius> terminus. Hebr.*\)D, CW</;t)iD, 

eajR V^S-. ""finis , L?c r 1 :" 3 ^ ' Fwp/;. &o» , . #f fupra x>q* 

<Cps f*»$, tW\ . Ptyr. \j^c» ', <*»#• . ijaop . 5 C wii aff. oilf o» 

£pes cjoL ^L*^ ^.'.13: 47- &«»• 10: j5; ajpxum bk im hen t^fltonafiicutn. 

■ liiiiii *»* l»aY«t$ abluir fc", abktfus eft ; natavit , cnatavit. 

•. v , . Bebr. nr*, C/74R Hno». Ami. ?re£ rmo, 7V«f. ««« 

L2so JO fe -sMuit •, 2- P«f . 3:22. ^A^l» w. abluti eftis", 1 Cor. 6 1 

* 11.' Veil X^som. lotus, j'ok 1 3 * *o. Ftttur. ^o**flQJ at; £natdrerit> 

'■% Jphd vw^ttf m. Lavtt, abluit , ^tf.16 : 3 3 . CTQ***a)f lavarunt cam, 

(jprfiQft. 37* ! Portk; prat.' >>>IfoV? w. ablutum ror/>^ , //^. 1 p ; 2 2 . 

#• : -«i. LUvatia ,• nafatid ;awtatip. C^. HJ"? • Natatus , Jtt. 

% [ * - !; C& Liiv^rtiitt,' £/>/^y: 5:2^. 

•v.'-*^i.i Bbb 2 iLIfio Digitized by Google 9S0 Affl 

^o ^^m w. Evertit, fubvertit,pn>ftravit, defolavit , vafta- 

vit, repulit, dejectf,detraxit, deitruxit , abdicavit, 

deturbavit. Hek.)™,OaU.V*. Jffi^efiHebr^*^ 

inter fe per mutatis, offline q**pie Arab, Jbiw *}"9 A dorlicamc 
pel leve dempfit , reiecait adipem., etiam ab ode carnem , £ ra(k «- 
/►w/ , abrade crines, Futur, -*>frnf** fubvertent te, Luc. 19 : 44, 
(Ptfe/ vcu^w. Idem qmd'Bed. Evertit, Mat.ii\ 12. Deturbavit, 
jLw. 1 •. 52. osujji w. fubverterunc , ^om. 11*3. /fair, n i.34. 
Partic.praf. \oc\ ..a^gfo w. fubvertebal, £<//. 1:23. 
Etbpetl *&»&&[ m. Vet Bthfaat *zJj$a\ m. &ajf. priced. Tank, 
1 i\nMV\mVircpeltihmr,dejictmur > 2 t Gv->4-. 9 ; wtfto fex ^taA&xty*. 

IajSqsq m. fjM^. Proftratio, dcftruftio, deje&to , fobverfio, 
defolatio, vaftitas. Subverfio , 2 7//«. 3:14. <&*•&& affrc- 
ftri dcftru&oneo) , 2 Cor. 1 o : 8, 1 3 % 1 o. .. 

IIAj» ^J^ic .*• Inclinavit, dcclinavic, divcrtit, avertit fc, 
receflit,fecefl]t,deflexit. Hebr. I**®? % €bM. 
KBD, Ht30- o^o, w . declinavcrunt , fym. 5 ; 1 2. 1 7«i. i.i6. 
Infinite &»^ fe avcrtcre , ? 7»»« $ ; 1 5. Futur. ^Ajf m^ccli- 
nabunt, S'Ttm.^-^ > .-, 

, ^W oj»f *. Qeclinare ^inclinarc fecit, pervertit,.evertk f f!tt- 
tit, dcduxit,*feduxit. Avetfit, 040.51 37; " 

ttoA^ofio /. «w/»A. Apoftaiu, 4cclinatk>, tonfgrefllo, &£• 

3: 19; vidt V4r.L*8i*w, »ofir* U&io tonvcwil ttm Parif.mtj.&/toqJL 

bo'Ao) m ' Couipedivit , vinxit. Chald. °W? claufit, occfeft, 
obfignavit. Idem^a^.o^,«^.W?5W»»rj 

Arab^aL^ . Giaufit/<*w<*m. ?aeh/^am. Ideal qMQd&tS0&> 
30:11. -;\ Digitized by Google tier 


^Qfio m.mph. Compcs , vinculum-, clauftrum. 2V*r. ethpb. 
JSyooD coropedes > A/<*rc. 5:4. 

• ■ 19? CbM. Adverfatus eft , odit. Hehr. m^rab. <dkiL M- 
X*&fbnt. empb. Adverfarius, hoftis, fatanas , diabolus y in qui 

non eft amor. Hebr. m y <Mj£W> 9 .. emfi. V*»D K£D, ^. 

(S^U'^^' A/tff.j^t »o. 1 2 : 26. 13: 3?, 16123. Mar.'ii 13. 

ilk: 3; »3.z6> 4: iy. 8: 33- **M-* J- 'Q-' '8. i«i 18, aa: 3-)'-'.M»3«i7- «*&f J3-*6: 
18. /<«». 16 : ao. 1 C«r. j.j. 7 : j. a C«r. 1 : 10. 6 : 1 f. 11:14. 11:7. 1 Tbif. i : 1 8, a Thtf. 
'■)''•< a 19. i7*m. 1 : »a 3 : 6. }. j .• if. aJfim a ? »4. /**»•, 1M4. J.»ro*. 4: 7. 1 Ptir. y > 8. 
jjjjl 1^.3: 8. io. Apot.x; 9.i3,4«.»4. 3 ( : 9.1a: 9. ao: a. 7. 

, ^^jj Latus. £* CJ>aldy??Xitu&»Qr3it extremitas, fi/iis. J*»^ 

ad latus, fcorfim , fcparatiin , lob. aq : j» . ^o ^ao prae* 

?ri *« , abfquc , fine , ieorfijii. Prater , Mattb.i 4121. 15:38. 

^-.. tvCor. 3 : 1.1 . 1 5: 27. 2 C«m 1 : 28. [7 l^£ti^ : virftf" m litera o ./]■ 

' j£ Ew/>i& Ij^co. Cbald.**y??' cij^a latus fuum, Job. 20: 20. 

»rf • UtC^* 1 ?^ JiT«j*-^ir**. Enfc percufllt. * V 

rf fcmi «. wip*. Gladius , enfis. Cbdd. fJ? , mpb. H$£ , ^r^. 

uU I*N?. Co»Vero/ Gr. ^ 5f . Vide FrttMifeet. f. lib. t.cap.ij. 

1 iF^?4r 4*?.' JL*fiatJ 36,'Ui. \A&, 11: a. /fo».8: 35. £fbtf.6vrj. HAr. 1 x : 34. 37. Afot. 

\ 1:16. p: ia. i<*. 6:4.8. 13: 10.14. 19: if. u. * 

l * P/wv^lsui £*£• 22 : 38.. &n/*&. Val» &f<tff. 26:52 f &r. .AlW. 

1. 14-4^ * 

♦ >^3D jnap ^39 C/W</. Speculates , oonteropktus eft , afpe- 

xit, refpexit, fpe^avit^xfpc^avityfperavtt.'H^. ^Sttfaipe* 
xtt,jicripcxit,prafpex»t. !P<wivuan&w. Exfpc&avit, pratfto- 
latnseft ipcculando, intendit, ipcravit, confifuseft.- o^amm; 
exlpedaffcnt, u^ff. 28 - 6. Specaverunf, Hf Jr. 11:35. 2WfiCi 
Arrf/^ taato m. exfpc&anS , A/<hy. 1 5 s 43; Lw.i -.21.2:25. 38. 

*j ^rkt^tato exfpe&am, l^m. 8 :. 1.9. P/iw. «^. ^y^n exipe- 
Aaa^Ltfr. T2 : 3$. 1 Cat. 1 : 7. Hebr.y : 28. 2 ftrtr.^. 12 . 1 4. 

6 .v-r fi ^^ 3 *" ft- 10 / Digitized by Google 382 aao 

ttarcmus, v. $4. Exlpedamus, P/>il.$: 10. 77*. 2. '13. AWr. 13:14. iFrtr.^ti^y*".*!. 

^oA*aaiio exfpe&atis, i Tik/I i : ioj ex ^oobd exfpe&antes 8 
,odal vosVe/eftis compofitum.' 

\Suqsd w - Stultusfaftuscft, infaniyit. ifrfo*. P/e/^Pftul. 
turn reddidit , infatuavit. 
Pae/ *ka»*». Intelligerc fecit , intelle&um dedit , incdflgdfiteai 
reddidit, cognofcendum prxbuit, admonuit. Vart'tc. pr*f. 
K \ .\ nm y> cognpfcendum prxbemus, Col. i : 28 ; ton/lot tx 
qVyamV) m. cognofcendum praebentes & <X* nos W fumus. 
Bthpeel ^o£a>\ m. Inteilexit , cognpvit , agnovit , atttndit ^on- , 
fideravlt , animadvertit, Inteilexit, Luc. 20 ': 23. Corvfi- 
deraflet, ^#7.12: 12. aka&ol m. iniellexcrunt ,' Matth.16: 

ix. 172 13. Mtrcs': j*. £*r. 1:21. i&: 34. Confkk-favcrunt', .M.4: 13.' fotdlctttbot, 

^OToio/Ssol coigno Verunt cum.')' M<*rc. 6:54. ^oA^aAo^ w. * intcllc- 
xiftis, Mar. 13:^.-1619. n . ^i£&4 r . iritellexejamus, 0&. 

Pdrfir. <&£&££ m. intclUgepSjMtf.i 3; 19.23. Jfo&.j: it. „*#.§: 
30. [Cumparticulanegami 1J, non intclligens , infipiens, (^ow.i : 21 ; 

Gr. aMvrtTM-] AffW.3: M. ' ■ — 

Jtiurjmafc. ^V/ttfn intellbgcdCes , M«»r,.i 3: 13^ j<ja l5. M<v>& 

17. Q}nfidcnmtcs,"v.ii. intelligences, J>f.2i:3o. /ffl.y. if. 2 Cor. io; 12. j3fa.j:> 

v/j^p^ mun mcelligimus, Hebr. 11: 3. xjoh.y.'i'^' 4VI; *'* 

y,i\^oQ\o intelligences & ; ^i** nos Vr/iuinus fompejitutn. .," . 

Inftmty. &d& aVn\ act mttlltgendum, X#r.24:>45. InJcj&gp> 

re , £/>/*/. 3:4. Imperat. Alg&pl m. confident , . 2 Tm». »". 71 

<Aa&»1 m. intclligite \ \Attt. 15: 10. M*r. 7 : X 4* Confidence-, . 

E P**f.s: 1*7. '•••;■■ j •.' *L-. 

F«fwr. ^kuojiw. confideret,M^.a4r. 15. Anun^y^tat^Wir. 

13 5 14; i&Lttl? <v **&. ut inceHigam, \^flfi8 >.$i yfidjtfjfmj* 

tmruntxum pnefixv tinco infiwifiu. -,&3&bj wk jntcHigeDcntofM* 

13: <$» MWI4-: i2.Xjic.'8,vio^«Mji2S4^' J jCT*^OiSis^ ,r 

, . • * [ gnofce" Digitized by Google Ctt 383 

gndfcefeetk-tfum, Ljusci^i'iti: ^ola^Z j*>mtc^igeci3 ? M*ttk 

^fo/Qafef m. Dcliquit, inique fecit, injufte egit, peccavit, 
deliravit^oftcndit^ malum, injuciam intulit. Peccaverit, Mat. 

\$'. A J. il. Intukrit «m/o, A8.<)\ 13; t*»«ir />;> *w. Leilwr.es. Injuriam intulit, Col. y.lf* 

A^Styf r. dcliqui, '; Cor. 11 : 7. ^o^asof m. dcliquiftis , GaL\ : 12. 
Partic.- /ray! \baia #i. injuriam infercus, t^#. 7: 24. 37. aCor. 
7:; 1 2. W«r. »/<*/<:. ^asc&o injuriam inferences, ^#.7: 26. 

DBtinqt^entes, iCw.8: li. * 

Infinit. Z^£a>f o\*Wp delinqucrido dcliqui, 2 Cor. 1 1 : 7. 
Fa/**-, \Iacu « r offenderic, Luc. 1 7 : 4. 

, llaa «. fj^. Stultus , infipiens , fatuus. Hebr. ^?D , Chald, 

**???• 'M<tf 7:26. 1 Cor.3: l8. i$-. 36. 2 Cor.11 : 16, bis, 

F&n- tyjn» ,ew/>/>. 1&*o» 7tf . a, : 9 ; W? /vc V<*r. Letlioms. Gram, 

Warm, tie pieupqgAOj. habet formamfam. empb. \L\\=&> . P/«r. mafc, 

^£a> Gd. 3 ••• 3. £ot/;£. U£» MdtfA. 23:17. 19. 5{ow. 1:14. 

E^.5 : 1 5. 1 ?etr. 2:15. *>aK&sa> ftulti ejus, 1 Cor. 1 : 27 - 7 

of/mm bic it^ow^. ?lur. fom. ^o» Md/f. 25:2. 1 Tim.6\ 9. 

&»/& J&JSa Mdfr.25 : 3. 8. 

, &a»/ Stultitia, infania, delirium; delictum , flagitium, 
peceatun^ crimen, offenfa, error. [oSrwn 1J? fine crimine, /?« in- 
fontes, innocences, <^iit. 1 6 ; 37.] Deli&um,*/#?.2 5 : 5. Emph, 

fi&oi delictum , ^9.24:20.25: 11. fym.frfiS.ij.iS. 2 Cor. 

12: 13. 6i/.dJ 1.' Ephrf.6: 9.' '"••'■ • • 

ci^a» peccatum e'jus, J/<*m8 ; 35. Dcli&ura ejus, ^.25 •.27. 

P-cec^Hp <3^s, Hehr^f): .7; /6w ('» /»« affixm* ejl fUonafiunm. 

f/ttn mpk, U&sdt. tt&i&n. ■ Cum ajf. ^ocilfoaa deli&a eorum, 
M*£ £ ;. 1 4. E)eli£ca lua, AB. 19:18. Pcccata fua, 1 Fetr. 2 •• 2 o. 
^ia4a0j»^h£ca veftra,lM4#.6-. 15j.Mdrr.fi : 25.-26. Peccata 

.tJJSIfc" ft, IricetlecVio : , incefligentia , inceHe&us , prudentia. 
fntclKgentiai Epbef.t : S. Vhu.i xp. Intelle&u*, CW. i : 9. 
; '■-- 9 l Entjh. Digitized by Google Digitized by Google 384 s» 

Emph. ^ooao ittteltodns , (^o».,i : 30. Inteu , igentta,Grf..n?. 
]l£iml +euak. difficile intellechi, 2 Petr. 3: 16. Co^r. \iatb. 

|j^oa» m. ew/>£. Intclligens, prndens. * Tlur.emph. Ia&&& 
prudentes , A/<itt. 11: 25. Intelligences, LncAOx 21. 1 Cora*. 19. 

JjXacoio m. emph. Peccans , delinquent ,. offenderis , ofFenfor , 
crrans , injuriam tnferens , Ixcjcns , nocens , malefa&or. Nwjai 
?x participio pr<efcntt Jpj?d fonnatwu Injuriain inferem, 2CW.7; 
1 2. Col. 3 ; 25. !P/«r. r«yy&. ) tS^i^A delinquents , 1 Thef.i> 14. 

iPetr.x: 14. 

£/£« ]?? *//r<*£. Quietus , fedatus , & firmus ac flabilis fuit, 

fc rccepit aliquo quietis ergo, £/&* 4rab. .Pauper ® mifer 
fuit. Conjug. II Quietum fecit, fedavit, ftabiltv'tt IV \dcm> itm • 
Paupercm,milerumque reddidit. V Pauper, inHer, debiliti*? fait. 
}aio» w. ew/?£. Temo, clavus, gubernaculuni. Arkbi'i^L 
Anchora, ad qnam quiefcit naVis: item GubeTnacuhun, clavus, Gr. 

W&iov, Jac. 3 •' 4 i in Jrah, \wfume. Vlwrjmph. li^oiogubernacula, 
A a. 27 : 40. 

) r iam v o fi»T>gfto ;«. ?/»/«&. Pauper, egenus, tenuis, inops, Htbr. 

& Uald. j??P , emph.**$fp, Arab.Qff*** \TXD fc? £*&* pXQ, 

Italic, mefchino. Luc. \6\ 20. 32. Jacob.2 \2.^.6, Jp6c.%\ij. 
Tixm.emph. ^i^aaJo A/^rc. 1 2 : 42. 43. Luc. 21: 3. 3.' ( £/w. 

nufc. emph. Uajaiq )hyffi.A/4. 5:3. 1 1 ; 5. 1 9: 31. 26 sijF.i 1. 

JJfor. 10: ai. i+Cs-1- £*M : <8. 6i 10, 7: »». 141 13.21. 18: 12. 19: B. J«6.u:fj6. 
13: 29. ;&>*». if : 16. J.-.W.2: f. /*/>*. 13: 16. 

TZaiaaVo \'lo\*2a£of. emph. Paiipertas , egeftas, inopia. Htbr. 

rwaop" r cfo/rf. ^3P? i w^.^S??, ^*fc *^ («»»•' " fau; 
pertas, .4»c 2 : 9. 'yfagtio paupertas ejus, 2 Cor.8 : 9.- jOg ^onfl g 
paupertas eorum,V.2. Ab boe.vel potius a pr&edekri wrimft 
y^fbum^vatMm.-i i^femli^afi in f&icak&fmyfrsaj ^ „ 
^aflAQ.w. £*?/ pepauperayit^paupejem reddidit j a&W 
_*. " pertatem p#rtateoa redegit. Ckdld. <tf*qw i?F?. fyhftaal ^ati&L-w* dcpaur 
peratus , pauper, inops fa&us efh Ow/iM???*?*- Pauper fa&us 

lit, 1CV.8: 9. . i 

.r>m »• Claufit , conclufit , occlude ,obturavit. Idem^^wf 
- -V . HrAr. "># , £&<4tf. & Syr: ^0 ji^D , //*r» himugmeis y V 3 

kiter fe permutatis : Jrab.^SZ* *??? Claufit portam } oculos. Ob^- 

fituxit y?«W«m rfggnv. Imperat. Joao> w. occlude, A/<irc. 1 : 25. 

ZL,«r. 4 : 35. F*f«r. ^afloZm. obturctis, 1 Ptfr. 2: 15. 

Ethpeel^aA m: Glauius, conclufus , occlufus, obcuratus eft. 

Firf»r. jpAflfij */. obtureturo/jflfom. 3: icy. 

ftwf p»». " Idem 7*0*/ !ZW. He£r. "\?P, CW. **?? . ojatt »». 
ohtunruDt 4*r«, //<%7) $7. Occhifcrant mt, /fc*r. u,: 33. 

lrtfimt. ota<&& obturare o; , T/f.it 1 1. t j 

Itaffl «. ew/$. Scutum, clypeus.. i Sam. ij\ 7. 45. 2 6\*w.i : 

It. PiU.fi 13. Ephf.6i 16; v/Jf A»c <» »r« v«rw» LtSionts. Guid» fafrieim Bo'derianmim 
fiu Ltxifr CktMkiio^Syriseo fmaJUt bant vbctmbic Ugtre. 

]Lo) m ' Abjecit, rejeck, improbavit, rcprobavit, repu- 
diavit, refpuit, fprevit, contempfit,avcrfatus,abqmi- 
natusett. Ted ^mw. reprobati, 2T/WI.3: 8. 
" Ethpeel J±&&\ m. Abje&us , reje&us , improbatus , reprobatus, 
contemptus eft. Reprobatiw fuerik Heir. 121 17. oAAeriw. 
improbati funt, fljow^.* 12. Futur. XUsaum. reprobaretur; 
A/dr. 8 •. 31. o » 12. Luc. g : 2 2. 17 : 2 5. UAani c. reprober , 1 Cor; 

^/^rf A»f w. Idem quod Teat. Chald. \?¥? . aAlbf m. leprooa- 

vcrum^ tyattb. 21 : 42. A/Wc. 12:10, jL«ir'. "20: 17. -erjculatf 

\ quctto rcprobaverunt , 1 5Wr. 2 : 4 j afjixum f^|. ^AAbpI* m* 

j5, reprobaftis, «_>«?&. 4 : 11. ,H-*V»f c. rejiecitnus, 2 Cor, 4 j 2. 

jjd £<irfic. />r<e/T Um& m. rcjiciens ', G<*/. 3 ': 15! (P/«K ^mfo w2 fc- 

jictentes , frfjutrj •. 1 3. : i^rfce. /»r«et. J^aiii w: rcpcictidum/'ab- 

ominaflddm, r Tim. 4 : 4. -faaw. ll^m^n , r ^A. |2>.Sm^ 1 cpr^ba- 

Ccc ta, 1 Digitized by Google $%6 iifio •••-•' 

ta ) liebr. 6 :'&? txattdogia iegeridHmrflk)h£.a£o -. y'tde GraM.HiMi 
«fe t>ien pig. '338. Vide quoque Var. Left. • Plur. mafc. ^^Wo repfo* 
bati , rcprobi , 2 Cor. 1 3 *. 6. Emph.fci&cab'je&'iy 1 Cor. 1 i 28. 

kcprobaii, rcprobi, iCv. 13: 5.7. 7W. 1 : 16. ;_*. 

Futwr, c^jyu? improbare \dr t($t amentum y Cul. 3 i 17 ; tfthicfvt*. 

rum cum prtfixo ijoco infinithti. ^a>l nt. fpcrnatis , 1 Tbef. 5 : 2p, 

fZaiil^aok) /. empb. R eje&io , reprobatio , contemptio , coa» 

temptibilitas, rcfutatio. ^001/01 ■'NA'gtorcje&io eorura^w.n:^. 

.i.-*™^ 20 V* ScatKj|$ ( , afcendit v cpnicendit. Cbald.P^rSiaL 

PZ^ p?D . jRtV Ver£«m »w ufwfatyr uifi vifr&teritt) fed 

& /;«/«* iBrtMod / rc/ftfttt ttmfrtra y et'tam cottjigaUonem Aphd, funk 

tanqttatn «* defeSitVo «&bj : W* Gnu*. Harm, de Dieupag. 344.345. 

Afccndit, Matt*'.}: 16. j: i. 8.* 13. p: t. 14; 2,3. if •* 09. 39. il4wf.it 10. 3: 13. 4; 
8. j: 18. 6: yi. 8: 10.13. i<5: 19. Ltu.xi 4. 8: 22. 37. 9 : 28. "19 : 4. Joh.i; 13. 
3 :■ 1.3. 6: 3. 7? 10,14. zi : u. AQ..\ : .w. 1: 344 Afceadit rff «r */*», 1. «., .filtik a 
m»m«m> r/w, Mp.7: .13. Confcctidit ,.;«». >°! 9- Afccndit, *p. 11 : 2. 18 .* 22. 19 : i$4 
20: 11 , It*. R'>r*. 10: 6. Efb.4; 8. <J. Htir.^x 14. Afot."j: 2. 8: 4. 9: 2, 13c t. 

AnNnp /. afccndit yirf 4</ Mattbiam, i. * , contigit yorj Mattku } 
^sitf, 1: 26. Aq&d c. afcendi , 7<^. 20*. 17. <^#.34'. 1 i.Gal.v. 
1.2. ciftNm w. afcenderunt, A/<if.8 ; 23. j 3 : 7. Confcendempt, 

»/. 14:32. Afcendcrutit , 7H4r.2: 4.'4:'7- £*'.25 42. j: 19. 18: 10. Job.6: 22. 7; ift 
larfj-. 12.* 2p. 2^:9. A8.il 13. 8: 39.. 13: 3«..>«/.v. 12,. /</>*. it: 12. 10:9. ■ 

,*Q\o)f. afcendcrunt , Mar. 15:4 1 . <^/tf . 10:4. ,-c^ao c. conical* 

dimus, ^#.21 •. 3. .6. Afcendimus, V. 15. 

5Bc7y w ^» vi. afcendens , Mat . 17: 17. ./«&. 6 : 6 2 . 7 : 8. 1 : J. 

20: J7. ^(w«. 13: if. 19.- 3. 

Ftp. \o\ai Afire. 4 *. 37. 4»oc. 11:7. P/kt. lfw/c. v rf>\ap K^> 

20: >8. Mar. 10: 32.33. 1.JW. 18: 31. Jot. 1: $1. /ft?. 3: 1. 

Vtuf.fdm. &lu& ^l2^*Jo^»Uio cur afccnduht cogita- 

t)bne$ in tfordibus veftris, Z<«c. 24: 38. 

Etbpad .nS/H, «: Sublatus, affumptus eft. ^ff. 1 : 2 . 9. 1 1. at. 

SaKhttoin eft *m»t\ ttf. it: 10-. Siblatns <ft i* jtlinm , i Tim. 3 .- t'^." 

"i^gm . a.fe£wx> m.smph. Aflumptio,- Afccnius, afcenfio. 
ou&ob; afliiniptionTs ejus , Luc. 9:51; 6r.«<«^\|«u; ewnf. Digitized by Google -...JJ&flCD -«u C<m** fat W..fe£us eft, ChM. **QD T . Sam. 

. nF&£ Ais£ po KDO, . Futttr. <q4c«j m. coeci fiercrit, 

/«*• £ • 39r **«# ^9» *• Exccecavit. Tenebr* excflecarunt 

•cttios t]u$, ijob.x : ii. 

liott m. C(t<tis. £# nomenform* Veil Veal. Jol?. 9.; 2. 19. 20. 
•ASI: 1 3 ; « i 1 . Emph. feaw in. Mai. 1 2 •. 2 2 . 1 c; : 1 4 , bis. Marc, 

*I " 2 * D°i l 6 ; 49 '? SiL'ff: 39, % »8: 3f . J«A. 9 ; t . d, 3 , I? . l8 . M . M . 3l . 
10^21. 4 *'''''• * 5 ;p. >^>«r.3; 17.' < .'■-.•*'... .T . J »r 

Plur.empb.Uc&m. Mat. 91.27.2$. 11:5.15:14,^.3,0.21. 

*«►: 30. n: 14. 13: 16.17.14. £».7:ai 14: 13. J,A.. f ; 3. 9:4o.4r 

: * nop IJaicaD Farina , fiHiila, wutatoV in L. Et Cbald* «T°?r 

jip*.\%\ 13. 

' • yiijaj *• *#Kife* inntxus fuit, accubuit, difcubuit, incu- 

buit, recubuit % fukivit >fuftentavit,confif mwit.Hebr. 

^O? , Cbald. 1?? , -Saw. a^ «]DD Suftcntavit. Ptf/ ..^ w . 

accumbem, difcumbens, Mat.x6: 7.20. Marc.x; ij-. j 4 .- 3.*I« f . 7: 37. l2 : 17 Rccam- 
^ co * * ^°*< 'it •*# A«umbcn$ , i Cor. 8:10^ PttlurJm , wj^ju alibi Mtm ^f*?<CJJ«»«w#. 

P/irr. »w/2. ^ . S . V i fP accymbentes , diicumbentes,M^.6 V 10. hior. 

xtif. <5 : ia. 14* 18. 16 : 14. Xw.y : 19 7; 4$. 14 : lp .' ,^ ji* t6: ll# imutentM . 
if*.i:ix. Foki, cotrfirroiu, Qabilcs, 09.3: 16. ' * J ™pw t 

iaw^. Ig . Vrcn w. accumbentes, difciimbcntcs, Mat. 1 4; 6.9.22 : 
10. 11. Mar. 6 1 26. ., ?l»r. fcw. K &aa> fult^confirmat^ffabilss, 

*Pe*r.* : 14. 

JFW«r. y&oooj w. rcclinct caput fuum, Matt. 8 : 20. JLrt.o : 5$, 
Ethpeel jaba>\ m. Accubuit, difcubuit, Luc. 7:36. 1 1 \ 3*7; 
23: 14. /«£. 13:12. coioAcDl w. accubuerunt, Matt.y : 10. M<*r. 
6" v 40. M. ^ * 1 o. Infinit. QaSoAac^difcumbere , Matt. j 4.-. j 9. 
Imperat. ??*&*>{ m. accUmbe, Luc. 14; .10 ; bis. 17? 7. F«/*r. 
y&vKfcZw.~aceuinbas,.Lia , ..i4:8. ^aato&ujn. accambent, M<tfr. 

8.* if. ij: 35. Mar.S: 6. Lwr. 13: 29. Jo*.6: 10. 

4phel yJaxtf m. Accumbcre, difcuraberc , wcumbcte fecit. 
QQ&caf m. difcumbere fcccrunt , Luc. 9 : is;. Imperat. oaVaaf m. 
^iftjumbcrc facitc , >. 14. Futur. ^Scaoi w. accumbcre faciet, Luc. 
12;. 37. ^Vam il m. difcumbere facerent , Marc. 6: 39. * Digitized by Google 388 -iOD IfiCO 

. fe&D in, emph. Accubitus, difcubitus: fulcimcntum. Diicu- 
bitus, Luc. 9 : 14. Accubicus, c. 14 ; 8. Fulcimentum, 2 Qetr.y.vj, 
fa*gp uu| Praefe&us accubitus, Architriclinus, Joh, 2 : 8. 9. 
P/itr. ^d&QB ^afi&o per difcubitus difcubitus, ». if . , per (ingulas 
convivantium atquc accumbcntium clafles, Marc. 6 : 39. 40; 

vide&TrtmeB.mt.imvtrf.+o. 

Emph. U£asD accubitus , Matt. 23:6. Difcubitus , Luc. 9 : 14. 

Accubitus, <*p. 14: 7. 10:46. 

* Sdd l£a» m. emph. Sinifter , finiftra manus "Pel pars , autiim- 
ftnxmlatJ. Hebrew y Chaid.^?, m/*.**W N^OO, i 

jtrai. S^ P*?? ' 1 Cor. 6 •. 7. Apoc. 10:3. <y&!xw finiftra ejus 

velGu. Matt. if : 33.41. 17: 38. Mar. is-' *7- £*f.l3-* 33- 

j&up finiftra tua, A/rt.6 : 3. 20 : 2 i.^iosd finiftra mca. Matt. 20: 13' 

41 * flQQ pro {+- ono ./#*£. Venenum propinavit aiicM&'m- 
chdic a£e: veneno fuftulit, IxCitVe , fcf infecit. 

l^oiBm. «»/»£. Medici na , pharmacum bonum , malurnVf , piil- 
vis aroruaticus ,feu apothecarius, venenum, toxicum. Hehr.°P 
plttr. 0*9? Aromata. Cbald. D ?» emph. **?? idem tttoti Syriacmx 
Arab.Z^ftv Venenum, toxicum. fic<o> j.'jeto venenum mortis, 
*. *. , lcthalc , lethiferum venenum , Marc. 1 6 : 1 8. ./4co£. 3 : 8. 
!P/«r. fw/7i?>. VftSvup medicine : YtdcGram* Harm, de TXeu paf.w. 

■ •.nisD OT - Rubuit,rufus, rubicund us fuit. Chald.P^^Sm. 
f*s£ pDD- Aaloa>/^ rubuit, A/<**. J 6: 2, 3, 
teoca «. *»#£. Ruber, rufus, rubicundus. CfciW. p$*B f®? 

/ffot.6: 4. 17: 3. 

l|J&» Sraaragdus, nomengemma^Jpocm 19. &4rif.&Jih 
glicana edit, hahenl I^^osd . 

[*irp ». Odit , odio habuit W profecutus eft. Heir, **%> 

Odd. *# **# \!D, ^ fcl m& ^ g* & • Odit, Digitized by Google s ■p lea' 389 

Job. i«j : 18. 17:14. A*ia» m. odifti, FJ'ebr. 1 : 9.- Xuio> r. 
odio habui , fl^m. 9 : 1 3. oio> m. odcrunt , Job. 15 : -24. wUollo 

odctunt me , v. 2 j-. 

!Bewm Uue m. odio habens , ofor, infenfus , inimicus, hoftis. 

Odio profequens, jl/*//* y : 44. Odio habens, Luc. 14: 26. }»b.y. 20. i; ; 18. 19. 23, *i. 
Jt*m. j: if. Epbej.f. 19. i )ob.x: g.it. 3: 13. If- 4: XQ.*1f»c.i: 6. ; . . 

«P/«r. r *jLa m. odio proiequentes , L«c. 6 : 22. 27: 19 ; 14. 

Odio babctucs, Rom. 12: 9. Trf. 1 : 14. Odio profequentes , ra/.j : 3. Odio habentes, 
~]md.v.iy. 

CtnHr. |2&£ ■*L±a> odio habentes bona , 2 Taw. 3:3. C«i» affix, 
^Xitt> odio profequentes nos , Luc, 1 : 7 1 . 
2V*7 duplex , «w»m *</ modum quiefcentium , )jsq m. Odiofum , odi- 
bile,odiodignum, malum, execrandum, deteftabile, adverfum, 
deforme , inhoneftum. Odiofum , L«r. 23: 41. DcteAabile , 

yf<?. 18: 14. Malum, cap. H: si Gr. ««««. Incommodum, v. 6; Gr. ««*♦,. Odiofum, 
Tti. 1 : S ; $«**•». 

Form, litm deteftabilis , Epb.^: 29. 5V«r. firm. emph. ]klix> dete- 
ftabilia, .M. 3: 20. 

J\imm Te'il ad modum PerfeSlorum , 1*asd . Fa?w. Jlaco. £/»/>£. 
J2)Lisd exofa , Apoc. 1 8 *. 2 , &u. &lur t mafc. ^Ui& exofi , Mattfr. 
10: 22. 24: 9. jfc/ar. 13:13. Luc.ii : 17. (^ow.i : 30. Tit.y. 3: 
Emph. lllwo exofi , 7/f. 1 ; 1 6. 

^•f <£w Peitfcujm nonnihil differ *»t '. frim tnim Jititmr dt re improba , vuda , & edh dig**'. 
*ket*m dt ftrfona qmovi mode txtfa : vide Lud. dt Dim Gram. fhrm.p4%. 317. 

Infinit. ipy i<oVb^ odille vos , Job. J '-J', fie legendmn eftjuxta para- 
digna ^qoIN^o revelarc vos : Vide Gram, de 7>ten modd citatampa^. 

39+ 39f- &*"> Le#- . . , •''.' 

Imperat. s4» «*. odio habe , Matt. 5*43. Fufur. Uou w. odio 
habebit , Mat. 5 •• 2 4. L«c .16: 13: <oupj wt. odio habebunt, Mat. 

24: to. y^ar. 17; 16. 

, n»Mco w. Rubus. Htbr.r\to tCbald. n» >w ^.K;»; 

ftcSyriacc )li»M<o*. 1 2 : 26. Z/KC.6: 44. 20: 37. ^.7: 30. 35. 

■m i». Colavit ', percolavit , perpurgavit , depurgavir, 

Cbald. V$. $eil m*. emph. \iuva perpurgatum aurum y 

Ccc 3 »f?lro, Digitized by Google ^i-^m m. .Eguie^ iodiguit,. opus , necefle habmt. %i 
*o*a» m. opus habcns, Mat . 3 : 1 4. Job. 2 : 2 5 . 1 3 * 10. 16 •. 

3a ^^.4:3^. Egens , cgcnus, ijob. 3:17. I'eiiitbts,* alibi J*f>'e t idem valet q*»d Bemmi\ft 

fplnr. k i f>iro »/. opus habentcs , Mat. y : \ 2. Man;. 2 : 17.Lw.9-. 

li. Hrbr.fi 11. . Egcntcs, cgeni, '<»/>. 1 1 : 37. Opus habentcs, 1/^.3: 17. " 

k i T » n t ire opus habemus ■> 2 Cor. 3; 1 ; ** ,jaCuao> opus habentcs &f 
•^iw hos ! Ve/ fuimis compofttum. ^o£uo*^afr -opus habetis ,- I'TJ^.*. 
o. 5 : 1 i coniiat *x ^ao^icd opus habentcs Q? ^cAjI vos V*/ eftis. 
Ethpeel . .niAqj m. Idem ^ko</ JPai/. Egeret , M<xrc. a : 2$. 
Fwfffr, ^djAW jm. opus habeatis,.i Tbef,^\ 12. *ojAaHf.Qpus 

h-beanius , tap. i ; ^. > , . . • 

l!iajo«) m. pw^. Egeftas, indigeritia, neceffitas, 1 Cor. 12: 

li. lndigemia, Moc.$: 17. ai : 23. £i'.* f- 

^iojQDD? fVit»X panem indigentiaenoftrae , Mat. 6 j n . Lkc. i i : 3 ; 

w& «^T=? hni<rios dicitur Syris panis indigentix, quod indies eo oput 

pnhfatons. . 

\'Lqq*md f. empb. Idem. Indigentia, ^om. 1 2 : 1*3." «n£aou<» 
neceffitas ejus > t Jacob. 2 : 1 6 y ajpxum bic irAsova^. «*Zco*aa> ind'i- 
gentia mea , \_ydtf. 20 : 34. Neceffitas mea , 2 Cor. n: 9. 
^oaZcn.iflp indigentia veftra , Vbil. 4:19. 

* 1JD f&Soio f. empb. Caffis , galea , EpL6 -.17. 1 T^/$ : 8. 
Ju ufu quoqueeft (ipud. Taimudicos \ vide $uxt. Lex. Cbatd. Talm. ($ 
H(abb. Col. 15 1 $. Arab.fyX* 1T5?? Militarc indumentum cxio- 
ris contextum, quod ufurpatur pro lorica :' Sf in genere Anna, 
armatura. 

K^ MafiQwVeculio Sjro, eft *(>)&<, , incitari, cieri a f$ni ci^min*- 
petuquodajii adaliquid agendum, K^g.a 5; k^ppi 
aggrcdi , conari, E fiber 8. ® /><* Co/. 2 •. 1 8. TremeHio eJtjVD 1D3-* 
Guidoni in Lex. CbalddicoSyr. idem eft quod qx$<*TtC+ i..fncedo» 
cum fafU ingredior*. Stbindlero in Lex. Yenta$./eft 0t 'ptuf$ffivi 
jngwir«s;e,ft ,wecu*it, cisus , ipcjtatais ftiit a4 aliq^iid agendum, 
aggrcflijs, conatus fuic ; ^BuxUtrfio in Lex. Qbaldako^Syr. efi^Nith 
< .. ^ iaaiti- Digitized by Google biniti : VatitJUo inVex. Ntjttg. tft'i Miftfs;, aggrcflbf e%: ' JraV. 

'(JL. *$? Propofuit, iiicend'ie. Stnduit/, opcrani dcdit. Inceftir, 
ambulavit , cucurrit. Benoni ){*> ))> &>Jio \iv )sL» A nixus re quaca 
hop vidit, * Col. 2 : ,1 8 5 in \%tgk yertifut^ dum innitituij iis quae 
lion yi^it : in Parifienfi whore ,* dum fnnititur fuper eo q\u>8 noji 
vidit.: wrarmenjt ntajpre Q> Jngltcana, dum. conatur in ca quae noa 
viait: e^'cumTroJiioVerJionem'X'reMeBijec^tHsfum, Futur. j^coa 
^o<nl^? V^jfZ \lil aggrederetur fores ipforum , 3 E/</r» 4-. 49. 
Aar '■*•* ^it, fecit, geiTit T €^Fccitj operatus eft, pa^ra'vit, 
!' perpetravit, tra&ayit^ viGtavit,invifit,', curavjt. 'Vi{i* 
tavit, L«c. 1 i 6 8 . 7; i^.Operatus eft,' 1 Cir.5': 2 .Effecit, Hebr. 9:1V 
^c^{UP^i..YjiiiCavehseuin > H^r.-2; 6. -i^4wpm..vjltraiiisme, 

Sotom £&'"m.~ operans , JobJS -. £b". hgem^om.yi 15. Operans, 

v.ifl m^i?: »Ql Pctpctraps,.! :CV;y* 3..Facicp^, f^.9; i7.iAgKJS» /«/% 13: j. Opc- 
tttt^'Gi/.j: j^ ' Efficiens f > JE^**/".* in,' Agcns', <o>.o : 11. ¥/**r. %i: 7.' 17^.5: 4. 8, 

F«w. |Jxff> operans , i Cor. 12:11. Emciens,' Hebr. 4 : 1 a. 

fmJm hoc im loco rtdJumt efficax, eft'edor, f#/«tf rjjrt mafcukmur* forth* ehtpbatirx , ht partiti. 

%n^v^W^ c, ^^^^%' I /-5 ? ; *Vf '\3r 7- Ageptes, 

1 Cor. 1 2-. 20. ^c agiraus , 1 JoA. 3:22 ^ex^*^ agentesSsf 
^oqs W iumus f o*qiew*«9. .; . . -4, • ... . 

Pa/piiflD-m^iaftum, L*c,ft3tt<5..c^5f.2«j -.a$. .Faciens., operans, 

&*. I J t 1 8 ; P'tf *«■ <•<*' vr fmmitmr , (9* i<fa» Jig»ifieat quod Benomi : wWr CrtmCflmm. 

?^^ r ',^^cfta/^) v>i?:?^: 2<5;; v ' : . ., 
Ziyfnif. lajacsa^ facere , L*r. 22:23." Agere , P^7.2': 1 3. vifitare, 
]<froi. i: 27. Impetat. Qhom m. agite v P^i/f/'. 4 : 9. Curate, 
ifttr.^ 5.-^- F*f«r- jQ^ttim. Yifiiaret^uiA?^7 : :.29ii ^aciet,^. 
it 5^ EJficiati, Hehrh ^.-..it. . K htsa*. vifitabit no*', L*fi 1 : 784 
&»i ». foc\as r 1 Ii/a. 5-. 2 1. toLflol ci operer ,, L^r. 13:23. 

Facerem> Digitized by Google 3^3 &g>. • 2t£D 

Fa^crcm*^. 261 $, Agaflju ?£(*, <3 ;.ie. . siAaj. ojcrgt 
ipfum bonum, <%om.ji 18. ^*v»J «• fcciflent, ^w.9; n. 
*<k^c. vifitcmus,^,?. 15: 36. 

Ethpecl fl&aft m. Egit, operatus eft ; Qf P^V. pr*cfd. furtk. 
|\AmSnm. agens , £/>£?/! 3 : 20 j in Tarif.maj. (S'jfngt.edit. yertiiwr, 
excrcetur. Fotm, Jj^ia agens., 1 ThtJ. 2 : 1 3 ; 'in farif. 'nuj. 
& jtngl. edit, redditur , pcrficiatur. Tlur. mafc, ^—^oiofiunt, 
Mat. 14*. 2 . Mar. 6 : 14. F«f«r. ^^au fiant , Jacob. 3 : 1 0. 

I^jb *».Pilus,capillus, caefaries,coma ,crinis : «fc omnium animttn. 
tium pilo <fe«r. /SMr/W Ve/ TfiU ft* hbrruit. Cbaldy* ,mfi. 
**>*$?• Pilus , A/<*/f. 3:4. Canaries , cap.$ : 36. Pilus, Hw. 

1 .• d Crinis , Lmc.-j: 38. CapMus, /j><w. 1 1 14. Pilus, fcp.6: 11. Clpillus, tap.?'. 8,*i 

cifUE w. coma ejus, i Cor. 11:14. mpjx> capillus faus, L«c;y : 
44. Coma ejus , 1 Cor. 11: 15. !P/#r. own ajf. ^a^jp capilli 

vcftri , 1 Ptf»". 3 : 3. : *...•-.' 

rZfi» /. f mpb. Hordeqm : #»/<* *# hirfutum , pilofim Of horridm. 

Hebr. riyy^Ckald. fr*^ 1 ? **#?' «^*. **SW ***H?*- #»'. 
<>/>/>£. ljifl) 1 Cor. 1 5 : 37. ^/w. 6:6. 

tfouc m. m/>£. Vifitator , curator , Epifcopns - y 1 &etr.i~. 2$. 
• fip.Qtom.empb. Vifitatio, 6pus,faclnus,ra^ram, effe^iira, 
a&io , a&us , res gefta; negotium. " Fa&utri, Job. 8:4. A&io, 

Jtem.xii 4. Opus, l-Gw. j: *. 16; 4- A#us , //» it. 11 : 1. • 

ou^qcd fa&um cjus,*o*tf. 23 : 1 5. ^*wmp vultatio tua, Luc. 
1 9 : 44. sjixos negotium meum , ?W.is 1 2. ^ocu^v^Jaeiny* 

eonun, Lut.xy. fi; : • • ' 

lP/«r. ^*j^qo> . Em/>£. ij£uQo> res geftae , L«c. i : 1 . Opera, 1 Gw. 

16:9. A&iones , 1 Tim. 6 ; 18. ,eaJJ*.aa> bpera veilra; , 1 Tbef 
4:11. 

♦ PtoD lAa*/ «;//>£.. Labium ora,- fermo: fabrum, on/fa- 

bria, tipsy littus,extremiras!rfcf. JaMr.-Pa?* OW*/,*"^**?? 

**&?> emphS **$#>* ot&mb littus. ejus,.Hf Ar. 1 i T •. r i 2 itiffixmjk 

w*sonl{{. IPhr.empb. &oa«labiay £«r.,6.*..4i5. r ii/f^jir. j^ i.J$« Digitized by Google SSL 39? 

ov^S&od labia foa ,- Afldt, i 5:1:8. Mat.?:'* 6, ,\$etr. 3 ; •.*©■.• ^opr&asin 

* l£? £fr£r. Tcxit,obtexk ) /^f.yJf/>^««,iaq47eavit,contigna- 
vif , ,cori\>enit c urn.}** qwdj&.maliwefi. Cbald. W idem <iW /?e£r. 

'\$&.\xJwh : <^»V 158. \ QafcPtticaytf . ..Aic^vit. , Abrafit, Ver* it 
. Ix^flb/ Nayis > na\rtgium , nayicukt x cymba., pnprie n&is ma^ ri{ is. ■ \ • •*— - •> ' ' • • -'••:. 

^0x*md. navigium eorum, >£.£ : 10. 9hr. empb. Ijuskd /* 

" Joa» m. empb.. Nauta. C^W, fe? , empb.t<£p. -f^^ „^ 
Vaa» nau'tae\ o*#. "27 rj<?V ," ; ' ' ; : - -1 •' : ' ', "' 

• Df>0 Vmaa>1t*aiaai/. iwi/^. Gladilis, enfis y oblwgtU proprie minuf- 
que latm,ut Vult Hied. Full, in Mifeel. lib.i. cap, 17. CM/.* 1 ?*?-* 
emph. **W>' JffineeftGrtc. avjtfa^, ..^r a ^„ x fajfauwaUtSm- 
d*s explicat. JtemMtrfarttm^^quod. id^m. Qtto. Vqcabulo.ettam 
Tdpafiw ufus eSlpro Hebr. 7$. (quod dhrerfimde explicat ur) stttin- 
kelos H£D , qmdaddi poteft iisqit*Nicol. FnU.de hac yoce ty ditto 
locoobfertaVit ;£totf. wLe&£batd<tico-$jriaco f Matt: 16 : 51. 52. 

YUtr..empb. l^saaa) ( l ¥ *ma» A/*//- . 2 6 •. 47 . 5 5 . Mire. 14:43. 

-'•* *ji>cr BithpU •»*» 'Hi fimiffe eflc, minerc, P/*/ro. 84 : 1 1 ,• 

0£. l>.%imk/)i6eft*\yvn #p-r*fr& cdmmo'ratio in ipfo limine portae 

• iubHni'Jnph. Limch^nw; poftis,- vcftibuliim. Hebr. ^9* 

%.9xldJ$:JMk- F#;. YcJTtibulfira,^, 26 ; 7 1 ? Mar. 14 ': <?$, 

»rsoyy> m. Sa^cit^iatisfejcif j:.acqwievit,.<:onterKU3fuiC; 

X) t/^/ cepit, Digitized by Google 3*4 a* 

cepit , cafw«c , , ccfenpfts , par ftitt. •&&£ 5 JW..X f .dfc ! ijhdfvfw 
decurtate Jcriptum ejl pro ^qzsd / iuftecerint : dectirtafid iSa'pahf- 

tfi tndttttm ftr.timejMmfmtfiAptsm j rxw 4/Ur JW? ^w^ V^krtttr JeanrMam v*ttm 
dtmttt. Vidt Hum Var. LeSioutt. 

fBenoni otA**o oiViolN oil wontc fufficit ipfi did malum ejus, Aftf. 
6 ; 34 ; ejl in his enallage generis y qud aiiusdatefpres^. qu •nadm 
editus ejl, bene effert , oil*? |&a«o lfo^-<nV>tfaa» : \y^km.Hl 
Focock ad 3 Jot. V. i o. *ao» w. fufficieiis, A/<tf. i o : 25. Gapiens, 

«/►. 19: 11. Sufficient, ]ab.6: 7. *i : if. iCor.g; 8. PA//.4: 11. 1 Pftr.4: 3. 
Farm. &a» fufficiens , 2 Cor. 12:9. 1 Tim. 6 : 8. P/*r. »w/r. 
^ ■■ ™tf fatisfacientcs , 1 Sam. 19: 4 r'CdJM&w.' Sufficients , 

L#.u: 38. Acqoi<fteotia*,yai'.8: 37. Coippotcs, /»i</.'4i 19, . . '.; , ' (l , 

v -i r » nftg > fufficientes fimus , 2 Cor. 3 : 5 ; exyous fufficientes 9 
^x** nos V*/ fimus compofitum. ?lur. fotm. £&£ . Vocock dubitat , 

snHom bat ip/mm ftrH*MJttm£ 3 Jai.v.J a , . , , 

Futwr. .nam; ,n«vni? ur ^? ^o is qui poteft capere , capiat j Mat. 

19; 12; friwtim tfl fmtmriK* (*m pr*fixo JrfatbUa inQmitivi, / 

js&xu m. iu facial, Mat. 2$-. 9. Hcbr.\^ i^'.^osailf, i1$m,$ii6 iUr. 
ftetlus reddit, fatisfaciat. *aax]c. fufficercm, i^r<f?. 1 1 : 1 7. ^h^tini/T 

ftfficiant, £*<■. 3: 14. 

P<w/ *aai m. Vomuit. <•'... 

.n.^ro w. Vacuus, \nznh\Mar. v*i 3 ;•" *."♦ ■ '""' ,'\ ■* 

ftocuaco f. emph. Inanitas, vacuitas, 3 Mae^&t^* * 
tcetcai m. emph. Evacuatio,- vomitus. — ° 
A-lo*a» Inaniter, Luc. 1:53. "■ ' . - * 

Jjxs pi. Inquifivit. Idem quod **>? . > Hebr:*W% Ntimeravk , 
annumeravit » dirrameravic ; naf ravit , recenfuft. Item % 

Scripfit , defcripfit , nocavit, impptavit rem aliquam. Atab./- 
*$? Abrafic. Scripfit, collegia* 6? compegit.//£r«m. 
?ael jJLa> m. Totondit , rafit , abrafit.. Cbald, ™ Jdgji. u^i 
t8: iS. , ■ . . \ ^'/ . '. 

Ettyaal jo^oolRafus , abiafos , tonfus fuit* tnfinit. o££sa&t& 
di , 1 Cor. it: 6. Futur. -js&oZ/. radatur , ibid.. . »<• •- .^ 4 Digitized by VjOOQIC y W«*^i4«*ii*w^ Scriba facer, 

^*/x« diVinatenarrat j ctnfckaty&c. • ^Hebr^^Cbald.^jArah. 

*J>\1 pt*D. '; £^J5| |jii •'. " , t:^W: ^^'. Envenom, quodinnome* 

JegenerMvit. JUgU^rtMJ jtf*«k\ I £t fai-L*: lb t • *jt I <?«r. i J 10. 1ft. 3 :. 1 3. . 

jtttor; if4?«s .oj^wM*** .Cegisperjri, Mat , 3 t 4. 5 : 20. 2 5 : 34* 

X*<-9 : i». yAS/4: S- ScrTbo;, *<y>.6: ii. Legispcriti , «p. 13: 9. 7»f.3: 9. 

Conftr.^xL r ^gnv^acD Legisperiti eorum, Matt. 7:29. 
- jjaa> w. S^iprufa Jibtrjibellus^atalbgus^enumcratioiepiftola/i 
IkeraV, iKeratbUv^ttrx'^oarina. H^O*?» CiW</. "VW>,^r4^. 
JL. Pf 9 • 7/d dicuntur , ^«orf *>i /*r res enumerentw & recenfeantur. 
Empb.Ytsvq, Cbald. t< y>Q- Liber , Luc. 4 : 1 7. 20, Liter*, 

fcriptura, JoA. 7: if. Liber, AS. mo. Literature, liters, «*/>. 4: 13. DocVrina, ^.16*24. 

P/«r. ew/?/>. ^a» literx , i Tim. 3:15. Libri ,' Heir, a : 19. 

; jaflo i». Litems , ripa ? portus , terminus , tra&us. Cbald. "I? • 
£oM#r. liol »£» littus. marii > A/<tff. i.j: 2. , , '(P/*r. conjlr. tfcl .,£&» 

littota rraris , . f. 48. 

?pocD m. ««/>&. Abrafio , erafio , tonfio, detonfio. 
£»aa> , "Vide pasQ ....... , 

w ryy wu Saccus. H^- P^» Cbald. p?> Sam. p£ po, .<£/£. u#: 

6r. Sowt* > TW . erf/ ©W*. *afc. £»/>£. |a» , Cbald. *£? • 

^}W. 6 '. 1 2. 2Vw. tmpb. \sa> Matt. 11:21. Lite. 1 o : r j. -^poc. 

^ .4? ^ Cbald. Interfecuit, interrupit, per intejvalla aliquid 
cgii j Intricavit ^ internexuit , connexuit funibus , feftibus feu W- 
mimbus ", % cruciatim & interfe&im cancellavit. 5V/7 J,,, V? Im- 
plexuni^perplexum, intricatum : <juod $$ in nomen degeneraVtt^ 
l£#e,' reticulum , fagena j opus implexum , ; perplexum mftar 

rctiv ,.^i«c .., . , '.,'> . ;...,.:;-. , ;,-. . , ; A< ;.. ,;;;^ ',;'" "-^ 

l^^w^ts/. empb. Laqueolus,,fporta, florea > teges , faccus 

X> dd' 2 arun- Digitized by Google $96 ' r 00 ? 

am ndrneus. Sporta ,' a Cwv 1 1 -: <2 3 j tixntebav vimmbut ua d&t, 
IJvoQfli Linea •> fink", extremitas ,♦ ord^feries; (karmtinpntftii. 
Vwnn, de erratis typograph. Vel figvficat vox, vocabulum , »dmfe», 
guod Lincam figuficat > jeaukw~.£uxt.l^x.CbaldaicQ-Sjir. 

?fCD m» Trepidavit, timuit. Affineeft ?Ji propulit. 

TM& m.emph. Timor, trertof,pavef-jexpd)fio,pfopiilfatio. 
(P/«r. emph. 1>>-qco pavpres , Luc. 21:11. 

l^^co m. emph. Superftes , refiduus, reliquiae.* Hefoyyr Idem, 
a n 1? Supcrfuit, rcfiduum fui't \e I manfit. Refiduum^w. 9:2). j 

^o^ed Sardius , nomengemms^ jfpoc.^'. 3 i Yute bicVar.LeElwtteh 
Cap. 21:20 fcribitur ^pr*jV» • 

^ssoajojji Sardonyx, nomengemm*. CaJlel!w > *ai&L*> i &* Apoc. 

II : 10; fidt & vttr.LeQ. 

u '^ jw. Tnique, perverse egit,peccavit; Feroejit,obfoit, 

' ' * noeuit. & Chdd. n *>? . Nocuiflet, Luc: 4 i 9 5* 6r. £*<$£ 

^^m.Uneavit, lincasduxit, cecidit, incidit^caeiiiras fecit. 

ScripGt ,tranfcripfit. ArA.^c W'GW. fttffW- - . 

l#» w. fw^» Apex liters, Mat. 5 : i,8,._ /fr* , Line* , : wko- 
dke Vienmnft, in aimotatione erratorum fypograpbicbrum j uti <j*tmkque 
tntcqre , auanioaue decurtate ft> fcribitur. 

**jZ) Fcetnit , computruit. Chald. *% rv»' **•#. Ftffwt, 
M- 1 1 *♦ 3 9- Coinputruerunt diviti* , Jacob. $ -.a. . 

* p^mXhald. Evaeuavit. fyelpy? tievp. Similiter SjrM 
*oy» *i. Evaeuavit, inane reddidit, exinanivit> QbiKpA'-j. 
Futur, ^oJflBi m, inanem reddcret, 1 Cw. 9: ijj. 
Btbpaal *a$£w\ m, Exinarasus, inanis, vacuus fa&us.eft. ooi$»L*. 

inanes &&i font, iS>w. r: it- v «cui ftdU font T I Tim. 1 : t$. ' 

Fwfwr. »o$&q» ». inanis redda*ur, : 1 Cor. 1: 17. iGor.^J-. 
^oldalf. inanis fiat, 2 Cor. 6-. r. A : ' Digitized by Google *cJla> m. Vacuus, vacans, vanus, inanis. Eft per fe foil foal 

firim**wtttdtffBtr(ms. Vacans , M*u. i i : 44. Inanis, Lue.i6iia.tu iC«r. ry: f8. 

Empb. £a£a> inanis ^/orw, *f»o<^«t, IP/W.2 -.3. 1 T^/! 3:5. 
Farw. fa.ja> inanis , "^om. 4:14. 1 Cor. 15 -. 10. 14. £»//>/;>. j&a.j*D 
vana , Co/, a : 8. 2V«r. wa/f . empb.\a**D vana o/wvr , 1 2Vfr. 1 : 18. 
Co/j^r. jj*aiQ» ^a^tp vacui gloria ,'xftofo£e* , Gal. 5:26/ !P/w. /ffw. 
^flD.vanat , 1 Cor. 3 ; 20. V&ii fenmmes, Tit.i •. io« Vana,™/*. 
3:9. Emph. $a.pa> manes fermones y Epk 5: 6. Vana, 2 T^/ 

j mi. Vana v*r&i, i TD». i : 6. Vana, **/>. j: 13. hunts w»«, cep.6: 20. Vani/2wirMw, 
j7/w.i: id. 

Uoa^wf. empb. Vacuitas^anitas^inanitasyrnane, <_^tf.4*. 25. 

hmtnum inanitatk, «.r., inancm, Aw».< : 28. Vanitas, c0p,%: io iPetr.i: 18. 

Cw^?r. ^oervui^ Zoo.-ai6 in vanitate mentis lux , Eph, 4:17. 
A*^a.Ja» Fruftra , inaniter , in vanum. Fruftra , Mat. 15:0. 

Mar.y. 7. Rom. 13.* 4. 1 Cor. iy: 2. PhiLvt 16. 

♦ nno jfpbelJtetim. Hyeimvit,hybernavit.^r*£. I Conj.\&L w ^ 
j»ro^ w. AlAttf/. hyemaverat , ^rt*. 28 ;n. Ii^iwtf. qAbSo\ 
adbyemandum, cap. 27 : 12. Fitfar. tfafcf r, hyemabo r 1 Gor. 
16:6. 77*. 3: 12. ^cAaJar. hyemarent,<_^<!7.27: 12. 

I^nsa *«££. Hyems, tempefta*/\rhy<tmalis* Hehr. x ™?\C,kal& 

^J?>tt^} i y ! P>jfrdb.*y& hyems. <-&** & c^ pluvia hyeraalis. 

Tempeftas, jtfrf.16: 3. Hyems, «p. 24:20. ilforf. 13: 18. }oi. 10: U./&.27; u.' Tcm- 
ptfti$/f. hyemalh, v.ao. H)rera$ T 2Ti»r.4r2». 

P/«r. *w/£. t©?o> foAio tempeftates permagnx , Lw. 2r.11. 

4K£JaA9 Sapphirus, rtomargemvax , ^oc. 2 1 ; 1 9. 
. :& tt "*». .Diruit,,deftruxit,demoUtu&eft. &C£^. n ??.Zj|A\»c. 
deffruxi ,G*/. 2.18. !Bm>w $A» in. deftruens , Af<*/f. 
27 1 40. P/*r. ^JAttdemolimur , 2 Car. 10:5 ; ex ^Aa m.dcmo- 
fientcs Qf ^L* nos V*/ fumus- camptfttum* Imperat. ojoAcd w. de- 
ftruite ,, ,M. 2 : 19. FKf«r. joAcd? <r. deftruanr, Lwr. 12*. 18. 
Ethpeet' tibu\m; Dirutus , deftmc^us fuic Vartic.V>L&a&o f. 
diruatur , Mar. 13:2. Futur. llk&Lf. deftrtiatur, Matt. 24 : 2. 

Ddd 3* Diruatur, Digitized by Google Dimtur^ Luc.xx : 6, x/^/f*/ j*d parapgico. 
iZfao Vfcfe /// //fir* o. * |«y la^V. m^&/ Pecus parvurti, grex. Nomen cotieStbutit cm* 
prebendens Oves&capras , barumque^rcgemfeu multituMnettfiltr'tufqw 
fexu*. Cbald. I*? ]?> empb. H»? &#> H^r. ^ ?Vk 9 A 

/w were per mutatis , Q? f///0 K 4c appofito n paragmqo *" *?> J^, 
^^ua >/** r - yUa > jjUi ^ <i f^/ice ylio j conjug* IV yv*si ovibus abun- 
davit. Luc.iy.j. Job.io: i.a, 3.5.7.8. ia , fo. 13. i<j. 

Grex, v, 16, Ovc$, I Cor. 9: 7. H*c, umc»t*rmi9*tiowc*ft fibular e^ femper tamtn, utAman 
docet % duo geflat puncla , »o/40* numcri plurali; & fign^cationt inter durn ejl fingulirt, hikr. 
dam phtra/e : vide Grdm. Amine pag. 95. & Gram. Harm, dc tXtupag, 1 ix , Sfptfyue wA* in 
Apocalypfi* Syram, c*p-9*. 7. • 

oiii! grex ejus y Matt. 26 z 3 { . Ovcs ejus Vr/ itiae , /o£. 4 : n. 
10: 4. n. * ' ' 

^v FccitjafFccit^confccit ^ecit, perfecit, ex<cucos, open* 
tus eft, coluit tirram, fapientiam , pacem , egit , peregit, 
transegit, paravit, apparavit>condidit> patravit, perpetravit , a- 
Itrbravit/^i^mz.compofuityiW^- conc\\\*\\zgauffiHm : jedidit 
fruSlunty indicium y "pirtutem\ zxhibuit bonorem : fabric^yLt <*ra»- 
f«m: geffit beBum y morem: iniit confilium : peperit conirtifojtam'- 
prxftitic gratiam, beneficentiam : protqlit, redaidit./r^ww.-./lru- 
xit injidia*: fubiit certameny fumpfit \nndiFlam^idttwcm* CW& 

1?? &*». <rav nay Idem. H^r.WServivit. ifrak a^Cduit, 
adoravit. Caftyig.l I In fcrvitutem redegit,proferv<> ., in foyum 
accepit. Fecit , M<tf . 1 : 24. 1 2 : 3. Protultt/r^w , cap, 1 3 : 26. 

Fecit, i\i8. F*rM*/ t v. 58. Fcdt> r. 19: 4. ia: 5. VvlmMeWy op, 21? 31 Cpnhp** 
cap-ill 2. Fecit, cap^lj: 23. Mar.<\ 19. 20. 32. Ctrtiam, cap, 6 : 21. Fcci^^iOjJ 

cap.Sl'2-9- Fecit, <4Pp.6; j. Frud*i % cap. 8 : 8. Fecit , ^ 39. 9; w. 11:431^1/. CaW^ 
«*/>. 14; 16. Egilfct, ^//>. 16: 8. Fecit, ru/j. 17: 9. Tlf /»i» ^ Jwp. 19: 18: Feck; r/f.i3 : : » 
Jo*.i.* 11.15-. 4 : 45-465+6: 14. ^: 5V. »:>4a -9: 1^14.^6. i©c 4i> .iC4M&1^ 
18. 37. 15 : 24.. 19 : 7. 21 : 25. AAj : 24. 36.41. io : 39. 12: 8. 14; 10.^4 16. if* Digitized by Google £&> 399 f*«, v.'lj. Fecit i Ml : 2/3.7. 11:7. Jacob. $': 11. \Pctr.i; 22. 3 Job. v'. 10. Afoc.x : 
6. 14: 7. 19: 20.' * * 

otJ^ fecit emu , y_Att.i\ 36. iCor.$\ 21. 1 }ob.^i-\o. di^u! 

^ q nam condidcrat cam , Ept. 3 .• 1 1 ; ajjixum tic wKatuQt. Fecit id , Hcbr. 7:27. Id teftamen* 
turn, cap.?: 16.17. 

sJ^feci%m£famm r )<&* $• !.!• : ^JaI.focit nos., ijoh.^i i. 
*4jp^/..operaca pft 5 MitM6r f o. M*?\ 14:6. Fecit , Tw^T 8. 9. 

Profcrret./r*<5for, L**. 13:9. Fecit, AJI.y\ $0. Conciliavic£tf«^i«r, 2 Cor. 7: 9. 

Lfs^m. fecilti 9 Li/c.3 a -'48. 4: 23.0^7.10: ^4poc.^ m * 10. Z^f* 

J: feci, >M- *9-39- Operates furn, cap.y. n. Feci, ra/. 13: 12. ij. lj: 24. Ad. 161 10; 
Edidi #*<&*/*, 2 Cor. 12: 12. Fcceram, 1 TW*. 1 ; 1 3. ' 

ak o^w. feceruntyMdf. 17; 12. 19: 12/ Operatifiant^r^. 20: 

12, Fecerunt, ^.21:6.36. i6t 19. 28: ij. Marc.6: 30. 9: 13. I«icrunUoir^//*f*«, «pt 

V, if: 1. Perpctravcrant cadem, v. 7. Fecerunt, Luc.fi 6. 9: 10. 15-. JoA. 5- : 29 , Wr. n: 2, 

• 16. 19: 23.24. Ail. 3: 17. htfidias^ cap. 9: 23 Turbam , wp. 17: y. /i///iu* , Afp.20: 3. 

M*m, cap. 23: 30. Fecerunt, V<ow. 1 : 27. Patntfunt lajctviam^ 2p»r. 12 : 21. Fecc- 

: * JUnt paj'cbty Hcbr. 1 1 : 28. 

- dP^^fc- iff. feciftis, Mtff.25: 40, &r. 4$>^. L#c. 17:10. o*S7. 
3 : 1*7; 4 ; 7 . PA/7. 4 : 14. w »cu56Z f &. teciftis cam ihmum , Mrfl, 
av.13. Mair. 11 : 17. LtK.iip: 46. \ t ^°- fecimus Virtutes y 

Mm.y.%1. Fecimos, iw.17: 10. 23: 41. ^^.3: 12. TiVj: j, 

^mnf fffclw. proferens/r»#w, Mrt/,3 : 10. Efficiens, oaf/\ 5 : 32, 

FaricBS <l4iMojy*am , flip. 6 : 2. 3. FruQus , c<*/>. 7 : 1 7 , ^ 1 9. Volnntaicm , v. a 1 . Scrmonts , 

-***# 24, 26. Vactens, *<*p.8: 9. t'duntatcm , cap. \i: yo. Ftudus , <vip. 13; 23. Facicns, 

<*ap.i\; 23.24.27. Frm3ns % v. 43. Pajcba, cap. 16: 18. Facicns , ./Iforf. 3 1 8. 6: 20. 7: 37, 

^#4. Firtutes , *. 9 : 39. Faciens , r*p. 1 1 : 28. 29. 33. Fruclus , Luc. 3 : 9. Facials , r. 1 9. Frufius , 

<**ap.6: 43, to. £tfmo*ts,vtrfaj; 49.- .Facialis ,««p. 7 : 8. 9: 43. 10; 37. 12:43. &****•- 

^*rj, cap. 13*, 3*. PramcUum, cap. 14: 12. C'jnvivium, v. 13. Faciens, <*p. 20: 2.8. /•£**. 

2: 18.23. 3: 2. Agens, V.20. Facicns vtntatcm^ I/.21. Facicns, r4p. j: itf. C^perans, v. 

17, J//. Faccrc, v. 19; eft bic patucipium loco Infmitivi: v*dc Gram. Harm, da Diem fag. 416. 

Taciens* tcribidtm. Exerccns judicium , v. 27, Facicns , v + 36. 6 : 2, 30. 7: 3. 4, Aw. 8: 

*S.29,J4.JJ. ftlMKtateTH, cap. 9: 31. Fiitittu , ^ 10: ij, 33. 37- 3^ 1^:47. 13/ 7. ^7* 

14: 12.14. Faiiens mala , maleficus , cap. 18: 30. Faciertf, A£t,(>\ $> 8: 6. Khcmofyuas ,cap. 

IOIX* Operans, ^13: 41. Facicns, cap.14: 16. Edcns virtum, cap. 19: n. Fabricans 

ergemtum, v.24. Facicns, ^.22: 26. Aoin.3: 12. 7: ij,/>ij.i6* 13:4. 1^^7:37.38, 

bis, $1 Z2. Agcns certarxen^ v.i$. Facicns trmmfhum , 2 Cor. 2 : 14* Facicns f cap. 11: 12. 

F^>A, 6:0., Samcns ukionem T iTbef. 1:%. Fncxcm^ala, maleficus, 2X1^,2:9. Faflums, 

r " Pbikm.v*\\. Facicns, /Mr. 8 :f. 9:25-. Fafturm, r<f. 13: 6. Opcrans/^riiJ^, >f. 1: 20. 

^' Vxaa&mifcratio*ts, cap. 2:13. Patrans «m&, ltialcfaflor, iPrfr.4: "if. Facicns jufiHiam^ 

W 1 J«6w x: 29. Facicns, wp. 3: 4. )*fiitiam, v. 7, Facicns, *>J 9. Jujhttam^ v. 10. Agens, 

>^ i/«*- v. J. Facicns , r. 6. v. jl j ,_to. /^o*. 3:9. 13; 12, ^w. 1 3. 1 1 : f . Immnndnitm , t\ 27. 

'*' rrofcreos frnSns ,' r*/. 22 : 2. Faciens memdacium , v. 1 j-. 

Fa?w. Digitized by Google 4oo . 

FatmX^L focicnsMatt.6: 3. GfywoSy Marc. 4: 3*. EkembJjHm^ 

Ad. 9: 36. Qutfium, cap. 16: 16. Facicns, v. 18. Operans, 2 Cor. 7: 10 f iir. . 

Flurmafc.^ssL facientes, Matt.$i 46.47, to. 61 a. n-.s..*^ 

3. if. Man. 11 24. 7; 13. 11: 3.J. 16; 2a Luc.6: 2. 23. 26. 33, bis. 46. Faciaucs/ow. 
13:4. 16:17. 1 Cor. 10:31. ftf^hifttiafatcs, Lt.^fiou f^ntopveLfatetibidimivi* 
& bocfitprapag. 129. Similiter cap. 1 1 ; 25*. FacicntCS, G*/. 5-: 17. Yotuvtatcm, Ephi:$ 
Facientes, *tf. j: 12. VoluniaUm, cat. 6: 6. F*#/hr fecicntcs, /.*., ^tote ftcientes/. fecttc, 
v. 9; t/iif £sr he frt>ta pag. 129. haifPbtixi 14. Co/. 3: 17. Facicmes, v. 23. 1 Stym- 
ie, Hcbr.iy 17. Jacob. 1: 8. Paccm y cap 9 y. 18. Gcrcntes £*&,*•/>. 4: 2. Facicmes , 1 Prir. 
2: 20. 3: 17,*//. 4:11. iPetr.i: 15-. 19. /#>o*. 16: 14. 22; 14. 

C^j/?r. ^Jo^ facientes poem* pacifici > Mir*. 5:9* Facicntesiw- 

ftticatem^ cap. 13: 41. Facicmes /* duiontm , fcditioii, Afcr. if: 7. Facicmes bona , bcoefici, 
Z/w. 22 : 25. Facicmes m/a , malcfici , faciooroti , Luc. 23 : 32. 33. 39. Ad. 21: 38. Opmma 
bona , 1 Petr.iX 14. 

^Lj^ , fx^o^&^JLu compofttum : faciemus, A/tff.28 : 1 4.J0A* 14: 

23. £xhibemus£oiwrviw, i Cor. (2: 23. Tranligcmus anmrnm , Jacob. 4: 13. Faciemus, tuj. 
1 J*A. 1: 10. y:"2. * 

^oAy^ facitis, 1 Thef.f : 1 1 ; cojj/frf ex ^\oL faciences 9-^ 
vos^ cftis. dL^safi! colentes cam fapientiam^ Mat -a i • 19. 
5V«r. /own. ^ja£ facientes , i Cor. 14:7. Parientes controVerfiM) 

1 7ii». 1 : 4. Gcrcntcs btU , r Par. 2:11. 

fiPrif/ f ^ m. male aflfe&us , Mat . 17: 15. Fa&um templum , Mar. 

14: 48. 'Male afficicbatur , Lucy: 2. Faftum Wl, cap. 131 41. iCor.ft to. Fattusr/, 
//c£r. 8 : 6. Fadhim tabcrnaculum , * *£« 9:11. Facta i&w*/ , v. 24. 

Fam. Y^o^ at*/* affecfo , Marc. 5 : 2 3. DeliSlum commiflum V#> 
c^flF.25 •. 1 1 . Fa&a , 2 Cor. i : 1 1 . Tlur. mafc. ^4*?* nude^fefmi 

altofti, Mattel 24. 8: id 9; 12. 14: 5f. M*r.\: 32.34. 2: 17. 6: ff. Luc.fi 31. 1'^ 
tin optra, Job*^: 21. Facicmes, agemes, •/#. if: 36; />#// ft* , i^y^pr <4£' t iBtrifm*** 
t*rl plnra taha txcmfla vtdt in Gram. Harm, d* Diem pag. iSi. Facti/irw, 1 $*$}** **• 
Jacob. y. 9. Ptccata perpctrata, r4/>, j : if. Gompofita;, confed© JabuU t 1M1: id. 

/^/?mr. r^iQ^ facere , M^f r. 5 •. 36. FruSlus , r^. 7 1 c 8 , to. Faccre, 

caf.g: 28/ 12: 2.12. Marc. 1 : 4. Luc.6: 2.£. Ad ftctertdum, f«^. 12! 4. Faccre, W. 3: 
2, f: 30. Quidfkturus crat ut Facerct ,<•<*/>. 6 : 6. Faccre , ^/>. 8 : 44. Opcrari , ™p. 9 ; 4. ftccrc, 
v. 16. if : f. Acl.x: 1. Ad faciendum, cap. 4: 28. Kacere t ftp. f ; 3f. ^:6. hjidim^v.i^ 
Excqui /•/;«/, w/>. 16: 21. .Faccre, v. 30. 2 Cor. 8: 10. Sumcre viHdi&am , <vtp. 10: 6. Picerc, 
«^A*J : ^^ Op ci 3 r U i7Ar/. 3. 13. Faccre, PblUm.v. 14, Ad faiendam prrftoaf/J^.n: 
17. Potcjlas agcridi, i>« gerertdi yw/. W«w , cap. 1 3 : j ; Gr. irixtp* r*famf ijmHlirtrtr. 7, {^hf. 
19: 19. Faccre prtlium, v. 7. AdfacictKjttm^ y. 14. Ut faccrent ^cap. \ 7 ♦ ry^bif. Adfa 
enduxn/rW/^Tf , ^.19: 19. Digitized by Google 4»t 

cya&^ utfacerctijitidf^ 

Impcrat. ~*» m.fac,Matt<$: $+ Lvc.^vi%. 7: 8- 10: 28, Job. 

13.- 27. ^.7:40.21:23. Rom. 13: 3. ^7**4: y. Htbt.%\ <. Jfyoc. %\ f. 

uju^sw fac me, Luc, 15:19. Oj». m. proferte fructus, Mat.%: 8. 

Tacitc, **/>. 5- ; 44. j- 12. 12: 23,**/. 23^ 3. Frn&us, L/w.3.8. Facitcj r4p.6: 27.31. 12: 
33, 16: 9. >£. 2: $, 6: 10. Colitc/^dw, Rom*\x\ 18. Facfce, I Cor. 16: 1. CoJ.$: 23. 
jtf*statemZgj#ftUiv&, ^.4; J. Facta, v. 16. HeOr.ixi 13. . 

Futur. jo^jm. facict, A/<tf.5 : 19, 18: 55. 21 : 40. A/*r. 3: 35. 

Faccrc, cty.6lf\f$tt*r*mcumpr*fbcodaUtbhcoinfinitivi. Facict , r<#. 7 : 12. 12:9. Faccrc 
vclmntatem , op. 1 j : 1 j • fmtmrmm cumprsfixo doktbpro infkitivo. Ficict . £** . 3:11. Stimct 
idndidatrt , #*p. 18: 7.8! Faccrc, Job.jl 17; futnrum cum f>r*fixo Jolatb loco infimtivil Simili- 
ter cap. 11 : 37. Facict, w/>. 14 : 12, bis. A8. 13: 22 Praftarct, faccrjtt gratum , bentflcat- 
tiam, ^.24:27. Facet c, A*m.jt ^\ \ futhrmmcump^^d^Mbp9tnfaMiVA\ Facict, r<p. 
9.* 21. 10: y. iCof.6: 18. 7: 36. jo: 13, CW.3: 10.12. i72*/'.j: 24. iPetr.y. 11*1.3. 
¥cpfcj*JuiHm % Jmd.v.\f. Facict, Aptc.ni 15*. 13: 13. \f.x6,jMfthifim r cap.21: 11. 

*j&pJc3±j celebraret, ageret eum diem (Pentecoftts , ot&. 20: 16. 
oL'^j facict eum fermoncfh } fym.o : 28. ^±Lf. facerc, edere 

olivm , Jacob. 3 : 12 ; */J £/V fulururn cum ftafxo aolatb pro ixfimtivo. Facict prahum , Jpoc.i 1 : 
7 1 tftoocinkcojiifejmdparaogco. 

jaJLm. fades, Mmwo: 35; 1 r •. 28. Luc.f: 4. Volwitaitm^ 

Jt8.fi 4. Fades, capn&x iti. 21 r to. Excqtfcmy/ri^w/*flW/i^:-i9. Factcs, v. 20 

fS^f* faciam, A/4/. 19:16. 20; 15*3.3. 27: 22. Aiar. 10: 17* 
3d ji. 14: izYLfic. 10: 2y. 12: 17. 18. 16: 3.4. 18: 41: 20: 13. J0A.4: 34. 6 : 38. 24: 
23, 17:4. AS. xxx 10. 25-: iy. /kw.7^19. Excquarj*iio*«9, .^.12: 19. Faciam/i Cor. 

24; tjT. iCor. 11 ; 12. jfife^r. 10: 7.9^* * J - : * t ... * / .* . » 

ua*aij»4 c€kbr«n idfeftnm ? i^4& i$t aib/Faciam eum^ -*#9C> 
3 » 1 3 . c*4»U facesein ipCutD , G#. a : ,f ©.-' ipj94 faciam vos , 
3/^-4:19. ^o^i »k facknt->Ar^7Via.i«f*».:27. 6: u. 

31^ 19:48. J#A.i5*:*2i. 16: 3. ,iS. 26: to. 1 Cor. iy: 29. i7inw.6: 18. . 

^qujo^avj fkeerent cum ? 7^^ 6 : 15. cklo^j facient earn , Jpoc. 
17 : i 6. \gf9^4 *»• facietis , Af 4f/i ^ i •. 2 1 • ^ 3 : 3 , 1 5 • Faccre y 

Jlforv.14: i\f&Mtumc*mpr*fxo&fatfrl^^^ ^ictetis , L^! i I : 

42* J^.13: if;i7. if : 1+48 r *iQ l : 36. Pctficictt$ t -Grt/.y: 16. Fafcictis, m 2j 3. /i^r. 
10:36* 13: 19.21. Efficiutis, iPetr.x: 10. Subcatis rrrttf wrir , ]*J. v. 3. 

ou^^^lZ feceritiseamWotow^^y^.a; i6j affixumhlc abnndat. 
cnSo^&f ftciacis cam eiehnofamm ^ \f<fttl%\- i; ^iaLj c. facicmns r , 

iMbsr/r^V Lj»^J: 10.12.t4. 9^33- M^: *8.,t 1:^47. /Mki:37.Vvi6. *o«i.3: 8. 
CcJcbrcmus.fi^aw . , 1 C^r. y ; 8. . Faccrc r 2 Gpr * 3 : § ^ftiturun^ cum prafijeo Jalatb pro.in^H^ 
*n/*.'F*cicinu$, Ifebr.6:j.* ~ 4 'Digitized by ( If 02 

^OTo-JsiLj faciemus id «tro£r*w , iCar.6: 14. 
Etbpeel jad\ m« Fa&us , fabricatus fait. Quod fed. tabemcnhm 
fa&um fuit , H*£r. 9:1. JVto. ^JailAioar. fabricantur, Aft. 
1 9 ♦.' 2 6. Futur. ^OjSmIAa? w. fieri , Joe. 3:11,* futnrum cumprajixi 

ctolath lot* infinilivi. , 

SW quadratum f*±m m. Subdidit, fubjecit, humiliavitj fcrvirc 
fecit, in fervitutem ad eg it , redegit, fervituti fubjecit, addi- 
xit , in fervitute continuit. Ah Heb'r. W Servivit t pr^tpoftto^ 
pro more. Subjecit, Bph. 1:22. Hebr. 2 : 5. 8. 1 Cor. 15: 37, 
fo. a 8. <ji[a^* fubjecit earn, ^ow. 8 : 20. / t ^a *». fabjecifti, 
Hebr. 2 : $. ^al* c. fubjeci, 1 Cor.px 19. 
2Wftc. /*r*/! t r>\«v> m. in fervitutem redigens , 1 Cor^y : 27. 

la fervitutem adigens, xCor. u : »<* In fervitute o*ptinerc, j««*.3 • 2 > juti'tipim fn 
fafimtivo, utj*ft sltbi: viit Grsm. Harm.it Dim f%.+\6. 

fartic.prtt. t *Vniv> w. fub)ec^us,L*c .7 :8. Servituti addi&us, i Or. 

7: if. SubjeQton, Hekr.xi 8,f* Servituti addict, iPcfr.z: 19. 

<Plur. mafc. ^ss. a Y> in, fervitutem reda&i , C<jA 4 : 3. Subje&i, 
obnoxii,Ti>,3 ** 3l"3 > <»'</ w w o »'fervientes,GrAAswmj.3H^r.a: 15. 
Conftr. »p< a^d fubje&i > 2 TJw. 3 •. 3. Tlur.fem. ^£s&uk!&obnoxte, 
7fc.i."3. ... 

/?^wf. o^i^i^ £*/. 4:9; <» Vienfienft & fyga [cbaraB* Syr.] 

editumtbui tegturhk o t =££a£, defrile-, omijjo An: TremeHii, fl^gi* 
{cbarael. Cbdd.~]^®lantimdit* ><in'fr ft 1 2 > Qtrifienfa mrmr^Jitf- 
teri y Troftii , Gutbierii ~&'nottra edit, babent ojtuiLdLyplene ^exprefi. 
Ain. Mann/crip turn Colomenfe^ quo %tpbelengm ufus eft , hdet In- 
finitivum conjugationitEfbpad viaynvD?: 6? cenfemiuhanc LeHmm 
aliis prtferendam ejfe; quia foe in loco Grtcus text** habethhtm 
fervire , qu<t fignificatio conjugation* Etbpad y non &ael ^eonyewe fdleti 
ideoquefarifienfis. quoque major ^Anglicana ex Etbpad legmt o { fr , /fyft 
fexvire. . $*peritur quidem T#. 3 : .3. Fartk.pr4t.FaU K ^**> «fc* 
Grrfco «/? SkMuorres fervientes , fed & foe partiqphun fenfumhahetcm' 
jugationis Etbpaal. TremeUius & Troftius ofoaVs*, qtodgrapvii fer- 

virc Digitized by Google 4°* 

vitefvxrefi fabjic&t fignficdf , vmerlmt f*f/h&fab)\ch Infa 
thus enim a&ilms in Unguis oruntdibw jufi paffiii. exponentks eft '.Vi- 
de Gfaf.?hil.f. lib, 3. Canwte 23, 2fy* in noBra }Z. X. Sjra edi- 
tkm. yerteqfa fcr vire , fe<pebmwr terfimpni L*tww in GUga editions , 
<7*<f<trvtre, &in.Farifierifi minore, au4 'rpswM Tertit ad ierviendum. 
F«/«r. ^qu^aMM lervituti lubjicient illud /?*!*» , kA&SJ ' o«. 
^ojo^^aj in fervitutera adigerent me , Gd/. a : 4. ' ' 

£tbpaal quadratum &>A»\ m. .Subje&us , fubdltus, in fervitatdm. 
recfa&aS, dbmithscft^fub;ccit , ^ubdidrtj fubmifit fe> fervivitt 
obcdivit ; pbfqcutus c(t Subje&uni fuerit' eiomne ," 1 Cor.i 5 ; v p$. 
PM. 3 : i 1 ; 2fai^»J/^ fubje&a eft , Q(m. 8:205 Gr. vietviy^ YCufK? MmZ&j.\jaa m. iu^cuu» , x^wt. ^ .. ^ i.\ \smnc , luujctxuu* , 

i £or. 1 5 : 27. F(gOT.1^s/(aVn fubjicltuf ,' (^om/S *. '7 j 1 Cor. 14; 
3.3. £/?&. 3 •- 1 4 ,• C?r. 07!jtTBur<r«Tiif. . Subdita \ 1 Prtr. 3 :6. P/w» 
P/*£ ^cem. '^ J r^ ^ «V> F^w « fubje&x ,. i, .*, , ^fote fubje&x ,/& 

fl^jkapjoi, ijp*. f :*ij r«(r/w «c««rf»» yerbmm [ubftrntivam PrMtrtti Umpwit pro faftrttivo. 
Sobjeda, Tn.n j. Sobdits, 1^.3: y. - 

fyimti. o AJj a kfr fervire* 64/, 4:95 1/4 hkUgiurin$ari£. & 

jtw^. edit. iu}i3mm^iftaguM4iiteetdciHe in infinitive Pail qua jrM«.vitk i^ var. J>A , ^ 

J«^er4fj o,*a*£*i;/w.; fubditi eftote,, fubjickje vo&, Jtfofr. 4 vt> 
Stabje&t eftote , i Ptfr. a * r8 . Subdit.e vos , cap. 5 ? 5 ; ^qse&jAfi 
fubditae eftote , Co?. 3 : 1 8 . 1 Vetir. 3 -. 1 . vfcfe £«• W. Left L . ' ' J *. •; 
F*tf*K ^BJ^im. fabjicietHr> 1 Cor,. r$* 28. »» t fo&«4 /. fobdica 
fit,%». 13 ; 1 .^ps^Aj w. Fubjiciant fe, Tit:*: q. Stibditi iiht; 
r^3 : 1 . Obfeo^i.anpir , J*c 3 •. 3 / Gr. im9«rdei^ ^joL&^jf. fubS 
jidantiir, J Co/. 14* 34^ ^ > /.<4 w. ^erviati§ K C?/. a :'-i,8 jV'P 

B.tel ' Tremtl. Digitized by Google 404 £&t 

£rviutis. 

^C^j c . fubjiciamur, fubje&i (Trims , ^o»i. 1 3 •. 5. £/efo\ 12 .9. 
'Afhel guX m. Fecit , cgic , operatu* eft. 2^X'f. opcratum eft, 
1 Cor. 7 ♦. 1 1 . Panic. pr*f. t . yS- i m. operans , 1 Cor. 12:6, 
Partic. pr*t.fiEm.Yfx>£ fiebat «, /aft.- 4: 4. Tra». (qui *Betb Itgt 

mm VJikfS*} P4(i}\m*f.'& Jng/.vtrttmtopvs trot «; Ag. oportflb****; £**. vpuswf 
«, oportcbat r«w; Cttjltt^Trofi.in Ltx. opus; Gntb. Opus,ayeflaritttn; Gr.U« «vt«. 

. ^ w. Scrvus. Hebr?*h ChaU.^t Vh Arab, 3^ f^M 

4: 4.6. 49- £iMfA, Y^xl, Chald. **3?2; MxUt. 10: 24. 2$* t8: 

26*17.28.31. 10: 17. 24 ; 4f . 46. 48. fa if: 11.23.26.30. M*rc.\o; 44. 11 1 4. Ijtf.7; 
la-**: 43.47.46.47. 16: 13. 17: 7.9. 19: 17.22. >*.&; 34. 13: 16. if * if.iaJta 
1:1.7:26.9:12.14:4. 1 Car.*?: 21.2*,**; G*/.i:io. 3:28.^.6:8.^^7.2:7. 

C«/.3: 11. 4: 12. Pbitem.v. 16, **. Hibr.y. f. iP//r. 1 ; 1. ></.v. 1. >#/>**. 1 : 1.6* IJ. 

dyal iervtis ejus *r/ fuus, Mar. 12 : 3. <L«r. 1 : $4.69. 7 :3.2c; 

\0. 1 1. Affixmw b* fU**<$knm eji.i* hcis ftqtmaikm f jtftff£. 26 : f I. Atr.14: 47, 1«*f: 
2. 22: jo. J«*. 18: 10. iTtm.i: 24. TV*. *: 1. J***. 1 . • 1. Ap*c. if : 3. 

£!a£fervus tuus, Luc. 2: 29. o*5F.4: 25. ^^ fervus meus, 

ilft^.8: 9. 12: 18. ljw.7: 8. 

Plur* ^afil fcrvi. fsw/^. feal A/<ftt* 2 1 * 36. 2 2 : 4- 1 o. 25 vty. 

Z*r. 12: 37.38.4f/17: 10. Jo*, if: if, 18; 1.8.26. K*m.6: i£. 17.20.22. iCor. <i: tj. 
&i/. 4:' 1.7.1^.6: f.t. C0/.3: 2*. Ttt.i: g*.iPtsr.x: 18. 2 Pcflr.*; 19. Apot.i: 1.2:2a 
10:7, 11:18. I3y6. 19:2.^18.22:3.6. * 

^CTopxiervi.<:>us V?/fui» Mat.j%: 28. 14; 2. i8;*3. 21:34. 

3f.22.- 3. 6. 8i 2j: 1*}. A/**r. 13: 34., £*r. >f:ii. 19: 13. if. Joh + l fi. A$***b* 
abtndit in l>at ftq uer.hh* t Ate*. 13 : 27. >Aff. 16 : 1 7. I P*r. 2 : 16 AfH. 7:3. 

jm^ fcrvi tiii , o^7. 4 •. 29, J$sL fcrvi mci > cap. i : 1 8. ^oa-Jai 

fcrviveftri, 2CW.4: f. ( £^.6:9. CW.4: 1.' 

^ w. Fa&uni, flicinus , opus. Opus, iCtiKy. 8. al^/I 

2:17. i7J^.f:io. 2Tiwf.2.*2i. 3: 17. Tit. 1: 16. thbr.xy.zx. 

Eniph. }*£*> opus, A/*/. 26:10. A/^rr. 14x6. Z^c* 24 .• 1 9. J& 

6:29. 7:21. 10: 32. 17: 4- ^&f5 J?- I3:*-41- H- ^ *«*.ti .•6»W.tC|M*S 
10. 2Co#\8: 11. 10: 11. Efb.q: 12. Pbil.i: 30. C0/.3: 17. ilVw.3: 1, 2T#*i.4?f« 

fttbr.iij. ApOC.XXl 12. 

Forma conftrn^la ft baktntabfdutai <^afcy: 41. 171 34, 2 for. 

y:i. £^.*;U. 17^^.2:9. vi&Gr^ Harm. £ Die* p«£.VO.U*.3&feffr 

ci^opus ejus >f/ fuum. Jltfjir. 13 : 34. 74. 4: 34. Gal.6: f 

J^a*. 1 : if . Affixum hoc tft pUonafltCHm in hci ftqurmtibw y I Cor. 3 : 13.1 J^i f / 1 f ; fSi 

-<£*. opus meum , i tor. 9 : 1 . (ocnj£ik opus eofum> 1 *&*/•$ x f 3* 

P/*r. Digitized by Google 


4°S 5V*r. ^.ja^. opera , C«/. i? 10. Mmpb. Vja^. ©pera , £*c. i i : 48. 

J»A.f :. 20.36, 4>«. 6: »3. 7"- 3- 9- 4- >°J l >"-3 J -33-37-3- 14: 10.11,12. ij: 24. ^5.9: 
36. &«*». 2: 7. 3: 27. 28. 4: 2.6. 9: 1 1. u : 6,**. 13: 3. 12. 14: 20. ij : iS. G«/.2; 
t6,ttr. 3; i.y. ic. if/>*.i: 3.9. io. j: i\. i;Wti6..4;i i 7?*/; 1 : 3. %T%<f.\ : u. 
i7nw.2: 10. y: io. 6: 18. 3//.i: 7.14. 3 :;.$>• 14. P.bJeM.v.6. tiebr. 9:1 4. 10:24./*^ 
1-* xy. »: 14.17,18,**/. *o. 2<.i2. 24. 2J.2& li't/r.3 : 6. 17. 4: 19. »J>rtr.2; 8. 3.- 
IO. 1X^.3; 18. ]ud. v.l J. Ape. 1:2. J. <>. 9. 1 3. 19,^.22.23. 26. 3:1.2.8.1^.9:20.14: 

13. i>: 3. «6.* 11. 18:6. 20; 12.13. ■•'••■' 

^•oioja^ opera cjn^, ldat.\6\ 27. .M- 3 *• 20. 7 : 7. Fa&a fua , 

^£.7: 22. Opera ipfios, Rm.x'.6. iTim.): 14. Opera fua, Hebr.^r^. 10. Opera ejus, 
Jacob, x: 22. Opera fua, tap.y. 13. Opera ejus, 1 Pttr. t : 17. ihb.i'. 12. 2joi. v. 11. 
2 Job. v. 10. #A»«# Aw affixum in hti feftumtiim , £/<;«. u : 2'. .M. 8:39. 9:3. A3.if: 18." 
<•«»». 3 : 20. 9, -32. Go/, f: 19. /ift^r. 4: 3. f Jv*. 3:8- 

^av. opera mea , ?&/. i ; a 2. Hf^r. 3:9. J</co£, 2 ♦. 18. ^o<rup*. 

opera eorum, Matt.iy. 3* M 3-* 19. 2CW.11: 1 s- Fach fua , Tit.i : 16. 

j^-^V opera veftra , Mrf/.^ : 1 6. Col. i : 2 1 . Hebr.6 : i'o. i !?Vfr. 

i •. 1 8. 2 v 1 3. 15. 2 2V/r. irio. ^^Jou. opera noftra , 2 T/w. 

1.1-9. - ■ • ■ ■ - 

rZ^l /. emph. Scrvitus. ^ir. '» G<fW. *?«??• Luc.\$ i 

Hrbr.i: if- . .... 

t»x;n. */»/>£. Fa&or, effe&or, operator, conaitor, artifex, 
©pi fex. Eflfe&or,i4C. 1 •. 2 5 . ctjck^ cffeSor ejus, cap. 4 : 1 1 j affixum 
hicabundat. om jdi^s wjopvo calicpl? cujusyci/.«r&Artifex &.Gon- 
ditor Deus eft, Hebr.lt : 10 } hie affixum bis xfhsowJ^\. evebxef- 
fe&or illius, J<*c<& 1:23. $hr. entfi. \}ozsL effe&ores , V. 22. 
^cnofoail fa&orcs ejus , flfyw. 2 1 1 3 ,• affixum eft -flemaflicm* 

fxJimm. Humiliatio, hnmilitas; fervitu«,*obcdientra,- fub- 
jecrio, 1 Tim. Hk ii. o^obedicntiajinobedientes^mmorigeri, 
refra&arii , intra&abiles > Ttt, r: 6. Emph. JJasij.fubjeSio, 
1 Tim. 3 : 4. ^ooi^o* fubje&io eorum , Call 2 ' $• 

ffrv So w. r7W/>&. Idem aitod %QstL . Nomett exparticipioprafertti 

Afbd farnutrnm. Lot opetatrix ejl irm t &m. 4 : if . . 

fioajaajio fZoiJcfcjio/ (?m/>*. Aftio , efficientia , efficacia , effiea- 
c'tttei operatio. E6Efcacia , Eph. 1:1^.3:7. Cell i : 00 i inVarii* Digitized by Google 4°^ 

• ri&Httr. Denfus, craflus, iiictafiatus, obefatus fuit. 
(Pail oaal w. Incraifavit , condenfavit , denfiflima nube/ tcne. 
brisoffudit, obduxit, ftupidum fecit, (toom*.) Panic, prat, 
]6ai ^aio denfiflima nube / tenebris offufum , obdu&um/ ftu- 
pidum fa&um erat cor eorum, Mar. 6: 52. 
Ethpa4*suL\ m. Condeniatusjincraflataseftjineurauitjdenfiffima 
nube/ tenebfts offuius , obdu&us fait. Incraflatum/ ftupidum 

fadum dl cor , Mttt. i 3 : i y. AS. x% : 17. 

t »Av m. Tranfiit , pertranfiit, praeterii t, praetergreflus , tranf- 

' greflhs , progreflus i praetcritui , transa&us eft; tra'jecit 

Hebr. "Of. Chaid. Vh Sam. <*av "OV , >**.^ 73?-' Progreffus 

eflct, Matt. 4: 21; Gr,*pfimt. Trajccit, 0^.9:1 Tnmflrct, v. 9. Prxtcrgredcrctur, v. 27. 
Praeteriit, ^.14; if. Progreffus cflfct. Mar. 11 19. Tranfiret, «/>. 2: 14. Trtjctiffct, «p. 
fl 21. Pertranfiit , Lmc.^: 30* Gr.lt&m. Tranfivit, tap. 10: 31. 31. Pertnmtiret, fljMp: 
l. /0A.8: J9. Prartcriemt, M»*T* 9- Tranfiit, Rom. si 11. Praterik, 1 C^jxjp. Tunf- 
greflitfeft, Hebr.x: 2. 10: ig. Ttanfirit, Jaeob.x.x^. Praetcriit, 1^^,4:3, Tjranfnrcruw 
ti«cbr<r, 1 Jofr.i: 8. 

'Zjasj. / Prxterita > tranfa&a effet , ^4Ei. 1 2 : 10. Tranfgrefla eft, 
1 Tim. 2 : 14. Z*a^ c. tranfgrcflus fura , L«r. 15: 29. pcrttfnf- 
iero, iCor.16: 5* o^ m. trajcciiTcnt^M^r.6 i^, Tranfiiflent, 

yftf. 17:1. 1 Cor. 10: 1. TraB%tcffi Fuciont , Hebr.y: if, Traiifcrtint , fcip. u : 29. 

^£*. / tranfierunt , -^/w. 2 1 : 4. ^ji* c. trajecimus, i^tft. 27:5, 
ftenoni &L m* tranfiens. Mat. 20 : 30. Mar. 15:21. Lhc.\j< 1 r. 

18: 36.37. Job. 9: 1. Tranlgtcdicns, ^.23 : 3. Rom.i: 13.27- Tranfiens, oaf.ifixi. 
Pratcricns; 1 Cw. 7: 31. Praetcrgredicns , 1 Cor. 16: 5-. Trartiicns, v. 7. Tranfgrator, Gd 
1: 1 8. Tranfiwi vf»M», fcflator vi*j, <?r.**<*w0etinolenttts, tT*" 3 :. 3; /FA J : 7- 
Praaericns, Hebr. 10: 34. J*f*£. 1 : 10. Tranfgrcdicns , txan%rclTor, **P-2: u. PrafckpSi 
ljo^.a: 17. Tranlgrediens , % Job. v. 9. * 

F<rm. fc&I tran&ns , Hebr.ji 24. flur.ntafe. ^zxL trartfgrc- 
dicntcs traditionem > Mi«. 1 $ : 2. Mandatum > V. 3. Tranfeunttfs, 

f ;/>. 27 : 39. Mars.9: 30. 11 : 2a 15; 2?. Pnetereuntcs, Zji^.i i : 42. Tranfiwri f JUrM 
j 1* iPf^.3.* 10. . 

Qonfir. J!pL tranfgrcdicntcs jur amentum , perjuri , 1 TtmA : 10. 

Z.*tffw , )xtob. 2 1 9. ' * * ' 

hfout. j^^\ tnmfgredi , ,1 The/. 47 6* Imperat. &± m. tr^nfi, 
L«c. 17:7. Futur. |6^j »« tranfibit , M^rr. 5 : 18^ TranfirC) Digitized by Google I ££t 407 «f-8: \%\fia»nm }r« iafmtive. jimilittr , ftp.26; 42. Qfor.6l4b&mbisdM«bMsp<$m»- 
r&mihcuJjFcwmprifixtilolitk Tranlibit, Lme. 12 : 37. 19: 4. Jo*. 4: 4. I Prfr. 3:11. 

cuiao? ut pr*teriret earn , <_>*#. ao : 1 6. , *ufc&4 prxtereat me , 

Mstt. 26: 39. iux.ai: 42. 

^-^Lf. prxtcribit, M<tf. 34: 34. Mdr-i^-. 30. Tranfiret,c<*/>. 

14.-37. Pemanfibit, Lmc.x: 37. Praetercat", tap. 16: 17. 21: 32. im quibufdam tx bit lotit 
jmi ftragffttm abtft. 

i$Ll m. tranigredieris /<g*w, (tywt.si 25.. *-$4 £. ( trandrem, 
2 Cor. 1 : 16:. ^C}au«. tranfibunt, Mat.$: 18. Pf xteribuut , 

M/.24: 35. Afor.13: 31. iV.i6: 17.16. 21: 33. Tiwifircnt, Ad. 17: 43. 

v £aij/ praeteribunt , M<tf . 24 : 35. Mdr. 13131. L«c 21:33. 

jiwLi r. tranfeamus, M<ir.'4: 35. I/«c. 8: 22. 

/fiS^fcfi *^?™< CA*&/. Tranfiri , prasteriri. 

^phel gtS m. Praterire , tranfire fecit , trahftulit , deportavit. 

Praeterire fecit, AS. 17; 3a Tranffrtfkcit , A&.vj'. 44. 

Imperat.&S m. tranfire fac, Marc. 14*. 36. .Futur. *^J w. trans' 

fe rret, a^ii ; 16. . \ 

j£i. ». Tranigrcflio , a. tranfgreflbr/g«, prtcepti ^fym. 4: 1 5. 
^♦. 145 Gr.tjrQtfaojfis. ■ - 

&*. w. *«/*. Tranfitusy citerior, ulterior pars adqnam tra*fttur y 
ds,trans; limes, finis. JFWr."0?» C^W. W, em/*. «^f *"£?* 

Ulterinstav, Mat. 4: xf. 14: 22. 16: ^..NUtt.y. 8, 4: 37. j; 1.21. $: 47.73. 8: 13. 
Ulteqocr^, «^. 10: 1. Ultcriu* Hums, £»c8: 2d. UlteriusJdMs, Jo*. 1 : 28. 3: 26. 6: 
I. it. 10:40. 18: 1. 

Vlur. am aff. «*CToJav"uIteriores partes ej«9 m. Matth. 4: 15. 
oufc& limites y fines ejus / Matt. 1 2 : 42. affixnm unrumjue eft 

fc*. 4. 1jq»L m. «»/>£. Proventusy annona , fru&us , framen- 
turn, pecul. prtteriti ami. Hebr.™* Cbald.^'empl.^yW- 
i^iB: 7 1 1 2. **&*, proventus meus , L#r. 12'. 18. 

l^ax *. <w^. HcbraMs.-HMr. 7tf> ChaUL "& • ^.nana?. 
P/«r. «qp£. l*J=% Hebraei, «_^jf. 6:1. /» ftf«/o epiBtU ad Hebrtou 

^4|aL Hebraice, in/ine Evangelii Mattb*i. Luc. 2 3-. 38. /«£. 
rp: 20. Aa.n : 2. 26: 14. 4"*-9 : . " »$: **• 

flafeLteof emph. Tranfgreflio, praevaricatio, 2Prtr.2 : 16$ Digitized by Google 4 o8 A ^ 

♦ ^TMjrab. Feftinayit,propcravit. $&$£*, Vol- 

vit) avolvit , advolv'it, devolvit, provolvit,revioHit. toritm 
cum Hebr. ^r^ . Devolvit , Matt. 28:2, Advolvit , Marc. 1 ^ : 
46. Devolvit , cap. 16: 3. ol^. m. advolverunt , M<U. 27; 60. 
Tart. prat. Wa^° /• devolutus lapit^Mar. 1 6 : q..L*c. 24:2. 
\S^ Cito , celeriter, vclociter , feltinanter , ftatim , continuo, 

brevi. ^ Cub , Mat. s : *$ • Continio , tap. i 3 : 2 1 . Cclcriter ,' Mm*. 28 .• 8. Surim , Mm. 
4: 17. Velociter, A3. \x\ 7. Cko, xTbtj'.w a. /ip*.j.\ j-. 16. 3: 11. 11: 14. 21:7. 11. 20. Et (umprtfixo a^Lx? Idem. Cclcriter, Matt. 28 : 7. Cito, 

J>Mi:i9.*3. Bren, v.24? Cko, iTtm.y. 14. j: 12. iTrm.4: 9. Httnr.iy. 23. Brevi, 
ai J rtr 1: 14 Cito, 3>/>.v. 14. Ayx.w 1. 22:6. 

12^ tp.empb. V itulus , plaujhalis proprie y mtde demceps generaliiis 

fumltur. Hebr, *~>*Z , Cbald .^%L , empb.^g ■ ^a.j: ^.Apoc.^ : 7. 
!P/«r. ««/>/;. Jl^j vituli , Hebr. 9: 1 2 . 1 3. 

It^j /. Vitula ,/>«•«/, tricnnis , juvenca. £*;/>/>. l2t\I_x j«- 
venca, Hebr. 9: 13. 19. Confer, A^^. flur.^L^.. Emfb. 

!<v w. Cecidit, jacuic: Praicipitavit.' Hebr.\)V^.ChM 

^* W. detentus , retentus fuit. Praxipitavit eoj- m /^;« 

loca, 2 5V/r. 2 : 4 j w» Tarif. & Jng. edit. Pail ^. m. CUufit, 

conclnfit. Cbald. IfWdctinuit , retinuit. Conclulit eos mittfimis> 

ibiitm; in tdttione Ptcwkii, fcf mtflra. 

\\ m. Tranfivitjpcrtranfivit, praetcriit, difccflit, receipt. 
' Hebr. mi> Cbald. WT? rr$, j ra h, tic' **"!?• g^ 

x fam.i^LtrznCicn&fupereum^Luc.^: 39. Tlur.mafc . ^.Jsl tranfeuntes, 
./*#. 20:19. iP*.t:6. 

^/>/W ,*Jvf w. Tranftulit, abftulit. oi if iJf abftulit cum , \jlt. 
m: 7 ; * 

^ Ufque,ufque ad^oneCidum^fque dum,dum. adhuc,ad|nic, 

ilf<te.* 1 7 : j. Donee, «/>. 26: 36. M«rr. 14: 32. Dum.v. 43. Dutn adhuc, Luc. 14:32- 
Adhuc, tap. if: 20. Dumadhuc, «/.24.*i. uuxn,)t>kj*.-]. 9:4. i2.'35'.36. Dsimadhuf, 
*»/".2oJ 1. Duin, GW.6: 10. Donee, iTtm.^: 13. ' Digitized by Google ftfibifithjuiigit partkulM%2 {yide S\3~j P' & ,|So , feqventibm hant 
praxis vW? V</ 1. ' V^^'^rh/^^^j Adbtic, bucufque,ha- 
<9enus. Adhuc, Aft. q . 1. Cutyparticula negative Vi Nondtun : Mat. 

24: '6. I*r. 21:9. 13 : f 3. >A. » : 4. 3:*+ 7: 8. 8: J7. «9S 4'- 20:9. iCw.3:^ 
Utir.xz 8. ^p#i. 17; 10. 12. 

XfZ & disjunftim U'^v Antequam, priufquamy Afatf . 1: 18. 6*i 

& Je*. 1:48. /*5.i:ia xy. \f.videttiamfltprap«g*z%$' ... ... 

?£*yZ ?£ojx Donee/ ufquedum ; adeout, ita uf. Donee, 

lAact.'i: xj. Uiqucdum, f<*/>. 2: 9.1.3. Donee, «p. j: 18.26. r4/>.io: 11.23. Ufijuedum, 
<-«*. 21:44. Iuut, Mmrc.y. 10. Adcbut, i Cor. j:i.. zCor. 1:8. Donee, iP<tr.i:$» 
Ufquedum, Avm.\^\ 8. 17: 17. Donee, ctp.xo: 3. 

^ iSo^ ^ Uoja. Ufquc ad , ufque in. Uiqiie ad , Matt. 1 : ' 1 7 i 

r«r. x: if. Ulqoein, <■<»/>. 10: 11. Ufijucad,**/. u: 12. 13. 23, lis. 13: 30. .16: 38 28* 
xc. Calx: ic. /*/•<■- 12: 11. • • 

^AioU &>,*. Quoufque , ufque quo, ufque quando ? Vwfe -A5o1. t 
"C#k± £o{*. Ad lit> Ufque ad banc horam/. hoc tempus , Job. 7 : & 

• \^V m. Culpavit,accu(ayit,conqueftuseft:reprehendit 

feipfum. Arab, jj^ 71?. $c>io>m ^Ayi m. conquc- 

rentes, }ud. v.16. Etfyeel U^.4 w - Accufatuscfir. PaetV^Z m. Rer 

prehendit <*/«/. Etbpaal tt^Z} w. Accufafe fa&us eft' j conqtiefta* 

eft. o^Jkil w.conqitefti funt, Marc. 7: l; Gr.' ejutjwJwToincularunt. 

■ »^ m. Accufatio , culpatio, reprehenfio, crimen, querela, 

culpa, caufa, negotium ^^ l|? fine culpa, reprehenfionc , i. e. t 

incutpati, irrcprehenfibiles , Matt. 12: 5. 7. Inculpate, Lw. 

1 1 6. Bw/^. ).'4^t negotium , caufa Matt. 19:10. . 

"V m. Tempus, temporis articulus ? opportunitas. Cbald. 

** H?* • Ja» ^ao, & conjunftim v^Saa omni tempore,fcmpcr, 

MM. 2jw. 18: i.j. J«A.7t 6. £/»A.6: 18. 1 7$*3: 6"; vi* Ufrprapag. 268. 

J&wpik t»Js. tempus , Matt. 14: 15. Afanrl 6 ♦. 5 5 . 1 1 : 1 1 . 157 

44, £<K..i:*io.:4:-j. H« »7- «• ■*♦ JK»*.4« f*- ^ 3*« »• f 5 3* *8: 6. ///w. rx£ 

Conftr. lja* ^ tempore aurorx , Aft. y. 21. ^qu^ tempus,' 
eorum, Joi^. 16^4*. Pint: empfc. h?* opportunitatesp momen- 

Fff ' «, Digitized by Google 4'ip °^ • A 

<a, teftiporum articuli , i Thef. 5 1 i . Tempora , Jfoc. 1 1 1 14. 
$V ;m. Juvit, adjuvit, opcmtulit, opitulatus, auxiltatus 
eft, fuccurrit, profuit, conduxit. Hebr.^l, rm4 
pro more liter a dent all ^am mlmgualem Dolatb. 'Benom fgm.tyj 
oC^ Gait prodeft ci , 1 Cor. 1 2 •. 7 ; •*/«* to <ru^^ov. 
Pael b' t ± m. Idem. Adjuvit , Luc. 1 : $4. ■ juvit, <_^#. 1 8 •. 27. 
«j'jil adjuvit me, c<*/>. 26; 22, 2>^/ adjuvit, y^oc. 12: 16. 
j2> ? j! adjuvi tc , 2 Cor. 6-. 2. -jojjJ'juverunt me, Co/. 4*. it, 
Partk. prof J^lvo w. auxilio exiftens , ad ju vans, cooper ans, 

M*rt.\6: 20. AuiUwotw, ybw.8: 18. Adjuvant, iCw. 16: 16 W*/.^: 3. 

Form. 1*>j>io adjuvans , Luc, io-. 40. Auxiliatur, (f^wii. 8:16. 

Prodeft, conduch v«*#, i C*r. 8: 10. 

Imperat. >Ju m: fuccurrc, MW. 9:24. *ui^l fuccmre mihi , M* 
15: 25. juva me , Mar. 9 : 22. Adjuva me,*4&i6:o. oi^fc 
fuccurrite, Aft. 21: 28. F«fw. J^Jj? #*. auxiliari, Heir.v 
1 8 •, futurxm cum prafixo ? /oco infinitiVi. £">£* m. adju varent ;' Lc 

J* 7- 

Ethpaal >*u4 w. P*^j> /vvefof. Uulitatem percent. %jU\f.& 
juta fuerat, Af<wr. 5*. 26. , oi[^[ w, adjuti fuerunt, utilitatti 
pcrceperuw, Hebr.iy. 9. P<wf/V. vh&§ m. juvatur , MatcM 

56. Luc . 9 • 2 s- 

!$?&. m. ?/»/>£. Adjumerttum, auxilium , comhiodum , utilitas. 
Auxilium, Hebr. 4: 16. ^q3^u?oct ^aj'?««^ ad utilitatcm vc 
(tram, 1 Cor. 7: 35. ^> ^ifrka in auxilium noftrum > H<^. 
1 1 : 40; in hoc &pr*cedente loco eji affixi pleonafmus : Yideftpra i» 
^.5 . r ^?QiA in commodum noftrum , Webr. 12:16. . ■» ' 

£>$;&> /». «w/>£. Adjutor , opitulator, auxiliator, cooperate- 
EH nomen ex pstrticipio prtftnu Tail formation. Adjutor , 2 Cor.S : 
33. ?&/.?& 25. ^'^ auxiliator metis , Hebr..i$;6.. ^bp* 
adjutor noiTer,i Thef. 3: 2. Tlur.emph. IJj^ op ljtula tores, 
1 Cor. 1 2i 28. Adjutores, 2 for. 1 : 23. 6 : 1 . 3/0^. >78. a^Iio 

adjutorcimci,' Phil. 41 3. Pbilem.v.iA. • Digitized by Google - Ol2>~ 411 

:ti&4#fe //w^.-Adjutoriuaj, auxiliajn, %Cw. .i.s i i, Co/. 

%r£ *** Meminit > iticmorfuir, recordatus eft j comme- 
** " moravit , iDcntioncm fecit, fuggcijit. Quando^eHante 
*yi*jHM&flt*r& pronwKtatur.ut \ % etiam ut ) Juam Vocatcm transfer t in 
locum antecedent is fcbeVatis : Vide Gram. Harm, de Dieu jyg.j .($,26$. 
fef Gram. Jimir<tpag. 2$. ?oLo & recordatus eft , L//c. 1:7a: ?<&J 
meminit 5 Hr£r. 11; 22. ^quZ?co^l quod memor fueris ejus, cap. 
a t 6, IBerioni fam. tfen J recordatnr, ./o/m $ : a 1. ■ (P/w. w<i/c. r»?o*^' 

£ memorcs , Af*/<. 16:9. Mavc7% : 1 8. t Cor. 1 y ! 2. G*/. 2:10. /«(/}/# , i. e. , r/fcrr memorfcf; 

Jfc^ir 4: 1 1 » 6'V vcrbum Sttbftmavmm prateriti J*t*p$w »c$mrit pro ejus imfcratMto , Mtf*f* 

, *£*i •• n/iJefitpra pag. 1 19 : jimiiitpr Col. 4:18 #r*r. 13:7. Mcmorcs 1 7fc^ 2:9. t 

^ju^oi^o & recordamur, i 27>f/ 1 : 3,- cx^jen^o & recordanteS 
i ac ,Jl** nos >*/ (immscmpofitum. ^oCJiaiL' mecnores eftis a Thef. a : 
: 5 S trttftat ex^sicuJ memores Qf £&S\ vos / eftis, Te'ilplur. mafc 9 
I ^^cjxq &mcuJorc$ >4 y/i??. 20: 31. ^jjp* rxKtMPtqs>i Cqr.t 1; *, 
1 * InfimU (oo?<yLioi memor cilb veliri , 2y£. u 16. ,Imptr<u. ?dix mi. 
memento , 3^0/;. v. 1 o. o?oL" w. mementofe v 70&. 15: ao. Mc- 
-. inores eftote , Hebr. 13:3. o?oi^o & memores eftote, 1 Vetr.i} : 8. 
k ^ifoiC/ mementote, L//c.a4: 6. JFW*r. ^o?ouj m+ metfiores 
fr fmt , a Twi. a : a 6, ^ojoi^Z m. memores euetis , Jok. 16: 4. 

Recor demini , 2 Pwr. 3:1. 

Aphel ?quj f w. Recordari fecit , commonefecit , commemoravit, 
in memoriamjevocavit, rcduxit; meminit. Varfic.prtf. ?qi£j£m. 

commone&dcns, i Tim. i : 6. Commeinorans ,#.2:14 ^Commoodwcns Trt.3 f 1 ♦ 2 Pf if. 1 : 1 j^ 

P/nr. ara/c. ^cts^ commemcraoaes > i€©r. n: a 6.; • - . 1 

Infhm. ojouJ^ memiftiilo , ASL a a 1 95 j Gn. tatpmuftv* ^4^cA^iai 

^ in niemoriamrevocare vobis, Jnd. V. 5. 

\ Vutur. ^od?o^J i«* coramonefaciet vos , Jo^» 14 ; a 6. In memo- 
nam r^duCat vobis^ 1 Cdr. 4 : 1 7 . ^jd^^cbmnicinefacerem vos 

- >j?cn(k m. rw/^. Memorla, <ncntio r recordatiojComroonefaaio. 

Rrcorflaiio f * %7im. 1: p Cotnmon|fe6tio , x Jt>e*r> 1*13. Mcntlq , P. 1 y. Gommoncfaaio , 

F J f a ^j?cnQ^ Digitized by Google •ca, teAipomm arttculi , \Thefc: i. "tempore, Apoc. xi\ 14. 

$V ;*. Juvit, adjuvit, opemtulit, opitulattis', auxiliatus 

'■ eft, fuccurrit, profuit, conduxit. Hebr.^Z , mmak 

pro mare liter a dentali ^ain inlingualem 'Dolath. JBeitom fem.\i£> ^4 

cC^. licut prodeft ei , 1 Cor, 12*7; vpee to tnjpQtfw. 
Digitized by Google Partic. prof, ij&o m. auxilio exiitens , ad ju vans, cooperans, I 

M*rt.\6)v>. Auiiliaturw, R*m.%: 28. Adjuvant, I Cor. 16: 16 PbU.41 3. 

form. Vjj^d adjuvans , Luc. io-. 40. Auxiliatur , tf^ow. 8:26. 

Prodcft, cooducit v«*« , zC*r.8: io. 

I m per at. i£ m. fuccurre, Marc. 9 ; 24. u**^l fuccorre mihi , Jfrf. i 
15-. 25. juva me , Mar, 9:22. Adjuva me , Atl. 1 6 : 9. oJjxw. | 
fuccurrite , Aft. 11: 28. F«£w. J^Jj? #*. auxiliari, Heir. 2: j 
i 8 j futurttm cum prdfixo > /oco infinithi. ,0*^x1 m. adju varent j ; L*. 

Etbpaal $£4 «. Vajji* priced. Utilitatem pcrcepit. *&£l{f.3&> 
juta. fuerat , Af4rc. 5-. 26. , o£& w, adjuti fuerunt > .utilitatem 
perceperunt , Hebr.iy* 9. rWf/V. $&$ #». juyatur , Af^c. 8s 

< V&&- *». «»/>£. Adjumefltum, auxilium , comhiodum , utilitas. 
Auxilium, Hebr. 4:16. ^cb^o? 001 ^oaj'jcxl ad ucilicatcm ve- 
itram, 1 Cor. 7: 35- ^J^fc'jo^a in auxilium noftrum, Hebr. 

I I : 40 ,• in hoc &'prJtcedente loco ejlafjixi pleonafmusx Vide fop* "w 
^5 . ^$?<kl in commodum noftrum , Hebr. 12: 16. '•*• ' 

£»!(&> m. empb. Adjutor , opitulator , auxiliator', cooperatpr. 
Efl mmen ex participio pr*fen$e fail formation. Ad j u tor , 2 Cor. 8 : 
33. &bit.'ii 25. oJ*£*> auxiliator meus , Rtk»v$i-6.. £$* 
ad juror hotter >iThef. 3: 2. flur.emph. fcj^opijpjatores, 
1 Cor. 1 2 : 28. Adjutores, 2 Cor. 1 : 2 3,. 6 ; 1 . 3 Jo£. >. 8. »+^& 

«djutore$mci;Pi«7.4: 3. P*i/f«».«.»4. • ** " I ; 29. vule hot in toco v<ari*L<8tonts. 

%rtL »». iMcniimt , incmorfuir, recordatus eft j comme- 
moravit , mcntioncm fecit, fugecflit. QHandou est ante 
<s\ ptmQcawr f£ pronumiatur ut 1 v j etiam ut ] Juam Vocaiem transfer t in 
iocHiu antecedents fcbeVatis : Vide Gram, fiarm. de Dteu pag. 7 . &2.6 8 . 
fef Gram, jfmirttpag. 2 9. ?oko & recordatus eft , Luc. 1:7a. ?c«J 
meminit, Hcbr. 11: 22. ^quZjck? quodmemorfuerisejus, cap. 
i\6. tBerionifam. l?ou».' recordatur, Job.16 : i\. Tlur. mafc. r *?oiJ 

memores, Matt. 16: 9. Matc.\'. i8, 1 Cor. i$*. z. Gal.i: 10. Fuiftis, i.e., tfiotrmcmor'ts\ 
Mpb. 4: lis hie verbum Ottbftiuuivm* prtrttriti tmftru. ocfmrit ft* tjut tmfttralMH , *J*fp 
alibi : wdefufra pag. i »y : jtmititfr Col- 4:18 /Mr. 13: 7. Memores 1 Tbef. 1:9. t 

^L^cvJi & recordamur, i The/, 1 : 3,- cx^jbu^o & recordanteS 
*c ,Ju. nos >el immscampefitum. ^oA^crii' memores eftis 2 The/. 2 : 
5 ,♦ ttiftat ex^jms! memores Of ,oAj1 vos / eftis. ^e'ilplur. mafc, 
^^rxJi & memores , Ml. 20; 91. ^43^ mettfttesji Com i;.ay 
• Infiniti. (oojoWio^ memor efle veltri , ii^. 1 t 16. .ImptMt. jpnx m. 
memento, 3 Job. v. 10. o?oL' w. jnemento|:e^ J M.i5:2o. Me- 
mores eftote , He£r. 13:9. ojoixo & memores eftote, 1 ¥etr.'$ : 8! 
^*yoiC/ mementote, L»c. 24: 6. F«r«r. ^ojai^m. memores 
fint , 2 Tim. 2 : 26. ^ojo^Z w. memores cuetis , Jo&.. 16; 4. 

Rccocdemini , 1 Pwr. 3 : ». 

^/>iW jqj^f «. Rccordari fecit ,commonefecit, commemoravit, 
in memoriam.revocavit, rcduxit,- meminit. Varfic.pr^f i<xj£m. 

oommoae&dens, z Tim. 1 : 6. Commcinorans ,#.1:14 »Co n >moa tf »»citf Trt.3 r 1 , * P#/f. 1 : u* 

PZ»r. dm/c. ^ctiJo commemoraoaes , i Cw. 11:26.. .4 

Infmt. ojoLJai meminifib , ^& 20*3$; Cm. pnytmuftK ^p4o?cA^^ 
in raeraoriam revocare vobis, }nd. V. 5. 
Ftt/«r. <p?9JV «&* commonefaciet vos , Jo^. 14; 26. In memo- 
nam reducat vobis, 1 Car. 4: 17. ^?cfcU'~c6mmonefaccreni vos 
i««>*f*.i|ir5'. .* - ,: ■'• ■ .'...'•.-'• /..>..'.H -x.l-.' - — ; 

fafena^m. emph> Memoria^mentio^recocdatioycommonefacltp. 
Recorllaiio/iZrw.i: /. Cotnmoaff&tio , ifar.i: 13. Meodo, i». ij. Gommoneft6Ko , 
^.3:1. • » 

Fff 2 ^s>igkL Digitized by Google 4i a Qi>-' ot^ 

,©a3?ci&. recordatio Veftri , Yhilip. i ? 2 k _&nob. noftri memoria. 

^£ m. Convcnit, congruit , quadravit , commodus, aptus, 

" utilis , idoneus fuit. uatite at fwn&atur & pmtunciaturut 

1 •. Vidtin ?ok\ <Benoni ^Z m. aptus , Aft. 17 -. 12. Aptura Vus , 

1 Tim. 2 : 21. Aptus, cap. 4:11. Plur.fom. ^jou.' convententia, 

Phil 1 : 10. • 

* 3W Etbpaal *s^J\ m m. Inflcxit, inclinavit. Hehr. Hi/AU^Vl 
Obnubilavit , obicuravit , .obtexit. Apbel ,a«\f w. Obicuravit , 

Thrt».i'. 1. . " 

&>£ m. empb. Nemus , faltus , fylva denfa. !Buxt. & alii recUunt 
Ramus., proprie denfus & crajfus. Sylva , Jacob. 3:6. $lur. mph. 
la£ fylvx, V. 5. 

oox m. Sinus. Empb. Vbau Job. 1 : 18. cvocL finus ejus , Luc. 

16: 13. ]J>. »3t J3- ff<**Hix*»><fiple<M*ftic*m L*c.i6:'ii. 

&lur. turn ajj. ^r\^rKr > in (tnus veftros , Xr»c. 6: 38. 

?0^ ^ w Affuevit, Confuevit,folkusfuit,crebr6a1Iquid 
fecit. Arab. ^Vc " 1 -**? Confucvit, alluevit ret. Idem//; aw/fg.VlII. 
*Pael f^L m. Idem. Etbpaal £J.\ m. Confucvit. Apbet ^X fartic. 
prat, lee? t JLio w . fblitus crat , Matt. 11 '• 1$. Confuetus crat, 

•flfirrri it>; r. Mojitos, f^. if: 6.$. Lacy. 16. iz: 39. /A2. 17: 2. ' 

!P/»r. ooqi ^^lo foliti erant , Luc. 2 : 42. ^#. 3:2. 

CL. m. empb. Confuetudo, ritus, mos. Ritus , Luc.x.p. 

Conluetudo, C4ip.ii: 7. »3? »7- >*.i*: 39 Ritus^ /Ui.iji 1-. Mos, «/My: 16. Coflftc- 
tado, ! C#r. 11 : 16. Mo«i U^r- «o: a*. 

Ylur.empb. X£x ritus, Aft.6v 14; 16:31. it: at*. 

Jftx m.empb. Feftmn. -<4u£'. ^'p^. Al«rt. vj:i i.$-.'-Mm.. 
if. 6. Job. 10: 1*. 13: 1. iitf.iS: w. ! ^ 1 • . % 

P/«r. l>Vfc fefta, Co/. .2* 1 6. |2$H Ecclefiae, %«. 16 : 4; foc4&tf 
ffribitHraf>fgueMferto\\'lf i , (Sjtertinet ftdradicem*}F r > lrideibi. 

yQ± • &**/ yol m. Remoratus eft, impedivit , obftitit. ***& 

*$£™?prQ Jb* Vv ^4*. Declinavir, /w. a jufto. /ftw, Aluit, 

natrivit, Digitized by Google jmtrivit, thftciitavk. $iel Htk.^W Inique egit, Gr.*Jb«». 
Ethpaal i&al# m. Perverfumpafluseft. FitfKr. JJoIAj *»♦ pervcr- 
fum patietur , ^/w. 2 •. 1 1 ; Gr. «<$WK). 
juriiafficicns, J4pw\ ... „ v , 

PW m. enph: Iniquitas,/*f*/, qu* ex fiientia prcfieifck** , non 
autem ex necejfitate , fed cum pudore ejt&metu j ut )oi^u* q/? ex mult* 
ignorantia , & neceffitate e^entuum , <tf^## infirmitate nature, j U*°> V*w 

r/i turn ssuUti* tvttfti jujitivm to»}cM*t*: L(*. CaJrJh.. JUatt.-j: 23: 13: 41.. 23.* zj. 28. 
14: 12. Z.w.16: 8.9.11. 18: 6. Job.-]: 18. Rum. z:.8. 6: 13. 9: 14. u: 26. 13:6. 
z Cor.6 : 14. 2 T&f/l 2 : '10. 1 1. 2 Tim. 2:19. 7W. 2 : 14. Htbr. 1 ; 9. • C*w pmfixt Bel* per 
miquitatem, i.r , inique, iPrtr.2: 19. Iniquias , 2 i>wrt 2 : I3,A». if. t](W.3.*4. J •17. 

^ocilctol iniquitaseorum, tfjow, 4: 7. Hebr.K'. 12. 10:17. J^« 
fixumhoc -wAsoKt^ fl^ow. 1 : 18. ^cviniquitas noftra, (J^ow. 3 •. 5. 
*i /o£. 1 : <j. ■' !P/*r. em/>£. Uca.' iniqaitatts, ^/w. iS: 5. 

IJok. m.rw/^.'Infaiis^puetfpucrulus. fiebrSv ^idem quod^T^* 

la£tcn$ , M«r f «i b<3at*r, parvulus j {j foetus , f«i <&#«< jw utertgfftitmr. Iqfcns, JL«r. i : 41 . 44, 
Iter, Lkc.x: 12.16. 

f lj»^ ;».. <w/>A. Pullus,^w«/. <*//«/, camelt, equi. Hebr. T? , <2^*£& 

**7^y. Jtf«»«. 21 : 2. f. 7. .Afar . 1 1 ; ». 4. $. 7. Luc. \ 9 : ,3033." 3 f . J»*. 1 2 :. if, 

UasI »i. Iniquus, in)uftus,ibcleracus. Hcbr.^Cbald^X' Luc. 
1 6 : i ©; Injuftus , fym. 3 » <; . ^^r. 6 : 10. Bmpb. XioL iniqiuis-, 
2 Thef. 2 : 7 . 8. 2V«r. *»»pj&. U& in jufti , liattb. 5:4$.. Iniqui > 

M*rt.\s\ 28. Scekrati, JLw.22: 37. Injufti, Aa.141 ij, Itriqpi, iCw.fi: 1.9. iTim. 
x.: 91 a****, 2: 9. . # . ■ • .,; ... 

&&oL / fwgȣ. Iniquitas , injuftitia , !^dm. 1 : 29,,- Gr. ^xu. 

. » f ftQ V *a£ •«. JDupIicayit , involvit , ronaplicavitr defecit 

viribos. ' Benoni <j*au£»..'deficientes,A/<w\8 •. 3. Imperat.ozo^ m. 

duplicate, ^pc 18:6. F«f»r, ^&2 m. involves , qomplicabis, 

Hebr, 1 V12 j V«fc O^as^* ^qsq^j w. vinbus deficiant, Moti 1 5: 32. 

^l m. emph. Duplicatus, duplex > du^lum, Jfpoe.'\%i 6. 

vide vm. 1*6. ' 

J.W ». «ff^^. Doplicatioj duplus^um, Mdttb.iy. i$; 

Fffi ?lur. Digitized by Google Vfar.emph* \x£t duplication'e*, jpff<~: i$ •. 30.. : . M&ff fatyftti*- 
daoformambabcut taHifttamab.iXxJi. 

&*i m. Duplies: us , Exod. 28: 16 « aHlKhtt QedxBed. 
■'. &4<Li$ DdpYicit&tt sCcr.,i.: 15., ■ ... , ..... ] ..<• . . 

i-doV^o! m± Architus.yCQarvhtiia', aflguftiatttJ eft : tgduit, 
difoeduic. Chdd.W W Idem. Hf£r. J?* , JkerisTx**® Am pro 
pro more permntatis. Etbpecl *cu*JjL\ m. Contriffatuv, triftitia *f- 
fc5:us,tncefta3,affltfVus, angore confe£his fuit; doUiit; vehe- 
mences angi , defpondic animum. iO&Q+\tt\ m. contriftati fuiftis, 
2 Cor. 7: 1 1. Partic. ^.^Aio m. triftitia aflfici , Marc. 14: 19; 

partieifimmproimfiMitivo: vidt Grant. Httrm.de Qieupag.^i6. Aftti&i, I Prtr. i : 6. 

hifimt. oaLl&z^ moefcus eflc, vehemenccr angi , Mate. 26: 37. 
M<»rc. 141 33 j Gr. <thfxovfa. Futur. ^qo*5jZAj >«. angore coirti- 

ciannir, defpondeantwinwm ♦(?«/. 3 » »i ; $?. &>?**». , 

^/>)W *o*^f <», Molcftavij, ar&avit,, contriftavit , anxit. 
Fartic.yr4f,*£u*J& m. contriicans, (^ow.14: 15. P/ar. mafc.^su^a 
contriirantes , Epk;^: 30. Partic.f>r<et. Iccri u^vo i». angebatur, 
P&/. 2 : 26 ; 6r. tt^/«v«» : Vide&Var. Left. 

lax /. Angnftia , anxietas , affliSio , preflura , tribulatio, ( 
moeror, dolor. Hcbr. «" n ^, Chald. **■%¥ . Anxietas, <^tf. 27: 
22. Affli&ioi PhiL 2*. 27. Empb..\fa& motor, LjW. 22: 45. 
Jacob. 4: 9. . P/«r. empb.VtixaL afiU&iones , 1 Petr. 2-5 10. ,£& 

afflidionesnoftrx, 17^3:7. , •. 

]'*./ m. *m/>£. Anguftiatus , triftis , moerens, moeltuy, M*t. 

^O^ »i i». Vigilavit,'evigilavit;experre£hiseftj E*6faVit. 
6"/V Hebr. & Chald. "W "^ . P«/ ^ w. excitatus , vidians, Marr. 
13:34. 1 27m. 3:2. yfywr. i 6 •. 1 «; . P/«r. mafc. ^-.^ exciiari, 

vioilantes , Lm. iltjtf- Jifci. »• FttijHf,.'..V* Vtocri^UW^i vigil*ei **«?. ^3; 3>. * 
16: 31. Co/. 4; ». /*»>»«, i,e.- t Jm*t vigilantes £ vigtterrun , i.Zftf.f i 6.8; i» *« w**« 

^L^ vigilcmus, lTAc/. 5: io,- conjtat ex ^*x vigilaiwes* ^*» 

no$ ;: ihi««. .... , . Digitized by I Ethpetl &JJi im Eoccit3tfu^,expefgefa«ftu5 r expcrredusftrit, vU 
gilavit,cvigilavit. Expcrgefa&us ctikt i J&i.i6.'"2f. o^L^m. 
expcrrc&i unit, Luc. 9*. 32. P^rf/c.loqi f*^^9 *»• vigilaret, 
M<itt.24: 43. L*c. r a: 39. ' /h^w*. o^lAViN vigilare, Marc, 14: 
37. •iw/«n»f;<>»^T ;». ex$>cfgifcerc , Epb. 5-: 14. ^jpoc. 3: 2. 
o^^ZJ w. vigilare-; Mutt. "04; 42.. 25 : 1*3. Marr. 1 31 33. 35. 

«4v34>3* tCor.iti 13, Esctamini, ifnr.i,; ij. Vjfijatc, f^.4: 7-_J , :8v 

F*tf«r. t*ULm. evigilaveris, Apoc.%: 3. j*^Aj c. excitemur, 

Rom. 13: 11. ' • 1 ' 

Pae/ fli! w. Expergefecit , Cmf. 2 : 7. Jf^fcf j^f m. Excitavit , 
fuftitavit , expergefecit. acrio^'iexcitavemnt eiim , tliic, 8 -..a 4 , 
fartic. pr*f. j*^to. m. excitans , ^5. 24:5." 2 P<»/r. 3 : i ; 'Jmperat* 
o^f w. excitate , 1 Cor. 1 5 : 34.. Fwtor. t*xZm. excites, 2 Ttiiw. 
1:6. -€504*^1' expergefaciam euro,, John .11; 11 . . ^oo^* cxcita- 
bo vos, .iVefr.i : 1 3. ^o^^j cxcitarcnt earn , 'lVW/. 8.; 2$. 
J^ y? /iro ^ji my ^d£. Qculo uno pri va vie , occaeca vir. 

$2^ m.Vael Viduavit,orbavit: exoculavit^excoecavit, 2 Cor. 

4 : 4.. o*£J m. excoecavcrutrt , Job. 1 1 : 40. 
Ethpaal&A *i: Taffiv.pMcetl. oioifl w. excoecati feat, (2{om. 1 11 

7. iCor. 3: 14. 

.>c*OK;«fc Qscy*, HefyyS^r Syrumnomneflfom* Pr&PMJ. Mat. 
1.3: 32. P/«r«^. I^qi* cocci* M<*tt. 23; 19. 26. Lmc.^i 18. 

14: ai.. Aew. i: 19. , 

fZSj-oy f.empk. Coecitas. Co«#r. l!b\ Zo^Qi. coecitas cordis, 

t\^ vx wi, Fortificatus eft, inmajuit. H#£r. W } roboravit, cor- 
robatavit ; rpboravit (e j roboratus eft. Ethpaal *&$'.I<fcpi fl/M 
* P*d/. Jftew^ Vehementer commotus eft , infremu.it, efferbui t , Job. 
1 u 35. 1 3 : 2,1 . Yartk. nL£&$m., yifre^iens , Job. 1 1 : 38. 
' i^f. empk Capra.< tiek.-W, VCbdd. W,emph. ^, Gr.^.. 
$htr empb. fjx caprac , Uebr. 1 1 : 37. 

tf*ttI-m.«qp&.'#ortis, valiidus, robuftus, vehemens. ftjd/«f. Digitized by Google 4i* &» ^ 

W'tmpkWW: Fmm.empb. \'lv\zl vehcmens, J&hi a. 5 .?/«r. 
jnafc. ea$h~ )iivL vehemences , )ud >. i 3. ."> '■ » 

£ulv»iw Forticer, validc, robuftc^ pcrtinaciter,. conftantcr. 

^ *» Ncvit. Udd.^W.,Arab.d£ y ~&. <BeMrnflur.fi*. 
±LvL nentcs, Matt. 6'. 28. £*f. 12:27* 

* ]ty fcro. ot. <?/»/>/>. Rhammis. Plur. empb. \\1kz1 a. Uji&JSpinx, 

,M*.*7: *9. * * 

.*?% Cbald. Fo&t.Jrab.^" Hebr. <Piel. W* fepivit. i*/. 
fodit. • •'" ^ • 

jftsVjj iSojW; f.emph^ Annulug v pecul: llgnatorius ; (igillum, 
fignaculum. Cbald. ^i2W' ««p*. ***????• L*c. 15:22. flur. 
cum off. tnApvL armuli ejus > Jrfco^. 2 •. 2 ; affixnm wascm^. 

* n i^ Hebr. Juvit, adjuvic, auxiliatuselt, opera fulit. 
lionk m.-tmpb. Falcia. !?&<>*. <?«p/>. JyoH^ Luc.- 2: 7. 12. 
|^X^ w. Dclcvitjtcxitjobpcxi^operuit. Hebr. ^^9. De- 

levit, to/. 2: 14. Itaws* U$^ m. operiens, Jacob. 5: 20; 

Gr^HaXv4^. m . «. 

Etbpeel <*$U{ m- Deletus , fuit. Futur. ^xAj tn. deltontur, Aft. 
2: 19. 

do . Stultus fuit, ac tardo ingenio tf el legnftrtiam, 
& minimealacri corporc,- p'igcr fuir, & minime expcditus,i/^&r. 
Aral. j]^?otiofus'fuit,ceflavic. Hebr.KipbaniU?\gtxtik. 

^L-w.Difficilisihetes/impedUusjdefipietis, Ih^ict.&Trcf' 
Lex eft $$£ijed in $m^bmpunclatis edit. te«itur ^n. : iibnefi di flficifc/ # 
impeditum T)e quicquam , Luc. 1:37. Few. Ufex difficile, Mat,*? 
2 2, . A/drr. 10:23.24. Z^«*. 1 8 •. 24. (Plur.ma/c; Q&i hebcttB, 

defijlicntei, jbhrt 7: 18. it/l »<>»»& partitifi'A : vidt. Gram: H<v.m. d«Ow*fl%ftr/;.. W%' 

* Day £04^ m.emph. Latus, femur. \ Cbald. **$$?.'' dm*^ 
**£$* apud%bht}ipf. . . Feraur-, Xtf*^ * 9 : . *6j1^V^ £'#••. ; Digitized by Google. *v &*>- 417 

•2&±> *• Opcroit, obtcxit , ohvelavit y amicivit : opertus, 
amicus j indutus fuit. $eil *xu&. w.amictos, Marc. 
14: 51. 16:5. (Pael*x$. m. Induit , texit , amici vit. Aortic. 
fr*t. *a^xip m. amicus, jtpoc. 10: 1 . Fctm. \^$xio ami&a , cap. 
iii 1. 18* 16. Plur.mafc. <~2^fl ami&j,c^». 4: 4. 7: 9. 1 3, 
Etbpaal *a^4 w. Qpertu$,.te&us, pbte&us, ami&us fuit, ami- 
civit fe. 2V/JC, .ajal&o m. tegctur , amicietur, yjjpor. 3 : 5. jp/w. 
wid/c. ^,«ffi T Aig ami&i , c*/>. 11: 3. i/j^«V. oa^jlAio^ l,t amiciaris, 
cap. 3 •. 1 8. F«**«r. jz&ULf. amiriatur ,-cap. 19:8; fine jud par agogieo. 
Jpbel &frXjn. Ainicjvic, induit. )cf.'6\\ 10. Ecclef, $01 u; 
Tartic. pr<ct.*s>£iAo m. amicus, ^cc 19: 13. Fcew.&^.io ami&a, 

<qp. 17:4. //.« fatiuipia in Panf. & Anfl. eiiit.pu>:8ata font ex fvrmn Pail: vide var. Lt8. 

&* ™ Fumavit. Cbald. ™? : Idem. Jrab/^k T»? fuffivit. 
1^4. w. «•/«/>/>. Fumus, vapor, >f A a : .r 9 . Fuuius , ^xwr. 8 : 4. 

* oVcl K ?^roa*c Ty .<//vr6. Vifitayit. Conjng. II. «aJc "^ - Feftum 
celcbravit. Tael quadratum ^. m. Diem feltum egit. 

Xi^m.emph. Feftum. Jrab.Mc P^- Mat.ij: 15. A/^r.i^: 6*. 

\A.\o: 22. u: 1. A3,. 18: 2t. . - * 

P/«r. V?]^ fefta, Co/. 2 : 1 6*j Videetiam in jca.. (^ Ecclefisc,5{oOT. 16; 
4i faaliMfir&turabfque}\'^ t &pertmetadradice/»" [ ¥l> Vtdeibi. 
YfaL l?Uj,£ ». w/>/\ Fcftum. 1^1 AlV. 14-. 2 . L«c . 2:41.42. 
oi: i. 23: 17. Job.%: 23. 4--4J, &/. y : 1. d: 4. 7:2. 8,4/1.10.11.14.37. u:jj-. 56. 
12: 12. 20. 13.* 29. 

jft^x Matt. 16 : 5. 1 Cor. 5 ! 8. 

• ^ IW/w £/*» "py ./# 'ab. Manavit , fluxitque aqua , Udrim*. 

^ cat fapiusf. Oculus, item (om,ex que aqua manantfluuntque, 

Uf lacbrynutex oculo. Hebr. ft? Cbald. !?? ' Amah. (j£ \*Z Oculus, 

v\(*as,a{pe&us. Item fons. ^ cum pr^fixo 1 K »^\naturam prapofttio- 

nis indritJS yaUt Coram : ad liter, ejfetyzd oculum, ad confpechim, 

mfMat.iT. 9. 27: 24. Mart.x: 12. Lwf.S: 47. Oat. i; 14. 

Frtfixttm \fibirtte8igipoteft ^n. 16: 37. SubifttePigi quoque potcfl 

Ggg idem gitized by Google 4i$ ^* f *V\ 

idem prafixum in fbrafi ift* JJ^a ^ ant. ^i* 1^ > fy* ajilwifttx- 
pomtetkKy ad oculutn f coftipeSum, in aperto: Vertitur autem , 
Palartt, manife^e, aperte, clare, diluclde, confpicuc > liberc j 

cumfiducia, **frm*. AptftC1Matf.t131.J0b. \6i 25-* 18:20.^5.2: 29. 4: ij. 19. Pa. 
lam, v. 31. 9; 27.29. 10: 40. Apcrtc , cap. 1 3 : 46. Manitcftc,/^. 18: 26. Palam,^.^: 
8. Liberc, cap. 26: 26. 28; 31 Aptrte, iCpr.3; i*. libc^e , b *«#«ri* , fipi.6: 19. Qim 
fiducia, /efTM^ifrMc, Hebr.^i 16. v#</r i^fuprapa^.^o. 

Empb. ti^l oculus, Matt.y. 38, £w. 6: 22. i8-. 9. A/drc. 7:22. 

9:47. I Car. 12:21. Co/. 3: 22. 

cu*!>! oculus ejus , Af <*tt. 7 •• 3. $ ; affixumin his loeu Trh&wty. yLL 

oculustuus, Matt. f : 29. 6: 21.23. 7:3.49 to. f. itf: 9. 10: ij. Marc.p: 47. 

P/wr. ^xil oculi, Afdtt. 18: 9. JEw/>/;>. JjuI oculi , Marc. 8: f 8. 

Z*/ !.o: 13. J0A.9: 31. 1 Cor. 12: 17. iPetr.ll 14. ^P^- 12 7- 14. 2: l& 4: ti.& f : <S. 
9: 4. Ij: 16. 14: l. 17: 5". 20: 4. i! ; 4. 22: 4. 

^oiqjux oculi ejus >el fui. Lkc. 1 8 : 13. Jo^. 9:6. 14:11. A/w. 
14:9. 19: 12. y^Iil oculi tui , Job. 9: 10. 17.26. Apoc+y. 
1 81 ^il^ oculi inci >g /o£.9: 1 r. 15. 30. ^ocrux^ oculi eorumVe/ 
fui. A/<frt. 9: 29. 13:1$. 26:43. Apoc.yi 3. 17. ^ u^ u x oculi 

vcftri, iltet. 13: 16. 

Vrctpofitio ^li cotzm jungttur cum affixis in mot'em nominum mafadmh 
rum pluralts numeri , nt ^ooili^^ coram lis , Luc. 5 ; 2 5, 24: 43. 
ToA. 15: 24. |QaIiV\ coram vobis, Luc. 2^. 14. i^ev/m radiadu 

vel cxprimitmr^el §Ua\tur. 

}Vv mm defonte dtcitur phtrdent facit ]^i£ 1 at \x±Z. tantwrnum dt 
cculo: Pocockinjnd.'P. 12. # 

jjuxio m.empb. Fons , fcatcbra , fcaturigo. Hebr. & ChM 
UV?' emph. **£¥?; ffcf (Baderianus , Cnnefitts & ®uxtorfius$jp?h 
ce ponnnt frkio **£#?* /^ m Viznncnfi , Q^tl & Trojtri edme 
]ob.±i6 [jtbi folnm in bis editionihis b*c Vox punilatd inVenitur) 
extat 1 ■i.Iy.to * fc/to^iir /» Lrx. 2>^?« , C^?rJ?i ® wo/?ro > iw 
»0M m P^ri/^ & A^g/. ri>. «%w r/? X±*±^o : Vide Sf ;/(?r. */f ©« 
A/>oc. 7 : 17- Fons , M^r. 5 •. a 9. J A4 : 6 , ^^ ; i 4. A/w. 3 n6. 
P/«r. fwp^. U^J£> 2 P^fr. 2:17. A/^or. 7 : 1 7. 8:10.14:7. 16-4 

t r^\ ^ m. Injuria, contumclia affecit, caiumnjatus cfr,op 

preffit^ Digitized by Google ^& ^,^ pretfft, injuria afcftufrt v deFr?uda\'it , n dcVepif .' CbM.^. r . 
Jrab.ilM ?^ vhnintulit, vi coegit&:abftuHt,vicit, fuperavit. 
te% c. injuria abftulj , Luc. 19:8. ^p& c, injuria alTeciinus , 
nCor.j : 3, ^mom^s^L m: injuria afficientes, 1 Cwv6; $.\.bifinit. 

.a&icl injuria afficere >• 1 Tfc/. 4: $C ,' Futm%^Ki4mpiiil nos, 
iC<*. i: 11. .-..-.,.. ."..... • .•• 

Bthpaal \s&LL[ f^-^ffiv.^ceti. Veal. ?,mtk. K >j^tec m. injuriam 
patientes, r £*»*.6: 7,- a&* */*»«. 

. .£><&£ m^tmph. Calumniator., opprsflor , defraudator, ini- 
qu^.mjurius, injiiitus^ raptor; ayarusVpcr fas &hefas bona 
ponge^ns. fyfywdet.Grjtc,, «hxos& -h^oi^'. A varus , 1 Cor, 5; 
1 1. Epb. 5:5. • Vlur. tmpb. \bo±L injurii, 'Luc. i &: 11. Avari, 

iCw.j: 10. 6: jo. '-.•. . '. 

tZoaQ^il f.emph. Calumnia , fraiis, defraudation oppreffio, 
affli&io., iniquitas ; ayarirja. ' Gr*c,e£V*, ® irW*?*.- Avajitia, 

Marc.7: 22. R.m.i: 29. £/>/». 5.3. Co/.^.-^f, xPttr. 2: 3; r^ . . . ,. . 

♦ n)f H^r.Scandit^eriditjCbhfcehditjtranfccndiMnaltum 

tetendiryf«ingreflus cft;txaltatus, elafus, clevatus, impofitus 

fait. Cbald. ]**% ,_ A/rti: &' ; .'Prfef ^x"m. EleVavit , extulit. 

t>f. /rar. .^Lk> w. % elatus', gj^h\ #&& , ; frm. ' empb. Ys^} o . 

Etbpaal ^U[ m, Ejevatcw , e.xaltatus^ fublatus eft $. afcendit. 

Sublatutn eft >w, u^.io*. to*. Siiblatus eft,, i Pe/r. 5,; 32, 

Znpetat*&U\ 01. afcende , Z,*k, i 4: 1 p.,. Gr. wp<W/3>,$,. 

Ethjpdquadntttm *&J*\ta. JLxaltativi,elatus ruitjextulif, evcxit 

/e. E4r/tfi?|x^^ ; ext©nens,,c^efensie, 2^,3, 4. Jacok 

3* 5.P7w»tfyc.. t 4xfecxtollente.sfe,^2:6. Exaitati,v. 13. 

5$* Acj,adverfu$, apud, contra, cum, de, in, juxta, ob, 
Ggg 2 Marc. i 

Digitized by Google 420 b^ Mmrt.^:x,hf, y/Aaijf., Hibr. to '. x& Ob, propter, ..V***,*: 18. 46:40. 1«. 
13: 14. X3: 28. Per, ^£4: 4. iCor.iy.t. tTim.s'.i?. Pro, : PbiLi'.j. Jtfoi.jj 
16. Sub, /tow. 8 j ii. Super, fupra, Matt.y. 4. /: 13. /jrc.23: 28,**. /«w*.e: 17, /jfw. 
4 ; 4- f; 3- . 

Vsf UJ pro, propter, <&/ commodum refertur: vide fiipra pag. 33. 34. 
uaaJ ^ ad,apud ,@c. . Vide pag. 85. ? ^*J eo qu 6d ,quia , quoniam , 
quandoquidem , Jef.3-.16. Luc. 1 3 t f 4.. Jen %. Vet J&L 

propter illud, Matt. 16: JO. iPrtr.t! 10; videbocin lotovor.Letl. 

Uu afjixa fibi jurgit moretmninum plur. mafe. ut *<*<&>. iupcr ipfum < ) 

Matt. 3: 16. Penes qutm j'**t, Joh.6'. 9; affixmm boein luce *Aw»<i^. Dc ca, Htbr.tl'.+ 
Super cum, /f/w.22: 18. 

cruls*. A*l? penes quani erat, Matt. 26: j; affixum hie abundat. ^k 
de te, Matt.^\ 6. *&. propter me, Luc. 23? 28. ^oou!L. incas 
gentes , ^ow. 1519. Propter cos , Jacob . 5 : 7." l'Zoa»cb> ^qoi^L in 
thronis, Apoc.^. 4. ^cu&. prater ea talenta\ Matt. 25: 20.22. 
Adverfus eas, Col. 3119. Ad hxc, jfpoc. 2^. 1 8. v oaJ\x adverfus 

yea, MMt.fi 11. Pcrvos, A'/w. if: 18. iC^or. 1 .- 16. Erga vos , f4p. 7 : if. 8:21. De 
vobis, iC»r. io: 1. VobUcum, Col.*; 2. Pro vobis , v<r#. 3. fcf 9. De Vobis, xTjbtf.^H- 
Contra vos, Jacob, f : 3 Dc vobis, uPrtn.3: l6\ 

^*&. o^ orate pro nobis , .2 Tbef 3 : 1... . 

Sk^ , cumpr*jixo\ y Sublime, 1 Tar J. 22 *. *>. Surfura, Ape. 

5:3. ^t^ prtpejito Jcfe habet ut adverbittm^ mUumaue nomen poft 

fe admittit'y ut %j± ^0 iupernc , Job. 3:31. Supra , iu peri us , Heir. 

4/ 7. ib: 8. Supcrnc, ]actf>, 1 1*17. 3": 17.. Defipcr, iPelr.i: 17. • 

4^ poftpoftto ,.**> fe kibet ut pr<epofitio , & poH ^o fere fern per diquoi 
mmen Velpronomenpoftulat, ut ^ ^s>^ iapra,y«&rttaP(*e , locum ,144. 
2:9. cvjio\5a^ lirper illud altare^cap. 23-. 18.20. Supcr.jp/um 
folium y V. 22. Super eum,L»r.23: 3H.Apoc.201 3.1 1. Vio^so^ 
fupra omnes, Job. 3 *. 3 1 , &* « £/>/>. i:2t,^w. 22. 4:1b. 
ouJoJSA fupracam, Hehr. 9:5. tfde tiot&Tecock i* 3'£r/r.2.: 

17. & Gram. Amir* ^>a». 447. 

&&. d. X£^ femph. Sacriflcium: Ara, altarc ,• excelfitaj. 
i?^.^holocaurtum,C/W^^ emp$*ty- ^ 'W? /«^$* 
formam emphaticam Ckddaicam Vox Sjriaca regulariterejfet jb&Ly cmf> 
iMlowlVxi. Acl.17: 2.3; VidehicVar.l*et~t. $lur.e)inph. tia&v. JL Digitized by Google ^S 421 

4&s m, AlWs;, cxcdfus., fublinps, fopernu*, fuperior, fo- 
premus,fufflrou^altiflimus. Cbald."??- Emfl.l^yCbald™!* 
Excelfus, Luc. 1 : 32,. 3$. 76. Fam. empb. tfu&. fuperior, Gal. 
4 ; 16. &lur. mafe. empb. lliL fuperiores , Atl. 19-. 1 . 

&AiL ^«»/»J&Xontignatio fuperior, tabulatum fupenus, coe- 
naculum. Conclave in quod per gradus afcenditur. Cbald.°ty> empb. 
>*0"k t oN]|Kr. n "k. Coenaculura, Afar*. 14:15. L«r. 22: 1 2. 

4/&1.13. 9:37.35>- 20: 8. 

V^\ y \JjI m. Introivit, ingreiTus eft,intravit. Cbald. ?3 t <?.» 

.. $«*«. 22V ZvVty hv^Jrab.^tfy Idem." - Je k Caur 

•fam, occallorietri prsbuit. Ingrefiusibit, Matt, 8: 5. 51: 25. 

12:4. 17: IS- H:i*i2. 24:38. 26: j8. Marc. 1: 1.16. 3:1. y: 39.40. 7:17.24. 
9:28. ti'.n.rf. 17:43. A*r. 1:9.28. 4:16.18. 6:416. 7:1.36. io:.3$.«i.i: 37. 
14: 1. 17: 27. 19: 1.7.4$. 22: 3/24: 29. Jai.iS: 1.33. «?: 9- *o: J.6.8. /A2. 1: 21. 
3: S. 9:12. 10: 3. 27. ii." 3.18. 12: 17. 13: 14. 14: 1. 16:36. 18:7.19. 17:2. 19; 
8. 21: 11.26.29. 23: 16. is: 23. 27: 2/2^: 8. Hebr.^% 10. 7: 19. 9: 11.12.24. 

AiL f. introivit, Man. 6: 22. 25. Luc. 1 •. 40. 7: 45. q : 4^, 
/<#. 5 : j. Jacob. 5 : 4. A^I w. ingrcflus es , Matt.11 i 1 2. 4&4 *• 
ingreiTus fum, Lucy. 44. -4#. 20:18. <&^ i». ingreffi funt, 

Mm.z: ii. 27; $3. Afcnrf. i :ai. j: 13.9: 33. X«r.8: 33. 9:34. «. Jd.4: 8. 18: 28. 
A3. 1 : 13. f; ic. 21. 10:24. 11:20. 13: j. 16:4a (JaLi; <\. Hekr.4: 6. Subicrunt 
fUgeBa^ cap.x l: 36. . , ■■ 

^Sa!/. ingrelTac iunt, Matt.i^x 10.. ^df- idem , Mar *i 6: t* % 

Luc. 24: 3. 1 SPtfr. 3: 20. JoA^sI w. ingrcfli eftis, jL«r. 11 •. 52. 

/©£. 4: 38. <^c ingrefli fumus, ^ff. 1 1 : 1 2. 2 1 : 8. 1 8. 28: 1 6*. 

Stenom ^£».ingrediens, A/4/f. 15: 1 1. 17. Marc.6t 56". 7: 15. 
»8. 19k 24; 14. l*r,8: i6.Jok.\o: U2. /U.8: 3. 9:a8. 10: is.Hebr.Q: 19. y: 7.»j\ 

TO? j. 

,Fa»». \>lx intrans , Job. i o: 42. -f^^^r. 4:12. 'Blur, tnafc. ^At£ 
ingredkiitcs, Mtot.-jx 21. 10: it. 12. 23: 14,$*. L*t.6: 10.9: 4. 10: 7.8.10. n:*3i. 
y*. 19:30. 22: 10. AS. 3: 2.3. 17: 10. //fir. 4: y % bicip eomj»Jit*m turn frmemnt 
%JPtrfjfHr.»um. Cm>.^:6. 

$*lwr..fim. £&£ M4tt.1a.t45. M^c.4.* 10. £«f.n:a6. 
iPt^lfiurMafi.qom^^i ingrefla fuerant</«ewciw<f,L«c.8 : ^o;.quod 

S&si?ai$hcbHjigii$c*tionev ' nam Peilfiept tHive fumitHr , {jf nfaw Mnon fffiifieat pud Be- 
M»; vuUQnm, Htfm.it Ihtm />«g. 181. * 

- , Ggg 3 7»y?wf. Digitized by Google A.2 1 * ^ s > - 

Infiuit. t&&& tiigredi , Matt; 19-1 24. '2$t 14. Mfcwr.ior'i^'Lwc. 

13:24. if* 18. Adiivtiandnm,\f«'/'. 171 '•*• I »gredi , "}«|r. 3 :• %- ^c: f.; hx iu-lm ijljm 
fr/tpxo LvmaJjj ad confumationem cum eod.m vetborcpetttur : vide Cram. Harm, dt Duupag.i%i, 
Mi. 14.- 21. Utiutrukct, <ap.xi '. 37. Ut mom ingrediatur, JUbr.j: 1. Intrarc, Apw.\y, $, 

Imperat. \ioi. «r. ingredere, Mrfrt 1 , 6: 6. 25: 21.23. ji§l..y\ 6. 
oikQu m. iocroitc, -Matt.-?: 1 3. F*fw. %ow| intrarc^^Utt. 12: 

29 j */? A« futurum sum pr<cfixo dolatb loco infinitivi '. Jimiliter , cap. »g: 23. 14. Jl/.iri. 1 : .jj. 
•3: 27. Ingr«dietur,«p. 10: 2y. 13:15. 1^.8:41.5-1. 16: t6. i$:iy.if.' z4:'i6. Jdi.io: 
<j,bjs.A£t 19:30; ejiisf boctn loco futurtim cum prjfixodoUt fro ittpn'tiivo. ingrcdictur , ^.31. 
Jicm. 11 : 2y. Utbr. 4:6. Jacob. 2:2, bis. Apoc. 21 ; 27. 

\J<kZ !». ingredieris, Matt. 8:8. 1 8 : 8. 9. Ingrcdi , c<//\ 1 9:17; 

'tic tfifttturum cum prxjixo dolatb loco infinitivi. lntrabis , Mir. 8 : 26. 9 '. '43. 45. 47. Liu. 7 : 6. 

x »\\l f. ingredieris, Marc.yi 25 ,• vide Var.LcShoiKt. ^ai\ c. iiv- 
trabo., Jpoc 3: 20. • ^>.j m. ingredientur. Marc. 10: 23. 24. 

Luc. 2: 32. 14: 23. 18: 24. 21 : 21. A3. 10: 29. llcbr.y. 11.18. 4: 3. $•• Apoc. 11: 14, 

^oi^w.ingredieitiini, Matt. 5 -.20. 10:5. 18:3. 26.: 41. Mar. 
14: 38. Luc. 22: 40. 46. Jacob'.' 1 : 2. ^qCj if. ingrediamur, 

Marcs'. 12. Hebr.4: 11. 

!?<*£/ quadratum ^5>x^I m. Turbinera , pr&cellafai excitavit. ■ [ 

Eibpaal U&4 w.'Ingrcifiiscft, intravic, /o&. 1 3*27.: 
Etbpaal quadratum V&iZ\ T u rbo , procel la exci caia- eft. 
>4f/^/ ^Lim. Introduxit, fubintroduxic, induxit,adduxit,«ttu- 
lit, intulit, immifit; produxit, protulic: introivit, ingrclTus 
eft. Irttrodoxit, Aft. 1 o •. 2 3. 16:24. 2 t i 28. Hebr. 2 : io. 
m\v.f introduxit eum , Job. i8:'i.6ij hoc in toco afjixum- n-Awnt^. 
x^itt. 23: 18. '£&$ f. produxerat , L«<r. 12: 16. o^m.m- 
•miierunt, tTim. 6: 10. ^qioXif introdifxeninc id fabcrnan&im', 
Jtl.'y:^. Introduxcriintciun,?. 9:8. ^.f c. inttilimus,'i7iM > 
6:'y. $art'tc. f>r<ef;%Jp m. inducens, Hebr. 1 : 6v <Plnr. mfc* 
^A*.io introducentes, Luc. 2:27. 2 2V/r. 1 : 5. Subintroducfen- 
tcs , c. 2 : i . Itifimt. ^<riaW alilio incroducerc incroduxeftfflt 
id,/. <?,, diTinrno introduxerunt id tdbernaculttm , irfSkSj '. ')ty 
7>\ »fvA\ ingredi, H^r. 3 ":' 1 9 ,• Gr. A<rtK^?a. Imperat: ^f'HiAfr 
troducito,L«f.i4: 21.* * F«Mr. ^.2 inducas hbsVM^lf. '^ Ti^ Digitized by Google ^2, 4 2 3 ^^ idem, \#t, *.*•• 44 hie prima rtdkdii yocdem finm^eVo^o 

retinuit, ijpojl tertiam radieis ant* affixmm literaindadjiita eft, quad turn offixopritiutptrftm* tUrinf- 
fuenimeri in fceunda ferfona majcuUna Jingnlari imperativi regf.lariter , in Future inter d*m fieri 
folet : vide Gram. Harm, dt Oteu pa^. 377. 37S. 38^. 

,q\u m. infcrrcnt, Luc. 5 : \ 8. ouc&J introduccrcnt eum> ^*#, 
23: 1 o. gqujoNvi quumquc non inVenirent qwmodo mfcrrent euro , 

Lm(.'<: i* t '.~ ~ " . ' * ' ' 1 

tf^Ux/ Cau fa, occafio: pr£textus,excufatio. Chdd.^W' 
if^ occafio , caufa , M.att. 1 9 : 3. Vfcfc hie Var. heel. Emph. $1^ 

praacxras , Matt. 23 ; 13. Caula , <■ . 27 : 37. ' Occatio , Marc. \ 2 .• 40. CattA, *# 1 5 : 16. • Lni, 
t{: 47. Prstextus, 1. 10: 47. Caula, f.23: 4. 14. 22. ExcuCitiw, job. ij; 22. Cau&, f. jfcs 
38. 19: 4.6. yf<3.4: 21. 10:21. 13:28. 19:40. 22:24. 23:28.29. Pratcxijis , t . 27 » 
30. Occaiiq, Rom.-j: 8. 11. iCur. j: 12. 6: 3. it: 12. PrxteMus, Mi: t8. OccaJky 
1 Thtf. 2 : .j. 1 7*»». 5:14. Ilcbr. t : 9. 

Ce«ftr. AS&j occafio, Gal.y. 1 3. ^pctAlij. occafio eorum, 2»Cor. 1 it 
12. Vlur. emph. )AS\y cauia:. Secunda radicalis \ occult atur v 
coh/Jt. U.!i^r/«/?r4 /><g. 9 a . Similiter numeric pluralis nominis proximi 

[eitteuti. 

U&&. {.emph. Proventus,reditus,fra&U8,fruges. C/><*/*/. ^3£ 
«7? **£??£ . 1 Cor. 9 ♦. 1 o. P/«r. emph. YtiLSZ proventus , Luc. 
12.16. <!!&&£ proventus mei,>. 17. . 

l£^/*. «n/>£. Turbo, proce]la,tcmpeftas. Chddr>W>V. xNfcty 
§SyVjr K^. Turbo, M^rt.4: 37. Procella, L«c,8.: 23; 
Tempeftas , ^. 27: 14.. Procclla , H^r. 12: 18; htc ipfi Vox. 
hoc in loco legttur in ?arif. maj.& ^//g/. editionibus j Cattcri codices omncs 
bic babaitYi^l : Vttfe ^oc t» TTJ? . 

lK\v*o /. c/qp&. Ingreflus , introitus , aditus. Ingreflus , Hebr. 

4: w IqtrpinjS., iPefr.ti u. '.'.'' ' ! • 

V&& «f. cm//;. Idem. Introitus , U{o«. 5 •. 20. Ingreflus , 1 The/. 

1:9. Hehr.ioi 19. <j£^ ingreflus nofter, i&/,a: 1. 

fZoi^uio /. *«/>£. Introdu&io ; introitus ,]vd.V. 4. 

'* °^ H^r. Ignoravit. ?aiiUum affixo 1J P(? : ignorata > oc- t 

cultanoftra, vW ignoratum , occultum noftrum, ry^r/. 90 : 8. 

Cofitrariumji^nificatum ohtinet Jrab..^ --Scivit. fe ?r? fignifi- 

cat Digitized by Google cat Cupidus coeundi fait. Conjug. I V Ad vcfacreta incendtt. 
Atth. UA<*: D^y yEtcrnitati confecravit. Ethpeel >o\\/? m. Ado- m levit, %J>VTS\ fl f. adolcverunt, Apoc. 14:18,- iridelrar. Le£t. 
y&Lrn. juvenis fa&us eft, juvenelccrte fecit. 

joili m. Sccojum, xvum,- xternum, xternitas, perpetuam, 
fenTpiternum-.mundiis. Heb.dtfV* Cbald.^ Arab* ft pW 
>£//i. K7/V*>: D^y. TvZata/ integrant cujufjue ret de qua fermo eft 

iwMwntm. Nvwmh at iywanlia dednftum j quia tan for a bimittibns fnnt incognita. /Eter- 
num y steroitas , Man. 18: 8*19: 16.29. *> • '9- 2^:41.46,^1/. ilfoiv.io: 17.30. 11:14. 
Lmciqus. 16:9. 18; 18.30. J^.3: 15-. 16.36. 4: 14.36. 5: 2439^40. 6r27.3j.ja 
47. jt 1 • 5"4- f8. 6& 8:35-,*//. Scculom,a5vum, '.9:32. JEJcnmm, xtcraitas f c. 10 
13:8. 14:16. 17:2.3.20:31. Seculmr — — -*-*-•-• a*— — — * — *- 
46.48. /^i : 20. 2: 7. $■: 21. 6: 22.2* 
2 7fc*/ 1 : 9. 1 7i*r. 1 ; 16. Tit. 1 : 2. 3 : 7." 

25*. 9: 12. iPWr.3: 7. j* 10. iPctr. 1 

ljob.v.1. J*d.verJ[. j* 1 3. 11. Jp&. 14: 6. 

Emph.$^>Cbald.^ [ &- Mundus, Af^.4: 8. 5:14. Seculum, 6: 1*. C»/. 1:6. 1: 8.zo,*«. i 7*/«. i : ij. 3: t6. 6» 7. xTim. + : io.'Secu!um, /SWr.'»: 
j\ Mwidus, f.4: 3. 9: 2d. 10: f. 11 : 7.38. >«4. 1 : 17. 2: f. 3: 6. 4.' 4,4/>. ii>«r.i: 
20. j: 9. iPeir.i : 4, 2: 1. $■,*«. 10.3: 6. Seculum, v. «#■ Mundus, 1 J«6.i: 2.1/, Jo. 
l6,<<r. 3:17. 4: 1.3.4.5V"* 9. 14. 17. j', 4,*«>. j. 19. ij»£.v.7. /#>«v»i* if. '!/.•& 

Conf/r. jo!& Ccculum/eculomm , A/4tt. 6 : 13. tf{aw. 9:5. r 1 : 36. 
1 Tww. 1: 17. ^*>\k&£ <%ow. 1 6 : 27. ff^'^^IccufeyJMtt 

6: 13. /tow.9: j. 11: 35. 16: 17. i.^.3: zi. 1 7mw» 1 : 17. iPett.i: x$. Apot.^-. 9.10. Co;j/?r. <;«io^? J^ii fecula fcculonim, £/>/^/. 3:21. 

|Vi.^ w. c//^. Puer,puerulus , adolcfcens, )u vents , junior. 

JFiek. Digitized by Google "1 r I 

as ^Q^ 4.2$ 

&efr JBfy>CMdn&>etnpk**V^>4rak S ^ P**& Adolefcens, 

44«t. i9: v aa»x #»«• 14; 51. .16: y. -Lw.7: 14. -4*-7 J J& ;a«>; 9- >*• *3J !?• •*» ***• 
19. iC 21. . 

Fccm.tmph. \facu&. Puella; juvcncula, adolcFcentula , ancilla, 

Mart. 14: 66.6$. Luc. xii j6. ]*b. lb: 17. AS. >6:. 17. 

P/«r. w^c. ^VuXv juvcncs, c^tf. 5 *• 6. £«/>£. fca^k. juvenes , 

v. 10. -Juniores, iJVrr.f.j. Adokkentes, 1 Job. 11 13. 14;^ 

• Vil^Ns m. emph. Mundanus, fecularis, laicus. H'ehr, 9:1. 
VZa»*oNv ^*. fwp^. Mundanitas , mundana vanitas. <nZ o > Si\« l! 

^Uindanavaniuscjue, 2y>/>. 1: .2; ajjixsim bit tfl pl*onafii<#m. 

vjjj^ w. Abluitie, ablutus, intin&us , immcrfus in aqaam, 
, ? baptizatus eft. Hf£r. "•?? Stem. \Jrdb. **♦* noy Re aK 
tiorc, columna , palo luftinuit, fullit, ftabilivit,crexit. Tinxit, 
baptizavit. Conju*. II. Fulllt,fuftinuitcolumnapalove.Baptizavit; 
Cow/. V. Baptizatus fuit. Bapctzatus.fuit, Mat. 3:16. Luc. 3: 2 1* 

Abluilfctfc, *. u •* 38- l&ptaaruscft, /*<5 8: .13. 9: 18. 16: 33. 

2^. f. baptizau eft, <_^#, 16:15. °v^- m - baptizati fuerunt, 
Luc. 7 •. 29. ./#?. 2:41.19:5. 1 Cor. ro: 2. ^oZ ? ioi. m. baptiza- 
ti eftis , i Cor. 1.: 1 3. Gal.^ : 27. ^^Sou. c. baptizati fumus , <%om. 
6:3.1 Cor. 12: 13. 2fe mom ty £aL m, baptizor , A/*tf . 20: 22. 
23. Marc, ro: 38.39. jici baptizatus fuerit, Marc. 16: 16. 
fltar. mafc. ^jloil baptizabantur , Matt. 3: 6. Abluentcs fc > 

Mare. 7: 4. Baptizabantur, Jo*. 3: 23. ^#.8: 12.16. 18; 8. Baptrcantur , 1 Ctr. ij: 19, £;>. 

Infinit. ^vVtN ut baptizarentur , Afatt. 3:7. £«c 3 : 7. 1 2. 
Imperat. ^. m. baptizare, ^Iflf. 22: 16. o ? &. m. baptizemini , 
\JiQ . 2 ; 3 8; . Fitf «r. ^olj m, baptizarf tor , Af att. 3 .* 1 3 . jV&1 r .- 
baptizer, Z»«c. 12*. 50. ^if.S-.^* ^fcxsm.bzptrttntur, Acl„ 
i.a : '47 . 48 . ,0^4 w - bap tizabimini , Matt. 10: 22:23. Marc. 

10. • 38.39. //<J.i.- y.'ii: 16. ' , .. * \ 

Erfc^rt f i|Lii w. Idem auod Peal. 'Baptizatus eft, Marc, 1 : 9* 
©^4 w, baptizati Funt, Luc.'rj* 30. Frrfwr., ^4^. baptizcr, 

Jphel f ioxf m. Immcrfttjbaptizavit, Immcrfit"," Mu*\3 L°* A3? 

Hhh Baptn Digitized by Google 4 3 * 

BtptizaVit, %jt&. i ♦. $. \i\ 1 6. 191 4. .oi^f bipmavtfo&m, 
«_//#. St^S; affixum blc vxtowfy. QciJ c. bapttza vi , 1 Car. 1 1 1 4. 
15. 16, &/> ^Goi t ioi-f baptizavi\os , 3/<xrc. 1 : 8. ?<irftf. ^r/jfl 

? *cbJ£> w. baptizans , Matt, 3 : 1 1 , bis. Marc. 1 : 4. 5* L«r. 3: 16. 
J»6. 1 : if. 26 2$. 33. J: la. 23. 26. 4: I. £ 10: 4a 

Infinit. <yosSa\ ad baptizandum, 1 Cor. 1:17. I m per at. o^cuT ». 
bapcizatc , Matt. 28: 19. Futur. ^ofcxl baptizabit vos , Mm. 
\ :.8. L»c. 3: 16. £c*X c. bapcizarem , 7o/;. 1 : 31. 55. 

Ifoioil w. f »/>/>. Scacua,colnmna. Hebr. mp ®h& Chald. 1 *®' emfb, 

fr*"TC5<? » ^/vr£. ojlc P* 3 ?; Column J a Jiando dtfla, quod/cilicet inaltm 

ftet erecla, fi? quod facial, fiflentetaue domum y & ftet fib iUa. Columna 

1 Tim. 3:15. 4poc. y. 1 2. 9lwr. em ph. fiend columnar , Gat. 2: 9. 

Apoc, 10: 1. 

Vjf v -c^ «t. empb. Baptifta. Eft rumen ex partkipio prafcnti Jpbd 
format urn. Guid. Crinef. feuxt. Troil.&CaJieS. in Lexic. babent )\Vftfr; 
TremelL & cum hoc Hutt. legunt Vel KH9?? » Vf/ ^H?? 1 ? ' Vr/ **£???• 

conftanter legttur ^*19? 1 ? ' ^? w Gf «i Teftamento ® /;/c m Lf xico 

ptluimMS Mi abiaut habewtParif. Anff. i^ Gmtb. tilt, bmajjue Ltxitn*. Et uoflram leBifKtm 
r*qmni Jlrmatiiitt tnatogta t womi»a toim qim afartuipso jormun:ur , formutmr ifwrwm cwft* 
Ue-i, tcrw.xjlioMi tmpbatic*pr*p<>Mt*tloN*u (mm UftLpho. lttvexitwtbxntmtuMM.y.i. n; 
11.12. 14: 1.8. 17: 13. Man. 6: 14.24.2;. S: 28. Ltu.-j: 20.2S.33. 9:19. 

1&..?nVv.*o f. r empb. Baptifmus , baptifmaj baptiftcrium,- lo- 
tto, ablutio. 4rab.%pX< ftT!»?9. baptifmus. Baptifm^Mtf. 

10: 12.23 Mtr.it 4. icy: 3S-V ^ w -3: 3- «*: S* B«tilleriwn»M j: *• *7- 9 ; * 
Baptifmus, ^.10: 37. 13: *+ •»= **• »S> : + *"»- 6: 4- ty^f- C«U: ta. #*r.4:i. 
4. AbUitio, f.9t.ia Jiapiiftius.f. 10; 32. iPHr.y.n. lU \ • . 

<nA,T&o^ baptilmus c)us , Mtf*. 21:25. Marc. 1 1 •. 30. L«cp 

<Plur. empb. V^>? to^c^io lotioncs poculorqm , Marc.fi 8. 

X^ w. Obfcuratus eft, caligavit. EHfeel %^»4 W aD - 
4>Af /. ^I'«. Obicura vit ,caligarc fecit^btcnebravit Digitized by Google ...^ 437 

+4&&L' m. Obfcurns , tenebricoius v caliginofm. (Ruth. 3*14. 
jfmos*^'. 20. Emph> fc&o^ obfcucus , a£W. i.: 19. 

f*i ^ns «. empb. Caligo, tcnebra. Caligo , AH. 2 : 20, 13:11. 

iF^r.i: 4.17.. }»J.vetf.6. 13. *. - % • - 

W vr)^ m. Laboravit cum-imlvflk^ fatigatus, defecTgatusfiiit. 

' HAr?^ Cbdd^h Artb.^m- A^.c.labora^ 

verim, !?/>//. 2: 16. (Benoni Vfccil w. laborans , AB. 24: 1 6. -Col. 
1: 29. 4: 12. (P/w. wirt/c. ^.iNViC ktborantes , J 1 Th'f;i\ 9; />ra 
bocipfo in quibitfdam edttimibm est nomen p.wiici finite ^Aia!:' V/V/c Wr. 
LeEliones } &> Gram . i^?tf rw . de Vieu pag. 1 >p 7 . . i 9 8 „ F//f «r . ^&.^ «n v 
fatigeris , L«c. 7:6. £^iai4 m - laboretis, Ifym. 1.5 : 30. 
Apbel ttio^f w. Fat'igavit, defatigavit, moleftiam exhibuit, ne- 
gotiuiii faceflit. Panic. pr<tf. V^io m. negbtiilm faceiTeus, Mar. 
«j: 35. FuturlV&zJ. m. negotiuni facc'ftas; Hue. 8: 49. ' * •" 
; \kal tw? empb. Labor . molcitia. H? br. ^9? > C/w/i. ^?? » empb. 

*&>? i ^r^; ft ?W :'. Moleitia , )<& 4 -. 6, Labor , 2 Cor. 

10: 1 j. 11: 17. iThef.i: 3. 27&1/.3: 8. 1P0.3: 1. Apoe.i: z. 

<hlio£ laborluus, 1 Cor. 3-. $. ^coi^iax labor eorunV.M.4: 38. 
^o-iNViv labor vefter , r Cbr. 1 5 : 5 8 . ^ica! labor noftcr , 1 Tbefe 
5: 5. !P/«r. «»/?£. U&I labores , ^/»of. 14:13. * 

«' * &ty Hebr. Obtexit aliquid mulncudinc feu denfirate rci , 
©Wcuravit. Hinc. °? Populus copiofus qui fua multitudinc 
colle&a obcegtc & obfcurat fuperfidem terra:. Chald. quoam °2* 
^ fic&Syriace . .. .,...'."' 

joslm. Pojmlus, fl^w. it): 19, bit* Empb. £c^ Matt. 2: 
4. 4: l6.z$. z%t7,bis. Mtrt-i: 7. 13: %,bh. L*c-t: 17. 17: »8, Afi.zx; 28. 24: 17. 
Rm.$ i 2j. 10: 19. iCw. 14: 2i. 7ki: 14. iPttr.z: 9. jud.v.f. /ipoc.s;^. 7: 9. 

*3t 7* '**:'& 1**+ aI: 3- . . ' , T 

oito^£ppnlus iuus, Matt. 1.21. (%ot. i 5 ; 1 o. -i^jpopulus meus, 
'« M#Lp:$> i#5.*8: 19. A<w».9: 2f.a6." 

" flV«r,: ^t^jyrtv populi , £w^. l%ov , Mart, 4: 1 5 . 6 -. 3 2 : i o : 1 8. 

rr; j& .....7iii». ij: 9, *«. 10.11. u, *«• »6, *m. 18.27 3J»«. v.7. Jud.v.t. 

' • * Hhh 2' ' '' 4P«- Digitized by Google Digitized by Google 438 *&>. 

Afx.i: 16. 7: 9. 10: 11. 11: 2.9. iS. tat $. 14: 8. 17:4. *6: 19." 17: if. 18:3.15. 
19: i j, bis. 20 : 3. S. 21 : 14,6'/. 26. 22: 2. Nvmimt qmta defeSivis fecund* ClaQii cri>» 
f«r, y/ /* fluralt Jetwtdam radttaiem cxfrimmt , fern ftr earn im prmmtciatumt ttetdtamt ', viit 
Cram. Amir* fag. $•}.& L»d. de Dieu Antmadv. in Apot.x : id. <».- tjufdtm Gram Harm. fag. \ it. 

>ox Cum,in,juxta,propc,apud,erga ; advcrius,contra. J^feJr. 
© C&*&/, D ? . ^rA g^ y ° , /iVrrif tranffnfuis. Cum , M<*tf. 3 : r 1. 

a: 21. Erga, r. ; : 2*. Cam, Ail. 19: 38. In,«6*W. Cum, 1 Cor.ft 10. 6: 7. 14.* u. £pi 
: J 2 , qumqmts. 1 Prfr. 3 ; 7. 

crC^cL cum co, Matt. 2: 3. 5:25. iCor. 7: J2. 14:21$ bocinlm 
affixum irXsowQ. dc&. cum ea , 1 Cor. 7 : 13. yXix tecum w. A/<*tt, 
5 : 40. s*aVftI tecum/. £*c. i : 28. aSo^mecumjA/^. 1 2 : 30.^ ( 

nobifcom , Matt, i : 23. 

•T9Z C/w/^. Claufit, occlufit,obftipavit, obthuravit: crfd 
.//w£ f.v Sanhett, fit. 1 1 o. We ©ice/. Lrx 1 . Ttffaf. S? (^^. 2fcMw 
JHrfr. D *^ clauqpns , Efai. 33: 15,- per tranjpofttionemo&x 
VmI 5S9I w.Clau(it,occlufit oculos. CbaU.V^-'jfrabjjCt.. °^» 

o^clufcrunt , Matt. 13; 1 j. sf& 28 : 27. w 

♦ pWHebr. Profundus fuit. Jrab.*X±?W,JEtb.V"»P: j*» 
Pael .oVa.' w. Profundi! m fecit, L*f.6: 48. 

is^m.empb. Profundus. Cbald. PVZ> empb. **fT?K- Fm 
fa^aZ profundus pttteus , Job. 4 : 11. Vlur.facm. entpb. tfu&celpro* 
fundayifawrf, 4poc. 2 : 24. 

fcvoto. m. empb. Profundi tas x profandum. Hebr. PC& , GbM. 
P?> , empb.**J$l **&?> Arab.^ ]pDV J& JS5-. Profundi*, 

y»7«:M3: 5. JHWr.4:j. Piofhadum, I*f.j-; 4. Profuoditai, A«*.8: 39. 12:3^ *C«> 
8:2. £^.3: >8- t „ . 

P/w.^oo^profunditates, o*#. 27;. 41. -woaioQvproiundac^is, 

Mutt. 18:6; <#m»w Aw r/I ple<Maflic»m. f 

. Cq K m. Habitavitjinhabitavitjincoluit, manfit! Arab.Jifi 

* !?? . Habitavit, Mat . 2 •. 2 3 . 4 ♦. 1 3 .«_•#?. 7 *- 4. Hrfr.ii.' 
9. yjvs / habitavit , sTJw.i: 14. Senom £aL tn. habitant, 

Matt. 23: 21. M»rr. 5-: 3. Luc.Z'. 27. y«A. 14: 10. Mancns, v.ij. Habitans, Gli:} 
iTtm.6: 16. iPttr.i:*. Ajhc.x: ii,t>it, 

Fatm. \\ioL habitans , fym. j% 17. 18. 20. 8: o. 1 1 , bu. 1 ur.3'. 

l6. id* 4*9 M. #5. 6: 19. ./*«*. 4: 1. iPur.'i! n. iP*-.;: 13. 

&lur.mafc. K J£aL habitantes, Lire. 13: 4. A 1 ?, i : 19. i\ 5.9. 14. 

9: x*.3f. 11: 19. 17: 16. 19: 10.17. 28: 1. ^cof.3: 10. 6: 10. 8: 13. 11: 10, bit. 
13: 8. 11.14. >4 : >6* >7! »•&• 

r L^3x habitamus, JSI. 24*. 3 5 ex ^.^ habitantct & ^L* nos iW 

fumus (mpofitum. QHnr.fotm. ^scL habitantes , Mat, 12:45 • J ^* c » 

1 1 : x6. 

!Pe/7]ooi j*!^. m. habitabat, .Atl. 8 : 9 * £W /*/# idemfiguficat 

y W Bem/»i '. xndt Gram. I lot m. de Dieu pag. 1 8 1 ■ 

A- i/^mV. jSi\Vi\ hab 1 rare , Co/. 1 : 19. hnperat. 04&. to. habitate, 

a- 1 !?f/»'. 3 •• 7. F«r»r. £kj m. habitaret 7 v*#. 7.* 2. Habitare, 

1 Cor. 7 : 1 3 j </? hie foturum cum prafixo j /oro injinithi. Similiter in 

';' *'e&4f' habitarc,v. 1 2 . Habitet, Col. 3; i 6. jiaa c. inhabitemus, 

- i7j»».i: r. - *'" — ; . . t- . 

{Ethpetlpr^t.^. plttr.mafc.cmn prdfixo yo^ZsJXi \z%\t\\tHebr. 12: 23 
: in edit. Vtemtenfi : Trcmefl. & Hutt. legunt ex conjtt*. Ethpaal ifnf P¥^ K \ x 
Qfy. TroH. 'Pari/, maj. jfngl. Gutb. ® mftra edit, babent ex conjug. 
Ettyeel o££>J$ .. Plait. k&& 1 2*, & Tarif. minor legant nwnin, 
loco y quoque rejlituentcs * : Gr*ctu emmtextMbafotTtTf^vfAgmpcfr 
J: fiftorum •. Vide ergo fM'^cL Pcrfcci't.] 

^ Ethpaal ftrisV? m&afjh.prtctd&eal. Aphel-^aJi w.HabLtarc fecit.Ci/k 
$o£ m. emph. Lana. GW</. "»?,. m^. *«? • ** Hf Jr. ^?» . ». 
r. promore'm y mutate. Hebr.yx 19. Apac.\\\\. 

\^£±.,Cdfielltu l^Aa! w. rm/^.Habttatus : Graiucn, herba, faenum. 
C&f/c/. ^TW. faenum , ProV. 27: 25. £# nomen form* Peil Peal. 

■ ? Gnunen , Af<*«. 6 : 30. Luc. 1 1 : 28. Foenum , i Ctr. 3 : 12. HcrUi , 1 P<tr. 1 : 24 , *«. Gratncn, 
<^**.8: 7. 9: 4. 

b* ioHaL m. Habitator? inhabitator, incola , pcrcgrinus , advena , 

a hofpes. Incola, ASi.i : 20. 2V»r. emph. fi&aL habitatorcs,^. 
£ 1 3* 27. Inhabitatorcs , 2 Cor. 5; 9. ouj&a£ habitatorescjus, 

to l^oou w. rw/>^. Habi tatio , habitaculum. Habitatio , A£i. 17: 

' x6. t ^»«»- » •* i- Habitaculum , /«J. v. 6. 

i^klo w. Idem. Nomenform* Tarticipii jfpbeL Emph. 1£olSo 


Digitized by Google 430 ^ *£V 

ljicvio habitaculum , Epb. 2:2a; >«fe Wr. Lftl. <ooij3<k5o habit* 
cuhim ipforum , P/W/H.49: 12. 

^jicolAiom. Habitatus,habitabilis. Empb.ty&lAia. Fatm'vwu 
forma emphatic a eft 
■ &*j}&I&o Habitata , habitabilis terra , ///w. 3 : 10. 12:9.16-. 

14.20:1. vidiGram. II.u m.d* Duttpag. loo. Un. 1-O.fzffaj. 

I .'1 y m. Exaudivit , refpondit, profatus eft. /&&■. ™< 

Cbalcl. **}?, nW ■ Verbum Syrum ctiamjigiiftcat SoWicitw, 

occupatus fuit, curam adhibuit • quajigm/icatioiw convcnit cum j[rab. 

(Jg. Refpondit,A/^.3-.i5.4*.4.8 : 8. 1 1: 4.25.12 : 48.13-.! 1.37. 
'V 5 3. 13- if. 24. 16:2.17. 17:4.11.17. 195.4- 10: 13.22. 11: 21.24. 29. 22: 1. ^f. 
*ci*ai» refpondic ci , Marc. 14:61. A*is* c. rclpondi , ^43. 22:8. 
r £\ixx cxaudivi te, 2 Cor.6 : 2 . oiu.w/. rciponderunt , Mat. 2 1 •. 27. 
{Srifew *Zoo» l*o*/] folicita , occupata erat, Luc. 10; 40. 
pfi/ /7/«r. ^ajlv m. occupati, 1 The/. 4: 11. 2 TVw. 2 : 16. 
Futures w.rcfpondebit, Matt. 25 : 45. L«c. 11:7. 13: 25, 
v*otq*o>Z? ut refponderetci,./tf/.i2: 13. ,ouwjw. refpondebunt, 

Mat. is.' 44, 

Btbpeel ^xsM m. Occupavit fc , vacavit ,• afflixit fe. 
F«f«r. l5c0j.\ <Qj^Z2? 1 Cor. 7: 5* Pari/, ma/. & jfiq}. Vertttnt,ut 
vos occupetis jejunio; re/i^w Interpretes reddunt , ut vos affligatis 
jejunio W ad jejuniumj Crmef. ht Lex. ut vacetis jejunio, Gr. 

. v^ic ?l? ^m6. Uvas tulit wis. 

Yte^f.empb.Uvz. Hebr.*lh Cbald.W? empb.***??, Anl 

w*ie . Vlur. empb. laL. Matt. 7:16. X«c. 6 : 44. ouaJu uvat eju$> 

' /fpoe.lql \$; afiixum bit tfh plioniftitum. 

t ^ tn. Pcregrinatus eft. Item metapborice , Migravit tx hac 

* r vita , mortuus eft. Veil pi. empb. lj*xal defon&i , M<tfA 

9*. 1 8. 1 o t 34. Job. $•.19. oCEtaritJxec ditHo non in ipfo textitfacrt) 

■■■?•• '. /«* Digitized by Google ^ 43* 

Jed in titnkf^mbus He in certds dies dtftinBus eft j VideMeyi. ^eg. PMrnt, 
m 8* & 1 2' , Tarif, min. Qarif. maj. & Atgl.edit. K 1^\Z pcregri- 
namur, 2 Cor. 5: 6; ex Vf*£* w « peregrlnantes (£ ^L* "»6s Ve7 

imrnampffitnm. 

FtUur. yixj? ut pcregrincmur, V. 8. 

. 1foi£ m.empb. Peregrinus.. P/«r. ««pt£. $oix V. 9. 

}jfj<k m.empb. Mors, obitus, 2 Tow. 3: 16; intitulo, hhinVien. 

Rtl.Pknt.i*%& uParif. & Ang.tdit. extantt. & in jpj'tfacro cuttttxtu i*vej>ititr iPetr.i ; \+ 

♦ \U Ckild. Obnubila vit. Hcbr. Yiel W Idem. 
tiLfemfb.'Snbcs. Hebr. W> ChaldMh empk^l- Matt. 

17: j, W/. AIwf.9: 6, *//. .13: 26. Lacg: 34, J//. 37. i»: 5-4. A3, t ; 9. 1 Car. to: 1. a. 
f-f<K.\o: \>bis. 11: 11. 14: 1 4, if /.if. 

Ylur.empb. li£» nubes, Z,«c. 2 is 27. 1 Thef.^i 17. iifrfV. 12:1, 

jPrtr. 1: 17. JueLv.il. AfoC.it 7. 4:3. 

Gwj/iV. ll^^jLix nubes coeli, M<rt. 24: 30. 26: 64. MfWr. 14:62* 
A 1 v w. Abfurdus, impor tonus, flagrtiofus fruit : Scmndterus. 

±Z*g rjtf ^ra£. Peccavit, crimed commi fit, culpxob- 

noxius fuit. Conjug II. Concuffit,moleftiamexliibuit,opprefllt. 

Iw.3: 14 s f» tatt* Arabito. 

Xhl± m. empb. Abfurdus, "infolens, flagitiofus, facinorofus* 
fedeftus, pervcrfus. P/«r. emph. XhxZ pervcrO , iTbcf.^i 2. 

1 7iw. 1:9. • 

♦ NDy >D? Pael.Cbald. Preflit,compreffit, conculcavit. Fro 
muit, frenduit dentibus, itriduit, dentcs compreflit,- Apbei 
*ss$m. Repugnare,rcbellare fecit. Frendere, ftriderc, fremere 
fecit. Dejecit. Vart'tc. pr<ef. oiaxio m. frendere faciens cum , 

♦ noy 1nm\ m. emph. Herba, gramen, foenum. Hebr?®? * CfWJ. 
»?,• a*?. «£*.**?!* **$«=?■• Herba, 1^.13:26. Mart. 4 1 

i8. Gnmen, Jri.4: to. Hcrba, Hebr.6: 7. J<ko$. t : 10. ti. 

♦ f?£ Cbdd. Vacavit , ftuduitioccupatus fuit, opcramdedit. 
PtftfP&'Idem. lthpaal P??™ Idem. £fl&/W*£^lm.l)ifficilis 
fa&us eft , afperc fe gefli t ; vexatus eft. Digitized by Google 433 3^ • 

«6»ni in. Difficilis. U oarc\ «a»sq^ c&ficile intcllcehi > a P«/r. 

5: 16. " ' - . • 

tocos! «. «w/>A. Difficilis, afper, durus-, jpravus, perverfus. 
Afper/orw, Luc. 5:5. Pravajjf/iavtf/o, P&/. 2 : 1$. jF<r»». feci 
difficilisy^rwo. Vlur. mafc. empl?. XtopL afpcr'idomim > 1 ?ctr,i : 1 8. 

jrpv i». 5W. Decimavit 3 decimas dedit. iQ»/ Hebr.^J, dc- 
cimavit, decimas acccptt. Arab.^Lc. "&& decimavit, ac- 
cepit decimam partem de opibus pecoribufve populi t decimus 
fuit; acceflit decimus a/«x novem. Tiel Hebr.^? & CktU. 
5V/ "^ , Decimavit , decimas dedit , Mth. UUU : media geminati, ■ 
Invitavit ad cpulas ; (Jrortaffis ideo quod bora diet decima cpuU inili- I 
tuerentur apud JEtbiopes.} decimas dedit Vel acccpit. Tartic. 
praf fi&a m. decimans , Luc. 1 8 ; 1 2 . ?lur. mafc. ^w^o deen 
mantes , A/W/. 23: 23. L*c . 11:42. 
Etbpaal i£sLL\ m. Dccimatus eft , Hebr. 719* 

fii. f. Decern : &? per enaVagen numeri cardinalu pro ardindi, 
decima. Hebr. ^h Cbald. "»?,. >^.jlc'P'?? . peeem, A/,rf. 

2j: i.*S. Decima, >*. u 39. Decern, «4p»r. 12 > 3. 13:1. 17; 3.7. 12. 16. 

lija* ;;/. Decern ; ®per enaUagen^ decimus. Hebr. rT 7?£> T/;^ 

^'^ ... 
WW* ^n*£. ^ pipy- Decern, Mat. 20: 24. Mar. io: ^r. 
X.**. 14:31. 15:8.17: ix 17.19.* 12. 16.17. i+is./tfi.i? :6.^/wr.i: io.h: 13. 13: 1.17:12. 
Empk iZfCOk Decern V*/ decima: Vide de hoc in Amra pqgwify 
Conftr. ]1\L$d lis**, decern urbes AtKcH-iroAtt Dccapolrs , Mat. 4* 2^ 

itf <;jt. 5 : 20. 7 : 3 ! . No ^n math propria regions , in tfua fuerunt decern urbes , trans hrdneM*i 
oruntemjttdx* fitcc.Dc hac forma conjlrutta £5? precedent* empbttica de Die* in Gram, fiat m. /.'i*3l« 

^\»m.\J n&tcim^ per enaU 

Mar.\6\i^. Luc.i^-.y.^. Jfft. 1: 26. 2: 14* l>iTr?ro.(^.Qi<0\ 
C7*t /. J ® H //#. editdegiturVl n D ' m L«r. Swxf . j**^. It-ss^** /I Un- 
decim': teperenaffaven+imdecima, Mat. 20: 6.y.inmodo d&itedit. 
eft ^T?2* nf ^ Obdnopunfta in ^feb anmtamus hit quod A&iyct 9$** 
V ay it in Grammatica Jnapag. ^o.ubi ait: Numeralia ipiidamfpjptvrth 

- € f l Digitized by Google 


.:-- «2* 43$ 

ffam^cifl&a , ffr&VHt Jhte pjwftif * Ut tyil tlo&o, ires* &aH' 

itboo>qQditiior& CieLSiVerdftntftrminimiCHmpuuBiS) *t&£.l tlotb , 
tres. ^2>2tarten , du«. «H>f arbaa , quatuor 4 S?c. Jtiiymvfon 
tajps melius omnia y fivefnit piafitd'mx five fammntk^ excepHs tametf its 
fmtninis, qiue penultimam ) m ajfeftam hahcnty fine pmSiis fcribunt , 6fc. 
Cum \erbaffixa recipiunt^ omnes fere boni fariptoret cum puuftis iltafcri- 
hwtyMt ^crain, nos duo. gziU qaikun, vos duo. ^stil traikcn, 
vos dux. ^'a^Z tlqthain , nos trcs. ,Q2u$U tlocgikun, vo» tres /»> 
c»au^& tlothaiken, vostres/I 
fjkjZ m. duodccim, M<tf . iai.1.1.5. y »t'i. 14:20.^9: 28, £*f. 

20: 17. 16: 14. M*rc.y. 14- 6: 43. 8; 19. 9: 3;. 11: 11. 14: to.20.43. 16: 141 v/V* 
bttmlo(»var.L*8. Imc.6: 13. 9; ry. 22: 3.14.30 47. Jnbldx i^.yo.Aa:6: 2, 7: & 19.* 
7. 24: 11. iCumj: $. dpcT. i^ttr, byttr. y,ur t S,fcr. 12; J. aj;ia 14, to. i6 t 4tf. 

2t. 22:2. .'.".! 

ItptAlm.empk. d«od<Jcim, Matt. 26: 47. ./<#. 261 2'4/ <jiZ^Ls2 

doodccim ejus vti foi f Mtrr. + i io.»rt^ ?., ioj 32. »'4:.i7. ij«.Si a. .9?. 1..18: ji. jo& 
6 : 67. L«4. </* £>/** i'» Craw, /iform, ^4j. 1 3 1 v*// but nmmtralt <Jft Home* fmbflmtivum. y , s 

^aslZli/. duodccim, M<*tt. 9:20. 26:53. A/W. 5 : 25.42. £«<\ 
H42.8: 42.43- >*• 1 1 : v- AS. i<S : 7. /*»*. 1:1. /f/w. 21 : 1 2. 14. 21. ' 
j«L&&«. tredccim. %aaJ&lf. tredecim. tat^bf Vel jauteVTift. qua* 
tuordccim,*^.27:27.Pfrf»rt^/w,dcciiiiusquarra8,v. 3 3 .^ayAagf 
>f/ fyto&ff. quatuordecim , Mat. 1 : 1 7, ter. 2 Cor. vi 1 2 .Col. 2 : 1 . 
jicJtc^ vel^'^m^ m. quindccun, 7<>£. 1 1 •. i&. Gat 1 : i£* 
tp^bfe/ quindeciro, JcK~lj:. 28. nauiA* W jaLzU*. iexdecitn. 
S$o&mf. ipxdccini. *&!& vnf f&*4»m. fcpcendecim. ^tox6«/! fcp* 
tajdeciui. |ff» > i>fl/ >ri jiciJiaicZ jw. o&odecitn, L«c. 1 3: 4.. J^ljoZ/I 
ododrcim, *«jjC 1 1 .16. *«&■£)«/ *$»*•£««. novendecim. fyaaJlfi 
novendecim. 
P/ar« ^h*^. Viginci ,• dttjtitttn fui finguUris ftgnificat. Lueli^x 

3i. ]*K6: 19. AS. 1 : if. 27; 28. 1 Qor. jp: & ^/wf.4r4, iif..ifi. f< i' 1 1 :• itf. | 9 ; 2a 
dcciuia. Digitized by Google Daodccimus. F<jww. c»/>*. t^*aaJ^ duodecima. DuodccV* 
fbumfujidamentum ^ Jpoc. 1 1 : 20. 

ly«r».*o mvtfc.plut. empJr. Dccimx, Hebr.y. 2.4. 5.6.8.9. 

V^ wi Floruit. 4>)fc/. -o^r w. Crevit , folia , flores cmifit, 

Jef\2ji6. 
&>&. nuemph. Gcrmen,herba,frons, folium, flos. HebrP^h 
Chald. "•*?:' ttnph. ^M ' Gcrnicn , #^r. 12: 15.. Flos , 1 2Vfr. 1 r 

24 , *m ; Gr. ZA&: vide L*d. J* Dim Ammtdv. im Dm: 4 : 9. 

• . ^v *as! m. Duplicavit',compricavity convolvrt ,' in^olvh; 
" * $W feuy . w. w»/»A. duplicatus , duplex , \ Tim. $'.17, 

Imperat. oaa. w. duplicate , Apoc. 1 8 -. 6. Fitfw. oo^ w. io- 
yolve*, complicates, Hebr^ « •* » a * jowm fitoftfiU cotfcesy exaftt 
mttro , tak »f *»oa^ i ex forma (jMkfGctHium fecund*. CriuefinLexic*, 
radkc&a^; & Ghtkin Lexko , raJice j&x(egunt l^n ^^ , ^« 
>-,^ Huplkandf nptioneVemuut : ii/ro./w Imperat- '<»». & £*/w. *»ei 
admramqitexdd{cm tefemfojfeut* *de $ i/i •*$>> . 

* noiv w. Amplcxosjcomplexus^mplcxatusfuit. AbHek 
. ~~ pan. p^/u^m. Idem. AbHebr;Vislp^.-'tidm 
tamndem clafjhtm interfe permutath . «nai ampfexattureft eiflri,3$. 
ao : 10. Oirit/o , Scbhid'ltrw & Crineftfu in Lcxicis pwmnt peal ; $tftt6r- 
fit* ®Caftefi*s Poet : ftmiliter Tremens *$? » [vide ■& notas TflmJn 
OtM-. tocuri\in fl& "W-'-fflQa^w ^W- mflfeTW 

aaipjcxati font e»n r ir.37- -Hm tjitmpJa cum fHUmjSam sd JW,. tmm *kit sXtrtrtf** 
ftflumns. ■ .."••, 

. Ite "!&? Arabs In tnil vere \roiu,tavit e urn , *«/ io fcrram coujocir. 
$iel Hebr. "«* Piilvcravit , pulvercm fparfit. 

*> m. Pulvis, terra. H Jr.' "W- CWrf. ™> JW.^f« • 
j*PR Ew^. I^CMO*^ Pulvis,t«f.6:4p. i"Gr. Digitized by v Google I J$av m^ emfL Pulvexeiq , terrenus x terteftrir. Pulvcieusr, 
Cr. i 5 j 47. 48. !P/w. «^k 14^ pulverei , iA/^L 

|V wr.Opprcffit: Rebel la vitiobftitit,repugnavit. Shtxtafio 
.- .■57 $*^i|t^^contcmioiiw'f»rt^^^ 

^fo&i.V*^ leoraorrgems fair, rctucllis fc dppefaift'',. defecit; 
S«w» ^1 w.^pptentiofi, jnobcdi^qteV, rebefles ? repqgnantes , 
( fym.i\ o',fyg. calumnlatores. *. "*". ' 

VaelJ^Lm. Contradixit, oblVitit. fcartic. pr<ef< W^ 6 *? COfl " 
tw^pntps/T/> r 2; : 9 v . ( . . ../;";,. .,((...' ,.!,•.;.. 

l4*jC w, <?w/$. JCebieJlio , diiTenfio^. tepbgnantia, calumnia, 
inobedientia, conttimaciai cdntcnriojCGrtcertatio 1 . Contumaciam 

U4*lgf. etyph* Idem. RebeUio, /*</.,>. 11, . ,,* 

;«sV • «.' "Medicates - eft< ian»v it ^ iiiftawavir, ' refarci vin 
' . >>7. Fafciav it , bgavit ,raic»a; v; obligavit. '1 Ar<*£. ■ Jljac Li- 
gam, fafciav it. * OWJgavic y ii«c.iOt $4. -. - 1 • ••. - •» 
• A 1^b«.^.' OpprdTor, vieleiittis; :; . 

K£. in.jmpb. Comp^JHio,oppreflia Eft^n6menquintiiy<ilC4dit. 

• &L. w. Prcffit, calcavit, expreffit. .CfaW* "% Arak ,**'> 

^ X&f&fempb. .Torcuiar.-OW^^F:?' «#*. ^9TSp» 

Awk |j^u FV«f?>- Ato, 2 1 1 3, 3. Marc. 1 a : 1 . i*/w. 14*1 '?: 

r rvov ?«. 1 <*« Dilquitivit, exquiiivjt , inquiuvit , perqinfi- 
"*' ' vit',' cxaminavit, iiWeftigavit, perveftigavit, per- 
fcrutatuseft. . Perquifivcrat, Matt. '2: 16. mtexxl cxaininavx 
curk/ Luc. 23: ^4. foOT"o=o:iy». mfluifivcraht', [ IV/r. 1 : 10. 
Vame.ffof. ^6o&£> m. p'6ryelfigantes S , ^r7. 17: 27. lmper.it m 
adfiT^. inqui' rite , J/itff . 2 •. '%. Futur. xaaili? disquircrc , Luc. 

lit '2 Ethpaal Digitized by Google 43* • -- ** • 

<EtfyadJ&L& m. Paflfr. priced . ' Y&rtit. ^aLdtcV^ >qu* <p#ntoi 
non pervcftigatur , imperVeftigabilis , Epb. 3 : 8. W«K /ow. 
^oufi^y nonpervcftigantuc, imperveftigabifes, ^rtw. 1 1 •• 33. 
. jW.r Planta> calx, calcaneus jvdiigiirai. Hebr.^W' UmU. 

2&Z. empl>. **?i#»; 4rd> t +J*t pp? . oiaoij calcaneus (litis, /o£.i 3 118. 

P/w. w/>/>. ]£&.. ^arc^Bt calcanci Vel plantx ejus;, ii&fc 3: 7. 
& /armM. &aaJ vdtigia , fym. 4: 12. 2 Cor. 1 a : 1 8.. enAaoL 
vctVigia ejus , 1 Petr. 2:21. 

**M»r«, fw mjl- privatum Mam t J* jmt \ Cw. « i fi8, rir */* erataprnJ Syroi J &*. Mi /W. 
Iii. i ifc *** Z**»«» H*p*ikk CtffWK. Difijoifitio, i Cor. to: »mt- 

tt ov w. P«?/ Contorfit,difcorfit, intorfit , obtorfit, ctif- 
* vavit,pcrvcrtk.^«r/^«wr»iftOpy. ffrir. P*/ W»C&bM. 
Pair/ ^? P<«r/*c. ptt.fam* emf>L l&^as^o diftorta ,• Matt . 1 7* 1 7. 
• *op?CJ*M. Perverfas > ppavus, curvus, contorcus >• obli- 
quus fuit. Pail w*. m. . Avertit r pervertit , ohliqaavk* tarfit, 
detorfit,diftorfit. ChaU. 1 ^-- Vartic.frtfi^&x&m. <kcor- 
cjuentes , 2 Petr. 3 : 1 6, Partic, f>r*t. ro^o w. pcrycrfus , T*t, y 
11. £/«/>£. 'mafc. fesalio per verta genemto , P/W. 2:15. Few. 
*»/>£, itaaio diftotta, pcrveria , Luc . 9 •. 41 ; otf*. 2:' 40. flkr. 
jffliw. m/>£. ftios& pcrvcrfa, *. 2 o : 30. Infinit. oloiioS pefver- 
terc, r. 1 3: 10. Futxr. ^gio«V>ns,^ averterc aim; )?.,8 ; rfw 

ftUnrmm turn prtfixo dolath Ixo twf.*iuvi\ *3 afjUum tfi flamaflicmm. 

- -r^rit w.?d^Punx^ftHiuihvitXog»M#^«^rtf*»H€k 
*^^ TK ® C/*M. fi$ punxit : Vide 'Bttxt Lex;~£told. 

Talm. & %abb. in OpV to ' f p;- ' '. _ 

V'flBoa. w. f mpb. Stimulus , aculcus. cicpoo^ ftimulus ejus , 1 for. 

15:56,. affixum hk ir^ieva^. yioQi. fti mulus tuus , V. 5 5 . W#. 

^. laooi.ftimnl!,^,9--4- ^s.i4- Aculci, Jpoc.y. 10. 
f nVM. Eruncav!t,exft'irpavit,cradicavit. H^.^-'C^. Digitized by Google / «s AS 437 '.. * y&titiA. hrab.Jk ^TMa^bvit: &~pafffoifdfma J*>."W5te- 
rilisfoit mulier, Futttr. ^fi^l m. cradicetis, Matt, i y. 29. 
Edfed fcaJ\ m. Exftirpatus, eradicates fuit. Imperat. josTZJ w. 
tftdicator, Luc. 17:6. Fiwwr.jikZZ/.cfadKabitur, MdW.i^; 

lja£»i.«n/>A. Sterilis. H^r.TJ?' GfciW.^» «qp*;**3£' F*w. 
MpA. &|<L L»c. 1 : 7. 36. G<*/. 4: 27. Heir. 1.1 : J 1 . Pt*r. font, 
emph. fc£ox fteriles * 

i& m. «»/4. Radix, ftipes. GW.^^ «■?*. K» • Radix; 

if4».,3*io. 13:6x1. ittw'- 4 ; *•»?• i«f.3."9. 8:13. iw.iut<M8jiv. if: 1%. 
iTtw. 6: 10. Apoe.f: p »i; iA . . . _. 

cijoij radix ejus , Q^wb. 11:17,- affixum hie abuttdat. . AJn^ radix 
ejus fe/ fua, M«v. 11:20. ^enjo^. radix ipiorura \el fua , /*</, 
v. 1 2, <oajOfe radix veftra, £p/>. 3: 17, /P/wr« owi 4^C 1 oa«Jok ra- 
dices veiVras , Co/, 2:7. , 
ki^ , OtfeU. l&i&.Wrfwpb. Scqrp$h fcorpius, jnhim/, tSfidus. 

11: 12. -^f. 9* $ j /*>c rw A>ro famimne eonHmtvr. Tlttr. empty, 
la-^j JL*c. 10: 19. -^r.-9» 3. 10. -.« 

1*^V - w. Mifcuit. jH/mt ad nutria trmjfetiur. Lai: Arrhavir, 

. ipopondit,fideiuflit,fidem*uitcTpofuit,negotiatuseftl 

gratus,fuavis,dukis ruit; oppignoravit:obicuratus,obrenebratus 

eft , advefperavit. Hebr. *%> Chatf. W..; EtSjr. Ocddit'fetl 

JkdKZtf* 2&;8JStt. VJM : TV Idem, hem ^Vcntilayit, 
cr'tbrwit-ptoci Jt\ibKc dkitur^j&br)^ Futur.j^m.octlditfot, 
Epfr.-4.116. ^aoojv.j«cribrarct vos > Luc. 221 31 } verfiojrdbk* 

t& &$$*•, ..... 

fafi*m.empb. Ovi*. Matt. 12*. !i..ia. ^^ 04k raa, Lw. 
15:6. • (P/«r. ^dfeMrt. 1 8 : 1 2 JL«c, 1 5 j 4. EfpfJ\\^^ M*f. 

7ii 3 9*3^. Digitized by Google 438 A -_ 

9:36. 10:6. i^i\i 3^:32.33. adt 5 1. '3/4rf,6, r g^.iJ!jfc 
2: 14. 15-. 10: 16. \Pftt.x: ij. Afot. \%; »3. 

-0106?^ ovcs ejus Vet lu£ , Job. 1 o: 3. 4. ^^ oves incx , JoB. 10: 

26." n: 16. 

. Vpi£ m,empb. Sponlbr, fidejuflbr. Spoijfor, £fr£r, 7: a^, 

Tlur.empb. \a& fidcju fibres, Acl.ij-. 9. , 

ll=>jx m.empb.- Arabs. ' ^lur.empb. \*p-^ Arabes, j4Si'.i^\\, 
\boop>f. fw/?A. : Vefpera^ parafcevei d' es veneris , vefpera 

preccd.cns fabbathum. Matt. 16 : 31,- non reperitur dtfUo h<tc in 

** tfi-t*rl* , fid i» tiitifo <pu. bmc vtrfmi frtwujiu *jl^l» f'iem. Xtg. PJ**. jmX & ix Q*if. 
ttft. P«r>f. *}*}.& A**f.eAt.l*$tuT. CU/117: 62. Marc, if: 42. Lftc.xy. J4. )ob. 19: 1*31. 

.fcjxip c . <>«/>£. Occidens , occafus. Heir. 3 "$° » Cbalk. 3 *$P> 

«m/^. **?T?9» ^™£. wj^fryn & wfc P">P?»* Mat.S-. 1 1/24: 
17. Luc. 12:74. 13: 29. /&* 21: 13. 

V=>'^ *. «»/»k Occafus folis. &tur. conjlr. foam -.^vy> in 

occafibusfoiis, Aftiw. 1: 32. I*f.4.*4a * 

VSl* *£ m.^deltjuadratutftVoUit, devolvit -, volucavi* ;- $k& 
. . ^ CUULySf: ^Sjr.^mferto^MeJimilefaFawtk 
pag.1%2* Etbpaal^^Ulm. ContaminatUs eft. 

|2^C&. m. empb. Volutatio, volutabrum, 1 Tetr. 3 » a2v. . .. 

. * rny-Ntpbal rT 3$. . NudaiHs , evacuatu* , efiftfus eft f«/ 
rr$ Affiv. ^vetef. Hipbil ^W id^; ^r^. ^1<^ Nudus 
fuit. Comig.ll. Nudavit. IV Idem, firpoft folis occaiura rcfri- 
geratiiseft. v ' I '.~. 

! l-nil *uempM, Nudieas:, Ideiiwdariftv frigusv "Hrff. fc^3?-i*>. 

datio, denudaxio. Ami. ^jtwv vehementia frigocisyrigotv 

Vjc. tf *^ |fr# 'nadiitas. Item, frigidus vc*ntusv t!g£a~& Sim' 
G? Tro#. in denudatione j in Qtg. Varif. win. Varif.'ihaj^ $$& 

t*r$jm interpret Pfaln 1=475 1 J Hek\.W&. ^ corSEn &\§** Digitized by Google 


tip 

k 

It $> 439 

tmph. ***?*#?• Lochs ttenudattts <Sf e^acuatus. Spclunca , M/ttt. 21: 

13. Mart. it : 17. Ltu. 19: 46. }«*. 11:3^. Ap<*. i8; 2. 

'Ylur.emph. )Jio (pclunca; , Rckr. 1 1 •. 3$. A/>oc.,6 : 1 5. 

\^^ m. Pael qu&dratum fmpliciHt, irmcxuit, circumplexiw 
• : oft, impidivit. P/d/,58: 3. 119:61. BtbpadWpA 
Y<ffi*.pr*ced. Vartic. ^ij^Ato m. implicati , 3 ?etr. 2 ; 20. 

«-Z»2* m. ?ael quadratum Nudavit, fpoliavifc 

*£ Nudus. Ckdd^y.* emph.KY**?-' Jtfwi.vikh. 

IX %. Mde. 14: s*S*- aOw-.y: 3.. Httr. + i 13. 

v;.'«. ia»«, ru«u ■••JLn!/. m*** -.*. aQ aj— ~. i7«>»fr 

. 2 1 « 7, 

Nuda, Jpoc.ij: 16. Tlur.nutlf- t 2J£<4^ nudi, ./<*«&. 2 : 15. 
«j-*Mc^ nudiiiimus, 1CV.4: 1 1 i.f.v ,.**1&:L nijdt S? ^L* hbs V*/ 

fumus compofttum. 

ttaXj£ /. <»p*. Nuditas. «jM. **™ ;?!? . %/.8: 55.2 <Tor. 
11:27, /f^. 3: 18. . 

^y^Hth, Pracputratus ruit; dcpr*putiavit ■, praeputiuin 
ahRuIit. Arab X* -•- Incircumcifus'fliit.' 

U>ik m. emph. Praputium habcns ,' inciccumcifusl Heir. '")£* 
fflur, ?w/>&. U*»- praeputiuro habentcs, 4#. 11:3. 

' #&&.'/* emph. Pneputium. Help. n i^» Jrab.'ifyz. fym* 

*fi*f. iGJVi' »?• 3J $<*. 4: 9. 10, bis. 1 1 ,A«. * Cor. 7: 18, *«. 19. Gal. 3. : 7. j : 6.6; if. 
iy-A 2 : 1 1 . Col. 3:11. 

Gtd/hr. ^q^coo ZoVxko per prsepntiwtn carn'rt vcftrac, Co/, v 13* 

* D*iy Niphal &"$}. Coaccrvatu?, accumulatuseft. 
1^2/ y£T m. Coaccrvavit. Ethpaal y$LA Tdjf. 
" 1&£ w. *w/>£. Tumulus. H*^. ™">2 acefrvus.-2L*<r. 3 : $ . 
" ! A /. Le&us , fponda , grabatus •. torus , thalamus « Tto* 
bin* ,• feretrum ; Iocalus , le&us mortui. H^r. v l? » Digitized by Google 44° A 

Cbald. *%• empb. HO")?.- f K g fyr, fa£ \ c S u$t Mrffc ?t ,. 

M<*c. x.4. 4: xx. LtK.f : t8. Locului, t. 7: 14. Le&us, (.11:7. 17: 34. ^.9: 33. 

<^par. 1: »} vUchicvsr.Ltd. " 

cwpfjl le&usejus Vf/ fuus, Marc. 2 •. ! 3. L*f. 5c 1 9. 25. M. $ : 9. 

j.ayiL le&ustuus, Mat.y. 6.9. 1 1. Marc. 2: 9. L«c. 5-. 24. J0A.5: 
b. 10. it. 11. .//<?. 9: 34. 

on &o? ,ooia>^ thalamus coruin mundus eft > Hcbr. i %\ 4. 
QHur.empb. ftajw grabati, A/<wc.-6 : 55. LcSi , c.7 : 4. ASi.j-. f ^ 
llou.^ Procclla, vide vtf. 

+2^ m. Trapcztticam exercuit. Scb'mcUerus. 

losfca. m.emph Ms, pecunia, nummi, numuli. A/drr. 12: 41. 
,poue& mimuli corum , Job. 2 1 1 5 . 

Xxo^cm.cmpb. Numularius, trapezita , colybifta. Tlur.mpb. 
iti^io nuranlarii T Matt. 2 1 : 12. A/arc. 11: 15. M- 2 : 14. 15. 

\SlS^ EtfyaaWlfZA ro.Nubilatuscft, caligavit: Caftel. 
\k&L m.tmpb. Caligo* obfeuritas. Hrfr. ^*)hChald. kV*^ 

Hebr.W. t8. AjiKtejl Grae. 4fprn nigrcdo , obfeuritas , nox : L & N emim J'nmt permmdiks. 

\ *». Actidit, contigit, advenit, evenit, obvenic, ,/rvA 

^ u^/ - IBemw^jfL m. obvenientes, iftor.f?.^ £ay£. 
|^£ Advcn*, ira^ixc/, c. 2 : 1 1 j participium bic in nomen degem ran. 

*oX *"• F u g' c » aufagit, effugie , perfugit, profugit. Heir. 

py r » CM/. PT?,- A/<tf . 2:14. A/4rc. 1 4 » $ 2 . Acl. j 1 19. 

Acjx /! fugit, .^/w. i2: 6. 16120. 20: 11. QDji.m. fugcronr, 

MjU.%: ^3. 26: *6. M*re. ft 14 14: fa Law.S.*^ ABi\k\ 27. tpt 16. .xPdr.it 10. 

<Bntom+o]i m. fugkns > M« to *. 1 2 .1 3. ^.4-. 7* F<m. fr t £ fog'io» 
^rwc, M. 1 0-. $. £/«r. *«/c. ^q^ fugicnecs , 2 Pes-. 1 ? 4< 2 : 18. 
Infinit «p^lol fugcrc , Mat. y, j.Luc.^. 7.21: %6./i£l. 27; 30, 
Imperat. *pop.m. fugCjM«tf.2 : i 3. 1 7op.6« 1 1 . 2Q. 2 Tim* 2 : 23. 
aooji.w,fugitc,Jr/<ff.io:25» iCor.6: 18. .10:14. iThef.<j'. 21. 
Fufur. .po^ w-. fugiet., . ^w. 9 : 6., *ooi&i ». fpgics , %* 
a : 3. ,30^ «, fugient; Af^.24 : 16 ». Marc. 13: 14. -£*• 

21:21* Digitized by Google tfi*. 21V" A&. iy-. 42. ^bfrtm. flfgi^tis, Af^.^3 : 33. 

iko^/ ?«/>£.- LoruiB , corrigi a , ligamcn ; w>tia , cinguluii). for 
Mhaghjtno fcrtbitur #0^ ; V/<fc </,rdw: Harm? «fe D*f « £<g. 5 3 . C/W*/. 
»JH? » ctqph. **CPT. •' Z ona , Krtrc. 1:6. Aft.i 1 : 1 1 . 0V»\ f mf&. 
Jcjal corngi* , A/<»r. 1 : j\ Luc. 3:16. Job. 1 : 27. >##. 1 3 : 25. 

i^poji. w. enfpb, Fuga^ ^a*oo^ fuga vcftja , lAfta.24: 20. 
J/.W.13: iS. vtJUvtr.'La} , . ' ' . \' ',.'.••'" ' 

« -ny tfo^ Procelta , idem quod T£±i hi ^.'^ifch S? Lomad inter 

fe ftrmtujtii. H*br.\x; \&' m vid?hicinur.L.ttl. . ". • - 

. ^5^ w. Invaluir., pi-aeyijluit, confortatus eft, ingens., potcn- 
ttor \ gtahdior fastis eft , tn&gniricata* , gforificatus eft. 
CAM. W.' ; joe? <^, pr^valf bat , L#c. 2 3 : 23. . , . ,..,,.. 
jP«w/yyJ«t t RoboravUj.Gfr..'^ • 

£1**^ m. rjff/N^. Fortis , rbbuftus , validus , ingens. Chdd.Y^fy 

e*ph:**2Vfc'; • ?hr/fom. em/rb. \&&jkL ingentes ♦*<*%, Jrtcwti 3* 4. 

&*ov m.6#$k Forci tudq , robur, yi^. Tfo/*/.^ W- ••' ?>»/£. **??£» 

**???• Robur^ 2 ffVfr. 2-. 1 i. .Fortiwdo, "J/fVc" 5^4*2 1 '7: 12I 

- rslv t pi yv w» Opprcflit, dctinuit, furripuit occulta fraude$ 

vim fecit :calumniatuseft,crim|iiatus cft,incufavit. 

fiehr. Pf?' Cbald. P^t[ Futur. ^aaLl m. fraudetis Vel fraudc 

bppririinfis,'i-«*. 3: 14; itidtLui.JtDitit nmmmkiirintBmkuntkcimr. • » 

*' "iZslJ **• Fecit, coiididir/diiboftiit. 'Jrah i J Ms> Paratusl 
" promptus fuit. Fuel y&l m. Idem quod (Peal. Paravit, 
apjbatavrr, prteparavit-, tflftruxit. '■ Arab.Jjte& SSt] Adornavitj 
4iipofoito paravit, f«V j w fxturim ^^.prajparay er at, diipo^ 
Aierat, Ef>b.% : 11. Qarticpfyef. ib^o ^<param$,dirpo»etls,2 Cor.51 ^ 

- QurtkiprAt. r Jtjb^iom. pr^paraci , inftru&i , Epb. 6. : 1 3, Impcrat. 
o?A^«», apparate , JSi. 2 3 •: %$., Futur, ^A^» #h pt*pararcnt^ 
^>r..^;5,| ; , J&tbpait jW[-*», Para tits eft. . :' : .l ..-. . j 

-^'.rw^-VMv ^ffl^M.,^pe4itus^fQ^rJ^> pawftu*.\| r uturum > Digitized by Google 44*^ ^ z 

AlatLi: 13. 11:14. n: 32. . 16; 21. 17,^7:41. 22. 20:^7. u. Afir^:^, 
10^32. i3t.7«" t«r. 3: 7/ 9.- 22.31.44. 10:1. 17: 25*. 19.- 4. 21:26. 22:13. M-7. 
21.26. J'/fc 3 : 14. !itf;3x. 2^0:9; 21:19^^.12: 6l 17: 3,31. 20; 7, 23: 3.11. 14:2;. 
26: 16.^3. 27: 24. AW4: 24. J-: 14. 1 Cor. iy;2j. 37. 5-3. iTsm.Alb. 6; ly. 19. xli* 
4: t. ticbr.xt f. 6: f. lot 27.37: ix.-8.2o. 1 Pcir. 4: f. 5:1. /TOt/c.2: 10, bis. 3: 10. 
IO : 4. 7. li: $- 17;S. Eflperfc PtdPeal. Et fepe ado*uJ*m enm J'efMentt vtri>$ penpjk*]k 
futuri vtrl?i ejufdemfacit ; five vet bum lUndfit Infinitive cum prsfixo Lor/tad f Jive Fuiurum cum 
fnefixo DiUik ; fMtmtd»kd*mapMdGr acts pirn* , b»fn}f** Purtictpinm /*•**» , **mftf*mU kfm* 
ttvo tfive Prafintisjivt Futuri ttmpttis % pcrtpbrujin I fa Mr i fintti temports cottjliluU \ ut in mukit 
he is mode aHatis t ^ wox affereudis^ & in Syro , & i*Gr,cc* iextu % vtderi potejl. 

Fdm. )fJb> pafraturii tegium^ Matt, i^ ; 34: F'u^urnm Evangetium, 

Mar. 13: io^ Fuwmm i^imw, JLjk. 19; u. Futura, rftf.24* ij.' /ty».8: 18. Gaiy.i^ 
Hcbr. 13: 14. I Pttr. 1: 10. ///<*! I2t 4. 

$lur.mafc. ^J-Av futuri , A/dtt. 24: 6. Jo£.6: 1$. ^/fif. 20:13. 

PzTXtxajfii&iomeSit?. 23: Furori, v. 38. An*.- 8: 1 3. Futuri $?mtcutiona , r C«r. 11:19: Pan* 
tij^Cor.p: 4. Futuri^ i27ui. 1: 16* J^tcai > Tir. 3; i # Fitfurl, tlcbr. 1 : 14. Jacob. x: i*. 
Futurac paffuncs % 1 ^r. 1 : 1 1 . Futuri , 2 P*/r. 2 : 6. yf/xv. 3 : 2. 6 : 1 1 . 8 : 1 3. 

^L*^ futuri erimus, fym. 14: 10. Futuri cramus, »i Tbef. 3:4. 
Futuri iifaus, 1 Job. y. 2; confiatex^t^ futuri Of ^L* nos , critiMis 

eramus iv/timus. i , „ 

38. 10.3:22. 07,2*17. Ht'tr.y. f. \c: x.Apoc.w 19. 

B/w/>A. ^oaJbj fZj^A^ futura nota facie t vobis , Job. 1 6: r 3. ' \ 
' A*] J*A^ Expedite , incunSanter, promptest?. 2 : 41.10:29. 
•^%^> m. AntiquatusetV,mvcteravit. Hcbr.\^*&aldj>& 
Jrab*ub&. Pd'el *o&L m. Antiqiiavit, invtteraiceit . 
fecit. Apbel. -o4^f w. Antiquavit •. antiquatus cii Antiqya- 
tmnx:ft 1 Hebr.81 13. cfioA^f l^i^c^ primumyn/. ttftwmtm 

intiquavrt id , ibidem -, affixum btc <Jl pleonsfticum , energctifnm tamen & emphatic mm, 

- tcutZ m.empb. Antic^uus, vctus. Cbald. PW* emph. **£$• 

V^tus vimum , Lnc.c : 39. . Vctus fcwt , Aoiw, 6 : 6. Vaus^nwc itf«a^ 7 t jCpr. ^ 7. 8. , V» 
homo , E/;^. 4^21. OA. 3 : 9. Vctus mandatum , 1 Job. 2:7, ^/x. Antiquus flrfcrts , V^f. WJy. 

Fatn. empb. fa&JkL vetus teftament*m y iCw. 3:14^': fctur.fM*. 
empb. \h&l*L Vetera, Matt. 13:52. isCor.^; 17." 

fZooaAJ f. empb. Antiquitas , vctuftas y inveteratio. O^r. 
ISd^d Zoo^k vetuftas feriptur« , <ftym. 7:6. ^ " • 

^^ w - Ditefcere, dititus, dives faftos, Ibcupletatus eft Digitized by Google Lac.^ASk **s *s u * *4* gt&itfCb&mttf8F$4*fkiAV CoHegit,aa$ttiftvit: ZiAvc.ditatus 
Inmy ^<)c. 5* 17. ofAxm. ditatiftmt,c.*iy-. 3. 15. 19. £lf&.m. 
dirafi efcis , . 1 Coy. 4:8. bifintf. . &***& dicefcere, 1 7mm. 6 v 9. 
In»fhr. i'AvZ w. ditefcas, Apocly. 18'. <o5A:Ji >tf. v divites fiant, iT/w. 
6 » J.& , '^^l^iccfieciiecii. * q£*r;&; '.%* Locupktcmini , c.$\ 11. 
Jphet'y6^(m. Ditavit, locupletavit. Vatic. pr*f* ^jujAv^S <fita- 
io. ii.i2. i-b' :i$\ 19.:*- aC<r.?: 9. JaGib.i i iq. ij.. /#*..»; 9. 3: '171 1 

Korm. Ij-A^ dives, Acl. 9: 36. £w/>/>. tt»«A>» tfdto fcrmonc 
copiofo, <■. 1 j- : 32. 
JkUrc. 4: 19. L*r. 8: 14. /?♦*». 2:4. 11: \t y bis. 32. 2 Cor. 8:2. £/>A.i;7, 18. 2': 7. 
Oputemia, '<3 : 16. Ctf. 1: 27. 2: 2, Divitix > ^TimTo: 17. Opulcmia , Hcbr. 1 1 m6, Di- 
viu* */*/«•. 5V 12. 18: 16. 

.or>5^ divitia: veftra, f*ro£. <: 2. ■ *•.*■ . \ * ULa Ethpad $.LL\ Mt..Ornatin y decoratus eft. 

fl*> w. Deccns ^ conveniens v flignu? > decerns , pulchcr. EJ2 

forma Veil Teal. Deceits , 5 Jofi. V. 6. F^™. £l£.Coit#r- fta'^g 

otIq^P Alj.ol2u*Qp#Z ppft gloriam deccntcm in ma^eftatc ftia , /. p, 

imycflads fu«4 I*Ui*cjtt*p$ , majeftatem (uam , 1 Prtr! i : 17. f/J hie ftrn&wra regimims inter • 
4&t&rt4 frafao iicib cxm fibular i tle^wiit; jjmiic txtrnplum occurrit in hoc ipfo capitev. 1. vide 
2i*xt. Thf. Gram. fag. 3^0, ^£x£e , Esf Glgfff'Mj: fy 3 2nwS{. I C^.31. c#^-n Digitized by Google t 

444 J r - ^•-* J 

i Sl&fempk. Extrowwr, arignUw. / #&^r^» <5^.\***tfr 

£>*«;» satiput t.jcrtu*.fa*ifc*t tiatrk txtrrmuMem qmfnmttm & Semfm tirtmrnftriUt; mm 
tempir.i fuut at^uU cupu.t: nudt Sytetdochui *pmd iyrw «*mmt Kacicm^Mj/Sr*, at /Jjfw. i ; 17. 
<vt <4<«> /»W tromuvulwili maxim* diautat; vidt t$ot. Lud. it Dte* im htmm mm mUgtrnt. 
L[ii>p4*»r tie cumin* bar b*i Ltv. 19: 27. 21 : f. D*myibccf. bdrba fmptrffht Ufrf, Jfr.M 

^•4^»^.'^>: 3 i: «•■ ' • ••<;•' . . ' 

. . 1 ; ^ Mi^f/Frsnavit/infrxnavit^efranavit. Etbpoal ^Am. 

Tv ^ $affiy>. priced. ■ X * 

'« X}Q&m*emfib: Frzmint. Ma/us in Pecufo Sjn exhibetll&£ r fc 
fhdenaws iu Difiiqnarjo Syro- Chald. **"$*& Buxtorfius Crtnefw 
Schmdlcrm {£ Troflius.fn Lexicis fits habent &U&: CaHeUus 1&», 
5V«r. <•>»/>/>. lyo^o /^oA f 3; 3',- Vtt/r SNWc Var,Me£iiones. Apoc. 14: 
20; Mr w /oro m fflfif . deVieu eft **!**$?» in Qarif.&Angl.cdit. 1%^ 
adfr.tna. - 

ftw» n»V*»cv, Ruta. T«*/tw. D 3* & H*- £«r. 1 1 : 42 ,• j» P/wr. 

TAmelC^Hmlt. Troft. Cftib. Edittf im' L*x. Crimtf.sc Bmxt.tttmtmaUs vitaiii eji Pttbocbt; Mm 
dttg. Pari}'. Amgl. & *jjlra edit, mi 5s» £«r. C/</# Dftkopbi. 

hi. Occurr'tt, incorrir , obviav it , obviam fa&us eft,W 
Vcnit. Conjbuiturcum a. Hebr.y**' Chald W*- Obviam 

faSuscft, M&t'lty- 9* .Occujric, Marc t $* 2. Luc.81 27.. 9:37. 

&v^ /^ occmrit, Aft. | £ : t'6. JBenpni u^-ut.. Obvrtm v^uens; 

il/i/v. i4i 13.. £*c. 11: 10. . • : . v. 

'£* y." m . jfrab. Depravatum , corruptutn fait mgotiiM',9 
quaji contra , Convaluit amorbo.. Hebr.Piel^ & Chalk, faep^ 
Pigcr , tardus , lafiiis , dcbilis fa&us eft. Metaph. Chald. Dirutttf, 
deftru&useii: ^/rWi/iW, Diriot, deftruxit. 

^o i». Corpus, //f^r. "N*» CW^. "*• Cadaver corpiw exmm t 

f.dcjliu.lxm pr.pt :'t\ Syris promtjate deforpvrti*tojrt Ifdeflrwff* ufiapatmr: de terpve Httft 
1,-iuu. fttejue i» Targum Prov. ic: 13. Corpus, J\l*a.i9:6. Kom.tz.f. iC*r.f:^-6: 
i$;bt.yi iH. 10: 17. 12:12.13. »y : 39. iC«r.i:j,i«. 3,*«i. £/*.'2 : *6. Ck/TjI if. 

iJVr.3: 18. ', • 

£.^ A ^ corpus. Chald. **;$'. Matt. 6:22.25. 10 -. 28 ^ &. 

24:2?. 16:41. 27: ;9. /.»*. 12: 4.23. 24.- 3. J0A.6: 63. ^ww.6:"&' 7: 24.' 8l lttl} 
12:4. I C»».f>: 13, b.i. 12: 12, bis. i^.if t btt. i6,bis. 17. 18. 19. 20.23. 24.2J. H^4J 
3->.3S,*/'/. 39. 44 , y**/*r. iCor.f. 1.6.8. £p*4: 4. 16, *m. 7:23. PbtLy. xi^Hs.04. 
i:. iS.xi. if. 2: 17. 10.23. hebr.to:f. Jaf^.xi 16.26. iPetr.i'. 13. ' 

• -• : .' . q(^ ^ Digitized by Google Q£> QT&, ^ 44$ 
<%^cofpOscjus'V^fuum/! Marc. 5 129. iC«\7« 4. 34. ^.f^ 
corpus tunm,-N1tff. 5: 29. 30. 6i 22, 23. L*e. 1 1 : 34 > r*r. 4S corpus m*um, A/<a».;i6: 16. «M*w. i4:.»*.> i*<r. »a : 19. y«*..6 : 54. y^. ;6. tO.o; » 7 /ft 
44. 13: 3. <m/.6: 17. #bd.i: xq. 

^W> corpus veiirum, M<i/f.6: 25. Lttc. 12: 22. ^aw.6i 12. 

iC«/.(p: 19. zo. i75k/:j:i$, 

^L^ corpus noikum,. 2 Cor. 4... 1 r, Hebr, i o: 22. Jtcob. 3: £. 
JJSr. r w/»A. 1^ corpora , M<tf f . 27:52. Jo/;. \ 9 •. 3 1 . 1 Car. 1 51 
40 , his: Apoc. 18:13. ^oouJ^jb corpora fua , <%om. r : 24. Epb. 5! 
28. ^-Js^ corpora nofrra , %«. 8:23. ^a^va corpora veftra , 

Rum. 11: 1. iCor.6: if. }*<■$: f- 

fciJ^S m.empk Corporeus, corpOrafis, carnalis. Mur.emph. 
I^^s carnalcs , 1 Cor. 3 : 1. 3.4. Or. <r«/ xixot. 

yJi^m.empb. Idem. Ptur.empb. ^i^carnaliawW^^, H^r. 
7 i 1 6 j €vtoA») o-ctfKikn. 

: 44!^ Corporal) tcr , carnal ijrer , JoA. 8 ; 1 5 >> Or. xa.™ T* <re^«* 
*pfcTt3ip, taftefar$i*[:sm.emf)h. Idem ijtud- " , ^f™> jugum, 
par DOiirfl. ChM. f$* <•«/>/;>. **??*• ^r<*£. yf-ii tf ^fa> Biga aran- 
tLimboum: aratrum. Parboum,L«f.9:62. 17:7. IrideVar.Lecl. 
' . ft»a© ric^ Talarc, Apoc. 1: 12. Vtd.Var.Lefi. 

^t2> w. Aberravit , % vagatus > cvagatus eft. gfoiow ^^3© w. 
vaganccs obventef, Jkd. V. 1 2. F***r. toiaa **. cvagctur^ 

•^a „^aw. Inccrmtfic y rcmific,cc(Iavit; tepuit, defecit, 
rtjtVigoit. Uebr.it Interim trere y remitccrc , ceilare, Chald. 
lift :&- Idem quod Hebr&tm. Languic, debihtatuseft,- languidum 
reddidit; avertit, amovit. Arab.JJ 2*^ pro gj* ^ Friguit d'tt& 
F'utur. *J-aJ w. refrigclcet, Matt. 24.' i 2. 

■'■- ■ ALU 3 J<:o£> JLtc. 12 1 19. Digitized by Google • " >C&21 m: ^ s * rm ® ' metaphorkik&ta , c*m degkdiidkitm $ 

V<ir/M deinceps rebus accommodatur y ut Hebrotbrum **•• 

Chatty* & Dfi» Aab.p^> f'" tf .f*. Os, A/^.iS:i6. ^.3: 
18. 4: 25. aS,*. 2$. #{<m». 3* 19. ,15* 6. aXw.13: 1. ^7uw.5', 
j 9, Hf£r. 1 o: 28. Ewi/>6» &>oc os, A/<tf. 1 2 : -34. 15: 1 1 , Aw. 

17.18. 11: 16. L«f. 1: 70. 21. • ij Acics,v.i4. Os,i#tf.-3? if. /ta». 10: to. i7i*.4* 
17- Ac'm, IMr. 11: 37. Otyjatoi. 3: io. iPak.i:i;. 2>*.t\i2, *». 3J«£. 14,** 
Apx.w i(5. 2:16. 3: 16. 9: 19; vid.buvar.LtS. Cap. 10 : 9. to. ti: f. i2.Mf.16, 
13: 2^, to. j-.'S. 14: f. 19: if. a ». , •' 

mloaa Os ejus Vel fuum. MUtt. 5:2. 1 7: 27. MVr; 14:^4; 

£*c;i.64. 4t 22. 11: f^ 22: 7r.- J«i. 19: 29. AS. 8 1 32. 37. 10:34. *8t 14 2*5 14. 
23:2. ilbcj'.i: 8. 1 Petr, 2:22. Afoc. 12: 16. Abuniat hoc affxjtm Matt. 4 : 4. AS, 1 : 16. 
/y»f . 1 6 : 1 3 , ttr. 

yioca ostuum, M/»r. 1: 25. Z.f/c.4: 35. 19: 22. fym. 1OV8.9. 
oiooo os m cum, Mat. 13: 35. ^c9. 11:8. Epb.6 \ 1 9. «*Sfios^$ 
vAa? ex ore mco , Acl. 15 : 7,- <^ bk affixi pleottafmus: videfupn 
in Vi-1 . ^ooiScoo os eorutn , l^om. 3:14. Tit. 1 : 1 1 ,• Jfoc w /mo/j£ 
fixum 7rAiovx^. //«/. V. 1 6. ^aiooo os veftrura , Epb.q.: 29. ^cxa 

os nollrum , 2 C«r. 6 : 11. 

<P/*r. <.2oaa , ?/«/?/>. l&ca ora, Hebr. 1 it 33. ./fjwc.9: ^7. i&*9; 
V«& bhl>ar. L<&.. ^cKfeooe ,-jZ? &*» gladiiis cui (Just ack$ v f.r., 
gladius anccps, Jfpoc.i: 16. 3: 12. 19; 1.5; ouSgoo ^.^4 ^J»» ( 

Idem , litbr. 4 : 12. V-rum^uc affix um cjl pltonafiicum. 

D'S Di>^&&. Acquicvit,contentus,perfuafusfuit: Scbindkrw. • 
Ethpeel uoac^ZI m. Acquievit, aflenfum praebuit,obedivit",o6- 
temperavit. S'tgnificatitme con\>enit cum *aua^J : Vide JttpraJg^' 
tpartk. K *stus>t6ia m. obtemperantes , 2 Tim. 3:2. Fitf «r. .m.^ZZw. 

aflcnlumprxbcbis. Ad. 23: *i. 

jfpM'jxusjf >//. Rogavit , obiceravit, iiipplicavic, deprecates eft; 
fuafic^periiiaftCiinttriixi^inrUtuit^docuiCjedoaiitiadhoreattiseft. 
Ferfuafic , 4$t: 1 9*. 26. Qaa»sf ». peifuaAerunt , Mat. »7*ab. ^f§. 
1 2 ; 3 o. %trtic . praf. jsh^q m'. fuadens , jft. 7 ; 76, 1 8?; 4.' i $. 

Pcrfuadcns, c. 19: 8. 26: 1$.' Suadcns, r. 27:33. Pcrfuadeitt,f. 28:' 23. SuadcQs,G^i;i* 
1 Petr. $• : 1 2. Ooiccraus , rogaos , 2 }<ib. v. y .. Adhwtans , J srrf. *. 3. 

.. •■ , . . PI*. Digitized by Google tyq..mafi, ^gutfr i (jwfentfs J&.. i^t 45.. ^fugy^Ap jteifoadcbt- 
mus , Mu/r. 08: 14. Suademus , 2 Cor. 5 : 1. 1 . Perfuadebimus, 
ir#w«3iv , 1 Jo/>. 3 •, 1 9 j r.v ^»m.ffn fuadentc?, perfuadentcs ^^w 
nos yd fumus <i«f erimus compojttum. Partic. prat, aaaio m. 

lnllriiftn$,inllituius,vcrlatos,^<?. 16: 3. Fcrfuafus , /£»»». 8 : 38. 14: 14. if.' 14. *TVw. 1? 
;. <i. Do#us,vcrfatus,/'W''.j: 13. ] 

P/w. ^^paio periuafi , L»f . 2 o; 6. A3. 26:5. Do&i , edo&i, JW. 
V. io. ^LaaVo pcrfuafi fumus, Luc. i\ 1. 2 Cor. 5: 6. Hebr.6\$» 
1 M- $ •• 1 $ i constat ex ^*£p£io pcrfuafi &? t i*» 110$ lv/ fumus, 

Impcrat. ^mJLsjf adhortarc euna , 1 T/w. 5:1. 

uclsw, Siiafio, pcrfuailo, obedientia $ ~7tf. I: 16. M»tpk 

frus perfuafio , Co/. 2: 2. Suafio^V. 4* Perfuafio, iThef.i :$. 

Obcdicnria , 7tt. 3 : 3. Ptfftufio , /Wr. 1 1 : t. 

XltuauzlliD f.emph. Idem. Obedientia, £/>£. 5: 6. 

feoim»?Y> /. «»/>£. Idem. Perfuafio , 1 Cor. 2:4. 

♦ "MS He£r. Frangi, confringi ? conten,commuaui. /fc/^jf 

T #? # ^r<i^; J>U? Fregit, confrcgit, diflipavit : metapborke irrita- 

vit,irritum fecit: Scbindterns. /Ji />ro^ Tfi Arab. iEftnavit, effer- 

bait bulliendo o&i. */&Jj idem quod ^u^u'efferbuit ira ejus. 

Ethpeel ^4 w - Excanduit , indignatus eft ■> a. irritatus eft. In- 
dignatus eft, ^4Et. 16:18. Partic. f*$iAia m. irritatur, 1 Cor. 13:5. 

«J»02> **& m. Manfit,remanfit,refiduus fuit: ceflavit,quievit, 
refedit. CWSfTdlw.^^ Redundavit,remanfit , refiduus 
iuit. Man/it, L#q. 2:43. Job. 7:9. 1 Tim. 4:20. 'Benoni u»io m. 
manfurus, P£tf. 1:25. Reraancus , Hebr. 4 •. 1 . Fcew. la*© ma- 
nens, Job. 12: 24. Infimt. ««^vft manerc > 1 jfife£ 3:1. Imperat. 
««os» m^inane, L«c. 24: 29.. 

.V*^ m, Salax , lafcivus fuit. K**a w. empb. Salax , lafcivus , 
impudicys , libidmofus, protervus. Him 

flai»hf*€mph* Lalcivia, impudicitia, falacitas , protervia. Loftivia, xCif.n; 11. Efb.+i ni nn* Digitized by Google 44.8 &* 

- ■'« nf^'ltlaqii^attM eft; ii-retitus eftlaq«t*s. - /J*^.t$*Mtti 
qtieavit, illaquearf fecit, }ef 42: 2a.' AbenmkSi ' ' 

I'^h m.empb. Laqueus, rete. Htbh, "*» 0*&. H&» tmpb. **«£• 

j/fiifc J' laqueus, pedica ,• potius dccipula. Affxne eft &r*c. ™fyt t 
trxyts. Laqueus, Q{om. 1 1 ♦. 9. 1 Tim. 3:7. <****> iaqueiis ejus, 
2 jTum. 2 : 26 j affixum tsmoJq. Tlur. empb:Xk* laquei , 1 Tw. 
6:9. "... 

>0J*2» »• Similis.fuit, paratuscftt iEqiiavit, aflimilavit, 
comparavit , contulir. & CU/. °™f ®<vm>w >o**o> qii 
fwulis,c<m»parctuf , ?/*/. 89,1. 7. Taei)^ m. jfcqqavit , a&aiila. 
yit , .comparavit., opntulit, Vartk. pr*f.ficm\ IV***^ confer 1 
Luc. 2:19. P/»r. wd/c. ^Jo^sio comparantcs , 2 Cw. tot n. 
^\Vh»«ko coroparamus , 1 Cor: 2 *. 13; con/ktf i».v ^ r.. > sv> compa- 
rantcs S? ^L, nos vr/ fimuis. F»f *r. >o«£j? ut cainparcmus, sCor. 
1o-.' ^3. Etbpa'al yo£LL\ m. CoVnparatusefr.' ' % • - 

! jia»Ia w. fmjwA. Compar&tio, acqualttas ,• eketiiplar 1 *^«IRs, 

coxqualis. jEqualis, PM.%l d. - ■ ... , . 

jV'm mi. ««/>/>. Comparatio , collatio , 2 Cor. 3: 1 o. 

* nnfc Etbpaal iZsJ\ m. Plafmatus cfc. 

iPla m. ^. Figulus •. fiailc , tefta. C/WJ. •«?£* •"«&»- rfpt. 

^T 1 ^' Arab. *Ufc** Camus &. Mati.vj': 7. 10. fl^ai.^* 1, 

TeJU, a7Vw.i: zo. Figulus, Afot.i: 17. ' 

♦ oe>2> tf^, fcf DDfi On/rf. Pinguefecit , impinguavtt , fi$w- 
vit. t>^ jXiablaaavit.] fatix&m. Iderii., »CMi* 
$artic:pr*t. pLm. cum aff. Sayst* faginata mca, Matt, ai : 4; '' 

fe^s m.empb. Saginatioj pinguedo. Luc. 15: 13.27:3$ 

/X^ w. Miflus,emhTus, apertus, aperiendo dimtfftr, lm 

tus , folutus , diflblutus*, ltberatus fait , exi vit ', Aip, 

crupit,yif*/ infant ex utero y cum nafekut: capthus excare'ere ', cttjlutt 

feu Vmculis, turn liberaturi animaex corpore, feufomb ibcbacW^am Digitized by Google Vi&itMr: *#«r amarit* > cmteptdiatitr. Trmfithe, Mifit, emi- 
fit , dimifit , iolVit , liberavit , repudiavit. ^hikJJa* Sine 
iermento fubcgit majfamnadier } y£* azy mum /fcwifm pinfui t. /«- 
y&w't. ijftViV diflbl vi , ftWv 1 : 2 3 ; >«& i>w/i 2V*f . <ul jL#c. 2 : 39 . 
I^s m.empk. Azy mum, infermcntatum. Chald. "^Pl* emph. 

**W' ^r^,JfJa»» 1 Cor. 5 : 7. 8. &lur. emph, l^jL azyma, 

infcnnentata, Matt.i6: 17. Mure. 14: 1, 11. JLw.ii: 7. ift?, iz: 3. 

jli'/vo J*i ^fi ^£.Plene adulta fuit/2/tf/ta.Increaiento au&tu 

£u\u4(blffiem , obefus cyafit. Debilis fuit confilio, mentet &? 
aberfavit, petal, ppinione & conje&ura, item crravit m«u. C<wt- 

ftfg.XJ***-] IHefjat* Elephanti tnftarfuit camelus. 

\t» m.emph, Elephas,, barms. Chald.f&Talm.^t' emph.*PP* 
jttd. & T#rc, J*». y &c%mi. artkuh j» d&*$ » *mde quidam putant Gr. 
"tMQof derivatum ejfe. l&s&o^Ebur , dens elephanti, ^poc. 1 8 •. 1 2 ; 
ex >oL os yfiec. dens , & \Ll elephantus cotnfxfttum. 

Jfe Phiala, patera , "crater, Chald.^.^ t*b*,tk)$' 
Phiala, Jjpoc.i 6j i. 3. 4. 8. 1 o. 1 a, 1 7. 2»/»r. jcifZs phials, *. 

yf 8. ijt 7- 16* i. 17; i. 21 : 9. AfawMfo */l«r Gri«. tpj&m & qutiamafccuniaGr*- 
etrmm JtciiuatUme in 4 vein definemte derivaU w piurali adfeikuut Graxam terminationem accu- 
'fativi pbtrtks tm <k : terminali petbocbo vel in Olafb vet in Wan quiefeeute: bujus txemflum eft 

^l^cjfflQ^sw.^oVo^Philofophus. Cbald.&HabbA^ #» 
tmqfo* vwofrb • . Mur. lackooiLa Philofophi, <^ft. 17 : 18, Qu* a 

$&tUGt4t0i*m iteltnationeiin os iirivu*tmr % & termiuatuuem bout mutant in OUfk fneeedtmU 
Pffktfitj bmmm pluraiia regular iter tertmiuautur in Olafh autuedente Revou • vide Gram. Harm. 

■ ffihrafoS-fl f* emph. $iAo<rc$ia. , Philofophia , Co/. 2:8. 
,. . ^o«f n«aE -n-*«w)« vinuKfsi Paropfis, fcutella, patina. JVf^r/. 

w. Infatuatus fuit , infipidus faSus eft. F«f «r. ^aisstlf. infttoctur , Matt, j : 1 3. Abfynjui f #*$%«> reftritm Marc. 9 : p. Lot. 14 : 34. ^ ? Digitized by Google 45© '"" ^2*'* £& CL 

:•' XtSu&m.cmpk Inftpidus, mfulfusy knros. ! F«w. «tyfcft{ 
titauss ficus infipida, fylveftrb, fycomdrusy £«*. i £-. 4. Stor, 
fam.ewph. ftduaa fatux fabul*, t law. : 4* 7- 

fZotfuab/. im/£. Infipientht, ipfiilfitas^faCuUa?. Iiifipicntia, 

2 Cm-. ii: 171. <&.«pf*rfn. _ : • t • ' , 

"AJot*3© Infipicnter, 2 Cor. 1 1 : r . 

+ &£pro i$C£=»i "p& ^ ■<*£. Oiflbryit compagem. Difjunxit </m 
r«« In didu&um os indidit mfahti medic amentum. Laxa , pendu- 
Hvcmandibula,patcnteoreiuityCT»r. • -^ ':. ' _ • 

fc» m. *m/9&. Mandibular Maxilla, ^r<*£. SCi mandifeillt; 
pars oris inferior & fuperior. Corivenit Tent. fa*. $klg. to«i». 
013a maxilla ejus , M- 18:12; affixnm hie abtrndat. yp* maxilla 
ttia , Af 4/1. 5:59. X«f . 6 : 5 9.. j $lur f afm ajf. .^goa© maxillae ejus, 

More. 14: 6y. J«A. 19: 3. ,."''. 

•" ' ry^ m*. Ligavit, vinxit. looioi^aa v'fiixerateutp, <J&. 22 ': ly. 

#«/^*^ vin&t y /«*/«•» 8: 15. ,; '. « ' ,, 

Paelizsim. Idem attod Fed. ImpJicuU.,innexuit v impediYit,rc- 

tardavit. Etbpaai psl] m. Jmplicavit fc; Iropeditusy retardatus 

eft. }?artjc. ps^to m. implicaus.fe , iTim. 2:4'. ' . ' * ", 

[V<^ **. Exquifivit, ammakula immunda. .' P<»/. >A» »*. C£ 0/1IW, 

2)«<f. 24:20. JpbelJtefi mAdem. Inveftigavit. Caftifas. 

fill© /! «»/>£. Parabola , allegoria , proverbium,(lmilioi3o, 

xnigma. Parabola ,, Matt. 241 32. Af«rc. 1 3 : 2.8. Job. 1 o: 6. 

itf; 19. /EmgnuL, iCw. 13:11. ■ • . . • , • 

flttr. emph. Kflja parabok , Matt. 13 : 3. 1 o. 1 3. 34. vEnigmata* 

X*f.8: io. Parabol*, /«*. 16 : »f. Allegoria:, &/. 4: 24. . 

Vyos i\^ m. Divifit , diftribuit ,fecuie in diias partes, 

^^ ^w diflccuit , partitus eft , diipcrti vit , dimi- 

diatus eft , participavit ,• di flidere fecit. Hekr.Nipbdl *!$* dfrifw 

eft. Chald.&P Idem quod Syr. Veal. SamM^ Jhp DUTecuit, df- 

vifit hatreditatem. Arab. 4l» Divifit, partitus eft ; Jfo* Fidit, 

diffidit; Digitized by Google v> *?? <kflfcjit rinti '. , PaBtitsw? ©ft * $om*\ 2:3. 1 Cor. 7 :« 17. oA» m. 
/dwmd'nzi eflentj>Jab..fi l \$« j&^w* ^A» w. dividqns,L«c. 12:13,1 
iadeMc \>ar.Le£liones. P/#r. ^^ w. participantes , 1 Cw. 9 : 1 3. 
^etit^a ». livHsitwjfa, x^/#. 14-. 4, Pivifus, animo dubiusj 
Lkc.i2 •. 46. * vj £iai c. dividam,difliderc faciam,3/^/. 10: 35. 
Etbpeel*^al\m* liivifus, difpeftitifs eft, divifit fe, diffenfii:* 
difledi t , dubif avit , hfcfieavit , ambegit. Diviius eft, o*#. 23s 
y." FutUrl'L^ztem! difli'debrtvLwc.ii:' 53'. - 
Fatl ^m.mcmiKodPeal. HebrA^ Cbald.V*- Dlvifit,L«r: 
15*. 1 a. Job. 6'. 11. oAsw. Difpertiverunt , Matt.2j: 35. 

P«ftfttfiint, AtBj4-,4.i . Dtfjjcrtiysrpnq c. i £t 14. I,«r. 3,3 : 34. J«*. 1.9 : .14. 

Vjirtic.jp4j.,**£x&) OT.,dividehs, L«c. 41 :.2 2. P/«r. w<f^i ^Siaio 
dividentes, y*r#. a ? 45 . , linperat. o^Asio, dividite, hue. 2 2 : 1 7,. 
Etfyaal **£LL\ *»- Idem ^«o^ Etbpeet. t)i vifus eft , A/<*#. 12:26*. 

JKt*. 3 : 26. £*r. 1 1 : 1 8. Haefitavit, £m. 4 : aOi Divifts fcft^ 1 Car; 1:13.. . - % - 

J^SsMm. hacfitafti , Matt. .14s. 3 1 . . , ooot Qva-^JL *<•. dubitavcrant , 
c^adtUi^. ^QZyA^ZH w. diviueftisj, Jacob. 2:4.. Vartic.^Ssdiom. 

dividetur,L«!:. n ivjr Hsefitaris, J3. iorio. Dubitans, &>»*.' 14: 23. Uxdans^Jac. 1: 6. 

PZw*.a^/? r ^*^oA5o.di(pertit3e Mngu^^JtSl. 2: 3. Ambigcntes, 
d^ow. 14: 1. Futur.+y£L&*m. dividetur, Matt. 1 2: 25. A/arc. 
3^: 2 5. Ijf^fltayerit, r ; r 1 : a 13. .^o^Z/dividetur, Af<tf. 1 2: 25. 

. ;. ^Ao w., Divtfio > medium , dimidium , medietas, dimi- 
4Aa porti© , pars , particuk; Empb. ^Aa dimidium, ^or. 11: 
^cjy.i i t . :<nA^ medium-, dimidium ;«jus m. notify, Matt. 2$: 6. Mar. 

13.; 3J, /^<!?.Td;.2j. 26:7. jD/V/^'-.'-i'nMridJfeS) V^p; !*:'<$.* 26:13. No&n, ^rm«l» , <v*p. 
"■£71 l"J, <$**»» k'tjffyk'ift fleb$ajhcitm. < ■••'•-•••• ' 

di^pLa dimidium ejus f.'Mdri.Gi 2 3V fiPiWc affidum :>r>W£<f. 

L II 2 *^cs Digitized by Google 45* 

^osm. Divifio,diftinc¥io, difcrimea, difbibutio, arnbi. { 

guitas , dubium, dubitatio , haefitatio, diflidhim , diflenfio,rra, ] 

difceptatio , ?bil. 2 ♦. 1 4. Empb. £^& hxfitatio , M. 1 1 : 1 a. | 

P/w. «*/>£. VjSwa difcrimina , 1 Cor. 1 a : 4. 5. 6. Diftin&ioacs, I 

CW. i? 16. Diftribatkmes, Htir.xx 4. 

.-.- t£o^f.mpbA&cmJtgpific4t quod*^. C«y?r.2^Afi medium, j 

f.12: 14. 

fZoyAs/. «ty& Idem. Hxfitatio; diflldium, diflenfio, fchifnu; 
(tmulatio , D<m. 11:34. Divifio, L«c. 12:51. Pan, L»c. 15: 

IV XKBdiom, Ji*-7: 43. 9- »& to: 19. 1 Cor. 11: 2j. J***.}: 17. 

!?/«/% «»/>&. fZo^o diftldia, (Z^aw. 16:17. Diflcnfiones, i Cor. i : 

10. Diffidia, *._»i:S$. Galfixo. 

' JjQa&o m. empb. Divifbr. Komen ex Tarticiph prtfenti fd 

firmstum. Lmc.ix: 14. 

c fl K^»> w. Servivit, iniervivit, fubfervivit, coluit, fefcit, 

operatus eft, laboravit; negotiatus eft : militavit, 

bellum geffit. Hebr. "?$ diflbcuit , add. "?* Idem : item, fcrvi- 

vit, coluit. Samar. qjrj fcrvivit, coluit. Arab. 4&j{ecuit,fuL- 

cavit, pecul. culturz ergo tenant, coluit, aravit earn. o+Ssm. to- 
luerunt, i Cor. i o: 7. Operatt funt , Hebr. 11:33. tfAM&»> 

ferviebatii, Gsl.4: 8. Operatieftis, t Prfr.4: 3. iJtb.v.S.' 

'tBenoni «**£& m. ferviens , Luc. 15:29. Operans , o*#. 10:3$. 

'18: 3. CoIcn»,f. ao: 19. 24: 14. 27: 13. Operans, Rm.%: 9.1a 4: 4. Cokas,t€W'./; 
11. Operans,*. 16: ia ColcB$,£ J p*.j': f. Senriens,P£f&2: 22. Militant, 2 7mm. 1; 4 

Empb. CAa, ^«oi quandoque degnteratinmmen , miles, ^8P. 10: 7. 

Operant, Am*. US: u. Pbiixtif. Miles,i7hw.a:3. Operariusv.i?. Operans, PWrw-rt. 

F<n». £Aecolens, L«c. 2: 37. Serviens, 641.4: 25. 1 7im*$\6* 
War. mafe. ^mAs colentes, ^5. 7 : 42. Opcrantcs, c. 10*0$. 

Serviettes, Am* 12" 11. 1 Carp: 13. Opctantes,i7)v/.4: it. 2ft*£3: 8.11. HdcOKt, 
Ttf.3: 14. Ncgatiames,4pw.i8.' 17. 

[Empb. l#*£a milites, yfooc, 9: 1 6 ; C«j/fr. >^1^ operantes//»fwf<itw, 

i.4.^MifmtMtem,Ma$t.j: 23. ColcatcsmIiti*,i.t.,wJittm»,Ltit.y. 14. Operant es « »« » <! ■* ', 
U.mauLuj** r.iy. 27. <MCOtcsMtrm»^.t.,ubl0f.ido\o\$a*,iC»r.^i 10. 6: 9. I0J7' 
4^.21:8. 22: ij.- Digitized by Google ^ 453 

K u* s \n operamur, i Cor. 3:9. 4:12. Bellum gerimus , 2 Cor, 
10:3. Servimus, Thtl. 3 : 3 j ex % »»V> operantcs , bellum gercn- 
tes, fervientes & ^ImHos "Pel fumus compojitum, ^A>»»^a fcrvitis, 
Co/. 3 : 34; rw^fcif «c g M*lo fervientes & ^oAj} vos V*/ eftis. 
«^no**^ mili tes ejus , Lite 23:11. 
Ottlfim. ^ICkAoU' «AjP fZo^fervitusnemini preftitaftf nobis, 

».*.,iiwbis,/«&.8: 33, . . 

In/hut. *&*ti\\ iervire, A/<tf/. 6 : 24 j to. Opcrari , Z,«c. 13: 14. 

Servite,*.i6: 13.AU. Opcrari, JaA.9: 4. Ftcerc,?*^: 8. 

Impetat. t M&&m. operare, ii/rftt. 2 1 *. 28. qm^oht. operemini, 
IPW. 2:12. Servite, ^«c. 14*. 7. FttHtr. *»«&&j w. operetOT) 
2^£. 4: 28. Laborare , 2 7fo/I 3:10; eft hicfuturum cum pr*cfixt 
dolathlocoinfimt'tYt. «m&sZ wi. coles, Af 4/. 4.* 10. Servias, £«<•. 
4 ; 8. 1 C(r. 7:21. Milites , 1 Tim. 1:18. *m&L1 c. iubfervi- 
rcm , fljaw. 15:16. duM^«[ coluero earn, Luc. 13:8. ^nn.Nmj *i. 
fcrvient, JB.ji 7. v o*AsZw. operemini, 7o£. 6: 27. Serviatis, 
1 The/. it 9. +»&&ic. (erviremus, L«c. 1 : 74. Operemur, Job, 

6: 28. iCtr.9%6. xCtr.j: i. &t/.6: 10. 

Ethpeel +>£g>A m, Aratus , cultus , ex cult us eft. Qartk, £AcAic/ 

eoHttr, tfrir.6: 7* Trtfimt mfm Ltxitt yah $$ cmimfftmis Etbfvd; CtfitBrni mi EtbftH 
rtfert. . 

&aS\ Chatd. "?$ Servivit, coluit , operates eft; exaravit, fcripfit. 

Item fervirc , laborare fecit. 

jjphel \J^aH m, Militavit. $artic.pr<tf. % >£sihm, militans, 1 Cor, 

9: % ' 

ti&*^s/! emfb. Cultus , opcratio j exercitus, militia > 1 Cor, 9 $ 

7. 1 Tm, 1:18. ^Zom^o militia noftra, iCor, 10:4. Pkr, emfb. 

l2&£&exemtus, Jpoc, 1 9: 1 4. 1 9. 

$x&ia*Hi.emfh, Servitus, cultus, cultura,agricoIatio,fundio, 
muufteriam , onus, opentio, labor, exercitium, opifkium, artifi- 
cium. (MJ. VZr*' emfi, HJQf*-. Artifieium , opificium , %ja. 

io:af. Aimcolado > opus, 1O.3: 9. SenriWfcWittus,*. 10? 14. Funfto^&r.o: ia. Cafc 
«*,Gi/ljT*a Opemio,^M: i9.Qpw,M»: taO»ku$ l C«/.»:i8. iPar.4: 3 ? ; 

£// 3 <S*j Digitized by Google 454 ^^ 

gf/Aoa^ opus naftrum, &bil. y. ao* eH hie affbei plewfmus: 

yidefupra in M4 

\LM>m.empb. Cultor,arator,agricola,vinitor. Cultor,L«f. 
13: 7.8. Agricola, vinitor, Job. 15: 1. Flur. empk X^k 

cultorcs,agticol«, Afof.ii: 33.34.3f.38.40.41. Afov.ii.* 1.1.7.9. £«. 10:9.10, to. 

H '^iia *• Evafit, effugit. Hebr.^% Chld.^ Arab. Cm- 
jug. IV. J&1 Excidit, effugit, evafit: feckutevade- 

ret , libcravit. Conjug. V. jJ3& Evafit, liberatns fait. Vael %^aw. 
Liberavir,cripuit, evadere fecit, falvavit. Hebr. Viid®ZK **a£a 

eripuit me, ^ff. i a: it. Futur. ,»quj£^ii evadere -faciant, 

f.13: 14. 

Ethpaal ^s>i[ m. EreptiK , liberatus eft. A^sZI c. ereptus fum , 

1 Cor. 11:33.,, 1 L 

*hhi>Piel Hebr.™ Judicavit; fpcravit. Hahpael^m 
Oravit,interpellavit,compellavit. Hinc rwi Oratio,GW<f .**?*? 
Idem. Item , frecatorium, oratorium : phylacreriiim. Syriace 

\lsZ Phyla&erium. P/«r.^W phyla&eria. fybbS 1 ?^ Eft 
lorum coriaceum duplex , ^l ^tf capitis ft? X T manus , quod Jua\ti 
precaturifibi aSigant; primum etna caput, fecundum brachio Jbrijbw, in emits 
medio ceUula eft , cuiindufa eft membramla^ continent ^Scriptur*Verfus, 
fcil. Exod. 1 3: 2.5. Deut. 6: 4. 11: 13. CeUula ifta in Oratorio capitis 
diftintla eft in 4 ceUulas alias , £«i6w Jingulis una membranula coffwluta 
includitur ; hac ceUula arSle confuiur y ex qua lor a utrinque exeunbd^ 
PWn diemtur. ' H<k Tepbitla atigatur circa caput ita uttefaUfii w 
media frmtt^ubipHidefmunt^ut fit q u aft ante 9citlos.. jfltera, qtuimm 
applicatur , alligatur brachio finiHro , ubi manui jungttur ; quia vicitmeft 
ea pars cordi, &fic putantpreces mqgs tx corde pro/tcjfei. H<ec in V. % 
niftob 9 j H ft t ^Aaxl^ta Scitur*. TrideExud.iy. 9, 1 & J6n.Udim. 
H. Tephil. c. 1 . fBuxt. Syn. Jud. c. 9. 1 6. fcfr. Vide in Lex < CaBelli. 
jQoiVTW phyla&eria fua, Matt. 33: $. Digitized by Google 12> i*a 45^ 

• fa .^a Aliquis, quidam , i J&« . H^. ^ > <^ g CWtf. 
|$* J^x qua irmominatum Jigmficamus , cnjus nomenfuppr'tmitur* Mat. 
16 : 1 8. i)tcitur etiam de rebus irummatis y ut \(P **T*33 in uionte N. 

* j&& &1$ Occafio , oppor tunicas , oppoftunum tempus. 

Opportunity, Mat. »6: 16. Afar. 14: 11. jLk.h: 6.. 

^^os w. Aperu